dinsdag 18 juli 2017

Kwartierstaat: generatie XVI-d

57376 Gerrit Dircksz Moijenkint, te Wassenaar. Hij is gehuwd met

57377 Erckje Wollebrantsdr., te Wassenaar.

1.     Philips Gerritsz Moijenkint, (Heering), te Wassenaar.

2.     Beatrix Gerritsdr. Moijenkint,gehuwd met Cornelis Sas.

3.     Dirck Gerritsz Moijenkint, gehuwd met Geertje Jansdr.

4.     Jan Gerritsz Moijenkint, zie 28688

5.     Neeltje Gerritsdr. Moijenkint, gehuwd met Jan Meeus.

6.     Maria Gerritsdr. Moijenkint, gehuwd met Cornelis Jansz.

7.     Willeboort Gerritsz, gehuwd met Stijntgen Huijbertsdr.

 

57378 Huijbert Dircksz van der Geest, te Wassenaar.

1.     Dirck Huijbertsz van der Geest, te Wassenaar.

2.     Arij Huijbertsz van der Geest.

3.     Pietertje Huijbertsdr. van der Geest, zie 28689

 

57464 Jan Mourinsz, te Nieuwe Wetering 1591-'93. Hij is gehuwd met
57465 Marritgen Cornelisdr., overleden voor 22 juni 1593.

1.     Cornelis Jan Mourinsz, zie 28732

2.     Mourijn Jan Mourinsz.

3.     Aelbert Jan Mourinsz.

4.     Marritgen Jansdr., gehuwd met Claes Claesz.

5.     Burchgen Jansdr., gehuwd met Pieter Jansz.

6.     Neeltgen Jansdr., gehuwd met Gerrit Claesz.

 

[1] NA, ORA Alkemade, inv.nr. 65, fol. 131.


57536 Cornelis Jansz van der Delle,
te Noordwijkerhout 1505, 1535.

1.     Cornelis Cornelisz Verdel, zie 28768

 

[1] Repertorium op de lenen van de hofstad Oud-Alkemade te Warmond 1307-1796.

 

57548 Claes Claesz Colff, kolffmaecker, woont 1563 te Rijnsburg.

1.     Claes Claesz Colff.

2.     Gijsbert Claesz Colff.

3.     Maritgen Claesdr. Colff, gehuwd met Cornelis Jansz.

4.     Jacob Claesz Colff, zie 28774


57550 Jan Claes Sijmonsz, woont te Voorschoten aan de Wadding.

1.     Katrijna Jansdr., zie 28775


57600 Mourijn Jacobsz.

1.     Jacob Mouringsz van Wou, zie 28800

2.     Pieter Mouringsz van Wou, zie 57800

3.     Clara Mouringsdr., gehuwd met Jacob Joostensz.


57610 Floris Huijgensz.

1.     Cathalijn Floris Huijgendr., zie 28805

2.     Marijtgen Florisdr.

3.     Cornelis Florisz.

4.     Willem Florisz.


57696 Dirck Claesz Schoudt
, overleden te Zegwaart voor 1553. Hij is gehuwd met

57697 Fijtgen Casiusdr.

1.     Willem Dircksz Conijnenburgh.

2.     Gerrit Dircksz Schout, zie 28848

3.     Claes Dircksz Conijnenburgh.

 

57740 Gerrit Symonsz, te Zegwaart.

1.     Marijtje Gerritsdr., gehuwd met Adriaen Lourisz.

2.     Willem Gerritsz, zie 28870

3.     Jannetge Gerritsdr.

 

57810 Pieter Gerrit Aelwijnsz, schout Noordwijkerhout, uit Sassenheim. Hij is gehuwd met

57811 Agnietgen Pouwelsdr.

1.     Gerritgen Pietersdr., zie 28905

2.     Willem Pietersz van der Swil, te Noordwijkerhout.

3.     Sijmon Pietersz (Langevelt), te Noordwijk.

4.     Pouwel Pietersz, te Noordwijkerhout.

5.     IJsbrant Pietersz,

6.     Cijtgen Pietersdr.

7.     Leentgen Pietersdr.

8.     Maritgen Pietersdr.

9.     Pieter Pietersz.

10.   Neeltgen Pietersdr., gehuwd met Leendert Jeroens van der Plas.

 

57820 Heijndrick Sijmonsz, bouwman onder Zoeterwoude, overleden voor 1562. Hij is gehuwd met
57821 Aechtgen Cornelisdr., overleden in 1575.

1.     Sijmon Heijndricksz, zie 28910


57822 Cornelis Florisz, bouwman onder Zoeterwoude 1543, gehuwd met
57823 Aefgen Dircksdr.

1.     Trijntgen Cornelisdr., zie 28911

57824 Claes Jacob Huijgen van der Son, gehuwd (1) met … Hij is gehuwd (2) met
57825 Aleijd Jansdr. Perrens.

Uit (1):

1.     Ada Claesdr. van der Son.

2.     Neeltgen Claesdr. van der Son, de oude.

3.     Maritgen Claesdr. van der Son, gehuwd met Cornelis Bartsz van Heemstede.

Uit (2):

4.     Reijer Claesz van der Son, gehuwd met Jannetgen Claesdr.

5.     Hendrickgen Claesdr. van der Son, gehuwd (1) met Dirck Barthoutsz, gehuwd (2) met Pieter Cornelisz Decker.

6.     Jacob Claesz van der Son, zie 28912

7.     Jan Claesz van der Son.

8.     Pieter Claesz van der Son.

9.     Neeltgen Claesdr. van der Son, de jonge.


57826 Barthout Foppensz
, vervener.

1.     Gerrit Barthoutsz.

2.     Cornelis Barthoutsz van der Clauw, de oude, gehuwd met Maritgen Dircksdr.

3.     Cornelis Barthoutsz van der Clauw, de jonge, gehuwd met Grietgen Pietersdr.

4.     Meijnsje Barthoutsdr., gehuwd (1) met Jan Rousch, gehuwd (2) met Maerten Pietersz.

5.     Dirck Barthoutsz, gehuwd met Hendrickgen Claesdr. van der Son.

6.     Annetge Barthoutsdr. van der Clauw, zie 28913

7.     Jan Barthoutsz, gehuwd met Neeltgen Claesdr. van der Son.


57832 Pieter Mouringsz van Wou, bouwman te Wassenaar 1555. Hij is gehuwd (1) met … Hij is gehuwd (2) met
57833 Maritgen Lourisdr.

Uit (1):

1.     Maritgen Pietersdr. van Wou, gehuwd met Pieter Hendricksz van Tol.

2.     Janneken Pietersdr. van Wou, gehuwd met Jan Willemsz.

3.     Goutgen Pietersdr. van Wou, gehuwd met Dirck Jacobsz van Voorhout.

Uit (2):

4.     Mouring Pieter Mouringsz van Wou, zie 28916

5.     Lenaert Pietersz van Wou, gehuwd met Adriaentgen Willemsdr.

6.     Adriaen Pieter Mouringsz van Wou, gehuwd (1) met Crijntgen Willemsdr., gehuwd (2) met Grietgen.

7.     Jasper Pietersz van Wou, gehuwd met Leuntje Huijbertsdr. van Tethroode.

8.     Maritgen Pietersdr. van Wou, gehuwd met Hendrick Dircksz.

9.     Adriaentgen Pietersdr. van Wou, gehuwd met Cornelis Dircksz.

10.   Cornelis Pieter Mouringsz van Wou, gehuwd met Grietgen Jansdr.

11.   Louris Pietersz van Wou, gehuwd met Annetgen Cornelisdr.

12.   Trijntgen Pietersdr. van Wou, gehuwd met Joris Gerritsz de Waert.

 

57834 Joachim Daen.

1.     Maritgen Joachimsdr. Daen, zie 28917

2.     Anna Joachimsdr. Daen, gehuwd met Louris Meesz van Roen.

3.     Jan Joachimsz van Altena, gehuwd met Trijntgen Vranckensdr.

4.     Jan Joachimsz, gehuwd met Leuntgen Jorisdr. van Leeuwen.

 

57836 Jop,

1.     Willem Joppen, zie 28918

2.     Matthijs Joppen, leenman van de hofstede Warmond te Esselijkerwoude 1583, overleden voor 29 juli 1589. Hij is gehuwd met Jannetgen Reijnoutsdr.

a) Jop Thijsz, geboren in 1580, woonachtig te Jacobswoude, leenman te Esselijkerwoude 1608.

b) Reijnout Thijsz, geboren in 1582, leenman te Esselijkerwoude 1612-1621. Zijn kleinzoon was Matthijs Maartensz van der Does te Esselijkerwoude.

 

[1] Kort, J.C., Repertorium op de lenen van de hofstede Warmond 1316-1799.

 

57837 Reijnout, vader van:

1.     Jan Reijnoutsz, vermeld 1586.

2.     Adriaen Reijnoutsz. Vermeld 1586.

3.     Neeltgen Reijnoutsdr., zie 28919

4.     Jannetgen Reijnoutsdr., gehuwd met Matthijs Joppen.

 

57840 Claes Pietersz Colijn, te Stompwijk, welgeborene Rijnland 1564.

1.     Pieter Claesz Colijn, zie 28920

 

57846 Pieter Willemsz van Rijn, te Zoeterwoude 1523, overleden voor 1542. Hij is gehuwd met

57847 Maritgen Lourisdr., overleden in 1552.

1.     Willem Pietersz van Rijn, te Zoeterwoude.

2.     Louris Pietersz van Rijn, gehuwd met Annetgen Willemsdr.

3.     Cornelis Pietersz van Rijn, te Voorschoten, gehuwd met Trijntgen Adriaensdr.

4.     Machteld Pietersdr. van Rijn, zie 28923

5.     Dirck Pietersz van Rijn, gehuwd (1) met Adriaentgen Claesdr., gehuwd (2) met Dignum Adriaensdr., gehuwd (3) met Jannetgen Dircksdr.

6.     Lenaert Pietersz van Rijn.

7.     Jannetgen Pietersdr. van Rijn, gehuwd met Huych Louwensz.

8.     Maritgen Pietersdr. van Rijn, gehuwd met Cornelis Gerritsz.

 

57856 Hendrick Hendricksz Spierincx, te Sint-Michielsgestel, vermeld 1481-1530. Hij is gehuwd met

57857 Katelijn Hendricks Weygergancx.

1.     Jan Hendricksz Spierincx, de Oude, te Den Dungen.

2.     Jan Hendricksz Spierincx, de Jonge, zie 28928

3.     Marijke Hendricksdr. Spierincx.

 

[1] van Dinther, N.L., Oudste Generaties Spierinck.

 

57858 Wouter van Beeck, te Sint-Michielsgestel. Hij is gehuwd met

57859 Marij.

1.     Wouter Wouters van Beeck.

2.     Geertruijd Wouters van Beeck, zie 28929

3.     Yda Wouters van Beeck.

4.     Hendrick Wouters van Beeck.

5.     Gerard Wouters van Beeck.

 

57928 Peter Matheus, te Sint-Michielsgestel.

1.     Merten Peter Matheus, zie 28964

2.     Matheus Peter Matheus.


57968 Jan Jans van den Oetelaer,
vermeld in 1561, overleden voor 1615. Hij is gehuwd met

57969 Goetstuwe Dircks van den Hoevel.

1.     Willem Jans van den Oetelaer, gehuwd met Ariken Hendrick Gijsberts.

2.     Rijckert Jans van den Oetelaer, zie 28984

3.     Hendrick Jans van den Oetelaer, gehuwd met Hester Aerts van Helmont.

4.     Catharina Jans van den Oetelaer, gehuwd met Goijaert Christiaens van Sochel.

5.     Dirckgen Jans van den Oetelaer, gehuwd met Hendrick Peters van Heretom.

6.     Anna Jans van den Oetelaer, gehuwd met Gijsbert Huijgen van Berckel.

7.     Agnes Jans van den Oetelaer, gehuwd met Arnoldus Lucas.

 

[1] Schepenprotocollen Schijndel.

 

57970 Hendrick Adriaens van Sochel, te Schijndel, gehuwd met

57971 Jutta.

1.     Adriana Hendricks van Sochel, zie 28985

2.     Emken Hendricks van Sochel, gehuwd met Elias Peters van de Laerschot.

3.     Hendrick Hendricks van Sochel.

4.     Lijsbeth Hendricks van Sochel, gehuwd met Goijaert Dircks.

 

[1] Schepenbank Schijndel, 5122, inv.nr. 53.

 

58190 Maerten Cornelisz Croef, te Rotterdam. Hij is gehuwd met

58191 Aeltgen Ariensdr., weduwe in 1626.

1.     Arien Maertensz Croef, houtkoper.

2.     Grietgen Maertens Croef, gehuwd met Frans Joppen.

3.     Ariaentge Maertens Croef, gehuwd met Frederick Gerritsz.

4.     Janneken Maertens Croef, zie 29095

 

[1] GA Rotterdam, ONA Rotterdam, inv. Nr. 183, akte 380.

 

58200 = 39824 (Goossen Jansz de Vryes)

58202 Jan Filoens, (Fluens), uit Kortrijk. In 1584 te Leiden.

1.     Barbara Jansdr. Filoens, geboren te Kortrijk, zie 29101

 

58204 Hendrick Gevers, schout te Grevenbroich en Wachtendonk. Hij is gehuwd met
58205 Anna.

1.     Jan Hendricks Gevers, zie 29102

 

58206 Cornelis van Exel, te Antwerpen.

1.     Josijntgen Cornelisdr. van Exel, zie 29103

2.     Clara Cornelisdr. van Exel, geboren te Antwerpen. Zij is gehuwd te Rotterdam op 18 maart 1590 met Jan Gijsbrechts Verneyen.


58900 Jan Hendricx Vos,
te Etten. Hij is gehuwd (1) met Anthonia Jansdr. van Outenaer. Hij is gehuwd (3) met Goelt Pietersdr. van Gilst. Hij is gehuwd (2) met

58901 Willemke Cornelis Thonisdr., overleden voor 13 september 1544.

1.     Hendrick Jan Heyn Vos, zie 29450

 

[1] Klein, G.A., kwartierstaat Frijters.

 

58902 Cornelis Lenaerts, gehuwd met

58903 Cornelie Gerit Lenaerts.

1.     Jehenne Cornelis Lenaerts, zie 29451

 

[1] Klein, G.A., kwartierstaat Frijters.

 

58928 Cornelis Jans  van der Munte, te Etten, gehuwd met

58929 Elisabeth Jansdr. Zeeuwen.

1.     Anthonis Cornelisz van der Munte, zie 29464

2.     Johanna van der Munte, gehuwd met Cornelis Sijmon Willem Gerrits.

3.     Anna van der Munte, gehuwd met Roeland Montens.

 

[1] Klein, G.A., kwartierstaat Frijters.


58930 Willem Jans de Wolf
, te Etten. Hij is gehuwd met
58931 Margriet Peter Coman Nelen.

1.     Marie Willems de Wolf, zie 29465

2.     Yenne de Wolf, gehuwd met Michiel Cornelis Thoen Denys.

3.     Cornelie de Wolf.

4.     Marie de Wolf, de jonge.

5.     Jenneke de Wolf.

6.     Digne de Wolf.

 

[1] NA Etten, R314, 11 januari 1543.

[2] Klein, G.A., kwartierstaat Frijters.

 

58932 Adriaen Dirck Petersz de Molenaer, molenaar te Etten.

1.     Jacob Adriaen Dirck de Molenaersz, zie 29466

 

[1] Klein, G.A., kwartierstaat Frijters.

 

58934 Adriaen Lam Coman Nelen, gehuwd met

58935 Marcelia Meus Gielis.

1.     … Adriaen Lam Coman Nelendr., zie 29467

 

[1] Klein, G.A., kwartierstaat Frijters.


58980 Pier Loncken,
te Roosendaal.

1.     Cornelis Piers Loncken, zie 29490

2.     Pier Piers Loncken.

 

59072 Jacob Wouter Jan Leijten, te Princenhage. Hij is gehuwd met
59073 Dinghena Cornelis Ghijsels.

1.     Cornelis Jacob Wouter Leijten, zie 29536

2.     Marie Jacob Leijten, gehuwd met Rombout Adriaen Rombout ’s Grauwen.

3.     Lenaert Jacob Leijten.


59074 Adriaen Rombout Jacob ’s Grauwen
, schepen Princenhage 1558-1562. Hij is gehuwd met

59075 Jehenne Adriaen Cornelis Peter Nouts.

1.     Lijsbeth Adriaen Rombout ’s Grauwen, gehuwd met Cornelis Peter Adriaen Oomen.

2.     Rombout Adriaen Rombout ’s Grauwen, gehuwd met Marie Jacob Leijten.

3.     Maria Adriaen Rombout Schrauwen, zie 29537

4.     Anthonis Adriaen Rombout ‘s Grauwen, gehuwd met Anne Cornelis Beijsdr.

5.     Adriaen Adriaen Rombout ’s Grauwen, schout Princenhage.

6.     Beatris Adriaen Rombout ’s Grauwen, gehuwd met Anthonis Petersz van den Kieboom.

 

[1] SA Breda, Vestbrieven 1568, 188v


59076 Peter Zebrecht Roevers, leefde te Rijsbergen. Hij was gehuwd met

59077 Engel Jan Hendrick Mouw.

1.     Adriaen Peter Sibs.

2.     Peter Peter Sibs.

3.     Cornelis Peter Sibs.

4.     Lijsbeth Peter Sibs.

5.     Hendrick Peter Zebrecht Roevers, zie 29538


59078 Jan Jan Cheel Damen
, (Blerinck), hij was gehuwd met
59079 Margriet Valerius Peter Andriessen.

1.     Maria Jan Jan Cheel Damen, zie 29539

2.     Jacob Jan Jan Cheel Damen.


59088 Lambrecht Jan Lamsz, te Princenhage, overleden in 1548/52. Hij is gehuwd met

59089 Maria Peter Jannis van Overvelt.

1.     Jan Lambrecht Jan Lamsz, schepen Princenhage 1582, gehuwd met Anneken.

2.     Adriaen Lambrecht Jan Lamsz, vermeld 1552.

3.     Peter Lambrecht Jan Lamsz, vermeld 1552.

4.     Claes Lambrecht Jan Lamsz, zie 29544

 

59118 Aert Jans van Ghilse, overleden in 1574.

1.     Jan Aert Jans van Ghilse.

2.     Jenneken Aert Jans van Ghilse, zie 29559

3.     Jacoppe Aert Jans van Ghilse.

4.     Margriet Aert Jans van Ghilse, gehuwd met Michiel Aerts.

5.     Kathelijn Aert Jans van Ghilse, gehuwd met Gherijt Berthelmeus Adriaens.

 

[1] SA Breda, Vestbrieven 1574, 151r.

 

59328 Niclaes Bernaerts Stoops, genoemd Breda 1519.

1.     Bernaert Claesz Stoops, zie 29664

2.     Jan Niclaes Bernaertsz Stoops.

 

59330 Gherijt Jansz:

1.     Adriaen Gherijt Jansz.

2.     … Gherijt Jansdr., zie 29665


59384 Anthonis Gerit Loomans, te Gilze.

1.     Adriaen Anthonis Gerit Loomans, zie 29692

2.     Jan Anthonis Gerit Loomans.

3.     Maijken Anthonis Gerits.


59386 Stoffel Cornelis Emmen, te Gilze. Hij is gehuwd met
59387 Maeijcken Hendrick Adriaen Geerits.

1.     Huijbrechtje Stoffel Cornelis Emmen, zie 29693

2.     Maeijken Stoffel Cornelis Emmen, gehuwd met Lenaert Peter Lenaerts.

3.     Jan Stoffel Cornelis Emmen.

4.     Cornelis Stoffel Cornelis Emmen.

5.     Peter Stoffel Cornelis Emmen.


59388 Jacob Jacob Hendrick Jacobs, verkreeg land te Alphen en Chaam in 1565, overleden voor 1573. Hij is gehuwd met

59389 Anna Cornelis Jans.

1.     Cornelis Jacob Jacobs, zie 29694

 

[1] SA Breda, Vestbrieven Alphen en Chaam 1565-1574, 022v.


59412 Pieter Adriaensz Groen, te 's-Gravenhage, overleden in 1557/62.

1.     Adriaen Pietersz Groen, zie 29906

 

[1] Kwartierstaat Jacobs-Schumacher, gen XV.

 

59414 Pieter Pietersz van Rijn, te 's-Gravenhage, overleden in 1573. Hij is gehuwd met

59415 Maritgen Aemsdr., overleden voor 23 december 1569.

1.     oude Pieter Pietersz (Crouff).

2.     jonge Pieter Pietersz Crouff.

3.     Aem Pietersz.

4.     Neeltgen Pietersdr. van Rijn, zie 29907

 

[1] Kwartierstaat Jacobs-Schumacher, gen XV.

 

61328 Hermanus Limpens, leenman, overleden voor 1552. Hij is gehuwd met
61329 Catharina.

1.     Nicolaas Limpens, zie 30664


61890 Merten Laureijs, heemraad Hendrik Luijten Ambacht 1570-72.

1.     Aliken Mertens, zie 30945

2.     Anneken Mertens, gehuwd (1) met Crijn Adriaens, gehuwd (2) met Jan Lambrechts Moer.

3.     Laureijs Mertens, gehuwd met Aentgen Peters.

4.     Aentge Mertens, gehuwd met Jan Bastiaens.

5.     Jan Mertens.

6.     Cornelis Mertens.

 

61894 Jan Wouters Zeijlmans, burgemeester Waspik 1584, secretaris 1585-1617. Hij is gehuwd (2) met … Peter Corstendr. (zie 123817). Hij is gehuwd (1) met
61895 Mariken Arnout Claes Spruijt, overleden ca. 1580.

1.     Janneken Jans Zeijlmans, zie 30947

2.     Wouterke Jans Zeijlmans, gehuwd met Adriaen Mathijs.


61896 Adriaen Frans Beens, huidenvetter, schoenmaker, geboren te Breda in 1551, overleden voor 26 oktober 1605. Hij is gehuwd met

61897 Yde Adriaen Jorisdr., te Breda, overleden vóór 18 december 1604.

1.     Frans Adriaan Frans Beens, zie 30948

2.     Adriaan Adriaan Frans Beens, brouwer te Breda, gehuwd met Deliken.

3.     Peter Adriaan Frans Beens, bakker, gedoopt te Breda op 26 mei 1585. Hij is gehuwd met Margaretha Pauwels Smits.

4.     Cornelis Adriaan Frans Beens, bakker, gedoopt te Breda op 22 november 1587, gehuwd te Breda op 11 juli 1616 met Maijken Jorisdr.

5.     Catharina Adriaan Frans Beens, gedoopt te Breda op 15 april 1591.

6.     Joris Adriaan Frans Beens, gedoopt te Breda op 15 december 1592.

 

[1] NL1981, Van Niekerken, G., Het geslacht Beens te Breda.

 

61898 Jan Cornelis Cornelis Goris Conincx, geboren ca. 1550, overleden voor 1598. Hij is gehuwd met

61899 Jenneken Pauwels Lenaertsdr. Schellekens, gehuwd (2) met Henrick Cornelis Henricx van Ghilse.

1.     Cornelie Jan Cornelis Cornelis Goris Conincx, zie 30949

 

[1] SA Breda, vestbrieven 1597-1598, inv.nr. 498, 181v.

 

61900 Cornelis Lenaert Aert Goossens van Erfrente, overleden voor 1580. Hij is gehuwd met

61901 Geertruijde Cornelis Henrick Mermans.

1.     Lenaert Cornelis van Erfrente, metselaar, gehuwd met Maeijken Michiel Cornelis Willem Daems.

2.     Hendrick Cornelis van Erfrente, zie 30950

 

[1] SA Breda, vestbrieven 1580, inv.nr. 484, 113v.

 

61902 Joost Wouter Mutsaerts, bode te Breda, uit Tilburg, overleden voor 1568. Hij is gehuwd (2) met

61903 Cornelie Jacobs van Apselt.

Uit (1):

1.     Wouter Joost Mutsaerts.

2.     Jacob Joost Mutsaerts,

3.     Heylwich Joost Wouter Mutsaerts, geboren in 1549.

Uit (2):

4.     Jannien Joost Wouter Mutsaerts, geboren in 1561.

5.     Jozijnken Joost Wouter Mutsaerts, geboren in 1565

6.     Marie Joost Wouter Mutsaerts, geboren in 1566, zie 30951

 

[1] SA Breda, vestbrieven 1566, inv.nr. 471, 20r.

[2] SA Breda, vestbrieven 1568, inv.nr. 473, 170v.

[3] SA Breda, vestbrieven 1568, inv.nr. 473, 186r.

 

61904 Wouter Claesz de Bont, Loon op Zand, gehuwd met
61905 Adriana Jan Gerritsdr.

1.     Willem Wouter Claes de Bont, gehuwd met Lijsken Peter Jacobs.

2.     Eerken Wouter Claes de Bont, gehuwd met Willem Robberts.

3.     Jan Wouter Claes de Bont, zie 30952


61906 Huijbert Jan Wouters, overleden voor 1608. Hij is gehuwd met

61907 Grietken Gerit Geldens, overleden na 1617. Zij is gehuwd (2) voor 1608 met Adriaen Hendrick Pauwels, overleden voor 1618.

1.     Eelken Huijbert Jan Woutersdr., gehuwd met Adriaen Jansen van Oisterhout.

2.     Mariken Huijbert Jan Woutersdr., zie 30953

3.     Digna Huijbert Jan Woutersdr., gehuwd met Jan Jan Stevens.

4.     Peterken Huijbert Jan Woutersdr., gehuwd met Lambert Thonissen van Heesbeen.

5.     Jenneken Huijbert Jan Woutersdr., gehuwd met Wouter Gerritsen.

6.     Neeltken Huijbert Jan Woutersdr., gehuwd met Jan Joosten voor den Wijndt.

 

[1] RA Loon op Zand, R60 (1605-1611), f.120, 23 april 1608.

[2] RA Loon op Zand, R63 (1616-1621), f.42, 30 januari 1617.

[3] RA Loon op Zand, R63 (1616-1621), f.84, 15 december 1618.

 

61908 Wouter Jans Zeijlmans, schout Waspik 1643, '44. Hij is gehuwd (2) met Maeijken. Hij is gehuwd (1) met
61909 Jenneke Jans Croll.

Uit (1):

1.     Peter Wouters Zeijlmans, zie 30954

2.     Geertruij Wouters Zeijlmans.

3.     Anthonis Wouters Zeijlmans, te Waspik.

4.     Elisabeth Wouters Zeijlmans, gehuwd met Adriaen Dolck.

Uit (2):

5.     Thomas Wouters Zeijlmans.

6.     Seger Wouters Zeijlmans.


61920 Adriaen Dircks Schoenmakers, overleden voor 5 oktober 1583. Hij is gehuwd (1) met Anneken. Hij is gehuwd (2) met
61921 Tuenken, gehuwd (1) met Thomas Vassen.

Uit het huwelijk Schoenmakers (1):

1.     Dirck Adriaens Schoenmakers.

Uit het huwelijk Schoenmakers (2):

2.     Anneken Adriaens Scheonmakers.

3.     Marijken Adriaens Schoenmakers.

4.     Hendrick Adriaens Schoenmakers, zie 30960

5.     Tuenisken Adriaens Schoenmakers.

Uit het huwelijk Vassen:

1.     Aentgen Thomas Vassen.

 

[1] GAWWK, Groot Waspik, RA 39, f.195v, erfdeling 2 oktober 1583.


61922 Joachim Melis, gehuwd met
61923 Cuen Gijsberts.

1.     Anneke Jochems, zie 30961


61924 Wouter Mertens Turck, gehuwd met

61925 Peterken.

1.     Merten Wouters Turck, zie 30962

2.     Grietken Wouters Turck, gehuwd met Joannes Ghijben.

 

61928 Jan Buijs.

1.     Willem Jans Buijs, zie 30964

2.     Huijbken Jans Buijs.

3.     Jacob Jans Buijs.

 

61932 Claes Adriaensz, te Waspik.

1.     Aentken Claessen, overleden voor 27 november 1589, gehuwd met Jan Peters Coemen.

2.     Anneke Claessen, gehuwd met Jan Berthouts.

3.     Mariken Claessen, gehuwd met Laureijs Pauwels.

4.     Commer Claessen, zie 30966

5.     Willemken Claessen.

 

[1] GAWWK, Cleijn Waspik, RA 17, f.009v, 27 november 1589.

 

61948 Laureijs Matthijs, te Raamsdonk. Hij is gehuwd (2) met Maijken Peter Hendricks. Hij is gehuwd (1) met

61949 Lijntken Heijn Peters.

1.     Dirck Laureijs Matthijs, zie 30974

2.     Adriaen Laureijs Matthijs, gehuwd met Adriaenken Adriaens.

3.     Aentken Laureijs Matthijs, gehuwd met Adriaen Jan Joren.

4.     Heijlken Laureijs Matthijs, gehuwd met Jan Jansen de Coort.

 

61950 Staes Huijben, gehuwd met

61951 Heijlken Hendricks Buijs.

o.a.

1.     Huijbken Staesdr., zie 30975


62624 Rutger Jan Hendricks Strick, leefde bij de St. Anthoniskapel bij Schadewijk, Oss, overleden voor 7 februari 1564. Hij is gehuwd met
62625 Weijdelken Jan Rutgers.

1.     Jan Rutgers Strick, priester.

2.     Michiel Rutgers Strick, zie 31312

3.     Peter Rutgers Strick.

4.     Aelken Rutgers Strick.

5.     Agnes Rutgers Strick.

6.     Anna Rutgers Strick.

7.     Crijn Rutgers Strick.

 

62688 Joost Jans van Gastel, te Geldrop. Hij is gehuwd met

62689 Geertruij.

1.     Jan Joosten van Gastel, zie 31344

2.     Peter Joosten van Gastel.


63196 Jan Segerman, burger Utrecht 1544, cremer 1544, pander 1551, 1559. Hij is gehuwd met

63197 Peternel Jan Splintersdr., geboren te Utrecht in 1517/8, begraven aldaar in februari 1574.

1.     Johan Segerman, kruidenier, raad Utrecht 1586-1610, raad vroedschap Utrecht 1618-1624, geboren te Utrecht in 1545/6, overleden aldaar op 4 januari 1624. Hij is gehuwd (1) met Marrichje Jacobsdr. van Honthorst. Hij is gehuwd (2) met Elisabeth Hendricksdr. de Wijsen, kinderloos.

2.     Peter Segerman, notaris 1568, rentmeester St. Paulusabdij 1576/77,  raad Utrecht 1585. Hij is gehuwd met Cathalina Christiaensdr. Bor.
a) Petronella Petersdr. Segerman.

3.     Ghijsbert Segerman, gehuwd met Geertge Willemsdr. van Schaijck.

4.     Cornelis Segerman, zie 94664

5.     Robbert Segerman, koperslager, geboren in 1551/2,. Hij is gehuwd met Cunera Martensdr. Mode.

6.     Ichjen Segerman, gehuwd met Oth Willemsz van Voorst, tinnegieter.

7.     Claes Segerman, tapper, geboren in 1558/9.

a) Nellichgen Claesdr. Segerman.

 

[1] NL1996


63266 Robbrecht Hendricksz, hij is gehuwd met

63267 Maricken Willemsdr. van Waalwijck.

1.     Hendrick Robbrechtsz, gehuwd met Maijken Jan Anthonissen de Leeuw.

2.     Cathelijn Robbrechtsdr., gehuwd (1) met Wouter Adriensz. Zij is gehuwd (2) met Jan Cornelisz.

3.     Mariken Robbrechtsdr., zie 31633


63268 Willem Gerritsz Oerlemans, geboren te Loon op Zand, overleden te Sprang in 1564.

1.     Jan Willemsz Oerlemans, zie 31634


63270 Jan Gerit Corsten, overleden te Sprang in 1589. Hij is gehuwd met
63271 Aentke Laurisdr, overleden te Sprang in 1605.

1.     Dingena Jansdr., zie 31635


63272 Claes Jansz Trip, te Loon op Zand.

1.     Peter Claesse Trip, zie 31636

2.     Jan Claesse Trip, te Loon op Zand. Hij is gehuwd met Dingen Aerts.


63276 Willem Thonisz Kam, overleden te Sprang 1586/7. Mogelijk zoon van Thonis Rommen. Hij is gehuwd met
63277 Jenneke Jansdr. Seeldreijers, overleden te Sprang op 8 november 1645.

1.     Peter Willemsz Kam, te Vrijhoeven.

2.     Adriaen Willemsz Kam, zie 31638


63278 Henric Laureijsz van Gorp, (Wesser), schoenmaker, overleden te Capelle op 29 november 1622. Hij is gehuwd met

63279 Marij Adriaen Wouters Roothals.

1.     Marij Hendricks van Gorp, zie 31639

2.     Peter Hendricks van Gorp, te Capelle, gehuwd met Geertruijd Jacobs.

3.     Bastiaen Hendricks van Gorp, te Capelle, gehuwd met Gerartken Peters van der Hoeven.

 

63352 Corstiaen Aertsz van der Minne, barbier 1566. Hij was gehuwd met
63353 Annitgen Goverts.

1.     Claes Corstiaensz van der Minne, zie 31676

 

63744 Denijs Jans, gehuwd met

63745 Jenneken Adam Art Everaerts.

1.     Adriana Denijs.

2.     Wouter Denijs.

3.     Gerard Denijs.

4.     Thomas Denijs Swinckels, zie 31872

 

64104 Meerten Aelbrecht, uit het Eemsland, later te Amsterdam:

1.     Josua Albrecht, zie 32052

 

64106 Peter Verheijden,uit Antwerpen, later te Amsterdam.

1.     Grietje Pieters Verheijden, zie 32053

 

65042 Pieter Thonisz, vader van:

1.     Adriana Pietersdr., zie 32521

2.     Jan Pieter Thonisz, vermeld 1622.

 

[1] GA Rotterdam, ONA Rotterdam, inv.nr. 83, akte 10, boedelinventaris 12 oktober 1622.

 

65048 Cornelis Dircksz Huijsman, gehuwd met
65049 Neeltge Jans.

1.     Cornelis Cornelisz Huijsman, zie 32524

 

65050 Pieter Jansz, “corffbreijer,” overleden voor 1604. Hij is gehuwd met
65051 Trijntgen Huijgen, te Hoek, Hillegersberg, overleden na 1604. Zij is gehuwd (2) met Jasper Dircksz.

1.     Belitge Pietersdr., zie 32525

2.     Maritgen Pietersdr., gehuwd met Jacob Jansz.

 

[1] GA Rotterdam, ONA Rotterdam, inv.nr. 10, akte 108, testament 4 mei 1604.


65051 Jan Cornelis Boeijesz, te Hillegersberg, overleden na 1624.

1.     Cornelis Jan Neel Boeijesz, zie 32526

2.     Grietgen Jans, gehuwd met Leendert Jansz Nachtegael.

 

[1] GA Rotterdam, ONA Rotterdam, inv.nr. 53, akte 309, testament 24 januari 1624.

 

65074 Pieter Aertsz (Saetge), te Bleiswijk.

1.     Utsje Pieters, zie 32537

 

65108 Thonis Jansz van Alphen, te Bleiswijk, hij was gehuwd met
65109 Ingetgen Arisdr.

1.     Lenert Thonisz van Alphen, Bleiswijk, zie 32554

 

65114 Pieter Meesz, te Zevenhuizen.

1.     Annetgen Pieter Mees, zie 32557

2.     Mees Pieter Mees, gehuwd met Marritge Corsdr.

 

65116 Huybrecht Pietersz Hilman, te Zevenhuizen. Hij is gehuwd met

65117 Maritgen Aertsdr. Pannetgen.

1.     Hendrick Huybrechtsz Hilman, zie 32558

2.     Jan Huybrechtsz Hilman, gehuwd met Pleuntgen Willemsdr.

 

65136 Leendert Solbol, gehuwd met

65137 Marritgen Cornelis Ingensdr.

1.     Pleun Leendertsz Solbol, zie 32568

2.     Willem Leendertsz.

3.     Cornelis Leendertsz Solbol, gehuwd met Jannetje Jans.

 

65138 Cornelis Ockersz, gehuwd met

65139 Machteltje Jansdr.

1.     Adriaentje Cornelis, gehuwd met Pieter Domen.

2.     Ewout Cornelisz, gehuwd met Neeltje Philips.

3.     Jan Cornelisz.

4.     Neeltje Cornelis Ockers, zie 32569

 

65140 Feys Claesz, leenman Hofstad Honingen te Hillegersberg 1536. Hij is gehuwd met

65141 … Adriaensdr., had verm. een broeder Jacob Adriaensz, die zwager van Feys genoemd wordt.

1.     Michiel Feysz Codebij, zie 32570

2.     Arien Feysz Codebij, te Hillegersberg.

 

[1] K.J. Slijkerman.

 

65142 Cornelis Kerckhof, te Hillegersberg. Hij is gehuwd met

65143 Cuyniertgen Jansdr. Ruijch.

1.     Jacob Cornelisz Kerckhof.

2.     Neeltge Cornelisdr. Kerckhof, zie 32571

 

[1] K.J. Slijkerman.

 

65216 Jacob Pietersz van der Duyn, molenmeester te Zevenhuizen, geboren te Zevenhuizen ca. 1495.

1.     Pieter Jacobsz van der Duyn, zie 32608

 

65218 Pieter Jorisz, te Nieuwerkerk a/d IJssel. Hij is gehuwd met

65219 Barbara Bouwensdr.

1.     Grietge Pieters, zie 32609

 

65316 Bastiaen Jansz van Troyen, te Rotterdam.

1.     Jacob Bastiaensz van Troyen, zie 32658

2.     Aryen Bastiaensz van Troyen, overleden voor 1635.

3.     Celitgen Bastiaens van Troyen, gehuwd met Teunis de Vermer.

4.     Jan Bastiaensz van Troyen, kinderloos overleden.

 

[1] GA Rotterdam, ONA Rotterdam, inv.nr. 138, akte 192, machtiging 12 september 1635.

 

65338 Jacob Dirck Jacobsz, te Ommoord vanaf 1539.

1.     Adriaentge Jacobs, zie 32669

2.     Joachim Jacobsz, te Hillegersberg.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten