donderdag 10 december 2015

Een bastaard in de Neder-Betuwe

Het lijkt haast altijd zo te zijn dat men een interessante vondst doet "bij toeval". Zo heb ik meer licht kunnen werpen op de afstamming van stammoeder Maria van der Burgh (*1710 Meteren), echtgenote van mijn rechtstreekse voorvader Jan van der Heijden. De ontdekking was dat haar grootmoeder Cornelia Claesse, afkomstig uit Geldermalsen, dezelfde persoon is als Cornelia Claesse van Maurick, dochter van Claes Reijersz van Maurick en van Commerijntje Cornelisdr. Hoecken.
In de familie Van der Burgh zijn de namen "Reijer", "Claes", en "Commerijntje" nog vernoemd, en ook mijn voorvader Klaas van der Heijden (1750-1831) heeft zijn voornaam te danken aan deze Claes van Maurick. Welnu, zijn vader, Reijer Fieren "van Maurik", kwam vanuit Maurik naar Geldermalsen, en leefde er in relatief goeden doen.

Met het dorp Maurik is wat bijzonders aan de hand. Het was een plek waar sommige leden van de grafelijke familie Van Culemborg zo in de 14e en 15e eeuw verbleven. Één van hen, Hubert van Culemborg, de zoon van Gerrit van Culemborg en Gijsberta van Zuylen van Nijevelt, verwekte zo rond 1460 een bastaardzoon, Sweder van Culemborg. Zijn dochter was Hadewich (Haze) van Culemborg, die weer gehuwd was met Arnt Wtenweerde, werkzaam bij het gericht van Eck en Maurik. Zij zijn stamouders van zeer veel mensen in de Neder-Betuwe.  Zo hebben zij ook een dochter Geryken Wtenweerde, ook wel genaamd "Weerst", of "Woirst", die de grootmoeder blijkt te zijn van genoemde Reijer Fieren van Maurik.
Maria van der Burgh is dus één van de vele afstammelingen van Sweder, bastaard van Culemborg, en daarmee de volledige familie Van der Heijden.

Afstamming:

1. Sweder, bastaard van Culemborg x Beatrijs
2. Hadewich Swedersdr. van Culemborg x Arnt Wtenweerde
3. Geryken Wtenweerde x Reijer Willemsz
4. Olifier Reijersz x Marij Hermansdr. Verbrugh
5. Reijer Fieren van Maurick x Jenneken Hendricksdr. Udo
6. Claes Reijersz van Maurick x Commerijntje Cornelisdr. Hoecken
7. Cornelia Claes van Maurick x Lucas Sweeren van der Burgh
8. Sweer Lucasz van der Burgh x Corsje Louis van Hees
9. Maria van der Burgh x Jan van der Heijden
--> familie Van der Heijden


Deze vondst deed ik "bij toeval", want ik was met een heel andere, doch verwante kwestie bezig; namelijk de afstamming van voorvader Jan de Wit, gehuwd met Cornelia van der Burgh (een zuster van Maria van der Burgh!). Het echtpaar De Wit- Van der Burgh kreeg acht kinderen te Geldermalsen, waaronder een zoon "Fier". Een getuige bij één van de dopen was Cornelia Fiere, die tevens eerder getuige is bij de doop van kinderen van Reijer Fiere van Zeijl en Johanna van Oosterwijk. Het is mijn sterke vermoeden dat de moeder van Jan de Wit deze Cornelia Fiere [van Zeijl] of wellicht een andere zuster is van Reijer Fiere van Zeijl. Dit is helaas niet na te gaan in de DTB-registers van Geldermalsen, die pas in 1719 aanvangen.
De combinatie van de namen "Reijer" en "Fier" lijkt mij zodanig zeldzaam, dat ik denk dat deze Reijer Fiere van Zeijl ook een afstammeling is van Reijer Fieren van Maurick. Vermoedelijk gaat het hier dan om een (bet)overgrootvader en (achter-)achterkleinkind; de precieze lijn blijft onduidelijk.


Van Zeijl, Geldermalsen

I. [Fier van Zeijl, geboren ca. 1660, verm. kleinzoon van Reijer Fieren van Maurick].
Vader van:
1. Cornelia Fieren
2. Elsken Fiere van Zeijl
3. Gerritje Fieren van Zeijl
één van hen of een andere dochter zijnde de moeder van Jan de Wit x Cornelia van der Burgh
4. Reijer Fieren van Zeijl, volgt II.

II. Reijer Fieren van Zeijl, gehuwd ca. 1715 met Johanna van Oosterwijk:
1. Gijsbertje van Zeijl, x Merten van den Heuvel
2. Fier van Zeijl, ged. 1721 Geldermalsen.
3. Fijke van Zeijl, ged. 1722 Geldermalsen; x 1750 Merten van Tricht.
4. Elske van Zeijl, ged. 1725 Geldermalsen; x 1771 Johannes van Santen.
5. Maria van Zeijl, ged. 1728 Geldermalsen; x 1756 Cornelis van Meteren.
6. Dirkje van Zeijl, ged. 1731 Geldermalsen; x 1749 Roelof Wouterse den Boest[erd?].

In een opsomming van de hoofden der huishouding van Geldermalsen in 1645 wordt Reijer Fieren [van Maurick] genoemd, evenals zijn zoon Claes Reijersz [van Maurick]. Verder wordt géén zoon genoemd. Tevens woont er een Cornelis Arijensz van Zeijl in het dorp. Mijn vermoeden is, dat deze de schoonzoon is van Reijer Fieren, en de vader van Fier van Zeijl, als volgt:

1. Reijer Fieren van Maurick
2. dochter... Reijersdr. van Maurick x Cornelis Arijensz van Zeijl
3. Fier van Zeijl
4. Reijer Fiere van Zeijl, etc.