dinsdag 18 juli 2017

Kwartierstaat: generatie XV-d

28688 Jan Gerritsz Moijenkint, te Wassenaar, gehuwd met

28689 Pietertje Huijbertsdr. van der Geest.

1.     Arij Jansz Moijenkint, te Voorhout.

2.     Gerrit Jansz Moijenkint, zie 14344

3.     Huijbert Jansz Moijenkint, begraven te Wassenaar op 21 februari 1665. Hij is gehuwd met Claertgen Mourijns van Wou.

 

28724 Cornelis Huijbertsz Veenswijck, hij is gehuwd met
28725 Grietje Thijsdr.

1.     Catharina Cornelisdr. Veenswijck, gehuwd met Jacob Willemsz Coppen.

2.     Arij Cornelisz Veenswijck.

3.     Claes Cornelisz Veenswijck.

4.     Mouring Cornelisz Veenswijck, zie 14362

5.     Teunis Cornelisz Veenswijck.

 

28726 Willem Coppen, misschien een verwant van Frans Coppen te Wassenaar.

1.     Jacob Willemsz Coppen, gehuwd met Catharina Cornelisdr. Veenswijck.

2.     Frans Willemsz Coppen.

3.     Dammissien Willems van Coppen, zie 14363


28728 Jacob Cornelisz Ruijch
, bezit hennepland te Alkemade, hij is gehuwd met
28729 Jannetgen Pietersdr.

1.     Cornelis Jacobsz Ruijch, zie 14364

2.     Dirck Jacobsz Ruijch, gehuwd met Weijntgen Jacobsdr. Crul.

3.     Louris Jacobsz Ruijch, gehuwd met Neeltje Jacobsdr. Crul.

4.     Jan Jacobsz Ruijch, gehuwd met Hillegond Ariensdr.

5.     Pieter Jacobsz Ruijch, gehuwd met Engeltgen Pietersdr. Burger.

28730 Pieter..., hij is gehuwd met
28731 Machteld Jacobsdr, in 1641 wordt haar boedel verdeeld onder haar kinderen.

1.     Neeltgen Pietersdr.

2.     Maritgen Pietersdr., zie 14365

3.     Jacob Pietersz.

4.     Jannetgen Pietersdr, gehuwd met Willem Jansz Cuijper.

5.     Aeltgen Pietersdr., gehuwd met Pieter Gerritsz.

6.     Dirckgen Pietersdr., gehuwd met Thomas Jansz.

 

[1] NA, ORA Alkemade, inv. Nr. 79, fol. 3v.


28732 Cornelis Jan Mourinsz, heeft hennepland te Alkemade, woont Roelofarendsveen, Nieuwe Wetering, overleden na 1635.

1.     Gijsbert Cornelisz Bickbergen, zie 14366

2.     Maritgen Cornelisdr. Bickbergen, gehuwd met Jan IJsbrantsz.

3.     Maritgen Cornelisdr. Bickbergen, de jonge.

4.     Claes Cornelisz Bickbergen.

 

28768 Cornelis Cornelisz Verdel, te Noordwijkerhout.

1.     Cornelis Cornelisz Verdel, zie 14384

2.     Maerten Cornelisz Verdel, te Noordwijkerhout.

 

28772 Willem Cornelisz Cortswager, schepen Oegstgeest 1578. Hij is gehuwd met
28773 Lijsbeth Gerritsdr.

1.     Crijn Willemsz Cortswager, zie 14386

2.     Cornelis Willemsz Cortswager.

3.     Dirck Willemsz Cortswager.

4.     Jan Willemsz Cortswager.


28774 Jacob Claesz Kolff
, bouwman Rijnsburg, overleden voor 1589. Hij is gehuwd met
28775 Katrijna Jansdr.

1.     Neeltje Jacobsdr. Kolff, zie 14387

2.     Willem Jacobsz Kolff, geboren te Rijnsburg in 1553.

3.     Aechtge Jacobsdr. Kolff, gehuwd mt Jan Jacobs van der Codden.


28800 Jacob Mouringsz van Wou
, gehuwd met
28801 Jacobge Jans.

1.     Mouring Jacobsz van Wou, gehuwd met Maritgen Pietersdr.

2.     Arij Jacobsz van Wou, gehuwd te Wassenaar op 1 november 1581 met Maritgen Pietersdr.

3.     Cornelis Jacobsz van Wou, zie 14400

4.     Meijnsgen Jacobsdr. van Wou, gehuwd met Jeroen Claesz Hillenaer.

5.     Mariken Jacobsdr. van Wou, gehuwd met Cornelis Pietersz Quant.

6.     Mariken Jacobsdr. van Wou, gehuwd met Engel Claesz Hillenaer.

7.     Appolonia Jacobsdr. van Wou, gehuwd met Olivier Pietersz.

8.     Maritgen Jacobsdr. van Wou, gehuwd met Arijen Gijsbertsz van Veen.


28804 Hendrick Huijgensz
, te Lisse, gehuwd met
28805 Cathalijn Floris Huijgensdr.

1.     Huijg Hendricksz, zie 14402

2.     Commertgen Hendricksdr.

3.     Huijbrecht Hendricksz, gehuwd met Neeltgen Sijmonsdr. Hoflant.


28848 Gerrit Dircksz Schout
, (Conijnenburgh), bouwman, gehuwd met

28849 Maritgen Hendricksdr.

1.     Dirck Gerritsz Conijnenburgh, zie 14424

 

28868 Cornelis Pietersz Comen, gehuwd met

28869 Maertgen Eeuwouts.

1.     Cors Cornelisz Comen, zie 14434

2.     Jan Cornelisz Comen.

 

28870 Willem Gerritsz, te Zoetermeer, overleden 1606-1609.

1.     Neeltge Willemsdr., de oude, zie 14435

2.     Cornelis Willem Gerritsz, gehuwd met Marijtge Gerrits.

3.     Willem Willemsz Jongewillem.

4.     Adriaen Willem Gerrits, gehuwd met Marritge Adriaens.

5.     Neeltgen Willemsdr., de jonge, gehuwd (1) met Maerten Jan Jorisz. Zij is gehuwd (2) met Cornelis Sijmon Govertsz.

 

28896 Maerten Gerijtsz, te Wassenaar.

1.     Maerten Maertensz van Reijgersbergh, zie 14448

 

28898 Jan Lourensz, verm. Outshoorn, gehuwd met

28899 Maritgen Aertsdr.

1.     Leuntgen Jansdr., zie 14449

 

