woensdag 15 juni 2016

Een geografische kwartierstaat

Ik zag op internet plots vele geografische kwartierstaten voorbij komen; dit zijn kwartierstaten waar geen namen, maar slechts plaatsen van herkomst op genoemd worden. Ik heb ook eens een poging gewaagd; hierbij heb ik elke provincie of buitenlands gebied een eigen kleur gegeven. Het enige dat jammer is, is dat de veelvuldige migratie uit de periode 1550-1750 niet te zien is, maar dan zou het wel erg uitgebreid worden:

Mijn geografische kwartierstaat.

donderdag 2 juni 2016

Genealogie: Van der Heijden uit Passewaaij

Passewaaij is een buurtschap, tegenwoordig onder Tiel, maar vroeger maakte het evenals het naburige Drumpt onderdeel uit van Wadenoijen. In Passewaaij vinden we een kleine familie Van der Heijden. Verwantschap met de familie Van der Heijden uit Zennewijnen, dat op nog geen kilometer afstand ligt, is niet aangetoond, maar naar mijn mening wel waarschijnlijk.


I-Claas Arijensz, te Passewaaij, gehuwd met Geertje Jans. Hieruit:
 1. verm. Arijen Claesz van Uijen, geboren te Passewaaij ca. 1675/80. Hij is gehuwd te Wadenoijen op 28 april 1700 met Margaretha Roshoff, uit Götterswickerhamm. Zij kunnen de ouders zijn van Jan van der Heijden te Zennewijnen (x Maria vd Burgh).
 2. Grietje Claasdr., gedoopt te Tiel op 19 januari 1681.
 3. Jan Claasz, gedoopt te Tiel op 14 februari 1682.
 4. Grietje Claasdr., gedoopt te Wadenoijen op 21 september 1684.
  zij is vermoedelijk dezelfde als Grietje van der Heijden, die huwt te Tiel op 19 mei 1716 met Jan Jansz Elbers. Hun kinderen zijn:
  a) Gerritje Jans van Nimwegen, gedoopt te Tiel op 20 juni 1717 (get. Jacomijn van der Heijden =verm. Jeexken Ariens, schoonzuster).
  b) Geertruy Jans van Nimwegen, gedoopt te Tiel op 19 juni 1718 (get. Jacomijn van der Heijden = verm. Jeexken Ariens, schoonzuster).
  c) Gerreken Jans van Nimwegen, gedoopt te Tiel op 8 oktober 1719 (get. Aartje Deckers).
  d) Johanna Jans van Nimwegen, gedoopt te Tiel op 29 september 1720.
 5. Gerrit Claassen van der Heijden, gedoopt te Tiel op 15 december 1686, zie II-a
 6. Hermen Claassen van der Heijden, geboren te Passewaaij, zie II-b
 7. verm. Heelken van der Heijden, getuige 1716. Heelken (=Aaltje) is getuige bij de doop van Girreken van der Heijden, dochter van Gerrit. Dit zou een zuster kunnen zijn. Hermen van der Heijden heeft een dochter Aaltje. Naast zuster zou dit eventueel nog een tweede vrouw van Claas Arijensz geweest kunnen zijn.
II-a Gerrit Claassen van der Heijden, geboren te Passewaaij, gedoopt te Tiel op 15 december 1686, nog in leven in 1737. Hij is gehuwd te Wadenoijen op 28 april 1715 met Jeexken Ariens, van Wadenoijen, dochter van Arien Aertsen en van Lijsbeth Claessen.

Uit het volgende stuk blijkt dat Gerrit en Hermen broers zijn, en dat van Gerrits kinderen vermoedelijk alleen Lijsbeth nog in leven is:

Bank van Tuil 1732-1743, 148.

Compareerde Gerrit van der Heijden, pro se, en als vader en voogt van sijne onmondige dogter Elisabeth van der Heijden bij Jexken Ariense in egte verwekt, en heeft voor eene summa van tweehondert en vijftigh gulden, waarvan comparant bekende voldaan en betaalt te sijn, gecedeert en getransporteert aan sijnen broeder Hermen van der Heijden, seeven hont bosch tot Ophemert, in 't blok de Ouweling genaemt, alwaer ten oosten Aart Spaan, ten westen Dirk van Kranenburg, ten zuijden den hoogh welgeb. heer van Ophemert, en noorden de gemeijne straat, vel qui de jure (...) dijck thijns, en erfpagt vrij, met gelofte van 't selve te suijveren van de verpondingh tot 1735 heel, en 1/4 verhogingh 1736, mitsgaders van het verschot en amptslasten 1735. alle incluijs, en te waeren ten lantregten, actum den 26e april 1737. Was getekend B. v. Haeften, W. Leempoel.

Hieruit:
 1. Girreken van der Heijden, gedoopt te Avezaath op 15 januari 1716 (get. Heelken van der Heijden).
 2. Claas van der Heijden, gedoopt te Avezaath op 11 december 1716.
 3. Lijsbeth van der Heijden, gedoopt te Avezaath op 2 april 1719.
 4. Gerritken van der Heijden, gedoopt te Avezaath op 16 november 1721.
II-b Hermen Claassen van der Heijden, geboren te Passewaaij ca. 1690. Hij is gehuwd (1) te Wadenoijen op 17 november 1720 met Maria Janse Spaan, gedoopt te Wadenoijen op 17 november 1695, dochter van Johan Aartsen Spaan en van Geertruijd van Hattem. Ze vertrekken naar Zaltbommel. Hij is gehuwd (2) te Wadenoijen op 1 juli 1736 Anna Maria Paal, gedoopt te Wadenoijen op 5 maart 1702, dochter van Matthijs Jansen Paal en van Adriana Jelisz.
Uit het eerste huwelijk:
 1. Claes van der Heijden, gedoopt te Wadenoijen op 9 februari 1721.
 2. Gerrit van der Heijden, gedoopt te Zaltbommel op 18 april 1726.
 3. Peter van der Heijden, gedoopt te Zaltbommel op 26 april 1728.
 4. Geertruy van der Heijden, gedoopt te Zaltbommel op 12 februari 1730.
 5. Aaltje van der Heijden, gedoopt te Zaltbommel op 9 september 1731. Zij is gehuwd te Wamel (ondertrouw Wadenoijen) op 10 mei 1753 met Willem Baar, afkomstig uit Nijmegen, schoolmeester te Dreumel.
 6. Jan van der Heijden, gedoopt te Zaltbommel op 29 mei 1735.
Uit het tweede huwelijk:
 1. Matthias van der Heijden, gedoopt te Zaltbommel op 10 oktober 1737.
 2. Adrianus Albertus van der Heijden, gedoopt te Zaltbommel op 21 oktober 1738.
 3. Willem van der Heijden, gedoopt te Zaltbommel op 12 april 1740.
 4. Gerrit van der Heijden, gedoopt te Zaltbommel op 20 januari 1743.
 5. Hermanus van der Heijden, zie III
III Hermanus van der Heijden, gedoopt te Zaltbommel op 12 januari 1744, misschien begraven te Zaltbommel op 19 maart 1792. Hij is gehuwd te Zaltbommel op 26 augustus 1771 met Johanna van Rossem. Zij is gehuwd (1) te Zaltbommel op 14 mei 1757 met Jan Hendrik Schaaij, weduwnaar van Agnita van Esveld. Hieruit:
 1. Anna Maria van der Heijden, gedoopt te Zaltbommel op 11 juni 1772.
 2. Jacobus van der Heijden, zie IV
 3. Aaltje van der Heijden, gedoopt te Zaltbommel op 12 december 1776.
IV Jacobus van der Heijden, gedoopt te Zaltbommel op 17 maart 1774, overleden te Rotterdam op 12 maart 1822. Hij is gehuwd te Rotterdam op 31 maart 1811 met Christina van Rijswijk, geboren te Veen, overleden te Rotterdam op 11 april 1847. Hieruit:
 1. Hermanus van der Heijden, geboren te Rotterdam op 17 juli 1811, overleden aldaar op 27 december 1831.
 2. Otto van der Heijden, geboren te Rotterdam op 10 juli 1812, overleden aldaar op 20 maart 1834.
 3. Jacobus van der Heijden, geboren te Rotterdam op 15 april 1815, overleden aldaar op 8 mei 1817.
 4. Johanna Jacoba van der Heijden, geboren te Rotterdam in 1816, overleden aldaar op 17 juni 1868.
 5. Nicolaas van der Heijden, geboren te Rotterdam op 13 oktober 1818, overleden aldaar op 4 mei 1844.