woensdag 23 augustus 2017

Kwartierstaat: generatie XVII-c

100216 Gerrit Jacobsz, (Craen), gehuwd met

100217 Maritje Dircksdr., gehuwd (2) met Pieter Jansz Wittebol.

1.     Cornelis Gerritsz Keijser, zie 50108

2.     Claes Gerritsz.

3.     … Gerritsdr., gehuwd met Bruijn Jansz.

4.     Jacob Gerritsz.

5.     Vranck Gerritsz.

6.     Gerrit Gerritsz Keijser.

 

100456 Claes Louwen, uit Dordrecht, meestersmid te Strijen, vermeld 1537-1543. Hij is gehuwd met

100457 Liesge, weduwe te Mijnsheerenland 1550. Zij is gehuwd (2) met Adriaen Jansz, vleeshouwer.

1.     Lauwerens Claesz, zie 50228

2.     Maritgen Claesdr.

3.     Heyltge Claesdr., gehuwd met Willem Dammasz.

4.     Geertge Claesdr., gehuwd met Lambrecht Cornelisz.

5.     Jaepge Claesdr., gehuwd met Cornelis Jansz.

6.     Gijsbrecht Claesz.


100458 Bastiaen Adriaen Michielsz Spruyt, schout van Cillaarshoek 1561-1566. Hij is gehuwd met
100459 Leytge.

1.     Beatrix Bastiaens Spruyt, zie 50229


100464 Thonis Aertsz, [te Moerkerken].

1.     Aert Thonisz, overleden voor 1555.

2.     Pontiaen Thonisz, zie 50232

3.     Pieter Thonisz, overleden voor 1555. Hij is gehuwd met Aechje Dircksdr.

 

101000 Jacob Staesz, boer, kerkmeester Maasdam, gehuwd met

101001 Mariken, overleden voor 1552.

1.     Staes Jacobsz, zie 50500

 

101220 Yeman Jansz, vader van:

1.     Adriaen Yemansz, zie 50610


101648 Huych van der Burch, te Delft 1485, 1499.

2.     Cornelis Huygensz van der Burch, zie 50624

 

[1] Hoek, C., ‘Van der Burch’, NL1989, 196-207.


101652 Jan Mattheusz van Berendrecht, gegoed te Voorhout, overleden na 15 november 1496. Hij is gehuwd (1) met 101653 … Claes Bouwensz Fijckdr., overleden tussen 1485-1495. Hij is gehuwd (2) na 27 februari 1495 met

101653 Duyve Dirck Aelbrechtsdr., overleden op 19 juni 1527. Zij is gehuwd (1) met Heyman Florisz. Zij zou een Van Leyden zijn.

Zoon Mattheus huwt reeds in 1513. Uit de huwelijkse voorwaarden blijkt dat Duyve zijn moeder is, en dat hij nog jong is.

Uit (1):

1.     Jan Jansz van Berendrecht, waagmeester Leiden 1502/4, baljuw Rijnland 1523-1536, overleden in 1536/7. Hij is gehuwd met Aechte Claesdr.

Uit (2):

2.     Mattheus Jansz van Berendrecht, zie 50826

 

[1] de Man, J.P., ‘van Berendrecht’, NL1915.


101654 Cornelis Jansz van Delft, drapenier te Leiden, overleden voor 9 augustus 1505. Een verwant van hem is Dirck Claesz van Delft, priester, vermeld 1505. Hij is gehuwd met
101655 Alijt Ghijsbrecht Jan Witgenszdr., overleden in 1535/6.

1.     Geertruijt Cornelisdr. van Delft, gehuwd (1) met Mees Dircks, gehuwd (2) met Andries Hugensz.

2.     Griete Cornelisdr. van Delft, vermeld 1505, zie 50827

3.     Beatris Cornelisdr. van Delft, vermeld 1505.

 

[1] Jacobs, J.F., ‘Rembrandt verwant met Philips van Leyden’, NL1985, 457-465.

[2] ELO, Weeskamer Leiden, inv.nr. 282, p.502, 19 augustus 1505.


101660 Aper Melisz van Melisdijck, schepen Delft 1477, ’78, burgemeester 1497, ‘98. Hij is gehuwd met
101661 Erckenraet Daniel Geryt Colijnsdr., overleden te Delft op 20 augustus 1521.

1.     Jan Aper Melisz van Melisdijck, zie 50830

2.     Jacob van Melisdijck, ongehuwd.

3.     Barthout van Melisdijck.

 

[1] Hoffman, W.J., ‘van Melisdijck’, NL1908.


101840 Cornelis Jansz Wor, metselaar te Dordrecht 1543.

1.     Jacob Cornelisz Wor.

2.     Cornelis Cornelisz Wor, zie 50920

3.     Jorden Cornelisz Wor, metselaar, gehuwd met Neeltgen.

 

[1] website: den Haan, A.B., Genealogie Dordrecht, ‘Wor’.

 

101868 Arent Luyendijck, te Heenvliet.

1.     Jan Arentsz Luyendijck, zie 50934

2.     Cornelis Arentsz Luyendijck.

 

102386 Adriaen Niesen, boer te Ridderkerk.

1.     Adriaen Adriaensz Niesen, schout Rijsoord 1561, '66, '67, gehuwd met Maertgen Arijensdr.

2.     Willem Adriaensz Niesen.

3.     Maritgen Adriaensdr. Niesen, zie 51193

4.     Cornelis Adriaensz Niesen, gehuwd (2) te Ridderkerk op 31 juli 1588 met Jannen Ploenendr.

5.     Grietken Adriaensdr. Niesen, gehuwd (2) met Quirijn Jansz in 't Veld.

 

[1] Slijkerman, K.J., ‘Het geslacht met de naamdragers Niesen en Waelboer’, OV2015, 19-38.

 

103774 Rinthie Oeges, te Zuiderdrachten, overleden ca. 1543. Mogelijk een zoon van Oege Rouckema. Hij is gehuwd met

103775 Eelck.

1.     Jouckje Rinthies, te Zuiderdrachten, gehuwd met Saacke Alles.

2.     Jeltje Rinthies, zie 51887

3.     Tjalling Rinthies, overleden te Kortehemmen 1585/91. Hij is gehuwd met ... Douwes.

4.     Lyeppe Rinthies, te Zuiderdrachten, gehuwd met Barber Alles.

 

[1] website: kwartierstaat Trijntje Thoma.


107048 Ghoessen Adriaensz, te Reijerwaard.

1.     Willem Goossen Adriaensz, zie 53524

 

107104 Gijsbrecht Vrancken van den Nes, verm. zoon van Vranck Willemsz van den Nesse.

1.     Vranck Gijsbrechtsz van den Nes, zie 53552

2.     Jan Gijsbrechtsz van den Nes, te Dordrecht.

 

107132 = 51192 (Herman Willemsz)

107133 = 51193 (Maritgen Adriaensdr. Niesen)

107322 Cornelis Joosten, bouwman te Mijnsheerenland, bezitter van een huis met land onder Mijnsheerenland en te Ridderkerk 1546. Hij is gehuwd (2) met Adriaentje Bouwensdr. Hij is gehuwd (1) met
107323 Adriaentje Adriaensdr.

Uit (1):

1.     Bastiaen Cornelis Joosten, gehuwd met Elisabeth Claesdr.

2.     Joost Cornelis Joosten, gehuwd met Gijsken Godschalcksdr.

3.     Neeltje Cornelis Joostendr., zie 53661

Uit (2):

4.     Adriaentje Cornelis Joostendr., gehuwd met Aert Stevensz van der Kest.

 

[1] Prometheus kwartierstatenboek XIII.

 

108032 Ghijsbrecht Heyndricksz Besemer, landbouwer, heemraad Sandelingenambacht 1502, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht, overleden in 1552.

1.     Pieter Ghijsbrechtsz Besemer.

2.     Jacob Ghijsbrechtsz Besemer, zie 54016

3.     Liduwina Ghijsbrechtsdr. Besemer, gehuwd met Cornelis Jacobs van Diemen, te Dordrecht.

4.     Floris Ghijsbrechtsz Besemer, heemraad Oudeland van Moerkerken, overleden te Mijnsheerenland in 1545/6. Hij is gehuwd met Bastiaentje van Driel.

5.     Aert Ghijsbrechtsz Besemer, gehuwd met ... Hardam.

6.     Cornelis Ghijsbrechtsz Besemer, gehuwd met Cornelia.


108034 Willem Adriaen Willemsz Jonckindt, te Ouderkerk a/d IJssel. Hij is gehuwd met
108035 [Machteld].

1.     Leendert Willemsz Jonckindt, gehuwd met Reijmburch Gillisdr.

2.     Wijt Willemsz Jonckindt, gehuwd met Leentgen Aertsdr.

3.     Andries Willemsz Jonckindt.

4.     Heyltgen Willemsdr. Jonckindt, zie 54017

5.     Hillegond Willemsdr. Jonckindt, gehuwd met Jacob Ouderkerck.

108060 = 54464 (Koenraedt Claesz)

108174 Cornelis Simonsz, te Dordrecht, overleden voor 9 juni 1552. Hij is gehuwd met

108175 Aelbertje Simonsdr.

1.     Joetgen Cornelisdr., zie 54087

 

[1] website: kwartierstaat J.Bos.

 

108368 Adriaen Gherijtsz Smit, te Waspik 1519-1528.

1.     Cornelis Adriaensz Smit.

2.     Thonis Adriaensz Smit, zie 54184

 

108380 Joost Aert Geldensz Molengraeff, heemraad Sprang 1532-1544, overleden na 1566. Hij is gehuwd met

108381 Alitken.

1.     Thonis Joosten Molengraeff, zie 54190

 

108382 Wolfert Hendricks van der Hoeck, scheerder, overleden in 1546/7. Hij is gehuwd met

108383 Marike Baijens.

1.     Lijsken Wolff van der Hoeck.

2.     Hendrickske Wolff Hendricksdr., zie 54191

 

[1] van Dooren, B., ‘De vrouw van Thonis Molengraeff’, NL2013.

 

110576 Claijs Dircks van Driel, schout, dijkgraaf Ridderkerk, hij is gehuwd met

110577 [Nelleke]

1.     Dirck Claesz van Driel, zie 55288

2.     Daentge Claes van Driel, gehuwd met Gerrit Engelsz.

3.     Fop Claesz van Driel, gehuwd met Margrietje Leenderts Cranendonck.

4.     Anneken Claes van Driel, overleden te Ridderkerk op 27 maart 1559.

 

112404 Cornelis van der Haven.

1.     Claes Cornelisz van der Haven, zie 56202

2.     Jan Cornelisz van der Haven, vleeshouwer te Dordrecht.

 

[1] Slijkerman, K.J., bewerking ORA Maasdam, inv.nr. 7, f.1, 21 november 1651.

 

112480 Eeuwout Diericx Verschoor, te Charlois 1513-1516.

1.     Dirck Eeuwoutsz Verschoor, zie 56240

 

[1] Verschoor, E.G., ‘geslachten Verschoor en Van der Schoor in de omgeving van Charlois’, NL1974.


113614 Huyg Jacobsz, hij is gehuwd met
113615 Claesje Beijens.

1.     Adriaentje Huygendr., zie 56807

2.     Haesje Huygendr., gehuwd met Cornelis Claesz den Boer.


113824 Hendrick Aertsz Vendicx, overleden voor 28 december 1552. Hij is gehuwd met

113825 Elisabeth Wouter Berthoutsdr.

1.     Aert Hendricksz Vendicx.

2.     Claes Hendricksz Vendicx.

3.     Quirijnken Hendricks Vendicx, gehuwd met Adriaen Laureijs Jan Hoefkens.

4.     Wouter Hendricksz Vendicx, gehuwd met Jenneken Gerit Mijs.

5.     Cornelis Hendricksz Vendicx, zie 56912


113842 Gijsbert Gijsbertsz van Boerden, boer, geboren rond 1465. Hij is gehuwd met
113843 Aleijd Gherits die Beer.

1.     Adriaen Gijsbert Gijsberts van Boerden, gehuwd met Peterken Willem Jan Mutsaerts.

2.     Cornelia Gijsbert Gijsberts van Boerden, gehuwd met Adriaen Cornelis Herman van Heijst.

3.     Elisabeth Gijsbert Gijsberts van Boerden, zie 123805

4.     Gerrit Gijsbert Gijsberts van Boerden, gehuwd met Heijlwich Willem Gerrits de Beer.

5.     Gijsbert Gijsbert Gijsberts Boerden, gehuwd met Adriana Jan Jan Reijnen van Broechoven.

6.     Jutta Gijsbert Gijsberts van Boerden, gehuwd met Dirck Willem Vrancken.

7.     Heijlwich Gijsbert Gijsberts van Boerden, zie 56921


113844 Lambrecht Weijmers, (Weijnaerts).

1.     Goijaert Lambrecht Weijmers.

2.     Jan Lambrecht Weijmers.

3.     Laureijs Lambrecht Weijmers.

4.     Niclaes Lambrecht Weijmers, gehuwd met Elisabeth Adriaen Oeijen.

5.     Peter Lambrecht Weijmers, gehuwd met Jenneken Gijsbert Beerthen.

6.     Marij Lambrecht Weijmers, gehuwd met Hendrik van Spaendonck.

7.     Hendrick Lambrecht Weijmers, zie 56922


113846 Michiel Hendrick Roelofs, te Tilburg. Hij is gehuwd (1) met Agnes Peter Daniel van Boerden. Hij is gehuwd (2) met
113847 Heilwich Jans Veramelvoirt, missch. dochter van Jan Meeus Veramelvoirt.

1.     Adriaen Michiel Hendrick Roelofs, gehuwd met Heijlwich Aert Corst Bonte.

2.     Heijlwich Michiel Hendrick Roelofs, gehuwd (1) met Goijaert Jan Peter Vets, gehuwd (2) met Gijsbert Willem Gijsbert van de Gheijn.

3.     Hendrick Michiel Hendrick Roelofs, gehuwd met Peterken Peter Willem Mutsaerts.

4.     Jan Michiel Hendrick Roelofs, gehuwd met Marij Goijaert Jan Heijnen.

5.     Jutta Michiel Hendrick Roelofs, zie 56923


113848 Willem Laureijs Ancems, (de jongere), zou tevens gehuwd zijn met Lijsbet Goijaert van Ellaer, kuiper te Tilburg, overleden voor 7 januari 1539. Hij is gehuwd met

113849 Heijlwich Niclaes Truijen, overleden voor 7 januari 1539.

1.     Elisabeth Willem Laureijs Ancems, (de Oudere), gehuwd met Jan Willem Berijs.

2.     Kathelijn Willem Laureijs Ancems, gehuwd met Dirck Scoppers.

3.     Elisabeth Willem Laureijs Ancems, (de Jongere), gehuwd met Willem Pauwels Borchmans.

4.     Willem Willem Laureijs Ancems, zie 56924

5.     Margriet Willem Laureijs Ancems, gehuwd met Gherit Jan Peter Ghijben.

6.     Laureijs Willem Laureijs Ancems.

7.     verm. Niclaes Willem Laureijs de Cuijper.

 

[1] RHC Tilburg, inv.nr. 285, f.19v, erfdeling 7 januari 1539.


113850 Mathijs Hendrick Beerthen, schepen Tilburg 1505-1512, overleden voor 1517. Hij is gehuwd met
113851 Katharina Jan Smeets.

1.     Kathelijn Mathijs Hendrick Beerthen.

2.     Aleijt Mathijs Hendrick Beerthen, zie 56925

3.     Marij Mathijs Hendrick Beerthen, (de oude).

4.     Elisabeth Mathijs Hendrick Beerthen, gehuwd met Jan Laureijs Schuermans van Ghilse.

5.     Hendrick Mathijs Hendrick Beerthen.

6.     Johanna Mathijs Hendrick Beerthen.

7.     Marij Mathijs Hendrick Beerthen, (de jonge), gehuwd met Adam Hendrick Witten.

 

[1] RHC Tilburg, inv.nr. 264, f.23v, 1513.


113852 Berijs Peter Eelkens, te Tilburg, overleden voor 20 december 1520. Hij is gehuwd met
113853 Elisabeth Hendrick Hagaerts.

1.     Engelbertken Berijs Eelkens.

2.     ... Berijs Eelkens, gehuwd met Laureijs die Wijse.

3.     Aleijt Berijs Eelkens.

4.     Jan Berijs Eelkens, gehuwd met Jenneke Peter Beerthen.

5.     Peter Berijs Eelkens, gehuwd met Kathelijn Peter Willem Ceelen.

6.     Joost Berijs Eelkens, zie 56926


113854 Jan Gerit Hendrick van Gorp, te Tilburg, overleden voor 1531.

1.     Elisabeth Jan Gerit van Gorp, zie 56927

2.     Gerit Jan Gerit van Gorp.

3.     Hendrick Jan Gerit van Gorp.

4.     Katelijn Jan Gerit van Gorp.

5.     Heijlwich Jan Gerit van Gorp, gehuwd met Wouter Korstiaen van den Langhrijt.


114188 Doen Beijensz de Jonge, leenman van Putten 1484, schepen Portugaal 1491, 1507, stichter der grote memorielanden te Portugaal, overleden te Portugaal op 16 december 1515. Hij is gehuwd (2) met Neeltje Wollebrant Jansdr. Boot. Hij is gehuwd (1) met
114189 Aeskin, (Haesje).

Uit (1):

1.     Aert Doen Beijensz, gehuwd met Engeltje Claesdr.

2.     Neeltje Doen Beijensdr., gehuwd met Pieter Mathijsz Kleijburg.

3.     Lijsbeth Doen Beijensdr., gehuwd met Simon Cornelisz.

4.     Beije Doensz, zie 227230

5.     Cornelis Doensz, zie 57094

6.     Lidewij Doensdr., zie 57151

Uit (2):

7.     Willem Doens, te Poortugaal. Hij is gehuwd (2) met Ida Jans.

8.     Maertje Doens, gehuwd met Jan Allertsz.


114192 Gerrit Roelofsz Cranendonck, landbouwer, heemraad van Oud- en Nieuw- Reijerwaard, geboren rond 1435, begraven te Ridderkerk rond 1514. Hij is gehuwd met
114193 Beatrijs.

1.     Gerrit Gerritsz Cranendonck, zie 57096

2.     Jan Gerritsz Cranendonck, gehuwd met Marigje Loijkens.

3.     Willem Gerritsz Cranendonck, misschien stamvader van de IJsselmondse tak.

4.     Cornelis Gerritsz Cranendonck, zie  57118

 

114236 = 114192 (Gerrit Roelofsz Cranendonck)

114237 = 114193 (Beatrijs)
114260 Dirck Coosen,
(van Riede), schout van Rhoon 1526, geboren te Rhoon rond 1460, overleden na 1526. Hij is gehuwd met
114261 Baerte.

1.     Adriaen Dircksz den Roonaert, zie 57130

2.     Lijsbeth Dircksdr., gehuwd met Pieter Jansz de Raet.

3.     Teunis/Wouter Dircksz.

4.     Coos Dircksz, schepen Rhoon 1561, gehuwd met Maertje Willemsdr.


114280 Pieter, gehuwd met

114281 Maritge.

1.     Lenert Pietersz, kerkmeester Mijnsheerenland 1535, heemraad 1546/7, 1550. Hij is gehuwd met Maritge Cornelisdr.

2.     Cors Pietersz, zie 57140

 

114282 Willem Corstensz, boer te Strijen, Mijnsheerenland. Hij is gehuwd met

114283 Claertge, te Strijen, lid van de Illustre Lieve Vrouwen Broederschap te ’s-Hertogenbosch.

1.     Truijtge Willemsdr., zie 57141

 

114288 Claes Garbrantsz, meester lakenvolder te Leiden, overleden te Leiden op 28 januari 1538. Hij is gehuwd met
114289 Katrijn Willemsdr.

1.     Quirijn Claes Garbrantsz, zie 57144

2.     Adriaen Claes Garbrantsz, te Leiden.

3.     Cornelis Claes Garbrantsz, te Leiden.

4.     Haesgen Claes Garbrantsdr., te Leiden.

5.     Katrijn Claes Garbrantsdr., te Leiden.


114290 Jan Heyndricksz, (Quartelaer), blauwverver te Leiden. Hij is gehuwd met
114291 Cornelia Gerijtsdr., mog. dochter van Gerijt Ewoutsz.

1.     Geertruijt Jan Heijndricxdr., zie 57145


114294 Pieter Aertsz, zeilmaker [te Delft]. Hij is gehuwd met
114295 Sophia Jacobsdr.

1.     Maritgen Pietersdr., zie 57147

 

[1] van der Hoeven, A., van der Hoeven, P., ‘Bier en water’, OV 2003, 318-325.


114296 Jacob Jan Hugesz Goutswaert, leenman van de Hofstad van Putten in Oud Bernisse, Stoelaarsdijk, Zuidoord en van de tienden in Biervliet en Vriesland, en in Spijkenisse 1546.

1.     Claes Jacobsz van Goutswaert, zie 57148

2.     Cornelis Jacobsz Goutswaert, te Oud Bernisse, overleden op 17 maart 1561.

3.     Jacob Jacobsz Goutswaert, te Oud Bernisse.

4.     Does Jacobsz Goutswaert, schepen Hekelingen 1568.


114300 Jan Jansz van der Stoup, Heilige Geestmeester Strijen t/m 1536, pachter accijns 1510, schepen 1514, '21, '22, koper van tienden land van Essche 1504, '08, '17, '18, '20, te Strijen 1508, '16, '18, '22, lid Illustre Lieve Vrouwen Broederschap 's-Hertogenbosch, overleden te Strijen 1539/40. Hij is gehuwd (2) met Lysbeth. Hij is gehuwd (1) met

114301 Geertruyd Schaert Janszdr., lid Illustre Lieve Vrouwen Broederschap 's-Hertogenbosch, overleden voor 1513.

1.     Jan Jansz van der Stoup, pastoor Cillaarshoek 1531-1535.

2.     Jan Jansz van der Stoup, (de Jonge), schepen Strijen 1530-1540, 1542-1544, gehuwd met Neeltgen Claesdr.

3.     Snel Jansz van der Stoup.

4.     Margriet Jansdr. van der Stoup.

5.     Schairt Jansz van der Stoup, boer te Strijen.

6.     Lambrecht Jansz van der Stoup, zie 57150

 

[1] Slijkerman, K.J., ‘De oudere generaties van het geslacht Van der Stoup’, OV2013, 1-28.

 

114302 = 114188 (Doen Beijensz de Jonge)
114303 = 114189 (Aeskin)

114304 Huijch, te Heinenoord.

1.     Jan Huijchensz Blaeck, zie 57152

2.     Gerrit Huijchensz, te Heinenoord 1543.

Jannetje Huijchensdr., te Heinenoord 1543.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten