vrijdag 2 november 2012

Familie Dimmer, deel 2

Zie ook deel 1.

Belonje geeft een genalogie Dimmer in “Ons Voorgeslacht” 1965. Om nu niet een heel artikel over te schrijven, zal ik hier ingekort de eerste generaties geven:

I. Mr.  Jan Dimmer x Persijn, waarover later meer. Hieruit:
 1. Mr. Erik Dimmer, II
 2. Sara Dimmer x Johan van Nordingen
 3. Emerentiana Dimmer x Joris Jacobsz del Mol, tafelhouder.
 4. Mr. Dirk Dimmer?, advocaat aan het Hof van Holland.

II. Mr. Erik Dimmer, gehuwd met Tiete (Dorothea) Duyn, dochter van Jan Duyn Cornelisz en van Hillegond Cornelisdr de Vlaming. Hieruit:
 1. Johan Dimmer, ongehuwd.
 2. Willem Dimmer, rentmeester over de baronie van IJsselstein, gehuwd met Elisabeth van der Linden van Lambrouck, waaruit 4 kinderen.
 3. Mr. Gijsbrecht Dimmer, advocaat aan het Hof van Holland, huwde (RK) in 1609 met Johanna Rosenburg, vertrok van Den Haag naar Steenbergen. Hij had vele kinderen, waaronder Jan, gehuwd met Maria van Asperen, en Mr. Willem, gehuwd met Elisabeth Schalck, waaruit verder kinderen.
 4. Johanna Dimmer, overleden te Florence in 1661, x Thaddeo de Vico, ambassadeur Venetië.
 5.  Cornelis Dimmer, kapitein, overleden in 1642.
 6. Pieter Dimmer, kapitein, gehuwd (1) Anna Catharina Bacx, gehuwd (2) Geertruijd van Dorp. Hieruit een zoon Jan.
 7. Dirk Dimmer, luitenant, kapitein, gehuwd (1) met Catharina de Gruijtere, waaruit 1 kind, gehuwd (2) in 1626 met Anna van Arckel, waaruit 3 kinderen.
 8. Hillegond Dimmer.

Wie is nu de vrouw van Mr. Jan Dimmer?

Belonje noemt de vrouw van Dimmer een Persijn. Hij meent dat zij ofwel een dochter is van Adriaen Persijn x Elisabeth de Jonge, ofwel van Johan Persijn x Maria Vos.
Hij baseert zich hierbij op de genealogie uit Genealogische en Heraldische Bladen VI, 1911, 279, waar Johan Persijn (x Maria Vos) zoon wordt genoemd van Adriaen Persijn x Elisabeth de Jonge.
De onzekerheid hierin ligt bij de aanduiding van Van Sichem en Dimmer als “zwagers” van Maria Vos.
Het woord “zwager” betekent in deze periode nog niet exclusief schoonbroer, maar had een algemenere betekenis van “aangehuwde mannelijke verwant”, zodat het ook schoonzoon kan betekenen.

Belonje kende blijkbaar niet  de publicatie “Persijns op de Plaats” door Dr. D. Hoek in Die Haghe 1960 en 1961. In 1961 stelt Hoek voornoemde genealogie Persijn ter discussie. Er is geen Adriaan Persijn geweest die een huwelijk aanging met Elisabeth de Jonge. Zij is namelijk vrouw geweest van Hippolytus Persijn.
Ten tweede wordt in de oudere genealogie er vanuit gegaan dat Adriaan Persijn een zoon is van Jan Persijn Hendriksz, terwijl Hoek in deze Adriaan juist een broer van Jan ziet, weliswaar met een noot dat ook dit niet geheel zeker is, maar toch beter past.
Een schema van hoe Hoek over deze tak Persijn denkt, ziet er als volgt uit:

schema Persijn, onvolledig
Op grond van wat Belonje en Hoek zeggen, meen ik dat we een goed beeld krijgen van de familie Dimmer, en dat  Jan Dimmers vrouw inderdaad als een Persijn bestempeld moet worden.

Noot 22/5/2013: Men merke op dat de oudere Persijns genoemd worden in deze reeks naar Karel de Grote. Deze reeks berust op de aanname dat 20. Gijsbrecht Jansz Persijn een legitieme zoon is van Jan Persijn en Jutte van Brederode. Hier zijn echter goede argumenten tegen in te brengen (heer Lots etc.), zodat ikzelf geneigd ben Gijsbrecht als bastaardzoon van Jan Persijn te zien, zodat de reeks vervalt.

Zie ook:

Belonje, Genealogie Dimmer, Ons Voorgeslacht 1965, 201-208.
Hoek, D., De Persijns op de Plaats , aanvulling in Jaarboek Die Haghe 1961.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten