dinsdag 6 oktober 2015

Schwelm, deel 3

Eerder publiceerde ik de genealogie van het joodse Frankfurtse geslacht Schwelm, waartoe vrijwel zeker mijn voormoeder Judic Levy Swelm behoort (hoewel haar plaats hierin niet geheel duidelijk is). Met behulp van de "Ele Toldot", die de grafdata van de Joden te Frankfurt bevat, heb ik van verschillende mogelijke voormoeders kwartierstaten weten te maken. Deze zijn bedoeld als leidraad voor verder onderzoek. Één van de problemen waar ik tegen aan stuitte was de naamgeving van de personen. Soms stonden zij bekend met een bijnaam, dan weer met een patroniem, of naar het huis waarin zij woonden. In ieder geval kunnen zij geïdentificeerd worden op basis van hun overlijdensdatum.

A: De voorouders van Schönle Abraham Grotwohl, echtgenote van Abraham Levi Schwelm

1. Schönle Abraham Grotwohl, begraven te Frankfurt am Main op 5 oktober 1628. Zij is gehuwd met Abraham Levi Schwelm, begraven te Frankfurt op 11 december 1633, zoon van Levi David Schwelm.

2. Abraham Grotwohl, zur roten Rose, beroofd en vermoord in 1597, waarna te Frankfurt am Main begraven. Hij is gehuwd ca. 1585 met
3. Fogele Abraham Dürrwangen, begraven te Frankfurt am Main ca. 1610.

4. Samuel Grotwohl-Hase, zur Goldene Krone, begraven te Frankfurt am Main op 13 oktober 1571. Hij is gehuwd met
5. Scheinchen.
6. Aberlin Dürrwangen, zur roten Rose, begraven te Frankfurt am Main rond 1602. Hij is gehuwd met
7. Golde, dochter van Meir zur roten Rose.

8. Salomon zum Buchsbaum, z. Hasen, begraven te Frankfurt am Main op 13 januari 1559. Hij is gehuwd met
9. Gutlin SeGal (ca. 1549)
12. Semmel z. Buchsbaum BerSegal, begraven te Frankfurt am Main rond 1550. Rond 1540 woonachtig te Dürrwangen. De naam van zijn vrouw is onbekend.
14. Meir aus Worms zur roten Rose, begraven te Frankfurt am Main op 22 juli 1540. Hij is gehuwd met
15. Gutlin Gumprecht, begraven te Frankfurt ca. 1549.

16. = 14
17. = 15
18. Beer (Issachar) SeGal, geboren in Nürnberg, begraven te Frankfurt am Main op 13 december 1557. Hij is gehuwd ca. 1506 met
19. Gelchen Herts Stangen, zum Buchsbaum, begraven te Frankfurt am Main rond 1520.
24 = 18
25 = 19
28 .Abraham zu Worms, gehuwd met
29. Golde z. Weissen Rose, begraven te Frankfurt am Main rond 1517. Hieruit:
30. Gumprecht zur roten Rose, begraven te Frankurt am Main rond 1507. Hij is gehuwd met
31. Fraje zur roten Rose, begraven te Frankfurt am Main rond 1516.

36. Majer aus Nürnberg, overleden te Frankfurt am Main rond 1500. Hij is gehuwd ca. 1467 met
37. Gutlin zum Buchsbaum, uit Nürnberg, begraven te Frankfurt am Main rond 1516.
38. Herts Stangen,  zum Gelnhausen (1548)
56. Feibisch aus Worms
62. Schlomo Worms,  zu Nürnberg, gehuwd met
63. [Freye] Zeligman Zak,  zu Nürnberg (ca. 1497). Haar voorouders zijn bekend.

72. Joël SeGal, [zu Nürnberg].
74. Simmel Jacob Eppstein SeGal, zum Buchsbaum, begraven te Frankfurt am Main op 10 oktober 1486. Hij is gehuwd met
75. Bejle, overleden ca. 1456.

148 Jacob Nathan aus Eppstein SeGal, z. Storch, zum Buchsbaum, begraven te Frankfurt am Main op 23 oktober 1438. Hij is gehuwd met
149 Hawa Abraham, begraven te Frankfurt am Main ca. 1460.

296 Nathan SeGal.
298 Abraham zur Brückenau, begraven te Frankfurt am Main ca. 1399. Hij is gehuwd met
299 Gutlin aus Eppstein, begraven te Frankfurt am Main rond 1411.

596 Kalman von Mainz, uit Mainz, begraven te Frankfurt am Main in 1391. 


B: De voorouders van Hindle David Wohl, echtgenote van Levi David Schwelm


1. Hindle David Wohl, begraven te Frankfurt am Main op 16 februari 1668.

2. David Mordechai Wohl, zum weissen Schwan, begraven te Frankfurt am Main op 18 november 1660. Hij is gehuwd met
3. Sorle Jehuda aus Worms, begraven te Frankfurt am Main op maart 1666.

4. Mordechai Levi Wohl, zum weissen Schwan, begraven te Frankfurt am Main ca. 1624. Hij is gehuwd met
5. Telzchen Jacob Bloch, begraven te Frankfurt am Main op 29 december 1637.
6. Jehuda aus Worms.

8. Levi Wohl aus Tannhausen, begraven te Frankfurt am Main in 1595. Hij is gehuwd met
9. Rechle Jacob, zum weissen Schwan, begraven te Frankfurt am Main op 12 januari 1625.
10. Jacob Bloch aus Bruchsal, begraven te Frankfurt am Main ca. 1610.


C: De voorouders van Binlen Bendit Worms, eerste echtgenote van David Levi Schwelm

1. Binlen Bendit Worms, begraven te Frankfurt am Main op 6 april 1717.

2. Bendit Wolf Worms, begraven te Frankfurt am Main op 27 april 1671, gehuwd met
3. Reitzche Moses Friedberg, begraven te Frankfurt am Main op 21 november 1696.

4. Wolf Amschel Worms, z. Hirsch, begraven te Frankfurt am Main op 3 november 1671. Hij is gehuwd met
5. Schönlin Bendit Aschaffenburg, begraven te Frankfurt am Main op 3 september 1625.
6. Moses Meyer Friedberg-Schnapper, z. Krachbein, begraven te Frankfurt am Main op 19 juli 1662. Hij is tweemaal gehuwd, wie de moeder is van Reitszche moet nog onderzocht worden.
Hij is gehuwd (1) in 1620 met Bejle Moses Weil, begraven te Frankfurt am Main op 26 september 1637.
Hij is gehuwd (2) met haar zuster Merle Moses Weil, begraven te Frankfurt am Main op 24 oktober 1682.

8. Amschel Wolf Worms, z. Fuchs, begraven te Frankfurt am Main op 18 maart 1635. Hij is gehuwd met
9. Hawwe Jitschak, begraven te Frankfurt am Main op 1 oktober 1635.
10. Bendit zu Aschaffenburg, gehuwd met
11. ... Lemle Burgau.
12. Meyer Moses Wetzlar-Friedberg-Schnapper, uit Friedberg, begraven te Frankfurt am Main op 22 juni 1627. Hij is gehuwd met
13. Jidlin Zeligman, begraven te Frankfurt am Main op 7 december 1632.
14  Moses Weil z. Paradies, uit Weil, begraven te Frankfurt am Main op 15 juni 1632. Hij is gehuwd met
15 Mihlin Moses, begraven te Frankfurt am Main op 23 januari 1632.

16. Wolf Amschel Oppenheim-Worms, zum goldenen Schwert, begraven te Frankfurt am Main op 12 januari 1623, gehuwd met
17. Hindlen, begraven te Frankfurt am Main op 23 februari 1633.
22. Lemlin Uri Bacharach zu Burgau.
24. Moses Jom-Tov Wetzlar-Friedberg, uit Friedberg, begraven ca. 1597.
26. Zeligman zum schwarzen Löwen, begraven te Frankfurt am Main rond 1619. Hij is gehuwd met
27. Bejle.
30. Moses Abraham Ilmenau z Paradies, begraven te Frankfurt am Main op 12 mei 1608. Hij is gehuwd met
31. Besle, begraven te Frankfurt am Main op 23 januari 1632.

32. Amschel Levi Oppenheim, begraven te Frankfurt am Main op 12 augustus 1573. Hij is gehuwd met
33. Rozlen Amschel Kats, begraven te Frankfurt am Main op 21 april 1573.
60. Abraham Pinhas z. Paradies, uit Ilmenau, overleden in juni 1573. Hij is gehuwd met
61. Mihal Isserle Auerbach, begraven te Frankfurt am Main op 10 mei 1582.

64. Levi Oppenheim, zum Riesen in Worms, overleden in 1572/3. Gehuwd met
65. Sorle, overleden in 1580.
66.  Amschel Simon z. Storch, Kats, begraven te Frankfurt am Main op 3 maart 1586. Hij is gehuwd met
67. Judlin Wolf Auerbach, begraven te Frankfurt am Main op 31 mei 1562.
122. Isserle Simon Auerbach z. Bär, overleden 1573/4. Hij is gehuwd met
123. Sorle Haim Kats, begraven te Frankfurt am Main op 22 maart 1555.

132. Simon z. Storch Kats, begraven ca. 1542.
133. Brenlin, begraven ca. 1561.
134. Wolf Auerbach, (Simon) ca. 1547. Aus Schwabach.
135. Gutrat.
244 = 134 (Wolf Auerbach)
245 = 135 (Gutrat)
246 Haim b Herts Kats z. Bär, uit Friedberg, begraven te Frankfurt am Main op 4 januari 1540. Hij is gehuwd met
247 Endle/Gutle Feibisch Worms.

496 Feibisch aus Worms


D: De voorouders van Schönle Moses Worms, tweede echtgenote van David Levi Schwelm

1. Schönle Moses Worms, begraven te Frankfurt am Main op 6 januari 1776. 

2. Moses Bendit Worms, z. Knoblauch, begraven te Frankfurt am Main op 29 juli 1729, gehuwd met
3. Sorle Jitschak Ulf, begraven te Frankfurt am Main op 19 augustus 1740.

4-5: Bendit Wolf Worms x Reitzche Moses Friedberg (zie kwartierstaat C).
6. Jitschak Moses Ulf, begraven te Frankfurt am Main op 6 mei 1674. Hij is gehuwd met
7. Kreinle Todres Oppenheim, begraven te Frankfurt am Main op 28 april 1707.

12. Moses Jitschak Ulf, begraven te Frankfurt am Main op 30 september 1675. Hij is gehuwd ca. 1634 met
13. Blum David Kallstadt kats, begraven te Frankfurt am Main op 6 april 1677.
14. Todres Levi Oppenheim, begraven te Frankfurt am Main op 18 september 1697. Hij is gehuwd met
15. Schonchen Samuel Hase, begraven te Frankfurt am Main op 19 januari 1650.

24. Jitschak zu Ulf.
26. David Kallstadt kats.
28. Levi Moses Oppenheim, begraven te Frankfurt am Main op 7 april 1655. Gehuwd met
29. Frummet Abraham Ballin, aus Worms, begraven te Frankfurt am Main op 26 januari 1649.
30. Samuel Beer Grotwohl-Hase, begraven te Frankfurt am Main op 16 oktober 1656, gehuwd met
31. Serlin Moses Oppenheim, begraven te Frankfurt am Main op 1 maart 1633.

56. Moses Levi Oppenheim, begraven te Frankfurt am Main op 12 maart 1626. Hij is gehuwd met
57. ... Gumpricht Friedberg, dochter Gumpricht (21-10-1569).
58. Abraham Lezer Ballin, (Worms), voorouders bekend. Hij is gehuwd met
59. Gutrat Eliezer Worms, (Worms).
60. Beer Samuel Grotwohl-Hase, begraven te Frankfurt am Main op 22 januari 1628. Gehuwd met
61. Merle, begraven op 22 maart 1632.
62/63 = 56/57.

112. Levi Oppenheim, gehuwd met
113. Sorle.
120/1. Samuel Grotwohl-Hase x Scheinchen. (zie kwartierstaat A).