donderdag 21 december 2017

Peterke van Lith: deel 3

Drie jaar geleden legde ik mijn gedachten op de afkomst van Trijneke van Lith (*1806 Wadenoijen), de vrouw van voorvader Martinus van der Heijden. Trijneke werd geboren als onechte dochter van Peterke van Lith. De identiteit van Peterke is tot op heden eigenlijk nooit duidelijk geworden; ik keer terug naar de kwestie, omdat ik meen dat mijn argumenten in die tijd niet goed doordacht zijn.

Het probleem

In het dorp Wadenoijen, waar wij haar moeten zoeken, waren er in dezelfde tijd vijf vrouwen, allen familie van elkaar, die de naam Peterke van Lith droegen. Dit zijn:

1. gedoopt te Wadenoijen op 24 april 1763, dochter van Jan Leenderts van Lith en van Trijneke de Heus.
2. gedoopt te Wadenoijen op 29 april 1772, dochter van Leendert van Lith en van Wijntje van Oort.
3. gedoopt te Wadenoijen op 26 december 1774, dochter van Frans van Lith en van Rijntje van Thuil.
4. gedoopt te Wadenoijen op 28 maart 1779, dochter van Jan van Lith en van Johanna Stellaard.
5. gedoopt te Wadenoijen op 18 april 1779, dochter van Geurt van Lith en van Teuntje van Thuil.

Nummer 3 en nummer 5 vallen af; dit zijn namelijk:
3. Peterke van Lith, gehuwd vóór 1802 met Aalbert van Driel, later met Jan van Oort. Zij overlijdt te Geldermalsen op 7 september 1831, 56 jaar oud. Op grond van de leeftijd en de namen van haar kinderen is zij nummer 3.
5. Peterke van Lith, gehuwd op 30 juni 1805 met Hendrik van Ommeren. Opvallend is dat zij in 1802, dus voor het huwelijk reeds een dochter Teuntje krijgt, waarvan Hendrik beweert de vader te zijn.

Dan resteren nummer 1, 2 en 4.

Ik heb toentertijd nummer 1 afgeschreven, op grond van het volgende:
Peterke van Lith, gehuwd op 1 maart 1805 met Christiaan de Heus. Zij overlijdt te Wadenoijen op 28 maart 1837, 75 jaar oud. Haar geboortedatum komt overeen met de doopdatum voor 1. Dit betekent wel dat hier sprake is van een neef-nichthuwelijk.

Het argument dat de leeftijd vermeld op de overlijdensakte overeenkomt met de doopdatum van 1, is echter niet voldoende om nummer 1 ook af te schrijven, want “onze” Peterke voldoet hier ook aan: bij haar overlijden te Wadenoijen op 24 december 1836 wordt beweerd dat zij 74 jaar is.
We zouden dus net zo goed nummer 1 voor de andere Peterke kunnen afschrijven.
Een van beide zal zich vergist hebben bij de overlijdensaangifte. Het meest waarschijnlijk is dan een vergissing van tien jaar, tenslotte lijken zestig en zeventig best wel op elkaar; één van beide kan dan ook op nummer 2 (*1772) kunnen duiden.

Meer argumenten dat onze Peterke nummer 1 betreft, komt uit het volgende; in 1799 laat één van de Peterkes ook een buitenechtelijk kind dopen, Jan. Zijn overlijden op 15 juni 1820 wordt aangegeven door zijn oom Herbert van Lith, en zijn neef Willem van Lith. De moeder van deze Jan is dus een zuster van Herbert van Lith, dat in overeenstemming is met nummer 1. Zou zij dan niet ook de moeder van onze Trijneke zijn? Anders gezegd: is het waarschijnlijker dat één iemand tweemaal een buitenechtelijk kind krijgt, of dat twee met dezelfde naam dit onafhankelijk van elkaar overkomt?
                Dat is een vraag die per situatie zal verschillen. Het is echter opmerkelijk dat de ouders van nummer 1 de voornamen “Jan” en “Trijneke” dragen, precies de namen van de onechte kinderen. Ook het onechte kind dat Trijneke later zelf krijgt, draagt de voornaam Jan; zij zou dan haar broeder vernoemd kunnen hebben.

Waarom dan nummer 4?

Als reden voor het verkiezen van nummer 4 boven nummer 1, had ik de volgende redenatie: Trijnekes onechte zoon Jan van Lith had twee zoons. De eerste noemde hij naar zijn stiefvader Martinus van der Heijden. De tweede noemde hij Simon. Er zijn geen bekende Simons in de familie van zijn vrouw; echter, Peterke nummer 4 had een broer Sijmen. Aangezien deze naam niet heel vaak voorkomt, zou Jan dus een oudoom vernoemd kunnen hebben.
                Dit argument houdt echter geen stand meer naar mijn mening, omdat Trijneke haar oudste wettige zoon Hermanus van der Heijden noemt, zonder dat deze naam in beide families voorkomt. Elders vind ik ook families waarbij kinderen of kleinkinderen uit buitenechtelijke verbintenissen voornamen krijgen die niet bekend zijn in de families en dus wel van de onbekende vader zullen komen. Simon hoeft dus helemaal niet naar een bekend familielid vernoemd te zijn. 
Daarnaast kunnen we ons het volgende afvragen: nummer 4 is geboren in 1779. Bij het overlijden in 1836 zou zij dan 57 jaar oud zijn. Dit is een heel ander getal dan 74, en het lijkt mij vrij lastig om deze twee getallen door elkaar te halen. Argumenten die dus nummer 4 verkiezen boven nummer 1, zijn er dus eigenlijk niet.

Wat nu?

Als er eigenlijk geen prangende reden is om nummer 4 aan te nemen als onze Peterke, dan heeft nummer 1 de voorkeur, omdat haar ouders “Jan” en “Trijneke” dan vernoemd zijn. Bovendien zou het dan kunnen dat Trijnekes zoon Dirk Jan van der Heijden vernoemd is naar haar oom Dirk (Janse) van Lith. De andere Peterke, die met Christiaan de Heus huwt, is dan vermoedelijk nummer 2, dat dan betekent dat haar echtgenoot niet haar neef is.

T.z.t. zullen dan (wederom) in de kwartierstaat Jan van Lith x Johanna Stellaard vervangen worden door Jan van Lith x Trijneke de Heus.

Ik zie eigenlijk maar één mogelijkheid om dit vraagstuk op te lossen; DNA kan hier een rol spelen. Ik zie de volgende mogelijkheid:

1) Een afstammeling van onze Peterke van Lith in rechte vrouwelijke lijn kan haar mitochondrisch DNA testen. Dit zal iemand zijn die in rechte vrouwelijke lijn van Peterkes kleindochter Petronella van der Heijden afstamt.

2) Wanneer de mitochondrische lijn van onze Peterke bekend is, kan dit vergeleken worden met de mitochondrische lijn van een afstammeling in rechte vrouwelijke lijn van zussen of tantes etc. van Peterke uit meerdere lijnen, dus familie van Trijneke de Heus, maar ook van Johanna Stellaard etc.

3) Er zijn vele mitochondrische groepen, dus de kans dat verschillende Peterke-lijnen dezelfde groep hebben is niet zo groot (maar niet uitgesloten). Wanneer te mitochondrische lijn van Peterke overeenkomt met de mitochondrische lijn van een andere afstammeling van haar verm. moeders familie, dan is er sprake van ondersteunend bewijs voor onze hypothese.

donderdag 30 november 2017

Big Y test

Deze zomer waren er aanbiedingen bij FTDNA. Ik heb toen de Big Y test ondergaan. Dit is op het moment de meest gekochte deep ancestry test voor het Y-chromosoom, de rechte patrilineaire lijn (alleen de Y-Elite test van FGC geeft nog gedetailleerdere informatie, maar is dan ook een stuk duurder). Na wat perikelen, o.a. vanwege de orkaan (het hoofdkwartier staat in Houston), zijn de resultaten er dan toch. Omdat ik hiermee tot de internationale stamboom van de mens behoor, zal ik ten behoeve van eventuele internationale verwanten verdergaan in het Engels.

My Results

The human patrilinear tree is divided into haplogroups A to T, which are the large “tribes” of humanity. Every haplogroup is defined by specific genetic mutations; in most cases, these mutations are found because of SNPs. It was already known that I belong to haplogroup R1b, the most common West-European one. In particular, I belong to the sub-haplogroup R1b-U152, which, as can be seen on this map, is generally found in western continental Europe. In the Netherlands, it is around 5% depending on where in the country one looks.  It is more prolific in the south than in the north.


Spread of haplogroup U152 (Eupedia)


My Big Y result can be summarized as R1b-U152 > Z56 > Z145 (BY1823).
I was assigned BY1823. This is an SNP which, together with some other SNPs, like Z71, define the sub-haplogroup Z145. Generally, most people of this haplogroup, and as far as I can see that includes me, test positive for all these mutations, so the haplogroup can be called Z145 or Z71 or BY1823. When someone pops up testing negative for one of these, he will split the branch in two. I will proceed calling it Z145.

The Big Y results show a list of tested SNPs, divided into named variants (those which are generally known, and have been given names, like Z145), and unnamed variants (these may be mutations in one’s personal line; at the moment I have 27 unnamed variants). If unnamed variants are shared by more than one person, it may very well receive it’s own name and define a new branch. To the right, one may see a list of matches. To define who is a match, FTDNA decided to take everyone who has less than 40 mutational differences. As can be seen from the image, I do not have any matches at the moment, which means that no one who is a “recent” (say AD 500 and closer) patrilinear relative has tested so far.

no matches for me yet..


Interpretation

The question that we all would like to answer is: Where do I come from? In this particular case: What is my fatherline’s (pre-)history? In order to find an answer one has to look not just to one’s own data, but to the whole tree. In my view, I have to combine many things; I have to see the structure itself of the tree. Then I have to see how old the branches are. When that has been done, I can look at the people forming the branches. Where do they say their furthest known ancestor comes from? In this way, we may obtain geographical patterns within certain subgroups. On top of this, I may use my knowledge of linguistics and pre-history, in order to think of plausible ways to connect the genetics with. Finally, I hope to be able to connect my own line within the whole story. Side note: when I discover new samples, I may review the story if that is necessary.

