donderdag 21 december 2017

Peterke van Lith: deel 3

Drie jaar geleden legde ik mijn gedachten op de afkomst van Trijneke van Lith (*1806 Wadenoijen), de vrouw van voorvader Martinus van der Heijden. Trijneke werd geboren als onechte dochter van Peterke van Lith. De identiteit van Peterke is tot op heden eigenlijk nooit duidelijk geworden; ik keer terug naar de kwestie, omdat ik meen dat mijn argumenten in die tijd niet goed doordacht zijn.

Het probleem

In het dorp Wadenoijen, waar wij haar moeten zoeken, waren er in dezelfde tijd vijf vrouwen, allen familie van elkaar, die de naam Peterke van Lith droegen. Dit zijn:

1. gedoopt te Wadenoijen op 24 april 1763, dochter van Jan Leenderts van Lith en van Trijneke de Heus.
2. gedoopt te Wadenoijen op 29 april 1772, dochter van Leendert van Lith en van Wijntje van Oort.
3. gedoopt te Wadenoijen op 26 december 1774, dochter van Frans van Lith en van Rijntje van Thuil.
4. gedoopt te Wadenoijen op 28 maart 1779, dochter van Jan van Lith en van Johanna Stellaard.
5. gedoopt te Wadenoijen op 18 april 1779, dochter van Geurt van Lith en van Teuntje van Thuil.

Nummer 3 en nummer 5 vallen af; dit zijn namelijk:
3. Peterke van Lith, gehuwd vóór 1802 met Aalbert van Driel, later met Jan van Oort. Zij overlijdt te Geldermalsen op 7 september 1831, 56 jaar oud. Op grond van de leeftijd en de namen van haar kinderen is zij nummer 3.
5. Peterke van Lith, gehuwd op 30 juni 1805 met Hendrik van Ommeren. Opvallend is dat zij in 1802, dus voor het huwelijk reeds een dochter Teuntje krijgt, waarvan Hendrik beweert de vader te zijn.

Dan resteren nummer 1, 2 en 4.

Ik heb toentertijd nummer 1 afgeschreven, op grond van het volgende:
Peterke van Lith, gehuwd op 1 maart 1805 met Christiaan de Heus. Zij overlijdt te Wadenoijen op 28 maart 1837, 75 jaar oud. Haar geboortedatum komt overeen met de doopdatum voor 1. Dit betekent wel dat hier sprake is van een neef-nichthuwelijk.

Het argument dat de leeftijd vermeld op de overlijdensakte overeenkomt met de doopdatum van 1, is echter niet voldoende om nummer 1 ook af te schrijven, want “onze” Peterke voldoet hier ook aan: bij haar overlijden te Wadenoijen op 24 december 1836 wordt beweerd dat zij 74 jaar is.
We zouden dus net zo goed nummer 1 voor de andere Peterke kunnen afschrijven.
Een van beide zal zich vergist hebben bij de overlijdensaangifte. Het meest waarschijnlijk is dan een vergissing van tien jaar, tenslotte lijken zestig en zeventig best wel op elkaar; één van beide kan dan ook op nummer 2 (*1772) kunnen duiden.

Meer argumenten dat onze Peterke nummer 1 betreft, komt uit het volgende; in 1799 laat één van de Peterkes ook een buitenechtelijk kind dopen, Jan. Zijn overlijden op 15 juni 1820 wordt aangegeven door zijn oom Herbert van Lith, en zijn neef Willem van Lith. De moeder van deze Jan is dus een zuster van Herbert van Lith, dat in overeenstemming is met nummer 1. Zou zij dan niet ook de moeder van onze Trijneke zijn? Anders gezegd: is het waarschijnlijker dat één iemand tweemaal een buitenechtelijk kind krijgt, of dat twee met dezelfde naam dit onafhankelijk van elkaar overkomt?
                Dat is een vraag die per situatie zal verschillen. Het is echter opmerkelijk dat de ouders van nummer 1 de voornamen “Jan” en “Trijneke” dragen, precies de namen van de onechte kinderen. Ook het onechte kind dat Trijneke later zelf krijgt, draagt de voornaam Jan; zij zou dan haar broeder vernoemd kunnen hebben.

Waarom dan nummer 4?

Als reden voor het verkiezen van nummer 4 boven nummer 1, had ik de volgende redenatie: Trijnekes onechte zoon Jan van Lith had twee zoons. De eerste noemde hij naar zijn stiefvader Martinus van der Heijden. De tweede noemde hij Simon. Er zijn geen bekende Simons in de familie van zijn vrouw; echter, Peterke nummer 4 had een broer Sijmen. Aangezien deze naam niet heel vaak voorkomt, zou Jan dus een oudoom vernoemd kunnen hebben.
                Dit argument houdt echter geen stand meer naar mijn mening, omdat Trijneke haar oudste wettige zoon Hermanus van der Heijden noemt, zonder dat deze naam in beide families voorkomt. Elders vind ik ook families waarbij kinderen of kleinkinderen uit buitenechtelijke verbintenissen voornamen krijgen die niet bekend zijn in de families en dus wel van de onbekende vader zullen komen. Simon hoeft dus helemaal niet naar een bekend familielid vernoemd te zijn. 
Daarnaast kunnen we ons het volgende afvragen: nummer 4 is geboren in 1779. Bij het overlijden in 1836 zou zij dan 57 jaar oud zijn. Dit is een heel ander getal dan 74, en het lijkt mij vrij lastig om deze twee getallen door elkaar te halen. Argumenten die dus nummer 4 verkiezen boven nummer 1, zijn er dus eigenlijk niet.

Wat nu?

Als er eigenlijk geen prangende reden is om nummer 4 aan te nemen als onze Peterke, dan heeft nummer 1 de voorkeur, omdat haar ouders “Jan” en “Trijneke” dan vernoemd zijn. Bovendien zou het dan kunnen dat Trijnekes zoon Dirk Jan van der Heijden vernoemd is naar haar oom Dirk (Janse) van Lith. De andere Peterke, die met Christiaan de Heus huwt, is dan vermoedelijk nummer 2, dat dan betekent dat haar echtgenoot niet haar neef is.

T.z.t. zullen dan (wederom) in de kwartierstaat Jan van Lith x Johanna Stellaard vervangen worden door Jan van Lith x Trijneke de Heus.

Ik zie eigenlijk maar één mogelijkheid om dit vraagstuk op te lossen; DNA kan hier een rol spelen. Ik zie de volgende mogelijkheid:

1) Een afstammeling van onze Peterke van Lith in rechte vrouwelijke lijn kan haar mitochondrisch DNA testen. Dit zal iemand zijn die in rechte vrouwelijke lijn van Peterkes kleindochter Petronella van der Heijden afstamt.

2) Wanneer de mitochondrische lijn van onze Peterke bekend is, kan dit vergeleken worden met de mitochondrische lijn van een afstammeling in rechte vrouwelijke lijn van zussen of tantes etc. van Peterke uit meerdere lijnen, dus familie van Trijneke de Heus, maar ook van Johanna Stellaard etc.

3) Er zijn vele mitochondrische groepen, dus de kans dat verschillende Peterke-lijnen dezelfde groep hebben is niet zo groot (maar niet uitgesloten). Wanneer te mitochondrische lijn van Peterke overeenkomt met de mitochondrische lijn van een andere afstammeling van haar verm. moeders familie, dan is er sprake van ondersteunend bewijs voor onze hypothese.

donderdag 30 november 2017

Big Y test

Deze zomer waren er aanbiedingen bij FTDNA. Ik heb toen de Big Y test ondergaan. Dit is op het moment de meest gekochte deep ancestry test voor het Y-chromosoom, de rechte patrilineaire lijn (alleen de Y-Elite test van FGC geeft nog gedetailleerdere informatie, maar is dan ook een stuk duurder). Na wat perikelen, o.a. vanwege de orkaan (het hoofdkwartier staat in Houston), zijn de resultaten er dan toch. Omdat ik hiermee tot de internationale stamboom van de mens behoor, zal ik ten behoeve van eventuele internationale verwanten verdergaan in het Engels.

My Results

The human patrilinear tree is divided into haplogroups A to T, which are the large “tribes” of humanity. Every haplogroup is defined by specific genetic mutations; in most cases, these mutations are found because of SNPs. It was already known that I belong to haplogroup R1b, the most common West-European one. In particular, I belong to the sub-haplogroup R1b-U152, which, as can be seen on this map, is generally found in western continental Europe. In the Netherlands, it is around 5% depending on where in the country one looks.  It is more prolific in the south than in the north.


Spread of haplogroup U152 (Eupedia)


My Big Y result can be summarized as R1b-U152 > Z56 > Z145 (BY1823).
I was assigned BY1823. This is an SNP which, together with some other SNPs, like Z71, define the sub-haplogroup Z145. Generally, most people of this haplogroup, and as far as I can see that includes me, test positive for all these mutations, so the haplogroup can be called Z145 or Z71 or BY1823. When someone pops up testing negative for one of these, he will split the branch in two. I will proceed calling it Z145.

The Big Y results show a list of tested SNPs, divided into named variants (those which are generally known, and have been given names, like Z145), and unnamed variants (these may be mutations in one’s personal line; at the moment I have 27 unnamed variants). If unnamed variants are shared by more than one person, it may very well receive it’s own name and define a new branch. To the right, one may see a list of matches. To define who is a match, FTDNA decided to take everyone who has less than 40 mutational differences. As can be seen from the image, I do not have any matches at the moment, which means that no one who is a “recent” (say AD 500 and closer) patrilinear relative has tested so far.

no matches for me yet..


Interpretation

The question that we all would like to answer is: Where do I come from? In this particular case: What is my fatherline’s (pre-)history? In order to find an answer one has to look not just to one’s own data, but to the whole tree. In my view, I have to combine many things; I have to see the structure itself of the tree. Then I have to see how old the branches are. When that has been done, I can look at the people forming the branches. Where do they say their furthest known ancestor comes from? In this way, we may obtain geographical patterns within certain subgroups. On top of this, I may use my knowledge of linguistics and pre-history, in order to think of plausible ways to connect the genetics with. Finally, I hope to be able to connect my own line within the whole story. Side note: when I discover new samples, I may review the story if that is necessary.

First, let’s have a look at the structure and age of R1b-U152. An extensive tree, built up from individuals having taken the Big Y or Y Elite test, is Alex Williamson's Big Tree. For ages, we may take Iain McDonald’s P312 tree. According to him, U152 did originate slightly before 2700 BC. The oldest U152-sample known today, a man from the Eastern Bell Beaker Culture, excavated in Bavaria, is dated to about 2550 BC. This man was an immigrant, since he was genetically close to Ukrainians. Other early U152 is found in the general Bell Beaker population, as is its sister branch L21. It is generally assumed that U152, like its sister branches, spread from the western Eurasian steppe along with the spread of Indo-European in Europe. It is indeed interesting that some of the earliest U152 branches that have split off, are found along the eastern Carpathian mountains. How exactly it then spread to Central Europe, is not entirely known, but it did so fairly quickly. Once there, it seemingly ended up in the various archaeological cultures following Bell Beaker, such as Unetice, Tumulus, Hallstatt, Villanova and La Tène. For migration maps of these cultures, I like this site because of the beautiful maps (with his linguistic stuff I do not fully agree).

The most important branches of U152 are L2, Z36, Z56 and Z193. L2 is the most prolific; in the Benelux, about threequarters of U152 is L2. It seems to have spread already early, since Bell Beaker skeletons have been discovered positive for L2. Z36 is generally found in the Alps (Helvetii) and surrounding areas, including the “Belgae” territory; its spread seems connected to the La Tène culture. Z56 is found in the same Urnfield, Hallstatt, La Tène areas, but is also quite present in Italy.

McDonald does not provide a specific age of Z56, but he does so for its immediate descendant Z43, to which most Z56 members belong, except for a Southern French, a few Italians; it is dated ca. 2450 BC. 


Celtic/Gallic tribes arising from the Hallstatt and La Tène cultures (wikimedia commons).


A descendant branch of Z56 is Z145. McDonald dates it to ca. 1400 BC. Some would say this is an Italic branch, though I am not certain about that. Z145 consists of two main branches, PF6577, Z72, and some loose branches.
The first main branch PF6577 dates to around 1100 BC. This branch can be split too again; first, we have an Alsatian and an Italian family that split off. The remainder consists of a German, a Sardinian, and several English people; there is one notable English cluster dating to around 200 BC. It may have come with Gaulish tribes like the Belgae or Iceni. The presence in Italy is interesting, but could also have been the result of the Cisalpine Gauls. Note that some Gaulish tribes such as the Boii migrated a lot.
The second main branch, Z72, dates to about 250 BC, and can be characterized as almost completely Italian. This branch is likely to have spread with help of the Romans, which it did; it is also present in Marseille, and in England. The question is, can we call this an Italic branch? Besides some Central Italian families, it is also present along the Ligurian coast, Bologna and Lombardy. It must have come to Italy between 1400 BC and 250 BC, and afterwards spread during the Roman period. It may fit the spread of Italic people from Central Europe to Italy around 1200 BC (as is the main hypothesis), though it can’t have been the only Italic lineage. It seems likely to me that Italic tribes also possessed Z36, L2, Z193, and some branches outside of U152. The Z72 lineage remained small for a long time and only expanded during the Roman period. A second idea is that it is not Italic, but a Romanized Gallic lineage, introduced by the Gauls when they settled in North Italy (Gallia Cisalpina). In either way, it ended up being a Roman lineage.


The remaining "lonely" Z145 (BY1823) lineages;
interestingly all in Western Europe.
Besides the main branches, there is an Ashkenazi cluster, dating to the middle ages, and spread over eastern Europe. It is yet unclear if this cluster belongs to one of the main branches. Then there are the remaining “loose” branches, which testers got the haplogroup BY1823; they are shown in the map. One branch, dating to ca. maybe 1300 BC until 500 BC consists of an Englishman, American and a Frenchman. Maybe this ended up in the North Western area of the continental Gauls.
[Note 10 december 2017]: I have found that I share the two unnamed SNPs associated with this branch, which means that I belong to this branch dating to somewhere between 1300 BC and 500 BC.

Another loose branch from South-West England, may also have been spread by the Gauls. Then there is a Belgian individual, probably from Walloon Brabant, which I am very keen to know about. It is not known if these loose branches may somehow belong together, I think this is very well possible after more research.


My lineage

version 10 december 2017.

In my unnamed SNP variants I discovered that I share the two SNPs associated with the branch to which also a few English families and a French one belong; it must have originated between 1300 BC and 500 BC. I will later look more closely to this. It was not immediately clear to me, because in the new version of the Y-chromosome used, the numbers of the SNP are different.

The connection with a few English lines and a Western French line does give some clues; it may have arrived from Central Europe in NW Europe (Northern France or Belgium, I think) between 1200 BC and the first centuries BC. The spread in England may have been due to emigration of tribes like the Belgae around the first centuries BC. This could mean that my own lineage could be a Belgae one that stayed within the Low Countries.

woensdag 18 oktober 2017

Buitenechtelijke zaken

Mijn betovergrootmoeder Geertrui van Zanten is geboren te Waardenburg op 20 augustus 1899 als dochter van de ongehuwde Geertje Pellegrom. Wanneer zij acht jaar later huwt met Jacob Cornelis van Zanten, erkent deze het kind. Dit heb ik altijd een vreemde zaak gevonden, want in de tussentijd hebben zij geen kinderen gekregen; als Geertrui hun voorkind was, hadden zij volgens gebruik wel sneller in het huwelijk moeten treden; aangezien zij beiden hervormd waren, was dit geen probleem geweest.

Het zou dus kunnen dat Geertrui geen natuurlijke dochter is van Jacob, maar dat hij haar uit goede wil, uit juridisch oogpunt, of vanwege het taboe op voorkinderen heeft erkend. Er is mij indirect bekend dat mijn overgrootmoeder, Geertruis dochter, beweerd heeft dat Geertrui een "rijkere boer" als vader had. Dit moet zij direct van haar moeder zelf, of haar moeders familieleden gehoord hebben. Wanneer dit inderdaad zo is, dan heeft dit gevolgen voor de kwartierstaat; ik houd deze hier voorlopig echter wel in stand, want het is wel haar wettelijke afstamming; in eerdere generaties zullen ook dit soort zaken gebeurd zijn, die wij nu niet meer kunnen traceren. Wanneer totale duidelijkheid komt over haar biologische afstamming, dan zal een wijziging wel nodig zijn.

Een "rijkere boer" dus. Vanuit de positie van een dienstmeid zullen de meeste boeren wel rijk geleken hebben; maar wie zou hij dan geweest kunnen zijn?  De loopbaan van moeder Geertje Pellegrom als dienstmeid kan aanwijzingen bieden: er is mij het volgende van bekend:

1887, 29 juli: vertrek van Waardenburg naar Zaltbommel
1889, 16 augustus: aankomst Ophemert vanuit Zaltbommel. Dienstbode bij K.B. van Sent.
1890, 4/11 september: terugkeer naar Waardenburg vanuit Ophemert.
1890, 4 november: vertrek naar Zaltbommel.
1891, 28 april: vertrek naar Everdingen vanuit Zaltbommel
1891, 26 juni, terugkeer naar Waardenburg vanuit Everdingen.
1892, 19 mei, vertrek naar Ophemert. Dienstbode bij H. van Blijdenstein.
1892, 29 september/7 oktober: terugkeer naar Waardenburg vanuit Ophemert.
1893, 18 maart: vertrek naar Deil vanuit Waardenburg, alwaar dienstbode bij G.J. van Arkel.
1898: dienstbode bij Gosen van de Water, tevens te Deil.
1899, 18 juli: terugkeer naar Waardenburg vanuit Deil.
1899, 20 augustus: bevalling van dochter Geertrui.
1900, 11 september: vertrek naar Deil.
1902, 25 april: vertrek naar Bleskensgraaf.
1906, 13 september: terugkeer naar Waardenburg vanuit Bleskensgraaf.
1907, 6 maart: samenwoning met echtgenoot Jacob Cornelis van Zanten te Waardenburg, die Geertrui echt als zijn dochter.

Het is te zien dat zij ten tijde van de verwekking van haar dochter dienstbode in Deil was bij Gerrit Johannes van Arkel, of bij Gosen van de Water. Het is niet helemaal duidelijk wanneer zij vertrok bij Van Arkel en naar Van de Water ging; zij is slechts in 1898 bij Van de Water ingeschreven, maar een datum voor de verhuizing wordt in het bevolkingsregister niet genoemd. Van Arkel had een groot verloop van knechten en meiden; bij Van de Water, die tevens nog wat oudere zoons in huis had, was zij de enige dienstmeid. Één van hen, of een bekende bezoeker van hen zal dan wel de vader kunnen zijn.

Geertje keert in juli 1899 hoogzwanger terug naar haar ouders, alwaar ze een maand later bevalt. Het kind laat zij opgroeien bij haar ouders, want zelf keert ze in 1900 terug naar Deil, en is tot eind 1906 dienstmeid. In 1907 huwt zij tenslotte met Jacob Cornelis van Zanten, die Geertrui erkent als zijn kind.

Eventueel biedt DNA-onderzoek uitkomst; hierbij is het echter wel zo dat we wat generaties verder zijn, dus het DNA van verwanten zal best verdund zijn; bovendien hebben we te maken met mensen uit dezelfde kleine streek, dus het zal dan vermoedelijk best lastig zijn om ieder van elkaar te onderscheiden.

vrijdag 13 oktober 2017

De Nederlandse bevolkingsstructuur

Er zijn, al enkele jaren geleden, meerdere artikelen verschenen over de bevolkingsstructuur onder de Nederlanders. Één van hen is het artikel van Lao et al. (2013): Clinal distribution of human genomic diversity across the Netherlands despite archaeological evidence for genetic discontinuities in Dutch population history.

Zij geven een kaart waarbij vijf genetische componenten, waarvan drie dominant, de hoofdrol spelen bij de bevolkingsstructuur onder de Nederlanders. Omdat er een duidelijke structuur is in de verspreiding van deze componenten, luidt hun conclusie dat deze verspreiding van "relatief recente" datum is (d.w.z. vermoedelijk niet prehistorisch), want als deze componenten zeer oud zouden zijn, zouden zij veel meer gemengd moeten zijn door alle ontvolking en herbevolking die in veel streken plaatsgevonden heeft.
Daarnaast is een driehoek te zien, waarbij zij vier clusters aangeven: een noordoostelijk cluster (Friezen en Saksen), een centraal-westelijk cluster (Utrecht, Noord-Holland), een centraal-noordelijk cluster (Overijssel, zuidelijk Drenthe), en een zuidelijk cluster (alles beneden de Lek).Figuur 4 uit Lao (2013)

Dit geeft wel een duidelijk beeld, maar omdat ik een duidelijker kaart wilde, heb ik gepoogd kaartjes te maken van de belangrijkste drie componenten, waarvan hier het resultaat:

De drie belangrijkste componenten uit Lao (2013), in kaart gezet.


Allereerst, de Randstad is zo goed als grijs gelaten, dit vanwege de vele latere immigratie, die voor een totaal mengsel zorgden in de steden. Ten tweede ontbreken samples uit de Veluwe, dit heb ik dus enigszins moeten gokken, waarbij ik K4 heb laten overlopen langs de IJssel.

Hoe moeten nu deze componenten geïnterpreteerd worden? Ik suggereer het volgende; naar mijn mening biedt dit een logische verklaring; het blijft echter wel een kwestie van speculatie en interpretatie.

De eerste component K1 is het meest egaal verspreid; dit gegeven duidt erop dat het een vrij oude component is; misschien is het een restant van wat de Romeinen "Friezen" noemden, een pre-Germaans of vroeg-Germaanse component; ik vermoed dat het in het noorden van het land oorspronkelijk wijder verspreid was; het piekt nu in de omgeving van Steenwijk, Meppel. Misschien heeft deze component zich vooral daar staande gehouden omdat latere nieuwkomers dit geen aantrekkelijk gebied vonden om zich te vestigen.

De tweede component K3 lijkt voornamelijk Saksisch te zijn. In de tijd van de volksverhuizing vertrokken Saksen naar o.a. het noorden van Nederland, waar zij de naam van de Friezen overnamen; andere Saksen (en Angelen) vertrokken naar Engeland; dit is de reden voor de verwantschap tussen Fries en Engels. Weer anderen zijn in ons land uiteraard het meest aanwezig rond Twente.
Sommige Friezen hebben zich rond de 9e eeuw gevestigd in de Vechtstreek, waar zij dorpen zoals Maarssen stichtten. Ook in Barneveld is deze component hoog; het is mij onduidelijk of hier ook sprake is van Friese invloed, of dat het gebied vanuit het oosten van Gelderland is herbevolkt. Dit moet in de middeleeuwen gebeurd zijn, want ook de Gelderse Vallei is lange tijd ontvolkt geweest.

De derde component K4 contrasteert allereerst met de eerste component; het lijkt in essentie verspreid met de Klokbekercultuur en de Kelten. Gezien de verdere verspreiding lijkt het hierna nog door de Franken te zijn verspreid; de concentratie rond Kampen, het vestigingsgebied van de Salische Franken, kan erop duiden dat de Franken mogelijk een mengsel zijn van K1 en K4. De aanwezigheid van K1 in Brabant en Limburg is dan wellicht ook aan de Franken toe te schrijven. De concentratie van K4 is op de Veluwe vermoedelijk hoger, hetgeen nieuwe samples zouden moeten uitwijzen. De Franken hebben vermoedelijk Friese elementen in Holland sterk verlaagd. De lichte verspreiding in Drenthe en Groningen heeft misschien te maken met de veenkoloniën.

zondag 17 september 2017

Spelen met Global 10 en nMonte2.

Met de ruwe data die men ontvangt bij het nemen van een genetische test, valt heel wat te doen. Er zijn vele datasets waarmee men zich kan vergelijken. Ik heb nu mijn ruwe data van de test die ik eerder genomen heb, laten doorrekenen door de Basal-rich 7 test en de Global 10 test van Eurogenes. Ik zal hier het spelen met deze laatste test behandelen. De test kent 10 dimensies, waarbij de diepste genetische verschillen tussen de bevolkingen centraal staan; hierbij moet men denken aan Afrikaans < > rest, West-Euraziatisch < > rest, Oost-Euraziatisch < > rest, Kaukasus < > rest, Papua < > rest, etc. De tien coördinaten die men hiermee krijgt, kunnen vergeleken worden met een hele dataset van moderne bevolkingen en prehistorische samples. Dit kan op meerdere manieren; een goed uitvoerbare methode is het gebruik van het programma nMonte2 op het statistiekprogramma R.
Ik zal hier niet uitvoerig behandelen hoe dit werkt; ik kan echter wel een korte uitleg geven. Men heeft nodig: het programma R, het programma nMonte2, een datafile met alle volkeren (zie bij de Global 10 test) en een datafile met de eigen gegevens (beide .csv-bestanden). Vervolgens opent men R, gaat naar File > Change Dir, zet de directory op de map die nMonte2 en de datafiles bevat, en typt het volgende:

source('nMonte2.R')
getMonte('datafile1.csv','datafile2.csv')


waarbij op de plaats van datafile1 de naam dient te komen van het file met de gegevens waarmee men wil vergelijken, op de plaats van datafile2 de naam van het file met de te vergelijken gegevens (eigen gegevens). Hierna toetst men <enter> en als het goed is loopt het programma dan. Soms verschijnen er foutmeldingen, waarvan meestal een typfout, ofwel in het programma, ofwel in één van de files de boosdoener is.

Allereerst verkreeg ik van de maker van deze tests een vergelijking van mijn data met prehistorische samples, waarbij ik percentueel uitgedrukt ben in die samples.

VvdH
Yamnaya_Samara 44.7
Barcin_N 33.1
Hungary_HG 16.25
Bajo 5.95
distance%=0.7066 / distance=0.007066


Om te beginnen, een belangrijk statistisch gegeven is de "distance" die vermeld staat bij de berekende lijst. De tien coördinaten geven mij een bepaalde locatie in een (tien-dimensionale) grafiek. De specifieke mix van deze bevolkingen geeft ook een specifieke locatie in die grafiek; de "distance" is de meetkundige afstand tussen beide locaties. Nu maakt het programma ongeveer 1000 berekeningen per keer, en neemt dan de uitkomst met de kleinste afstand als resultaat. Een goede afstand zal ongeveer 0,3 tot 1 zijn. Bij een kleine(re) afstand dient men rekening te houden met "overfitting". Het programma kan dan allerlei populaties toevoegen waar men in feite niets mee te maken heeft om zo de fit zo passend mogelijk te maken.

Dan de gegevens zelf, wat zien we hier? 44,7% Yamnaya_Samara, de bewoners van de Russische steppe tijdens het late Neolithicum. 33,1% Barcin_N, de Anatolische landbouwers wier verwanten en nazaten door middel van kolonisatie de landbouw in Europa introduceerden. 16,25% Hungary_HG, die de jager-verzamelaars van West-Europa vertegenwoordigt. 5,95% Bajo, een modern volk dat langs de Straat van Makassar leeft; zij representeren mijn Indonesische element.
Het is niet zo dat ik direct van deze groepen afstam; dit is door eeuwen van mengen gebeurd. De Yamnaya hebben zich langzamerhand verspreid door middel van de Touwbekercultuur (Corded Ware), en ook de Klokbekercultuur. De landbouwers en jager-verzamelaars kwamen elkaar steeds weer tegen, bijvoorbeeld in de Linearbandkeramische cultuur en de Trechterbekercultuur. Uiteindelijk gingen ook de laatste jager-verzamelaars uit de Swifterbantcultuur en de Vlaardingencultuur op in de grotere massa.

Met moderne populaties

Het is natuurlijk ook mogelijk om jezelf uit te drukken in moderne populaties. Ik heb hiervoor twee methoden uitgeprobeerd; Eerst doe ik een "afpeltest" met alle niet-Afrikaanse populaties, waarbij ik na elke berekening de resultaten afpel, door een naar mijn mening onverwachte of onwaarschijnlijke populatie uit de test te halen, net zolang tot ik een logisch en uit te leggen resultaat verkrijg. Hierna probeer ik een "gerichte" test, waarbij ik zelf enkele populaties uitkies om te zien wat voor mix het programma ervan maakt.

Methode 1: "afpellen"

Voordat ik deze methode uittest, is het handig om stil te staan bij wat er mogelijk is. Het programma is in staat te zien welke populatie het dichtst bij mij staat (de Nederlandse). Verschillende "vreemde" elementen zoals het Indonesische kunnen ook makkelijk uitgepikt worden. Echter, zaken als 8% Duits, 2% Frans, 1% Engels of Zwitsers zijn nagenoeg onmogelijk om apart van het Nederlandse element te zetten, omdat deze volkeren teveel lijken op de Nederlander. Je zou het als volgt kunnen zien:

Stel dat we een stip op een kaart zetten, nabij Utrecht, die een Nederlands persoon weergeeft. Zijn kleine hoeveelheid Frans bloed zal deze stip misschien naar het zuiden trekken, maar niet veel verder dan Brabant. Zijn Duitse bloed zal hem weer naar het oosten trekken; misschien dat de stip uiteindelijk tot stilstand komt in de buurt van Nijmegen. Door de plaats van die stip, gecombineerd met de kennis dat "Nederlands" de dichtstbijzijnde populatie van deze persoon is, zal het programma al deze volkeren bijeen stoppen onder de noemer "Nederlands". Pas wanneer elk volk is opgesplitst in bijvoorbeeld provincies of streken, dan zijn zulke vermengingen vermoedelijk te detecteren, maar het is de vraag of dat ooit nauwkeurig mogelijk is.
Bij mij zal het Indonesische element de "Nederlandse" stip helemaal naar het zuidoosten trekken; misschien wel tot aan de Balkan. Het programma zal mij echter niet als iemand uit de Balkan beschouwen, omdat uit mijn coördinaten blijkt dat de dichtstbijzijnde bevolking de Nederlanders zijn en omdat de volkeren in de Balkan niet naar Azië getrokken zijn binnen één van de dimensies. Het programma zal dan een mix het meest waarschijnlijk achten.

Goed, het programma werkt natuurlijk niet met geografische kaarten in het hoofd, maar slechts met de coördinaten. Laten we nu maar zien wat een eerste test met de alle moderne bevolkingen (behalve die ten zuiden van de Sahara) oplevert. Allereerst laat ik hier zien wat volgens het programma de dichtstbijzijnde populaties zijn:

[1] "1. CLOSEST SINGLE ITEM DISTANCES"
           Dutch        Hungarian         Croatian        Slovenian
     0.008356889      0.009906331      0.010424759      0.010669958
           Irish            Czech English_Cornwall     English_Kent
     0.010742863      0.011037572      0.011192640      0.011252235


De Nederlander staat het dichtstbij mijn coördinaten. We zien ook andere Europese volkeren. Eerst maar eens zien wat het programma mij als eerste mix geeft. Op grond van de papieren stamboom verwacht ik ca. 88,25% Noordwest-Europees, ca. 5,5% Zuid-Oost-Aziatisch, en 6,25% Joods.

Als eerste mix geeft het programma:

VvdH
Dutch              84.00
Lithuanian          7.25
Igorot              5.05
Armenian_Chambarak  3.60
Spanish_Andalucia   0.10
distance%=0.3288 / distance=0.003288


Dat is toch ongelofelijk voor een eerste berekening? Het programma weet niets van mijn achtergrond, het kent slechts mijn coördinaten; "Nederlands" als hoogste percentage is goed; de Igorot, een volk uit de Philippijnen, geven het Indonesische element vrij aardig weer; het Armeens en Spaans zullen wel kenmerkend zijn voor het Joodse element. Het Litouws is interessant, maar niet goed uit te leggen, dus deze "pel ik af" voor de volgende berekening:

VvdH
Dutch              85.15
Latvian             6.10
Igorot              5.05
Armenian_Chambarak  3.70
distance%=0.3304 / distance=0.003304


Wel ja, veel verschil maakt het niet; nu komen de Letten om de hoek kijken... Het is wel bekend dat de Joden in Oost-Europa zich een beetje vermengd hebben met de aldaar levende bevolking, maar 6% is mij toch teveel. De Letten haal ik eruit; ook ben ik benieuwd of we het Indonesische element kunnen uitdrukken in wat anders dan de Philippijnse Igorot, dus ook zij vertrekken.

VvdH                
Dutch            92.40
Ami               4.30
Georgian          1.75
Batak             0.90
Russian_Orel      0.65
distance%=0.3458 / distance=0.003458


De Igorot zijn nu vervangen door de Austronesisch sprekende Ami uit Taiwan en door de Batakkers, waarvan mij niet duidelijk is of hiermee nu de Philippijnse of de Sumatraanse groepen bedoeld zijn. Het Nederlandse percentage wordt nu wat hoog ingeschat, en de Armeniërs zijn door de Georgiërs vervangen. Eens zien wat er gebeurt als we de Ami eruit gooien.

VvdH              
Dutch            88.90
Murut             4.00
Ingrian           2.85
Georgian          2.55
Batak             1.05
Montenegrin       0.65
distance%=0.356 / distance=0.00356


Dat ziet er vrij aardig uit; de Murut is een volk uit Noord-Oost-Borneo; aangezien mijn betovergrootvader van zijn vaderskant vrijwel zeker Borneoos bloed heeft, lijkt het een goed idee om dit volk erin te houden; het Baltische gebied blijkt echter zeer weerbarstig, en keert nu terug met de Ingriërs, een Finoegrisch volk. Ik kan hier natuurlijk nog vele malen mee doorgaan; er zijn echter zoveel mogelijkheden... ik neem genoegen met het volgende model; de Joden zijn lastig weer te geven, hoewel ze toch als losse groep voorkomen in de dataset. Een mengsel van Georgië, Montenegro en Rusland doet mij echter niet zeer vreemd aan.

VvdH            
Dutch            88.1
Murut             3.9
Russian_Orel      3.6
Georgian          2.2
Batak             1.2
Montenegrin       1.0
distance%=0.3581 / distance=0.003581


Methode 2: gerichte test

In plaats van te wachten om een passend resultaat door middel van voorgaande methode, is het uiteraard ook mogelijk om zelf een inschatting te maken van wat logische populaties zijn. Allereerst probeer ik een model met slechts drie bevolkingsgroepen, de Nederlanders, de Ashkenazim en de eerder genoemde Murut.

VvdH                
Dutch         92.95
Murut          4.80
Ashkenazi_Jew  2.25
distance%=0.3911 / distance=0.003911


Doordat ik zelf in plaats van het programma de groepen kies, is de "distance" iets hoger, maar zeker nog goed. Deze mix bevat een kern van waarheid, maar een mogelijk probleem is dat de Joodse bevolking een aanzienlijk Europees element in zich heeft, dat hier opgeslokt zou kunnen zijn door het Nederlandse element. Het is nu de taak om wat te variëren met de bevolkingen, ook met de Nederlanders zelf. De volgende resultaten vond ik zelf vrij aardig:

VvdH
Dutch 88.50
Romanian 6.30
Murut 3.35
Batak 1.85
distance%=0.3715 / distance=0.003715


VvdH
Irish 88.05
Italian_Tuscan 5.85
Murut 3.85
Batak 2.25
distance%=0.5474 / distance=0.005474


VvdH
Scottish 89.20
Murut 5.95
Sephardic_Jew_Bulgaria 4.85
distance%=0.5796 / distance=0.005796


Het nemen van Duitsers in plaats van Nederlanders lijkt ook goed te werken.

VvdH
German 88.55
Murut 5.95
Ashkenazi_Jew 5.50
distance%=0.6703 / distance=0.006703


Tot slot een voorbeeld met een prehistorisch sample, een Armeniër uit de bronstijd die op een plot vlakbij de Joden ligt.

VvdH
German 87.75
Armenia_MLBA:RISE397 6.35
Murut 5.90
distance%=0.5981 / distance=0.005981


Veel mogelijkheden

Ik heb hier wat experimenten weergegeven op basis van moderne bevolkingen, maar het is natuurlijk ook mogelijk om prehistorische bevolkingen te gebruiken (voor zover er genetisch materiaal beschikbaar is), of een mix van beide. Tot slot is een interessante mogelijkheid het vergelijken van een volk i.p.v. een individu ten opzichte van prehistorische samples, hetgeen veel kan zeggen over de populatie- en migratiegeschiedenis; dit gebeurt dan ook veel op internet.

woensdag 23 augustus 2017

Kwartierstaat: generatie XX-c

803664 Adriaen Jan Spruytsz, koper van korentienden, pachter van visgronden te Strijen 1465-1487.

1.     Michiel Adriaensz Spruyt, zie 401832


813216 Willem IJsbrantsz, te Leiden, overleden op pelgrimstocht naar Rome 1390. Hij is gehuwd met
813217 Geertruud Pietersdr., overleden te Leiden op 18 februari 1428.

1.     Jan Willem IJsbrantsz, zie 406608

2.     Dirk Willem IJsbrantsz, schepen Leiden 1403/4, burgemeester 1418/9.

3.     Gerrit Willem IJsbrantsz, heilige geestmeester Leiden 1412/3, 1414/5, 1416/7, brouwer.

4.     Pieter Willem IJsbrantsz, overleden op 16 april 1394.

5.     Floris Willem IJsbrantsz, poorter Leiden 1381.

6.     Hildegond Willem IJsbrantsdr., gehuwd (1) met Gerrit die Griemer, gehuwd (2) met Floris Jansz van Scodde, gehuwd (3) met IJsbrant van Alkemade.

7.     Jacob Willem IJsbrantsz.

 

[1] de Man, J.P., van Berendrecht, NL1915.

[2] van Kan, F.J.W., Leids Patriciaat tot 1420.


813218 Dirck die Bruun,
heilige geestmeester Leiden 1371/2, schepen 1374/5, 1381/2, 1382/3, overleden te Leiden op 20 april 1396.

1.     Pieter Buytewech Dirksz, schepen Leiden 1401/2, burgemeester 1402/3, 1409/10, 1415/16, korenkoper, drapenier, overleden in 1433/8.

2.     Dirk die Bruun Dirksz, te Leiden.

3.     Gheryt die Bruun Dirksz, schepen Leiden 1400/1, 1403/4, burgemeester 1407/8, 1410/1, wijnkoper.

4.     Hendrik die Bruun Dirksz, broeder te Deventer, priester, overleden te Zutphen op 24 augustus 1429.

5.     wschl. Badeloge Dircksdr., zie 406609

 

[2] van Kan, F.J.W., Leids Patriciaat tot 1420.

 

813220 Jan Florisz van den Woude, (van Alkemade), poorter Leiden 1398, beleend met een hofstede te Warmond, land te Rijnsburg, Oegstgeest, hoogheemraad Rijnland 1407, 1416, overleden voor 1418. Hij is gehuwd (1) met Katharina [van Valkenisse]. Hij is gehuwd (2) met
813221 Aleid van de Boekhorst, een dochter van Jan I van Boekhorst en Machteld van den Burch, zie Angevaare.

Uit (1):

1.     Hugo van Alkemade, poorter Leiden 1410, overleden op 26 september 1432. Hij is gehuwd met een dochter van Gerard van Bennebroek.

2.     Floris van den Woude, overleden te Leiden op 18 oktober 1404. Hij is gehud met Geile van der Burch.

Uit (2):

3.     Jacob van Alkemade, te Leiden 1413.

4.     Katharina van den Woude, non te Rijnsburg, overleden in 1451.

5.     Jan van den Woude, zie 406610

6.     Simon van den Woude, schepen Leiden 1446, 1452-1454, 1459-1461, gehuwd met Sophia IJsbrands van Spaarnwoude.

7.     Adriana van den Woude, gehuwd met Willem Heerman.

8.     Aleid van den Woude, poorteres Leiden 1438, overleden op 13 januari 1476.

 

[1] Kort, J.C.,’ van Alkemade’, NL1998.

[2] Angevaare, F., Rechtsprekers & Schuinmarcheerders. De geschiedenis van het geslacht Van Noordwijk & Van de Boekhorst, 2014.


813222 Willem Rengersz.
, Leiden.

1.     Renger Willemsz.

2.     Machteld Willem Rengerszdr., zie 406611

3.     Adriana Willem Rengerszdr., gehuwd met Willem Cuser van Boschuysen,

 

[1] van Kan, F.J.W, Heins, J., ‘Het nageslacht van Willem Luutgaardenz’, NL1993, k14, k109.


813240 Ghijsbrecht Witgen,
(die Witte), drapenier, poorter Leiden 1388, geboren te Waddinxveen. Hij is gehuwd met
813241 Margriet.

1.     Jan Gijsbrecht Witgensz, zie 406620

 

[1] Jacobs, J.F., NL1985, 457-465.


813242 Geryt Meynaertsz
., te Leiden, overleden voor 9 februari 1462. Hij is gehuwd met
813243 Geertruyd, overleden na 9 februari 1462. volgens Jacobs mogelijk dochter van Govaert en Griete.

1.     Aleijd Gerytsdr., zie 406621

2.     Govert Geryts, overleden voor 9 februari 1462. Hij is gehuwd met Luytgaert, overleden na 9 februari 1462.

 

[1] Jacobs, J.F., NL1985, 457-465.

[2] ELO, ORA Leiden, kenningboeken, inv.nr. 41C, f.9v, 9 februari 1462.


813244 Geryt Jacob Vinckensz
, te Leiden, student Keulen 1395, overleden na 20 februari 1424.

1.     Geryt Vinck, zie 406622

 

[1] Jacobs, J.F., ‘Rembrandt verwant met Philips van Leyden’, NL1985, 457-465.


813292 Pieter Vranckensz van Voorhout, schepen Delft 1386-1390. Hij is gehuwd met
813293 Gherit-Aecht Barthout Nageldr.

1.     Hendrick Pietersz van Voorhout, hieruit Duyst van Voorhout.

2.     Barthout Pietersz van Voorhout, zie 406623

3.     Catharina van Voorhout, gehuwd met Willem de Heuyter.


864256 Jan Ockersz Besemer, leenman, geboren te Dordrecht in 1365, overleden te Oud-Alblas in 1422.

1.     Jan Jansz Besemer, zie 432128

2.     Ave Jans Besemer, gehuwd met Pieter Voppensz (nr. 3030864/5).

 

884608 Dirck Jansz van Driel, handelaar in haver, woonachtig te Zwijndrecht in 1421, verbannen uit Dordrecht in 1423, later vertrokken naar de Riederwaard.

1.     Cornelis Dircksz van Driel, zie 442304

 

[1] C. Sigmond, K.J. Slijkerman.

 

908924 Heijndrick Florisz, leenman Hofstede Putten te Poortugaal 1522, overleden in december 1523. Hij is gehuwd met
908925 Baelgin, overleden in oktober 1516.

1.     Claes Hendricksz, 454462


910600 Wouter Berthout Grootwouter van Berckel, te Udenhout, Oisterwijk.

1.     Berthout Wouter Berthouts, zie 455300

 

910736 Gijsbert Hermansz van Boerden, te Tilburg. Hij is gehuwd met
910737 Heilwich.

1.     Peter Gijsbertsz van Boerden, zie 455368

2.     Gijsbert Gijsbertsz van Boerden.

3.     Gerit Gijsbertsz van Boerden.

4.     Pauwels Gijsbertsz van Boerden.

5.     Hendrick Gijsbertsz van Boerden.

6.     Goeswijn Gijsbertsz van Boerden.

7.     Kathelijn Gijsbertsdr. van Boerden.

8.     Oeda Gijsbertsdr. van Boerden.


910740 Adriaen Gherijt Smolders
, (Smoelneers), te Tilburg, overleden in 1512. Hij is gehuwd met
910741 Elisabeth.

1.     Gherit Adriaen Smolders, gehuwd met Agnes Peter Daniël van Boerden.

2.     Anthonis Adriaen Smolders.

3.     Cornelis Adriaen Smolders, gehuwd met Aleijt Jan Jan Aelwijns.

4.     Adriaenken Adriaen Smolders, gehuwd (1) met Jan Andries van Boerden, gehuwd (2) met Hendrick Jacob Huyben.

5.     Jan Adriaen Smolders, zie 455370

 

[1] RHC Tilburg, Collectie Van Dijk.


910744 Wouter Jansz die Beer
, (’s Beren), boer, geboren te Oisterwijk. Hij is gehuwd met
910745 Ermgaert.

1.     Aert Wouters die Beer.

2.     Heijlwich Wouters die Beer, gehuwd met Peter Gherit Beijen.

3.     Katelijn Wouters die Beer, gehuwd met Willem Aerts van Broechoven.

4.     Jan Wouters die Beer, zie 455372

5.     Angnese Wouters die Beer, gehuwd met Bartholomeus Roode Gherits.

6.     Hillegonde Wouters die Beer, gehuwd met Jan Godevaerts Vets.

7.     Peter Wouters die Beer.

 

[1] RHC Tilburg, ORA Oisterwijk, inv.nr. (…), 6 december 1422.


910746 Gherit Roode Gherits
, vermeld in het hertogelijke cijnsboek 1380. Hij is gehuwd met
910747 Elisabeth Nuwen.

1.     Bartholomeus Roode Gherits, gehuwd met Angnese Wouters die Beer.

2.     Wouter Roode Gherits, gehuwd met Aleijd.

3.     Embrecht Roode Gherits.

4.     Gherit Roode Gherits.

5.     Maria Roode Gherits, zie 455373


910772 Jan Stappaerts,
te Tilburg. Hij is gehuwd met

910773 Kerstine.

1.     Goeswijn Jan Stappaerts.

2.     Jan Jan Stappaerts, zie 455386

3.     Juet Jan Stappaerts, gehuwd met Jan Emont.

4.     Mathijs Jan Stappaerts.

 

[1] RHC Tilburg, Collectie Van Dijk.

 

910818 Berijs van Breda, te Tilburg. Hij is gehuwd met
910819 Engelbeern Aernt Beys Coelborner, overleden voor 7 augustus 1421. Zij is gehuwd (1) met Wautger die Greve.

Uit (1):

1.     Margriet Wautgers die Greve.

Uit (2):

1.     Elisabeth Berijs van Breda, zie 455409

2.     Aleijt Berijs van Breda, gehuwd met Henrick Voet.

3.     Gerit Berijs van Breda.

4.     Jan Berijs van Breda.

5.     Yda Berijs van Breda.

 

[1] Adriaenssen, L.F.W., ‘Het altaar van Maria Magdalena te Hilvarenbeek’, BL1996, p.34.


910832 Gerjt Jan Ghenen van Gorp
, gehuwd met
910833 Heijlwich Hendrick Appels, uit Gemonde.

1.     Hendrick Gerit van Gorp, zie 455416

2.     Jan Gerit van Gorp.

3.     Elisabeth Gerit van Gorp.

4.     Juet Gerit van Gorp.

5.     Goijaert Gerit van Gorp.


913504 Beije Beijensz
, pachter van land bij Poortugaal 1395, ’96, leenman van Putten, stichter van een memorie in de Vernellehoek. Hij is gehuwd met
913505 Lijsbeth, stichtte met haar zoon een memorie in de Vernellehoek.

1.     Beije Beijensz.

2.     Doen Beijensz, zie 456752


913536 Roelof Cranendonck van Emmichoven, pastoor van Maarheeze 1368-1388. Hij had drie bastaardzonen:

1.     Willem van Ghennep

2.     Jan Roelofs van Cranendonck, zie 456768

3.     Edmond van Emmichoven.

 

914080 Gheryt Cozen Aerntsz van Riede, schepen van Poortugaal 1405, ’08, ’13, schepen van Pernis 1408-’09, leenman van Putten 1397-1435, overleden te Pernis. Hij is gehuwd met
914081 Hillegont, had een memorie te Poortugaal.

1.     Dirck Gherijt Cozen van Riede, zie 457040

2.     Aernt Cozen.

3.     Catrijn Cozen, gehuwd met Gillis Dammesz.

4.     Adriaen Cozen, gehuwd met ... Willems.


914082 Jan Gillisse, gegoed te Zwaardwijk onder Poortugaal, overleden na 1413. Hij is gehuwd met
914083 Nele.

1.     Lijsbeth Jan Gillisse, zie 457041


914308 Jacob Jan Salicx
, begraven in de Sint-Pancraskerk Leiden na 1447.

Barthelmees Jacobsz, zie 457154