woensdag 8 juli 2015

Kwartierstaat: Generatie XVIII

GENERATIE XVIII


131392 Aelbert Hendricksz, te Maurik, overleden vóór 1490. Hij is gehuwd met
131393 Bartraet.
131396 Olivier Jansz Wtenweerde, gerichtsman Neder-Betuwe 1494-1505. Hij is gehuwd met
131397 Yde [Doys van Maurik].
131398 Sweder van Culemborg, bastaard, richter van Eck en Maurik 1494-1502, leenman Culemborg, overleden ca. 1502. Hij is gehuwd met
131399 Beatrijs.
131408 Gerrit Ude Jansz, te Maurik, overleden vóór 1482. Hij is gehuwd met
131409 Lijsbeth.
131410 Willem van der Eem, Maurik.
135008 Dirck Cornelisz van Driel, genoemd Nieuw-Reijerwaard.
135012 = 57096 (Gerrit Gerritsz Cranendonck)
135013 = 57097 (Adriana Cleijsdr)
135018 Pieter Willemsz, boer, schout West-Barendrecht 1542, '49. Hij is gehuwd met
135019 Stijnken Adriaensdr.
138048 Dirck Aertsz van de Werken, overleden te Gameren ca. 1563. 
138049 Lijsken.
146592 Otto van Steenhuys
, geboren ca. 1450 te Malsens Hof.
150996 Paulus Wijnantsz, gehuwd met
150997 Elisabeth (Bakens).
150998 Willem Claerboltsz de Haze
, (volgens WvR).
151232 Jan Arntssoen van Santen, schepen van Malsen en Tricht, geboren te Tricht rond 1455.
155392 Richard de Fernex, hij is gehuwd met
155393 Louise Chapat, geboren te Gex.
155396 Pierre Chenelat, geboren te Cessans (Savoie) of Seysens.
155398 Hudriod Ferrat, membre du Conseil des Cinquante 1507, geboren te Genève. Hij is gehuwd met
155399 Ayma de la Crose.
157760 Anthonis Petersz van Muijlwijck
, Heilige Geestmeester Hoornaar 1503, kerkmeester 1510, ’16, 1525-’27, leefde te Hoornaar. Hij was gehuwd met
157761 Susanna Jacobs, overleden te Hoornaar op 26 december 1516.
157762 Jan Petersz, hij was gehuwd met
157763 Hilleken.
157802 Hubert Wouters Cat
, hij was gehuwd met
157803 Digna Adriaensdr.
157808 Matthijs Jansz van Muijlwijck
, kerkmeester Gorinchem 1550, procureur en administrateur van het altaar te Blokland, overleden op 9 september 1545. Hij was gehuwd met
157809 Aefken Adriaen Jansdr, overleden te Hoogblokland op 7 april 1543.
157810 Dionijs Jan Jacobsz, schout van Hoornaar. Hij was gehuwd met
157811 Adriana Jansdr.
158524 Philip Gompertsz.
158538 Alart Dircksen
, geboren te Herwijnen. Hij was gehuwd met
158539 Aricken.
158540 Hermen Jansen.
159336 = 
72304 (Dirck Gijsbertsz de Bye)
159337 = 72305 (Jenneke Peters)
163200 Otto Jansz van Rijswijck, geboren rond 1445, overleden 1513. Hij was gehuwd met
163201 Janna Claesdr van Heeswijk, geboren rond 1455.
163202 Yewaen Godertsz van den Heuvel, hij was gehuwd met
163203 Elisabeth Jansdr. Colen.
163552 Willem van Heteren
, overleden voor 5 mei 1561, vermoedelijk zoon van Gerrit van Heteren, leenman van de Aldenhaag te Zoelen en van Steventje van Zuylen van Natewisch, echter niet bewijsbaar. Hij is gehuwd met
163553 Jutta, overleden na 4 mei 1577.
163556 Hendrick van Eck van Ommeren "de Oude", overleden voor 16 februari 1553. Hij is gehuwd met
163557 Anna Bartholomeusdr van Heteren, patrona van de vicarie van het Catharina-altaar te Rijswijk, overleden in 1564.
164288 Gerard Jansz de Riege, Lakerveld, overleden vóór 1514. Hij is gehuwd met
164289 Margaretha Fredericksdr.
164928 Jacob Hendricksz Snoeck, laagdijkheemraad Land van Arkel, overleden te Gorinchem op 29 mei 1466. Hij is gehuwd met
164929 Maria Evertsdr. Loeff.
164930 Aert Adriaensz, gehuwd met
164931 Aleijd.
164936 Peter Roelofsz van Dalem, "van Dongen", bastaardzoon, overleden ca. 1496.
164938 Walraven Ottensz van Asperen van Vuren, schepen Tuil 1457, lid ridderschap Gelre 1460-1468.
165584 Jan Lutesz.
167936 Dirck Dircx de Oude van der Speck
, kerkmeester, geboren rond 1435. Hij was gehuwd met

167937 Aechte.
167944 Claes Willemsz van der Speck
, kerkmeester Rijswijk 1527, ’28, geboren te Rijswijk rond 1470.
168520 Dirck Joosten van Egmond, 'de Jonge,' ambachtsbewaarder Oegstgeest, bouwman, pachter St. Catharina Gasthuis 1489-1523. Hij was gehuwd met

168521 Katrijn Gijsbertsdr Buyser.
169136 Adriaen Gerritsz Schilperoort
, hij is gehuwd met

169137 Trijntje.
169150 Jacob Sijmonsz van Schilperoort
, lijndraaier, schepen Scheveningen 1552-1557, schout Valkenburg en Katwijk (1543-1544), overleden te Scheveningen op 6 januari 1557. Hij is gehuwd met

169151 Pleuntje Hubrechts/Machteld Gerritsdr. Paert.
176960 Iñigo Lopez João Coronel
, wonende te Segovia.

188416 verm. Melchior Lievensz van Leys, geboren rond 1490.Gehuwd met
188417 verm. Hanne Cooldeze lieden zijn opgevoerd door Van Rheineck Leyssius in NL.
188806 Pieter Jacobsz, hoedenmaker in de Warmoesstraat te Amsterdam, hij was gehuwd met
188807 Katrijn Pietersdr.
188810 Egbert Barentsz
, alias “den Gulden Knecht”, hij was gehuwd met
188811 Foyse Centendr.
188814 Allert Boelens Andriesz
, schepen Amsterdam in 1516, raad 1520, burgemeester in 1522, geboren te Amsterdam in 1479, overleden aldaar op 7 september 1551. Hij was gehuwd met
188815 Maria Pieter Weynensdr. Bam, overleden te Amsterdam op 7 april 1552.
188816 Cornelis Cornelisz de Vlaming van Oudtshoorn, graanhandelaar in de Warmoesstraat, schepen Amsterdam 1525, raad in de Vroedschap aldaar 1526, overleden aldaar in 1535. Hij was gehuwd te Amsterdam in 1513 met
188817 Tiet Jan Evertsdr, geboren te Enkhuizen in 1479.
188818 Dirck Gerritsz Gisp, overleden te Amsterdam vlak voor april 1532. Hij was gehuwd met
188819 Marie Coertendochter, zij hertrouwde met Mr. Claes Jansz Seijs.
188822 Cornelis IJsbrantsz Barckman, hij was gehuwd met
188823 Aef Jansdr. Verburch, zij was een volgelinge van Menno Simons.
188830 IJsbrant Pietersz Hem, “in de Vergulde Zwaan,” overleden te Amsterdam. Hij was gehuwd met
188831 Lijsbeth Bartens.
188838 Lieven Lampsins
, hij was gehuwd met
188839 … van Havicxkerken.
188852 Cornelis Jansz Coeymans
, buidel- en tassenmaker te Antwerpen. Hij was gehuwd met
188853 Clara Stoops
188854 Tommaso di Guasparre Spinelli
, ambassadeur van de Engelse koning Henry VIII in de Lage Landen, geboren [te Florence] in 1472.

Hij had een buitenechtelijke relatie met
188855 Catharina [de Cordes?], volgens de stambomen .... De Cordes; Spinelli noemt haar in zijn testament slechts bij de voornaam Catharina. 
188880 Willem Selyns, burgemeester van Sint-Truiden, hij was gehuwd met
188881 Stijntje Willems.
188882 Jan van Rijckels
, hij was gehuwd met
188883 Anna Stevens.
188886 Pieter Colijn
, schepen, burgemeester van Amsterdam, overleden aldaar in 1535.
188928 Jan van Westrenen, verkreeg burgerschap van Utrecht 1524.
188930 Jan van Malsen [Harmensz?], overleden in 1515. Hij was gehuwd met
188931 Hadewich van Hindersteyn, geboren rond 1470, overleden in 1521.
188940 Willem Heyndricksz Pijll, vermeld te Utrecht 1491, 1500, ’04, ’06, geboren rond 1470. Hij was gehuwd in 1493 met
188941 Geertruid van Krachtwijk (Catharina Dircks van Crachtwijk?)
188942 Mr. Gerrit Knoop, vermeld 1486, raad van Utrecht 1488, 1520, cameraar Utrecht 1512. Hij was gehuwd met
188943 Wendelmoedt de Vosse Willemsdr.
188948 Embert Hendrick Embert Teulings
, lakenkoopman op Antwerpen, geboren te 's-Hertogenbosch ca. 1472, overleden aldaar in 1531. Hij is gehuwd met
188949 Johanna Nicolaes Jan van Berckel
188952 François Thibault
, membre des Conseils d'Ypres, overleden ca. 1523. Hij is gehuwd met
188953 Marie de Vroede.
188954 Nicolas Kyndt
, overleden op 20 december 1500, zoon van Renaud Kyndt en Louise van Halewijn Danielsdr.? gehuwd met
188955 Maria Vitse.
188984 Corneille du Bois
, hij was gehuwd met
188985 Cathérine de Facuwez.
188986 Peeter de Walsche
, burgemeester Brussel 1508, deken vleeshouwersgilde. Hij was gehuwd met
188987 Elisabeth van Crainhem.
189056 Jacques Mamuchet
, ook genaamd Jacquemart, burger van Doornik, chaudronnier, overleden te Doornik op 4 juni 1542. Hij was gehuwd met
189057 Pasque Regnault, overleden te Doornik op 30 juni 1545.
189058 Jehan de Billouwet, hij was gehuwd met
189059 Jehanne de Bachy, dite de Vezon.
189060 Théry de Baudrenghien, dit du Pont, seigneur du Marquais, Vivier, Espier et Le Plancq. Hij was gehuwd met
189061 … Marichal, geboren te Pottes
189080 Michel de Malapert, heer van Rieux, schepen van Mons 1501. Hij was gehuwd te Bergen (Mons) in 1501 met
189081 Cathérine de Hoston, geboren rond 1480, overleden na 1528.
189082 Jean de Behault, hij was gehuwd met
189083 Jeanne Pitoul.
189088 *Martin de Velaere
, te Kortrijk.
189092 Jan Pels, gehuwd op 27 augustus 1479 met

189093 Elisabeth van Etten.
189094 ... Warnier, (Werner), gehuwd met
189095 Catharina Meeus, later gehuwd met Henri van Berchem, ridder, heer van Helshout, overleden in 1526. Had een zuster Jossine Meeus x Gilles van Berchem.
189096 Jan Gheys, overleden te Kortrijk voor 30 augustus 1515. Hij is gehuwd met
189097 ... Fremault.
189098 = verm. 189088 (Martin de Velaere).
189100 Wouter van den Hecke
, overleden te Brugge. Men lette op dat niet bewezen is dat het echtpaar Hecke-Ryne ouders zijn van Josse, maar wel waarschijnlijk. Hij was gehuwd met
189101 Beatrix van den Ryne.
189102 Hugo de Gramez
, (Grammez), ridder, heer van Winghene, raadgever van de financiën van Karel V van Spanje, overleden op 10 september 1553. Hij was gehuwd met
189103 Jeanne Cant, genoemd als dochter van Jacques Cant.
189168 Arnt Tulleken, geboren rond 1484. Hij was gehuwd met
189169 Aleyt van den Bongart.
189172 Gaert Gaymans
, hij was gehuwd met
189173 Ferruina van Baefrade.
189174 Johan Bongart.
189250 Gilles von der Channen
, (Aegidius), kupfermeister, raadslid, overleden te Aken in 1529. Hij is gehuwd met
189251 Catharina von Bree.
189256 = 188816 (Cornelis Cornelisz de Vlaming van Oudtshoorn)
189257 = 188817 (Tiet Jan Evertsdr.)
189258 Pieter Fopsz
, zuivelkoper. bergevaarder, overman Handboogdoelen 1542, regent St-Pieters gasthuis 1548-1559, overleden te Amsterdam in 1559. Hij was gehuwd met
189259 Janneken Opkendr, zette de zuivelhandel van haar man voort “in de zijde Specx.”
189260 Jan de Wael Jacobsz, “in het Gulden Paert”, overleden kort voor april 1536. Hij was gehuwd met
189261 Alijd Wigboutsdr.
189262 Jan Gerritsz Benningh
, overleden te Amsterdam in 1557, schepen 1531, reisde veel. Hij was gehuwd met
189263 Trijn Stansdr, overleden vlak voor augustus 1579, “hoogbejaard”.
189266 Elbert Pietersz, ook genaamd de Vries, zuivelkoper Kalverstraat. Hij was gehuwd met
189267 Gheert Adriaensdr.
189270 Jan Claesz Vis
, ook genaamd Vischgen, hij was gehuwd met
189271 Ael.
189274 Jan Vranckensz de Wael
, hij was gehuwd met
189275 Neeltgen van Amerongen, begraven te Amsterdam op 18 oktober 1559.
189278 Willem Willemsz Sonderdanck, teerkoper, hij was gehuwd met
189279 Reymburch Jacob Pietersz Huychdr.
189286 Charles le Flamen
, seigneur de Bauldour, hij was gehuwd met
189287 Françoise Vanderve/Verderve.
189344 Hendrick Bitter Hendricksz, 
bezit landerijen bij Rheden 1474, gehuwd met

189345 Weendell, weduwe 1475.
189346 Johan Sluysken, schepen Arnhem 1543, overleen aldaar op 1 juni 1553. Hij is gehuwd met
189347 Alijt van Doornick, (Naleken), overleden te Arnhem op 5 mei 1564.
189372 = 189346 (Johan Sluysken)
189373 = 189347 (Alijt van Doornick)
189396 Cornelis Willemsz van Duykenburch, gehuwd met
189397 Barbara Adriaensdr. Vermeer, (van der Werff), geboren te Leiden ca. 1532.
189408 *Cornelis Lodewijcksz Arckenbout, nader na te gaan.

189410 Jacob Alderts van Couwenhoven, genoemd als grootvader van Cornelis Arckenbout, haringkoper, schepen van Brielle, burgemeester van Brielle, overleden aldaar in 1616.
189418 Gerrit Huygensz van der Buys, kuiper, koopman, schepen Rotterdam 1602, overleden te Rotterdam in januari 1609. Hij is gehuwd met
189419 Fijtge Jans.
189420 Cornelis Jacobsz Briel
, raad, schepen Brielle, gerecht 1552, burgemeester 1558, '60, '62, '64, '66, '70, '74, '76, thesaurier 1577-1604, overleden te Brielle op 12 maart 1607. Hij is gehuwd (2) met Aaltje Gijsberts Bosch. Hij is gehuwd (1) op 26 juli 1552 met
189421 Aaltje Cornelisdr. van der Burch, overleden op 2 augustus 1564.
189422 Gerrit Jansz Delft, (Delff), raad Amsterdam 1578-1581, regent Dolhuis 1574, koopman "in den Gulden Harinckton", ontvanger Holland 1580, thesaurier-generaal Holland 1580-1584, koopman verder te Delft, hij is gehuwd met
189423 Aecht Pietersdr., geboren in 1542.
189324 Hugo van Vredenburch, gehuwd met
189325 Beatrix Willemsdr.
189326 Willem Clementsz Boelen
189428 Adriaen Pietersz, ketelaar, overleden te Rotterdam op 1 maart 1558. Hij was gehuwd met
189429 Hillegond Cornelisdr. Besemer, geboren te Rotterdam in 1534, overleden aldaar in 1607.
189430 Pieter Jacobsz van Varick, overleden te Delft op 26 december 1598. Hij was gehuwd te Delft op 25 januari 1555 met
189431 Maria Dircksdr van Santen.
189436 Willem Christiaensz Prins
, hij was gehuwd met
189437 Christina van der Stock, overleden te Rotterdam op 24 januari 1599.
189438 Adriaen Dircksz Wittert, kerkmeester, reder ter haringvisserij., overleden te Delfshaven op 25 december 1573. Hij was gehuwd met
189439 Hadewij Hermansdr Kels, overleden te Rotterdam op 15 april 1590.
189596 Diederik van Eyll, overleden in 1512. Hij was gehuwd in 1489 met
189597 Walburg van Baer, geboren rond 1465.
189600 Simon Resteau, geboren rond 1440. Hij is gehuwd met
189601 Jeanne Binette, geboren rond 1460.
189602 Arnould du Moulin, hij is gehuwd met
189603 Jacqueline le Roy.
189604 Jean Godin
, seigneur d’Auberchicourt, schepen de Valenciennes 1526. Hij was gehuwd met
189605 Jeanne le Comte.
189606 François Picot
, hij was gehuwd met
189607 Agnès de Boudart.
189610 Jean le Jeune d’Espiennes
, seigneur de Veillereilles, hij was gehuwd met
189611 Jeanne de Malapert.
189628 Pierre d’Hennuier
, seigneur du Jardin, hij was gehuwd met
189629 Cathérine de Carnoy.
189630 Nicolas Duponcheaux
, overleden voor 24 april 1569. Hij was gehuwd met
189631 Marie Topenne.
189806 Heinrich von Dellingshausen, 
koopman, Ältermann grote gilde, uit Einbeck, overleden te Reval in 1525. Hij was gehuwd met

189807 Margaretha von Wehren, (Werne)
189808 Ewert I von Renteln, raad Lübeck 1501-1520, overleden op 5 januari 1520. Hij is gehuwd met
189809 Anneke Pawest.
189810 Johann Pepersack, burgemeester Reval, overleden in 1583.
189814 Ewert Hessels, koopman, burger Reval, raadsheer, Schwarzhäupterbruder 1485, overleden op 3 oktober 1531. Hij is gehuwd met
189815 ... Wichmann.
189822 Hans Sasse, overleden op 11 november 1524. Hij is gehuwd met
189823 Elsabe Horstin, geboren te Reval, overleden op 24 november 1530.
190038 Hendrick van Weelde
190272 Pieter Arentsz Dou
, leidekker, geboren rond 1465. Hij was gehuwd met
190273 Aefgen.
190274 Cornelis Jan Roelofsz.
190306 Jan Hendricksz de Beauvoir,
deurwaarder der Grote Raad van Mechelen, substituut procureur-generaal Hof van Holland, apotheker, lid der schutterij Sint Joris, overleden vóór 22 maart 1561. Hij is gehuwd met

190307 Neeltje Jorisdr., overleden ná 22 maart 1561.
190332 Cornelis Pietersz 'den Ouden' van Driel, waarsman, hoogheemraad IJsselpolders, overleden te IJsselmonde in 1555. Hij is gehuwd met
190333 Soetje Jansdr, overleden te Oost-IJsselmonde in 1561.
190334 Mr. Gijsbrecht Adamsz Back.

190514 Mr. Nicolaes Kuysten, secretaris te 's-Hertogenbosch, overleden voor 1534. Hij is gehuwd met
190515 Mechteld Jans Witmery, (Witmeri, van Witmeer).
190844 Dirck Jansz van Clootwijck, schout en heemraad te ’s-Grevelduin. Hij was gehuwd met
190845 Lijsbeth Claesdr van der Velde.
191232 Dietrich Grothe
, leider koopmansgilde, raadsheer, geboren te Lemgo in 1445. Hij was gehuwd met
191233 Ilse Gevekot, geboren te Minden.
191260 Gottschalk Cothmann
, burgemeester Lemgo, overleden aldaar in 1529. Hij is gehuwd met
191261 Ilsabe Derendal, geboren te Höxter, overleden te Lemgo.
191288 verm. Helmich van Heeckeren, te Zutphen 1582/3. Gehuwd met Anna van Bruinen.

192544 Nikolaus Keller vom Steinbock, “Zwölfer zur Schneidern 1502, Natalrat und Vogt zu Dübendorf 1512, Vogt zu Greifensee 1515, Kriegsrat und Hauptmann in den Mailänder Feldzügen,” gesneuveld te Marignano op 14 september 1515. Hij was gehuwd met
192545 Agnes Lüthi.
192546 Hans Meyer von Knonau
, “Achtzehner 1510, Richter am Stadtgericht 1511, Fähnrich bei Novarra 1513,” geboren te Zürich in 1478, overleden aldaar op 26 november 1517. Hij was gehuwd te Zürich in 1504 met
192547 Anna Reinhard, overleden te Zürich op 6 december 1538.
192548 Konrad Werder, goudsmid, overleden in 1542. Hij is gehuwd met

192549 Apollonia Keller vom Steinbock, overleden op 22 augustus 1571.
192552 Niklaus Ulrich.
192554 Hans Ulrich Kambli
, Zwölfer zur Gerwe 1507, Zunftmeister 1513, Salzhausschreiber 1525, Obristmeister 1528, Stiftskammerer 1540, overleden te Zürich op 7 oktober 1547.
192556 Johannes Haller, eerst priester, “Helfer,” en later “Pfarrer,” geboren te Wil in 1487, overleden in de slag bij Kappel am Albis op 11 oktober 1531. Hij was gehuwd in 1521 met
192557 Verena Zerer, geboren te Amsoldingen in 1505, overleden in februari 1569.
192558 Hans Heinrich Göldli, geboren in 1496, overleden op 16 maart 1553. Hij was gehuwd met
192559 Adelheid Schleininger, overleden op 15 maart 1573.
192568 Jr. Felix Rordorf, “Junker,” Offizier, Richter, Abtei Kapitel, geboren te Zürich. Hij was gehuwd met
192569 Catharina Rubli, leeft te Zürich.
192570 Joachim Göldli, “Konventherr zu Rheinau, Benediktinermönch 1527-1539, Achzehner im grossen Rat von Zürich,” overleden op 14 januari 1581. Hij was gehuwd in 1524 met
192571 Barbara von Bonstetten, overleden in 1531.
193600 Tamme Sickens.
193602 Popke tho Merum
, hij was gehuwd met
193603 Enneke.
193604 Havick Louwes
, landbouwer te Enseles. Hij was gehuwd met
193605 Teteke Onnens, geboren te Enselens.
193606 Waelcko Elama tho Uythuysen, landbouwer te Elamaheerd, geboren te Uithuizen rond 1467, overleden aldaar op 12 mei 1541. Hij was gehuwd met
193607 Tjalde bij den Dijk, geboren te Loppersum, overleden aldaar op 19 juni 1558.
193616 Jacques Rufelaert, schepen van der Keure. Hij was gehuwd met
193617 Jossine van der Brugghe.
193618 Richard Uutenhove
, heer van der Gracht, overleden te Gent op 13 januari 1529. Hij was gehuwd met
193619 Jossine van de Woestyne, dame van Cassel, Wareghem en Hoogenwalle.
193624 Gerd Bolardus, hij was gehuwd met
193625 Stine Grawert.
193626 Upted Harringa
193632 Lucas Joosz van Hulten
, wijnkoper te Antwerpen, waard in “de Witte Leeuw”, overleden te Antwerpen op 2 september 1518. Hij was gehuwd in januari 1502 met
193633 Agneta van der Hagen, geboren te Antwerpen rond 1482, overleden aldaar op 2 mei 1512.
193656 Coop Broeils, schulte van Rolde 1531, 1546. Hij is gehuwd met
193657 ... Hiddingh.
193708 Jan Woutersz Heijmans
, raad Dordrecht 1526-’35, schepen Dordrecht 1539-’46. Hij was gehuwd met
193709 Johanna Reedgeld
193710 Claas Hendricksz Kolff
, schepen van Gorinchem. Hij was gehuwd met
193711 Heijlwich Jans van der Haer.
193712 Louis de Geer
, gegoed te Chênée, vermeld in 1455, 1485-1521, overleden rond 1522. Hij was gehuwd met
193713 Marguerite de Hierloz.
193714 Mathieu de Belflamme
, hij was gehuwd met
193715 Catherine de Fexhe.
193716 Matthieu de Neille
, hij was gehuwd met
193717 Marie de l’Evesquecourt.
193718 Badouin de Halinck
, hij was gehuwd met
193719 Catherine d’Heures.
193720 Estienne Gérard
, hij was gehuwd met
193721 Isabeau de Chokier, uit de stam Surlet.
193722 Laurent Tilman, hij was gehuwd met
193723 Catherine Mulkeman.
193724 [Pierre de la Fosse]
193725 [Gertrude de Lens]
193726 [Henri de Malaise]
193727 [Ode le Cerf.]
193736 Richard Toussaint
, geboren te Saint-Laurent. Hij was gehuwd met
193737 ……. De Cheury.
193740 Gilbert Couët
, seigneur du Vivier, maître des requêtes de la Reine.
193742 Pierre de Gohorry, gehuwd met
193743 Cathérine de Rivières
193756 Claude de Trie
, seigneur de Varennes, burger van Lyon 1516 (poorter), “conseiller de Lyon 1526, ’33, ’67, geboren te Lyon in 1492. Hij was gehuwd met
193757 Cathérine de Laurencin.
193758 Guillaume Budé
, seigneur de Marly-la-Ville, invloedrijk Frans classicus en humanist. Zijn interesses en studies lagen in de klassieke talen, medicijnen, theologie en filosofie. Hij was secretaris van Lodewijk XII, en reisgezel van Frans I. Hij poogde tot verbeterde instellingen om Latijn, Grieks en Hebreeuws te leren. Hij is geboren te Parijs op 26 januari 1467, overleden aldaar op 23 augustus 1540. Hij is gehuwd met
193759 Roberte le Lieur, bekeerde zich te Genève tot het Calvinisme, overleden te Genève op 15 april 1550.
193774 Hobbe Reyns, gehuwd met

193775 Trijn Thomas.
193778 Albert Dircksz de Pool, gehuwd met
193779 Katrijn Jansdr, huwt later Jan van Hoorn

194046 Jan van Uffelen, goud- en zilversmid te Antwerpen. Hij is gehuwd met
194047 Cornelia van der Meeren, (Vermeeren).
194078 Jan Adriaansz Persijn, gehuwd met
194079 Marie Vossen, waardin te 's-Gravenhage, afkomstig uit Gorinchem.
194232 Alexander Grothe, lid koopmansgilde 1509, “Ratsherr, Kämmerer,” burgemeester Lemgo 1523, geboren te Lemgo, overleden aldaar in 1552. Hij was gehuwd met
194233 Lucardis Wippermann, geboren te Lemgo.
194236 Lüdeke Harsewinkel, gaf de bisschop van Osnabrück 300 goudguldens 1554. Hij was gehuwd met
194237 Anna Polemann.
194532 Cornelis Matthijsz van Bancken

200916 Adriaen Michielsz Spruijt, heilige geestmeester van Strijen, schepen Strijen 1521. Hij was gehuwd met
200917 Beatrix Adriaensdr.
203684 Danckert Venijn Jacobsz
, hij is gehuwd met
203685 Hildegond Wilemsdr van der Duyn, bezit Honingen, Palensteyn en Schoonderloo.
203304 Mattheus Jansz van Berendrecht, gehuwd met
203305 Adriana Jansdr van den Woude.
203306 Dirk Aelbertsz van Leyden, gehuwd met
203307 Belia Arents Heerman.
203310 Ghijsbrecht Jan Wittensz, drapenier te Leiden. Hij is gehuwd met
203311 Catharina Gheryt Vinckendr.
203322 Daniel Gerrit Colijnsz, schepen Delft. Hij is gehuwd met
203323 Gherit Aechte Nagel.
209600 Roelof Jansz Cranendonck, landpoorter van Dordrecht 1445-1450, heemraad van de polder Reijerwaard 1454, schout Ridderkerk 1459-1460, waarsman (penningmeester) Oud-Reijerwaard 1460, ’67-’70, geboren rond 1410, overleden rond 1483.
216064 Heynrick Jansz Besemer, bouwman, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht rond 1440. Hij is gehuwd met
216065 Margriet.
216068 Adriaen Willemsz Jonckindt.
224960 Dirck Jacobsz van Schoer
, schepen Charlois 1498, hoogheemraad Dirk Smeetsland en Mr. Arend van der Woudensland 1470, geboren te Ridderkerk rond 1440, overleden te Charlois.
225008 = 224960 (Dirck Jacobsz van Schoer)
227230 Beije Doens
, schepen Portugaal 1543, ’48, ’49, heemraad Portugaal 1538, geboren te Portugaal rond 1460. Hij was gehuwd met
227231 Maritge Claesdr, geboren te Portugaal.
227648 Aert Aertsz Vendicx, overleden te Sprang 1494/1500. Hij is gehuwd met

227649 Thoenke.
227650 Wouter Berthouts, geboren rond 1440.
227680 Marcelis Wijtmansook genaamd Ceel Wijten, of Marselis Wijtman Gerits Cort Wijtmans, gegoed te Heukelom, genoemd te Oisterwijk 1418, ’20, ’26, ’33, te Udenhoud 1443, overleden voor 1444, waarna zijn kinderen zijn nalatenschap deelden. Hij was gehuwd met
227681 Elisabeth Wouter Scellekens (van Ghorp).
227684 Gijsbert Petersz van Boerden
, hij was gehuwd met
227685 Lijsbeth Janse Smolders.
227686 Gerit Jans die Beer
, boer, geboren te Tilburg rond 1430.
227692 Hendrick Roelofsz, hij was gehuwd met
227693 Heilwich Jansdr Stappaerts
227694 Jan van der Amervoirt.
227698 Goijaert Gijsbertsz van Ellaer
, hij was gehuwd met
227699 Katharina Mathijsdr.

227700 Hendrick Beerthen.
227702 Jan Aerts Smeets, smid te Tilburg, gehuwd met
227703 Ermgaert Willems van Kasselaer.
227704 Peter Berijs van Oerle, boer.
227706 Hendrick Jansz Hagaerts.
227708 Gherijt Hendrick Geenen van Gorp,
overleden vóór 1537. Hij is gehuwd met

227709 Mechteld Jacob Hendrick Heijmericks.
228376 Beijen Doensz, ook genaamd Beijen Doedijnsz, leenman van Putten 1455 – 1488, schepen van Portugaal 1458-1462, stichter van een memorie te Nieuw Rhoon. Hij was gehuwd met
228377 Lijsbeth, stichtster van een memorie in de kerk van Portugaal, overleden op 17 december 1485.
228520 Koos Dircx van Riede, leenman van Putten 1455-1475, overleden voor 1476.
228576 Garbrant de Oude Garbrantsz, drapenier 1519, ’20, meestervolder te Leiden 1519, ’20, overleden na 1530. Hij was gehuwd met
228577 Katrijn Meesdr.
228578 Willem Claes Heyndricx.
228592 Jan Hugesz
, leenman van de Hofstad van Putten in Oud Bernisse 1521-1548. Hij was gehuwd met
228593 … Jacobs.
229280 Jacob Meijnertsz
, bezat grond in de polder van het Oudeland van Moerkerken. Hij was gehuwd met
229281 Hillegont.

231280 Dirck Adriaen Pietersz, overleden voor 1524.
236296 Adriaen Romboutsz ’s Grauwen, hij was gehuwd met
236297 Jenneke Adriaen Cornelis Peter Nouts.
236316 Petrus Andries
, hij was gehuwd met
236317 Kathelijn Jans van der Goude.
247584 Hendrick Jacobsz Buijs,
Waspik.

247616 Bartrom Goijaert Claessen de Bont, kerkmeester, Loon op Zand, gehuwd met
247617 Mechteld Aelwijn Scuylenborchs, Tilburg.
247618 Arnt Willems die Witte, gehuwd met
247619 Marij.
247634 Peter Corsten, Waspik, gehuwd met
247635 Claesken.
250496 Hendrick Hendrick Rutgers Strick, leefde te Berghem, overleden voor 1491. Hij is gehuwd met
250497 Beel Hendrick Wouters.
253072 Adriaen Gherits Oerlemans,
 schepen Loon op Zand, begraven aldaar op 14 februari 1507. Hij is gehuwd met
253073 Adriana Hendrick Sijmonsdr, overleden te Loon op Zand op 16 maart 1513.
253104 Rommen Thonis.
253106 Joost Pouwels Gherwijnse
253118 Adriaen Jansz Cuijsten
, hij is gehuwd met
253119 Anthonia.
260864 Adriaen van der Duyn
, bastaardzoon, schout Moordrecht 1449, schout Zevenhuizen 1461, 1478. Hij is gehuwd met
260865 Lijsbeth.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten