woensdag 25 juli 2012

Oorsprong 't Hooft - wat is bekend?

De Numansdorpse familie 't Hooft kent als stamvader Claes Jansz 't Hooft, die geboortig was van Almkerk in het Land van Altena, ca. 1660.
Te Almkerk bestaat op dat moment reeds een familie 't Hooft met als stamvader de heemraad en schepen Willem Claes Claesz 't Hooft, geboren ca. 1630.
Één van zijn dochters, Aechtge Willemsdr. 't Hooft treedt op als getuige bij de doop van Claes' zoon Willem.
Als we de regels van vernoeming die meestal in Nederland gebezigd werd volgen, is hij als derde vernoemde zoon, vernoemd naar de oom van vaderszijde. Dit is qua chronologische en geografische redenen vrijwel zeker Willem Claes Claesz 't Hooft. Dit idee wordt versterkt doordat zijn dochter getuige is bij de doop van Willem; Claes laat hier dus zijn nicht als getuige optreden.

We kunnen dus vrijwel zeker aannemen dat Willem Claes Claesz 't Hooft een oom is van Claes Jansz 't Hooft. Er moet dus een Jan Claes Claesz 't Hooft geweest zijn, broeder van de eerste en vader van de laatste.
Deze persoon echter, vinden we helaas niet terug in de door muizen aangevreten Almkerkse dtb.

We kunnen als vader van Jan en Willem een Claes Claesz 't Hooft reconstrueren, geboren ca. 1600, die dient als stamvader van zowel de Numansdorpse als de Almkerkse familie 't Hooft.
Dit staat weergegeven in onderstaand schema, waarbij de mensen in de onderbroken vierkantjes hypothetisch en op basis van naamkundige redenen beredeneerd zijn.:
Hypothese over de oorsprong 't Hooft

Een artikel in de Nederlandsche Leeuw, 1963, betreffende Willem Claesz 't Hooft, poogt een link te leggen tussen Willem Claes Claesz 't Hooft en de Amsterdamse regentenfamilie Hooft, aangezien een verhaal in de Almkerkse familie de ronde doet dat "de familie afstamt van Hooft".
Zij vinden een chronologisch perfect passende oplossing door de in het schema genoemde Claes Claesz 't Hooft gelijk te stellen met Claes Claesz Hooft, schepen van Amstelveen, gehuwd met Marretje Dirksdr en lid van de regentenfamilie.
Dat is mooi bedacht; een verandering van Hooft in 't Hooft is makkelijk voor te stellen in een tijd dat achternamen nog redelijk flexibel waren; tevens komen de beroepen overeen tussen beoogd vader en zoon; er moet echter uitgelegd worden waarom de familie 't Hooft ineens in Almkerk te vinden is en niet meer in Amstelveen (een bestuurslaag uit het noorden in het zuiden?), en bewijs gevonden worden dat Willem - en Jan - de zonen zijn van Claes Claesz Hooft.
Aangezien dit nog niet het geval is, zullen we dus tot zover Claes Claesz 't Hooft, geb. ca. 1600, als stamvader moeten beschouwen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten