woensdag 8 juli 2015

Kwartierstaat: Generatie XVII

GENERATIE XVII

65696 Willem Aelbertsz, nabuur Maurik 1543.
65698 Arnt Wtenweerde, te Maurik, gehuwd met
65699 Hadewich Swedersdr. van Culemborg, (Haze), te Maurik.
65704 Johan Ude Gerritsz, te Maurik, gehuwd met
65705 Johanna van der Eem Willemsdr, Maurik.
67504 Claijs Dircks van Driel, schout, dijkgraaf Ridderkerk, hij is gehuwd met
67505 [Nelleke]
67506 Leendert Gerrits Cranendonck, landbezitter Ridderkerk, kerkmeester aldaar 1552, heemraad 1553-1573, '77, hij is gehuwd met
67507 Mariken Wouters.
67508 Louris Pietersz, boer onder Charlois, West-Barendrecht, gehuwd met
67509 ... Pietersdr.
69024 Joost Dircksz van den Werken, schout van Gameren, overleden ca. 1589.
72304 Dirck Gijsbertsz de Bye, hij was gehuwd met
72305 Jenneke Peters.
72306 Arnoldus die Man.
73296 Anthonis van Steenhuys
, schepen in de bank van Deil, geboren te Malsens Hof te Geldermalsen rond 1475.
73302 verm. Roelof van Stakenborch, leeft te Eck. Hij is gehuwd met
73303 verm. Mechtild.
75488 Wouter Dircksz
, burger Wijk 1478, wschl. zoon van Dirck Jan Smeets van Coddenoerde, schepen Wijk bij Duurstede 1442-49.
75490 Herman Stevensz, schepen Wijk bij Duurstede 1502, ’05, ’06, 1512, gehuwd met
75491 Gueltgen
75496 Mr. Johan Paulusz
, schout Tiel, Zandwijk, overleden op 12 juni 1505. Hij is gehuwd met
75497 Hadewich de Haze.
75498 Evert van Geysteren
, gehuwd met
75499 Mechtelt (van Gendt).
75616 Arijes Jansz van Santen
, leenman van Buren, geboren rond 1490.
77696 Michel de Fernex, leefde nog 1507. Had in 1478 de leeftijd van 25 jaar, dus moet hij geboren zijn in 1453.
77698 Etienne Chenelat, (Thivant), commandable, citoyen Genève 1496, hij is gehuwd met
77699 Jeannette Ferrat, weduwe 1526, overleden te Genève op 17 juli 1551.
78384 = 18324 (Anthonis Ottensz van Steenhuys)
78385 = 18325 (Baet Herman Geurtsdr.)
78880 Adriaen Anthonisz van Muijlwijck
, kerkmeester van Hoornaar. Hij was gehuwd met
78881 Anna Jan Petersdr, geboren te Hoornaar.
78882 Willem Dircksz.
78884 Jan Gerardsz.
78900 Gerrit Gijsbertsz van Beusecom
, overleden te Hoornaar op 14 september 1625. Hij was gehuwd met
78901 Cunera Huberts, overleden te Hoornaar op 30 oktober 1618.
78904 Jan Matthijsz van Muijlwijck, waarsman van het Land van Arkel boven en beneden de Zouwe 1573-1576, kiesman te Hoogblokland 1610. Hij was gehuwd met
78905 Digna Dionijsdr.
78906 Gerrit Jansz,
 leenman van de hofstede Noordeloos. Hij was gehuwd met
78906 Marichje Jan Hugensdr.
79262 Gompert Philipsz
, ouderling van Haaften.
79268 Gijsbert Goertsz Rosa, geboren te Herwijnen. Er zijn discussies over zijn afstamming uit  o.a. de familie Van Heukelom. Hij was gehuwd met
79269 Maria Alert Dircksen.
79270 Walraven Hermens
, geboren te Herwijnen. Hij was gehuwd met
79271 Lysken.
79280 Cornelis Gijsbertsen Clop
, hij was gehuwd met
79281 Willempjen Jans.
79282 Cornelis Cornelisz Bouman
, schepen Hardinxveld 1603, ’08.
79668 Hendrick Dircksz de Bije, overleden 1586.

81282 Coert Marsch, hij is gehuwd met
81283 Heijlwich.
81600 Jan Ottensz van Rijswijck
, geboren rond 1486, overleden in 1558. Hij was gehuwd met
81601 Goverdina van den Hoevel.
81752 Hendrik Wyntgens
, bezat een huis te Arnhem 1526, overleden 1533/6. Hij is gehuwd (2) met Geertruyd van Tuyl. Hij is gehuwd (1) met
81753 Hilleken de Vreede.
81776 Coenraed van Heteren
, dient in 1570 een supplicatie in toegelaten te worden tot de Ridderschap, overleden voor 4 maart 1577. Hij is gehuwd (1) met Griete, (2) met Hadewich. Uit één dezer huwelijken zijn zoon Willem.
81778 Bartolt van Eck Hendricksz, hij is gehuwd (1) met Margriet van Weerden, (2) met Mechteld van Grootveld. Onduidelijk is wie van beide de moeder van Anna is.

82144 Jan Gerardsz de Riege, te Lakerveld, overleden vóór 1538. Hij is gehuwd met
82145 Fije.
82464 Jan Jacobsz Snoeck, secretaris Gorinchem en het Land van Arkel 1501, heilige geestmeester Gorinchem 1519. Hij is gehuwd met
82465 Margriet Aertsdr.
82468 Roelof Petersz van Dalem, vermeld 1436-1442. Hij is gehuwd met
82479 ... Walravensdr.van Asperen van Vuren.
82470 Lambert Daenen, te Gorinchem, gehuwd met
82471 Aleijd.
82690 Adriaen Frans Harmensz, hij was gehuwd met
82691 Teuntge.
82698 Claes Cornelisz
, hij was gehuwd met
82699 Margriet Reijer Evertsdr. Snel, geboren te Benschop.
82792 Dirck Jansz die Boeve, geboren rond 1460.

82862 Schrevel Willemsz, Benschop. Hij is gehuwd met
82863 Geertruijd Andriesdr.
83608 Pieter Teunisz.
83610 Jan Dirk Geerlofs, gehuwd met
83611 Aaltje.
83968 Dirck Dircx de Jonge van der Speck, geboren rond 1465, overleden te Rijswijk op 16 januari 1546. Hij was gehuwd met

83969 Baeltgen.
83972 Jan Claesz van der Speck
, geboren te Rijswijk rond 1500. Hij is gehuwd met

83973 Katrijn Dircxdr.
84228 Jacob Pietersz
, 'de Jonge,' te Valkenburg, geboren rond 1490.
84260 Gijsbert Dircksz van Egmond, bouwman, bouwmeester Abdij van Rijnsburg, geboren te Oudevliet. Hij was gehuwd met

84261 Alytgen.
84262 Andries Willemsz Peyns
, bouwman, pachter St. Pancraskapel en St. Catharina Gasthuis.
84568 Jacob Adriaensz Schilperoort, Scheveningen. Hij is gehuwd met

84569 Jannetje Matheus.
84570 Joris Adriaen Ottensz.
84574 Adriaen Cornelisz den Jagher
, lijndraaier, kerkmeester, caegerman, Scheveningen. Hij is gehuwd te Scheveningen met

84575 Jannetje Jacobs van Schilperoort.
84592 Berwert Sijmonsz
, kerkmeester Monster 1580.
85538 Gerrit Florisz, hij was gehuwd met

85539 … Jorisdr.
88480 Francisco Iñigo Coronel
, woonde te Salvaterra, [diende het Vlaamse leger].

94208 Adriaen Melsz van Leys, alias Leyssius, kocht een weiland te Goes 1580, geboren rond 1520.
94220 Jacques Boursse, Valenciennes, hij is gehuwd met
94221 Anthonette Hardy.
94356 IJsbrand Symonsz.
94400 Claes van Harencarspel
, drost van Oirschot, gehuwd met
94401 Agatha van Teylingen, Zie voor deze kwestie NL 1983.
94402 Willem Michielsz Vrient, kruidenier op de Dam “in ’t Radt der Avonturen”, geboren in 1504. Hij was gehuwd in 1540 met
94403 Jaepgen Pietersdr, geboren te Amsterdam in 1520, begraven aldaar op 28 december 1577.
94404 Jan Meurlinck, overleden te Amsterdam vlak voor 1534. Hij was gehuwd met
94405 Marij Egbertsdr. Guldenknecht, begraven te Amsterdam op 7 december 1565. Zij huwt later met Pieter Symonsz “in den Haringh”.
94406 Hendrick Pouwelsz, gezegd van Gisp, heer van der Does, lakenkoper, stichter van het Dolhuis, geboren te Jisp rond 1495, begraven te Amsterdam op 3 februari 1561. Hij was gehuwd te Amsterdam op 18 juni 1521 met
94407 Stijn Allertsdr. Boelens, begraven te Amsterdam op 12 september 1559.
94408 Cornelis Cornelisz de Vlaming (van Oudtshoorn), wijnkoper in de Warmoesstraat, geboren te Amsterdam op 27 juni 1521, overleden aldaar voor 1569. Hij was gehuwd te Amsterdam in 1543 met
94409 Griet Dircksdr. Gisp, geboren te Amsterdam in 1522.
94410 Dirck Govertsz Wuytiers, koopman “in de Gulden Buys” aan de Nieuwendijk te Amsterdam, geboren te Amsterdam in 1523, overleden aldaar in 1557. Hij was gehuwd te Amsterdam in 1547 met
94411 Aecht Cornelisdr. Barckman, zij huwde later met Andries Boelens.
94412 Hendrick Warnarsz van Bronckhorst, brouwer te Weesp, overleden te Weesp op 30 januari 1581. Hij was gehuwd met
94413 Gesitgen Cornelisdr van Lockhorst, ook genaamd Ida van Lockhorst.
94414 Hendrick Jansz Haeck, overleden te Amsterdam op 16 juni 1571. Hij was gehuwd met
94415 Claesgen IJsbrantsdr. Hem, begraven te Amsterdam op 27 mei 1590.
94418 Josse de Budt, hij is gehuwd met
94419 Godelieve Lampsins.
94424 Hans de Haze
had verm. zuster Marie, Bergen op Zoom, en grootvader Osten (= Osten de Haze te Brugge?). Hij was gehuwd met
94425 Anna van Eemhoven.
94426 Jeronimus Coymans
, hij was gehuwd met
94427 Constantia Spinelli, geboren in 1516, overleden te Antwerpen op 12 juli 1581.
94440 Jan Willemsz Selijns, geboren te Sint-Truiden op 20 mei 1526, overleden aldaar in 1561. Hij was gehuwd met
94441 Niesje van Rijckels, overleden te Amsterdam op 7 september 1572.
94442 Hans Spranckhuijsen, hij was gehuwd met
94443 Lubberichje Colijn.
94444 ….. Rijckaert
, huwde met
94445 Catharina Jorisdr de Moor.
94446 Philips Metsue
, uit Belle, later te Norwich, hij was gehuwd met
94447 Claasje Turcx.
94464 Hendrik Jansz van Westrenen
, hij was gehuwd met
94465 Benedicta Jansdr van Malsen, geboren rond 1500, overleden in 1533.
94466 Cornelis Hubertsz Schinckel, hij was gehuwd met
94467 … Uytenbroek.
94468 Willem van Cleeff
, hij is gehuwd met
94469 Wendelmoet Lubbert Matthijsdr, overleden te Utrecht op 9 november 1575.
94470 Mr. Hendrick Pijll, advocaat van de Staten van Utrecht 1530. Hij was gehuwd met
94471 Maria Knoop
94472 Frans Pellicorne
, gehuwd met
94473 Maria van Santaing?
94474 Nicolaes Embert Hendrick Teulings
, lakenkoopman op Antwerpen, uit 's-Hertogenbosch, gehuwd met
94475 Luitgard van Haaren, uit 's-Hertogenbosch.
94476 Chrétien Thibault, "le jeune," teinturier en bleu, membre des Conseils d'Ypres 1528-1533, had een boerderij bij Kemmel, overleden in 1542. Hij is gehuwd te Ieper op 29 januari 1517 met
94477 Jeanne Kyndt, overleden in 1537.
94478 Laurent van der Meulen, gehuwd met
94479 Marie de Schildere, geb. ca. 1475?
94488 Servaes van Collen, raad Aken 1560, geboren 1512. Hij is gehuwd met

94489 Anne Emberts.
94492 Matthieu du Bois, hij was gehuwd met
94493 Cathérine de Walsche, geboren ca. 1510.
94494 = 47236 (Jean Pellicorne)
94495 = 47237 (Anne Tholincx)
94498 Lenaert Pleviers
, hij is gehuwd met
94499 Janneke de Heuvel.
94500 Jacob Adriaensz In den Block
, hij is gehuwd met
94501 Marijcke Pietersdr.
94502 Anthonis Pietersz van Essen
, hij is gehuwd met
94503 Claerken Jans van der Hout.
94528 Jehan Mamuchet
, chaudronnier. Hij was gehuwd voor 13 juni 1525 met
94529 Agnes de Billouwet.
94530 Gilles de Baudrenghien
, dit de Pont, seigneur de Le Plancq, liet een molen bouwen 1507, genoemd in 1543, geboren te Pottes rond 1480, overleden op 1 april 1559. Hij was gehuwd met
94531 Marie de Bèvre
94532 Nicolas le Rogeault
, heer van Houdringue. Hij was gehuwd met
94533 Jeanne le Candele.
94534 Johan le Vaast
, heer de la Bavee. Hij was gehuwd met
94535 Marie Fremault.
94536 Willem van der Muelen
, jonker, overleden te Bouvignies, 1500. Hij is gehuwd met
94537 Louise de Carondolet
94538 Aert Segers
, hij is gehuwd met
94539 Anna van den Eynde, te Lier. "Haer vader had 24 kinderen", haar broeder Mr. Willem van den Eynde was klerk ter secretarie in Mechelen.
94540 Michel de Malapert, hij was gehuwd met
94541 Grégorine de Béhault
94544 verm. Martin de Velaere
, hij is gehuwd met
94545 verm. Anne de la Vichte. Mij alleen bekend uit 19e eeuwse bronnen. Het is onzeker of zij ook daadwerkelijk de ouders zijn van Jacques de Velaer. Daarom worden hun voorouders niet vermeld.
94546 Corneille Pels, (Cornelis), hij is gehuwd met
94547 Barbe Warnier, (Werner, van Wervick, van de Werve).
94548 Gaspard Gheys, seigneur de Dappaert, Gammaert, burgemeester van Kortrijk 1556, '60, begraven te Kortrijk op 6 januari 1577. (Kwartieren: Gheys, Vriendt, Fremault en Vaillant). Hij huwt
94549 Jossine de Velaere, overleden op 2 september 1581.
94550 Josse van den Hecke, hij huwt
94551 Marguerite van Grammez.
94584 Rutger Tulleken
, kerkmeester Noorderkerk Arnhem 1551-1555, geboren rond 1510. Hij was later gehuwd met Aleid van den Bongart. Hij was gehuwd met
94585 Hese Ketelbuyters.
94586 Evert Gaymans
, hij was gehuwd met
94587 Elisabeth van den Bongart.
94642 Gaston de l’Espine
, hij was gehuwd met
94643 Catherine le Flamen.
94624 Godert Schleicher
, hij was gehuwd met
94625 Gertrud von der Channen
94626 Johan de Wolff
, hij was gehuwd met
94627 Jacomina de Pitte.
94628 Dirck Cornelisz de Vlaming
, handelaar in komenijswaren: IJbokken, Westfaalsche hammetjes, bier, Edammer kaas, boter etc., woonde 1557 aan de Middeldam, bij overlijden op ’t Water “in de Gans”, geboren te Amsterdam op 21 juni 1533, begraven aldaar op 8 juni 1568. Hij was gehuwd met
94629 Aeff Pieter Fopsdr.
94630 Wigbout de Wael
, raad Amsterdam 1582 tot 1583, schepen Amsterdam 1582, commissaris van de Prins van Oranje tot het redressement der konvooien in Zeeland 2 februari 1581 tot mei 1582, geboren te Amsterdam in 1519, overleden aldaar op 13 mei 1583. Hij was gehuwd met
94631 Lijsbeth Benningh Jansdr, begraven te Amsterdam op 1 mei 1573.
94632 Arent Cornelisz in den Spiegel, begraven te Amsterdam op 30 november 1604. Hij was gehuwd met
94633 Anna Elbertsdr.
94634 Willem Jansz Bogaert
, begraven te Amsterdam op 15 april 1606. Hij was gehuwd met
94635 Giert Jans Vis, begraven te Amsterdam op 22 juli 1606.
94636 Ernst Roetertsz, hij was gehuwd met
94637 Maria Jan Vranckenszdr. de Wael, begraven te Amsterdam op 28 januari 1566.
94638 Pieter Govertsz, hij was gehuwd met
94639 Lijsbeth Willemsdr. Sonderdanck.
94644 Pieter van der Merct Jansz
, hij was gehuwd met
94645 Elisabeth della Faille.
94672 Aernout Bitter, 
gerichtsman Veluwe, geboren 1473, overleden te Arnhem op 16 juli 1559. Hij is op latere leeftijd in 1533 gehuwd met

94673 Stenelia Sluysken, (Stijna, Christina), geboren in 1515, overleden te Arnhem op 25 juli 1560.
94682 = 47341 (Hendrick Bitter)
94686 Jan Sluysken, secretaris der stad Arnhem, gehuwd met
94687 Lucretia Block.
94696 Dirck Cornelisz [van Leeuwen]
94698 Willem Cornelisz van Duykenburch
, om onomastische redenen.
94704 Lodewijck Cornelisz Arckenbout, hij was gehuwd met
94705 Maria Jacobs van Kouwenhoven
94708 Pieter Ewoutsz van der Horst
, hij was gehuwd met
94709 Agnes Gerritsdr. van der Buys (van Wijck?).
94710 Cornelis Cornelisz Briel gezegd Welhouck
, raad Delft 1595, schepen 1601, geboren op 24 augustus 1553, overleden te Delft op 25 september 1610. Hij was gehuwd te Amsterdam op 19 juli 1579 met
94711 Aegje Gerritsdr. Delff, (Delft, Verdelff), uit Amsterdam, overleden op 4 mei 1602.
94712 Willem Hugensz van Vredenburch, overleden te Rotterdam op 15 december 1618. Hij was gehuwd met
94713 Maria Willemsdr. Boelen.
94714 Pieter Adriaensz van Walenburch
, geboren te Rotterdam op 28 oktober 1557, overleden aldaar op 12 september 1620. Hij was gehuwd met
94715 Maria van Varick, geboren te Delft op 18 april 1557, overleden te Rotterdam op 29 augustus 1622.
94716 Jan Jorisz Jonge Janmaet Blanckert, hij was gehuwd met
94717 Maria Bouwendr.
94718 Eeuwout Willemsz Prins
, begraven te Rotterdam op 31 juli 1593, hij was gehuwd te Rotterdam op 25 januari 1577 met
94719 Anna Wittert, overleden te Rotterdam op 26 juli 1613.
94796 Tilman (von) Driesch, hij was gehuwd met
94797 Catharina Siebert.
94798 Wolter van Eyll
, heer van Ingerhey, Heydeck, Sleeswijk en Rijnen, drost te Alpen. Hij was gehuwd in 1527 met Sophia van Boinenburg-Honstein, (of van Boinenburg genaamd Honstein). Hij had bij een onbekende vrouw o.a. dochter Walburg.

94799 N.N., moeder van Walburg van Eyll.
94800 Vincent Resteau, récéveur de Goegnies et Nast, geboren rond 1490. Hij was gehuwd met
94801 Jeanne Desmoulin.
94802 Jean Godin
, seur du Commonfief, overleden voor 1562. Hij was later gehuwd met Jacqueline Desprets, dochter van Antoine Desprets en Jacqueline de le Becq. Hij was eerst gehuwd met
94803 Isabeau Picot.
94804 Nicolas d’Helduière
, seigneur du Vivier et du Coulon. Hij was gehuwd met
94805 Barbe d’Espiennes.
94814 Pierre de Hennuyer
, seigneur du Jardin et Ponchau, geboren in 1525, overlden te Valenciennes op 29 september 1596. Hij was gehuwd met
94815 Jeanne Duponcheaux
94902 Heinrich Helwig, 
gehuwd met

94903 ... von Dellingshausen.
94904 Ewert II von Renteln, raad Reval 1525-1533, geboren te Lübeck, gehuwd met
94905 Elsabe Pepersack.
94906 Johann Egeling, burgemeester Reval, overleden in 1562. Hij is gehuwd met
94907 Dorothea Hessels, Reval, weduwe van Mauritius Bretholt.
94910 Cord tor Telte, raadsheer Reval 1550, overleden in 1551. Hij is gehuwd met
93911 Elisabeth Sasse.
94972 Lambrecht van der Schuere, hij was mogelijk gehuwd met
94884 Henning Dunte, burgemeester Eldagsen bij Hildesheim.
94948 Jehan Doresmieux.

94973 Blanche/Maeyke.
95018 Goerd van Voerd Goerdsz
, overleden in 1531. Hij was gehuwd met
95019 Blanche van Weelde, overleden in 1531.
95136 Arent Pietersz Dou, hij was gehuwd met
95137 Maritgen Cornelisdr.
95152 mr. Jan Bogaert,
pensionaris en griffier van Oudenburg, advocaat en griffier der Vlaamse steden te 's-Gravenhage, overleden te Oostende op 5 mei 1583. Hij is gehuwd met

95153 Maria de Beauvoir.
95166 Claes Cornelisz van Driel, raad Rotterdam, overleden aldaar. Hij is gehuwd met
95167 Catharina Gijsbertsdr. Back.

95240 Gelden Aertsz Molengraeff, heemraad Sprang 1507-1519, geboren te Loon op Zand. Hij is gehuwd met
95241 Margriet Corsten.
95256 Peter Willems Sonmans, 
's-Hertogenbosch, gehuwd met

95257 Margriet Kuysten, 's-Hertogenbosch. Dochter van Mr. Niclaes Kuysten en Mechteld Witmery op basis van erfdeling 1605.
95258 Jacob Hermans [van den Berge], 's-Hertogenbosch, gehuwd met
95259 Dierixke.
95412 Thonis Dircx van Campen, hij was gehuwd met
95413 Eeske.
95414 Merten Pietersz
, heemraad Klein-Waspik 1501-1537, Heilige Geestmeester 1517, ’19, ’26. Hij was gehuwd met
95415 Janneken/Adriana Willem Staes.
95418 Goijaert Willem Huijmansz
, overleden te Waspik in 1536.
95420 Anthonis Zymonsz, hij was gehuwd met
95421 Dirkje Gherijt Corstiaens (van Baardwijk).
95422 Adriaen Dircksz van Clootwijk
, schout van Capelle 1542, geboren overleden in 1557. Hij was gehuwd met
95423 Anneke Adriaen Jansdr.
95616 Engelbert Grothe
, te Lemgo. Hij is gehuwd met
95617 Kunigunde Hunger.
95628 Berend von der Lippe
, raad en kanselier te Lippe, overleden in 1585. Hij wordt steevast genoemd als bastaardzoon van de Keulse geestelijke Bernhard zur Lippe. Dit is echter niet zeker. Hierom worden zijn voorouders hier niet vermeld. Hij is gehuwd met
95629 Agnes Sanders.
95630 Dietrich Cothmann
, burgemeester Lemgo 1585-1601. Hij is gehuwd (2) met Agnes von der Lippe. Hij is gehuwd (1) te Lemgo op 21 februari 1556/7 met
95631 Katharina Grothe, overleden te Lemgo op 14 november 1565.
95638 Lambert van Bommel, vermeld Zutphen 1565. Hij is gehuwd met
95639 Liesbeth
95640 = 95638 (Lambert van Bommel)
95641 = 95639 (Liesbeth)

95644 Roelof van Heeckeren, heemraad Zalk, rentmeester Zutphen 1595/6, kerkmeester, overleden te Zutphen op 3 juli 1609. Hij is gehuwd met
95645 Aaltje Hissinck, overleden te Zutphen op 6 februari 1605.
96272 Hans Balthasar Keller vom Steinbock, “Zwölfer zur Schneidern 1528, Natalrat 1529-1540, Obervogt zu Schwammendingen 1529, Bauherr und Zeugherr1532,1549, Landvogt zu Grüningen 1541, Rechenherr 1548,1549, Amtmann von Fraumünster 1550, Schützenhauptmann, Schildner zum Schneggen,” geboren in 1503, overleden te Zürich op 11 februari 1554. Hij was gehuwd te Zürich op 28 mei 1528 met
96273 Agathe Meyer von Knonau, geboren te Zürich op 13 april 1512, overleden aldaar op 1 april 1571.
96274 Hans Werder, geboren ca. 1518, overleden op 7 september 1550. Zijn vrouw is onbekend.

96276 Ulrich Ulrich, geboren te Waltalingen, overleden te Stadtkirchen op 28 augustus 1552. Hij was gehuwd te Waltalingen/Grossmünster op 3 maart 1532 met
96277 Margaretha Kambli, geboren te Zürich in 1512, overleden in 1592.
96278 Wolfgang Haller, “Chorherr,” gedoopt te Bern op 1 januari 1525, overleden op 23 juni 1601. Hij was gehuwd te Zürich op 12 augustus 1545 met
96279 Elisabeth Göldli, geboren te Zürich op 28 april 1527, overleden in 1578.
96282 Rudolf Rordorf, “Kannengiesser,” geboren in 1515, overleden op 17 juni 1570. Hij was gehuwd op 8 augustus 1548 met
96283 Fortunata Göldli.
96782 Arnold van Bentheim
, hij [is gehuwd met]
96783 ... von Bocholt.
96800 Sicke Tammens
, landbouwer op de Baukemaheert 1511, kerkvoogd in de Zijp. Hij was gehuwd met
96801 Bawe Popkens tho Merum.
96802 Louwe Havickes tho Enselens
, eigenerfde te Enselens, overrechter, geboren te Enseles. Hij was gehuwd met
96803 Etgyn Waelckes Elama, geboren in Elamaheert tho Uythuysen, overleden te Emden op 24 september 1582.
96808 Jean Rufelaert, schepen van Gedeele 1535, ’38, ’50, schepen van der Keure 1540, ’48, thesaurier 1541. Hij was gehuwd met
96809 Jossine Uutenhove, vrouwe van Cassele en Wareghem.
96810 Gerard Clinge, conseiller te Bremen.
96812 Abel Bolardus, hij was gehuwd op 2 november 1531 met
96813 Anna Harringa, overleden op 16 februari 1555.
96816 Jan Lucasz van Hulten, koopman te Antwerpen, overleden te Antwerpen op 25 mei 1573. Hij was gehuwd met
96817 Elsken van Orten.
96818 Hendrick van Lare
, hij was gehuwd met
96819 Janneken Maes.
96828 Sebastiaan Broeils
, brouwer, hij was gehuwd met
96829 Tiaecke.
96848 Jan Gerritsz In de Trip
96854 Andries Heymans Jansz
, achtraad te Dordrecht 1552 – ’53. Hij was gehuwd met
96855 Alyd Kolff Claasdr.
96856 Lambert de Geer
, gegoed te Chênée, vermeld vanaf 1518, overleden op 12 oktober 1564, begraven te Chênee. Hij was gehuwd in 1518 met
96857 Jeanne de Belflamme, overleden op 20 november 1557, begraven te Chênée.
96858 Henri de Neille, hij was gehuwd met
96859 Isabeau de Haling
96860 Estienne Gérard
, koopman te Luik, burger van Luik, lid kramersgilde 1573, testeert 1593. Hij was gehuwd met
96861 Marguerite Tilman.
96862 Henri de la Fosse
, hij was gehuwd met
96863 Ode de Malaise.
96868 Pierre Toussaint
, pasteur, overleden op 5 oktober 1573. Hij was gehuwd te Montbéliard in 1539 met
96869 Jeanne Trinquatte.
96870 Philibert Couët du Vivier
, advocaat bij het Parlement te Parijs, overleden te Parijs op 18 mei 1552. Hij was gehuwd met
96871 Marie de Gohorry, geboren op 11 september 1520.
96878 Guillaume de Trie (Trye), één van Calvijns vrienden, overtuigd calvinist, koopman te Lyon, seigneur de Varennes, burger van Genève, geboren te Lyon, overleden te Genève op 27 augustus 1561. Hij was gehuwd met
96879 Marguerite Budé, geboren in 1530, overleden op 27 april 1618, 88 jaar oud.
96882 Oene Sickesz, burgemeester van Sneek. Hij wordt in de Quaclappen van 1589 genoemd, reeds overleden, als echtgenoot van:

96883 Aelcke Reyners, leeft nog 1589.
96884 Pieter Jacobsz Hooglander, schepen Sneek 1565, '66, '69, raad 1573. Hij is gehuwd met
96885 Anna Wybesdr.
96886 Ferck Idts Roorda, gehuwd met
96887 Tyam Hobbes.
96888 Cornelis Pietersz Out, "in de Pool", hij is gehuwd met
96889 Neel Albertsdr "in de Pool".
96900 Ybbe Folkertsz, 
te Langweer?.

96902 Lenaert, gehuwd met
96903 Anna Lenaerts, te Zwartsluis/Hasselt?
97022 Jasper Bertels, Antwerpen, hij was gehuwd met
97023 Elisabeth van Uffelen, Antwerpen.
97034 Jean Andrieu Ymmonin, uit de Piemonte, tafelhouder te Gorinchem.
97038 Mr. Jan Dimmer, advocaat te ’s-Gravenhage 1561, etc., hij is gehuwd met

97039 ... Persijn, dochter van Jan Persijn.
97042 Jan Andriesz Crab, hij was gehuwd met
97043 Lijsbeth Roest Heynrick Jansdr.
97104 Bartholomäus Musculus
, raadsapotheker te Osnabrück, geboren aldaar rond 1500, overleden aldaar in 1566. Hij was gehuwd te Osnabrück met
97105 Anna Grube, ook Grabe, geboren te Osnabrück rond 1510, overleden aldaar op 6 februari 1582.
97112 Johann Brüning, ook Brüningk, wonende te Dissen. Hij was gehuwd met
97113 Margaretha Wichmann.
97114 Jost Meyer
, hij was gehuwd met
97115 Grete Streveke,
97116 Lüdeke Grothe
, raadsheer te Osnabrück, koopman, geboren te Lemgo in 1517, overleden te Osnabrück. Hij was gehuwd met
97117 Marie von Voltelenkan dochter zijn van Eberhard Voltelen. Kan zij ook Voltsen/Voltessen heten?
97118 Hermann Harsewinkel, burgemeester Osnabrück 1576-1586. Hij was gehuwd met
97119 Aleke von Fullen, of Aleke Eifeler.
97172 Nicolaes de Bambecque, gehuwd met

97173 Judith de Spemberghe.
97174 ... de Vierendeels, gehuwd met
97175 ... de Waerhem.
97264 Adriaen Adriaensz van Stienevelt, hij was gehuwd met
97265 Catrijntge Dircx Hasius.
97266 Quirijn Cornelisz van Bancken
, hij was gehuwd met
97267 Elsgen Hendricks.

97322 John Switland, Stoke Gabriel.
100456 Claes Lauwerens, meestersmid, genoemd 1537-1543.
100458 Bastiaen Adriaens Michielsz Spruijt, schout van Cillaarshoek 1561-1566, hij was gehuwd met
100459 Leytge.
101220 Yeman Jansz.
101642 Willem Venijn Danckaertsz
, bezat huis te Delfshaven 1510, overleden in 1512. Hij was gehuwd met
101643 Machteld Gerrits van Hazendonck.
101648 Huijch Dirck Huijgensz,
Delft.
101652 Jan Mattheusz van Berendrecht, hij is gehuwd met
101653 Duyve Dirks van Leyden.
101654 Cornelis Jansz van Delft, drapenier te Leiden, gehuwd met
101655 Alijtgen Ghijsbrecht Jan Wittendr.
101660 Aper Melisz, burgemeester Delft 1497-1498. Hij is gehuwd met
101661 Erckenraet Daniel Geryt Colijnsdr.
104800 Gerrit Roelofsz Cranendonck, landbouwer, heemraad van Oud- en Nieuw- Reijerwaard, geboren rond 1435, begraven te Ridderkerk rond 1514. Hij was gehuwd met
104801 Beatrijs
107322 Cornelis Joosten
, bouwman te Mijnsheerenland, bezitter van een huis met land onder Mijnsheerenland en te Ridderkerk. Hij was gehuwd met
107323 Adriaentje Adriaensdr.
108032 Ghijsbrecht Heyndricksz Besemer
, landbouwer, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht rond 1472, overleden te Gherijls Heyndricks Ambacht in 1552.
108034 Willem Adriaen Willemsz Jonckindt, hij is gehuwd met
108035 Machteld.
108164 Adriaen Anthonisz Sijbrants.
112480 Eewout Diericx Verschoor
, vermeld 1513/6.
112496 Joris Adriaensz Pors
112500 = 112496 (Joris Adriaensz Pors)
112504 Pieter Diericx Verschoor.
113614 Huig Jacobsz
, hij was gehuwd met
113615 Claesje Beijens.
113824 Hendrick Aertsz Vendicx, 
genoemd te Tilburg, geboren ca. 1470. Hij is gehuwd met

113825 Elisabeth Wouter Berthouts.
113840 Wijtman Marcelis de Groot, boer, genoemd te Udenhout 1443, Oisterwijk 1475.
113842 Gijsbert Gijsbertsz van Boerden, boer, geboren rond 1465. Hij was gehuwd met
113843 Aleid Gerits die Beer.
113844 Lambert Claesz Weijmers.
113846 Michiel Hendricksz
, hij was gehuwd met
113847 Heilwich Jans Versamelvoort.
113848 Willem Laureijsz Ansems
, hij was gehuwd met
113849 Lijsbeth Goijaertsdr van Ellaer.
113850 Mathijs Hendricksz Berthen
, hij was gehuwd met
113851 Katharina Jansdr Smeets.
113852 Berijs Petersz Eelkens
, hij was gehuwd met
113853 Elisabeth Hendricksdr. Hagaerts.
113854 Jan Gherijt Hendrick van Gorp,
geboren ca. 1480, Tilburg.
114188 Doen Beijensz de Jonge
, leenman van Putten 1484, schepen Portugaal 1491, 1507, stichter der grote memorielanden te Portugaal, overleden te Portugaal op 16 december 1515. Hij was gehuwd met
114189 Aeskin.
114192 = 104800 (Gerrit Roelofsz Cranendonck)
114193 = 104801 (Beatrijs)
114260 Dirk Coosen van Riede
, schout van Rhoon 1526, geboren te Rhoon rond 1460, overleden na 1504. Hij was gehuwd met
114261 Baerte.
114288 Claes Garbrantsz
, meester lakenvolder te Leiden, overleden te Leiden op 28 januari 1538. Hij was gehuwd met
114289 Katrijn Willem Claes Heyndricxzdr.
114290 Jan Heyndricksz
, blauwverver te Leiden. Hij was gehuwd met
114291 Cornelia Gerijtsdr.
114294 Pieter Aertsz
, zeilmaker [te Delft]. Hij is gehuwd met
114295 Sophia Jacobsdr.
114296 Jacob Jansz
, leenman van de Hofstad van Putten in Oud Bernisse, Stoelaarsdijk, Zuidoord en van de tienden in Biervliet en Vriesland, en in Spijkenisse 1546.
114302 = 114188 (Doen Beijensz de Jonge)
114303 = 114189 (Aeskin)
114640 Jan Jacobsz Meijnaert
, landbouwer te Mijnsheerenland, schepen 1514, heemraad van het Oudeland van Moerkerken 1524, 1530. Hij was gehuwd met
114641 Maritge.
114642 Jacob Gerritsz
, schout van Heinenoord. Hij was gehuwd met
114643 Fijtgen Jacobsdr.

115602 Louris Pietersz.
115640 Sijmon Dirck Adriaensz, leenman Domproostdij Utrecht 1521, gehuwd met
115641 Machteld Gijsbrechtsdr.
115642 Cornelis Cornelisz Soopgen, gehuwd met
115643 Marijtgen Boeijens.
118144 Wouter Jan Peeter Leijten, schepen Princenhage 1501-1518, kerkmeester 1528. Hij was gehuwd met
118145 Lijsbeth Jans de Ram, overleden op 6 december 1508.
118146 Cornelis Leenaert Ghijsels, hij was gehuwd met
118147 Margriet Jan Gerrits Maesdr.
118148 Rombout Adriaen Romboutsz ’s Grauwen
, kerkmeester te Princenhage.
118152 Zebrecht Roevers, hij was gehuwd met
118153 Dymphna.
118158 Valerius Pieter Andries
, kerkmeester Rijsbergen 1512, heilige geestmeester 1515, leenman van de leenhof van Klein Oeckel, hij was gehuwd met
118159 Kathelijn Jan Peter Michiels.
118772 Cornelis Emmen.

118776 Jacob Hendrick Jacobs, Breda.
123788 Wouter Woutersz Zeijlmans, gehuwd met
123789 Elisabeth Jan Roelen.
123790 Aernout Claesz Spruijt, gehuwd met
123791 Lenartken Jans.
123792 Jan Hendricx Buijs, geboren ca. 1475.
123808 Claes Bartromsz de Bont, moerturver, Loon op Zand, gehuwd met
123809 Willemke Aertsdr. de Wit.
123816 = 61894 (Jan Woutersz Zeijlmans)
123817 ... Peter Corstendr.
123818 Jan Petersz Croll, gehuwd met
123819 Jenneken Melsen Jans.
125248 Jan Hendricks Strick, bezat huis en tuin bij Oss, hij was gehuwd met
125249 Aleid Wouter Bollen.
126536 Gerrit Adriaensz Oerlemans
, bouwman, geboren te Loon op Zand, overleden te Sprang op 16 maart 1513. Hij is gehuwd met
126537 Eelke Willemsdr.
126552 Anthonis Rommen
, overleden te Zuidewijn-Capelle op 2 september 1558. Hij is gehuwd met
126553 Lijntje Joosten.
126556 Laureijs Hendricksz van Gorp
, geboren ca. 1520, woonde te Tilburg.
126558 Adriaen Wouters Rothals, heemraad Klein-Waspik 1571-1579, overleden op 5 maart 1580. Hij is gehuwd met
126559 Eelken Adriaens Cuijsten.
130432 Pieter Adriaensz van der Duyn
, schout Zevenhuizen 1519, 1532.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten