woensdag 14 december 2016

Genealogie: Van Zeijl te Geldermalsen

Genealogie Van Zeijl – Geldermalsen

In dit artikel probeer ik een reconstructie te maken van de familie Van Zeijl uit Geldermalsen gedurende de zeventiende en achttiende eeuw. Omdat er van Geldermalsen geen dtb-gegevens van vóór 1719 bewaard zijn gebleven, is het vrij lastig om zekere schakels te maken. Op basis van veronderstelde vernoemingen is het echter wel mogelijk een coherent beeld te krijgen. In het bijzonder spelen de voornamen Fier en Reijer een belangrijke rol.


I. Cornelis Arijensz van Zeijl, vermeld te Geldermalsen in 1645, geboren ca. 1620. Hij is waarschijnlijk gehuwd met een dochter van Reijer Fiere van Maurick en Jenneke Hendricksdr. Udo.
Omdat hij de enige met zijn achternaam is in Geldermalsen is hij vermoedelijk de stamvader van deze familie. Misschien is hij verwant aan Jan Ariensz van Zeijl, de stamvader van de gelijknamige familie in Opijnen. Op grond van de voornamen van latere leden Van Zeijl, moet er een familieband ontstaan zijn met de familie Van Maurick. De identiteit van een Fier Hendricksz in het naburige Deil dient echter nog nader onderzocht te worden op een band met deze families.
Hun zoon:
1.    Fier van Zeijl, zie II

II. Fier van Zeijl, geboren te Geldermalsen ca. 1650. De naam van zijn vrouw is onbekend.
Zijn kinderen waren:
1.    Gerrigje Fiere van Zeijl, geboren te Geldermalsen. Zij is waarschijnlijk gehuwd met … de Wit.
a.    Jan de Wit, geboren te Geldermalsen. Hij is gehuwd met Cornelia van der Burg, gedoopt te Meteren op 22 april 1715, dochter van Sweer Lucasse van der Burg en van Corsje Louis van Hees.
                                          i.    Gerritje de Wit, gedoopt te Geldermalsen op 8 juli 1742, gehuwd met Brienen van Zanten.
                                         ii.    Zweer de Wit, gedoopt te Geldermalsen op 9 mei 1745, gehuwd met Weijntje van Oostrum.
                                        iii.    Corsje de Wit, gedoopt te Geldermalsen op 11 februari 1748, gehuwd met Jan Petersz van Zanten.
                                       iv.    Ariaentje de Wit, gedoopt te Geldermalsen op 29 maart 1750.
                                         v.    Fier de Wit, gedoopt te Geldermalsen op 14 april 1753.
                                       vi.    Hendrijn de Wit, gedoopt te Geldermalsen op 2 november 1755.
                                      vii.    Sophia de Wit, gedoopt te Geldermalsen op 6 november 1757. Zij is gehuwd met haar neef Hendrik van der Burg.
2.    Reijer Fiere van Zeijl, zie III
3.    Cornelia Fiere van Zeijl, vermoedelijk de moeder van:
a.    Gerritje Fiere van Zeijl, gehuwd te Geldermalsen op 10 september 1752 met Dirk van de Merkt, gedoopt te Meteren op 1 november 1716, zoon van Cornelis Dirkse van de Merkt en van Baetje Paulus:
                                          i.    Cornelia van de Merkt, gedoopt te Meteren op 19 maart 1755 (get. Neeltje Verzeijl). Zij is gehuwd met Herbert Pelle.
                                         ii.    Cornelis van de Merkt, gedoopt te Meteren op 4 december 1757 (get. Jenneke Beverlo).
                                        iii.    Cornelis Fiere van de Merkt, gedoopt te Meteren op 21 oktober 1759 (get. Neeltje Verzijl).
                                       iv.    Cornelis Fier van de Merkt, gedoopt te Meteren op 3 juli 1763.
4.    Elsken Fiere van Zeijl, geboren te Geldermalsen, overleden te Deil op 1 september 1722. Zij is gehuwd te Deil op 4 februari 1714 met Willem Bastiaansz van Leeuwen, gedoopt te Deil op 10 augustus 1690, zoon van Bastiaan Willemsz van Leeuwen en van Gijsbertje Jacobs van Wel. Hij is later gehuwd met Anneke Jans van Beverlo.
a.    Cornelia van Leeuwen, gedoopt te Deil op 22 december 1715 (get. Neeltje Dirks van Trigt). Zij is gehuwd met Gerrit Fransen van Varik.
b.    Fier van Leeuwen, gedoopt te Deil op 24 mei 1719 (get. Neeltje Dirks van Tricht).
c.     Bastiaan van Leeuwen, gedoopt te Deil op 23 augustus 1722, overleden aldaar in september 1722 (get. Gerritje Berends van Oijen).
5.    verm. Johanna van Zeijl.

III. Reijer Fiere van Zeijl, geboren te Geldermalsen. Hij is gehuwd te Varik op 26 februari 1714 met Johanna van Oosterwijk, dochter van Frederik Jansz van Oosterwijk en van Gijsbertje Willems van Cranenburgh:
1.    Gijsbertje van Zeijl, gehuwd met Merten van den Heuvel.
a.    Geertruijd van den Heuvel, gedoopt te Meteren op 29 maart 1744.
b.    Johanna van den Heuvel, gedoopt te Meteren op 16 maart 1746.
c.     ... van den Heuvel, gedoopt te Est op 28 januari 1748.
d.    Geertruij van den Heuvel, gedoopt te Meteren op 25 januari 1750 (get. Sophia van Zeijl). Zij is gehuwd met Cornelis Keij.
e.    Reijer van den Heuvel, gedoopt te Geldermalsen op 2 april 1752. Hij is gehuwd met Dirkje Sluijmers.
f.      Gerrigje van den Heuvel, gedoopt te Geldermalsen op 22 september 1753.
g.    Gerrit van den Heuvel, gedoopt te Geldermalsen op 15 februari 1756. Hij is gehuwd met Artje van der Horst.
2.    Fier van Zeijl, gedoopt te Geldermalsen op 2 maart 1721 (get. Elske van Zeijl).
3.    Fijke van Zeijl, (Sophia), gedoopt te Geldermalsen op 26 april 1722 (get. Elske Fieren). Zij is gehuwd te Geldermalsen op 15 maart 1750 met Maerten van Tright, zoon van Goosen Willemsz van Tricht en van Catharina Maertens van Soest.
a.    Gosen van Tright, gedoopt te Geldermalsen op 26 december 1750.
b.    Reijer van Tright, gedoopt te Geldermalsen op 9 juli 1752.
c.     Reijer van Tright, gedoopt te Geldermalsen op 7 oktober 1753.
d.    Catharina van Tright, gedoopt te Geldermalsen op 7 september 1755. Zij is gehuwd met Gerrit Jan Hendrikman.
4.    Elske van Zeijl, gedoopt te Geldermalsen op 14 maart 1725 (get. Gerritje Fieren). Zij is gehuwd te Geldermalsen op 2 juni 1771 met Johannes van Santen, uit Geldermalsen.
5.    Maria van Zeijl, gedoopt te Geldermalsen op 3 juli 1728 (get. Maria van Reekum). Zij is gehuwd te Geldermalsen op 11 april 1756 met Cornelis van Meteren, gedoopt te Geldermalsen op 26 september 1728, zoon van Aart Cornelisz van Meteren en van Maartje  Gerritse van den Heuvel. Hij is gehuwd (2) met Maria van Bemmel.
a.    Meertje van Meteren, gedoopt te Geldermalsen op 30 januari 1757.
6.    Dirkje van Zeijl, gedoopt te Geldermalsen op 25 januari 1731 (get. Cornelia van Zeijl), overleden ca. 1755. Zij is gehuwd te Geldermalsen op 23 maart 1749 met Roelof Wouterse den Boesterd, uit Waardenburg, zoon van Wouter Roelofs den Boesterd en van Metje Lammerts Kardol. Hij is gehuwd (2) te Vuren op 30 augustus 1755 met Otje van der Vliet.
a.    Metje den Boesterd, gedoopt te Waardenburg op 15 november 1750, overleden te Ophemert op 1 janauri 1805. Zij is gehuwd te Waardenburg op 18 maart 1776 met Aalbert van Sas, zoon van Ot Sanders van Sas en van Hendrijntje Cornelisse van Gelder.
b.    Johanna den Boesterd, gedoopt te Waardenburg op 18 april 1752, overleden te Zaltbommel op 22 juni 1791. Zij is gehuwd te Zaltbommel op 9 mei 1776 met Huibert van Maren.

donderdag 17 november 2016

De bevolking van Opijnen: 1300 - 1599

Het dorp Opijnen vindt zijn oorsprong in de middeleeuwen. De eerste vermelding van Opijnen wordt gedaan in 1265, wanneer de Franse edelman Rudolf de Cock het dorp samen met Neerijnen en Hiern (Waardenburg) ontvang van graaf Otto II van Gelre, in ruil voor land tussen Leerdam en Rhenoy. De Gelderse graaf hoopte hiermee de opmars van Holland te stuiten. Echter, het rivierengebied werd op deze manier een lappendeken van lagere heerlijkheden.
Opijnen blijft lange tijd in bezit van de familie De Cock (van Opijnen), waarna het in de zestiende eeuw overgaat op de familie Van Maschereel. Uiteindelijk verdwijnt de heerstitel in Waalse handen.

Naast deze familie woonden er uiteraard ook burgers en boeren in het dorp. Drie belangrijke bronnen, de schattingen van 1369, 1382 en 1434, laten zien wie er wonen. 


Hieronder zijn de mensen vermeld uit de periode van vóór 1600, uitgezonderd leden van de familie De Cock van Opijnen, die een band hadden met het dorp Opijnen, als bewoner of als iemand die er op een andere wijze mee verbonden was. 


De volgende bronnen zijn hierbij gebruikt:

1369: schatting Gelre
1382: schatting Tielerwaard.
1434: schatting Tielerwaard.
1519: belastingbron Gelders Archief inv. 0001, 974.
1521: belastingbron Gelders Archief, inv. 0001, 976.
1522: belastingbron Gelders Archief, inv. 0001, 977.
1523: belastingbron Gelders Archief, inv. 0001, 978..
leenkamers: Gelders Archief, inv. 0002, Leenkamer van Gelre en Zutphen, 120
http://www.bankvantuil.nl/

Hieronder volgt een lijst van gereconstrueerde families en overige personen die vermeld zijn in genoemde periode.1.  Doelvoet en aanverwanten

De familie Doelvoet (Daelvoet, Paelvoet (?)) leverde vaak schepenen aan de bank van Tuil. Een tak was woonachtig te Opijnen.

Gosen Doelvoet, woonachtig te Opijnen 1369.

Jan Doelvoet, woonachtig te Opijnen 1369.

Johan Doelvoet Aelbertssoon, gehuwd met Lijsbeth, beleend 1416.

Johan Doelvoet, onbekend welke. Dit kan tevens gaan om Johan Doelvoet Heijndricksz, schepen in de Bank van Tuil o.a. 1395.
1.       Henrick Doelvoet Johansz, woonachtig te Waardenburg 1434, beleend te Opijnen 1417, 1424.
a.       Gerrit Doelvoet Henricksz, beleend 1444, 1465.
b.       ... Doelvoet Henricksdr., gehuwd met Goossen, zie hieronder.

Goossen, waarschijnlijk Goossen Jannes, vermeld 1434, gehuwd met … Doelvoet Henricksdr.:
1.       Johan Goessenssoon, overleden vóór 1481.
a.       Goossen Janssoon, beleend 1481.

2. van Ghissen

Jacob van Gissen, woonachtig te Opijnen 1369.

Henrick van Ghissen, (Heyn), woonachtig te Opijnen 1369, 1382.

Jan van Gissen, woonachtig te Opijnen 1434.

3. van Brabant

Johan van Brabant, woonachtig te Opijnen 1369, overleden vóór 1382.
1.       de kinderen van Johan van Brabant, woonachtig te Opijnen 1382.

4. van den Over

Jacop van den Over, woonachtig te Opijnen 1369.

Rolof van den Over, woonachtig te Opijnen 1369, 1382.

Rolof van den Over, woonachtig te Opijnen 1434.

5. Donverveert

Jacob Donverveert, woonachtig te Opijnen 1382. Dit kan ook op zijn zoon slaan.
1.       Copken Donverveert Jacopssoen, vermeld 1400 (BvT).

6. Holle

Hadewich Gerit Hollen wyf, woonachtig te Opijnen 1369.

Gherijt Holle, woonachtig te Neerijnen 1382, beleend te Opijnen 1380, schepen Tuil 1395, vermeld 1402 (BvT, 28 februari 1402).
1.       Aleijt Gerrit Hollendr., beleend 1403.

Johan Holle, woonachtig te Opijnen 1382.

7. Hack

Gosen Hack, woonachtig te Opijnen  1434.

heer Rolof Hack, woonachtig te Opijnen 1434.

Willem Hack, woonachtig te Opijnen 1434.

Willem Hack, vermeld 1519.

8. van Tiel

Derck van Tiel, beleend 1480:
1.       Roloff van Tiel, beleend 1523.

9. de familie van Zeel

Zeel, woonachtig te Opijnen 1369, niet [meer] vermeld in 1382. Waarschijnlijk vader van:
1.       Gerrit Ceelkenssoen, woonachtig te Opijnen 1434.

Gherit Ceelensoon, (Ceelen kindt), vermoedelijk kleinzoon van Gerrit Ceelkenssoen, vermeld 1519, 1521.

10. de familie van Goris Loijchssoon

Goris Loijchssoon, beleend 1484. Misschien een zoon van Lodewijck Gorissoen die in 1434 te Rossum woonde.
1.       Henrick Gorissen, vermeld 1521, beleend ca. 1510.
a.       Goris Henrickssoon, (Gregorius), beleend 1524, 1538, 1544, 1556.
2.       Lys Gorys, aen 't heck, vermeld 1521.
3.       Wyllem Gorys, vermeld 1519.

11. de familie van Gerrit Hendricksz

Gerrit Hendricksz, beleend.
1.       Willem Gerritsz, beleend 1538.
2.       Cornelis Gerritsz, beleend 1544.
3.       … Gerrits, heeft een zoon:
a.       Dirck Schat, beleend in 1557.

12. de Groot

Roloff die Groot, beleend 1564.
1.       Johan die Groot
a.       Hendrick de Groot Johansz, beleend 1620.

13. de Bruijn

Henrick die Bruijn, vermeld 1519, burger Zaltbommel.

Hillek Bruyne, vermeld 1522.

14. de Cock

Johan de Cock Gijsbertssoon, beleend 1563.
1.       Jasper de Cock Johansz.

Overige vermeldingen

1300-1399

Baet Jans, woonachtig te Opijnen 1369.
Claes Arntssoen, woonachtig te Opijnen 1382.
Gherit Johanssoen, woonachtig te Opijnen 1369, 1382.
Gerit Wouteri, woonachtig te Opijnen 1369.
Gisebrecht van Kincwyc, woonachtig te Opijnen 1369.
Gosen Johans sone, woonachtig te Opijnen 1369.
Hubert Jacobi, woonachtig te Opijnen 1369.
Jan van Eynden, woonachtig te Opijnen 1369.
Mathys Grawart, woonachtig te Opijnen 1369.
Mechtelt van Eynden, zuster van Jan, woonachtig te Opijnen 1369.
Otte heren Otten sone, woonachtig te Opijnen 1369.
Otte van Bruechusen, woonachtig te Opijnen 1369.
Otte van Nyewael, woonachtig te Opijnen 1369.
Rolof van Alphen, woonachtig te Opijnen 1382.
Steine Goeswijnssoen, woonachtig te Opijnen 1382.
Steven van Mauderic, woonachtig te Opijnen 1369.

1400-1499

Aernt Feije Aernts, woonachtig te Neerijnen 1434, heeft land te Opijnen 1457 (Bank van Tuil, 15 maart 1457).
de heren van St. Jan te Utrecht, woonachtig te Opijnen 1434.
Henric van Ranst, woonachtig te Opijnen 1434.
Herman Hubertsz, woonachtig te Neerijnen 1434, beleend te Opijnen 1416.
1.       Gijsbert Hermansz, beleend 1473.
Jan van Hauwenigen, woonachtig te Opijnen 1434.
Met Corstendochter, woonachtig te Opijnen 1434.
Otte Dircssoen, cum nurus, woonachtig te Opijnen 1434.
Otte Jacopssoen, woonachtig te Opijnen 1434.
Peelken, woonachtig te Opijnen 1434.
Stege, woonachtig te Opijnen 1434.
Yde Willemsdochter, woonachtig te Opijnen 1434.

1500-1599

Aert Snel, uit Zaltbommel, zwager van Peter Moliaert, overleden te Opijnen, begraven te Zaltbommel op 28 juni 1596.
Aernt Willemsz, vermeld 1522.
Annecke Jans, uit Opijnen. Zij is gehuwd te Tiel in 1582 met Gheryt Berndtsz, uit Ophemert.
Bayen, den buermeester, vermeld 1519.
den allen scholt, vermeld 1521.
Gerit, Baeyens hulp, vermeld 1519, 1521.
Gheenen, vermeld 1519.
Ienyk Fransz, vermeld 1522.
Meth moeyen, vermeld 1519.
Meth Gerrits, dat quaide wyff opt hoff by die kerck, vermeld 1521, 1523.
Roeloff die verwer, ain[…], vermeld 1519, burger Zaltbommel.

donderdag 22 september 2016

De vrouw van Salomon Proops-Cohen

Voorvader Salomon Joseph Proops-Cohen (A'dam ca. 1690 - A'dam 1734) was een lid van de bekende uit Poznán afkomstige boekdrukkersfamilie. Zijn echtgenote was Sara b. Chaim Gokkes (... - A'dam, 1771), ook bekend als Sara Hendriks. Haar herkomst is lastig vast te stellen, omdat er in Amsterdam geen huwelijksakte te vinden is. Toch meen ik een geschikt ouderpaar gevonden te hebben.
Allereerst moeten we de gegevens bekijken over het gezin Proops-Gokkes. Er zijn zes kinderen bekend: Roosje (*ca. 1712), Cornelia (*ca. 1718), Joseph (*ca. 1719), Jacob (*ca. 1723), Abraham (*ca. 1734) en Rachel (*ca. 1734). Ik ga ervan uit dat dit niet alle bekende kinderen zijn, gezien de grote afstanden tussen de geboortejaren. Onder de Asjkenazim was het gebruikelijk dat kinderen vernoemd werden naar reeds overleden familieleden; een nog in leven zijnde grootouder werd dus niet vernoemd. Naar de Proops-kant zijn in ieder geval Joseph vernoemd (naar de overleden grootvader Joseph Proops), en Rachel (naar de overleden grootmoeder Rachel Salomon). De overige kinderen Roosje, Cornelia (ook Knendele, of Nenne), Jacob en Abraham zouden dus vernoemd kunnen zijn naar de Gokkes-kant. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de eerdere generatie Proops vermoedelijk ook niet volledig bekend was. Wanneer we een minimale leeftijd van 16 bij het eerste kind en een maximale leeftijd van 45 bij het laatste kind aannemen, moet Sara Gokkes geboren zijn in de periode 1689-1696. Het ligt dan voor de hand om in Amsterdam op zoek te gaan naar een Hendrik/Chaim Gokkes. 
Het is hierbij lastig dat de Joodse bevolking onder verschillende namen bekend stond. De Joodse naam was in dit geval Chaim, maar dit kon in civiele stukken Heijman of inderdaad Hendrik zijn. 
Een mogelijke kandidaat is Chaim b. Jacob Gogesh, van wie de weduwe Ella in mei 1764 overleed. De gelijkenis tussen de namen Gokkes en Gogesh is interessant. Een bekende dochter Esther b. Chaim Gogesh, huwt als Esther Henriques met Samuel Moses. Getuige is hierbij Henriques Jacob, een teken dat Chaim Gogesh ook onder de naam Hendrik/Henriques bekend stond!.

Ik vind één huwelijk van een Hendrik Jacob, namelijk in 1696 met Roosje Abraham. Volgens de database van Asjkenazim in Amsterdam, hebben we hier te maken met Chaim b. Jacob "Rotterdam", geboren te Esens in Duitsland in 1667, overleden te Amsterdam op 15 september 1749, en Roosje b. Abraham Polak, geboren te Amsterdam in 1674, overleden aldaar op 13 april 1699, dochter van Abraham (Gumprich) b. Aron Polak-Gokkes (!). De naam Gokkes duikt hier plots op; we hebben bovendien een bron voor de vernoemingen Roosje, Jacob en Abraham.  
Een mogelijk probleem vormt hier het geboortejaar van Sara Gokkes; zij zou dan, mits zij binnen het huwelijk geboren is, geboren moeten zijn in 1696-1699, dat zeer krap is wanneer we de geboortejaren van haar kinderen zien. Het geboortejaar van haar oudste dochter Roosje, is echter gebaseerd op het feit dat zij bij haar huwelijk in 1731 beweerde negentien jaar oud te zijn. In deze inschrijvingen heb ik vaak genoeg een foutieve leeftijd vermeld zien staan. Zij kon evengoed achttien of zeventien geweest zijn. 
Op grond van bovenstaande aanwijzingen en verdere naspeuring, concludeer ik het volgende:

Chaim b. Jacob, (Chaim b. Jacob Rotterdam, Chaim b. Jacob Gogesh, Hendrik/Henriques Jacob), geboren te Esens (bij Wittmund) in 1667, overleden te Amsterdam op 15 december 1749. Hij is gehuwd (1) te Amsterdam in 1696 met Roosje Abraham Polak-Gokkes, geboren te Amsterdam in 1674, overleden aldaar op 13 april 1699, dochter van Abraham Aron Polak-Gokkes en van Judith Jacob Levie. Hij is gehuwd (2) met Ella, overleden te Amsterdam in mei 1764. 
Uit (1):
 1. Sara Hendriks Gokkes, geboren te Amsterdam ca. 1696/7, overleden aldaar in 1771, gehuwd met Salomon Joseph Proops-Cohen.
Uit (2):
 1. Vrouwtje Hendrik, geboren te Amsterdam in 1706, woont op de Heerengracht. Zij is gehuwd te Amsterdam in 1728 met Mozes Liepman Cohen.
 2. Aaltje Hendrik, geboren te Amsterdam in 1707, woont te Marken, overleden in 1740. Zij is gehuwd te Amsterdam in 1727 met Philip Cohen.
 3. Clara Hendrik, geboren te Amsterdam in 1709. Zij is gehuwd te Amsterdam in 1743 met Philip Cohen, weduwnaar van haar zus Aaltje.
 4. Esther Henriques, (Esther bat Chaim Gogesh), geboren te Amsterdam in 1722, overleden aldaar in februari 1768. Zij is gehuwd met Samuel Moses Postelijn-Hamburger.

woensdag 15 juni 2016

Een geografische kwartierstaat

Ik zag op internet plots vele geografische kwartierstaten voorbij komen; dit zijn kwartierstaten waar geen namen, maar slechts plaatsen van herkomst op genoemd worden. Ik heb ook eens een poging gewaagd; hierbij heb ik elke provincie of buitenlands gebied een eigen kleur gegeven. Het enige dat jammer is, is dat de veelvuldige migratie uit de periode 1550-1750 niet te zien is, maar dan zou het wel erg uitgebreid worden:

Mijn geografische kwartierstaat.

donderdag 2 juni 2016

Genealogie: Van der Heijden uit Passewaaij

Passewaaij is een buurtschap, tegenwoordig onder Tiel, maar vroeger maakte het evenals het naburige Drumpt onderdeel uit van Wadenoijen. In Passewaaij vinden we een kleine familie Van der Heijden. Verwantschap met de familie Van der Heijden uit Zennewijnen, dat op nog geen kilometer afstand ligt, is niet aangetoond, maar naar mijn mening wel waarschijnlijk.


I-Claas Arijensz, te Passewaaij, gehuwd met Geertje Jans. Hieruit:
 1. verm. Arijen Claesz van Uijen, geboren te Passewaaij ca. 1675/80. Hij is gehuwd te Wadenoijen op 28 april 1700 met Margaretha Roshoff, uit Götterswickerhamm. Zij kunnen de ouders zijn van Jan van der Heijden te Zennewijnen (x Maria vd Burgh).
 2. Grietje Claasdr., gedoopt te Tiel op 19 januari 1681.
 3. Jan Claasz, gedoopt te Tiel op 14 februari 1682.
 4. Grietje Claasdr., gedoopt te Wadenoijen op 21 september 1684.
  zij is vermoedelijk dezelfde als Grietje van der Heijden, die huwt te Tiel op 19 mei 1716 met Jan Jansz Elbers. Hun kinderen zijn:
  a) Gerritje Jans van Nimwegen, gedoopt te Tiel op 20 juni 1717 (get. Jacomijn van der Heijden =verm. Jeexken Ariens, schoonzuster).
  b) Geertruy Jans van Nimwegen, gedoopt te Tiel op 19 juni 1718 (get. Jacomijn van der Heijden = verm. Jeexken Ariens, schoonzuster).
  c) Gerreken Jans van Nimwegen, gedoopt te Tiel op 8 oktober 1719 (get. Aartje Deckers).
  d) Johanna Jans van Nimwegen, gedoopt te Tiel op 29 september 1720.
 5. Gerrit Claassen van der Heijden, gedoopt te Tiel op 15 december 1686, zie II-a
 6. Hermen Claassen van der Heijden, geboren te Passewaaij, zie II-b
 7. verm. Heelken van der Heijden, getuige 1716. Heelken (=Aaltje) is getuige bij de doop van Girreken van der Heijden, dochter van Gerrit. Dit zou een zuster kunnen zijn. Hermen van der Heijden heeft een dochter Aaltje. Naast zuster zou dit eventueel nog een tweede vrouw van Claas Arijensz geweest kunnen zijn.
II-a Gerrit Claassen van der Heijden, geboren te Passewaaij, gedoopt te Tiel op 15 december 1686, nog in leven in 1737. Hij is gehuwd te Wadenoijen op 28 april 1715 met Jeexken Ariens, van Wadenoijen, dochter van Arien Aertsen en van Lijsbeth Claessen.

Uit het volgende stuk blijkt dat Gerrit en Hermen broers zijn, en dat van Gerrits kinderen vermoedelijk alleen Lijsbeth nog in leven is:

Bank van Tuil 1732-1743, 148.

Compareerde Gerrit van der Heijden, pro se, en als vader en voogt van sijne onmondige dogter Elisabeth van der Heijden bij Jexken Ariense in egte verwekt, en heeft voor eene summa van tweehondert en vijftigh gulden, waarvan comparant bekende voldaan en betaalt te sijn, gecedeert en getransporteert aan sijnen broeder Hermen van der Heijden, seeven hont bosch tot Ophemert, in 't blok de Ouweling genaemt, alwaer ten oosten Aart Spaan, ten westen Dirk van Kranenburg, ten zuijden den hoogh welgeb. heer van Ophemert, en noorden de gemeijne straat, vel qui de jure (...) dijck thijns, en erfpagt vrij, met gelofte van 't selve te suijveren van de verpondingh tot 1735 heel, en 1/4 verhogingh 1736, mitsgaders van het verschot en amptslasten 1735. alle incluijs, en te waeren ten lantregten, actum den 26e april 1737. Was getekend B. v. Haeften, W. Leempoel.

Hieruit:
 1. Girreken van der Heijden, gedoopt te Avezaath op 15 januari 1716 (get. Heelken van der Heijden).
 2. Claas van der Heijden, gedoopt te Avezaath op 11 december 1716.
 3. Lijsbeth van der Heijden, gedoopt te Avezaath op 2 april 1719.
 4. Gerritken van der Heijden, gedoopt te Avezaath op 16 november 1721.
II-b Hermen Claassen van der Heijden, geboren te Passewaaij ca. 1690. Hij is gehuwd (1) te Wadenoijen op 17 november 1720 met Maria Janse Spaan, gedoopt te Wadenoijen op 17 november 1695, dochter van Johan Aartsen Spaan en van Geertruijd van Hattem. Ze vertrekken naar Zaltbommel. Hij is gehuwd (2) te Wadenoijen op 1 juli 1736 Anna Maria Paal, gedoopt te Wadenoijen op 5 maart 1702, dochter van Matthijs Jansen Paal en van Adriana Jelisz.
Uit het eerste huwelijk:
 1. Claes van der Heijden, gedoopt te Wadenoijen op 9 februari 1721.
 2. Gerrit van der Heijden, gedoopt te Zaltbommel op 18 april 1726.
 3. Peter van der Heijden, gedoopt te Zaltbommel op 26 april 1728.
 4. Geertruy van der Heijden, gedoopt te Zaltbommel op 12 februari 1730.
 5. Aaltje van der Heijden, gedoopt te Zaltbommel op 9 september 1731. Zij is gehuwd te Wamel (ondertrouw Wadenoijen) op 10 mei 1753 met Willem Baar, afkomstig uit Nijmegen, schoolmeester te Dreumel.
 6. Jan van der Heijden, gedoopt te Zaltbommel op 29 mei 1735.
Uit het tweede huwelijk:
 1. Matthias van der Heijden, gedoopt te Zaltbommel op 10 oktober 1737.
 2. Adrianus Albertus van der Heijden, gedoopt te Zaltbommel op 21 oktober 1738.
 3. Willem van der Heijden, gedoopt te Zaltbommel op 12 april 1740.
 4. Gerrit van der Heijden, gedoopt te Zaltbommel op 20 januari 1743.
 5. Hermanus van der Heijden, zie III
III Hermanus van der Heijden, gedoopt te Zaltbommel op 12 januari 1744, misschien begraven te Zaltbommel op 19 maart 1792. Hij is gehuwd te Zaltbommel op 26 augustus 1771 met Johanna van Rossem. Zij is gehuwd (1) te Zaltbommel op 14 mei 1757 met Jan Hendrik Schaaij, weduwnaar van Agnita van Esveld. Hieruit:
 1. Anna Maria van der Heijden, gedoopt te Zaltbommel op 11 juni 1772.
 2. Jacobus van der Heijden, zie IV
 3. Aaltje van der Heijden, gedoopt te Zaltbommel op 12 december 1776.
IV Jacobus van der Heijden, gedoopt te Zaltbommel op 17 maart 1774, overleden te Rotterdam op 12 maart 1822. Hij is gehuwd te Rotterdam op 31 maart 1811 met Christina van Rijswijk, geboren te Veen, overleden te Rotterdam op 11 april 1847. Hieruit:
 1. Hermanus van der Heijden, geboren te Rotterdam op 17 juli 1811, overleden aldaar op 27 december 1831.
 2. Otto van der Heijden, geboren te Rotterdam op 10 juli 1812, overleden aldaar op 20 maart 1834.
 3. Jacobus van der Heijden, geboren te Rotterdam op 15 april 1815, overleden aldaar op 8 mei 1817.
 4. Johanna Jacoba van der Heijden, geboren te Rotterdam in 1816, overleden aldaar op 17 juni 1868.
 5. Nicolaas van der Heijden, geboren te Rotterdam op 13 oktober 1818, overleden aldaar op 4 mei 1844.

zondag 10 april 2016

Van Harencarspel - Van Teylingen

Als stamouders van het Amsterdamse regentengeslacht Van Harencarspel worden steevast genoemd:
Claes van Harencarspel, drost van Oorschot, gehuwd met Agatha van Teylingen, overleden te Zaltbommel op 11 augustus 1558.
Onderzoek in de familiedossiers berustende in het CBG leverde niet veel op omtrent de aard van deze personen, omdat er duidelijk met de stamboom gefantaseerd werd, op negentiende-eeuwse wijze. Vooral de achternaam "van Teylingen" werd direct geassocieerd met het aan de graven van Holland gelieerde geslacht met die naam.

Een artikel in de Nederlandse Leeuw 1983, vanaf p. 209, over de familie Van Teylingen waartoe Agatha behoort, laat zien dat er heel wat verwarring is over het huwelijk Van Harencarspel-Van Teylingen. Agatha van Teylingen is hier niet gehuwd met Claes van Harencarspel, maar met Claes Corff, een Alkmaarse bestuurder. Deze werd in leenregisters ook wel "Van Harencarspel" genoemd, omdat hij land bezat in Harencarspel. De Nederlandse Leeuw acht het vervolgens waarschijnlijk dat Claes Corff /Van Harencarspel dezelfde persoon betreffen.

De zaak lijkt hiermee opgelost, maar niets is minder waar. Claes Corff sterft namelijk al in 1506, en is weduwnaar van Agatha van Teylingen in 1485, wanneer hij hertrouwd is met Geertruijd Willem Diertendochter. De vier kinderen die van hem bekend zijn komen uit dit huwelijk; het huwelijk met Agatha van Teylingen was vermoedelijk kinderloos.

We hebben dus een kinderloze Agatha, die tevens niet in 1558 overleden is maar uiterlijk 1485.
Het kan dus niet dat Jacob Claesz van Harencarspel, die geacht wordt geboren te zijn in 1530 een kind is van Claes Corff/ van Harencarspel en van Agatha van Teylingen. Hij zou best in de verte verwant kunnen zijn, als hij afkomstig is uit deze Noord-Hollandse bestuurdersklasse, maar niet op de traditioneel voorgestelde wijze.

We zullen dus Jacob Claesz van Harencarspel als stamvader moeten beschouwen, want ook van zijn vader Claes, "drost van Oorschot", kan ik niet veel vinden.