woensdag 8 juli 2015

Kwartierstaat: Generatie XIV

GENERATIE XIV


8212 Reijer Fiere van Maurick, geboren te Maurik, overleden te Geldermalsen in 1649. Hij is gehuwd met
8213 Jenneken Hendricks Udo, geboren te Maurik.
8214 Cornelis Adriaensz Hoecken, schipper te Geldermalsen. Hij is gehuwd met
8215 Lijsbeth Hendricks de Groot.
8418 *Jan, gehuwd met
8419 *Ytgie Jans
8420 *Claes Claesz van Assendelft, schrijnwerker, geboren te Delft op 23 november 1577, begraven aldaar op 14 december 1628. Hij is gehuwd te Delft op 17 januari 1599 met
8421 *Appolonia Jacobs Persijn van Ouwendijck, gedoopt te 's-Gravenhage op 15 juli 1580, begraven te Delft op 16 december 1667.
8422 *Daem Cornelisz, gehuwd met
8423 *Maritgen Andriesdr.
8428 *Anthonij Dircks Heemste, glasmaker, gehuwd te Rotterdam (1) op 1 maart 1620 met
8429 *Janneken Cornelis.
8430 *Arent Brant, overleden voor 1640. Hij is gehuwd met
8431 *Anneken Reynaerts.
8432 Vas Willemsz Stellaard, schout Kedichem 1624. Hij is gehuwd (1) met
8433 Maayke Jaspersdr.
8438 Fop Claesse van Driel, gedoopt te Ridderkerk op 9 september 1593. Hij is gehuwd te Heerjansdam op 20 november 1633 met
8439 Marijtje Arijens Hooiwagen.
8440 Jan Kleijn
8442 Frans Corstiaens de Groot, burgemeester Heukelom.
8496 Geurt Hermansz van Oever, kerkmeester Gameren 1622, '23. Hij is gehuwd met
8497 Lijsken Jan Herbertsdr.
8500 Aert Jansz Boom
, te Gameren.
8504 Dirck Leonardsz, metselaar te Brakel.
8516 Jasper Stevensen, uit Goet... in het land van Münster. Hij is gehuwd te Zoelen op 4 november 1649 met
8517 Tijsken Jans, uit Zoelen.
8520 Willem Bartholomeusz (van Eck), kuiper, armenmeester, pachter te Zoelen, geboren te Eck. Hij isgehuwd te Zoelen op 24 december 1642 met
8521 Marijken Jacobs, uit Lith.
8522 Willem van Waerdenburgh, gehuwd met

8523 Margarita van der Heijden, geboren te Zoelen ca. 1624. Zij is gehuwd (2) te Buren op 5 mei 1678 met Pieter Sterling.
8536 Willem van Poor, gehuwd te Nijmegen/Arnhem met
8537 Elisabeth Wijtsen.
8538 Jan van Roijen, uit Nijmegen. Hij is gehuwd te Nijmegen 24 mei 1640 met
8539 Agneta Noeijen, uit Nijmegen.

8578 Claes Aertsz van der Aa, gehuwd met
8579 Mayken Dirks Vos.
8580 Adriaen Jansz Buys, schout te Waalwijk. Hij is gehuwd met
8581 Josina Molengraef.
8594 Joost Filipsz, hij was gehuwd met
8595 Jenneke Thomasse.
8604 Willem Hendricksz Valkus
, timmerman te Giessen.
8606 Willem Gerritsz Waerthuijsen gez. Coijman, hij was gehuwd met
8607 Maijke Ariens.
8624 Otto Dircks van Heukelom
, burgemeester van Brakel, geboren ca. 1615. Hij was gehuwd met
8625 Jenneke Jans.
8628 Peter Ariensz van de Werken
, secretaris Gameren 1660, hij is gehuwd met
8629 Ghijsbertgen Wouters.
8630 Jan Ariensz Struijk
, hij is gehuwd met
8631 Grietje Joris Ottendr.
8636 Jacob Hendricksz van Engelen
, hij is gehuwd te Zaltbommel in 1620 met
8637 Baetken Robben van Steenis, uit Waardenburg. Mogelijk dochter van Robbert Anthonisz van Steenhuys. Een Thonis Robben van Steenis te Waardenburg, die leenman was ca. 1625, kan haar broeder zijn.
9032 Gerrit Goossen van Dueren, vermeld te Ophemert in 1621. Hij was gehuwd met
9033 Metken.
9034 Formijn Jansz
, notenhandelaar, landbouwer, kerkmeester Ophemert, armenmeester Ophemert. Hij was gehuwd met
9035 Steventgen Jans.
9036 Crijn Jansz van Beest
, genoemd te Ophemert. Hij was gehuwd met
9037 Lijske Jans.
9038 Aelbert Jans de Bije
, kerkmeester te Ophemert 1619-1621. Hij was gehuwd met
9039 Heesken Gerrits.
9162 Otten Theunisse van Steenis
, geboren te Geldermalsen. Hij was gehuwd (1) met Grietgen Theunis Roelofsdr. Hij was gehuwd (2) met Lucia Hendricks den Ouden.
9188 Costen Driessen den Ruijter, Zoelen, begraven te Zoelen op 16 juli 1622.

9380 Robert Searle, gehuwd te Awliscombe (Devon) op 7 mei 1590 met
9381 Amee Ford.
9436 Aert Johansz van Schuijlenborch, schepen Buren 1581-1587, koopman, woont te Tiel 1585/6, ook te Wijk bij Duurstede. Hij is gehuwd met
9437 Ottina Wijnants van Resandt, geboren te Tiel.
9448 Cornelis Jansz van Rijnberck, pachter van land te Zoelmond, begraven aldaar op 4 mei 1700. Hij was gehuwd met
9449 Adriana Anthonisdr de Raedt.
9452 Hendrick Arrisz van Santen
, schepen Buurmalsen, leenman van Buren, overleden te Tricht op 5 april 1668. Hij was gehuwd met
9453 Deliana Jansdr.
9454 Jan Cornelisz Verbeeck
, korenkoper te Buren, leenman van Buren en Erichem. Hij was gehuwd met
9455 Maijken Baers.
9472 = 9038 (Aelbert Jans de Bije)
9473 = 9039 (Heesken Gerrits)
9604 Willem Anthoni van Geijn
, schout te Rhenen 1653-1658. Hij is gehuwd te Rhenen op 12 februari 1632 met 

9605 Maijken Jacobs van Varick.
9606 Joost van Segen, hij is gehuwd met
9607 Metgen Jochems.
9712 André de Fernex, citoyen de Genève, geboren ca. 1580. Hij is gehuwd te Genève op 16 maart 1606 met
9713 Jeanne Court, overleden te Genève in 1671.
9724 Bartholomeus Segers, de Jonge, geboren te Emden in 1604, gehuwd te Amsterdam op 12 oktober 1630 met
9725 Elisabeth Coenraets van Cocksij, geboren [te Mechelen] in 1608.
9726 Anthonij de Tinon, (de Stenon, Steenhof), verversgezel, geboren te Guise in 1612, gehuwd (1) te Amsterdam op 8 december 1635 (Waals) met
9727 Cornelia Florens, (Florentia), geboren te Antwerpen in 1610.
9792 = 4726 (Aeris Hendricksen van Santen)
9793 = 4727 (Huibertjen Jans Verbeek).
9796 Lambert Dircksz van Kessel,
woonde te Haaften. Hij was gehuwd met

9797 Baetken Willems, geboren te Haaften.
9798 Jan Gozens van Steenis, schepen van Buurmalsen, Tricht. Hij is gehuwd met
9799 Neysken Cornelis.
9812 verm. Cornelis Arijensz van Zeijl,
Geldermalsen. Waarschijnlijk gehuwd met

9813 verm. ... Reijersdr. van Maurick.
9828 Goris Jans van Wagtendonk, niet verwant aan adellijke familie Van Wagtendonk.
9860 Dionijs Adriaensz van Muijlwijck, gedoopt te Hoornaar op 11 december 1611. Hij was gehuwd te Hoornaar op 22 juli 1657 met
9861 Marichje Teunis Jongeneel, gedoopt te Ottoland op 1 december 1630.
9862 Huijbert Joosten Kenneweg, gedoopt te Hoornaar op 14 augustus 1639. Hij was gehuwd te Hoornaar op 11 mei 1664 met
9863 Neeltje Gerrits van Muijlwijck, geboren te Hoornaar rond 1645.
9864 Cornelis Jansen van de Laar, hij was gehuwd met
9865 Lijsken Thomas.
9868 Pieter van de Velde.
9876 Jan Rijkevors
, gehuwd op 29 september 1668 met
9877 Dingetje Pietersdr.
9878 Jan Jansen den Haer
, gehuwd met
9879 Neeltje Jans van Wensen.
9904 Otto Willemsz van Heukelom
, geboren rond 1640. Hij was gehuwd te Haaften op 12 mei 1667 met
9905 Anneke Jacobs.
9906 Hendrick Hendricksz Mulder
, hij was gehuwd te Haaften op 1 juni 1667 met
9907 Rochuske Berents van Heerde, gedoopt te Haaften op 27 maart 1642.
9908 Cornelis Govertsz van Holten, geboren te Deil. Hij was gehuwd te Haaften op 20 augustus 1671 met
9909 Steijntjen Peters Ram, gedoopt te Haaften op 27 oktober 1650.
9910 Eijmert Jansz Clop, geboren te Hardinxveld rond 1635. Hij was gehuwd met
9911 Aertje Rutgers.
9930 = 1136 (Aert van Gelder)
9931 = 1137 (Anneke)
9932 Nies Aerts van Thoor
, (Dionisius), hij was gehuwd te Tiel op 8 september 1656 met
9933 Neesken Marcus, uit Dreumel.
9956 Cornelis Jansz de Vries, Rossum, armenmeester Rossum, gehuwd te Rossum op 2 augustus 1629 met

9957 Fijcken Jans, Rossum.
9958 ds. Jan Abrahamsz de Vries, Rossum, kerkmeester, predikant te Asch, overleden te Asch op 23 mei 1665. Hij is gehuwd (2) te Buren op 20 mei 1657 met Johanna van Delwijnen. Hij is gehuwd (1) met
9959 Janneken Christiaens Piermans.
9964 Thieleman Jansz den Otter, schepen bank Tuil 1667, '69, '72, '76-'78, hij was gehuwd met
9965 Lijsbeth Thijssen.
10012 Jan Jansz Naaijen.

10124 Rutger Willemsz van Weelden.
10160 Daem Janse de Cock
, schepen van de hoge heerlijkheid Ammerzoden, Well en Wordragen, hij is gehuwd met
10161 Maercke.
10162 Hendrick Mathijssen Puijen.
10196 = 5280 (Andries Sandersz van Coppenael)

10197 = 5281 (Leentje Willemsdr.)
10198 Hermen Claesz Rievelman
, te Veen.
10200 Vijver Ottensz van Rijswijck, geboren rond 1615. Hij was later gehuwd met Aentje Jans. Hij was eerst gehuwd met
10201 Adriana Goud.
10216 Roelof Joosten Vercuijl
, bouwman op De Krukken te Avezaath, kerkmeester Avezaath 1659, leenman Zoelen en Aldenhaag, hij is gehuwd met
10217 Hendrickje Vermeulen.
10218 Ds. Balthasar Hydoraeus
, (Hijderen), (Hydoreus), 
predikant te Ingen 1645, predikant te Eck en Wiel 1649-1654, predikant te Avezaath, uit Apeldoorn.
Hij is gehuwd te Kampen, huwelijkse voorwaarden 24 oktober 1645, met
10219 Johanna Wyntgens.
10222 Floris Jansz van Heteren
, armenmeester Buurmalsen 1667-1669, schepen Buurmalsen 1675-1677, 1682, ’83, begraven te Buurmalsen op 26 mei 1705. Hij is gehuwd te Buurmalsen (ondertrouw Rijswijk op 11 september 1664) met
10223 Neeske Everts van Croll, weduwe van Willem van Haren.
10232 Jan de Vaen, uit Appeltern. Hij is gehuwd te Megen op 26 juli 1645 met
10233 Maria Jansen van Hemert, gedoopt te Macharen op 9 juli 1618.

10250 Elgis Jansz, timmerman te Lexmond, overleden 1651/5. Hij is gehuwd met
10251 Haesje Eijmerts Teck.
10264 Willem Jacobsz, te Papecop.
10268 Roel Jans de Rie, geboren te Lexmond, hij was gehuwd met
10269 Willemke Jans Prins, Lexmond.
10270 Hendrick Cornelisz Stolcker, Benschop, gehuwd met

10271 Leentje Cornelisdr., Benschop.
10276 Claes Bastiaens Blom, hij was gehuwd te Lopik op 21 juni 1635 met
10277 Ariaentje Thomas Pelle.
10308 Lambrecht Fransz Snoeck, uit Gorinchem, later te Sleeuwijk. Hij is gehuwd (1) voor 1567 met Geertgen Adriaensdr. Hij is gehuwd (2) te Gorinchem op 21 januari 1590 met
10309 Lijske Jansdr., uit Spijk.
10310 Hermen Melissen Verschoor, ouderling Sleeuwijk 1631. Hij is gehuwd met
10311 Pietertje Joppen.
10320 Aert Janse Schenkel, hij was gehuwd met
10321 Marrichje Leenderts.
10326 Goris Jacobsz,
te Lekkerkerk.

10328 Dirck Smitman, schoolmeester te Lopik, afkomstig uit Doesburg (of Duisburg?). Hij is gehuwd (2) met Barbara Cornelisdr. Hij is gehuwd (3) met Jannigje Gerritsdr. van Jaarsveld. Hij is gehuwd (1) te Utrecht op 15 april 1627 met
10329 Mechteld Jans, (Metghen), uit Utrecht, begraven te Utrecht op 21 november 1636.
10330 Abraham Jorisz Knoop, gedoopt te Schoonhoven op 10 november 1613. Hij is gehuwd te Schoonhoven op 27 augustus 1634 met
10331 Cuijniertje Gerritsdr., "tot de Nieupoort".
10336 Eerst Flooren Boer, hij was gehuwd te Benschop op 15 juli 1624 met
10337 Risgen Andries van Dijck, overleden te Benschop op 15 november 1673.
10338 Job Willemsz Noot, geboren te Lopik. Hij was gehuwd met
10339 Teuntgen Cornelis Verwoert, geboren te Jaarsveld.
10348 Jacob Arentsz den Amersfoorder, geboren te Benschop, overleden aldaar op 31 oktober 1670. Hij was gehuwd met
10349 Niegje Gorisdr. Boeff, overleden te Benschop op 18 maart 1673.

10350 = 10336 (Eerst Flooren Boer)
10351 = 10337 (Risgen Andries van Dijck)
10352 Pieter Jacobsz Lekkerkerker
, hij was gehuwd met

10353 Merchen Jacobs Volcken.
10356 Gijsbert Aertsz,
te Benschop. Hij is gehuwd met

10357 Aeltje Claudes Homburg, te Benschop.
10358 = 10348 (Jacob Arentsz den Amersfoorder)
10359 = 10349 (Niesje Gorisdr. Boeff)
10360 Jan Egbertsz.
10368 *Bart Gerrit Barten Rietvelt
, overleden te Benschop op 24 mei 1604. Hij was gehuwd met

10369 *Cornelia Adriaen Pouwelsdr.
10370 *Aelbert Claesz
, hij was gehuwd met

10371 *Uymen Ottensdr.
10384 *Laurens Woutersz Bosch,
schout van Tienhoven, overleden na 1603. Hij is gehuwd met

10385 *Dirckje IJsbrands.
10406 Maerten Cornelisz Blonck, ? kaaskoper te Leiden, schout van Sluipwijk, uit Zoeterwoude, overleden te Sluipwijk op 4 oktober 1662. Hij is gehuwd te Leiden op 13 oktober 1607 met
10407 Adriaentje Jacobs, uit Zoeterwoude.
10408 Cornelis Gerritsz Vergeer, begraven te Oudewater op 15 maart 1626.
10446 Ernst Jansz Groeneveld, uit Schoonhoven, schepen Schoonhoven 1647. Hij is gehuwd te Schoonhoven op 17 februari 1639 met
10447 Ariaantje Pieters, uit Montfoort.

10450 Willem Jacob Philips, gehuwd met
10451 Marrigje Jans van Dam.
10452 Maurits du Pree, wolkammer, uit "Nulgij", Frankrijk. Hij is gehuwd te Leiden op 8 februari 1619 met
10453 Cathelijne Burier, uit Hondschoote.
10460 Paulus Dircks Hartcoorn, wellicht zoon Dirck Cornelisz Hartcoorn en Leentje Jans. Hij is gehuwd met
10461 Adriaentje Adriaens.
10462 Jan Dirckse de Kleijnen
, hij is gehuwd met

10463 Lijsgen Jacobs.
10494 Theunis Jansz Bosch,
uit Jutphaas, gehuwd met

10495 Neeltje Jaspers, begraven te IJsselstein op 16 juli 1667.
10496 Leendert Pouwelsz van der Speck, geboren te Rijswijk rond 1570, overleden aldaar op 7 oktober 1640. Hij was gehuwd te Rijswijk met
10497 Maritge Jansdr van Velzen, begraven te Rijswijk op 18 oktober 1618.
10508 Cornelis Leendertsz Frickswager, hij is gehuwd met

10509 Jannetje Cornelisdr.
10510 Dirck Thijsz
, bouwman Wassenaar, schepen 1592. Hij is gehuwd met
10511 Geertgen Jacobsdr, vroedvrouw.
10528 Pieter Pietersz Borsboom, ondermeester steenfabriek, handelaar, overleden te Valkenburg op 16 juni 1664. Hij is gehuwd met
10529 Grietje Philipsdr, geboren te Wassenaar.
10532 Jan Claesz van Borsselen, geboren te Rijnsburg. Hij is gehuwd te Rijsburg op 15 mei 1629 met

10533 Magdaleentje Jacobs.
10534 Claes Gerritsz Grasbeeck,
gehuwd met

10535 Lidewij Claesdr.
10560 Alexander Pietersz van Coppenolle, geboren te Antwerpen.
10568 Sier Huychens van der Bij, kramer, geboren te Ter Heijde rond 1580. Hij was gehuwd met

10569 Trijntje Lenertsdr.
10570 Cornelis Pietersz van der Meer
, timmerman, kerkmeester, begraven te Scheveningen op 4 oktober 1656. Hij was gehuwd met

10571 Leuntge Gerrits Schilperoort.
10572 Ary Arentsz Joncker
, ouderling 1668, gasthuismeester 1670, begraven te Monster op 28 april 1697. Hij was gehuwd met
10573 Leuntge Woutersdr Vinck, geboren te Ter Heijde.
10574 Leendert Cornelisz Vooijs, geboren te Ter Heijde, begraven te Monster op 9 oktober 1648. Hij was gehuwd met

10575 Trijntge Cornelisdr.
10688 Joost Jansz van der Leeuw
, warmoezenier, overleden te ’s-Gravenhage op 21 februari 1649.
10692 Jacob Cornelisz Boutesteyn, waard van “Het Wapen van Zeeland,” te ’s-Gravenhage en van “Het Rode Hert,” te ’s-Gravenzande. Hij was gehuwd met

10693 Beatrix van Engelen.
11028 Gonçalo Pedro Mendes, 
gehuwd in Ciudad Rodrigo met

11029 Leonor Gomes de Salazar, overleden te Venetië in 1648.
11030 Pedro Gomes de Espinosa, gehuwd met
11031 Beatrix Gomes de la Penna.
11056 Josua-Tomas Nunes Sarfaty Pina.
11060 David Heitor Senior Sarayva
, geboren te Marante rond 1575, overleden te Recife in 1651. Hij was gehuwd te Amsterdam op 15 augustus 1598 met
11061 Maria Nunes de Sãa, geboren te Santa Porto in 1579.

11062 = 11056 (Josua Tomas Nunes Sarfaty Pina)
11068 David Joseph Pardo
, hakam van de Bet Yisrael, hazzan van de Bikkur Holim, geboren te Salonica (Griekenland) in 1591, overleden te Amsterdam op 15 maart 1657. Hij was gehuwd te Amsterdam op 16 september 1619 met
11069 Rachel Josias Sanchez, geboren te Moura in 1595, overleden te Amsterdam op 27 oktober 1627.
11158 David Mozes, (Tevle Ganz/Gentzchen), overleden te Amsterdam op 18 mei 1684. Hij was gehuwd met
11159 Eva, (Chava), overleden te Amsterdam op 27 januari 1681.

11776 Anthony Leyssius, gedoopt te Goes op 13 september 1619, begraven te Middelburg op 21 januari 1671. Hij was eerder gehuwd te Middelburg op 2 september 1648 met Hester van Laren, begraven te Middelburg op 16 november 1648, dochter van Adriaen van Lare en Elisabeth Boursse. Hij was gehuwd te Middelburg op 1 september 1649 met
11777 Catharina Meyvaert, geboren te Groningen, begraven te Middelburg op 17 februari 1684.
11778 Jan In de Betouw, raadsverwant Venlo (1634 – ’37), peijburgemeester 1635, alles van de protestantse gemeente, geboren te Venlo in 1609, verbannen uit Venlo, woonde te Dordrecht 1638, Nijmegen 1640, burger Maastricht 1646, later te Dordrecht. Hij was eerst gehuwd met Immel van Lom, daarna met
11779 Judith van Thoor.
11780 Daniel Couck
, hij was gehuwd met
11781 Sara van Droogbrood.
11784 Johann Dederichs
, hij is gehuwd te Aken op 7 augustus 1623 met
11785 Maria Hermanns
11786 Leonard Ernst
, hij is gehuwd met
11787 Catharina Lach,verm. dochter of kleindochter van Warner Lach x Barbara Creuzberger.

11788 = 11780 (Daniel Couck)
11789 = 11781 (Sara van Droogbrood)
11790 Jacques Provost
, regent 1661, ’62, ’74, ’75, ’79, ’80, gedoopt (Waals) te Keulen op 10 september 1614, begraven te Amsterdam op 3 mei 1683. Hij is gehuwd te Amsterdam op 4 mei 1645 met
11791 Susanna du Plouis, gedoopt te Amsterdam op 1 maart 1620.
11792 Symon Symonsz Decker, schrijnwerker, koster, geboren te Delft, begraven te Delft op 14 oktober 1654, na overlijden als gevolg van de Delftse Donderslag. Hij was gehuwd te Delft op 24 januari 1638 met
11793 Willemijntje Willems van Dijck.
11794 Arend Philipsz van Groenevelt
, begraven te Delft op 3 juni 1676. Hij was gehuwd met
11795 Trijntje Pieters van Sonnevelt, begraven te Delft op 14 augustus 1693.
11800 Jacob Nicolaas van Harencarspel, geboren te Amsterdam op 7 augustus 1601, overleden te Hoorn op 9 mei 1649. Hij was gehuwd te Amsterdam op 28 september 1632 met
11801 Margaretha de Vlamingh van Oudtshoorn, gedoopt te Amsterdam op 1 april 1610, overleden aldaar op 26 februari 1693.
11802 Abraham Velters, grootkoopman op Frankrijk en Spanje, kunstverzamelaar, geboren te Calais op 22 april 1603, overleden te Amsterdam op 30 september 1690. Hij was gehuwd te Amsterdam op 23 februari 1644 met
11803 Helena de Haze, gedoopt te Amsterdam op 2 september 1621, overleden aldaar op 28 januari 1679.
11804 Jean Loten, dijkgraaf van de Beemster, gedoopt te Amsterdam op 1 oktober 1612, overleden op 10 mei 1676. Hij is gehuwd (1) met Elisabeth Hellincx. Hij is gehuwd (2) te Amsterdam met
11805 Apollonia Seleyns, geboren op 16 april 1625, overleden op 1 februari 1670.
11806 = 11802 (Abraham Velters)
11807 = 11803 (Helena de Haze)
11808 Arend van Westrenen
, domkanunnik te Utrecht, geboren aldaar in 1592, overleden aldaar op 29 december 1656. Hij was gehuwd te Leiden op 6 februari 1615 met
11809 Anna Pellicorne, geboren te Leiden, overleden te Utrecht op 20 december 1669.
11810 Jean Pellicorne, geboren te Leiden in 1597, hij was gehuwd aldaar op 22 januari 1626 met
11811 Susanna van Collen, gedoopt te Amsterdam op 7 februari 1606.
11812 Jan van Alderwerelt, lakenkoper, geboren te Middelburg op 1 augustus 1586, overleden te Amsterdam op 7 juni 1637. Hij is gehuwd te Amsterdam op 3 september 1606 met
11813 Lijsbeth Adriaensdr. Block, geboren te Amsterdam op 2 december 1589, overleden aldaar op 18 augustus 1655.
11814 Pieter Harmensz, uit Rozendaal/Roosendaal, kocht Herengracht 246 te Amsterdam in 1626.
11816 Marcus Mamuchet, koopman, geboren te Doornik in 1574. Hij was gehuwd te Bremen op 10 mei 1601 met
11817 Susanna van der Muelen, geboren te Antwerpen op 16 augustus 1584.
11818 Jacques de Velaer, de Jonge, geboren te Antwerpen 1577/8, overleden in 1612. Hij was gehuwd te Amsterdam op 24 mei 1608 met
11819 Elisabeth van der Muelen, geboren te Bremen op 25 november 1585.
11820 Jan van Heusden, hij is gehuwd [te Antwerpen] met
11821 Cathelyne Cool.
11822 Hans Fransz Martens,
 hoeden/hosenmaker, geboren te Antwerpen in 1590, hij was gehuwd te Amsterdam op 18 juli 1616 met
11823 Heesken Tulleken, geboren in 1592, getuige bij huwelijk was haar vader Arent Tulleken.
11824 Ciprien Testart, geboren te St-Quentin, overleden aldaar op 14 juli 1658. Hij was gehuwd te St-Quentin op 3 mei 1616 met
11825 Marie Bossu, geboren te St-Quentin.
11826 Jean Crommelin, geboren te St-Quentin op 19 maart 1603, overleden aldaar op 4 juni 1659. Hij was gehuwd te St-Quentin op 17 september 1623 met
11827 Rachel Tacquelet, geboren te Châtelet in 1609, overleden te Parijs op 10 augustus 1686.
11828 Mr. Wigbold Slicher, heer van Westerbeek, procureur-generaal van de Admiraliteit van Amsterdam (1669-1713), secretaris van Amsterdam, gedoopt te Amsterdam op 1 juli 1627, overleden aldaar op 5 juni 1718. Hij was gehuwd aldaar op 6 juni 1651 met
11829 Elisabeth Spiegel, geboren te Amsterdam op 30 april 1628, overleden aldaar op 7 april 1707.
11830 Jean Baptist de Hochepied, geboren te Amsterdam op 23 juli 1634, overleden aldaar op 2 december 1668. Hij was gehuwd te Amsterdam op 21 december 1655 met
11831 Geertruyd Spiegel, geboren te Amsterdam op 20 november 1635, overleden aldaar op 18 augustus 1662.
11832 Constantin Nobel, geboren te Amsterdam in 1628, overleden te Batavia op 21 juni 1678. Hij was gehuwd te Tayouan (Taiwan) op 3 januari 1658 met
11833 Aletta Zegermans, geboren te Tayouan (Taiwan) op 19 januari 1640, overleden te Ambon op 8 juli 1689.
11834 Mr. Johan Bitter, burgemeester van Wijk bij Duurstede, geboren te Arnhem op 20 september 1638, overleden te Wijk bij Duurstede op 17 maart 1714. Hij was gehuwd te Harderwijk (attestatie Arnhem) op 20 juli 1660 met
11835 Bartha Eygels, geboren te Arnhem, overleden op het VOC-schip “Ceylon” in 1675.
11836 Johan van der Marck, doctor in medicijnen, gedoopt te Leiden op 12 april 1643. Hij was gehuwd te Leiden op 7 augustus 1669 met
11837 Theodora van Leeuwen, gedoopt te Leiden op 13 juli 1644 (get. Pieter Dircx van Leeuwen, Cornelia van Lijsvelt).
11838 Mr. Cornelis Arckenbout, overleden te Rotterdam op 19 september 1679. Hij was gehuwd te Rotterdam op 20 mei 1671 met
11839 Lydia van Vredenburch, overleden te Rotterdam op 10 oktober 1679.
11840 Pierre Testas, geboren te Bordeaux in 1619, begraven te Amsterdam op 3 november 1693. Hij was gehuwd met
11841 Jeanne de la Porte de Morselleide.
11842 Pierre Cayrouze
, hij was gehuwd met
11843 Isabeau Taudin, geboren in 1617, overleden te Bordeaux op 27 augustus 1678.
11848 Jacques de Famars, geboren te Frankfurt am Main op 6 februari 1595. Hij was gehuwd te Frankfurt am Main op 20 april 1628 met
11849 Barbara Pergens, geboren te Keulen op 24 mei 1600.
11850 Daniel Resteau, heer van Beaufort, Bocquay, Lessines, koopman, bankier van de keurmeester van Brandenburg, geboren te Keulen op 10 oktober 1606, overleden aldaar op 12 februari 1667. Hij was gehuwd te Keulen op 1 juni 1634 met
11851 Elisabeth van den Bempden, geboren te Keulen op 29 november 1607, overleden aldaar op 26 augustus 1676.
11852 Reinier Soreau, gedoopt te Hanau op 4 september 1608, overleden te Amsterdam in mei 1669. Hij was gehuwd te Amsterdam op 14 februari 1645 met
11853 Constance de Hochepied, geboren te Keulen op 22 maart 1624, begraven te Amsterdam op 11 april 1687.
11854 Jean Eyghels, geboren te Helraet, overleden te Amsterdam op 17 maart 1649. Hij was gehuwd te Amsterdam op 2 maart 1638 met
11855 Magdalene Maréchal, geboren te Lille in 1610, overleden te Amsterdam op 23 september 1662.
11856 Ds. Simon Blanckenhagen, predikant, geboren te Stralsund rond 1560. Hij was gehuwd met
11857 Gertrude Soldan.
11858 Wilhelm Göding
, raad Pernau, hij was gehuwd met
11859 Elisabeth Petersen.
11860 Hans Riesenkampff
, burger Reval 1595, koopman, Schwarzhaüpterbruder, oudste Grote Gilde Reval, geboren te Hildesheim ca. 1570, begraven te Reval op 13 januari 1642. Hij is gehuwd te Reval (2) met Dorothea Waterhoff. Hij is gehuwd (3) met Margarethe Müller. Hij is gehuwd (1) in 1595 met
11861 Gertruda Bergmann.
11862 Albrecht Lanting
, ersterer schwarzhäupterbruder 1607; ältermann großen gilde,, overleden te Reval op 6 april 1623. Hij was gehuwd ca. 1610 met
11863 Anna von Renteln, overleden te Reval op 14 april 1636.
11864 Pieter Lambertsz van Notten, kleermaker, uit Sommelsdijk. Hij is gehuwd te Nijmegen op 16 juli 1637 met
11865 Maria Jans van der Stengh, uit 's-Gravenhage.
11866 Nicolaes Aernouts, wijnkoper, geboren te 's-Gravenhage, overleden aldaar in 1649. Hij is gehuwd te 's-Gravenhage op 21 juni 1643 met
11867 Ariaentje Beuckelaers, overleden te 's-Gravenhage in augustus 1669.
11868 Matthias Brenius, (Braijne), predikant te Raamsdonk 1626-1635, geboren te Keulen, overleden in 1635. Hij is gehuwd te Leiden op 29 januari 1626 met

11869 Eva de la Greve, geboren te Amsterdam.
11870 Carel de Hoorne, geboren te LeidenHij was gehuwd te Leiden op 21 februari 1634 met
11871 Franchina Weytens, geboren te Leiden.
11872 Christoffel Hendricksen van Nahuys, soldaat in garnizoen te Emmerik 1618, gehuwd te Wijk bij Duurstede in juli 1618 met
11873 Marrigje Pieters van Ommeren, geboren te Darthuizen.
11874 Felix Jansz Soetens, kleermaker van prins Maurits, hij was gehuwd ca. 1618 met
11875 Sabina Jansdr van der Wyele, uit 's-Gravenhage.
11876 Jan Jansz van Domselaer, bierdrager, geboren te Barneveld ca. 1580, had een broer Sander. Hij was gehuwd te Utrecht op 9 juni 1607 met
11877 Hubertje Knijff, overleden te Utrecht op 27 januari 1645.
11878 Gerrit Gerritsz van Aller, hosenkoper, borduurwerker. Hij was later gehuwd met Aeltje van Domselaer. Hij was gehuwd te Utrecht op 13 juli 1623 met
11879 Maychje Bries.

11882 Dirk Joosten Boogaert, hij is gehuwd [niet te Gorinchem?] met
11883 Maijken Jans de Jongh.
11884 Alexander Robbrechtsz (van Edenburch), raswerker, schoolmeester, verm. uit Edinburgh, hij was gehuwd te Delft op 11 juli 1638 met
11885 Lijsbeth Jans, geboren te Delft, weduwe van Jeremias Jeremiasz van der Heyle.
11886 Barent Claesz, ook genaamd Decker, leidekker, hij was gehuwd te Delft op 16 april 1623 met
11887 Ariaentge Jacobs Anckerhoeck.
11888 Claes Jacobsz
, bierdrager, binnenlandts varende, 27 jaar in 1599, heeft moeder Trijn Sijmons, gehuwd (1) te Amsterdam op 27 mei 1599 met Heiltje Cornelis, gehuwd (2) te Amsterdam op 29 april 1606 met
11889 Griet Jans, geboren 1580 (uit Amsterdam?).
11890 Wouter Gerrits, kistenmaker, geboren in 1581, gehuwd (1) te Amsterdam op 21 april 1607 Marijtje Cornelis, gehuwd te Amsterdam op 12 april 1622 met
11891 Engeltjen Otten, 36 jaar, heeft vader Ottho Lubbertsz.
11892 Philip Jansz Dou, geboren te Leiden op 20 februari 1609, overleden in 1668. Hij was gehuwd te Leiden op 18 oktober 1634 met
11893 Margaretha Jacobs van der Weele, overleden op 14 september 1669.
11894 Ds. Johannes Bogaert, predikant in de Kaag, Nieuwe Tonge, geboren op 8 augustus 1614, overleden op 11 december 1678. Hij was gehuwd te Rotterdam op 18 augustus 1648 met
11895 Clara Gerrits van der Segen, weduwe van Adriaen de Riemer.

11898 Frans Coerts, schilder, geboren te Hamelen in 1624. Hij is gehuwd te Amsterdam op 3 februari 1624 met
11899 Lijsbeth Claes, gedoopt te Amsterdam op 27 oktober 1602.
11900 Albert Jans, uit Alphen a/d Rijn, gehuwd te Alphen a/d Rijn op 31 maart 1633 met
11901 Neeltgen Cornelis, uit Alphen a/d Rijn.
11904 Jan Jansz de Jongh, schepen en burgemeester Waalwijk, hij was gehuwd met
11905 Elisabeth Adriaens Molengraeff.
11906 Antoine de Brul
, boekhouder, gedoopt te Amsterdam op 22 augustus 1611, overleden aldaar op 12 februari 1653. Hij was gehuwd te Amsterdam op 24 april 1638 met
11907 Margrieta Sonnemans, geboren te Delft in 1614.
11908 Jacob Laureys Bijnen, meester valkenier. Hij was gehuwd met
11909 Hendricksken Jansse Daems.
11916 Thomas Hubert
, uit het land van Luik. Hij was gehuwd met
11917 Gertrude Pierre, uit het land van Luik.
11920 Gerard Jansz van Velsen, overleden te Heusden op 6 oktober 1664. Hij is gehuwd met
11921 Jenneken Hartoghs.
11922 Hendrick Goossens van Drunen
, procureur, uit Drunen, hij is gehuwd te Heusden op 19 mei 1628 met
11923 Maijcke Aertsen van Elten, uit Heusden.
11928 = 11904 (Jan Jansz de Jongh)
11929 Marieken Petersdr.
11930 Andries Pietersz van der Hoeven
, secretaris hij was gehuwd met
11931 Alitken Goverts van der Punten.
11952 Joost Grothe
, Mitglied des Kaufmansamtes Lemgo, rechter 1624, ontvanger haarstedengeld kerspel Vorden 1629, gerechtsschrijver schoutambt binnen en buiten Zutphen 1632, geboren in 1591, overleden in 1656. Hij is gehuwd te Lemgo in 1623 met
11953 Agnesa Prasaun, geboren ca. 1605, overleden in 1667.
11954 Willem Cremer, hij is gehuwd te Zutphen op 3 februari 1644 met
11955 Elske van Bommel, (Elske), gedoopt te Zutphen op 20 november 1625.
11956 Laurens Pit, onderkoopman, fiscaal van de vloot vanaf Middelburg, opperkoopman, kassier op Formosa, gouverneur van de Coromandel, geboren te Bremen in 1610, overleden te Batavia op 29 juni 1684. Hij was gehuwd met
11957 Elisabeth de Vogel, overleden te Batavia op 12 november 1676.
11958 Edmond Ruysch, kapitein, van Culemborg, overleden te Batavia op 14 juni 1673. Hij is gehuwd met
11959 Cornelia van Daalen
11994 *Kotalawela “don Phillip” Wijesiriwardena
, Atapattu Mudaliyar te Colombo.
12004 Jean Labry, metselaar, in de Languedoc, gehuwd met
12005 Susanne Portals, Languedoc
12006 Guillaume Serres, Montauban, gehuwd met
12007 Marie Vidal, Montauban.
12010 Philips de Later, gehuwd met
12011 Susanna Davids.
12014 Maurits Heijndricks van Rossenraet
, lakenwerker, krankenbezoeker Batavia 1682. Hij is gehuwd te Delft op 23 februari 1653 met
12015 Maria Leenderts Maessluijs.
12032 Hans Jacob Schlatter
, “Rothgerber, Zwölfer zur Gerwi 1629, Eherichter 1644, Rechenherr 1647, gedoopt te Zürich in mei 1596, overleden aldaar op 30 mei 1653. Hij was eerst gehuwd met Margaretha Pestaluz, daarna te Zürich op 4 oktober 1641 met
12033 Margaretha Trüb.
12034 Hans Conrad Keller vom Steinbock
, predikant, geboren te Affoltern, kanton Zürich op 29 juni 1611, overleden op 12 april 1681.

Hij was gehuwd op 13 mei 1633 met
12035 Regula Koller, geboren in 1615, overleden op 6 april 1690.
12040 Henricus Meilingius, (Meiling, Meilinck), predikant, aanvankelijk gereformeerd, later remonstrants; raad en advocaat-fiscaal te Borculo sins 1622, geboren [te Borculo] ca. 1580. Hij is gehuwd te Leeuwarden op 23 oktober 1605 met

12041 Geertje Hotzes, dochter Hotze Algers.
12042 Hendrick van Eybergen, burgemeester Borculo, gehuwd (1) met Christina. Hij is gehuwd (2) in 1619 met
12043 Ebbeke Deggerinck.
12046 Roeloff toe Laer, geboren in 1596, overleden te Goor op 13 juni 1676.
12096 Joan Meinhard Lohman, ontvanger-generaal van het Graafschap Bentheim, grafelijk rentmeester en erfrechter te Neuenhaus 1631, 1663 burgemeester en raadsheer te Neuenhaus, geboren in 1595, overleden te Neuenhaus op 16 juli 1664. Hij was gehuwd met
12097 Gesien Kestringh, geboren in 1599, overleden te Neuenhaus op 16 oktober 1669.
12098 Dr. Gerhardus Swarte, burgemeester en curator te Groningen, geboren te Lingen in 1603, overleden te Groningen in 1665. Hij is gehuwd op 22 september 1633 met
12099 Helena Reneman.
12100 Sicko Tammen
, ‘afgeseten ende hoevelinck tho Garreltswehr, Loppersum ende Wyrdum,’ overleden op 17 januari 1630. Hij was gehuwd op 2 april 1616 met
12101 Aletta Rufelaert, overleden op 9 september 1644.
12102 Mr. Lucas van Hulten, hopman burgerregiment, voogd Aduarder gasthuis 1630, gezworene 1633, schepper van Scharmer 1633, ambtman van het Gorecht 1639, administrateur weeskamer 1640, taalman 1641, assessor Gerecht der Provincie, raadsheer der stad Groningen 1643 – ’50, lid Gedeputeerde Staten van Stad en Lande 1645, lid Raad van State 1651, lid Admiraliteiten Dokkum 1642, Amsterdam 1648, curator Hogeschool Amsterdam 1652, geboren te Groningen op 7 februari 1602, overleden aldaar op 6 februari 1652. Hij was gehuwd te Groningen op 16 augustus 1629 met
12103 Lamina Heinens, geboren te Groningen.
12104 Ds. Casparus Bothenius, predikant te Sebaldeburen en Oldekerk, geboren te Aschendorf rond 1600.
12105 Sybille Adriaansdr. Riemersma.
12106 Adriaan Trip
, heer van Warfumborg, koopman in ijzer, wapens te Zweden, gedoopt te Amsterdam op 3 januari 1621, overleden te Groningen op 11 oktober 1684. Hij is gehuwd te Amsterdam op 28 november 1645 met
12107 Adriana de Geer, gedoopt te Amsterdam op 21 april 1627.
12108 Prof. Ds. Friedrich Spanheim, “de Oudere”, studeerde filologie, filosofie te Heidelberg, en theologie in Genève. Hij werd leraar ten huize van de gouverneur van Embrun, in de Dauphiné. Hij was eerst hoogleraar filosofie te Genève, en was er rector van de academie. In 1642 werd hij hoogleraar te Leiden in theologie. Hij was fervent verdediger van de Calvinistische doctrine van de predestinatie , vooral tegen Moise Amyraut. Hij is geboren te Amberg op 1 januari 1600, en overleden te Leiden op 14 mei 1649. Hij huwde met
12109 Françoise-Charlotte du Port, geboren te Parijs in 1612, overleden te Genève in 1648.
12110 Ds. Henricus Geldorphius (Geldorpius), predikant, geboren te Sneek op 1 december 1600, overleden te Amsterdam op 11 oktober 1652. Hij is gehuwd te Amsterdam op 10 september 1631 met
12111 Neeltje Elberts Pool, gedoopt te Amsterdam op 9 oktober 1612.
12112 Jacob Joosten, kistenmaker, gedoopt te Amsterdam op 2 juli 1619. Hij is gehuwd te Amsterdam op 28 juni 1642 met
12113 Hijltje Cornelisdr, gedoopt te Amsterdam op 10 november 1619.


 1. Huijch Jacobs van der Schaaff, gedoopt te Amsterdam op 2 maart 1645, zie 6056
 2. Cornelis Jacobs, gedoopt te Amsterdam op 30 juni 1648.
 3. Neeltje Jacobs, gedoopt te Amsterdam op 3 juli 1650.
 4. Joost Jacobs, gedoopt te Amsterdam op 5 december 1655.
 5. Jacobus Jacobs, gedoopt te Amsterdam op 31 oktober 1659.
 6. Helena Jacobs, gedoopt te Amsterdam op 21 oktober 1663.

12114 Lambert Wijnantsz Bruijnvis, graankoper, geboren te Kampen/Amsterdam ca. 1615. Hij is gehuwd (2) te Amsterdam op 22 september 1656 met Brechje Leenderts, weduwe van Jan Gerritsz. Hij is gehuwd (3) te Amsterdam op 19 mei 1657 met Annetje Vrericx, weduwe van Jan Stevense. Hij is gehuwd (1) te Amsterdam op 22 april 1642 met
12115 Trijntje Arens, Amsterdam, geboren in 1613, dochter van Marij Jans.

Uit het huwelijk Bruijnvis-Arens:
 1. Maritje Bruijnvis, gedoopt te Amsterdam op 19 januari 1645 (get. Marij Jans), zie 6057
 2. Wijnant Bruijnvis, gedoopt te Amsterdam op 25 september 1646 (get. Marij Ariens).
 3. Wijnant Bruijnvis, gedoopt te Amsterdam op 14 februari 1649 (get. Marrigje Arens).
 4. Lijsbeth Bruijnvis, gedoopt te Amsterdam op 8 maart 1650 (get. Oetje Wijnants).
 5. Neeltgen Bruijnvis, gedoopt te Amsterdam op 24 augustus 1653 (get. Marritgen Jans).
Uit het huwelijk Bruijnvis-Vrericx:
 1. Sara Bruijnvis, gedoopt te Amsterdam op 4 juli 1658 (get. Trijn Vrericks, Oetje Wijnants).
 2. Frerick Bruijnvis, gedoopt te Amsterdam op 3 november 1660 (get. Aaltje Lammerts).
 3. Frerick Bruijnvis, gedoopt te Amsterdam op 23 november 1663 (get. Aeltje Lamberts).
12116 Wijnant Lambertsz, vettenwarier, uit Kampen, gehuwd met
12117 Maria Adriaensdr.
 1. Lambert Bruijnvis, zie 12114
 2. Jan Bruijnvis, gedoopt te Amsterdam op 27 december 1620 (get. Marijtje Lamberts), zie 6058
 3. Dirck Wijnantsz Bruijnvis, gedoopt te Amsterdam op 2 oktober 1622 (get. Weijntje Lamberts). Hij is gehuwd te Amsterdam op 6 oktober 1651 met Lucia Block.
 4. Arent Bruijnvis, gedoopt te Amsterdam op 19 oktober 1625 (get. Weijntje Lamberts).
 5. Oetje Bruijnvis, gedoopt te Amsterdam op 29 februari 1628 (get. Weijntje Lamberts).
 6. Abraham Bruijnvis, gedoopt te Amsterdam op 27 mei 1629 (get. Weijntje Lamberts).
 7. Oetje Bruijnvis, gedoopt te Amsterdam op 18 april 1634 (get. Luytje Dircks). Zij is gehuwd op 31 augustus 1656 met Gillis Matthijse.
 8. Abraham Bruijnvis, gedoopt te Amsterdam op 22 november 1635 (get. Luytje Dircks).
12118 Dirck Dircksz, spaansestoelmaker,  geboren in 1605, gehuwd (1) te Amsterdam op 18 juli 1632 met Giertje Gerrits. Hij is gehuwd (2) te Amsterdam op 11 juni 1638 met
12119 Geurtje Thijssen, gedoopt te Amsterdam op 7 december 1603, zij was eerder gehuwd (1) op 6 augustus 1622 met Manuel Elle, daana met Jacob Halfhuijsen.
12120 Willem de Wilde, loodgieter, overleden te 's-Gravenhage op 4 februari 1655. Hij was gehuwd te Amsterdam op 4 maart 1640 met
12121 Hillegont Herperts, geboren te Gouda in 1618.
12122 Hendrick van der Mast, notaris, solliciteur te 's-Gravenhage. Hij is gehuwd (2) te 's-Gravenhage op 5 februari 1640 met
12123 Isabella de Wilde.
12124 Jan Eeuwoutsz Soermans
, burgemeester Heukelom, hij was gehuwd met
12125 Deliana van Eijck.
12126 Coenraet van Delff
, gedoopt te Amsterdam op 4 mei 1617. Hij was gehuwd te Amsterdam op 6 januari 1641 met
12127 Lysbet (de) Leeuw, geboren te Schoonhoven op 3 juni 1621.
12128 Meijndert Pietersz Titsingh, brouwer te Sloten 1638, geboren te Hasselt. Hij was gehuwd te Kampen op 24 juni 1627 met
12129 Maria de Meijne, gedoopt te Medemblik op 11 oktober 1603.
12130 Isaack van Reynevelt, hoedenstoffeerder, kousenkoper op de Nieuwendijk in “de roode gans,” gedoopt te Amsterdam op 23 juni 1599, begraven aldaar op 6 november 1669. Hij was gehuwd te Amsterdam op 13 januari 1626 met
12131 Duijfje Jacobs van Dijck, gedoopt te Amsterdam op 7 augustus 1605, begraven aldaar op 20 januari 1665.
12132 Pieter Arents Swart, linnen- en lakenwever te Amsterdam, geboren te Medemblik in 1585. Hij was gehuwd te Amsterdam op 30 oktober 1605 met
12133 Martijntje Barents, geboren te Medemblik in 1586.
12134 Dirck Jansz Grebber, scheepstimmerman, geboren te Monnikendam, begraven te Amsterdam op 9 december 1659. Hij was gehuwd met
12135 Elsje Jans, begraven te Amsterdam op 15 december 1640.
12136 Gerhard Wehrkamp, koopman te Minden, “Hudeherr der Kuhtorhude”, overleden te Minden op 26 september 1685. Hij was gehuwd met
12137 Elisabeth Ernsting, overleden te Minden in 1660.
12138 Balthazar Jobst Meuschen, koopman, ontvanger der “Hochstifts zu Osnabrück bei der Schwedischen Regierung”, raadsheer (1633-1650), “scholarcha” (tot 1639), overleden Osnabrück op 8 februari 1679. Hij was gehuwd met
12139 Regina Bruning, geboren te Osnabrück op 20 september 1620, overleden aldaar op 10 maart 1688.
12142 Hendrick van der Bree, ook Heijndrick Pieters Pottebacker, hij was gehuwd met
12143 Trijntgen Thijssen Bos.
12144 Jan de Coup
, geboren te Canterbury in 1585. Hij is gehuwd (Waals) te Canterbury op 10 november 1611 met
12145 Jannetje Haillet, geboren in Canterbury.
12146 Nicolas de Pours, zijdelakenkoper, koopman, geboren te Antwerpen/Leiden in 1599. Hij was later gehuwd te Leiden op 26 maart 1636 met Maeycken Laurens, weduwe van Johannes van de Berge. Hij was gehuwd (1) te Leiden op 18 november 1622 met
12147 Hester Jacobs Wilsoet.
12148 Pieter Soete
, vellenploter, hij was gehuwd te Leiden op 20 maart 1635 met
12149 Jannetgen de Ridder, uit Leiden. Zij is gehuwd (2) te Koudekerk (ondertrouw Leiden op 12 juni 1659) met mr. Hendrick Thonisz van Clinckenbergh.

 1. Jan Soete, zie 6074
 2. Annetje Soete, gedoopt te Leiden op 13 oktober 1641 (get. Jan de Ridder, Sara de Ridder).
12156 Maerten Gerritsz van Egmont, raswerker, van Leiden. Hij was gehuwd te Leiden op 8 april 1644 met
12157 Judith de Cuijper, van Leiden.
12158 Jan Quiringsz van Stienevelt, lakenwerker, van Leiden. Hij was gehuwd te Leiden op 8 maart 1646 met
12159 Cathalijntgen Meurs, van Leiden.

12164 William Kelly, gedoopt te Churston Ferrers op 18 oktober 1616. Hij is gehuwd te Churston Ferrers op 26 januari 1639 met
12165 Willmoth Berry, gedoopt te Stoke Gabriel op 16 december 1607.
12170 William Pearce, hij was gehuwd te Churston Ferrers op 4 november 1605 met
12171 Weltinge Harry, begraven te Churston Ferrers in juli 1660.
12172 Andrew Hannever, Brixham.
12174 Nicholas Harris, Churston Ferrers.
12184 William Spicer, gedoopt te Plymstock op 2 december 1610.
12188 Lawrence Bogar, gehuwd te Plymstock in 1648 met
12189 Maria Couch.
12190 John Snellinge, gehuwd met
12191 Elizabeth.
12342 Jan Adriaensz Troost, schout Heinenoord 1566. Hij is gehuwd met
12343 Anneke/Ariaentje Adriaensdr.
12344 Jacob Gijsen
, geboren te Cillaarshoek. Hij was gehuwd met
12345 Hadewij Jansdr.
12346 Andries Aryensz Timmerman
, timmerman, kerkmeester Maasdam, hij is gehuwd met
12347 Jannetje Cornelisdr.
12356 Willem Gerrits Decker
, hij was gehuwd met
12357 Neeltje van Hofwegen
12556 Willem Adriaens van Gempel
, hoefsmid te Klaaswaal. Hij was gehuwd met
12557 Adriaentje Claesse Spruyt, geboren te Klaaswaal.
12576 Cornelis Jacobsz Vogelaar, schipper te Puttershoek.
12582 Arie Tonisz van der Giessen, boer, geboren te Strijen rond 1565, overleden te ’s-Gravendeel. Hij was gehuwd met
12583 Maddaleentje Ewoutsdr.
12610 Arie Willemsz Beut
, hij was gehuwd met
12611 Aechte Jans.
12618 Hendrick Gerritsz Cranendonck
, boer, overleden te Katendrecht. Hij was gehuwd met
12619 Anna Dircksdr, geboren te Charlois.
12620 Adriaen Corsz, boer te Mijnsheerenland.
12622 Oth Andriesz Snider.
12624 Leendert Jansz
, kerkmeester Maasdam 1592, schepen Maasdam 1598, geboren te Maasdam rond 1540. Hij was gehuwd met
12625 Digna Jacob Staesdr, geboren rond 1550.
12626 Pauwels Hendricx Weeda.
12628 Gijsbert Sijmonsz Smit
, smid te Charlois, vermeld 1585, '88, begraven aldaar in 1596. Hij is gehuwd met
12629 Adriaentje Lenaerts, gegoed te Smitshoek onder Charlois, woont te Charlois 1627.
12630 Pieter Gerrit Heynen, (Baertman), boer bij Charlois. Hij is gehuwd met Elisabeth Thomas, gegoed te Charlois. Of zij ook de moeder is van Wijventgen is nog niet bekend.
12652 Adriaen Matthijsz (Polderdijk), boer Sint Anthoniepolder, schepen en heemraad aldaar 1625-1632. Hij was gehuwd met
12653 Pleuntje.
12654 Mels Thomasse
, schipper te Klaaswaal, diaken. Hij was gehuwd met
12655 Grietje Willems Lem.
12668 Aryen Dircx Kruithof
, boer te Mijnsheerenland, begraven aldaar op 6 augustus 1647. Hij was gehuwd met
12669 Lijntgen Cornelis van den Broeck, overleden te Mijnsheerenland op 9 februari 1658.
12670 Andries Cornelis Snider, geboren te Heinenoord. Hij was gehuwd met
12671 Grietje Cornelis Loopicker, geboren te Heinenoord.
12704 Gerrit Symonsz Beaumont, overleden op 30 maart 1596.
12706 Cornelis Jacobsz van der Burch, brouwer te Delft, hij is gehuwd met
12707 Aleijd Willemsdr. van den Heuvel.
12736 Jan Arentsz Luyendijk
, hij was gehuwd met
12737 Pietertje.
12738 Cornelis Jansz Torreman.
12754 Andries Zegersz
, bezat land Mijnsheerenland 1580. Hij is gehuwd met
12755 Neeltje Hendriks.
12760 Aert Aertsz Crayenstein
, pachter op de gorzen, overleden te Strijen. Hij was gehuwd met
12761 … Aelbert Thomasdr, wonende te Strijen.
12762 Hendrick Pauwelsz Weeda, kerkmeester van Cillaarshoek, hij was gehuwd met
12763 Barbara Gerritsdr.
12764 Dirck Adriaen Dircksz
, woonde te Westmaas. Hij was gehuwd met
12765 Leentje Anthonisdr van der Kooy, overleden te Cromstrijen op 16 juni 1609.
12794 Joost Janse, hij is gehuwd met
12795 Neeltje Jacobsdr.
12798 Herman Cornelisz
, woont te Ridderkerk in 1602, overleden na 21 september 1614. Hij is gehuwd te Ridderkerk op 20 december 1601 met
12799 Mariken Dircks, geboren te Ridderkerk, overleden na 21 september 1614.
13094 Gijsbrecht Jansz Schilperoort, schepen van Charlois, heemraad van Charlois. Hij was gehuwd met
13095 Janneken Cornelis.
13100 Huijg Pietersz Cranendonck
, bouwman, overleden te IJsselmonde op 28 augustus 1615. Hij was gehuwd met
13101 Margrieta Gerrits, landbouwster.
13280 Pieter van den Biesbrouc, geboren te Kortrijk rond 1550. Hij was gehuwd met
13281 Johanna van den Berghe.
13284 Mozis Marinusz de Raedt
, schoolmeester, diaken, doodgraver en klokkenluider, geboren te Puttershoek. Hij heeft een broeder Aaron. Hij was gehuwd met
13285 Lienken Mozisdr.
13384 Lenaert Pietersz Pieterman
, boer, waard, schuitvoerder te Heeroudelandsambacht, overleden 1592/4, gehuwd met
13385 Lijntken Adriaensdr. 'Pieterman', waardin.
13388 Cornelis Bastiaensz van den Nesch, boer te Groote Lindt, gehuwd met
13389 Aechtgen Willemsdr.
13390 Willem Pieters de Waert
, boer te Ridderkerk, gehuwd te Rijsoord op 17 september 1617 met
13391 Grietje Cornelisdr. Baes, gedoopt te Rijsoord op 31 maart 1598.
13408 Willem Pietersz Penninck, boer. Hij was gehuwd te Ridderkerk op 5 januari 1585 met
13409 Baeltje Pieter Huijbrechts, geboren te Ridderkerk.
13410 Pieter Jacobsz Cranendonck, boer, schout van Rijsoord, hoogheemraad van de Zwijndrechtse Waard, diaken en ouderling van Ridderkerk, waarsman van Oud-Reyerswaard, overleden te Ridderkerk. Hij was gehuwd te Rijsoord op 25 augustus 1587 met
13411 Ingetje Hendricksdr van Alblas, geboren te Oud-Alblas, overleden te Rijsoord.
13412 Gerard Adriaensz Mijnlief, landbouwer, geboren te Ridderkerk, begraven te IJsselmonde. Hij was gehuwd te IJsselmonde op 9 september 1601 met
13413 Ingeken Leendertsdr, geboren te IJsselmonde.
13414 Anthonis Pietersz Cranendonck, ook genaamd Bootser, schipper, geboren te IJsselmonde. Hij was gehuwd te Ridderkerk op 8 mei 1594 met
13415 Soetje Simonsdr.
13416 Evert Heyndricksz van den Berg
, snijder, geboren te Katwijk. Hij was gehuwd te Ridderkerk in 1622 met
13417 Lijsbeth Joosten Tuck, gedoopt te Ridderkerk op 19 maart 1600, overleden aldaar rond 1641.
13420 = 6530 (Dirck Ariens Toll)
13421 = 6531 (Leentgen Gijsbrechts)
13504 Jacob Leenderts Besemer
, geboren te Ridderkerk rond 1565, overleden te Hendrik-Ido-Ambacht op 30 december 1622. Hij is gehuwd met
13505 Ingen Jannigje Jansdr.
13506 Clement Bastiaensz van den Nesch
, hij was gehuwd te Rijsoord op 11 december 1599 met
13507 Lijntje Joppendr.
13520 Adriaen Ploen Hermansz
, boer aan de Drogendijk te Ridderkerk, overleden ca. 1666. Hij is gehuwd te Ridderkerk op 7 juni 1609 met
13521 Geertruijd Pietersdr. Arijswager, gedoopt te Ridderkerk op 28 maart 1587.
13522 Herman Leendertsz Vrancken, hij is gehuwd te Ridderkerk met
13523 Pietertken Pietersdr. Arijswager,
13524 Jan Schalcksz (van der Veer), 
gedoopt te Zwijndrecht op 5 oktober 1602. Hij is gehuwd te Zwijndrecht op 19 december 1627 met

13525 Teuntje Stoffelsdr., Zwijndrecht.
13526 Aert Cornelisz de Leur, hij is gehuwd te Zwijndrecht op 15 april 1607 met
13527 Ariaentje Jacobsdr, Zwijndrecht.
13540 Arien Hendricks Timmer, eigenaar pleijtschip "De Fortuyn", overleden te Capelle in 1634. Hij is gehuwd te Capelle op 29 december 1618 met
13541 Sijcken Roelants, uit Meeuwen, overleden te Capelle op 3 juni 1671.
13542 Cornelis Huijben Boer, overleden te Dongen. Hij is gehuwd met
13543 Jacobmijntgen Ghijsbrechts.
13736 Corstiaen Jansz
, [uit Zwijndrecht], hij is gehuwd met
13737 Geertken Baerensdr.
13738 Bastiaen Adriaens Verstoup
, geboren te Heinenoord rond 1560. Hij is gehuwd (3) te Zwijndrecht op 16 mei 1606 met
13739 Willemke Bastiaenendr,
13812 Aert Adriaensz Visscher, 
Zwijndrecht.

13814 Bastiaen Jansz Broelingh, uit Zwijndrecht. Hij is gehuwd te Zwijndrecht op 9 april 1600 met
13815 Mariken Peetersdr., uit Zwijndrecht.
13984 Hermen Willemsz van Luijck, snijder. Hij was gehuwd met
13985 Ariaentge Leenderts.
13986 Eeuwout Hendricksz
13996 Adriaen Bastiaensz Slorp
, begraven te Charlois in 1596. Hij was gehuwd met
13997 Ariaentje Wouters, begraven te Charlois in 1610.
13998 = 12618 (Hendrick Gerritsz Cranendonck)
13999 = 12619 (Anna Dircksdr)
14036 Frans Leendertsz Baertman
, geboren te Charlois. Hij was gehuwd met
14037 Sijtge Gijsbrechtsdr.
14038 = 6308 (Jan Pietersz de Winter)
14039 = 6309 (Soetje Hendricks Cranendonck)
14048 = 12668 (Aryen Dircx Kruithof)
14049 = 12669 (Lijntgen Cornelis van den Broeck)
14050 Claes Bastiaensz Gouman
, hij was gehuwd met
14051 Lintgen Jans.
14056 Bastiaen Pietersz Verschoor
, hij was gehuwd met
14057 Neeltgen Adriaens, begraven te Charlois op 18 juli 1650.
14060 Aert Ewoutsz Verschoor, geboren te Charlois rond 1555, overleden aldaar in 1622. Hij was gehuwd met
14061 Pietertgen Willems Cranendonck, geboren te IJsselmonde rond 1570, begraven te Charlois op 8 maart 1649.
14062 Clement Leendertsz Pors, schepen, boer, geboren te Charlois. Hij was gehuwd met
14063 Neeltje Harmens van der Schoor, overleden te Charlois in 1617.
14194 Wijnant Meeusz, hij was gehuwd met
14195 Ploontje Willems Schilperoort.
14200 Adriaan Staasz van Gelder
, hij was gehuwd met
14201 Neeltje Jans Spruyt.
14220 Dirck Dircksz Meele
, hij was gehuwd met
14221 Aentgen Thonis, geboren te Capelle.
14226 Frederick Adriaensz van Strien, bezat land te Raamsdonk en Dongen, geboren ca. 1570, overleden te Raamsdonk (ca. 1625). Hij is gehuwd met
14227 Peterken Jan Jooren.
14228 Cornelis Petersz Vennix
, hij was gehuwd met
14229 Heijlwich Willems.
14230 Peter Wijtmans de Groot
, begraven te Tilburg op 2 mei 1617. Hij was gehuwd met
14231 Cornelia Matthijsdr. Ansems, overleden te Tilburg op 6 maart 1605.
14232 Gerrit Herbertsz tot Waerthuijsen (Coyman), overleden te Babyloniënbroek in 1635.
14272 Adriaen Willemsz de Fonckert, bouwman, schepen van Rhoon 1567, ’68, ’70, hij was gehuwd met
14273 Haesje Dircks Koorneef, geboren rond 1535.
14274 Seger Gerrits Cranendonck, boer, heemraad polder Westmaas-Nieuwland 1577-1579, van Mijnsheerenland 1576-1578, hij was gehuwd met
14275 Hilletje Jacobs Spruyt, geboren te Mijnsheerenland, overleden te Westmaas.
14276 Pieter Pietersz Cranendonck, bijgenaamd den Bootser, landbouwer, heemraad Oost-IJsselmonde 1560-1562, schout van Oost-IJsselmonde 1575-1600, dijkgraaf IJsselmonde 1588, hoogheemraad der vier polders van IJsselmonde 1589-1601, heemraad en schepen van West-IJsselmonde 1589-1600, laagheemraad van Dirck Smeetsland en Mr. Arend van der Woudensland 1578-1600, geboren rond 1530, overleden rond 1601. Hij was gehuwd met
14277 Adriaentge Gerrits, geboren te Barendrecht, overleden te IJsselmonde rond 1609.
14278 Adriaen Jacobs Hordijk, landbouwer, heemraad in Oost-Barendrecht en de Ziedewij 1578-1595. Hij was gehuwd met
14279 Margrieta Japhetsdr.
14280 Bastiaen Leendertsz de Regt
, schepen van Oud-Beijerland, geboren te Oud-Beijerland rond 1540, overleden aldaar rond 1595. Hij was gehuwd met
14281 Maertje Maertensdr.
14282 Adriaan Hendriksz Hoogendijk
, bouwman en heemraad te Rhoon, geboren te Rhoon rond 1560, hij was gehuwd met
14283 Hilletje Adriaans de Fonckert, geboren te Rhoon rond 1560.
14284 Pieter Cornelisz van der Schoor, boer, schepen van Cromstrijen 1602-1607, overleden rond 1614. Hij was gehuwd met
14285 Lijntje Pieter Cors Pieterszdr.
14286 Nicolaes Adriaensz van Strijen
, schout Westmaas 1605-1650, van de Group 1636, dijkgraaf van Westmaas, het Munnikenland, geboren te Delft rond 1577. Hij was gehuwd te Delft op 8 juni 1597 met
14287 Elisabeth Jacobs van Goutswaert, geboren te Portugaal rond 1575, overleden te Westmaas op 19 januari 1638.
14320 Arien Pleunsz van der Hoek, overleden te Rijsoord. Hij was gehuwd te Ridderkerk op 10 december 1595 met
14321 Pieterken Hendricksdr.
14324 Pieter Pieters de Jonge Pierneef
, schipper. Hij was gehuwd met
14325 Lijsje Anthonis Velsenaer, geboren te Goidschalksoord.
14326 Sebastiaen Rochus Bijl, schipper, bode te Mijnsheerenland.
14330 Jacob Cornelis Meijnaert, boer te Klaaswaal, overleden aldaar in 1614. Hij was gehuwd met
14331 Lijntje Bastiaens.

14362 Mouring Cornelisz Veenswijck, hij is gehuwd met
14363 Dammissien Willems van Coppen.
14364 Cornelis Jacobsz Ruijch
, Alkemade. Hij is gehuwd met

14365 Maritgen Pietersdr.
14366 Gijsbert Cornelisz Bickbergen
, schepen Alkemade 1644, '45, weesman 1654-65. Hij is gehuwd met

14367 Duijfjen Jans.
14376 Cornelis Verdel
, te Noordwijkerhout. Hij is gehuwd met

14377 Grietgen Cornelisdr.
14378 Crijn Willemsz Cortswager
, bouwman Oegstgeest. Hij is gehuwd (1) met
14379 Neeltje Jacobsdr. Kolff, Rijnsburg.
14400 Cornelis Jacobsz van Wouw, gehuwd met
14401 Grietgen Willemsdr, begraven te Wassenaar op 26 februari 1624.

14402 Huijg Hendricxz, opperzandmeester, gehuwd met
14403 Maritgen Dircxdr.
14432 Huijg Cornelisz Groenewegen, hij was gehuwd met

14433 Maertge Dircksdr.
14448 Claes Jacobsz van der Son
, bouwman te Wassenaar, overleden voor 1624. Hij is gehuwd met

14449 Maritgen Sijmonsdr.
14450 Pieter Mourijnsz van Wouw
, bouwman, schepen te Wassenaar, gehuwd met

14451 Leentgen Willemsdr.
14452 Adriaen Jansz van Langevelt, te Wassenaar, gehuwd met
14453 Annetge Gerritsdr. van Seeven Weecken, begraven te Wassenaar op 16 juli 1631.
14454 Claes Claesz Hillenaer, "de oude", kerkmeester Wassenaar, begraven te Wassenaar op 6 oktober 1627. Hij is gehuwd te Wassenaar op 9 juli 1595 met
14455 Annetgen Sijmonsdr.
14548 Hendrick Gillisz Saghmans, [uit Geraardsbergen?], pasteibakker, gehuwd (1) te Rotterdam op 28 maart 1628 met Maijken de Roij. Hij is gehuwd (3) met Catharlijntje van Rijsoord. Hij is gehuwd (2) met
14549 Adriaentgen Arijens.
14550 Jan Gerritsz de Vries, kaarsenmaker, uit Rotterdam. Hij is gehuwd te Rotterdam op 29 april 1618 met
14551 Anneken Jans Gevers, uit Rotterdam.
14690 Jan Hamers die Broudt, hij was gehuwd met
14691 Meyken van Schinnen.
14728 Peeter Jan Hantens
, geboren te Etten. Hij was gehuwd met

14729 Digne Aerts.
14732 Cornelis Anthonissen Vermunt
, schepen van Etten 1585-1593, meester van de tafel van de Heilige Geest 1581. Hij was gehuwd met

14733 Margaretha Jacob Adriaen Dircxdr Berk.
14768 Adrianus Cornelis Woutersz Leijten
, (de Oude), schepen Princenhage 1588-1593, 1595-1596, 1599-1608, 1610, 1618, 1626-1629, overleden in 1629. Hij was gehuwd met

14769 Petronella Hendrick Peter Sibs.
14796 Joannes Kangen,
 hij is gehuwd met
14797 Caecilia.

14832 Claes Bernaerts Stoops, geboren ca. 1560 (Bavel/Alphen), "onwettige zoon van Bernaert Claes Stoops en de zuster van Adriaen Gherrit Jansz". Hij is gehuwd met
14833 Martina Matthei, begraven te Ginneken-Bavel op 31 augustus 1621.
14846 Anthonis Adriaen Anthonis Loijmans, gehuwd met
14847 Neelken Cornelis Jacob Jacobs.
15328 Severinus Bemelmans, Nuth, hij is gehuwd met
15329 Anna Melkop, Nuth.
15330 Leonardus Keulen, (Baltus), gehuwd met
15331 Maria.
15332 Nicolaas Limpens,
 smid, gehuwd met
15333 Catharina.
15334 Leonardus Schaepkens,
 te Nagelbeek.

15380 Henricus Pergens, uit Berghen, gehuwd met
15381 Ida, uit Molenveld.
15382 Joannes Conincx, gehuwd met
15383 Gebelia.
15472 Cornelis Matthijs van Campen, (Camp), geboren te Waspik, overleden aldaar op 7 januari 1648. Hij is gehuwd met
15473 Hendrickske Adriaen Stevens Verschuren, Waspik.
15474 Jan Hendricks Buijs, Waspik, gehuwd met
15475 Petronella Adriaen Jochems, Waspik.
15476 Huijbert Janse de Bont, Waspik, gehuwd met
15477 Adriaenke Peter Wouterse Zeijlmans, Waspik.
15478 Aert Peters Cuijl, Waspik, gehuwd met
15479 Lijsken Jansen, Waspik.
15480 Dingeman Hendricks Schoenmakers, Waspik, gehuwd met
15481 Peerken Mertens, Waspik.
15482 Jan Willems Buijs, Waspik, gehuwd met
15483 Maeijke Commer Claessen, Waspik.
15656 Peter Gielen Rutten Strick, leefde te Schadewijk, Oss, had met zijn vrouw testament 13 december 1635. Hij was gehuwd met
15657 Lemken Jan Lamberts.
15734 Jan Pirot
, wijnkoper, uit Luik. Hij is gehuwd te Dordrecht op 21 november 1617 met
15735 Maria Beijens Arnoutsdr, gedoopt te Dordrecht.
15740 Lambrecht Joryaensz, hoedenmaker, Leiden, gehuwd te Leiden op 4 juni 1599 met
15741 Jannetgen Gerrits, Leiden.

15812 Jan Marinusz Coelentroever, kapitein, hij is gehuwd te Rotterdam op 10 november 1626 met
15813 Meijnsge Pieters.
15816 Robbrecht Hendricksz Deckers, burgemeester van Sprang, geboren aldaar ca. 1595. Hij is gehuwd (1) met
15817 Geerken Jansdr Oerlemans, geboren te Baardwijk ca. 1595.
15818 Claes Peters Trippe, overleden te Capelle op 19 juni 1668. Hij is gehuwd te 's-Grevelduin-Capelle op 3 januari 1632 met
15819 Anneke Adriaens Kam, gedoopt te Sprang op 6 oktober 1611.
15824 Adriaen Cornelisz Salm, hij was gehuwd met

15825 Maertge Jans
15828 Roelof Dircx van der Veur
, geboren te Ost-Friesland. Hij was gehuwd te Rotterdam op 5 mei 1613 met
 
15829 Joosje Thomas.
15830 Joris Kinnegem
, geboren te Schotland (=George Kinningham, Cunningham?). Hij was gehuwd te Rotterdam op 6 juni 1625 met
15831 Anna Adams Lae, geboren te Edinburgh.
15836 Pieter Lourisz (van Huijgsloot), varensgezel, riviervisverkoper, begraven te Delft op 24 december 1654. Hij was gehuwd te Delft op 12 mei 1619 met
15837 Ceuntje Quirijnen, geboren te Delft.
15838 Dirck Claesz van der Minne, hij was gehuwd met

15839 Trijntje Cornelis Dionijs.
15840 Maerten Dircks,
te Delfshaven 1609-1612, gehuwd (2) met Maritgen Cornelis. Hij is gehuwd (1) met

15841 Geertgen Abrahams.
15842 Jan Jansen, bootsgezel, te Delfshaven 1610-1612, gehuwd met
15843 Ariaentgen Ariens.
15848 Jasper de Bruijne, uit Hondschoote, poorter Leiden 1589, overleden vóór 1599. Hij is gehuwd met
15849 Franchijntgen van Hanselaer, uit Hondschoote. Zij is gehuwd (2) te Leiden op 19 oktober 1599 met Guillaume de Bul, uit Werfwijcke.
15850 Anthonis van Cleve, fusteintrapier, uit Kortrijk, gehuwd te Leiden op 1 september 1591 met
15851 Passchijntgen van Broukercke, uit Hondschoote. Zij is gehuwd (2) te Leiden op 27 maart 1603 met Samuel Bostijn, vellenploter.
15852 Cornelis Abelsz, bootsgezel, te Schiedam 1598-1607, gehuwd met
15853 Gooltgen Vrijesen.
15862 Huijch Mattheusz, Delfshaven, hij was gehuwd met
15863 Brechte Cornelis.
16002 Thomas Lije, Engelsman. Te Gorinchem.
16014 Barent Hendricx van Raden, begraven te Rotterdam op 24 oktober 1638. Hij was gehuwd met
16015 Maddaleentje Claesdr, begraven te Rotterdam op 6 september 1648.
16020 Anthony Faloer, tabakverkoper, wolkammer, uit Danis, Artois, gehuwd (1)te Leiden op 26 november 1621 met Sara de Basu. Hij is gehuwd (2) te Leiden op 16 november 1635 met

16021 Jannetje le Ceuwe, uit St. Amand.
16022 Wigger Pietersz Donselaer, glazenmaker te Gouda, gehuwd met
16023 Claertje Cornelis Schorel.
16024 Aldert Adriaensz,
 metselaar, geboren te Leiden in 1610. Hij is gehuwd te Amsterdam op 21 augustus 1632 met
16025 Jopje Willems, uit Amsterdam. Zij was gehuwd (1) te Amsterdam op 34 december 1629 met Egbert Heijndricx, varensgezel uit Noordwijk-Binnen.

16026 Lourens Josua, gedoopt te Amsterdam op 9 oktober 1605. Hij is gehuwd te Amsterdam op 14 februari 1632 met
16027 Anna Baltus, (van der Heijden), geboren te Amsterdam ca. 1614.
16184 Jan Hendricksz Hartevelt, geboren rond 1570.
16186 Willem Jansz.
16188 Dirck Cornelisz Scheer
, woont te Hillegersberg 1609, ’20.
16190 Claes Cornelisz Huijsman, wonend te Hillegersberg. Hij was gehuwd met
16191 Annetje Cornelisse Boeijesz, (Beuysen).
16194 Arien Leendertsz Evenblij, schepen Zevenhuizen.
16272 Willem Willemsz den Houter, begraven te Moordrecht op 19 september 1677. Hij was gehuwd met

16273 Jaepje Claesse Verduijn.
16276 Cornelis Andriesz Hartigvelt
, geboren te Bleiswijk rond 1580. Hij was gehuwd met

16277 Ingetje Lenerts van Alphen.
16300 Cornelis Jansz Schippers
, hij was gehuwd met

16301 Maertge Ariens.
16304 Willem Pietersz van der Duyn
, hij was gehuwd met

16305 Maritge Jan Franszdr.
16306 Cornelis Heymensz
, hij was gehuwd met

16307 Neeltje Jansdr.
16314 = 16306 (Cornelis Heymensz)
16315 = 16307 (Neeltje Jans)
16328 Lenart Aertsz Clinckert
, hij was gehuwd met

16329 Annetgen Jacobs van Troyen.
16330 Arien Severtsz
, hij was gehuwd met

16331 Maritgen Cornelis.
16332 Egbert Cornelisz (van Teylingen),
 hij is gehuwd met

16333 Maertje Willemsdr.
16334 Pouwel Ariensz
, hij was gehuwd met

16335 Maritgen Gerritsdr.
16344 Arien Dircks Goor
, hij is gehuwd met
16345 Marrichien Thonisdr.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten