woensdag 13 februari 2019

Nieuws over Mary Anne Pike

Onlangs ben ik bij een Family Center van de mormoonse kerk geweest, omdat zij daar inzage hebben in nogal wat gegevens uit de Indische burgerlijke stand, voor zover die verfilmd zijn. Deze akten zijn nu veelal ook gedigitaliseerd; dit geeft een scherper beeld dan de donkere afbeeldingen van de microfiches.

Handtekeningen van F.L. Slaterus en M.A. Pike
onder hun huwelijksakte, Padang, 5 oktober 1863.
Ik trof ook de huwelijks- en overlijdensakte aan van onze voormoeder Mary Anne Pike. Zij trouwde
te Padang op 5 oktober 1863 met Frederik Lodewijk Slaterus. Op de huwelijksakte staat over haar geboorte vermeld dat zij geboren is "aan boord van de brik "Norfolk", zeilende ter hoogte van Sinkel." Dit is nieuwe informatie, want ik ging er eerder vanuit dat zij nabij het eiland Singkep geboren was.

Ook op haar overlijdensakte uit 1916 staat dat zij "ter hoogte van Singkel" is geboren. Singkel (tegenwoordig Singkil, onderdeel van Atjeh) ligt in het noordwesten van Sumatra.

Over de moeder van Mary Anne, de inlandse vrouw Sophia, staat ook meer vermeld op de overlijdensakte; Sophia was een "hindoesche vrouw"! Het is mij niet bekend of de term "hindoesch" hier voor cultureel-religieuze of voor etnische doeleinden gebruikt is, maar het vormt, bovenop genetische aanwijzingen, nog een mooie ondersteuning voor mijn hypothese dat zij uit India kwam.