donderdag 26 december 2013

Schwelm deel 2

Als vervolg op de genealogie van de Frankfurtse joodse familie Schwelm, een beschouwing over de plaats die mijn voormoeder Judith Levi Swelm zou kunnen hebben in deze genealogie. Dit is een kwestie van speculeren.
Ten eerste moet ik deze twee zaken voor waar aannemen:

1. Judith Levi Swelm maakt deel uit van de Frankfurtse familie Schwelm, waarvan er één bestond in deze stad.
2. Het overgrote deel van de te Frankfurt overleden joden staat vermeld in de Ele Toldot, zodat de genealogie (betreffende 1800 en daarvóór) als relatief compleet moet worden beschouwd.

De eerste kink in de kabel is dat Judith niet altijd vermeld is geweest in combinatie met haar achternaam "Swelm" (bijvoorbeeld in haar overlijdensakte). Dit kwam echter wel vaker voor bij joden, zeker in de eerste helft van de 19e eeuw. Volgens de overlijdensakte is Judith geboren te Frankfurt am Main ca. 1758. Omdat zij in Amsterdam overlijdt, is er geen spoor van haar in de Ele Toldot, de bron die alleen de in Frankfurt begraven joden vermeldt.

Judiths vader moet "Levi" geheten hebben op basis van het patroniem. Zijn geboorte zal ruwweg gelegen hebben rond 1730. De enige "Levi's" echter in de genealogie zijn óf te jong, óf te oud om deze Levi te kunnen zijn, en bovendien ongehuwd. De Levi waar ik naar op zoek ben is dus ofwel niet vermeld in de Ele Toldot, hetgeen vreemd zou zijn, ofwel niet in Frankfurt overleden. Ik vermoed het laatste. De vraag is dan nu, waar deze gereconstrueerde Levi Schwelm, geboren ca. 1730, in de genealogie geplaatst kan worden.

In generatie III splitst de familie zich in 3 takken: Jacob, Levi en Aberle, waarvan ik schat dat zij rond 1630 geboren moeten zijn. De tak Aberle lijkt mij een onwaarschijnlijk als kandidaat; Aberle krijgt twee zonen David en Herts, die rond 1660 geboren zijn. Beiden overlijden echter zonder nageslacht, en verder is er - althans in Frankfurt -  geen levensteken meer van deze tak.
Blijven over de tak Jacob en tak Levi.


Ook de tak Jacob splitst zich in 3 takken: David, Hirts en Chaim. David, geboren rond 1660, en overleden in 1715, kan met een beetje moeite nog de vader zijn van Levi, maar dit is krap. Zijn zoon Moses krijgt kinderen in de juiste periode. Zijn eerste vrouw overlijdt in 1727, waarna hij hertrouwt. Hij kan de vader zijn van Levi. Diens oom Hirts, Davids broer, zou ook Levi's vader kunnen zijn, maar ook dit is krap. Chaim, de jongste tak, heeft al een zoon Levi, die ongehuwd sterft.

De tak Levi splitst zich in 2 takken: David en Mordechai. David is een geschikte kandidaat om Levi's vader te zijn. Hij is gehuwd ca. 1709, en nadat zijn eerste vrouw in 1717 overleed, opnieuw ca. 1719. Nadat Davids vader Levi in 1712 overleed, had David geen belemmering meer om een eventuele zoon de naam Levi te geven (het was ongebruikelijk een levend familielid te vernoemen). Davids broer Mordechai kan een vader of grootvader van Levi geweest zijn; diens zonen David en Abraham kunnen de vader zijn geweest van Levi. Dat Mordechais zoon Jacob vader was van Levi, lijkt mij minder waarschijnlijk, aangezien diens zonen zich lieten dopen.

Judith Levi Swelm moet dus de dochter zijn geweest van een Levi Schwelm, die geboren is rond 1730 (ca. 1710-1735). Deze Levi is niet te vinden in de Ele Toldot, hetgeen waarschijnlijk betekent dat hij net als zijn dochter niet in Frankfurt is overleden. De plaats van Levi Schwelm in de stamboom is dus onduidelijk. Aannemende dat de stamboom verder vrij compleet is, komen de volgende personen wat mij betreft het meest in aanmerking om Levi's vader, en Judiths grootvader te zijn:

1. VI-a Moses David Schwelm, x (1) Hindle Mendel Speyer, x (2) Sprints.
2. V-d David Levi Schwelm, x (1) Binlen Bendit Worms, x (2) Schönle Moses Worms.
3. V-e Mordechai Levi Schwelm, x (2) Hitsle.
4. VI-b David Mordechai Schwelm, x Mirjam Aaron Öttingen.
5. VI-d Abraham Mordechai Schwelm, x (1) Edel.

zaterdag 21 december 2013

Genealogie Schwelm (Frankfurt am Main)

De familie Schwelm, Frankfurt am Main.

Met behulp van de Ele Toldot, een werk waarin alle joden begraven te Frankfurt am Main worden vermeld, als mede persoonlijke gegevens van de begravenen, kon ik een stamboom maken van de familie Schwelm. Data die soms tussen haakjes vermeld worden, al dan niet met Romeinse cijfers, geven een begraafdatum aan van de desbetreffende persoon.

Ik ga ervan uit dat mijn voormoeder Judic Levi Swelm, geboren te Frankfurt am Main ca. 1758, echtgenote van Joseph Hartog Zeldenrust, tot deze familie behoort. Haar link met deze familie is nog niet vastgesteld. Alleen personen die begraven zijn in Frankfurt am Main zijn vermeld in de Ele Toldot, dus alle familieleden, waaronder ook Judic, die niet in Frankfurt zijn begraven, staan niet in het overzicht.
Tot slot, de joden van Frankfurt leefden veelal in elkaars buurt, en worden veelal vermeld met het huis waarin ze wonen, bijv. "zur roten Rose". De familie Rothschild komt ook uit de Frankfurtse joodse gemeenschap.

De voornamen heb ik veelal omgezet, zodat de Jiddische variant "Lejwe"/"Löb" als "Levi" vermeld is, en "Awrom" als "Abraham", maar ik laat minder transparante vormen zoals "Hewle" (=Eva) staan.

De oorsprong van de familie Schwelm zou terugvoeren tot Hane zur Roten Rose, de stamvader van de familie Rothschild, via diens zoon David, die zich "Schwelm" zou noemen. Dit heb ik niet terug kunnen vinden in de Ele Toldot. Ik vermoed eerder dat de familie Schwelm naar Frankfurt gekomen is vanuit de plaats Schwelm. Zij wonen echter wel, zoals genoemde Hane, in het huis "zur roten Rose".


I. Levi David Schwelm, z. roten Rose, (ook genoemd Jehuda ben David), begraven te Frankfurt am Main op 2 mei 1632. Hij had:
1. Abraham Levi Schwelm, II
2. Jacob Levi Schwelm, overlede voor 1645.
3. verm. Asser Levi Schwelm, overleden New York 1682.
4. Schlaba Levi Schwelm, gehuwd met Meyer zu Hellebarde in 1594. Hierin wordt vader Levi vermeld als "zu Schwelm".
5. Mirjam Levi Schwelm, gehuwd met Levi Deutz zu Kranich

II. Abraham Levi Schwelm, z. roten Rose, begraven te Frankfurt am Main op 11 december 1633. Hij is gehuwd met Schönle Abraham Grotwohl, begraven op 5 oktober 1628, dochter van Abraham Grotwohl (1597) zur Roten Rose en van Fogele Abraham uit Dürrwangen (ca. 1610).
Hieruit:
1. David Abraham Schwelm, III.

III. David Abraham Schwelm, z. roten Rose, begraven te Frankfurt am Main op 16 januari 1652. Hij is gehuwd ca. 1630 met Jidchen bat Jehuda aus Emden, begraven te Frankfurt am Main op 26 november 1671, dochter van Jehuda zu Emden en van Brendlin, die begraven is te Frankfurt op 30 oktober 1668. Hieruit:
1. Jacob David Schwelm, IV-a
2. Levi David Schwelm, IV-b
3. Aberle David Schwelm, IV-c
4. Simon David Schwelm, zou gedoopt zijn.
5. Mihle David Schelm, huwt Zanwil Windecken zur Goldenen Schwan.

IV.a Jacob David Schwelm, z. roten Rose, begraven te Frankfurt am Main op 3 februari 1712. Hij is gehuwd met Besle Jacob Zunz, dochter van Jacob Herts Zunz en van Schejnle.
Jacob Herts Zunz, begraven te Frankfurt am Main op 12 januari 1657 is de zoon van Herts Michael Zunz (Zons) zur Sonne, begraven in 1624; Schejnle, begraven te Frankfurt am Main op 29 oktober 1635. 
1. David Jacob Schwelm, V-a
2. Herts Jacob Schwelm, V-b
3. Chaim Jacob Schwelm, V-c
4. Abraham Jacob Schwelm, begraven te Frankurt am Main op 5 juli 1684, ongehuwd.

V-a David Jacob Schwelm, z. roten Rose, zur goldener Zange, begraven te Frankfurt am Main op 18 september 1715, gehuwd met Hindle Herts zur Reuse:
1. Moses David Schwelm, VI-a
2. Reitsche David Schwelm, overleden 1731.
3. Jidle David Schwelm, gehuwd Ziskind Oppenheim
4. Reitsche David Schwelm, gehuwd Gumpel Landau zur Weinheber.
5. Mirjam David Schwelm, gehuwd met Amschel zur Meise.

VI-a Moses David Schwelm, z. roten Rose, begraven te Frankfurt am Main op 5 maart 1758. Hij is gehuwd (1) met Hindle Mendel Speyer, begraven op 27 december 1727. Hij is gehuwd (2) met Sprints. Zijn kinderen:
1. Frummet Moses Schwelm, gehuwd met Abraham Heichelsheim zu Giessen.
2. Jidle Moses Schwelm, gehuwd met Meyer Simcha.
3. Serhe Moses Schwelm, gehuwd met Abraham.

V-b Herts Jacob Schwelm, z. Bischemknopf, begraven te Frankfurt am Main op 22 mei 1728, gehuwd met Bejle aus Mainz:
1. Schönle, gehuwd met Juspa Schotten.
2. Brainle, gehuwd met Moses Hirz Bing

V-c Chaim Jacob Schwelm, z. roten Rose, begraven te Frankfurt am Main op 22 september 1720, gehuwd met Sprints Meyer Marktbreit, begraven te Frankfurt am Main op 15 maart 1720. Hieruit:
1. Abraham Chaim Schwelm, zur roten Rose, begraven te Frankfurt am Main op 17 mei 1772, ongehuwd.
2. Levi Chaim Schwelm, begraven te Frankfurt am Main op 18 februari 1778, ongehuwd.
3. Bejle Chaim Schwelm, begraven te Frankfurt op 9 april 1732, ongehuwd.
4. Mihle Chaim Schwelm, begraven te Frankfurt op 2 juni 1759, ongehuwd.

IV.b Levi David Schwelm, z. weissen Spiegel, begraven te Frankfurt am Main op 12 maart 1712. Hij is gehuwd met Hindle David Wohl, begraven te Frankfurt am Main op 16 februari 1668, dr. van David Mordechai Wohl (18-11-1660), zn Mordechai Löb Wohl (c. 1624), en van Telzchen Jacob Bloch, en van Sorle. Zoon van Leib Wohl aus Tannhaussen (1595) en Rechle b Jacob (12-1-1625).
1. David Levi Schwelm, V-d
2. Mordechai Levi Schwelm, V-e
3. Reitschle Levi Schwelm, gehuwd met Meyer Unna zur weissen Löwe.
4. Schonle Levi Schwelm, gehuwd met Jacob Schiff.

V-d David Levi Schwelm, z. goldenen Spiegel, z. weisser Schild, begraven te Frankfurt am Main op 16 oktober 1734. Hij is gehuwd (1) ca. 1709 met Binlen Bendit Worms, begraven te Frankfurt am Main op 6 april 1717, dochter van Bendit Moses Worms (27-IV-1671), en van Reitzche Moses Friedberg (21-XI-1696). Hij is gehuwd (2) ca. 1719 met Schönle Moses Worms, weduwe van Herts Ursel, later gehuwd met Leizer Flörsheim, begraven te Frankfurt am Main op 6 januari 1776, waarschijnlijk dochter van Moses Bendit Worms en van Sorle Jitschak Ulf.
Uit (1):
1. Hindle David Schwelm, begraven te Frankfurt am Main op 26 oktober 1733, zij is gehuwd met Chaim Wolf Mannheim, zur weissen Schild, 4 VII 1740
Uit één der huwelijken:
2. ..., gehuwd met Gumpert.

V-e Mordechai Levi Schwelm, zum Bisemknopf, begraven te Frankfurt am Main op 22 juli 1735. Hij is gehuwd (1) met Gutle Jacob Meise, begraven op 9 september 1690, dochter van Jacob Leizer Meise z. weissen Schild (6-XI-1687) en van Jidchen Nathan Karlebach (10-II-1696). Hij is gehuwd (2) met Hitsle, begraven op 10 augustus 173.., heeft:
1. David Mordechai Schwelm, VI-b
2. Jacob Mordechai Schwelm, VI-c
3. Abraham Mordechai Schwelm, VI-d
4. Jitschak Mordechai Schwelm, begraven op 16 juni 1769, ongehuwd.
5. Bendit Mordechai Schwelm, begraven op 29 oktober 1791, ongehuwd.
6. Blumle Mordechai Schwelm, gehuwd met Kalman Falke.

VI-b David Mordechai Schwelm, begraven te Frankfurt am Main op 28 november 1761. Hij is gehuwd met Mirjam Aaron Öttingen, begraven te Frankfurt am Main op 6 mei 1716, dochter van Aaron Abraham Öttingen en van Hewle Aron aus Worms . Hieruit:
1. Bendit David Schwelm, VII-a
2. Kreinle David Schwelm, gehuwd met Levi Günzburg zur Weissen Löwe (24-XI-1812).

VII-a Bendit David Schwelm, zur weissen Löwe, begraven te Frankfurt am Main op 18 februari 1806, gehuwd ca. 1759 met Jentle Jacob Wol, begraven te Frankfurt am Main op 24 december 1804, dochter van Jacob Levi Wol z. goldenem Helm (31-VII-1759) en van Frummetle Meyer Schnapper (17-IX-1753). Hieruit:
1. David Bendit Schwelm, begraven op 31 mei 1764, kind.
2. Levi Bendit Schwelm, begraven op 29 juli 1806, ongehuwd.

VI-c Jacob Mordechai Schwelm, begraven te Frankfurt am Main op 16 januari 1744. Hij is gehuwd (1) met Susle, gehuwd (2) met Reizle, gehuwd (3) met Jentle aus Eberstadt. Zijn kinderen:
1. Herts Jacob Schwelm, begraven op 22 mei 1735 (kind).
2. Abraham Jacob Schwelm, laat zich dopen als Emanuel Jacob May.
3. David Jacob Schwelm, laat zich dopen als Christian Friedrich May.
4. Joseph Jacob Schwelm, geb. 1727. Laat zich dopen als Peter Christmann.

VI-d Abraham Mordechai Schwelm, begraven te Frankfurt am Main op 14 november 1771. Hij is gehuwd (1) met Edel, begraven op 24 oktober 1741. Hij is gehuwd (2) met Made. Nathan Bonn, begraven op 9 maart 1765. Uit (1):
1. Beer Abraham Schwelm, VII-b

VII-b Beer Abraham Schwelm, begraven te Frankfurt am Main op 28 januari 1795. Hij is gehuwd met Sorle Jacob Israel, begraven te Frankfurt am Main op 18 november 1817. Hieruit:
1. David Schwelm, begraven te Frankfurt am Main op 16 november 1863.
2. Levi Schwelm, begraven op 4 november 1795, ongehuwd.
3. Jette Schwelm, gehuwd met Samuel Schotten.

IV.c Aberle David Schwelm, begraven te Frankfurt am Main op 7 maart 1698. Hij is gehuwd met Fogele Jacob Zunz, begraven te Frankfurt am Main op 27 maart 1793, dochter van Jacob Herts Zunz en van Schejnle. Hieruit:
1. David Aberle Schwelm, begraven op 25 juni 1712, ongehuwd.
2. Herts Aberle Schwelm, begraven op 9 maart 1726, ongehuwd.

woensdag 4 september 2013

Trouwen Heesselt NH, 1742-1771

DTB HEESSELT, NEDERLANDS-HERVORMD, INDEX

TROUWBOEK, 1742-1771;

DATUM

BRUIDEGOM

BRUID

OPM

12-01-1742

Coenraad van Kesteren, J.M. van Geldermalsen met

Anneken van Baren, J.D. van Heesselt.

Te Heesselt getrouwd, 4 februari.

17-08-1742

Hendrik Gerritsen Crethier, weduwnaar van Anna Catharina Cornelissen van den Berg, met

Hendrijn Verwoert, tot hier.

Bruid is Rooms.

28-12-1742

Dirk Petersz van Haaften, J.M. van Rossum, en

Jenneke Crol, J.D. van Heesselt

Te Heesselt getrouwd 20-01-1743.

01-02-1743

Jan van Londen, weduwnaar van Anna Smits, en

Lijsbeth Leermakers, J.D. van Gemonde

Te Heesselt getrouwd 24 februari; zij zijn roomsgezind.

16-11-1743

Jan van de Sand, J.M. van Best, en

Niesken van Bellecom, weduwe van Gerrit Smits, Heesselt

Te Heesselt getrouwd 1 december; zij zijn roomsgezind.

23-10-1744

Pieter van Bellekum, weduwnaar van Geertruy van Tongeren, van Heesselt, en

Merken van den Heuvel, geboren te Ophemert.

Te Heesselt getrouwd, 22 november.

22-01-1746

Pieter Mijdam, J.M. van Geldermalsen, soldaat in het regiment van den Colonel Baron du Tartre, en

Johanna van Baeren, J.D. van Heesselt.

Te Geldermalsen getrouwd.

28-01-1747

Coenraad van Kesteren, weduwnaar van Anneken van Baren, geboren en wonende te Geldermalsen, en

Hendrijntje Loef, J.D. van Heesselt.

Bruid is Rooms

05-04-1748

Hendrik Gerritsz Crethier, weduwnaar van Hendrijn Verwoert, wonende te Heesselt, en

Anneke Crol, weduwe van Gerrit van Baren, wonende te Heesselt.

Te Heesselt getrouwd 28 april.

18-01-1749

Cornelis Putters, J.M. geboren en wonende te Heesselt, en

Ariaantje Steukers, geboortig van Varik, weduwe van Steven de Cock van Delwijnen, wonende te Heesselt.

Beide roomsgezind, te Heesselt getrouwd 9 februari.

30-03-1749

Egen van Londen, J.M. geboren en wonende te Heesselt, schoolmeester, en

Jenneke van Mil, J.D., geboren en wonende te Varik.

12-11-1750

Huibert van Houselt, J.M., geboren en wonende te Heesselt, en

Leena Heiblom, J.D., geboren te ’s-Gravenmoer, laatst gewoond hebbende te Raamsdonk.

Elders getrouwd.

11-09-1751

Willem Hendrikze van Hal, weduwnaar van Hendrijn van Ingen, geboren te Wamel, wonende te Geldermalsen, en

Johanna van Baren, weduwe van Peter Mijdam, geboren en wonende te Heesselt.

Elders getrouwd.

05-11-1751

Jan Verweurt, J.M., geboren en wonende te Heesselt, roomsgezind, en

Commerijntje van Houselt, J.D., geboren en wonende te Heesselt.

Te Heesselt getrouwd, 21 november.

07-04-1752

Gerrit Jansze van Baren, J.M., geboren en wonende te Heesselt, en

Margariet van Doorn, J.D., geboren te Maren, wonende te Heesselt.

Beiden rooms, te Heesselt getrouwd 23 april.

..-..-1752

Hendrik Gerritsze Crethier, weduwnaar van Anneke Crol, en

Sophia Catharina Pruisman, weduwe van Coenraad Holts, geboren te Hamburg.

Getrouwd te Heesselt.

01-04-1753

Gerrit Donker, J.M. van Neerijnen, en

Johanna Putterse, J.D. van Heesselt, roomsgezind.

Op attestatie van Est alhier getrouwd.

12-10-1753

Arien van Maren, J.M., geboren en wonende te Heesselt, en

Aaltje Crol, J.D., geboren en wonende te Heesselt

Te Heesselt getrouwd, 11 november.

14-05-1758

Willem van Oosterwijk, en

Elisabeth van Zuilichem.

Op attestatie van Est alhier getrouwd.

20-07-1760

Steven van Brummen, J.M., en

Johanna Godfrida Barnewall, J.D.

Beiden rooms, hebbende hun dochter Maria, voor den trouw gewonnen gewettigd, alhier getrouwd.

15-05-1761

Teunis Hendrikze van Lith, weduwnaar van Willemijntje de Vaar, geboren te Zennewijnen, wonende te Ophemert, en

Sophia Catharina Pruisman, geboren te Hamburg, wonende te Heesselt, weduwe van Hendrik Crethier.

18-09-1767

Hendrik van Klodewijk, weduwnaar van Trijntje van Zandijk, geboren en wonende te Varik, en

Hester van Medenburg, geboren te Est, wonende te Heesselt.

Te Varik getrouwd.

08-04-1768

Jacobus Sars, J.M., geboren en wonende te Driel, en

Margariet de Cock van Delwijnen, J.D., geboren en wonende te Heesselt.

Beiden rooms, te Heesselt getrouwd 8 mei.

29-07-1768

Gerardus de Cock van Delwijnen, J.M., geboren te Leeuwen, wonende te Varik, en

Georgia de Cock van Delwijnen, J.D., geboren en wonende te Heesselt.

Beiden rooms, te Heesselt getrouwd 21 augustus.

01-12-1769

Willem van de Geijn, J.M., geboren en wonende te Varik, en

Georgia de Cock van Delwijnen, geboren te Leeuwen, wonende te Heesselt.

Beiden rooms, te Heesselt getrouwd 24 december.

08-02-1771

Arien Crol, weduwnaar van Willemijntje Fierant, geboren en wonende te Heesselt, en

Aaltje van Maren, J.D., geboren te Opijnen, wonende te Heesselt.

Te Heesselt getrouwd 3 maart.