First, let’s have a look at the structure and age of R1b-U152. An extensive tree, built up from individuals having taken the Big Y or Y Elite test, is Alex Williamson's Big Tree. For ages, we may take Iain McDonald’s P312 tree. According to him, U152 did originate slightly before 2700 BC. The oldest U152-sample known today, a man from the Eastern Bell Beaker Culture, excavated in Bavaria, is dated to about 2550 BC. This man was an immigrant, since he was genetically close to Ukrainians. Other early U152 is found in the general Bell Beaker population, as is its sister branch L21. It is generally assumed that U152, like its sister branches, spread from the western Eurasian steppe along with the spread of Indo-European in Europe. It is indeed interesting that some of the earliest U152 branches that have split off, are found along the eastern Carpathian mountains. How exactly it then spread to Central Europe, is not entirely known, but it did so fairly quickly. Once there, it seemingly ended up in the various archaeological cultures following Bell Beaker, such as Unetice, Tumulus, Hallstatt, Villanova and La Tène. For migration maps of these cultures, I like this site because of the beautiful maps (with his linguistic stuff I do not fully agree).

The most important branches of U152 are L2, Z36, Z56 and Z193. L2 is the most prolific; in the Benelux, about threequarters of U152 is L2. It seems to have spread already early, since Bell Beaker skeletons have been discovered positive for L2. Z36 is generally found in the Alps (Helvetii) and surrounding areas, including the “Belgae” territory; its spread seems connected to the La Tène culture. Z56 is found in the same Urnfield, Hallstatt, La Tène areas, but is also quite present in Italy.

McDonald does not provide a specific age of Z56, but he does so for its immediate descendant Z43, to which most Z56 members belong, except for a Southern French, a few Italians; it is dated ca. 2450 BC. 


Celtic/Gallic tribes arising from the Hallstatt and La Tène cultures (wikimedia commons).


A descendant branch of Z56 is Z145. McDonald dates it to ca. 1400 BC. Some would say this is an Italic branch, though I am not certain about that. Z145 consists of two main branches, PF6577, Z72, and some loose branches.
The first main branch PF6577 dates to around 1100 BC. This branch can be split too again; first, we have an Alsatian and an Italian family that split off. The remainder consists of a German, a Sardinian, and several English people; there is one notable English cluster dating to around 200 BC. It may have come with Gaulish tribes like the Belgae or Iceni. The presence in Italy is interesting, but could also have been the result of the Cisalpine Gauls. Note that some Gaulish tribes such as the Boii migrated a lot.
The second main branch, Z72, dates to about 250 BC, and can be characterized as almost completely Italian. This branch is likely to have spread with help of the Romans, which it did; it is also present in Marseille, and in England. The question is, can we call this an Italic branch? Besides some Central Italian families, it is also present along the Ligurian coast, Bologna and Lombardy. It must have come to Italy between 1400 BC and 250 BC, and afterwards spread during the Roman period. It may fit the spread of Italic people from Central Europe to Italy around 1200 BC (as is the main hypothesis), though it can’t have been the only Italic lineage. It seems likely to me that Italic tribes also possessed Z36, L2, Z193, and some branches outside of U152. The Z72 lineage remained small for a long time and only expanded during the Roman period. A second idea is that it is not Italic, but a Romanized Gallic lineage, introduced by the Gauls when they settled in North Italy (Gallia Cisalpina). In either way, it ended up being a Roman lineage.


The remaining "lonely" Z145 (BY1823) lineages;
interestingly all in Western Europe.
Besides the main branches, there is an Ashkenazi cluster, dating to the middle ages, and spread over eastern Europe. It is yet unclear if this cluster belongs to one of the main branches. Then there are the remaining “loose” branches, which testers got the haplogroup BY1823; they are shown in the map. One branch, dating to ca. maybe 1300 BC until 500 BC consists of an Englishman, American and a Frenchman. Maybe this ended up in the North Western area of the continental Gauls.
[Note 10 december 2017]: I have found that I share the two unnamed SNPs associated with this branch, which means that I belong to this branch dating to somewhere between 1300 BC and 500 BC.

Another loose branch from South-West England, may also have been spread by the Gauls. Then there is a Belgian individual, probably from Walloon Brabant, which I am very keen to know about. It is not known if these loose branches may somehow belong together, I think this is very well possible after more research.


My lineage

version 10 december 2017.

In my unnamed SNP variants I discovered that I share the two SNPs associated with the branch to which also a few English families and a French one belong; it must have originated between 1300 BC and 500 BC. I will later look more closely to this. It was not immediately clear to me, because in the new version of the Y-chromosome used, the numbers of the SNP are different.

The connection with a few English lines and a Western French line does give some clues; it may have arrived from Central Europe in NW Europe (Northern France or Belgium, I think) between 1200 BC and the first centuries BC. The spread in England may have been due to emigration of tribes like the Belgae around the first centuries BC. This could mean that my own lineage could be a Belgae one that stayed within the Low Countries.

woensdag 18 oktober 2017

Buitenechtelijke zaken

Mijn betovergrootmoeder Geertrui van Zanten is geboren te Waardenburg op 20 augustus 1899 als dochter van de ongehuwde Geertje Pellegrom. Wanneer zij acht jaar later huwt met Jacob Cornelis van Zanten, erkent deze het kind. Dit heb ik altijd een vreemde zaak gevonden, want in de tussentijd hebben zij geen kinderen gekregen; als Geertrui hun voorkind was, hadden zij volgens gebruik wel sneller in het huwelijk moeten treden; aangezien zij beiden hervormd waren, was dit geen probleem geweest.

Het zou dus kunnen dat Geertrui geen natuurlijke dochter is van Jacob, maar dat hij haar uit goede wil, uit juridisch oogpunt, of vanwege het taboe op voorkinderen heeft erkend. Er is mij indirect bekend dat mijn overgrootmoeder, Geertruis dochter, beweerd heeft dat Geertrui een "rijkere boer" als vader had. Dit moet zij direct van haar moeder zelf, of haar moeders familieleden gehoord hebben. Wanneer dit inderdaad zo is, dan heeft dit gevolgen voor de kwartierstaat; ik houd deze hier voorlopig echter wel in stand, want het is wel haar wettelijke afstamming; in eerdere generaties zullen ook dit soort zaken gebeurd zijn, die wij nu niet meer kunnen traceren. Wanneer totale duidelijkheid komt over haar biologische afstamming, dan zal een wijziging wel nodig zijn.

Een "rijkere boer" dus. Vanuit de positie van een dienstmeid zullen de meeste boeren wel rijk geleken hebben; maar wie zou hij dan geweest kunnen zijn?  De loopbaan van moeder Geertje Pellegrom als dienstmeid kan aanwijzingen bieden: er is mij het volgende van bekend:

1887, 29 juli: vertrek van Waardenburg naar Zaltbommel
1889, 16 augustus: aankomst Ophemert vanuit Zaltbommel. Dienstbode bij K.B. van Sent.
1890, 4/11 september: terugkeer naar Waardenburg vanuit Ophemert.
1890, 4 november: vertrek naar Zaltbommel.
1891, 28 april: vertrek naar Everdingen vanuit Zaltbommel
1891, 26 juni, terugkeer naar Waardenburg vanuit Everdingen.
1892, 19 mei, vertrek naar Ophemert. Dienstbode bij H. van Blijdenstein.
1892, 29 september/7 oktober: terugkeer naar Waardenburg vanuit Ophemert.
1893, 18 maart: vertrek naar Deil vanuit Waardenburg, alwaar dienstbode bij G.J. van Arkel.
1898: dienstbode bij Gosen van de Water, tevens te Deil.
1899, 18 juli: terugkeer naar Waardenburg vanuit Deil.
1899, 20 augustus: bevalling van dochter Geertrui.
1900, 11 september: vertrek naar Deil.
1902, 25 april: vertrek naar Bleskensgraaf.
1906, 13 september: terugkeer naar Waardenburg vanuit Bleskensgraaf.
1907, 6 maart: samenwoning met echtgenoot Jacob Cornelis van Zanten te Waardenburg, die Geertrui echt als zijn dochter.

Het is te zien dat zij ten tijde van de verwekking van haar dochter dienstbode in Deil was bij Gerrit Johannes van Arkel, of bij Gosen van de Water. Het is niet helemaal duidelijk wanneer zij vertrok bij Van Arkel en naar Van de Water ging; zij is slechts in 1898 bij Van de Water ingeschreven, maar een datum voor de verhuizing wordt in het bevolkingsregister niet genoemd. Van Arkel had een groot verloop van knechten en meiden; bij Van de Water, die tevens nog wat oudere zoons in huis had, was zij de enige dienstmeid. Één van hen, of een bekende bezoeker van hen zal dan wel de vader kunnen zijn.

Geertje keert in juli 1899 hoogzwanger terug naar haar ouders, alwaar ze een maand later bevalt. Het kind laat zij opgroeien bij haar ouders, want zelf keert ze in 1900 terug naar Deil, en is tot eind 1906 dienstmeid. In 1907 huwt zij tenslotte met Jacob Cornelis van Zanten, die Geertrui erkent als zijn kind.

Eventueel biedt DNA-onderzoek uitkomst; hierbij is het echter wel zo dat we wat generaties verder zijn, dus het DNA van verwanten zal best verdund zijn; bovendien hebben we te maken met mensen uit dezelfde kleine streek, dus het zal dan vermoedelijk best lastig zijn om ieder van elkaar te onderscheiden.

vrijdag 13 oktober 2017

De Nederlandse bevolkingsstructuur

Er zijn, al enkele jaren geleden, meerdere artikelen verschenen over de bevolkingsstructuur onder de Nederlanders. Één van hen is het artikel van Lao et al. (2013): Clinal distribution of human genomic diversity across the Netherlands despite archaeological evidence for genetic discontinuities in Dutch population history.

Zij geven een kaart waarbij vijf genetische componenten, waarvan drie dominant, de hoofdrol spelen bij de bevolkingsstructuur onder de Nederlanders. Omdat er een duidelijke structuur is in de verspreiding van deze componenten, luidt hun conclusie dat deze verspreiding van "relatief recente" datum is (d.w.z. vermoedelijk niet prehistorisch), want als deze componenten zeer oud zouden zijn, zouden zij veel meer gemengd moeten zijn door alle ontvolking en herbevolking die in veel streken plaatsgevonden heeft.
Daarnaast is een driehoek te zien, waarbij zij vier clusters aangeven: een noordoostelijk cluster (Friezen en Saksen), een centraal-westelijk cluster (Utrecht, Noord-Holland), een centraal-noordelijk cluster (Overijssel, zuidelijk Drenthe), en een zuidelijk cluster (alles beneden de Lek).Figuur 4 uit Lao (2013)

Dit geeft wel een duidelijk beeld, maar omdat ik een duidelijker kaart wilde, heb ik gepoogd kaartjes te maken van de belangrijkste drie componenten, waarvan hier het resultaat:

De drie belangrijkste componenten uit Lao (2013), in kaart gezet.


Allereerst, de Randstad is zo goed als grijs gelaten, dit vanwege de vele latere immigratie, die voor een totaal mengsel zorgden in de steden. Ten tweede ontbreken samples uit de Veluwe, dit heb ik dus enigszins moeten gokken, waarbij ik K4 heb laten overlopen langs de IJssel.

Hoe moeten nu deze componenten geïnterpreteerd worden? Ik suggereer het volgende; naar mijn mening biedt dit een logische verklaring; het blijft echter wel een kwestie van speculatie en interpretatie.

De eerste component K1 is het meest egaal verspreid; dit gegeven duidt erop dat het een vrij oude component is; misschien is het een restant van wat de Romeinen "Friezen" noemden, een pre-Germaans of vroeg-Germaanse component; ik vermoed dat het in het noorden van het land oorspronkelijk wijder verspreid was; het piekt nu in de omgeving van Steenwijk, Meppel. Misschien heeft deze component zich vooral daar staande gehouden omdat latere nieuwkomers dit geen aantrekkelijk gebied vonden om zich te vestigen.

De tweede component K3 lijkt voornamelijk Saksisch te zijn. In de tijd van de volksverhuizing vertrokken Saksen naar o.a. het noorden van Nederland, waar zij de naam van de Friezen overnamen; andere Saksen (en Angelen) vertrokken naar Engeland; dit is de reden voor de verwantschap tussen Fries en Engels. Weer anderen zijn in ons land uiteraard het meest aanwezig rond Twente.
Sommige Friezen hebben zich rond de 9e eeuw gevestigd in de Vechtstreek, waar zij dorpen zoals Maarssen stichtten. Ook in Barneveld is deze component hoog; het is mij onduidelijk of hier ook sprake is van Friese invloed, of dat het gebied vanuit het oosten van Gelderland is herbevolkt. Dit moet in de middeleeuwen gebeurd zijn, want ook de Gelderse Vallei is lange tijd ontvolkt geweest.

De derde component K4 contrasteert allereerst met de eerste component; het lijkt in essentie verspreid met de Klokbekercultuur en de Kelten. Gezien de verdere verspreiding lijkt het hierna nog door de Franken te zijn verspreid; de concentratie rond Kampen, het vestigingsgebied van de Salische Franken, kan erop duiden dat de Franken mogelijk een mengsel zijn van K1 en K4. De aanwezigheid van K1 in Brabant en Limburg is dan wellicht ook aan de Franken toe te schrijven. De concentratie van K4 is op de Veluwe vermoedelijk hoger, hetgeen nieuwe samples zouden moeten uitwijzen. De Franken hebben vermoedelijk Friese elementen in Holland sterk verlaagd. De lichte verspreiding in Drenthe en Groningen heeft misschien te maken met de veenkoloniën.

zondag 17 september 2017

Spelen met Global 10 en nMonte2.

Met de ruwe data die men ontvangt bij het nemen van een genetische test, valt heel wat te doen. Er zijn vele datasets waarmee men zich kan vergelijken. Ik heb nu mijn ruwe data van de test die ik eerder genomen heb, laten doorrekenen door de Basal-rich 7 test en de Global 10 test van Eurogenes. Ik zal hier het spelen met deze laatste test behandelen. De test kent 10 dimensies, waarbij de diepste genetische verschillen tussen de bevolkingen centraal staan; hierbij moet men denken aan Afrikaans < > rest, West-Euraziatisch < > rest, Oost-Euraziatisch < > rest, Kaukasus < > rest, Papua < > rest, etc. De tien coördinaten die men hiermee krijgt, kunnen vergeleken worden met een hele dataset van moderne bevolkingen en prehistorische samples. Dit kan op meerdere manieren; een goed uitvoerbare methode is het gebruik van het programma nMonte2 op het statistiekprogramma R.
Ik zal hier niet uitvoerig behandelen hoe dit werkt; ik kan echter wel een korte uitleg geven. Men heeft nodig: het programma R, het programma nMonte2, een datafile met alle volkeren (zie bij de Global 10 test) en een datafile met de eigen gegevens (beide .csv-bestanden). Vervolgens opent men R, gaat naar File > Change Dir, zet de directory op de map die nMonte2 en de datafiles bevat, en typt het volgende:

source('nMonte2.R')
getMonte('datafile1.csv','datafile2.csv')


waarbij op de plaats van datafile1 de naam dient te komen van het file met de gegevens waarmee men wil vergelijken, op de plaats van datafile2 de naam van het file met de te vergelijken gegevens (eigen gegevens). Hierna toetst men <enter> en als het goed is loopt het programma dan. Soms verschijnen er foutmeldingen, waarvan meestal een typfout, ofwel in het programma, ofwel in één van de files de boosdoener is.

Allereerst verkreeg ik van de maker van deze tests een vergelijking van mijn data met prehistorische samples, waarbij ik percentueel uitgedrukt ben in die samples.

VvdH
Yamnaya_Samara 44.7
Barcin_N 33.1
Hungary_HG 16.25
Bajo 5.95
distance%=0.7066 / distance=0.007066


Om te beginnen, een belangrijk statistisch gegeven is de "distance" die vermeld staat bij de berekende lijst. De tien coördinaten geven mij een bepaalde locatie in een (tien-dimensionale) grafiek. De specifieke mix van deze bevolkingen geeft ook een specifieke locatie in die grafiek; de "distance" is de meetkundige afstand tussen beide locaties. Nu maakt het programma ongeveer 1000 berekeningen per keer, en neemt dan de uitkomst met de kleinste afstand als resultaat. Een goede afstand zal ongeveer 0,3 tot 1 zijn. Bij een kleine(re) afstand dient men rekening te houden met "overfitting". Het programma kan dan allerlei populaties toevoegen waar men in feite niets mee te maken heeft om zo de fit zo passend mogelijk te maken.

Dan de gegevens zelf, wat zien we hier? 44,7% Yamnaya_Samara, de bewoners van de Russische steppe tijdens het late Neolithicum. 33,1% Barcin_N, de Anatolische landbouwers wier verwanten en nazaten door middel van kolonisatie de landbouw in Europa introduceerden. 16,25% Hungary_HG, die de jager-verzamelaars van West-Europa vertegenwoordigt. 5,95% Bajo, een modern volk dat langs de Straat van Makassar leeft; zij representeren mijn Indonesische element.
Het is niet zo dat ik direct van deze groepen afstam; dit is door eeuwen van mengen gebeurd. De Yamnaya hebben zich langzamerhand verspreid door middel van de Touwbekercultuur (Corded Ware), en ook de Klokbekercultuur. De landbouwers en jager-verzamelaars kwamen elkaar steeds weer tegen, bijvoorbeeld in de Linearbandkeramische cultuur en de Trechterbekercultuur. Uiteindelijk gingen ook de laatste jager-verzamelaars uit de Swifterbantcultuur en de Vlaardingencultuur op in de grotere massa.

Met moderne populaties

Het is natuurlijk ook mogelijk om jezelf uit te drukken in moderne populaties. Ik heb hiervoor twee methoden uitgeprobeerd; Eerst doe ik een "afpeltest" met alle niet-Afrikaanse populaties, waarbij ik na elke berekening de resultaten afpel, door een naar mijn mening onverwachte of onwaarschijnlijke populatie uit de test te halen, net zolang tot ik een logisch en uit te leggen resultaat verkrijg. Hierna probeer ik een "gerichte" test, waarbij ik zelf enkele populaties uitkies om te zien wat voor mix het programma ervan maakt.

Methode 1: "afpellen"

Voordat ik deze methode uittest, is het handig om stil te staan bij wat er mogelijk is. Het programma is in staat te zien welke populatie het dichtst bij mij staat (de Nederlandse). Verschillende "vreemde" elementen zoals het Indonesische kunnen ook makkelijk uitgepikt worden. Echter, zaken als 8% Duits, 2% Frans, 1% Engels of Zwitsers zijn nagenoeg onmogelijk om apart van het Nederlandse element te zetten, omdat deze volkeren teveel lijken op de Nederlander. Je zou het als volgt kunnen zien:

Stel dat we een stip op een kaart zetten, nabij Utrecht, die een Nederlands persoon weergeeft. Zijn kleine hoeveelheid Frans bloed zal deze stip misschien naar het zuiden trekken, maar niet veel verder dan Brabant. Zijn Duitse bloed zal hem weer naar het oosten trekken; misschien dat de stip uiteindelijk tot stilstand komt in de buurt van Nijmegen. Door de plaats van die stip, gecombineerd met de kennis dat "Nederlands" de dichtstbijzijnde populatie van deze persoon is, zal het programma al deze volkeren bijeen stoppen onder de noemer "Nederlands". Pas wanneer elk volk is opgesplitst in bijvoorbeeld provincies of streken, dan zijn zulke vermengingen vermoedelijk te detecteren, maar het is de vraag of dat ooit nauwkeurig mogelijk is.
Bij mij zal het Indonesische element de "Nederlandse" stip helemaal naar het zuidoosten trekken; misschien wel tot aan de Balkan. Het programma zal mij echter niet als iemand uit de Balkan beschouwen, omdat uit mijn coördinaten blijkt dat de dichtstbijzijnde bevolking de Nederlanders zijn en omdat de volkeren in de Balkan niet naar Azië getrokken zijn binnen één van de dimensies. Het programma zal dan een mix het meest waarschijnlijk achten.

Goed, het programma werkt natuurlijk niet met geografische kaarten in het hoofd, maar slechts met de coördinaten. Laten we nu maar zien wat een eerste test met de alle moderne bevolkingen (behalve die ten zuiden van de Sahara) oplevert. Allereerst laat ik hier zien wat volgens het programma de dichtstbijzijnde populaties zijn:

[1] "1. CLOSEST SINGLE ITEM DISTANCES"
           Dutch        Hungarian         Croatian        Slovenian
     0.008356889      0.009906331      0.010424759      0.010669958
           Irish            Czech English_Cornwall     English_Kent
     0.010742863      0.011037572      0.011192640      0.011252235


De Nederlander staat het dichtstbij mijn coördinaten. We zien ook andere Europese volkeren. Eerst maar eens zien wat het programma mij als eerste mix geeft. Op grond van de papieren stamboom verwacht ik ca. 88,25% Noordwest-Europees, ca. 5,5% Zuid-Oost-Aziatisch, en 6,25% Joods.

Als eerste mix geeft het programma:

VvdH
Dutch              84.00
Lithuanian          7.25
Igorot              5.05
Armenian_Chambarak  3.60
Spanish_Andalucia   0.10
distance%=0.3288 / distance=0.003288


Dat is toch ongelofelijk voor een eerste berekening? Het programma weet niets van mijn achtergrond, het kent slechts mijn coördinaten; "Nederlands" als hoogste percentage is goed; de Igorot, een volk uit de Philippijnen, geven het Indonesische element vrij aardig weer; het Armeens en Spaans zullen wel kenmerkend zijn voor het Joodse element. Het Litouws is interessant, maar niet goed uit te leggen, dus deze "pel ik af" voor de volgende berekening:

VvdH
Dutch              85.15
Latvian             6.10
Igorot              5.05
Armenian_Chambarak  3.70
distance%=0.3304 / distance=0.003304


Wel ja, veel verschil maakt het niet; nu komen de Letten om de hoek kijken... Het is wel bekend dat de Joden in Oost-Europa zich een beetje vermengd hebben met de aldaar levende bevolking, maar 6% is mij toch teveel. De Letten haal ik eruit; ook ben ik benieuwd of we het Indonesische element kunnen uitdrukken in wat anders dan de Philippijnse Igorot, dus ook zij vertrekken.

VvdH                
Dutch            92.40
Ami               4.30
Georgian          1.75
Batak             0.90
Russian_Orel      0.65
distance%=0.3458 / distance=0.003458


De Igorot zijn nu vervangen door de Austronesisch sprekende Ami uit Taiwan en door de Batakkers, waarvan mij niet duidelijk is of hiermee nu de Philippijnse of de Sumatraanse groepen bedoeld zijn. Het Nederlandse percentage wordt nu wat hoog ingeschat, en de Armeniërs zijn door de Georgiërs vervangen. Eens zien wat er gebeurt als we de Ami eruit gooien.

VvdH              
Dutch            88.90
Murut             4.00
Ingrian           2.85
Georgian          2.55
Batak             1.05
Montenegrin       0.65
distance%=0.356 / distance=0.00356


Dat ziet er vrij aardig uit; de Murut is een volk uit Noord-Oost-Borneo; aangezien mijn betovergrootvader van zijn vaderskant vrijwel zeker Borneoos bloed heeft, lijkt het een goed idee om dit volk erin te houden; het Baltische gebied blijkt echter zeer weerbarstig, en keert nu terug met de Ingriërs, een Finoegrisch volk. Ik kan hier natuurlijk nog vele malen mee doorgaan; er zijn echter zoveel mogelijkheden... ik neem genoegen met het volgende model; de Joden zijn lastig weer te geven, hoewel ze toch als losse groep voorkomen in de dataset. Een mengsel van Georgië, Montenegro en Rusland doet mij echter niet zeer vreemd aan.

VvdH            
Dutch            88.1
Murut             3.9
Russian_Orel      3.6
Georgian          2.2
Batak             1.2
Montenegrin       1.0
distance%=0.3581 / distance=0.003581


Methode 2: gerichte test

In plaats van te wachten om een passend resultaat door middel van voorgaande methode, is het uiteraard ook mogelijk om zelf een inschatting te maken van wat logische populaties zijn. Allereerst probeer ik een model met slechts drie bevolkingsgroepen, de Nederlanders, de Ashkenazim en de eerder genoemde Murut.

VvdH                
Dutch         92.95
Murut          4.80
Ashkenazi_Jew  2.25
distance%=0.3911 / distance=0.003911


Doordat ik zelf in plaats van het programma de groepen kies, is de "distance" iets hoger, maar zeker nog goed. Deze mix bevat een kern van waarheid, maar een mogelijk probleem is dat de Joodse bevolking een aanzienlijk Europees element in zich heeft, dat hier opgeslokt zou kunnen zijn door het Nederlandse element. Het is nu de taak om wat te variëren met de bevolkingen, ook met de Nederlanders zelf. De volgende resultaten vond ik zelf vrij aardig:

VvdH
Dutch 88.50
Romanian 6.30
Murut 3.35
Batak 1.85
distance%=0.3715 / distance=0.003715


VvdH
Irish 88.05
Italian_Tuscan 5.85
Murut 3.85
Batak 2.25
distance%=0.5474 / distance=0.005474


VvdH
Scottish 89.20
Murut 5.95
Sephardic_Jew_Bulgaria 4.85
distance%=0.5796 / distance=0.005796


Het nemen van Duitsers in plaats van Nederlanders lijkt ook goed te werken.

VvdH
German 88.55
Murut 5.95
Ashkenazi_Jew 5.50
distance%=0.6703 / distance=0.006703


Tot slot een voorbeeld met een prehistorisch sample, een Armeniër uit de bronstijd die op een plot vlakbij de Joden ligt.

VvdH
German 87.75
Armenia_MLBA:RISE397 6.35
Murut 5.90
distance%=0.5981 / distance=0.005981


Veel mogelijkheden

Ik heb hier wat experimenten weergegeven op basis van moderne bevolkingen, maar het is natuurlijk ook mogelijk om prehistorische bevolkingen te gebruiken (voor zover er genetisch materiaal beschikbaar is), of een mix van beide. Tot slot is een interessante mogelijkheid het vergelijken van een volk i.p.v. een individu ten opzichte van prehistorische samples, hetgeen veel kan zeggen over de populatie- en migratiegeschiedenis; dit gebeurt dan ook veel op internet.

zaterdag 5 augustus 2017

De Familienamenbank

Oorspronkelijk vallend onder het Meertens-instituut, nu onder het CBG, bevat de Nederlandse Familienamenbank kaarten van de familienamen die hier te lande voorkomen. Hoewel ik deze bank al jaren kende, kwam ik er pas laatst achter dat er niet alleen kaarten op basis van aantal naamdragers bestonden, maar ook kaarten op basis van percentage. De kaarten op basis van percentage geven een veel beter beeld van de verspreiding van een naam, omdat hier alle migratie naar de steden wat is uitgevlakt. Hieronder de verspreiding van mijn familienaam.

Aantal naamdragers per gemeente, 2007:


Aantal naamdragers "van der Heijden" per gemeente, 2007


Percentage naamdragers per gemeente, 2007:

Percentage naamdragers "van der Heijden" per gemeente, 2007.
De woonplaats van mijn stamvader heb ik met een rode stip aangeduid.


zondag 25 juni 2017

De matrilineaire lijn van Marijtje Breedveld

In dit artikel geef ik de mij bekende afstammelingen in directe vrouwelijke lijn weer van Marijtje Breedveld (1734-1819). Genealogieën in directe vrouwelijke lijn nemen de afgelopen tijd in populariteit toe, vanwege de vererving van het vrij onveranderlijke mitochondrische DNA. Een test met de schrijver dezes, matrilineaire afstammeling van Marijtje Breedveld, toonde aan dat deze lijn tot mt-DNA haplogroep W5 behoort.

 

Het voorgeslacht van Marijtje Breedveld

 

Het is niet met absolute zekerheid te zeggen wie de ouders zijn van Marijtje Breedveld. De leeftijd vermeld bij haar overlijden, de plaats waar zij bij haar huwelijk meent vandaan te komen, en de getuigen die optreden bij de dopen van haar kinderen, geven duidelijke aanwijzingen dat zij hoogstwaarschijnlijk te Moordrecht is gedoopt op 3 oktober 1734 als buitenechtelijke dochter van Neeltje Leenderts Kraan.

 

Haar directe maternale lijn is dan als volgt:

 

I. Trijntje Willems, uit ’t Moortsche Veen, gehuwd te Moordrecht op 21 januari 1652 met Ot Gijsbertsz, uit ’t Moortsche Veen, begraven te Moordrecht op 23 juli 1705.

 

II. Aaltje Otten, gedoopt te Moordrecht op 12 april 1656, begraven aldaar op 30 oktober 1726. Zij is gehuwd te Moordrecht op 28 januari 1685 met Jan Hendricksz Foppen, uit Moordrecht, begraven aldaar op 19 januari 1726.

 

III. Maria Jans Foppe, gedoopt te Moordrecht op 9 januari 1686. Zij is gehuwd te Moordrecht op 8 februari 1705 met Leendert Arisz Kraan, gedoopt te Moordrecht op 7 juli 1680, begraven aldaar op 22 februari 1760, zoon van Aris Leendertsz Kraan en van Willempje Pieters Col.

 

IV. Neeltje Leenderts Kraan, geboren te Moordrecht ca. 1715. Zij is gehuwd te Moordrecht op 1 december 1737 met Cornelis Leendertsz Vent.

Zij had een buitenechtelijke relatie, waaruit gedoopt:

 

V. Marijtje, gedoopt te Moordrecht op 3 oktober 1734. Zij is hoogstwaarschijnlijk identiek aan Marijtje Breedveld, waarvan het nageslacht in vrouwelijke lijn hieronder is weergegeven.

 

 

De matrilineaire afstammelingen van Marijtje Breedveld

 

I. Marijtje Breedveld, gedoopt te Moordrecht op 3 oktober 1734, overleden te Kralingen op 28 juni 1819. Zij is gehuwd te Moordrecht op 25 augustus 1757 met Adrianus van den Berg, gedoopt te Kralingen op 9 december 1731, overleden te Nieuwerkerk a/d IJssel op 6 juni 1817, zoon van Cornelis Pietersz van den Berg en van Pietertje Jacobs Mammesuijger. Hieruit:

1.       Cornelis van den Berg, gedoopt te Moordrecht op 12 maart 1758 (get. Adriana van den Berg)

2.       Leendert van den Berg, gedoopt te Kralingen op 8 april 1759. (get. Trijntje Leenderts Kraan)

3.       Lena van den Berg, gedoopt te Kralingen op 10 augustus 1760. (get. Trijntje Leenderts Kranenburg), lot onbekend.

4.       Leendert van den Berg, gedoopt te Kralingen op 22 november 1761. (get. Trijntje Kraen)

5.       Pieter van den Berg, gedoopt te Kralingen op 14 december 1763. (get. Pietertje Mammezuiger)

6.       Neeltje van den Berg, gedoopt te Kralingen op 29 januari 1766 (get. Trijntje Kraen), zie II-a

7.       Pietertje van den Berg, gedoopt te Kralingen op 1 mei 1768. (get. Adriaentje van den Berg), jong overleden.

8.       Pietertje van den Berg, gedoopt te Kralingen op 30 april 1769 (get. Adriaentje van den Berg), zie II-b

9.       Pieternella van den Berg, gedoopt te Kralingen op 13 mei 1770. (get. Pieternella Klinkert), jong overleden.

10.   Pieternella van den Berg, gedoopt te Kralingen op 18 juni 1773 (get. Pieternella Klinkert). Zij is gehuwd te Nieuwerkerk a/d IJssel op 13 augustus 1815 met Cornelis Zuiddam, geboren te Nieuwerkerk a/d IJssel in 1773, zoon van Cornelis Zuiddam en Maria Overlinder, kinderloos.

 

II-a Neeltje van den Berg, gedoopt te Kralingen op 29 januari 1766. Zij is gehuwd te Kralingen op 5 november 1786 met Dirk Groeneveld, afkomstig uit Kralingen. Hieruit:

1.       Pieternella Groeneveld, gedoopt te Kralingen op 7 februari 1787, overleden aldaar op 26 november 1841, ongehuwd.

2.       Maria Groeneveld, gedoopt te Kralingen op 2 maart 1788, zie III-a

3.       Neeltje Groeneveld, geboren te Kralingen op 19 maart 1789, zie III-b

4.       Adrianus Groeneveld, geboren te Kralingen op 21 september 1790.

5.       Maarten Groeneveld, geboren te Kralingen op 15 juli 1792.

6.       Lena Groeneveld, geboren te Kralingen op 27 maart 1801, zie III-c

7.       Maarten Groeneveld, geboren te Kralingen in 1808. Hij is gehuwd te Bergschenhoek op 2 juni 1850 met Ariaantje Ouweleen, geboren te Bergschenhoek i n 1817, dochter van Aart Ouweleen en van Pieternella de Lange.

8.       Cornelia Groeneveld, geboren te Kralingen op 23 januari 1810, overleden aldaar op 13 september 1879, ongehuwd.

 

III-a Maria Groeneveld, gedoopt te Kralingen op 2 maart 1788, overleden aldaar op 5 april 1863. Zij is gehuwd te Kralingen op 16 juni 1829 met Leendert Jonker, overleden te Hillegersberg op 2 augustus 1840, zoon van Arie Jonker en van Neeltje Stofberg. Hieruit:

1.       zoon Jonker, geboren en overleden te Hillegersberg op 16 januari 1831.

 

III-b Neeltje Groeneveld, geboren te Kralingen op 19 maart 1789, overleden aldaar op 17 september 1870. Zij is gehuwd met Isaac Buitenweg. Hieruit:

1.       Ingetje Buitenweg, geboren te Hillegersberg op 10 april 1820, overleden aldaar op 27 juli 1835.

2.       Neeltje Buitenweg, geboren te Hillegersberg op 4 april 1822, zie IV-a

3.       Cornelia Buitenweg, dienstbode, geboren te Hillegersberg op 30 augustus 1823, overleden te Rotterdam op 20 april 1916, ongehuwd.

4.       Petronella Buitenweg, geboren te Hillegersberg op 10 januari 1826, overleden aldaar op 11 januari 1826.

5.       Petronella Buitenweg, geboren te Hillegersberg op 26 april 1827, overleden aldaar op 21 juni 1829.

6.       Dirk Buitenweg, geboren te Hillegersberg op 31 juli 1831.

 

IV-a Neeltje Buitenweg, geboren te Hillegersberg op 4 april 1822, overleden te Rotterdam op 30 april 1858. Zij is gehuwd te Rotterdam op 11 juni 1851 met Pieter van Dam, geboren te Bodegraven in 1824, zoon van Willem van Dam en van Marregje van Ek. Hieruit:

1.       Margaretha van Dam, geboren te Rotterdam op 14 september 1852, zie V-a

 

V-a Margaretha van Dam, geboren te Rotterdam op 14 september 1852, overleden aldaar op 6 juni 1925. Zij is gehuwd te Rotterdam op 5 mei 1875 met Willem Bons, geboren te Rotterdam op 17 januari 1849, zoon van Jan Minderop Bons en van Hendrika Bekker. Hieruit:

1.       Hendrika Barendina Bons, geboren te Delfshaven op 18 juni 1876, zie VI-a

2.       Pieter Bons, geboren te Delfshaven op 27 april 1879.

3.       Maria Bons, geboren te Delfshaven op 3 september 1880, zie VI-b

4.       Neeltje Bons, geboren te Delfshaven op 14 april 1883, zie VI-c

5.       Willem Bons, geboren te Delfshaven op 1 oktober 1885, overleden te Rotterdam op 9 februari 1887.

6.       Willem Bons, geboren te Rotterdam op 13 april 1890.

7.       Cornelis Wilhelmus Bons, geboren te Rotterdam op 2 april 1894, overleden te Rotterdam op 10 augustus 1894.

8.       Cornelis Bons, geboren te Rotterdam op 16 december 1896, overleden aldaar op 3 augustus 1897.

 

VI-a Hendrika Barendina Bons, geboren te Delfshaven op 18 juni 1876. Zij is gehuwd te Rotterdam op 17 januari 1900 met Leendert de Groot, geboren te Rotterdam in 1879, zoon van Teunis de Groot en van Johanna Maria Hendrika van Andel. Hieruit:

1.       Margaretha de Groot, geboren te Rotterdam op 22 februari 1902. Zij is gehuwd te Rotterdam op 5 januari 1921 met Willem Johannes Nauwels, geboren te Rotterdam op 26 september 1893. Hieruit nageslacht.

2.       Maria Cornelia de Groot, geboren te Rotterdam op 16 augustus 1904. Zij is gehuwd te Rotterdam op 2 februari 1927 met Cornelis Jacobus Serierse, geboren te Rotterdam op 15 juni 1906. Hieruit nageslacht.

3.       Johanna Maria Hendrika de Groot, geboren te Rotterdam op 7 februari 1907.

4.       Hendrika Barendina de Groot, geboren te Rotterdam op 7 mei 1909. Zij is gehuwd te Rotterdam op 19 juni 1929 met Karel Adolf Kerkhof, geboren te Rotterdam op 24 november 1904. Hieruit nageslacht.

 

VI-b Maria Bons, geboren te Delfshaven op 3 september 1880. Zij is gehuwd te Rotterdam op 9 november 1904 met Gerrit Christiaan van Dongen, geboren te Rotterdam op 21 december 1879, zoon van Hendrikus van Dongen en van Adriana Vermeulen. Hieruit:

1.       Adriana van Dongen, geboren te Rotterdam op 1 april 1905. Zij is gehuwd te Rotterdam op 15 november 1922 met Teunis Wiessenhaan, geboren te Rotterdam op 23 juni 1903. Hieruit nageslacht.

2.       Hendrika Johanna van Dongen, geboren te Rotterdam op 14 september 1906. Zij is gehuwd te Rotterdam op 9 februari 1927 met Lucas Aloserij, geboren te Amsterdam op 14 februari 1927. Hieruit nageslacht.

3.       Margaretha Maria van Dongen, geboren te Rotterdam op 14 september 1906.

4.       Hendikus Johannes van Dongen, geboren te Rotterdam op 19 mei 1909.

5.       Pieter Leendert van Dongen, geboren te Rotterdam op 24 januari 1914.

 

VI-c Neeltje Bons, geboren te Delfshaven op 14 april 1883. Zij is gehuwd te Rotterdam op 11 september 1912 met Petrus van der Sanden, geboren te Vught op 26 april 1876, zoon van Petrus van der Sanden en van Helena van Erp. Hieruit:

1.       Helena Margaretha van der Sanden, PRIVE.

2.       Margaretha van der Sanden, PRIVE.

 

III-c Lena Groeneveld, geboren te Kralingen op 27 maart 1801, overleden te Rotterdam op 2 april 1856. Zij is gehuwd te Rotterdam op 5 maart 1828 met Jan Daniël Hoekwater, geboren te Delft in 1799, zoon van Jan Daniel Hoekwater en van Theresia Maria van den Heuvel. Hieruit:

1.       Theresia Maria Hoekwater, geboren te Rotterdam op 5 augustus 1828, overleden aldaar op 28 december 1828.

2.       Theresia Maria Hoekwater, geboren te Rotterdam op 17 oktober 1829, overleden aldaar op 26 december 1829.

3.       Jan Daniel Hoekwater, geboren te Rotterdam op 18 januari 1831, overleden aldaar op 28 januari 1831.

4.       Theresia Maria Hoekwater, geboren te Rotterdam op 1 januari 1833,  overleden aldaar op 26 maart 1834.

 

II-b Pietertje van den Berg, gedoopt te Kralingen op 30 april 1769, overleden aldaar op 23 januari 1833. Zij is gehuwd te Kralingen op 30 november 1794 met Cornelis Harteveld, gedoopt te Kralingen op 5 oktober 1766, overleden aldaar op 27 februari 1830, zoon van Cornelis Harteveld en van Adriana Kley. Hieruit:

1.       Ariaantje Harteveld, geboren te Kralingen op 7 december 1795, zie III-b

2.       Adrianus Harteveld, geboren te Kralingen op 13 februari 1797 (get. Maria Breedveld).

3.       Maria Harteveld, geboren te Kralingen op 13 maart 1798, zie III-c

4.       Cornelis Harteveld, geboren te Kralingen op 13 augustus 1799 (get. Ariaantje Kley).

5.       Adrianus Harteveld, geboren te Kralingen op 13 augustus 1800 (get. Maria Breedveld).

6.       Cornelis Harteveld, geboren te Kralingen op 1 februari 1802 (get. Dirkje Broeder).

7.       Adrianus Harteveld, geboren te Kralingen op 5 juli 1803 (get. Maria Breedveld).

8.       Pietertje Harteveld, geboren te Kralingen op 19 maart 1805 (get. Maria Breedveld), lot onbekend.

9.       Cornelis Harteveld, geboren te Kralingen op 19 juli 1806 (get. Dirkje Broeder).

10.   Adrianus Harteveld, geboren te Kralingen op 3 april 1808 (get. Maria Breedveld).

 

III-b Ariaantje Harteveld, geboren te Kralingen op 7 december 1795 (get. Ariaantje Kley), overleden te Rotterdam op 9 december 1848. Zij is gehuwd (1) met Jan Verbrugge. Zij is gehuwd (2) te Rotterdam op 11 februari 1824 met Johannes van Setten, geboren te Rijswijk, zoon van Jan van Setten en van Catharina Elisabeth van Gumster.

Uit (1):

1.       Maria Verbrugge, geboren te Rotterdam op 10 augustus 1821, overleden aldaar op 20 november 1821.

Uit (2):

2.       Catharina Elizabeth van Setten, geboren te Rotterdam op 16 mei 1824, zie IV-b

3.       Cornelis Johannes van Setten, geboren te Rotterdam op 9 juni 1826, overleden aldaar op 11 december 1826.

4.       Pieternella Johanna van Setten, geboren te Rotterdam op 14 september 1827, overleden aldaar op 20 januari 1828.

5.       Petronella Johanna van Setten, geboren te Rotterdam op 21 maart 1829, overleden aldaar op 4 juli 1829.

6.       Adriaantje van Setten, geboren te Rotterdam op 26 augustus 1830, zie IV-c

7.       Antje van Setten, geboren te Rotterdam op 13 februari 1835, zie IV-d

8.       Johannes Cornelis van Setten, geboren te Rotterdam op 27 april 1838, overleden aldaar op 13 augustus 1838.

 

IV-b Catharina Elizabeth van Setten, geboren te Rotterdam op 16 mei 1824, overleden aldaar op 20 april 1898. Zij is gehuwd te Rotterdam op 25 juli 1849 met Jacob van Zuijlekom, geboren te Rotterdam op 21 mei 1824, zoon van Hendrik van Zuijlekom en van Catharina Arkenborg. Hieruit:

1.       Johannes van Zuijlekom, geboren te Rotterdam op 28 oktober 1849. Hij is gehuwd te Rotterdam op 9 juli 1873 met Cornelia Margaretha Maas, geboren te Rotterdam op 9 juli 1853, dochter van George Lodewijk Maas en van Maria van Benthem.

2.       Hendrik van Zuijlekom, geboren te Rotterdam op 11 september 1851, overleden aldaar op 22 februari 1851.

3.       Catharina van Zuijlekom, geboren te Rotterdam op 30 november 1852, overleden aldaar op 29 mei 1853.

4.       Adrianus van Zuijlekom, geboren te Rotterdam op 11 april 1854, overleden aldaar op25 juli 1854.

5.       Dirk van Zuijlekom, geboren te Rotterdam op 2 augustus 1855, overleden aldaar op 26 januari 1857.

6.       Johanna van Zuijlekom, geboren te Rotterdam op 5 oktober 1857, zie V-b

7.       Jacobus van  Zuijlekom, geboren te Rotterdam op 4 februari 1860, overleden aldaar op 7 september 1860.

8.       Adriana van Zuijlekom, geboren te Rotterdam op 10 december 1861, overleden aldaar op 13 januari 1862.

9.       Catharina Elizabeth van Zuijlekom, geboren te Rotterdam op 10 december 1861, overleden aldaar op 3 april 1862.

10.   Catharina Elizabeth van Zuijlekom, geboren te Rotterdam op 16 december 1863, overleden aldaar op 20 maart 1864.

11.   Jacob van Zuijlekom, geboren te Rotterdam op 21 januari 1865, overleden aldaar op 26 september 1868.

12.   Hendrik van Zuijlekom, geboren te Rotterdam op 7 januari 1868. Hij is gehuwd te Rotterdam op 22 augustus 1894 met Maria Catharina Cousynse, geboren te Rotterdam  in 1873, dochter van Ernst Augustus Cousynse en van Maria Catharina Spekman.

 

V-b Johanna van Zuijlekom, geboren te Rotterdam op 5 oktober 1857, overleden aldaar op 28 april 1895. Zij is gehuwd te Rotterdam op 28 april 1880 met Willem Wolters, geboren te 's-Gravenzande in 1857, zoon van Pieter Wolters en van Alida Maria Frederika Heimsius. Hieruit:

1.       Willem Jacobus Wolters, geboren te Rotterdam op 1 oktober 1877. Hij is gehuwd te Rotterdam op 16 augustus 1899 met Eva Maria Westerman, geboren te Gouda in 1880, dochter van Willem Frederik Westerman en van Dingena de Rooy.

2.       Catharina Elisabeth Wolters, geboren te Rotterdam op 23 oktober 1881, zie VI-d

 

VI-d Catharina Elisabeth Wolters, geboren te Rotterdam op 23 oktober 1881. Zij is gehuwd te Rotterdam op 28 februari 1906 met Franciscus Johannes Fukker, geboren te Rotterdam in 1882, zoon van Franciscus Fukker en van Maria Johanna van Wilderen. Hieruit:

1.       Johanna Maria Fukker, geboren te Rotterdam op 6 oktober 1906. Zij is gehuwd te Rotterdam op 24 januari 1934 met Dingeman de Koning, geboren te Rotterdam op 6 oktober 1901.

2.       Franciscus Fukker, geboren te Rotterdam op 7 april 1911.

 

IV-c Adriaantje van Setten, geboren te Rotterdam op 26 augustus 1830, overleden aldaar op 3 oktober 1903. Zij is gehuwd te Rotterdam op 31 mei 1858 met Hendrik Kervezee, geboren te Rotterdam op 28 februari 1835, zoon van Klaas Kervezee en van Maartje Engeltje Schreuder. Hieruit:

1.       Adriana Kervezee, geboren te Rotterdam op 6 november 1858, overleden aldaar op 28 december 1858.

2.       Klaas Kervezee, geboren te Rotterdam op 11 januari 1860. Hij is gehuwd te Rotterdam op 18 januari 1882 met Cornelia Martina Vogelenzang, geboren te Leiden in 1863, dochter van Johannes Michael Vogelenzang en van Anna Geertruida Koenen.

3.       Hendrik Johannes Kervezee, geboren te Rotterdam op 28 december 1861. Hij is gehuwd te Rotterdam op 29 juni 1891 met Anna Catharina Johanna Kettenes, geboren te Rotterdam in 1866, dochter van Tijs Kettenes en van Anna Mol.

4.       Johannes Kervezee, geboren te Rotterdam op 9 april 1864, overleden aldaar op 2 maart 1868.

5.       Adriaantje Kervezee, geboren te Rotterdam op 23 mei 1866, zie V-c

6.       Johannes Kervezee, geboren te Rotterdam op 22 december 1868. Hij is gehuwd te Rotterdam op 5 juli 1893 met Cornelia Stokkel, geboren te Aalsmeer in 1874, dochter van Gerrit Stokkel en van Jannetje Fulperhorst.

7.       Jacob Kervezee, geboren te Rotterdam in 1872, overleden aldaar op 3 augustus 1878.

 

V-c Adriaantje Kervezee, geboren te Rotterdam op 23 mei 1866. Zij is gehuwd te Rotterdam op 30 november 1892 met Cornelis Casper van Brakel, geboren te Rotterdam in 1869, zoon van Casper van Brakel en van Magdalena Kranenburg. Hieruit:

1.       Cornelia Adriaantje van Brakel, geboren te Rotterdam op 1 september 1889, zie VI-e

2.       Adriaantje van Brakel, geboren te Rotterdam op 21 mei 1892, zie VI-f

3.       Magdalena Hendrika van Brakel, geboren te Rotterdam op 25 oktober 1893, zie VI-g

4.       Hendrika van Brakel, geboren te Rotterdam op 28 oktober 1894, zie VI-h

5.       Casper van Brakel, geboren te Rotterdam op 6 augustus 1896. Hij is gehuwd te Rotterdam op 28 juni 1917 met Jenneke van Drunen, geboren te Werkendam in 1900, dochter van Pieter Hendrik van Drunen en van Jennetta van Burgel.

6.       Hendrik van Brakel, geboren te Rotterdam op 30 juni 1898. Hij is gehuwd te Rotterdam op 28 juni 1922 met Johanna Sintnicolaas, geboren te Rotterdam in 1903, dochter van Maartje Sintnicolaas.

7.       Cornelis Casper van Brakel, geboren te Rotterdam op 13 juni 1901.

8.       Johanna van Brakel, geboren te Rotterdam op 4 juli 1906. Zij is gehuwd te Rotterdam op 9 augustus 1934 met Johannes Laurentius Josephus Seleski, geboren te Rotterdam op 12 augustus 1905. Hieruit nageslacht.

9.            Dirk van Brakel, geboren te Rotterdam op 20 november 1909.

 

VI-e Cornelia Adriaantje van Brakel, geboren te Rotterdam op 1 september 1889. Zij is gehuwd te Rotterdam op 18 juni 1913 met Willem van der Wildt, geboren te Maasdam in 1889, zoon van Anthonie van der Wildt en van Maria van Steensel. Hieruit:

1.       Maria van der Wildt, geboren te Rotterdam op 7 september 1913, overleden aldaar op 10 augustus 1914.

2.       Maria van der Wildt, geboren te Rotterdam op 16 januari 1915. Zij is gehuwd te Rotterdam op 8 mei 1935 met Teunis Sprong, geboren te Rotterdam op 30 augustus 1913. Hieruit nageslacht.

3.       Willem van der Wildt, geboren te Rotterdam op 11 juli 1916.

4.       Adriana van der Wildt, PRIVE

5.       Cornelis van der Wildt, PRIVE

 

VI-f Adriaantje van Brakel, geboren te Rotterdam op 21 mei 1892. Zij is gehuwd te Rotterdam op 23 april 1913 met Kornelis Pieter van 't Noordende, geboren te Zonnemaire in 1891, zoon van Pieter Marinus van 't Noordende en van Willemina de Voogd. Hieruit:

1.       Willemina van 't Noordende, geboren te Rotterdam op 5 oktober 1913.

2.       Adriaantje van 't Noordende, geboren te Rotterdam op 5 januari 1915. Zij is gehuwd te Rotterdam op 3 januari 1936 met Pieter Christoffel van Woensel, geboren te Rotterdam op 4 mei 1911. Hieruit nageslacht.

3.       Pieternella Marina van 't Noordende, geboren te Dreischor op 25 juni 1916. Zij is gehuwd te Rotterdam op 17 juli 1935 met Johannes Potuijt, geboren te Rotterdam op 1 november 1906. Hieruit nageslacht.

4.       Cornelis Casper van 't Noordende, geboren te Dreischor op 9 september 1917.

5.       Pieter Marinus van 't Noordende, geboren te Noordgouwe op 19 december 1918.

 

VI-g Magdalena Hendrika van Brakel, geboren te Rotterdam op 25 oktober 1893, overleden aldaar op 23 april 1919. Zij is gehuwd te Schiedam op 23 september 1914 met Jan Gijsbert Bakker, geboren te Sliedrecht op 17 mei 1894. Hieruit:

1.       Johanna Pieternella Bakker, geboren te Schiedam op 10 mei 1915.

 

VI-h Hendrika van Brakel, geboren te Rotterdam op 28 oktober 1894, overleden aldaar op 9 april 1921. Zij is gehuwd te Rotterdam op 3 november 1915 met Marinus Theodorus Kramer, geboren te Rotterdam in 1895, zoon van Johannes Kramer en van Johanna Jobse. Hieruit:

1.       Johanna Kramer, geboren te Rotterdam op 12 februari 1916. Zij is gehuwd te Rotterdam op 20 april 1938 met Harm Maria van Tongeren, geboren te Wateringen op 7 september 1918. Hieruit nageslacht.

2.       Cornelis Kramer, geboren te Rotterdam op 12 juli 1917.

3.       Marinus Theodorus Kramer, geboren te Rotterdam op 27 juli 1919.

 

IV-d Antje van Setten, geboren te Rotterdam op 13 februari 1835, overleden aldaar op 4 juni 1878. Zij is gehuwd te Rotterdam op 4 november 1857 met Lambertus Scheepers, geboren te Aardenburg in 1834, zoon van Nikolaas Franciscus Scheepers en van Anna Margrieta Slingerland. Hieruit:

Nicolaas Franciscus Scheepers, geboren te Rotterdam op 16 september 1857.

1.       Adriana Scheepers, geboren te Rotterdam op 1 juli 1859, overleden aldaar op 4 december 1860.

2.       Anna Margrieta Scheepers, geboren te Rotterdam op 2 mei 1861, zie V-d

3.       Adriaantje Scheepers, geboren te Rotterdam op 29 augustus 1863, zie V-e

4.       Lamberta Scheepers, geboren te Rotterdam op 1 juli 1867, zie V-f

5.       Geertruida Sara Pieternella Scheepers, overleden te Rotterdam op 25 november 1870.

6.       Lambertus Hermanus Marinus Scheepers, geboren te Rotterdam op 14 maart 1872, overleden aldaar op 6 september 1872.

7.       Johanna Scheepers, geboren te Rotterdam op 17 augustus 1873, zie V-g

8.       Lambertus Scheepers, geboren te Rotterdam op 14 juli 1876, overleden aldaar op 5 september 1878.

 

V-d Anna Margrieta Scheepers, geboren te Rotterdam op 2 mei 1861. Zij is gehuwd te Rotterdam op 17 augustus 1882 met Adriaan Johannes de Jong, geboren te Rotterdam in 1858, zoon van Andries de Jong en van Maria van Hemert. Hieruit:

1.       Maria Andriena de Jong, geboren te Rotterdam op 1 augustus 1884, zie VI-i

2.       Johanna Lamberta de Jong, geboren te Rotterdam op 27 februari 1888, zie VI-j

3.       Adriaan Johannes de Jong, geboren te Rotterdam op 12 oktober 1896.

 

VI-i Maria Andriena de Jong, geboren te Rotterdam op 1 augustus 1884. Zij is gehuwd te Rotterdam op 7 juli 1910 met Arjen Adrianus Posthumus, kantoorbediende, geboren te Brielle in 1884, zoon van Jacob Posthumus en van Maria Adriana Koopman. Hieruit:

1.       Arjen Adrianus Posthumus, geboren te Rotterdam op 12 december 1912.

 

VI-j Johanna Lamberta de Jong, geboren te Rotterdam op 27 februari 1888. Zij is gehuwd te Rotterdam op 6 juni 1912 met Adriaan Boers. Hieruit:

1.       Johanna Lamberta Boers, geboren te Rotterdam op 25 maart 1916.

 

V-e Adriaantje Scheepers, geboren te Rotterdam op 29 augustus 1863. Zij is gehuwd te Amsterdam op 21 mei 1891 met Lodewijk Willem Lombard, kantoorbediende, muziekonderwijzer, geboren te Amsterdam op 19 mei 1864. Hieruit:

1.       Willem Adriaan Lodewijk Lombard, geboren te Amsterdam op 1 augustus 1892.

2.       Johanna Adriana Louisa Lombard, geboren te Nieuwer-Amstel op 14 juli 1894, overleden te Amsterdam op 11 juli 1967. Zij is gehuwd te Amsterdam op 21 oktober 1920 met Anton Christiaan Wouda, hoofdklerk bij de politie, geboren te Sitoebindo op 25 mei 1892, overleden te Amsterdam op 5 mei 1968, zoon van Johannes Bernardus Wouda en van Petronella Maria Tuinman.

3.       Clasina Francisca Lombard, geboren te Amsterdam op 23 september 1898.

 

V-f Lamberta Scheepers, geboren te Rotterdam op 1 juli 1867. Zij is gehuwd te Rotterdam op 10 mei 1893 met Adrianus Petrus Johannes van Rossum, geboren te Rotterdam in 1870, zoon van Hendrik Christoffel van Rossum en van Johanna Margaretha Maria Geerling. Hieruit:

1.       Johanna Margaretha Maria van Rossum, geboren te Rotterdam op 26 mei 1894, overleden te Leidschendam op 25 oktober 1980. Zij is gehuwd te Rotterdam op 26 juli 1917 met Egbertus de Jong, geboren te Rotterdam op 21 oktober 1891, overleden te Leidschendam op 29 mei 1982, zoon van Egbertus de Jong en van Anna Maria Catharina van Kersbergen. Hieruit nageslacht.

2.       Lambertus van Rossum, geboren te Rotterdam op 14 januari 1896. Hij is gehuwd met Margaretha Wolters.

3.       Hendrik Christoffel van Rossum, geboren te Rotterdam op 12 oktober 1897. Hij is gehuwd met Maria van der Steen.

4.       Anna Margaretha van Rossum, geboren te Rotterdam op 17 juni 1899. Zij is gehuwd met Gerard Corneille Wolters. Hieruit nageslacht.

5.       Geertruida van Rossum, geboren te Rotterdam op 28 november 1901. Zij is gehuwd met Christiaan Vermeyden. Kinderloos.

6.       Adriana Lamberta van Rossum, geboren te Rotterdam op 20 januari 1904. Zij is gehuwd met Abraham Christiaan Geneste. Kinderloos.

7.       Neeltje van Rossum, geboren te Rotterdam op 22 januari 1906. Zij is gehuwd met Morits Gerstel. Hieruit nageslacht.

8.       Hendrika Cornelia van Rossum, geboren te Rotterdam op 6 februari 1908, overleden aldaar op 7 januari 1910.

 

V-g Johanna Scheepers, geboren te Rotterdam op 17 augustus 1873. Zij is gehuwd te Rotterdam op 19 april 1894 met Christiaan Vermeijden, geboren te Delfshaven in 1868, zoon van Arie de Vries Vermeijden en van Barendina Rotscheid. Hieruit:

1.       Barendina Johanna Vermeijden, geboren te Rotterdam op 8 maart 1895, overleden te Soest op 27 december 1970. Zij is gehuwd te Rotterdam op 19 januari 1916 met Arie Poot, geboren te Overschie op 27 september 1885, overleden te Soest op 18 september 1957, zoon van Simon Poot en van Maria van der Wel. Hieruit nageslacht.

2.       Lambertus Christiaan Vermeijden, geboren te Rotterdam op 19 oktober 1896.

3.       Arie Vermeijden, geboren te Rotterdam op 11 augustus 1898.

4.       Johanna Geertruida Vermeijden, geboren te Rotterdam op 24 april 1901. Zij is gehuwd te Rotterdam op 31 maart 1925 met Hendrik Ferdinand Grimeijer, geboren te Kralingen op 20 oktober 1894. Hieruit nageslacht.

5.       Christina Vermeijden, verpleegster, geboren te Rotterdam op 20 december 1902, verm. ongehuwd.

6.       Nicolaas Franciscus Vermeijden, geboren te Rotterdam op 20 juli 1905.

7.       Anna Margrieta Vermeijden, geboren te Rotterdam op 9 oktober 1907, overleden aldaar op 5 december 1907.

8.       Jacoba Vermeijden, geboren te Rotterdam op 9 oktober 1907, overleden aldaar op 25 oktober 1907.

9.       Johan Hendrik Vermeijden, geboren te Rotterdam op 21 november 1908.

10.   Anna Margrietha Vermeijden, geboren te Rotterdam op 27 oktober 1913.

 

III-c Maria Harteveld, geboren te Kralingen op 13 maart 1798 (get. Maria Breedveld). Zij is gehuwd te Kralingen op 2 februari 1822 met Johannes van Boxel, gedoopt te Kralingen op 10 juli 1791, zoon van Jacobus van Boxel en van Alida van Onkelen. Hieruit:

1.       Jacobus van Boxel, geboren te Kralingen op 7 maart 1822, overleden te Rotterdam op 27 maart 1900. Hij is gehuwd te Hillegersberg op 15 augustus 1850 met Janna den Hollander, geboren te Kralingen in 1813, dochter van Klaas den Hollander en van Lena Kerkhof.

2.       Pietertje van Boxel, geboren te Kralingen op 19 april 1823, zie IV-e

3.       Cornelis van Boxel, geboren te Kralingen op 14 februari 1825, overleden aldaar op 7 juni 1825.

4.       Alida van Boxel, geboren te Kralingen op 16 juni 1826, overleden aldaar op 3 oktober 1826.

5.       Alida van Boxel, geboren te Kralingen op 16 april 1828, overleden te Rotterdam op 6 februari 1830.

6.       Cornelis van Boxel, geboren te Kralingen op 10 juni 1829.

7.       Cornelis Johannes van Boxel, geboren te Kralingen in 1830, overleden aldaar op 21 juni 1830.

8.       Alida van Boxel, geboren te Kralingen op 2 augustus 1835, overleden aldaar op 22 november 1840.

9.       Maria van Boxel, geboren te Kralingen in december 1838, overleden aldaar op 1 juni 1838.

10.   Geertruij van Boxel, geboren te Kralingen op 25 juli 1840, overleden aldaar op 12 september 1840.

11.   Johannes van Boxel, geboren te Kralingen in 1843, overleden te Hillegersberg op 2 november 1891. Hij is gehuwd te Hillegersberg op 16 februari 1870 met Albrechta Johanna Biemond, geboren te Hillegersberg in 1850, dochter van Aalbrecht Biemond en van Dirkje Meurs.

 

IV-e Pietertje van Boxel, geboren te Kralingen op 19 april 1823, overleden te Delfshaven op 1 december 1882. Zij is gehuwd te Kralingen op 28 oktober 1842 met Zegert den Ouden, geboren te Kralingen in 1817, zoon van Willem den Ouden en van Maria Vuijk. Hieruit:

1.       Johannes den Ouden, geboren te Kralingen op 27 juni 1843, overleden te Rotterdam op 2 februari 1922. Hij is gehuwd te Rotterdam o p2 mei 1866 met Margje van Rooijen.

2.       Maria den Ouden, dienstbode, geboren te Kralingen op 24 maart 1846, overleden te ’s-Gravenhage op 5 oktober 1906, ongehuwd.

3.       Neeltje den Ouden, geboren te Kralingen op 15 september 1847, zie V-h

4.       Petronella den Ouden, geboren te Kralingen op 24 januari 1849, overleden te Rotterdam op 24 april 1867.

5.       Willemtje den Ouden, geboren te Kralingen op 16 augustus 1850, zie V-i

6.       Willem den Ouden, geboren te Kralingen op 7 april 1852, overleden te Delfshaven op 21 juni 1882. Hij is gehuwd te Rotterdam op 2 mei 1877 met Hinke van Delden.

7.       Wilhelmina den Ouden, geboren te Kralingen op 23 augustus 1855, overleden te Rotterdam op 1 september 1865.

8.       Alida den Ouden, geboren te Rotterdam op 8 oktober 1859, zie V-j

9.       Zeegert den Ouden, geboren te Kralingen op 29 juli 1861. Hij is gehuwd te Rotterdam op 30 juni 1886 met Pietronella Cornelia Havelaar.

10.   Magdalena den Ouden, geboren te Kralingen op 27 maart 1863, overleden aldaar op 31 juli 1864.

11.   Pieternella den Ouden, geboren te Rotterdam op 29 juli 1868, zie V-k

 

V-h Neeltje den Ouden, geboren te Kralingen op 15 september 1847, overleden te Nieuwer-Amstel op 31 mei 1920. Zij is gehuwd te Hillegersberg op 27 oktober 1880 met Robertus Alers, koopman in kaas, geboren te Hillegersberg op 11 juni 1844, overleden aldaar op 28 april 1919. Hieruit:

1.       Christiaan Johannes Alers, geboren te Rotterdam op 19 april 1882.

2.       Margaretha Wilhelmina Alers, geboren te Rotterdam op 8 april 1884, overleden te Leiden op 8 juni 1962. Zij is gehuwd te Hekelingen op 21 februari 1907 met Bastiaan Tuinstra.

3.       Cornelis Jacobus Alers, geboren te Rotterdam op 12 december 1885.

4.       Robertus Alers, geboren te Rotterdam op 15 april 1890.

 

V-i Willemtje den Ouden, geboren te Kralingen op 16 augustus 1850, overleden te Poortugaal op 28 december 1919. Zij is gehuwd te Rotterdam op 17 september 1884 met Hermanus van Rooijen, geboren te Rotterdam in 1828. Hieruit:

1.       Maartje van Rooijen, geboren te Rotterdam op 9 juli 1884, zie VI-k

 

VI-k Maartje van Rooijen, geboren te Rotterdam op 9 juli 1884. Zij is gehuwd te Rotterdam op 1 augustus 1906 met Joseph Hendrikus van Schijndel, geboren te Rotterdam op 1 augustus 1884. Hieruit:

1.       Joseph Martinus van Schijndel, geboren te Rotterdam op 22 november 1906.

2.       Wilhelmina Martina van Schijndel, geboren te Rotterdam op 19 december 1907. Zij is gehuwd te Rotterdam op 1 augustus 1934 met Petrus Johannes Louis Wilders, geboren te Delft op 25 november 1906. Hieruit nageslacht.

3.       Hermanus Antonius van Schijndel, geboren te Rotterdam op 28 december 1909.

4.       Hendrikus Leonardus van Schijndel, geboren te Rotterdam op 22 juni 1912.

5.       Johanna Maria van Schijndel, geboren te Rotterdam op 13 mei 1915.

6.       Johannes Theodorus van Schijndel, geboren te Rotterdam op 17 maart 1918.

 

V-j Alida den Ouden, geboren te Rotterdam op 8 oktober 1859, overleden aldaar op 11 maart 1931. Zij is gehuwd te Rotterdam op 14 juni 1882 met Wilhelm August Luck, geboren te Dordrecht in 1860. Hieruit:

1.       Wilhelm August Luck, geboren te Kralingen op 14 maart 1883.

2.       Pieternella Luck, geboren te Kralingen op 23 maart 1884, zie VI-l

3.       Adriana Luck, geboren te Kralingen op 16 juli 1887, zie VI-m

4.       Cornelia Luck, geboren te Kralingen op 30 april 1889, zie VI-n

5.       Alida Luck, geboren te Kralingen op 8 februari 1893. Zij is gehuwd te Rotterdam op 12 november 1919 met Cornelis David van Gent, geboren te Rotterdam op 25 januari 1893. Hieruit nageslacht.

6.       Maria Luck, geboren te Kralingen op 30 december 1894. Zij is gehuwd te Rotterdam op 3 september 1919 met Cornelis Springvloed, geboren te Sommelsdijk op 10 april 1894. Hieruit nageslacht.

7.       Robertus Marinus Luck, geboren te Rotterdam op 3 december 1896.

8.       Johanna Luck, geboren te Rotterdam op 15 december 1898, overleden aldaar op 28 februari 1903.

9.       Wilhelmina Luck, geboren te Rotterdam op 17 augustus 1900, overleden aldaar op 2 december 1902.

10.   Johannes Luck, geboren te Rotterdam op 8 november 1902.

 

VI-l Pieternella Luck, geboren te Kralingen op 23 maart 1884. Zij is gehuwd te Rotterdam op 24 juli 1907 met Arie Herfst, geboren te Kralingen op 21 april 1884. Hieruit:

1.       Gerardus Herfst, geboren te Rotterdam op 12 oktober 1907.

2.       Wilhelm August Herfst, geboren te Rotterdam op 5 juni 1909.

3.       Elisabeth Herfst, geboren te Rotterdam op 4 februari 1911. Zij is gehuwd te Rotterdam op 25 april 1934 met Lambertus Johannes Godefridus Hendrikus Mulkens, geboren te Soerakarta op 1 juli 1907. Hieruit nageslacht.

4.       Alida Herfst, geboren te Rotterdam op 10 juli 1912. Zij is gehuwd te Rotterdam op 19 augustus 1936 met Adriaan Govers, geboren te Hellevloetsluis op 19 november 1913.

5.       Arie Herfst, geboren te Rotterdam op 21 oktober 1915.

 

VI-m Adriana Luck, geboren te Kralingen op 16 juli 1887. Zij is gehuwd te Rotterdam op 26 januari 1910 met Antonius Cleijpool, geboren te Rotterdam op 20 juli 1887. Hieruit:

1.       Jannetjen Cleijpool, geboren te Rotterdam op 23 maart 1911. Zij is gehuwd te Rotterdam op 31 maart 1929 met Adrianus Brand.

2.       Johannes Willem Cleijpool, geboren te Rotterdam op 21 januari 1918.

 

VI-n Cornelia Luck, geboren te Kralingen op 30 april 1889. Zij is gehuwd te Rotterdam op 27 november 1907 met Nicolaas Corstiaan Huisman, geboren te Rotterdam op 30 januari 1889. Hieruit:

1.       Nicolaas Huisman, geboren te Rotterdam op 20 december 1907.

2.       Alida Huisman, geboren te Rotterdam op 30 januari 1909. Zij is gehuwd te Rotterdam op 20 februari 1935 met Johannes Cornelis de Does, geboren te Rotterdam op 26 september 1906. Hieruit nageslacht.

3.       Willem Huisman, geboren te Rotterdam op 4 mei 1910.

4.       Cornelia Huisman, geboren te Rotterdam op 30 september 1911. Zij is gehuwd te Rotterdam op 26 juni 1935 met Floris de Wit, geboren te Rotterdam op 27 april 1910. Hieruit nageslacht.

5.       Elizabeth Huisman, geboren te Rotterdam op 14 december 1913. Zij is gehuwd met Franciscus van der Windt.

6.       Maria Huisman, geboren te Rotterdam op 13 mei 1915.

7.       Willem Huisman, geboren te Rotterdam op 30 september 1916.

 

V-k Pieternella den Ouden, geboren te Rotterdam op 29 juli 1868, overleden aldaar op 7 februari 1954. Zij is gehuwd te Rotterdam op 20 december 1893 met Marie Hendrik van Wijk, geboren te Rotterdam in 1864. Hieruit:

1.       Pieternella Marie van Wijk, geboren te Rotterdam op 25 oktober 1898. Zij is gehuwd te Rotterdam op 25 oktober 1922 met Johannes Hendrikus Canters, geboren te Rotterdam op 27 mei 1892. Hieruit nageslacht.

2.       Johanna Maria van Wijk, geboren te Rotterdam op 3 juni 1905, overleden aldaar op 20 oktober 1928, ongehuwd.