28904 Jan Gerritsz van Langevelt, Wassenaar. Hij is gehuwd met

28905 Gerritgen Pietersdr., (van der Swil).

1.     Marijtgen Jansdr. van Langevelt, gehuwd met Cornelis Jacobsz.

2.     Neeltgen Jansdr. van Langevelt, gehuwd met Jan Willemsz.

3.     Adriaen Jansz van Langevelt, zie 14452

4.     Bartholomeus Jansz van Langevelt.


28906 Gerrit Jansz van Seeven Weecken, te Wassenaar, gehuwd met
28907 Annetge Gerritsdr.

1.     Annetge Gerritsdr. van Seeven Weecken, zie 14453


28908 Claes Dircx Hillenaer
, bouwman te Wassenaar, ambachtsbewaarder, taxateur.

1.     Engel Claesz Hillenaer, gehuwd met Maria Jacobsdr. van Wou.

2.     Appolonia Claesdr. Hillenaer, gehuwd met Leendert Cornelisz Bouman.

3.     Claes Claesz Hillenaer, zie 14454

4.     Jeroen Claesz Hillenaer, gehuwd met Meijnsgen Jacobsdr. van Wou.

5.     Barbara Claesdr. Hillenaer, gehuwd met Adriaen Claesz.

6.     Jacob Claesz Hillenaer, gehuwd met Marijtgen Philipsdr.

7.     Trijntge Claesdr. Hillenaer.

8.     Jannetgen Claesdr. Hillenaer, gehuwd met Crijn Cornelisz Teuter.


28910 Sijmon Heijndricksz, welgeborene Rijnland, ambachtsbewaarder Leiderdorp. Hij is gehuwd met

28911 Trijntgen Cornelisdr.

1.     Annetgen Sijmonsdr., zie 14455

 

28912 Jacob Claesz van der Son, hij is gehuwd met
28913 Annetgen Barthoutsdr. van der Clauw, gehuwd (1) met Jan Dammasz van der Cluft. Zij is gehuwd (3) met Jacob Wiertsz van Schagen.

Uit (1):

1.     Marijtgen Jansdr. van der Cluft, gehuwd met Jacob Pietersz van Clinckenberch.

Uit (2):

1.     Jan Jacobsz van der Son.

2.     Claes Jacobsz van der Son, zie 14458

3.     Barthout Jacobsz van der Son, schepen Sassenheim.

4.     Neeltje Jacobsdr. van der Son.


28914 Sijmon Gerritsz
, gehuwd met
28915 Lijsbeth Mathijs.

1.     Maritgen Sijmonsdr., zie 14457

2.     Mathijs Sijmonsz Langerlaen, gehuwd met Trijntgen Jansdr. Pruijs.

3.     Hillegont Sijmonsdr., gehuwd met Floris Cornelisz.


28916 Mouring Pieter Mouringsz van Wou
, bouwman te Wassenaar, gehuwd met
28917 Maritgen Joachims Dane, begraven te Wassenaar op 10 mei 1626.

1.     Pieter Mouringsz van Wou, zie 14458

2.     Leendert Mouringsz van Wou, schepen Wassenaar. Hij is gehuwd (1) met Leuntgen Garbrantsdr. Hij is gehuwd (2) met Leentgen Arentsdr.

3.     Jochem Mouringsz van Wou, gehuwd (1) met Niesje Jansdr. Hij is gehuwd (2) te Wassenaar op 31 mei 1622 met Maritgen Pietersdr. van Raephorst.


28918 Willem Joppen, leenman hofstede Warmond 1577 te Hoogmade, overleden voor 28 maart 1587.  

In 1580 vermeld met zijn broer Matthijs Jacobsz als erfgenamen van hun oom Adriaen Pietersz, waarvan ook Willem Gerytsz te Woubrugge erfgenaam was.

Hij is gehuwd met
28919 Neeltgen Reijnoutsdr., overleden te Oegstgeest in 1614.

1.     Annetgen Willemsdr., gehuwd met IJsbrand Dircksz.

2.     Jop Willemsz, leenman hofstede Warmond 1587, overleden voor 28 maart 1589.

3.     Cornelis Willemsz, vermeld 1589, overleden voor 1614. Hij is gehuwd met Maritgen Dircksdr.

4.     Oude Marijtgen Willemsdr., gehuwd met Adriaen Willemsz van Swieten, te Wassenaar.

5.     Leentgen Willemsdr., zie 14459

6.     Jonge Marijtgen Willemsdr., overleden voor 1614. Zij is gehuwd met Pieter Lourisz, overleden voor 1614.

 

[1] Kort, J.C., Repertorium op de lenen van de hofstede Warmond 1316-1799.

[2] Notarieel Archief Leiden, archiefnr. 506, inv.nr. 9, blad 46.

[3] Notarieel Archief Leiden, archiefnr. 506, inv.nr. 155, blad 230.

 

28920 Pieter Claesz Colijn, vervener te Stompwijk. Hij is gehuwd met

28921 Elisabeth Jansdr. van Nierop.

1.     Pieter Pietersz Colijn, zie 14460

2.     Neeltgen Pietersdr. Colijn, gehuwd met Cornelis Claesz van Rijn.

3.     Maritgen Pietersdr. Colijn, gehuwd met Adriaen Claesz.

 

28922 Claes Neel Jorisz, te Stompwijk, testeert 1598. Hij is gehuwd met

28923 Machteld Pietersdr. van Rijn.

1.     Cornelis Claesz van Rijn, gehuwd (1) met Neeltgen Pietersdr. Colijn, gehuwd (2) met Lijsbeth Willemsdr. den Elsen.

2.     Maritgen Claesdr. van Rijn, zie 14461

3.     Adriaen Claesz, gehuwd met Maritgen Pietersdr. Colijn.

4.     Jan Claesz, overleden voor 28 maart 1598.

5.     Joris Claesz van Rijn, gehuwd met Neeltgen Adriaensdr. van der Aa.

 

[1] Notarieel Archief Leiden, inv.nr. 62, fol. 71v, 28 maart 1598.

 

28924 Adriaen Cors Adriaensz, te Stompwijk 1594.

1.     Cors Adriaensz Halvemaan, zie 14462


28928 Jan Hendricksz Spierincx,
de Jonge, te Sint-Michielsgestel, vermeld 1534-1569, gehuwd met

28929 Geertruijd Woutersdr. van Beeck.

1.     Hendrick Jansz Spierincx, zie 14464

 

[1] van Dinther, N.L., Oudste Generaties Spierinck.

 

28964 Merten Peter Matheus, overleden voor 1566.

1.     Hendrick Merten Peters, zie 14482

 

[1] Schepenprotocol Sint-Michielsgestel, 5121, inv.nr. 43, p.401r.

 

28984 Rijckert Jans van den Oetelaer, gehuwd (2) met Jenneke Dirck Goijaerts Horckx. Hij is gehuwd (1) met

28985 Adriana Hendricks van Sochel.

1.     Adriaen Rijckerts van den Oetelaer, gehuwd (1) met Dimphna Jans Stoop, gehuwd (2) met Oda Jan Gevaerts.

2.     Jan Rijckerts van den Oetelaer, zie 14492

3.     Willem Rijckerts van den Oetelaer.

4.     Stouken Rijckertsdr. van den Oetelaer, gehuwd met Willem Geerling Bartholomeus.

5.     Dirck Rijckerts van den Oetelaer.

6.     Marijken Rijckertsdr. van den Oetelaer, gehuwd met Jan Lenaert Wouters.

7.     Arnoldus Rijckerts van den Oetelaer, gehuwd met Lijsbeth Adriaen Everts.

8.     Adriaen Rijckerts van den Oetelaer, de jonge.

 

29094 Lieven Pietersz, uit Worcom (Woudrichem?). Hij is gehuwd te Rotterdam op 30 juni 1596 met

29095 Jannetgen Maertens Croef, uit Rotterdam.

1.     Maerten Lievens

2.     Neeltje Lievens, zie 14547

3.     Maertgen Lievens, gehuwd met Jacob Hillebrantsz.

 

[1] GA Rotterdam, ONA Rotterdam, inv. Nr. 183, akte 380.

 

29100 Gerrit de Vries, “de Vlaamsche loeijer”, uit Rossum, later vertrokken naar Kortrijk, daarna naar Rotterdam, overleden 1587-1591. Hij is gehuwd te Rotterdam (ondertrouw Leiden) (get. Jacob Davids, Jan Filoens) op 17 november 1584 met
29101 Barbara Jansdr. Filoens, (Floens), geboren te Kortrijk in 1561.

1.     Jan Gerritsz de Vries, zie 14500

2.     Cathalina Jans de Vries.

 

[1] GA Rotterdam, ONA Rotterdam, inv. Nr. 3, akte 168.

[2] CBG Jaarboek 1975

 

29102 Jan Hendricksz Gevers, kaarsenmaker en vettewarier te Rotterdam, geboren te Wachtendonk, in 1588 naar Rotterdam vertrokken. Hij is gehuwd met
29103 Josijntgen Cornelisdr. van Exel, geboren te Antwerpen, overleden te Rotterdam in 1626.

1.     Hendrick Jansz Gevers, geboren te Wachtendonk, gehuwd (1) te Dordrecht op 15 augustus 1610 met Anneken Marcelis van Berckenbos. Hij is gehuwd (2) te Dordrecht op 6 januari 1616 met Josijntgen Adriaensdr. van den Broeke.

2.     Maritgen Jans Gevers, gehuwd te Rotterdam op 27 augustus 1606 met Teunis Adriaens.

3.     Pouwels Jans Gevers, kaarsenmaker, overleden te Rotterdam op 2 november 1652. Hij is gehuwd (1) met Lijsbeth Jans Beste Bedde. Hij is gehuwd (2) te Rotterdam op 5 juli 1637 met Engeltje Mattheusdr.

4.     Salomon Jans Gevers, kaarsenmaker, begraven te Rotterdam in juni 1636. Hij is gehuwd met Catharina Cabeliau.

5.     Anneken Jans Gevers, zie 14501

6.     Cathalina Jans Gevers, gehuwd te Rotterdam op 12 februari 1623 met Bastiaen Jans.


29450 Hendrick Jan Heyn Vos, te Etten 1544. Hij is gehuwd (2) met Gerardine Geryt Coevoets. Hij is gehuwd (1) met

29451 Jehenne Cornelis Lenaerts, overleden voor 5 december 1577.

1.     Willemke Hendricks Vos, zie 14725

 

[1] Klein, G.A., kwartierstaat Frijters.

 

29464 Anthonis Cornelis van der Munte, hij was gehuwd te Etten met
29465 Marie Willem de Wolfsdr.

1.     Cornelis Anthonisz Vermunt, zie 14732


29466 Jacob Adriaen Dirck de Molenaersz,
gehuwd met

29467 … Adriaen Lam Coman Nelendr.

1.     Margaretha Jacob Adriaen Dircx, zie 14733

 

[1] Klein, G.A., kwartierstaat Frijters.

 

29490 Cornelis Piers Loncken, te Roosendaal.

1.     Cornelis Cornelis Loncken, gehuwd met Lijnken Lambrechtsdr.

2.     Joos Cornelis Loncken, zie 14745

3.     Pier Cornelis Loncken, gehuwd met Digna Cornelis.

 

29536 Cornelis Jacob Wouter Leijten, schepen. Hij is gehuwd (2) met Alijt Laureijs van der Schueren. Hij is gehuwd (1) met
29537 Maria Adriaen Rombout Schrauwen, overleden op 12 maart 1566.

1.     Maria Cornelis Leijten.

2.     Adriaen Cornelis Leijten, zie 14768

3.     Lambrecht Cornelis Leijten.

4.     Wouter Cornelis Jacob Wouter Leijten.

 

29538 Hendrick Peter Zebrecht Roevers, te Rijsbergen. Hij is gehuwd met
29539 Maria Jan Jan Cheel Damen.

1.     Engel Hendrick Peter Sibs, gehuwd met Jan Hugo Mercelis Conincx.

2.     Jan Hendrick Peter Sibs.

3.     Adriaen Hendrick Peter Sibs, gehuwd met Maria Roeland van den Langenberghen.

4.     Petronella Hendrick Peter Sibs, zie 14769

5.     Joost Hendrick Peter Sibs, gehuwd met Jehenne Matthijs Boudewijn Dirven.

6.     Cornelis Hendrick Peter Sibs, gehuwd met Geertruyd.

7.     Jacoba Hendrick Peter Sibs, gehuwd met Jan Adriaen Lambrechts.

 

29542 Jan Rombout Sgraeuwen.

1.     Jan Jan Rombout Sgraeuwen.

a) Cornelia Jan Jan Sgraeuwen, gehuwd met Peter Laureijs Eijckmans.

2.     Niclaes Jan Rombout Sgraeuwen.

a) Jenneke Niclaes Jan Sgraeuwen, gehuwd met Adriaen Jan van den Keessel.

3.     Barbara Jan Rombout Sgraeuwen, zie 14771


29544 Claes Lambrecht Jan Lams,
te Princenhage 1570-1581. Hij is gehuwd (2) met Maria Gerrit Jacob Willems. Hij is gehuwd (1) met N.N.

Uit (1):

1.     Adriaen Claes Lambrechts, zie 14772

2.     Lambrecht Claes Lambrechts, gehuwd met Catharina Cornelis Peter Hoeymansdr.

3.     Peter Claes Lambrechtsz, gehuwd met Anneken Jochem Mathijsdr.

4.     Cornelis Claes Lambrechtsz.

5.     Anneken Claes Lambrechtsdr., gehuwd met Cornelis Steven Adriaensz van Bedaff.

6.     Jacob Claes Lambrechtsz.

Uit (2):

7.     Maijken Claes Lambrechtsdr., gehuwd met Claes Hendrick Cornelisz.

 

29546 Jan Martens Hanen, Princenhage.

1.     Cornelie Jan Martens Hanen, zie 14773

2.     Peter Jan Martens Hanen.

 

29558 Godert Jan Goderts, te Teteringen, overleden voor 1604. Hij is gehuwd met

29559 Jenneken Aert Jans van Ghilse.

1.     Jenneken Godert Jan Goderts, zie 14779

2.     Marie Godert Jan Goderts, gehuwd met Laureijs Adriaens van Goirle.

3.     Cornelis Godert Jan Goderts, overleden voor 1605. Hij is gehuwd met Adriaentken Willems.

 

29632 Peter Jan Lambrechts, te Rijen. Hij is gehuwd met

29633 Kathelijn Peter Jan Anthonisdr., overleden voor 1580.

1.     Jan Peter Jan Lambrechts, overleden voor 1586.

2.     Huijbrecht Peter Jan Lambrechts, zie 14816

3.     Cornelie Peter Jan Lambrechtsdr., gehuwd met Jan Adriaen Hubrecht Naes.

4.     Marie Peter Jan Lambrechtsdr., gehuwd met Cornelis Hendrick Pauwels Vermolen.

5.     Martine Peter Jan Lambrechtsdr.

 

[1] SA Breda, Vestbrieven Gilze en Rijen 1578-1595, 069v.

[2] SA Breda, Vestbrieven Gilze en Rijen 1578-1595, 125r.

 

29664 Bernaert Claesz Stoops, geboren ca. 1530, woonde te Bavel in 1568. Hij had een buitenechtelijke relatie met
29665 ... Gherijt Jansdr., overleden vóór 1579.

1.     Claes Bernaertsz Stoops, zie 14832

 

[1] RA Tilburg, archiefnr. 2107, Notariele Archieven Alphen 1577-1616, inv.nr. 1, 60v.


29692 Adriaen Anthonis Geerit Loomans, te Gilze. Hij is gehuwd met
29693 Huijbrechtje Stoffel Cornelis Emmen.

1.     Anthonis Adriaen Anthonis Loomans, zie 14846

2.     Adriaene Adriaen Anthonis Loomans, gehuwd met Jan Everts.

3.     Margriete Adriaen Anthonis Loomans, gehuwd met Jan Cornelis Wiericken.

4.     Willem Adriaen Anthonis Loomans.

5.     Dingene Adriaen Anthonis Loomans, gehuwd met Isaack Jan Jansen.


29694 Cornelis Jacob Jacobs
, te Alphen en Chaam, overleden voor 1616.

1.     Neeltken Cornelis Jacob Jacobs, zie 14847

2.     Maeijken Cornelis Jacob Jacobs, gehuwd met Huijbrecht Jacob Cornelis Timmerman.

3.     Jenneken Cornelis Jacob Jacobs.

4.     Jacomijnken Cornelis Jacob Jacobs.

5.     Jan Cornelis Jacob Jacobs.

6.     Maeijken Cornelis Jacob Jacobs, de jonge.

Uit een buitenechtelijke relatie:

7.     Anneken Cornelis Jacob Jacobs, geboren in 1611.

 

[1] SA Breda, Vestbrieven Alphen en Chaam 1616-1634, 012r.


29696 Cors, te 's-Gravenhage, overleden voor 28 april 1568. Hij is gehuwd met

29697 Maritgen, overleden voor 28 april 1568.

1.     Willem Corsz, zie 14848

 

[1] Kwartierstaat Jacobs-Schumacher, gen XIV.

 

29706 Adriaen Pietersz Groen, te 's-Gravenhage., overleden in 1589/91. Hij is gehuwd (1) met Engeltje Jansdr. Hij is gehuwd (2) met

29707 Neeltgen Pietersdr. van Rijn.

1.     Leentgen Adriaensdr. Groen, geboren in 1560.

2.     Maritgen Adriaensdr. Groen, zie 14853

 

[1] Kwartierstaat Jacobs-Schumacher, gen XIV.

 

30664 Nicolaas Limpens, (op de Camp), te Hegge, leenman Minnekom te Schinnen.

1.     Nicolaas Limpens, zie 15332

2.     Peter Limpens.

3.     Thewis Limpens.


30944 Matthijs Jans van Campen, Waspik, dijkmeester 1602, gehuwd met
30945 Aliken Mertens.

1.     Maeijken Matthijs van Campen, gehuwd met Cornelis Jacob Jans Buijs.

2.     Jan Matthijs van Campen, heilige geestmeester Waspik 1630/1. Hij is gehuwd met Maeijken Jans Zeijlmans.

3.     Merten Matthijs van Campen, te Raamsdonk.

4.     Cornelis Matthijs van Campen, zie 15472

5.     ... Matthijsdr. van Campen, gehuwd met Wilbort Cleijs Bastiaens.

 

[1] RA Groot Waspik 41, f.9r, testament 30 januari 1621.


30946 Adriaen Stevens Verschurincx,
onderwijzer, herbergier, koster, te Waspik, verm. uit Tilburg. Hij is gehuwd met
30947 Janneken Jans Zeijlmans, Waspik.

1.     Hendrickske Adriaen Stevens Verschuren, zie 15473

2.     Wouter Adriaen Stevens Verschuren, gehuwd met Aletta Peters.

3.     Sijke Adriaen Stevens Verschuren, gehuwd te Capelle op 17 april 1627 met Adriaen Jan Teeuwen van Hasselt.


30948 Frans Adriaen Frans Beens, geboren te Breda ca. 1575, overleden 1598/1605. Hij is gehuwd met

30949 Cornelie Jan Cornelis Cornelis Goris Conincx, overleden na 1598.

1.     Cornelis Frans Adriaens Beens, zie 15474

2.     Adriaen Frans Adriaens Beens, gehuwd met Margriet Jaspers van Waelwijck. Hieruit o.a.:

a) Ida Adriaen Frans Beens, gehuwd met Christoffel Verhoft. Zij is genoemd met haar nicht Cornelia Cornelis Beens als erfgenamen van hun overgrootmoeder Jenneken Pauwels Lenaertsdr. Schellekens.

b) Cornelia Adriaen Frans Beens.

 

[1] Utrechts Archief, inv.nr. U080a005, akte 300, akkoord 27 maart 1679.

[2] SA Breda, vestbrieven 1597-1598, inv.nr. 498, 181v.

 

30950 Hendrick Cornelis van Erfrente, geboren te Breda, later te Loenhout. Hij is gehuwd met

30951 Marie Joost Wouter Mutsaerts, geboren te Breda in 1566.

1.     Barbara Hendricks van Erfrente, gehuwd met Jan Christoffel Nobels.

2.     Geertruijd Hendricks van Erfrente, gehuwd met Cornelis Roelen.

3.     Catharina Hendricks van Erfrente, zie 15475

 

[1] SA Breda, R. Hessels, protocol 1627-1637, inv.nr. 0071, akte 265, 12 mei 1631.


30952 Jan Wouter Claes de Bont
, schepen Venloon, Loon op Zand, overleden op 19 september 1624. Hij is gehuwd met
30953 Mariken Huijbert Jan Woutersdr., Loon op Zand, overleden voor 1617.

1.     Wouter Janse de Bont, gehuwd (1) met Anneke Oerlemans, gehuwd (2) met Aertke Joris Block.

2.     Catharina Janse de Bont, gehuwd met Wouter Folperts van Asperen.

3.     Engeltje Janse de Bont, gehuwd met Lambert Janse Rommen.

4.     Dingena Janse de Bont, gehuwd (1) met Gerard Dircks van Broeckhoven, gehuwd (2) met Willem Adriaensz Cuijmans, gehuwd (3) met Goijert Janse van den Heuvel.

5.     Marijke Janse de Bont, gehuwd met Peter Peters Timmermans.

6.     Willem Janse de Bont.

7.     Peterke Janse de Bont, gehuwd met Dirck Peter Gerrits van der Hoeven.

8.     Adriana Janse de Bont, gehuwd met Adriaen Jochems.

9.     Huijbert Janse de Bont, zie 15476


30954 Peter Wouters Zeijlmans, schout Luijten Ambacht, Waspik. Hij is gehuwd (1) met Huijbertke Hendricks. Hij is gehuwd (2) met Willemke Huijben. Hij is gehuwd (3) met
30955 Truijcke Jans Boeser.

Uit (1):

1.     Sijke Peter Zeijlmans, gehuwd met Peter Berthouts.

Uit (2):

2.     Huijbert Peter Zeijlmans, gehuwd met Adriaentje Jans Buijs.

3.     Janneken Peter Wouter Zeijlmans, gehuwd met Gerrit Jan Boudewijns.

Uit (3):

4.     Adriaenke Peter Wouter Zeijlmans, zie 15477


30960 Heijndrick Aerts Schoenmakers
, Waspik, overleden voor 25 juni 1627. Hij is gehuwd met
30961 Anneke Jochems, overleden voor 26 mei 1638.

1.     Adriaenken Hendricks Schoenmakers.

2.     Jochem Hendricks Schoenmakers.

3.     Keunken Hendricks Schoenmakers.

4.     Maeijken Hendricks Schoenmakers.

5.     Jan Hendricks Schoenmakers.

6.     Melis Hendricks Schoenmakers.

7.     Dirck Hendricks Schoenmakers.

8.     Willemke Hendricks Schoenmakers.

9.     Huijbert Hendricks Schoenmakers.

10.   Adriaen Hendricks Schoenmakers.

11.   Anneken Hendricks Schoenmakers.

12.   Dingeman Hendricks Schoenmakers, zie 15480

 

[1] GAWWK, Groot Waspik, RA57, f.188v, 25 juni 1627.

[2] GAWWK, Groot Waspik, RA41, f.164v, erfdeling 26 mei 1638.


30962 Merten Wouters Turck, vader van:

1.     Peterken Mertens Turck, zie 15481

2.     Wouter Mertens Turck.

 

[1] GAWWK, Groot Waspik, RA 22, f.255r, 259r, 9 februari 1634.


30964 Willem Jans Buijs
, Waspik, overleden voor 2 april 1588. Hij is gehuwd met
30965 Neelken Jans.

1.     Jan Willems Buijs, zie 15482

 

[1] RHCT, Raamsdonk, RA 56, 2 april 1588.


30966 Commer Claessen, Waspik, overleden voor 25 januari 1612. Hij is gehuwd met
30967 Anneke Vassen.

1.     Maeijke Commer Claessen, zie 15483

2.     Willemke Commer Claessen.


30974 Dirck Laureijs Matthijs, heemraad Raamsdonk 1626-1644, verm. overleden voor 1655. Hij is gehuwd (2) met Peterken Adriaen Jochems, weduwe van (1) Jan Hendricks Buijs, (2) Jochem Segers. Hij is gehuwd (1) met

30975 Huijbken Staesdr.

1.     Huijbert Dircken.

2.     Staes Dircken.

3.     Jan Dircken.

4.     Theunken Dircken, gehuwd met Adriaen Cornelis.

5.     Heijlken Dircken, zie 15487

6.     Peter Dircks, gedoopt te Oosterhout op 7 oktober 1612 (get. Laureijs Thijssen).

7.     Anna Dircks, gedoopt te Oosterhout op 19 maart 1616.

 

[1] GAWWK, Groot Waspik, RA 58, f.255r, 17 juni 1655.

 

31312 Michiel Rutgers Strick, te Schadewijk bij Oss, overleden voor 1601. Hij is gehuwd met
31313 Diercxken.

1.     Ruth Gielen Rutten Strick, gehuwd met Aelken Jan Neelen.

2.     Peter Gielen Rutten Strick, zie 15656

3.     Aelken Gielen Strick.


31314 Jan Lamberts, hij is gehuwd met

31313 Geertken.

1.     Lemken Jan Lamberts, zie 15657

 

31344 Jan Joosten van Gastel, te Geldrop.

1.     Joost Jans van Gastel, begraven te Heeze op 21 februari 1626.

2.     Jan Jans van Gastel, zie 15672

3.     Hendriksken Jans van Gastel, gehuwd met Aert Peters Verhoeven.

4.     Wouter Jans van Gastel.

5.     Marijken Jans van Gastel, gehuwd met Hendrick Hannen.


31458 Mathijs Govaertsz, schipper, uit Wissem. Hij is gehuwd te Dordrecht op 10 november 1596 met

31459 Pieterken Willem Adriaensdr., uit Dordrecht.

1.     Reijnier Mathijs Govartsz, gedoopt te Dordrecht in juni 1599.

2.     Anneken Mathijs Govardtsdr., gedoopt te Dordrecht in juli 1604, zie 15728

 

31480 Joryaen Harmensz, hoedenmaker te Leiden, geboren te Deventer in 1541, begraven te Leiden op 19 juli 1623. Hij is gehuwd met

31481 Barbara Willemsdr., van [Lommen?], begraven te Leiden op 27 februari 1622. Zij hadden een dienstmeid Lijsbeth Cornelisdr.

1.     Lambrecht Joryaensz Blicklant, geboren te Leiden, zie 15740

2.     Harmen Joryaensz, hoedenmaker, geboren te Leiden. Hij is gehuwd te Leiden op 18 februari 1611 met Styntgen Jans, uit Leiden.

3.     Willempgen Joriaensdr., gehuwd (1) met Jan Jacobsz, schoenmaker. Zij is gehuwd (2) te Leiden op 8 november 1612 met Rijcke Hilders, droogscheerder, uit Kniphausen bij Emden.

4.     Judith Joryaensdr., geboren te Leiden. Zij is gehuwd te Leiden op 11 november 1600 met Tonis Aertsz, linnenwever, uit Haarlem.

5.     Rebeckgen Joryaensdr. "van Berckeloo", geboren te Leiden. Zij is gehuwd te Leiden op 14 november 1608 met Adriaen Symonsz van Schagen, bakker, zoon van Symon Dircksz.

6.     Maritgen Joryaensdr.

 

[1] volkstelling Leiden 1581.

 

31482 Geryt Gerytsz, snijder te Leiden, gehuwd met
31483 Machtelt Cornelisdr.

1.     Crijntgen Gerritsdr., gehuwd te Leiden op 7 augustus 1593 met Thonis Jansz, uit Alkmaar.

2.     Marijtgen Gerritsdr., gehuwd te Leiden op 23 april 1588 met Jan Cornelisz, uit Delft. Zij is gehuwd (2) te Leiden op 14 juni 1602 met Joost Symonsz, raammaker, uit Wateringen.

3.     Jannetgen Gerritsdr., zie 15741

4.     Lodewijck Gerritsz, gehuwd te Leiden op 17 april 1599 met Yfgen Cornelisdr., uit Leiden.

5.     Jannetgen Gerrits, geboren te Leiden, zie 15741

 

[1] volkstelling Leiden 1581.

 

31598 Cornelis Jansz Segerman, lakenbereider, geboren te Utrecht in 1550/1. Hij is gehuwd met

31599 Alijt Hendricksdr.

1.     Hendrick Segerman.

2.     Jan Segerman

3.     Peter Cornelisz Segerman, zie 47332

4.     jonge Hendrick Segerman.

5.     Nellegen Segerman.

6.     Metgen Segerman.

7.     Gosentgen Cornelis Segerman., zie 15779

 

[1] NL1996


31624 Marinus Pietersz Coelentroever,
 kapitein, overleden vóór 1630. Hij is gehuwd met
31625 Cathalijntgen Huybertsdr.

1.     Pieter Marinusz Coelentroever, kapitein. Genoemd als neef van Hendrickjen Cornelisdr., vrouw van Jasper Liefhebber, vice-admiraal., die de dochter is van Cornelis Gerritsz Calis x Neeltgen Cornelisdr. Borse. Hij is gehuwd met Aeltgen Jans:

a) Cornelis Pietersz Coelentroever, schipper, gehuwd met Ariaentge Pieters.

b) Huijbert Pietersz Coelentroever.

2.     Cornelis Marinusz Coelentroever.

3.     Pietertgen Marinus Coelentroever.

4.     Ariaentgen Marinus Coelentroever.

5.     Jan Marinusz Coelentroever, zie 15812

6.     Huybrecht Marinusz Coelentroever, schipper.

7.     Cornelis Marinusz "Jongebroer".

 

[1] GA Rotterdam, ONA Rotterdam, inv.nr. 203, akte 227.

 

31632 Hendrick Hendricksen Decker, te Sprang. Hij is gehuwd met
31633 Mariken Robbrechtsdr., zij is gehuwd (2) met Robbrecht Jan Laurisz.

1.     Jenneken Hendricksdr., gehuwd met Joost Peters Leenhouder.

2.     Hendricksken Hendricksdr., gehuwd met Cornelis Willemsz Werts.

3.     Judith Hendricksdr., gehuwd met Willem Corsten Cleermaecker.

4.     Lijsken Hendricksdr., gehuwd met Anthonis Corstiaen Jan Sijmonssen.

5.     Robbrecht Hendricksz Deckers, zie 15816


31634 Jan Willemsz Oerlemans, (Baertwijck), overleden te Sprang in 1623. Hij is gehuwd met
31635 Dingena Jansdr., geboren te Baardwijk.

1.     Dirckxken Jans Oerlemans, te Sprang. Zij is gehuwd te Sprang op 14 december 1614 met Peter Theunissen Leempoel.

2.     Geerken Jans Oerlemans, zie 15817

3.     Willemken Jans Oerlemans, te Sprang. Zij is gehuwd (1) met Peter Adriaens de Jong. Zij is gehuwd (2) met Adriaen Willemsz Kam.


31636 Peter Claesse Trippe, klompenmaker, overleden te Capelle.

1.     Dirck Peterse Trip, te Capelle. Hij is gehuwd (1) te Capelle op 4 mei 1614 met Dingen Adriaensdr. Hij is gehuwd (2) met Anneken Joost Segers. Hij is gehuwd (3) te Capelle op 17 december 1628 met Lijsken Hendricxdr.. Hij is gehuwd (4) te Capelle op 10 juni 1630 met Maeijken Maertens. Hij is gehuwd (5) met Joostje Gijsberts.

2.     Cornelis Peterse Trip, gehuwd met Thonisken Jans Stamme.

3.     Claes Peters Trippe, (Trip), zie 15818


31638 Adriaen Willemsz Kam, overleden te Vrijhoeve-Capelle in 1640. Hij is gehuwd (2) te Sprang op 11 februari 1626 met Willemken Jans Oerlemans. Hij is gehuwd (1) met

31639 Marij Hendricks van Gorp, Capelle.

Uit (1):

1.     Anneke Adriaens Kam, gedoopt te Sprang op 9 september 1611, zie 15819

2.     Jenneke Adriaens Kam, gedoopt te Capelle op 6 april 1613.

3.     Heesken Adriaens Kam, gedoopt te Capelle op 25 juli 1621.

Uit (2):

1.     Hendrick Adriaens Kam, gedoopt te Capelle op 2 mei 1627.

2.     Erken Adriaens Kam, gedoopt te Kapelle op 30 september 1629. Zij is gehuwd met Adriaen Cornelis Michiels.

3.     Dircksken Adriaens Kam, gehuwd met Bartholomeus Anthonis.

4.     Janneken Adriaens Kam, gedoopt te Capelle op 12 december 1632. Zij is gehuwd (1) met Corstiaen Joosten Verelst. Zij is gehuwd (2) met Jan Theunissen Leeuw.

 

31648 Cornelis Salm.:

1.     Adriaen Cornelisz Salm, zie 15624

2.     Willem Cornelisz Salm, geboren in 1580. Hij heeft een zwager Aristoteles Bosman.


31666 John Bridge, gehuwd te Woodnesborough (Kent) op 2 juli 1576 met

31667 Agnes Mason.

1.     Agnes Briges, zie 15633

 

31672 Louris Pietersz, rieviervisverkoper te Delft, geboren te Huijgsloot, begraven te Delft op 2 augustus 1642. Hij was gehuwd te Delft op 7 april 1584 met
31673 Baertje Theunisdr., geboren te De Kaag, begraven te Delft op 19 april 1643.

1.     Pieter Lourisz van Huijgsloot, zie 15636

2.     Magdalena Lourisdr., te Delft.

3.     Maertje Lourisdr., te Delft.

4.     Engel Lourisz, kuiper te Delft, gehuwd met Lijntje Cornelisdr.


31674 Quirijn Adriaensz, viskoper. Hij was gehuwd te Delft op 12 mei 1591 met

31675 Aechten Jansdr.

1.     Ceuntje Quirijnen, zie 15637

2.     Maertge Qurijnendr.

3.     Jan Crijnen Stouthart, begraven te Delft op 31 december 1640.

4.     Willem Crijnen Stouthart, gehuwd te Delft op 28 september 1641 met Jannetge Corsdr. van der Schouck.

5.     Arijen Crijnen Stouthart, gehuwd te Delft op 2 augustus 1642 met Ariaentge Jans Ackersdijck.


31676 Claes Corstiaensz van der Minne, kleermaker, muzikant (vedelaar), biertapper, geboren in 1548, begraven te Delft op 9 oktober 1617. Hij is gehuwd (2) met Neeltgen Goris. Hij is gehuwd (1) met

31677 Ariaentgen Dircksdr. van Zeijl.

Uit (1):

1.     Dirck Claesz van der Minne, zie 15638

2.     Grietge Claes van der Minne.

Uit (2):

3.     Ariaentge Claes van der Minne, gehuwd met Jan Thonisz Back.

 

31678 Cornelis Dionijsz, wever te Delft, kamerbewaarder, begraven te Delft op 5 juli 1634. Hij is gehuwd met

31679 …, begraven te Delft op 8 november 1633.

1.     Trijntgen Cornelis Dionijs, zie 15639

 

31680 Dirck Staelman, Delfshaven.

1.     Maerten Dircks Staelman, zie 15640

2.     Jacob Dircks Staelman, gehuwd met Lijsbeth Claesdr.

a) Claes Jacobs Staelman, geboren te Delfshaven in 1606.

b) Pieter Jacobs Staelman, geboren te Delfshaven in 1608.

c) Dirck Jacobs Staelman, geboren te Delfshaven in 1610.

d) Jan Jacobs Staelman, geboren te Delfshaven in 1613.

e) Trijntje Jacobs Staelman, geboren te Delfshaven in 1616.

f) Jaepje Jacobs Staelman, geboren te Delfshaven in 1617.

g) Leente Jacobs Staelman, geboren te Delfshaven in 1619.

h) Annetge Jacobs Staelman, geboren te Delfshaven in 1621.

 

31698 ... van Hanselaer, gehuwd met
31699 Maijcken [van Hanselaer], overleden te Leiden.

1.     Cathelijna van Hanselaer, geboren te Hondschoote. Zij is gehuwd te Leiden op 11 mei 1593 met Robbrecht Seppen, uit Hondschoote.

2.     Maijcken van Hanselaer, geboren te Hondschoote. Zij is gehuwd te Leiden op 3 mei 1592 met Jan Heijndricksz, uit Duinkerken.

3.     Cornelia van Hanselaer, geboren te Hondschoote. Zij is gehuwd te Leiden in 1592 met Passchier de Coninck, uit Poperinge.

4.     Franchijntgen van Hanselaer, geboren te Hondschoote, zie 15849

5.     Jan van Hanselaer, geboren te Hondschoote. Hij is gehuwd te Leiden op 15 juni 1605 met Jelijntgen Segers, uit Deijnsen.

6.     Pieter van Hanselaer, geboren te Hondschoote. Hij is gehuwd te Leiden op 19 februari 1602 met Jacquemijntgen Maertens, uit Hondschoote.


31702 Jacques van Broukercke, gehuwd met
31703 Calleken..., uit Brugge. Zij is gehuwd (2) te Leiden op 26 augustus 1589 met Adriaen Willaert, vachtenploter, uit Brugge.

1.     Passchijntgen van Broukercke, geboren te Hondschoote, zie 15851


31872 Thomas Denijs Swinckels, te Nuenen.

1.     Wouter Thomas Swinckels, zie 15936

 

32028 Hendrick van den Rade, gehuwd met

32029 Gooltgen Vermeij, gehuwd (2) met Pieter Herreyns de oude.

Uit (1):

1.     Sara Hendricks van den Rade, gehuwd met Nicolaes Nicolaesz de Jongh. Hij is gehuwd (2) met Neeltgen Pieters.

2.     Jacob Hendricksz van den Rade.

3.     Hendrick Hendricksz van den Rade:

a) Gooltgen Hendricks van den Rade.

b) Sara Hendricks van den Rade, gehuwd met Philips Gijsbertsz.

c) Mayken Hendricks van den Rade, gehuwd (1) met Govert. Zij is gehuwd (2) met Warnaert,

4.     Barent Hendricksz van den Rade, zie 32028

Uit (2):

5.     Daniel Herreyns de oude

a) Anna Herreyns, ongehuwd.

6.     Pieter Herreyns

a) Daniel Herreyns de jonge

b) Jacques Herreyns

c) Johanna Herreyns, gehuwd met ... van Rijn.

d) Elisabeth Herreyns, gehuwd met ... Woolput.

e) Maria Herreyns, gehuwd met Dirck.

 

[1] GA Rotterdam, ONA Rotterdam, inv. nr. 546, akte 53

 

32030 Anthony Franchoisz Caillouw, gehuwd met

32031 Maria Wouter Hingelincx.

1.     Magdalena Caillouw, zie 16015

2.     Jasper Caillouw.

 

[1] GA Rotterdam, ONA Rotterdam, inv. Nr. 382, akte 277

 

32040 Fremain Falour, (Formijn), sajetspinner, uit de buurt van Arras,gehuwd (2) te Leiden op 1 juli 1624 met Livine de Fontaine. Hij is gehuwd (3) te Leiden op 11 oktober 1633 met Thonette de Fonteyne. Hij is gehuwd (1) met

32041 Barbara Herogere.

1.     Antoine Falour, geboren bij Denis, zie 16020

 

32044 Pieter Donselaer, te Gouda:

1.     Wigger Pietersz Donselaer, zie 16022

2.     Huijbert Donselaer, gehuwd met Sijtje van Kouwenbergh.

3.     Arij Donselaer.

 

32046 Cornelis Schorel, stadstimmerman Gouda:

1.     Claertje Schorel, zie 16023

 

32052 Josua Albrecht,  riemsnijder, uit het Eemsland, geboren in 1571, gehuwd te Amsterdam op 26 maart 1594 met
32053 Grietje Pieters Verheijde, (van der Heijden), geboren te Antwerpen in 1568.

1.     Susanna Josua, gedoopt te Amsterdam op 30 oktober 1594.

2.     Lijntge Josua, gedoopt te Amsterdam op 11 november 1597.

3.     Abraham Josua, gedoopt te Amsterdam op 16 maart 1600.

4.     Daniel Josua, gedoopt te Amsterdam op 14 april 1602.

5.     Pieter Josua, gedoopt te Amsterdam op 23 maart 1603.

6.     Laurens Josua, gedoopt te Amsterdam op 9 oktober 1605, zie 16026

7.     François Josua, gedoopt te Amsterdam op 25 september 1607.

8.     Frans Josua, gedoopt te Amsterdam op 28 december 1608.

 

32054 Balthasar Pieters van der Heijden, varensgezel, uit Groningen, geboren in 1582. Hij is gehuwd te Amsterdam op 11 september 1604 met
32055 Francijntje Philips, uit Antwerpen, weduwe van Cornelis Beuckers.

1.     Aeltje van der Heijden, gedoopt te Amsterdam op 4 februari 1607.

2.     Pieter van der Heijden, gedoopt te Amsterdam op 11 januari 1609.

3.     Marten van der Heijden, gedoopt te Amsterdam op 2 januari 1611.

4.     Tanneken van der Heijden, (Annetje), gedoopt te Amsterdam op 15 september 1613, zie 16027

5.     Philips van der Heijden, gedoopt te Amsterdam op 11 mei 1617.

 

32386 Hellebrant, te Arnhem:

1.     Hellebrant Hellebrants.

2.     Elsken Hellebrants, gehuwd met Hermen Janssen, glasmaker.

3.     Gerrijken Hellebrants, zie 16193

4.     Willem Hellebrants, gehuwd met Rixken Janssen.

5.     Catharina Hellebrants.

6.     Jenneken Hellebrants.

7.     Metgen Hellebrants.

 

[1] Gelders Archief, ORA Arnhem, inv.nr. 415, f.70r.

 

32520 Cornelis Cornelisz Scheer, overleden voor 1620. Hij is gehuwd met
32521 Adriana Pietersdr., wonend te Hillegersberg, overleden 1621/2.

1.     Dirck Cornelisz Scheer, zie 16260

2.     Pieter Cornelisz Scheer, Hillegersberg.

3.     Cornelis Cornelisz Scheer.

 

[1] GA Rotterdam, ONA Rotterdam, inv.nr. 53, akte 61, testament 19 mei 1620.


32524 Cornelis Cornelisz Huijsman, “de Oude,” te Hillegersberg, overleden in 1632/5. Hij is gehuwd met

32525 Belitge Pietersdr., overleden na 1635.

1.     Cornelis Cornelisz Huijsman, "de Jonge", overleden voor 1632. Hij is gehuwd (1) emet Magdaleentgen Cornelisdr., gehuwd (2) met Geertgen Jansdr.

2.     Pieter Cornelisz Huijsman, te Hillegersberg.

3.     Claes Cornelisz Huijsman, zie 16262

 

[1] GA Rotterdam, ONA Rotterdam, inv.nr. 70, akte 86, testament 24 augustus 1632.

[2] GA Rotterdam, ONA Rotterdam, inv.nr. 158, akte 9, testament 27 maart 1635.


32526 Cornelis Jan Neel Boeijesz, overleden voor 1624. Hij is gehuwd met

32527 Maritge Jans, overleden voor 8 januari 1651. Zij is gehuwd (2) met Cornelis Stevensz..

1.     Annetge Cornelisse Boeijesz, zie 16263

 

32532 Leendert Michielsz Evenblij, te Zevenhuizen. Hij is gehuwd met

32533 Theuntgen Claesdr.

1.     Claes Leendertsz Evenblij, gehuwd met Ingetgen Maertens Decker.

2.     Arien Leendertsz Evenblij, zie 16266

 

32534 Vas, te Zevenhuizen.

1.     Maritgen Vassen, zie 16267

2.     David Vassen, gehuwd (1) met Maertje Leenderts. Hij is gehuwd (2) te Zevenhuizen op 8 februari 1643 met Maertje Cornelis, uit Zoetermeer.

 

32536 Adriaen Cornelisz Witten, te Bleiswijk. Hij is gehuwd met

32537 Utsje Pieters.

1.     Bastiaen [Adriaensz] Witten, zie 16268

2.     Cornelis Adriaensz Witten, gehuwd met Martijntje Leendertsdr. de Hoogh.

 

32552 Andries Jeroensz Hartevelt, hij was gehuwd met
32553 Grietge Maertens.

1.     Cornelis Andriesz Hartogsvelt, zie 16276

2.     Jeroen Andriesz Hartogsvelt.

 

32554 Lenert Thonisz van Alphen, Bleiswijk.

1.     Ingetje Lenerts van Alphen, zie 16277


32556 Dirck Galeynsz, te Zevenhuizen. Hij is gehuwd met

32557 Annetgen Pieter Mees, gehuwd (1) met Aryen.

Uit (1):

1.     Ploentgen Aryensdr.

Uit (2):

1.     Leyn Dircksz, geboren te Zevenhuizen, zie 16278

2.     Inge Dircks.

3.     Neeltje Dircks.

 

[1] SAHM, RA Zevenhuizen 4, uitkoopakten 1598-1603, f.265, 23 februari 1603.

 

32558 Hendrick Huybrechts Hilman, te Zevenhuizen. Hij is gehuwd met

32559 Maritgen Adriaensdr.

1.     Maertgen Heyndricks, zie 16279

 

32568 Pleun Leendertsz Solbol, te Zevenhuizen. Hij is gehuwd met

32569 Neeltgen Cornelis Ockerszdr.

1.     Claes Pleunen, zie 16284

2.     Cornelis Pleunen.

3.     Hendrick Pleunen.

4.     Neeltgen Pleunen, gehuwd met Cornelis Jansz.

 

32570 Michiel Feysz Codebij, beleend met land van de hofstede Honingen te Hillegersberg 1579. Hij is gehuwd met

32571 Neeltge Cornelisdr. Kerckhof.

1.     Cornelis Michielsz, te Hillegersberg, gehuwd met Marijtje Claas van der Bregge.

2.     Arien Michielsz Kerkhof, gehuwd met Grietje Cornelis Sweer.

3.     Cuniertge Gielendr., zie 16285

4.     Marijtje Michiels.

5.     Aeltje Michiels, gehuwd met Willem Jansz.

 

32576 Pieter Jansz Cley, beleend met land van de hofstad Honingen onder Ommoord 1585, overleden voor 1633. Hij is gehuwd met

32577 Neeltgen Leendertsdr., te Kralingen 1633.

1.     Cornelis Pietersz Kleij.

2.     Willem Pietersz Kleij, zie 16288

3.     Jan Pietersz Kleij, overleden voor 1633.

4.     Leendert Pietersz Kleij.

5.     Ariaentje Pieters Kleij, gehuwd met Gerrit Claesz Vuijk.

6.     Maertje Pieters Kleij, gehuwd met Cornelis Arien Reijmen.

 

[1] GA Rotterdam, ONA Rotterdam, inv.nr. 149, akte 489, testament 8 februari 1633.

 

32608 Pieter Jacobsz van der Duyn, schepen Nieuwerkerk a/d IJssel 1591, 1600, ’01, ’05, geboren te Zevenhuizen ca. 1530, overleden te Nieuwerkerk a/d IJssel in 1608/9. Hij is gehuwd (1) met Neeltgen Ariens. Hij is gehuwd (2) met

32609 Grietge Pieters. Hieruit o.a.:

1.     Willem Pietersz van der Duyn, zie 16304


32656 Aert Pietersz Clinckert, gehuwd met

32657 Maertgen Cornelis Hillegonsberghe.

1.     Cornelis Aertsz Clinckert.

2.     Leendert Aertsz Clinckert, zie 16328

3.     Jan Aertsz Clinckert.


32658 Jacob Bastiaensz van Troyen, te Rotterdam, overleden voor 1635.

1.     Annetgen Jacobs van Troyen, zie 16329

2.     Neeltgen Jacobs van Troyen, gehuwd met Harman Samsonsz, overleden voor 1635.

3.     Trijntgen Jacobs van Troyen.

 

[1] GA Rotterdam, ONA Rotterdam, inv.nr. 138, akte 192, machtiging 12 september 1635.

 

32668 Adriaen Cornelisz, te Ommoord, overleden voor 1575. Hij is gehuwd (1) met Willemtge Pietersdr. Hij is gehuwd (2) met

32669 Adriaentge Jacobs, overleden na 1601.

1.     Willem Adriaensz, gehuwd (1) met Neeltgen Leenderts, gehuwd (2) met Pleuntje Jans, gehuwd (3) met Neeltgen Philips.

2.     Pouwel Ariensz, zie

3.     Iefge Ariensdr., gehuwd met Joris Lenertsz.

 

[1] K.J. Slijkerman.

 

32740 *Arien Arisse, te Moordrecht, gehuwd met

32741 *Grietje Cornelis.

1.     Aris Ariensz, zie 16370

2.     Dirckje Ariens, geboren te Moordrecht in 1602.

 

32744 *Cornelis Col, gehuwd met

32745 *Aeltgen Gerrits.

1.     Gerrit Cornelisz Col, zie 16372

 

32746 *Claes Claesz Haeckx, gehuwd met

32747 *Ariaentge Dircks.

1.     Bijchgen Claesdr. Haeckx, zie 16373

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten