woensdag 8 juli 2015

Kwartierstaat: Generatie XIII

GENERATIE XIII

4104 Sweer Hendricks, woont te Meteren 1630, '45. 
4106 Claes Reijersz van Maurick, geboren te Maurik. Hij is gehuwd te Geldermalsen ca. 1650 met
4107 Commerijntje Cornelisdr. Hoecken, geboren te Geldermalsen.
4108 Jan van Heesch, gehuwd met
4109 Corsje Louis, (Corstien Lewies), misschien een dochter van Louis Jansz de Hotte (zie 4554), die vzv ik kan zien in die tijd de enige "Louis" in Ophemert was.
4142 Joost Thonissen (van Kervendonck), uit Medel (bij Echteld), gehuwd te Zoelen op 3 februari 1651 met
4143 Anneken Cornelis, uit Zoelen.
4152 Frans Berentsen Struijck, (Strock), huwt (2) te Maurik op 30 december 1649 met Henrixken Jans van Toorn, Ingen. Huwt (3) te Maurik op 1 juni 1656 met Gijsbertken Roelofs. Huwt (1) met
4153 Dirxgen Pons Francken Verbrugh.
4208 *Hans Ritmuller, soldaat, uit Holdenstedt, gehuwd (2) te Amsterdam op 12 november 1639 met Jannetje Dux. Hij is ondertrouwd (1) te Amsterdam op 15 september 1634 met
4209 *Eva Jans, geboren te Amsterdam in 1617.
4210 *Bartelmees Claesz van Assendelft, schrijnwerker, gehuwd te Delft op 16 juli 1634 met
4211 *Maria Damen van der Linden, Delft.
4212 *Steven Stevensz Vermaet, begraven te Rotterdam op 26 oktober 1653. Hij is gehuwd te Rotterdam op 6 december 1626 met
4213 *Maeike Goverts, begraven te Rotterdam op 22 augustus 1671.
4214 *Dirck Anthonisz Heemste, gedoopt te Rotterdam op 16 december 1621, overleden aldaar op 21 augustus 1669, Hij is gehuwd (2) met Geertruyd van Reijt. Hij is gehuwd (1) te Rotterdam op 7 juni 1648 met
4215 *Judith Brant, uit Kampen, begraven te Rotterdam op 6 maart 1650.
4216 Jasper Vassen Stellaard, hij is gehuwd te Kedichem op 30 april 1662 met
4217 Gerichje Jansdr. de Jong
4218 Joost Huijberts van Brugge, gehuwd met
4219 Sijtje Foppen van Driel, gedoopt te Heinenoord in 1643.
4220 Jan Jansz Kleijn, gehuwd met
4221 Fijgje Frans de Groot.
4230 = 2288 (Hendrick Hendrickse van Sas)
4231 = 2289 (Hendrickje Jans)
4242 Harmen Cornelisz Blijenbeeck, (Blijenbeecker), schipper, geboren [te Culemborg] ca. 1618. Hij is ondertrouwd te Amsterdam op 24 juni 1656, en gehuwd te Everdingen op 5 juli 1656 met

4243 Jannetje Teunis, geboren te Culemborg ca. 1632.
4244 Hendrick Joosten (van Meteren), uit Meteren. Hij is gehuwd (1) te Meteren op 15 juli 1665 met Judith Gerritsdr, uit Meteren. Hij is gehuwd (2) te Avezaath in 1669 met 
4245 Neeltje Claes, wonend te Buren. 
4248 Willem Geurtsz van den Oever, nabuur Gameren 1641-1675. Hij is gehuwd met
4249 Maayke.
4250 Arien Aerts Boom
, te Gameren.
4252 Anthony Dircksz, metselaar. Hij is gehuwd te Brakel op 18 maart 1665 met
4253 Huybertje Dircks Heymeyer.
4254 Aelbert Jans Braekelman.
4256 Job de Jongh
, uit Zetten, hij was gehuwd te Tiel op 15 oktober 1682 met
4257 Willemke Jans, uit Leeuwen.
4258 Steven Jaspers, geboren te Zoelen. Hij was gehuwd met
4259 Fijtje Jans.
4260 Jacob Willemsz van Eck
, brouwer, gedoopt te Zoelen op 20 oktober 1650. Hij is gehuwd te Zoelen op 5 maart 1676 met
4261 Jacomijntje Willems van Waerdenburgh, geboren te Sluis/Zoelen.
4262 Jan Cornelisz van Snoeckevelt, Veenendaal, hij was gehuwd te Veenendaal op 29 december 1678 met
4263 Angenietje Dircks, Veenendaal.

4268 Johan van Poor, gehuwd te Nijmegen op 11 maart 1660 met 
4269 Anna van Roijen, gedoopt te Nijmegen op 12 augustus 1642.
4272 Meerten Jacobs (van Rossum), weduwnaar van Jenneke Verwers. Hij was gehuwd te Kerkdriel op 21 februari 1698 met
4273 Maria van den Anker.
4274 Mattheus van Staal
, hij is gehuwd te Kerkdriel op 26 februari 1702 met
4275 Willemijn Rijken van Es.
4288 Jan Matthijsz Smits
, meester metselaar 's-Hertogenbosch, hij was gehuwd met
4289 Anthonisken Claessen van der Aa.
4290 Michiel Adriaensz Buys, 
uit Waalwijk. Hij was gehuwd te Besoyen in 1642 met
4291 Ida de Raet.
4296 Jan Willemsz van Haaften
, schepen en heemraad van Rijswijk, geboren te Dalem rond 1630, overleden te Rijswijk. Hij was gehuwd te Rijswijk op 31 oktober 1660 met
4297 Jenneke Joosten Filipse, geboren te Rijswijk.
4298 Flip Flipsz de Jonge, hij was gehuwd te Rijswijk op 2 mei 1671 met
4299 Geertje Willems Decker, geboren te Uitwijk.
4300 Cuijndert Janse Schouten, geboren te Almkerk. Hij was gehuwd met
4301 Anneke Marcusdr. Lievaart, geboren te Almkerk.
4302 Hendrick Willems Valkisse, timmerman te Giessen. Hij was gehuwd met
4303 Leentje Willems van Weerthuijsen.
4312 Dirck Ottensz van Heukelom
, gedoopt te Brakel op 14 november 1652. Hij is gehuwd met
4313 Jenneken Geritsdr.
4314 Wouter Petersz van de Werken
, geboren ca. 1640. Hij is gehuwd met
4315 IJken Jans Struijk, geboren te Well op 1 november 1640.
4316 Roelof Willemsz Donker, hij is gehuwd met
4317 Lijske Jans.
4324 Gossen Thijsz (de Vree),
op het Eijerland, gehuwd met

4325 Heijltje Gijsberts.
4340 Evert Hillen, te Barlo. Hij is gehuwd met
4341 Gebbe Nunhoff.
4318 Hendrick Jacobsen van Engelen
, uit Zaltbommel, had hoogstwaarschijnlijk een zuster Baetje. Hij is gehuwd te Gameren op 30 december 1660 met
4319 Jenneken Eijmerts van Heukelom, uit Gameren.
4348 Willem Roelofsz, gehuwd met

4349 Maijcken Jan Thijmensdr., weduwe van Willem Rutgersz, bezat de boerderij "de Wingelaar".
4368 Jan Hendricksz Blancken, hij is gehuwd met
4369 Mariken Geurts.
4388 Olof Jansz, 
woont in 1640 aan de Weteringschouw te IJzendoorn.

4516 Peter Gerritsz van Dueren, wonende te Ophemert. Hij was gehuwd met
4517 … Formijne.
4518 Jan Quirijnen van Beest
, kerkmeester en armenmeester te Ophemert. Hij was gehuwd met
4519 Oijcken Aelberts de Bije
4520 Dirk Formijne
, landbouwer, kerkmeester Ophemert, armenmeester 1645, schout Ophemert 1653. Hij was gehuwd met
4521 Grietje Cornelis van Opijnen, overleden te Ophemert in juni 1682.
4522 Cornelis Geurtsz van Alphen, uit Tiel. Hij is gehuwd (1) te Tiel op 16 mei 1635 met Heesken Theunis, Wadenoijen. Hij is gehuwd (2) te Tiel op 24 september 1636 met
4523 Grietje Franssen, uit Tiel.
4554 
Louis Jans de Hotte, hij was gehuwd met
4555 Handerske Jans.
4562 Jan Schull, overleden te Tiel op 29 augustus 1691.
4564 = 4518 (Jan Quirijnen van Beest)
4565 = 4519 (Oijcken Aelberts de Bije)
4566 = 4520 (Dirk Formijne)
4567 = 4521 (Grietje Cornelis van Opijnen)
4568 = 4520 (Dirk Formijne)
4569 = 4521 (Grietje Cornelis van Opijnen)

4580 Jeriphaes Jans van Eck
, hij was gehuwd met
4581 Baetje Otten van Steenis, geboren rond 1610. Zij was (2) gehuwd te Maurik op 22 mei 1642 met Willem Jans de Cemp.
4594 Alert Costens den Ruijter, Zoelen, gehuwd met

4595 Stijn Jans Vercuijl, Zoelen.
4596 Evert Hendrickse van Deventer, bezat een boomgaard bij Maurik.
4688 Benjamin Powning, 
constable te Honiton 1631, begraven te Honiton (Devon) op 27 augustus 1639. Hij is gehuwd te Honiton (Devon) op 23 oktober 1609 met 
4689 Maud Skinner.
4690 Moses Searle, innholder, gedoopt te Awliscombe (Devon) op 21 december 1595. Hij is gehuwd te Honiton (Devon) in augustus 1618 met
4691 Sybil Lumman.
4718 Jan Aertsen van Schuijlenborch, hij is gehuwd (1) met Jenneken van Toorn. Hij is gehuwd (2) te Avezaath op 27 november 1636 met
4719 Truijken Dircks, geboren te Zoelen. Zij is gehuwd (1) te Avezaath op 16 juli 1625 met Alard Fredericxen, secretaris tot Avezaath.
4724 Dirck Cornelisz van Rijnberck, geboren te Zoelmond.
4726 Aeris Hendricksen van Santen, waarsman, schepen Tricht en Buurmalsen, overleden te Tricht op 22 maart 1690. Hij was vijf keer gehuwd geweest. Hij was eerst gehuwd geweest met
4727 Huibertjen Jans Verbeek
4736 Aert Aelbersen de Bie
, bezit boomgaard.
4776 Jan Pietersz Berinchuijsen, tamboer in de compagnie van kapitein van Winteroy, woonde te Woudrichem vanaf 1641; hij is gehuwd met

4777 Catharina Jans, te Woudrichem, dienstmaagd van kapitein van Winteroy.
4778 Lambrecht Pietersz, Woudrichem.
4800 Teunis Jansz van Druten, hij was gehuwd te Rhenen op 27 maart 1659 met
4801 Margrietje Panders.
4802 Johan Willemsz van Geijn
, schout en schepen te Rhenen 1658-1662. Hij was gehuwd te Rhenen op 30 september 1655 met
4803 Geertruijt Joosten van Segen, gedoopt te Arnhem op 5 februari 1635.
4856 Mamad de Fernex, hij is gehuwd (2) met ... Girod. Hij is gehuwd (3) met Jeanne Lorrain. Hij is gehuwd (1) met
4857 Ayma Vuichard.
4860 Evert Swentsen, weduwnaar, op St. Andries, gehuwd (2) te Rossum op 22 juni 1645 met
4861 Arike Jans, uit Rossum.
4862 Jacob Segers, verver, gedoopt te Amsterdam op 6 februari 1633. Hij is gehuwd te Amsterdam op 21 december 1657 met
4863 Catharina Steenhof, (Destenon, Stenon), gedoopt te Amsterdam op 30 september 1640.
4896 Peter Errisz van Santen, gedoopt te Buren op 8 juli 1643. Hij was gehuwd met
4897 Maria Jans, overleden te Geldermalsen in 1719.
4898 Willem Lamberts van Kessel, gedoopt te Haaften op 10 december 1637. Hij was gehuwd met
4899 Dirkje Jans van Steenis, geboren te Tricht.
4906 Fier van Zeijl, geboren te Geldermalsen ca. 1650.

4914 Jan Goris van Wagtendonk, gedoopt te Herwijnen op 6 november 1664. Hij was gehuwd te Herwijnen op 26 februari 1690 met
4915 Neelken Cornelis de Jong, uit Herwijnen.
4920 verm. Anthony Swynborn, (Swijnborn), soldaat in de compagnie van Capitein Graham. De naam Swynborn komt voor rond Newcastle. Hij is gehuwd te Breda op 3 februari 1677 met
4921 verm. Geertruy Ariens, uit Breda.
4922 Cornelis van Zutphen, ruiter, president-schepen Berlicum, gehuwd (1) te Berlicum op 28 mei 1662 (NG) met Petronella Brouwers, attestatie van 's-Hertogenbosch. Hij is gehuwd (2) te Bakel (huwelijkszaken 's-Hertogenbosch) op 15 november 1666 als ruiter onder de compagnie van de Heer Ritmeester de Gruijter met
4923 Maria Maccalla, uit Utrecht?, wonend tot Bakel. Zij is waarschijnlijk de zuster van Daniel Maccalla; in dat geval de dochter van Daniel Alexander Maccalla, die gehuwd was met Hillegond. Deze namen doen een Schotse herkomst vermoeden.
4928 Teunis Thomasz Vinck, hij was gehuwd met
4929 Geertje Dircks.
4930 Cornelis Dionijsz van Muijlwijck
, geboren te Hoornaar rond 1672. Hij was gehuwd te Hoornaar op 10 november 1709 met
4931 Jaapje Huijberts Kenneweg, geboren te Hoornaar rond 1680.
4932 Thomas Cornelisse van de Laar, gedoopt te Herwijnen op 5 november 1655. Hij was gehuwd te Gameren met
4933 Sara Petersen van Haften, waarschijnlijk dochter van Peter Jansz van Haaften, Gameren.
4934 Dirk Pieters van der Velde, hij was gehuwd met
4935 Annetje Sijbrants.
4938 Pieter Rijkevors
, (Vorsel), molenaar, gehuwd met
4939 Trijntje den Haar.
4952 Willem Otten van Heukelom
, gedoopt te Haaften op 13 maart 1670. Hij was gehuwd te Haaften op 25 maart 1694 met
4953 Anneke Hendriks Mulder.
4954 Govert Cornelis van Holten
, gedoopt te Haaften op 19 maart 1676. Hij was gehuwd te Haaften op 7 juanuari 1703 met
4955 Anneke Eijmerts Clop, gedoopt te Haaften op 14 november 1675.
4958 Cornelis Dircksz Weijburg, geboren te Ophemert. Hij was gehuwd te Well op 8 augustus 1674 met
4959 Emmeke Willems, geboren te Hellouw.
4962 Jan Geurtsen van Haarlem, hij was gehuwd met
4963 Lijsbeth van Bochoven.
4964 Geurt Peterse van Uitert
, hij was gehuwd te Ophemert op 4 juli 1709 met
4965 Dirkje Aerts van Gelder
4966 Simon Niessen van Thoor
, van Ophemert. Hij was gehuwd te Ophemert op 22 maart 1689 met
4967 Dircksken Peters.
4978 Jan Cornelisz de Vries,
geboren te Rossum ca. 1635. Hij is gehuwd te Rossum op 1 december 1666 met

4979 Tanneken Jans de Vries, geboren te Rossum ca. 1637.
4980 Oth Ottensz van Nerijnen, wonend te Hurwenen. Hij is gehuwd te Driel op 6 februari 1672 met
4981 Grietje Peters [van Driel].
4982 Jan Thielen den Otter
, hij is gehuwd te Opijnen op 20 juni 1680 met
4983 Cornelia Willems van Empel, [uit Waardenburg?]. Zij huwt (2) te Opijnen op 22 november 1696 met Claas Hendriksen.
4992 Jan Pelgromsen, timmerman te Waardenburg 1648. Hij was gehuwd met
4993 [Amerentgen Ariense]
4996 Jan Melis Plat
, weduwnaar van Heesken Thonis, gehuwd te Waardenburg op 15 maart 1657 met
4997 Geertjen Adams, uit Bruchem.
5004 Claas Jansz Verseyl, gehuwd met
5005 Stijntje Cornelisse.
5006 Matthijs Jansz Naaijen, uit Andel, gehuwd met
5007 Willemke Jans.
5012 Roelof van Weelden.
5020 Jan Walravense van Herpen
, uit Herpen. Hij is gehuwd te Waardenburg op 6 maart 1636 met
5021 Anneke Melisse, uit Waardenburg.
5024 Warner Nijenhove, hij was gehuwd met
5025 Wendele Nijenhove.
5026 Hendrick Lenckhoff.
5056 Willem van Leeuwen.
5064 Jan Claassen (de) Hol
, hij was gehuwd met
5065 Aeltje Cornelis.
5074 Louwrens David van Dinter
, van Well, hij is gehuwd te Well op 25 januari 1662 met
5075 Willemke Wouters.
5080 Aert Damen de Cock
, korporaal-constabel van kapitein Jongeleeuw, geboren te Well ca. 1595. Hij is gehuwd te Well op 23 juli 1631 met
5081 Truitje Hendricks Puijen.
5082 [Arien Stevensz]
5083 [Ercken Peters]
5098 Alexander Andriesz Coppenael
, gedoopt te Wilsveen op 24 november 1647. Hij is gehuwd te Voorschoten op 31 maart 1669 met
5099 Sara Hermensen Rievelman, geboren te Veen.
5100 Willem Vijversz van Rijswijck, geboren rond 1645. Hij was gehuwd met
5105 Jannetje Jansdr. Vasseur, geboren te Raamsdonk.
5108 Arien Roelofsen Verkuijl, gehuwd met
5109 Johanna Hydreus, (Hijdereus).
5110 Willem Janssen Coedam, geboren te Buurmalsen, eerder gehuwd met Hilligie Hendriks. Hij was gehuwd te Buurmalsen op 12 november 1692 met
5111 Arike van Heteren, gedoopt te Buurmalsen op 3 december 1671.
5116 Jan de Vaen, geboren te Appeltern, hij is gehuwd met
5117 Margaretha van Oss.

5120 Hendrick Bastiaans Bouthoorn, uit Lopik, overleden in oktober 1625. Hij was gehuwd te Lopik op 10 mei 1618 met
5121 Mayken Gillis, uit Lopik.
5124 Dirck Willemsz (de Kruijff), bakker te Lexmond. Hij is gehuwd met
5125 Neeltje Elgisdr., Lexmond.

5130 Leendert Ellerts, gedoopt te Oudewater op 4 maart 1626. Hij was gehuwd te Oudewater op 11 december 1648 met
5131 Marrigje Jacobs, uit Blokland.
5132 Dirck Willemsz, uit Papecop, gedoopt te Oudewater op 15 januari 1631. Hij is gehuwd te Oudewater op 14 maart 1662 met

5133 Neeltje Dircks, uit Broeck (onder Oudewater).
5134 Jan Roelen de Rie, gedoopt te Lexmond op 9 februari 1629. Hij was gehuwd te Benschop op 1 april 1655 met
5135 Neeltje Hendricks Stolcker, geboren te Benschop.
5136 Dirck Paulusz van Esch, begraven te IJsselstein op 13 september 1664. Hij is gehuwd met

5137 Marrigje Jans Block.
5138 Thomas Blom, gedoopt te Lopik op 15 juni 1638. Hij was gehuwd te Lopik op 16 december 1660 met
5139 Eijchje Lamberts, uit Benschop.
5144 Claes Willemsz de With, hij was gehuwd met

5145 Neeltje Willems.
5146 Gerrit Jan Hagens Hoogendoorn
, geboren te Waarder. Hij was gehuwd met
5147 Marrigje Jan Panken van der Laen, geboren te Waarder.

5154 Jacob Lambrechtsz Snoeck, heemraad Sleeuwijk 1650, overleden vóór 13 november 1669. Hij is gehuwd (1) met ... [Cornelisdr]. Hij is gehuwd (3) in 1660 met Mayke Joosten Snoeck. Hij is gehuwd (2) ca. 1649 met
5155 Maijken Hermensdr. Verschoor, Sleeuwijk.
5156 Willem Gerritsz Groot Stuijver, uit Goudriaan. Hij is gehuwd (1) te Goudriaan op 7 juni 1615 met
5157 Aeltje Adriaensdr.
5160 Herman Aertse Schenkel, overleden te Benschop op 14 augustus 1684. Hij was gehuwd te Benschop op 27 april 1650 met
5161 Trijntje Cornelisse Lekkerkerk.
5162 Paulus Huijgsz,
Lekkerkerk, gehuwd te Lekkerkerk op 11 februari 1651 met

5163 Crijntje Gorisdr., uit Lekkerkerk.
5164 Dirck Dircksz Smitman, schoolmeester te Lopik, geboren te Utrecht. Hij is gehuwd te Lopik op 16 september 1660 met
5165 Joosje Abrahams Knoop, geboren te Schoonhoven.
5168 Theunis Eerstensz Boer, hij was gehuwd te Benschop op 27 januari 1654 met
5169 IJfken Joppen Noot, geboren te Jaarsveld.
5174 Goris Jacob Arentsz den Amersfoorder, hij was gehuwd te Benschop op 25 januari 1646 met

5175 Aegken Eerstens Boer.
5176 Gerrit Pietersz Lekkerkerker
, hij was gehuwd met

5177 Claesje Cornelis.
5178 Gerrit Gijssensz Verburgh
, overleden te Benschop op 8 oktober 1673. Hij was gehuwd te Benschop in 1646 met
5179 Neeltje Jacobs den Amersfoorder, overleden te Benschop op 5 november 1669.
5180 Egbert Jansz Rietveld, gedoopt te Benschop op 17 maart 1650. Hij was gehuwd met

5181 Zijgje Leendertsdr.
5184 *Gerrit Bartensz Rietvelt
, heemraad, schepen, boer, geboren rond 1580, overleden te Benschop op 2 februari 1649. Hij was gehuwd met

5185 *Marrigje Aelbertsdr.
5186 *Roelof Gerritsz de Hondt
, kleermaker te Benschop, overleden aldaar op 3 november 1669. Hij was gehuwd met

5187 *Aeltgen Claesdr.
5192 *Wouter Laurensz Bosch,
schout van Tienhoven, overleden na 1624.

5202 Jan Pietersz Blonck, te Sluipwijk, gehuwd met
5203 Sara Maertens Blonck, te Sluipwijk.
5204 Aert Cornelisz Vergeer, Oudewater, gehuwd (1) met Wijntgen Dircks. Hij is gehuwd (2) te Oudewater op 30 januari 1622 met Pietertje Francken. Hij is gehuwd (3) te Oudewater op 26 februari 1635/8 met
5205 Ariaentje Adriaens, weduwe van Cornelis Gerrits.
5210 Gijsbert Claes van Leijden, Nieuwkoop, gehuwd met
5211 Gooltje Adriaens.
5216 Huijg Claessen, Stolwijk.
5222 Arien Cornelisz van der Meijden, hij is gehuwd (1) met Ariaantje Cornelis. Hij is gehuwd (2) te Haastrecht op 24 maart 1685 met
5223 Hester Ernsten Groeneveld, gedoopt te Schoonhoven op 5 april 1648.
5224 Jan Andriesz Dircka, gehuwd te Stolwijk op 10 juli 1655 met

5225 Trijntje Willems van Dam, Stolwijk.
5226 Maurits du Pree, saaiwerker, gedoopt te Leiden op 16 mei 1629. Hij is gehuwd (1) met Maria de Fever. Hij is gehuwd (2) te Leiden op 4 juli 1656 met
5227 Hester Jans Goutman, uit Waddinxveen.
5230 Dirck Paulusz Hartcoorn, gedoopt te Blokland op 23 maart 1653. Hij is gehuwd met
5231 Neeltje Jans de Kleijnen, gedoopt te Blokland op 10 april 1651.
5246 Jacob Cornelisz van Eeteren, gehuwd met

5247 Beatrix Theunisdr. Bosch, gedoopt te IJsselstein op 9 januari 1642.
5248 Jacob Leendertse van der Speck, geboren te Rijswijk in 1602, overleden te Veur. Hij was gehuwd met
5249 Maritge Crijnen.
5252 Abraham Jansz Ledegangh
, kleermaker Wassenaar. Hij is gehuwd met

5253 Claesje Jans.
5254 Leendert Cornelisz Frickswager
 (van Rhoon), biersteker, schipper, hij is gehuwd met

5255 Leuntgen Dircx.
5262 Paulus Jansz van der Meer, timmerman, geboren te 's-Gravenhage ca. 1615. Hij is gehuwd te 's-Gravenhage op 29 januari 1640 met

5263 Cornelia Teunisdr., uit Gorinchem.
5264 Cornelis Pietersz Borsboom, steenfabrikant, geboren te Valkenburg in 1613. Hij is gehuwd te Leiden op 19 april 1637 met
5265 Arentge Gerrits, geboren te Valkenburg.
5266 Claes Jansz van Borsselen, steenplaatser, geboren te Oegstgeest. Hij is gehuwd te Schipluiden op 13 november 1644 met
5267 Neeltgen Claesdr. Grasbeeck, gedoopt te Schipluiden op 5 september 1621.

5270 Cornelis Pieters van Brederoo, uit Voorburg. Hij is gehuwd te Rijswijk op 2 februari 1642 met
5271 Jopje Willemsdr., uit Voorburg.
5280 Andries Sandersz van Coppenael, hij was gehuwd met

5281 Leentje Willemsdr.
5284 Leendert Sierensz van der Beije
, weesmeester van Monster, geboren te Ter Heijde rond 1628. Hij was gehuwd met

5285 Apolonia Cornelisdr van der Meer.
5286 Cornelis Ariens Joncker
, geboren te Ter Heijde rond 1632. Hij was gehuwd te Monster op 27 april 1659 met
5287 Stijntje Leenderts Vooijs, geboren te Ter Heijde in mei 1637.
5344 Andries Joosten van der Leeuw, warmoezenier, hij was gehuwd met

5345 Maritje Pieters Ruyghaver.
5346 Rochus Jacobse Boutesteyn
, meester metselaar. Hij was gehuwd te ’s-Gravenhage op 10 oktober 1638 met

5347 Maria Andriesse.
5364 Cornelis Dircks Bot,
heemraad Dussen-Muilkerk, gehuwd met

5365 Jenneke Jansdr.
5448 Gerson Cohen, geboren te Darmstadt in 1623, overleden te Amsterdam op 8 december 1691. Hij is gehuwd te Amsterdam op 25 oktober 1657 met
5459 Judith Jacobs, geboren te Brühl in 1627, overleden te Amsterdam op 22 oktober 1688.
5450 Schachne, [uit Hamburg], overleden te Amsterdam in 1688.
5488 David Schuschan, zijn naam zou verwijzen naar de Perzische stad "Susa"; of hij daar vandaan komt, is mij niet helemaal duidelijk, overleden te Amsterdam op 7 maart 1724. Hij was gehuwd met
5489 Bela.
5514 Diego Gomez de Salazar, (Abraham, Goncalo); Spaans magnaat, vluchtte naar Bayonne. Hij is gehuwd met
5515 Leonor Gomes de Espinosa.
5520 Moses Musaphia, (Simon Mendes), overleden te Amsterdam op 27 mei 1643, begraven op de Beth Haim begraafplaats.

5522 ... Salom, gehuwd met
5523 Rachel Salom.
5524 = 5520 (Moses Musaphia)
5528 Emanuel de Josua-Thomas Sarfaty Pina
, begraven op de Beth Haim begraafplaats op 25 november 1624. Hij is gehuwd te Amsterdam in 1619 (opgetekend op 6 juli 1622 ("reeds drie jaren gehuwd")) met

5529 Rebecca Sarfaty Pina.
5530 Isaäc de Duarte Senior Sarayva
, geboren te Amsterdam in 1602, overleden te Amsterdam op 7 oktober 1664. Hij was gehuwd met
5531 Sarah de Josua-Thomas Sarfaty Pina, overleden te Amsterdam op 8 februari 1676.

5532 Emanuel Baruch.
5534 Joseph de David Pardo, 
hazan in de synagoge te Rotterdam, later te Londen, overleden in 1677.

5560 Isaac Israel d'Aguilar, treasurer of the 'Terra Santa' fund of the Beth Ysrael synagogue 1620, vermoedelijk uit Bragança.
5564 Salomon Azulay, overleden te Amsterdam op 9 juni 1690.
5566 = 2780 (Moses Raphael d'Aguilar)
5567 = 2781 (Esther)
5578 Jacob Benjamin Gans-Halevi, (Jacob b. Benjamin Levi; Jacob Levie Gentzchen), geboren te Polen in 1640, overleden te Amsterdam op 27 november 1679. Hij was gehuwd te Amsterdam op 20 november 1670 met
5579 Judith Davids Gans, (Jeras b. Tevle Gentschen), geboren te Vredenburg in 1645, overleden te Amsterdam op 12 juli 1694.

5888 François Leyssius, opperboekhouder VOC kamer te Zeeland, kapitein der schutterij te Middelburg, testeerde aldaar 12 januari 1724, gedoopt te Middelburg op 6 november 1653, begraven aldaar op 30 september 1724. Hij was gehuwd te Muiden op 20 januari 1686 met
5889 Judith In de Betouw, gedoopt te Maastricht op 14 juni 1654, begraven te Middelburg op 29 september 1716.

5890 Abraham Couck, koopman, reder, schepen Middelburg, raad en thesauriër aldaar, (begraven te Middelburg op 29 december 1721.) Hij was gehuwd met
5891 Maria Coene.
5892 Abraham Dedericks
, hij is gehuwd te Aken op 17 januari 1672 met
5893 Barbara Ernst.
5894 Jean Couck
, koopman, geboren te Middelburg in 1655. Hij is gehuwd te Amsterdam op 25 maart 1682 met
5895 Maria Provoost, gedoopt te Amsterdam op 3 januari 1657.
5896 Willem Symonsz Decker, onderkassier Bank van Leening te Delft, hij was gehuwd te Delft op 10 juni 1669 met
5897 Sara van Groenevelt, gedoopt te Delft op 1 januari 1646.
5898 Lucas Blom, geboren ca. 1645, zijn oom was Adriaen Lucassen. Hij was gehuwd met
5899 Anna Michiels de Groot.
5900 Jacob van Harencarspel
, gedoopt te Amsterdam op 21 januari 1646. Hij was gehuwd met
5901 Renetta Clara Velters, gedoopt te Amsterdam op 28 maart 1651, overleden in 1728.
5902 Abraham Loten, gedoopt te Amsterdam op 1 december 1647. Hij was gehuwd met
5903 Anna Velters, gedoopt te Amsterdam op 5 oktober 1653.
5904 Mr. Johan van Westrenen, advocaat Hof te Utrecht, hof van Holland en hof van Gelderland, kanunnik van het Kapittel van St-Pieter, geboren te Utrecht in januari 1616, overleden aldaar op 18 december 1648. Hij was gehuwd te Utrecht in 1645 met
5905 Anna Pellicorne, gedoopt te Amsterdam op 27 december 1626.
5906 Salomon van Alderwerelt, geboren te Amsterdam in 1624, overleden aldaar op 7 november 1669. Hij is gehuwd te Amsterdam op 5 oktober 1647 met
5907 Helena Pietersdr, geboren te Rozendaal (Roosendaal?) in 1630, overleden te Amsterdam op 2 maart 1667.
5908 Jan Mamuchet, overleden te Huize de Grunerie, Oegstgeest in 1675. Hij was gehuwd te Leiden op 1 april 1631 met
5909 Maria de Velaer, gedoopt te Amsterdam op 3 november 1611, overleden te Utrecht op 7 juli 1653.
5910 François van Heusden, koopman, geboren te Antwerpen in 1621, begraven te Amsterdam op 13 september 1655. Hij was gehuwd te Amsterdam op 19 maart 1649 met
5911 Geertruyd Martens, gedoopt te Amsterdam op 4 september 1629.
5912 Pierre Testart, geboren te St-Quentin, overleden te Amsterdam in november 1693. Hij was gehuwd aldaar op 17 april 1656 met
5913 Rachel Crommelin, geboren te St-Quentin op 21 juli 1734, overleden te Amsterdam in januari 1669.
5914 Elbert Slicher, ontvanger van de invoerrechten en accijnzen te Amsterdam, geboren te Amsterdam op 25 februari 1652, overleden aldaar op 23 december 1717. Hij was aldaar gehuwd op 27 oktober 1676 met
5915 Catharina de Hochepied, geboren te Amsterdam op 23 september 1656, overleden aldaar op 2 maart 1713.
5916 Constantijn Nobel, gedoopt te Tayouan (Taiwan) op 12 december 1658, overleden te Batavia op 15 juli 1701. Hij was gehuwd te Batavia op 6 juni 1680 met
5917 Bartha Bitter, geboren te Harderwijk op 10 juli 1661, overleden te Batavia op 9 april 1711.
5918 Hieronymus van der Marck, geboren te Leiden op 19 februari 1671, overleden aldaar op 10 augustus 1697. Hij was gehuwd te Leiden op 12 augustus 1692 met
5919 Agatha Maria Arckenbout, gedoopt te Rotterdam op 5 oktober 1677, overleden te Leiden op 26 juni 1705.
5920 Daniel Testas, geboren te Bordeaux, overleden te Amsterdam op 23 mei 1722. Hij was gehuwd te Bordeaux in 1670 met
5921 Marie Cayrouze, geboren te Bordeaux/Guyenne, overleden te Amsterdam op 8 november 1696.
5922 Jean Delbosc, Bordeaux, hij was gehuwd met
5923 Marie Luppé, Bordeaux.
5924 Jacob de Famars, geboren te Keulen, overleden te Lingen op 8 juli 1703. Hij was gehuwd te Keulen op 31 mei 1660 met
5925 Elisabeth Resteau, geboren te Keulen op 25 november 1640, overleden te Lingen op 19 oktober 1692.
5926 Isaac Soreau, gedoopt te Amsterdam op 12 april 1646, overleden aldaar in 1721. Hij was gehuwd te Amsterdam op 11 mei 1677 met
5927 Louisa Eyghels, gedoopt te Amsterdam op 6 november 1644, overleden aldaar op 10 november 1719.
5928 Ds. Simon Blanckenhagen, predikant aan de Heilige Geistkircht Reval vanaf 1617, geboren te Pernau (Estland) in 1589, overleden te Reval op 25 september 1640. Hij is gehuwd (2) in 1632 met Agneta Junge. Hij is gehuwd (1) met
5929 Elisabeth Göding, begraven te Reval op 29 maart 1631.
5930 Jobst Riesenkampff, Schwarzhaüpterbruder 1627, burger Reval 1630, koopman, oudste Grote Gilde, geboren te Reval in 1606, overleden aldaar in 1657. Hij is gehuwd te Reval op 28 juni 1629 met
5931 Elisabeth Lanting, overleden te Reval in 1657.
5932 Lambert van Notten, geboren te Nijmegen in 1639, overleden te 's-Gravenhage in 1681. Hij is gehuwd te 's-Gravenhage in 1665 met
5933 Amelia Aernoudts, geboren te 's-Gravenhage in 1644, overleden aldaar in 1675.
5934 Mr. Johan Brayne, koopman, drogist, geboren te Raamsdonk in 1635, overleden in 1693. In 1662 leefden zijn ouders niet meer. Hij is gehuwd te Leiden op 8 mei 1662 met
5935 Maria de Hoorne, gedoopt te Leiden op 27 januari 1640.
5936 Pieter van Nahuys, hij was gehuwd te 's-Gravenhage op 11 juni 1645 met
5937 Catharina Soetens, geboren te ’s-Gravenhage op 18 januari 1620, overleden te Oirschot op 23 juni 1689.
5938 Vincent van Dompselaer, wijnkoper, geboren te Utrecht in 1610, overleden aldaar op 4 augustus 1688. Hij was gehuwd te Utrecht op 29 juni 1649 met
5939 Maria van Aller, overleden te Utrecht op 4 februari 1667.
5940 Johannes Blaeucamer, [uit Gorinchem]. Misschien is hij de zoon van Willem Leendertsz Blaucamer te Biervliet.

Hij was gehuwd te Delft op 12 mei 1657 met
5941 Adriana Bogaerts, gedoopt te Gorinchem op 3 november 1630.
5942 Roeland van Edenburch, notaris, gedoopt te Delft op 6 februari 1640, begraven aldaar op 10 december 1703. Hij was gehuwd te Delft op 7 mei 1661 met
5943 Thoontgen Barents van der Brugge, gedoopt te Delft op 24 november 1633.
5944 Cort Claesz (Zoutmaat), (Koert), vormmaker, gedoopt te Amsterdam op 23 maart 1621. Hij was gehuwd te Amsterdam op 6 januari 1651 met
5945 Grietje Wouters, gedoopt te Amsterdam op 11 november 1629.
5946 Philippus Douw, overleden op 14 juni 1700. Hij was gehuwd te Leiden op 20 januari 1671 met
5947 Johanna Bogaerts, geboren te Nieuwe Tonge op 10 mei 1641.

5948 Jan Bartels de Leus, kistenmaker, koffermaker, geboren te Steenwijk in 1616. Hij is gehuwd (1) te Amsterdam op 28 mei 1644 met Sara Stam. Hij is gehuwd (2) te Amsterdam op 18 mei 1658 met
5949 Fijtje Frans, gedoopt te Amsterdam op 22 april 1629, begraven aldaar op 4 november 1679.
5950 Cornelis Aelbertsz Vooght, steenzetter, gedoopt te Alphen a/d Rijn op 23 november 1637, waar hij woont met zijn moeder in 1661. Zijn neef is Dirk Reijersz. Hij is gehuwd (1) te Amsterdam op 16 juli 1661 met Trijntje Christiaans, geboren te Amsterdam in 1633. Hij is gehuwd te Amsterdam op 31 maart 1674 met
5951 Aaltje Claas, geboren te Amsterdam in 1641. Zij is gehuwd (1) te Amsterdam op 17 maart 1663 met Gerrit Jacobsz Groen, geboren te Amsterdam in 1641 (waarbij geassisteerd door haar moeder Lijsbeth Robberts).
5952 Jan Jansz de Jongh, stadhouder der zes Zuid-Hollandse dorpen, verbleef te Nieuw Amsterdam, geboren te Waalwijk rond 1620, overleden te Waspik in 1690. Hij was gehuwd te Nieuw Amsterdam op 1 november 1659 met
5953 Catharina de Brul, gedoopt te Amsterdam op 21 september 1636.
5954 Laureys Jacobs Bijnen, valkenier hertogs van Lüneburg-Celle te Valkenswaard, president-schepen, overleden te Valkenswaard op 19 juni 1700. Hij was gehuwd met
5955 Maria Huijbrechts Peters Smulders, geboren rond 1630.
5956 Andries Degenaer, commies ter recherche te Zaltbommel, hij was gehuwd met
5957 Maria van Doornick, is zij soms verwant aan Helmich van Doornick?.
5958 Thomas Hubert,
 "de jonge", lakenhandelaar, uit het land van Luik. Eerst vertrokken naar Dordrecht, daarna naar 's-Hertogenbosch. Hij is gehuwd te Dordrecht op 27 juni 1649 met
5959 Cathérine Tiquet, uit het land van Limburg.
5960 Jan Gerritse van Velsen, houtkoper, geboren te 's-Gravenhage. Hij is gehuwd (1) te Heusden op 20 november 1646 met Anneken Adriaen Claessen van der Vloot. Hij is gehuwd (2) te Heusden op 11 juni 1652 met
5961 Geertruijd van Drunen, uit Heusden.
5962 = 5926 (Pieter van Nahuys)
5963 = 5927 (Catharina Soetens)
5964 Hendrick de Jongh, secretaris van Heeze, Leende en Zesgehuchten, overleden in 1710. Hij was gehuwd in 1662 met
5965 Anneken Andriessen van der Hoeven, geboren te Capelle op 8 augustus 1632.
5966 Wijnant Neynens, lakenkoper te Weert. Zijn vrouw overleed op 20 mei 1658 en werd te Budel begraven. Dat Weert niet positief tegenover protestanten stond blijkt over de geschillen bij deze begrafenis; volgens het kerkboek:

"Den Paep van Weert heeft geen doodsbaer willen toestaan om het lijk naar Budel te vervoeren. Het lijk is door vrienden buiten de stad gedragen ondanks de poene van een
pond groot Hollandsch daarop gesteld. Ik heb van rontsom de Paepschen door den
schoolmeester hiervan verwittigd, daerover zij verschrickt waren. Boven de 200 zijn gecompareerd. De heer Drossaert was mede ter begraeffenisse. De diacony ontving een
ducaton en eenige halve schellingen."

5972 Edzart Bruinier, hij was gehuwd met
5973 Juliana Batoch.
5974 Elias de Mulder
, (Muller), steenhouwer, te Kampen, geboren te Haarlem in 1624, hij was gehuwd met
5975 Geessien Jans van den Brink.
5976 Mr. Engelbert Tileman Grothe
, burgemeester van Zutphen 1674, raadsheer Provinciale Hof van Gelderland 1675, gedoopt te Zutphen op 23 septemebr 1631, overleden te Arnhem op 8 november 1698. Hij was gehuwd te Zutphen op 8 december 1669 met
5977 Jacoba Cremer, overleden te Arnhem op 18 augustus 1680.
5978 Johan Pit, koopman, secunde van Cassembesar, tweede administrateur bij Hougly (Bengalen), geboren te Coromandel in 1648, overleden te Utrecht op 2 november 1704. Hij was gehuwd op 13 augustus 1676 met
5979 Margaretha Ruysch, geboren in 1660, overleden te Arnhem op 7 juni 1713.
5996 *Alexander Wijesekara de Saram, "Muhandiram Salpiti Korale", geboren rond 1658. Hij was gehuwd met
5997 *…, dochter van de Atapattu Mudaliyar.
5998 *Perera Ekanayake, Adigar van Panadura.
6000 Jean Crose, geboren te Orange in 1652. Hij vluchtte met zijn gezin ca. 1704 naar Basel, van waaruit zij naar Magdenburg vertrokken. Hij is gehuwd met
6001 Marguerite Chalanque, geboren te Orange in 1652.
6002 Pierre Labry, geboren te Le Vigan (Languedoc) op 14 mei 1658, overleden te Magdenburg in 1738. Hij is gehuwd te Magdenburg op 15 juli 1690 met
6003 Jeanne Serres, geboren te Montauban in 1668, overleden te Magdenburg op 22 maart 1717/8.
6004 Willem Sweers, geboren te Krefeld ("Kryvelt") 
in 1649, snijder, gehuwd te Amsterdam op 3 juni 1674 met
6005 Martijntje de Later, weduwe van Albert Gerrits, gedoopt (NH) te Breda op 30 november 1643.
6006 Johannes Sermes, vice-preses (...) te Batavia, geboren te Amsterdam. Hij is gehuwd met
6007 Catharina Rossenraet, gedoopt te Batavia op 3 september 1662.
6016 Hans Rudolf Schlatter, Tischmacher, gedoopt te Zürich op 27 september 1642, overleden te Mannheim op 14 december 1684. Hij was gehuwd te Zürich op 1 maart 1670 met
6017 Barbara Keller vom Steinbock, gedoopt [te Neukirch] op 7 januari 1642, overleden te Zürich op 7 december 1684.
6018 Johan Ronneboom, apotheker. Hij was gehuwd te Zutphen op 8 juli 1674 met
6019 Janna van Landerenwaarschijnlijk dochter van Daem van Landeren en Aefje Harweijers.
6020 Zeno Meiling, burgemeester Borculo, geboren rond 1618, gehuwd met

6021 Christina van Eybergen, gedoopt te Borculo in oktober 1621.
6022 Henricus Raeterinck, brouwer, burgemeester Goor, overleden aldaar op 3 september 1666. Hij was gehuwd met
6023 Geertruijd toe Laer.
6024 Jan Knape
6026 Wolter Boreas
, diaken, koster, herbergier. Hij was gehuwd met
6027 Grietken Reijninck
6028 Berend Meijer
, Bocholt.
6030 Jan van Leeuwen, Denekamp.
6048 Meinhard Lohman, student te Duisburg 1659, vertrok naar Groningen 1663, grootburger van Groningen 1666, gezworene in de periode 1673-1689, geboren te Lage op 19 november 1638, overleden te Groningen op 13 oktober 1689. Hij was gehuwd te Wierum op 5 april 1663 met
6049 Wytzia Swarte, geboren te Groningen op 31 maart 1641, gedoopt aldaar op 2 april 1641, overleden aldaar op 5 november 1690.
6050 Johan Tammen, geboren te Huize Galckema onder Garrelsweer op 16 juni 1627, overleden te Groningen op 28 mei 1681. Hij was later gehuwd met Elisabeth Nootdhorn. Hij was gehuwd te Groningen op 16 april 1665 met
6051 Helena van Hulten, geboren te Groningen op 29 januari 1632, overleden aldaar op 6 april 1688.
6052 Dr. Henricus Bothenius, gestudeerd te Groningen in filosofie, advocaat te Scheemda, gezworene te Groningen 1668-1699, raadsheer 1680-1692, hoofdman lid Raad van State 1700-1702, curator Groningse universiteit 1682-1694, geboren rond 1631. Hij was eerder gehuwd met Ettien Aylckens, en later met Christina van der Straten. Zij tweede huwelijk was met
6053 Adriana Trip, geboren te Nörrköping.
6054 Andreas Spanheim, rentmeester der geestelijke goederen van Stad en Lande van Groningen, gedoopt te Leiden op 8 mei 1643, overleden in 1727. Hij is gehuwd te Amsterdam op 20 oktober 1681 met
6055 Ida Geldorphius, gedoopt te Amsterdam op 19 februari 1645.
6056 Huijg van der Schaef, beschuitbakker, geboren te Amsterdam op 2 april 1645, hij was gehuwd (1) te Amsterdam op 13 december 1675 met
6057 Marritje Lamberts Bruijnvis, weduwe Isaac de Leeuw, gedoopt te Amsterdam op 19 januari 1645.
6058 Jan Wijnantsz Bruijnvis, chirurgijn, gedoopt te Amsterdam op 27 december 1620. Hij is gehuwd te Amsterdam op 14 novmber 1659 met
6059 Anna Dircx, geboren te Amsterdam in 1639.

  1. Marritje Bruijnvis, gedoopt te Amsterdam op 28 januari 1660 (get. Oetje Bruijnvis, Geertje Thijs).
  2. Jannetje Bruijnvis, gedoopt te Amsterdam op 22 juli 1663 (get. Oetje Bruijnvis).
  3. Anna Bruijnvis, gedoopt te Amsterdam op 2 augustus 1669 (get. Marten Dircks).
  4. Sara Bruijnvis, gedoopt te Amsterdam op 27 november 1671 (get. Isaac de Leeuw, Marria Lamberts Bruijnvis).
  5. Maria Bruijnvis, gedoopt te Amsterdam op 27 november 1671 (get. Gillis Matthijsz, Jannetie Jacobs).
  6. Maria Bruijnvis, gedoopt te Amsterdam op 14 oktober 1676 (get. Sijbrant Jansz, Jannetje Jacobs), zie 3029

6060 Dirk Willemsz de Wilde, kamerbewaarder Generaliteitsrekenkamer, baljuw. Hij is gehuwd te 's-Gravenhage op 14 november 1666 met
6061 Françoise van der Mast, van Utrecht, overleden te 's-Gravenhage op 2 november 1679.
6062 Ds. Martinus Soermans, predikant, gedoopt te Woudrichem op 17 november 1638, overleden in 1705. Hij was eerst gehuwd met Johanna Coopman. Hij was daarna gehuwd te Amsterdam (Goudriaan) op 1 november 1667 met
6063 Anna van Delft, gedoopt te Amsterdam op 13 juli 1642.
6064 Petrus Titsingh, apotheker te Amsterdam, gedoopt te Sloten (Friesland) op 11 april 1631, overleden aldaar op 20 november 1672. Hij was gehuwd te Amsterdam op 13 mei 1653 met
6065 Margaretha van Reynevelt, gedoopt te Amsterdam op 7 december 1631.
6066 Abraham Pietersz Swart, meester mastenmaker 1656, scheepstimmerman 1671, gedoopt te Amsterdam op 17 augustus 1625, begraven aldaar op 19 november 1691. Hij was gehuwd te Amsterdam op 27 februari 1656 met
6067 Trijntje Dircx Grebber, gedoopt te Amsterdam op 5 november 1620, begraven aldaar op 20 april 1700.
6068 Gerhardus Wehrkamp, koopman te Osnabrück, kerkenraad St-Katharina aldaar, “Konsistorial- en Pupillar-Kommissatius”, geboren te Minden op 25 juni 1633, overleden te Osnabrück op 24 maart 1716. Hij was gehuwd te Osnabrück op 2 oktober 1668 met
6069 Regina Elisabeth Meuschen, gedoopt te Osnabrück op 12 april 1651, overleden aldaar op 20 december 1714.
6070 Adam Cornelisz van Campen, geboren te Schoorl. Hij was gehuwd te Leiden op 21 april 1678 met
6071 Anna Heyndricks van der Bree, geboren te Woerden.
6072 Jacob de Coup, koopman, geboren te Kampen in 1618. Hij was gehuwd te Leiden op 23 november 1649 met
6073 Maria de Pours, gedoopt te Leiden op 15 december 1626.
6074 Jan Soete, kleermaker, geboren te Leiden. Hij was gehuwd te Leiden (Koudekerk) op 30 juli 1658 met
6075 Catharina Barents, geboren te Leiden, haar moeder was Grietge Heindricx.
6076 Steven Jansz Populeus, kuiper, van Weesp. Hij is gehuwd (1) met Hester Hendricks. Hij is gehuwd (2) te Leiden op 28 november 1654 met Grietgen Avegaerts. Hij is gehuwd (3) te Leiden op 18 november 1655 met
6077 Margarita Gerrits Steenmans, uit Brabant,wonend te Leiderdorp.
6078 Gerrit Maertensz van Egmont, 'saaidrapier', van Leiden. Hij was gehuwd te Zoeterwoude op 27 april 1669 met
6079 Maria Jans van Stieneveld, van Leiden.
6080 Philip Pike, Blackawton (Devon), begraven te Blackawton (Devon) op 15 juni 1710. Hij is gehuwd met

6081 Cicily, begraven te Blackawton (Devon) op 14 januari 1711.
6082 John Kelly, gedoopt te Stoke Gabriel (Devon) op 23 juli 1643, begraven aldaar op 1 mei 1707. Hij was gehuwd met
6083 Susanna, begraven te Stoke Gabriel (Devon) op 29 januari 1716.
6084 Richard Laverence, begraven te Churston Ferrers (Devon) op 24 november 1662. Hij was gehuwd te Paignton (Devon) op 16 januari 1648 met
6085 Embline Pearce, gedoopt te Churston Ferrers (Devon) op 14 juni 1615, begraven aldaar in 
september 1691.
6086 William Hannever, (Hannaford), gedoopt te Brixham (Devon) op 2 mei 1630. Hij is gehuwd te Churston Ferrers (Devon) op 30 november 1654 met
6087 Jane Harris, gedoopt te Churston Ferrers (Devon) op 1 augustus 1624.
6092 Richard Spicer, gedoopt te Plymstock (Devon) op 24 april 1650.
6094 Cornelius Bogar, gedoopt te Plymstock (Devon) op 20 maart 1648. Hij is gehuwd te Plymouth (Devon) op 5 februari 1673 met
6095 Willmoth Snellinge, gedoopt te Charleton (Devon) op 13 januari 1639.
6160 Cent Dircksz, hij was gehuwd met
6161 Bastiaantje Jans.
6170 Adriaen Pieters de Jongste
, hij was gehuwd met
6171 Maertge Jans Troost.
6172 Gijsbert Jacobsz Buitendijk
, woonde te ’s-Gravendeel. Hij was gehuwd met
6173 Neeltgen Andriesdr. Timmerman.
6174 Frans Dircksz Buitendijk
 alias Timmerman, timmerman te Strijen, overleden te Strijen. Hij was gehuwd met
6175 Huijgie Huijgensdr.
6178 Pieter Willemsz Decker
, hij was gehuwd met
6179 Hilletje Jans Cool.
6204 Arij Sijmensz van der Stelt
, taveerne-houder, gehuwd met Griete Claesdr.
6206 Olivier Pietersz Oliphant, hij is gehuwd met
6207 Neeltje Aertsdr. de Graef.
6224 Pieter Ysbrants Westdijk.
6248 Claes Jansz van den Breevaart
, hij was gehuwd te Oud-Beijerland op 5 februari 1635 met
6249 Jannigje Claesdr.
6266 Aert Bastiaensz van Outheusden
, hij was gehuwd te Gorinchem op 24 april 1639 met
6267 Vrouken Jansdr.
6272 Jan Hendricx Karbijn
, geboren te Rhoon rond 1585. Hij was gehuwd met
6273 Gijsie Leenderts.
6276 Joris Marcelisse Kool
 alias van Aalst, hij was gehuwd met
6277 Maaike Hermens.
6278 Adriaen Willemsz van Gempel
, smid, hoefsmid. Hij was gehuwd met
6279 Lijsbeth Janse Pons, geboren te Klaaswaal.
6288 Jacob Cornelisz Vogelaar, schipper te Puttershoek, geboren te Puttershoek in 1602, overleden in 1636. Hij was gehuwd met
6289 Aertge Willems, ook genaamd Aeltje.
6290 Jan Pietersz Meijdam, boer, geboren te ’s-Gravendeel. Hij was gehuwd met
6291 Neeltje Ariens van der Giessen, geboren te ’s-Gravendeel.
6304 Willem Bastiaensz Groeneweg, boer te Mijnsheerenland, geboren te Puttershoek rond 1590, overleden te Mijnsheerenland op 5 april 1653. Hij was gehuwd te Heinenoord op 1 mei 1616 met
6305 Leentje Ariens Beut, geboren te Heinenoord rond 1596, begraven te Mijnsheerenland op 16 december 1662.
6306 Willem Pietersz, hij was gehuwd met
6307 Cornelia Joosten.
6308 Jan Pietersz de Winter
, geboren te Katendrecht rond 1590, begraven te Charlois op 12 oktober 1656. Hij was gehuwd met
6309 Soetje Hendricks Cranendonck, geboren te Charlois rond 1595, overleden aldaar op 6 juni 1661.
6310 Sebastiaen Adriaensz Maaskant, boer te Mijnsheerenland, geboren rond 1575, overleden te Mijnsheerenland op 18 oktober 1666. Hij was gehuwd met
6311 Aeltge Ottens Snider, geboren te Mijnsheerenland in 1587, overleden aldaar op 17 mei 1658.
6312 Jacob Leendertse Vermaese, landbouwer, heemraad Maasdam 1626, 1652, 1654, geboren te Maasdam rond 1580, overleden in 1665. Hij was gehuwd met
6313 Aegken Pouwels Weeda.
6314 Simon Gijsbertse Smits
, smid, landbouwer. Hij was gehuwd met
6315 Wijventjen Pieters, geboren in Sint-Anthoniepolder.
6320 = 6310 (Sebastiaen Adriaensz Maaskant)
6321 = 6311 (Aeltge Ottens Snider)
6322 = 6308 (Jan Pietersz de Winter)
6323 = 6309 (Soetje Hendricks Cranendonck)
6324 Jan Gijsbertsen van Es
, geboren te Hoogvliet. Hij was gehuwd te Maasdam op 26 december 1620 met
6325 Marichje Jacobs Vermaese, geboren te Maasdam.
6326 Cornelis Adriaensz Polderdijk, herbergier, schipper, geboren te Sint-Anthoniepolder. Hij was gehuwd te Westmaas op 1 mei 1639 met
6327 Ariaantje Melsse, geboren te Klaaswaal.
6332 = 6308 (Jan Pietersz de Winter)
6333 = 6309 (Soetje Hendricks Cranendonck)
6334 Anthonie Ariens Kruithof
, boer te Mijnsheerenland, geboren te Mijnsheerenland, overleden te Heinenoord. Hij was gehuwd te Mijnsheerenland op 2 oktober 1633 met
6335 Grietken Andriessen Snider, gedoopt te Heinenoord op 11 januari 1614, overleden te Mijnsheerenland in oktober 1652.
6336 Jan Jansz Bijl, hij was gehuwd met
6337 Adriaantje Adriaens Bol.
6338 Claes Janse Smit
, hij was gehuwd met
6339 Grietje Willems.
6346 Leendert Leendertsz Grauwert
, hij was gehuwd met
6347 Lijntje Louwensdr.
6352 Willem Gerritsz Beaumont
, overleden te Den Hoorn in 1628. Hij was gehuwd met
6353 Maritge Cornelisdr van der Burch.
6368 Arien Jansz Luyendijk
, landbouwer, geboren te Heenvliet. Hij was gehuwd met
6369 Soetje Cornelisdr. Torreman, (Truintje), ook genaamd Vijffpondt, geboren te Heenvliet.
6376 Jacob Cornelisz, boer, schout van Maasdam. Hij was gehuwd (2) met Mariken Wijten van den Nes, geboren te Sandelingenambacht, overleden te Maasdam. Hij was gehuwd (1) met
6377 Neeltje Andries Hoogwerf.
6380 Gerrit Aertsz Craayensteyn
, landbouwer te Bonaventura. Hij was gehuwd met
6381 Jannetje Hendricks Weeda.
6382 Anthonis Hendricksz Luchtenburgh
, ook genaamd van der Coy, molenaar, schepen en armenmeester te Westmaas, overleden te Westmaas op 10 mei 1652. Hij was gehuwd met
6383 Aertgen Symonsdr, overleden te Westmaas op 1 november 1637.
6396 Joost Joosten Verrijp, schepen 's-Gravendeel 1635-1639, gehuwd (1) met Lintgen Hendricks Weeda. Hij is gehuwd (2) met
6397 Marrigje Joosten.
6398 Jan Pieters Sleeuwijck
, overleden rond 1662. Hij is gehuwd met
6399 Lijntjen Hermansdr, gedoopt te Ridderkerk op 26 oktober 1603 (get. Joris Jan Damen, Janneken Pleunendr).

6484 Hendrik Jans, gehuwd met
6485 Jell Jans.
6530 Dirck Ariens Toll, geboren te Charlois, hij was gehuwd met
6531 Leentgen Ghijsbrechts.
6544 Jan Jansz Kuijper
, alias Tuck, geboren te Wachtenbeke rond 1548. Hij was gehuwd met
6545 Betgen Jacobs, geboren te Wachtenbeke rond 1548.
6546 Werbout Bastiaensz van der Wel, landbouwer te Charlois, gehuwd met
6547 Aeghtgen Gijsberts Schilperoort.
6548 Adriaen Cornelisz Huijser
, landbouwer. Hij was gehuwd met
6549 Leentge Crijnen.
6550 Gerrit Huijgen Cranendonck
, gehuwd met
6551 Machteld Bastiaensdr.
6640 Pieter Pietersz van den Biesbroucke
, geboren te Kortrijk in 1575, overleden te Waregem in 1634. Hij was gehuwd met
6641 Maria de Wachtere.
6642 Leendert Mozisz de Raedt
, geboren te Maasdam rond 1620. Hij is gehuwd met
6643 Sara Jansdr.

6688 Willem Cornelisz Leenheer, boer, schepen, heemraad, geboren te Sandelingenambacht. Hij was gehuwd te Sandelingenambacht op 1 juni 1625 met
6689 Claertjen Bastiaens
6692 Arij Leendertsz Pieterman
, boer, heemraad, stadhouder Heeroudelandsambacht, gehuwd (2) met Sebastiaentie Joostendr. Zijn eerste vrouw, waaruit zijn kinderen stammen, is onbekend.
6694 Bastiaen Cornelisz van den Nes, boer, heemraad Groote Lindt, gehuwd te Groote Lindt op 30 december 1640 met
6695 Pietertje Willemsdr. de Weert, uit Rijsoord.
6704 Pieter Willemsz Penninck, gedoopt te Ridderkerk op 18 februari 1599. Hij was gehuwd te Ridderkerk op 24 mei 1637 met
6705 Sijchje Pieters Cranendonck, gedoopt te Ridderkerk op 2 juli 1606.
6706 Leendert Gerritsz Mijnlief, heemraad en ouderling van Ridderkerk, geboren te Ridderkerk op 20 augustus 1602. Hij was gehuwd te Ridderkerk met
6707 Neeltje Teunis Cranendonck., begraven te Ridderkerk op 23 juni 1647.
6708 Hendrick Evertsen van den Bergh, gedoopt te Ridderkerk op 16 juli 1622. Hij was gehuwd te IJsselmonde op 5 mei 1645 met
6709 Trijntje Jansdr, spinster, geboren te IJsselmonde.
6710 Floris Dirckse Tol, geboren te Charlois. Hij was gehuwd te Barendrecht op 11 maart 1637 met
6711 Jannetje Claasdr, geboren te Charlois.
6752 Cornelis Jacobsz Besemer, geboren te Sandelingen-Ambacht rond 1594, overleden op 2 oktober 1653. Hij is gehuwd te Barendrecht op 27 oktober 1624 met
6753 Anneken Clemens van Nes, gedoopt te Rijsoord op 19 september 1600.
6754 = 6688 (Willem Cornelisz Leenheer)
6755 = 6689 (Claertjen Bastiaens)
6758 Cornelis Jacobsz
, stamvader Calis, had en huis en land bij Giessendam/Sliedrecht. Hij is gehuwd met
6759 Annichien Ariensdr.
6760 Theunis Ariensz van Noort
, voerman, gedoopt te Rijsoord op 23 maart 1615. Hij is gehuwd te Zwijndrecht op 21 mei 1651 met
6761 Pietertje Hermensdr, Ridderkerk.
6762 Willem Jansz van der Veer, gedoopt te Zwijndrecht op 5 december 1632. Hij is gehuwd te Zwijndrecht op 14 maart 1655 met
6763 Aeltje Aerts de Leur, geboren te Zwijndrecht.
6764 Jan Lambrechtsz Cuijper, schout Zwijndrecht. Hij is gehuwd (2) te Zwijndrecht op 4mei 1659 met Dirckje Jans, uit Dordrecht. Hij is gehuwd (1) met

6765 Maijcken Ariens.
6770 Arien Ariense Timmer, te Capelle. Hij is gehuwd te Capelle op 8 februari 1648 met
6771 Anneke Cornelisse Boer, geboren te Terheijden in 1625.
6776 Arien Vermeer, wonend te Hendrik-Ido-Ambacht.
6780 Dirk Pietersz, hij was gehuwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 12 november 1628 met
6781 Marijken Otten, geboren te Gouderak.
6782 Pieter Cornelisz Hoepsnijder, hij was gehuwd met
6783 Maeijke Cornelis.
6812 Jan Jansz van der Straten
, uit Maaseik.Hij is gehuwd te Sittard (ondertrouw Dordrecht) op 17 januari 1617 met
6813 Catalina Bouwens Jacobs, uit Maastricht.
6814 Jean Demmerij, gehuwd met

6815 Maria Posson.
6856 Schalk Bastiaensz van der Hoek, hij is gehuwd (1) met
6857 Lijsbeth Ariense (Bijl).
6858 Tobias Gerrits
, uit Rhoon. Hij is gehuwd te Poortugaal op 9 mei 1613 met
6859 Trijntgen Ariens, uit Poortugaal.
6868 Jan Corstiaensz Los, gedoopt te Dordrecht in april 1601. Hij is gehuwd (2) te Zwijndrecht op 14 december 1636 met
6869 Barber Bastiaens Verstoep, gedoopt te Zwijndrecht op 25 april 1610.
6904 Cleijs Leendertsz van Sandeling, te Zwijndrecht. Hij is gehuwd te Zwijndrecht op 2 december 1615 met

6905 Maritghen Jordensdr, te Zwijndrecht.
6906 Jasper Aertsz Visscher, gedoopt te Zwijndrecht op 30 september 1601. Hij is gehuwd te Zwijndrecht op 21 februari 1627 met
6907 Lijsbeth Bastiaens Broelingh, Zwijndrecht.
6908 Jan Jorissen, gehuwd met
6909 Sibrechtjen Cornelisdr.
6910 Jan Hendricksz, uit Hendrik-Ido-Ambacht. Hij is gehuwd te Hendrik-Ido-Ambacht op 11 april 1627 met
6911 Annecke Dircks, uit Ridderkerk.
6992 Willem Hermansz van Luijck, kleermaker, geboren te Charlois. Hij was gehuwd te Barendrecht op 17 april 1616 met
6993 Leentge Eeuwouts, geboren te West-Barendrecht.
6996 Bastiaen Willemsz Schilperoort, diaken, kerkmeester Charlois, etc, begraven aldaar op 4 januari 1668.
6998 Leendert Bastiaensz Slorp, geboren en overleden te Charlois. Hij was gehuwd met
6999 Lijntgen Hendricks Cranendonck, overleden te Charlois in 1648.
7018 Gijsbert Fransz Cranendonck Baertman, overleden te Charlois op 4 mei 1672. Hij was gehuwd met
7019 Ariaentje Jans de Winter, geboren te Charlois.
7020 Cornelis Cleijsz van der Spuij.
7024 Cornelis Ariens Kruithof
, geboren te Mijnsheerenland in 1617. Hij was gehuwd met
7025 Japie Claesdr Gouman, geboren te Puttershoek in 1626.
7028 Doen Bastiaensz Verschoor.
7030 Pieter Aartsz Verschoor
, boer te Charlois, begraven te Charlois op 30 april 1664. Hij was gehuwd met
7031 Ariaentje Clementsdr Pors, begraven te Charlois op 9 december 1682.
7040 Joost Jacobsen Verheij, linnenwever, geboren te St Baefs (Vlaanderen) in 1565, overleden te IJsselmonde op 31 mei 1650. Hij was gehuwd met
7041 Aeltgen Michiels, van Veldhoven, geboren in 1574, overleden te IJsselmonde op 28 mei 1630.
7052 Jan Stoffelsz de Groot, kerkmeester Charlois, begraven aldaar op 6 december 1670.
7054 Meerten Cornelisz, hij was gehuwd met
7055 Neeltgen Dircx.
7096 Cornelis Willemsz de Wever
, hij was gehuwd met
7097 Berbertje Wijnantsdr.
7100 Jan Ariens van Gelder
, geboren te Charlois, overleden te Rhoon in september 1719. Hij was gehuwd met
7101 Adriaantje Gerrits.
7102 Cornelis Leendertsz Biersteker
, hij was gehuwd met
7103 Hilletje Leenderts.
7104 Willem Jansz Versteegh
, geboren te Genderen. Hij was gehuwd met
7105 Sijken Adriaensdr.
7106 Blees Willemse
, hij was gehuwd te Capelle op 26 februari 1617 met
7107 Anneke Pieterse.
7108 Jan Govertsz Hoevenaers
, overleden te Capelle op 4 februari 1674. Hij was gehuwd te Capelle op 17 april 1633 met
7109 Maijken Jans, geboren te Loon op Zand.
7110 Thonis Dircx Meele, geboren te Capelle. Hij was gehuwd te Capelle op 23 februari 1631 met
7111 Sijtken Pieters.
7112 Laurens Aertsz van Sint-Truijden
, hij was gehuwd met
7113 Anna Fredericks van Strien.
7114 Peter Cornelisz Vennix
, hij was gehuwd te Tilburg op 3 januari 1609 met
7115 Judith Peters de Groot.
7116 Aerdt Geeritse Waerthuijsen gez. Coijman
, geboren te Schelluinen. Uit zijn gezin noemden sommigen zich Waerthuijsen. Hij was gehuwd op 25 november 1640 met
7117 Lijske Philipsdr Sonnevelt.
7128 Jan Cornelisz van Loenen
, hij is gehuwd (2) te Babyloniënbroek op 13 februari 1628 met
7129 Maaijken Teunisdr, geboren te Eethen.
7136 Dirck Adriaensz de Fonckert, dijkgraaf van Westmaas, Oud-Cromstrijen en Oud-Beijerland, schepen van Group 1635, ’39-’40, stedehouder, bouwman, geboren te Rhoon, overleden te Westmaas op 20 januari 1641. Hij was gehuwd met
7137 Bastiaantje Segersdr. Cranendonck, overleden te Westmaas in [1624].
7138 Bastiaan Pieters Cranendonck, landbouwer te Hordijk in Oost-IJsselmonde, schepen en laagheemraad in Oost-IJsselmonde 1603-1639, heilige geest- en armenmeester van IJsselmonde 1624-1627, penningmeester van verschillende polders van IJsselmonde, begraven te IJsselmonde in 1641. Hij was gehuwd met
7139 Maertge Adriaans Hordijk.
7140 Maerten Bastiaensz de Regt
, bouwman, schepen 1612-1622, heemraad 1607-1636, geboren te Oud-Beijerland rond 1580, overleden te Strijen. Hij was gehuwd met
7141 Aegtje Adriaans Hoogendijk, geboren te Rhoon rond 1590, overleden te Oud-Beijerland.
7142 Cornelis Pietersz van der Schoor, bouwman te Cromstrijen en Westmaas, schepen Westmaas 1638-1663, gezworen buurmeester 1651, ’53, ’58, ’63, ouderling 1664, geboren te Cromstrijen, overleden te Westmaas in 1673. Hij was gehuwd met
7143 Geertruyd Claesdr van Strijen, geboren te Westmaas op 31 mei1601, overleden aldaar op 21 januari 1662.
7144 Aryen Ingensz Blaeck, armenmeester Heinenoord 1630, diaken 1638, begraven te Heinenoord op 14 april 1652. Hij was gehuwd te Heinenoord op 11 april 1638 met
7145 Ariaenken Jansdr.
7146 = 6334 (Anthonie Ariens Kruithof)
7147 = 6335 (Grietken Andriesse Snider)
7148 = 6324 (Jan Gijsbertsen van Es)
7149 = 6325 (Marichje Jacobs Vermaese)
7150 = 6326 (Cornelis Adriaensz Polderdijk)
7151 = 6327 (Ariaantje Melsse)
7160 Cornelis Ariensz van der Hoek
, gedoopt te Rijsoord op 16 december 1601. Hij was gehuwd te Rijsoord op 11 mei 1631 met
7161 Neeltje Ariensdr.
7162 Pieter Pietersz Velsenaar
, visser te Westmaas. Hij was gehuwd te Westmaas op 5 mei 1647 met
7163 Anneke Bastiaens Bijl, geboren te Mijnsheerenland.
7164 Pleun Huijgsz Waaldijk, overleden te Cromstrijen. Hij was gehuwd met
7165 Adriaentje Jacobs Meijnaert, geboren te Klaaswaal, overleden te Cromstrijen.

7180 Jan Willemsz van Santen, begraven te Hoogmade op 5 februari 1675. Hij is gehuwd met
7181 Maria Mouringsdr. Veenswijck.
7182 Jonge Cornelis Cornelisz Ruijch
, tuinder Roelofarendsveen 1674-1680, hij is gehuwd met
7183 Appolonia Gijsen Bickbergen, te Roelofarendsveen.
7188 Leendert Cornelisz Verdel, bouwman, schepen Oegstgeest 1625-27, hij is gehuwd met
7189 Trijntge Crijnen Cortswager.
7200 Leendert Cornelisz van Wouw
, hij is gehuwd te Valkenburg op 13 september 1625 met
7201 Quirijntgen Huijghen.
7216 Leendert Huygensz Groenewegen
, hij was gehuwd met
7217 Jannetje Corse Comen.
7220 Jan Cornelisz van Leeuwen
, overleden te Voorschoten op 23 april 1663. Hij is gehuwd met
7221 Jannetje Jeroensdr.
7228 Jan Claassen van der Son
, bouwman, schepen te Wassenaar 1663. Hij is gehuwd te Wassenaar op 24 juni 1631 met
7229 Maertje Pieters van Wouw.
7230 Pieter Pietersz Colijn
, hij is gehuwd te Stompwijk op 18 april 1627 met
7231 Armpje Corsse Halvemaan.

7226 Pieter Arijens van Langevelt, schepen Wassenaar 1642, begraven te Wassenaar op 5 januari 1670. Hij is gehuwd te Wassenaar op 24 mei 1622 met
7227 Barbara Claesdr. Hillenaer, begraven te Wassenaar op 14 maart 1669.
7268 Jan Stevensz, gehuwdmet
7269 Neeltgen Cornelis.
7270 Jacob Jansz, gehuwd met
7271 Neeltgen Jans, zij is gehuwd (2) te Rotterdam op 6 mei 1640 met Sijmen Lievensz.
7274 Adriaen Saghman, geboren te Rotterdam. Hij was gehuwd te Rotterdam op 2 mei 1655 met
7275 Barbara de Vries, Rotterdam.
7332 Paulus Matthijs, hij is gehuwd met
7333 Enken Lienaerdts.
7334 Alert Timmermans,
 gehuwd met
7335 Trijnen Schurkens.

7344 Cornelis Glaesmaeckers, (Schloetenmeckers), slotenmaker, geboren te Geilenkirchen rond 1605, overleden te Geleen op 28 december 1685. Hij was gehuwd te Sittard op 11 augustus 1630 met
7345 Maria Hamers, geboren te Geleen.
7350 Gerardus Domen, (Damen, Dhomen), gehuwd te Sittard op 20 mei 1632 met
7351 Agnes Vromen, uit Oirsbeek.

7358 Joannes Meens, (Ments), overleden te Schinnen op 31 juli 1646. Hij was gehuwd met
7359 Petronella Knitzen.
7364 Engel Peter Jan Hantens
, geboren te Etten. Hij was gehuwd met
7365 Syke Peter Jan Gouberg.
7366 Willem Cornelisse Vermunt
, hij was gehuwd met
7367 Anna Fransdr.
7384 Cornelius Adrianii Leijten
, hij was eerst gehuwd te Princenhage op 2 juni 1620 met Huberta Joannes Cornelii Lamberti Coman Nelendr. Hij was daarna gehuwd te Princenhage op 26 januari 1627 met
7385 Adriana Adrianii Denijs.
7388 Sijmon Barthelmeus Jansen,
Teteringen, gehuwd met

7389 Maeijcken Hendricx.
7398 Joannes Kangen, hij is gehuwd met
7399 Maria Weelschen.

7408 Johannes Huberti Petri Schoenmaeckers, overleden te Teteringen op 30 augustus 1676. Hij was gehuwd met
7409 Aleydis Christiaen Andriessen.

7410 Peeter Anthonis van Galder, gehuwd met
7411 Anthonia Adriaen Cornelis.
7412 Joannes Joanni Verhagen, hij was gehuwd te Ginneken-Bavel op 12 november 1647 met
7413 Joanna Cornelii Cornelii.
7414 Cornelis Cornelii Beenhacker
, hij was gehuwd met
7415 Petronella Peters.
7416 Bernardus Nicolai Stoops,
te Bavel, gehuwd (2) in 1634 met Catharina Joannis. Hij is gehuwd (1) te Bavel op 1 februari 1622 met

7417 Maria Matthei Judoci, uit Gilze.
7420 Petrus Thomas Jansen van den Schaliboom, gehuwd met
7421 Engeltje Mattheus Wagemaekers.
7422 Peter Cornelis Vincenten, begraven te Teteringen op 1 september 1679. Hij was gehuwd te Princenhage op 26 januari 1640 met
7423 Maeijken Anthonis Loijmans.
7608 Matthijs Paridis
, hij is gehuwd met
7609 Aleydis Leekens.
7610 Mathias Michels
, hij is gehuwd met
7611 Catharina Koskens.

7664 Theodorus Bemelmans, Nuth, overleden te Nuth op 6 juni 1652. Hij is gehuwd met
7665 Maria Keulen, gedoopt te Nuth op 24 juli 1594, overleden aldaar op 31 januari 1645.
7666 Arnoldus Lumpens, (Limpens), landbouwer, smid, te Nagelbeek, overleden te Schinnen op 11 januari 1662. Hij is gehuwd te Schinnen op 20 november 1611 met
7667 Maria Schaepkens, (Scheupkens), begraven te Schinnen op 28 oktober 1660.
7684 Marcus de Ferro, (del Ferro), glasblazer, verm. van Italiaanse afkomst, leeft eerst te Emmerik, later te 's-Hertogenbosch. Broeder van Leander del Ferro. Hij was gehuwd met
7685 Marij Françoise Sauboie, (Sauboije, Sauboin), de naam Sauboin komt voor in de buurt van Chiny.
7688 Joannes Jacobus Schils, jager in garnizoen te Stokkem, gehuwd met
7689 Catharina Hanssen.
7690 Joannes Pergens, gedoopt te Stokkem op 7 september 1625. Hij is gehuwd met
7691 Catharina Conincx, gedoopt te Stokkem op 22 december 1622.
7732 Gerardus Hendricks Swaen, gehuwd met
7733 Helena Cornelis.
7734 Cornelis Jans van Dongen, Oosterhout.
7736 Adriaen Cornelii Camp, Waspik. Hij is gehuwd met
7737 Neeltje Jans Buijs, Waspik.
7738 Peter Huijbertse de Bont, Waspik, overleden te Waspik op 8 juli 1696. Hij is gehuwd te Waspik op 15 mei 1670 met
7739 Aletta Aerts Cuijl, Waspik.
7740 Aert Dingemans Schoenmakers, Waspik, gehuwd met
7741 Jacobke Jans Buijs.
7828 Aert Peters Strick, geboren te Berghem ca. 1610.
7856 Jan Cornelisz van Groeningen, gehuwd met

7857 Anneken Guldemont.
7864 Mathijs Jansz, geboren te Dordrecht, hij was gehuwd te Rotterdam op 14 mei 1656 met
7865 Annetje Abrams van Stralen, uit Rotterdam.
7866 Jelis Laurentsen van der Heijden, schoenmaker, van Willemstad, weduwnaar. Hij is gehuwd te Dordrecht op 21 april 1652 met
7867 Catharina Jansdr. Pirot, uit Dordrecht,
7870 Harmen Lambertsz van Blicklant, kuiper, hij is gehuwd te Leiden op 31 december 1638 met
7871 Maertgen Dircxsdr, uit Roosendaal, haar moeie was Maria Goudappels.
7880 Jasper Gijsbertsz van Namen, te Oirschot.
7898 Cornelis Jacobsz, uit Schonauwen. Hij is gehuwd te Utrecht op 11 november 1632 met
7899 Aeltje Hendricks van den Berch, uit Utrecht.
7906 Marinus Jansz Coelentroever, hij was gehuwd te Rotterdam op 28 september 1659 met
7907 Grietjen Cornelis.
7908 Arien Robben Deckers
, diaken 's-Grevelduin-Capelle 1656, ouderling 1674, gedoopt te Sprang op 19 september 1621, overleden te Vrijhoeve-Capelle in 1703. Hij is gehuwd met
7909 Peterke Claessen Trip, geboren te 's-Grevelduin-Capelle op 30 januari 1633.
7912 Cornelis Aryensz Salm
7914 Roelof Roeloffse
, hij was gehuwd te Overschie op 13 mei 1646 met
7915 Elsgen Joris Kinneke, ook Kennighen etc, gedoopt te Rotterdam op 2 februari 1628.
7916 Willem Willems, constapel, hij is gehuwd te Rotterdam op 18 mei 1631 met
7917 Barber Jans.
7918 Cornelis Pietersz van Huijgsloot
, gedoopt te Delft op 14 april 1624. Hij was gehuwd te Delft op 6 augustus 1651 met
7919 Neeltje Dircks van der Minne, gedoopt te Delft op 5 april 1622.
7920 Dirck Maertensz, staalman, te Delfshaven. Hij was gehuwd met
7921 Brechie Jans, gedoopt te Delfshaven op 6 januari 1610.
7924 Jan de Bruijne, zaaiwerker, geboren te Leiden/Hondschoote, gehuwd te Leiden op 30 april 1627 met

7925 Cathalijntgen Thonisdr. van Cleve, geboren te Leiden.
7926 Leendert Cornelisz Koeije, biervoerder, uit Schiedam, begraven aldaar op 23 november 1653. Hij is gehuwd te Schiedam op 20 juli 1629 met
7927 Sijtgen Everts, uit Schiedam, begraven aldaar op 21 augustus 1678. Zij is gehuwd (2) te Schiedam op 27 augustus 1661 met Jacob Jans van der Meer.
7928 Cornelis Ariense de Clerck, hij was gehuwd met
7929 Grietje Arendse.
7930 Cornelis Pieters
, hij was gehuwd met
7931 Neeltje Huygen.
7968 Petrus Swinckels
, hij was gehuwd te Nuenen op 12 februari 1619 met
7969 Joanna.
8000 Paulus Slingerlant
, geboren te Gorinchem/Bergschenhoek, casteleijn in de Stadsdoelen. Hij was gehuwd te Rotterdam op 4 november 1663 met
8001 Magdalena Thomas de Lije, ook de Lie, eerder gehuwd geweest met Jacobus de Jong, uit Gorinchem.
8006 Vincent Uijttermeer, apotheker, uit Vlissingen, begraven te Rotterdam op 26 augustus 1657. Hij is gehuwd te Rotterdam op 30 juli 1641 met
8007 Maria Barents van Raden, uit Rotterdam, begraven te Rotterdam op 16 januari 1650.
8010 Samuel Faloer, tabakverkoper, gedoopt te Gouda op 3 september 1655. Hij is gehuwd te Gouda op 1 april 1673 met
8011 Pieternella Donselaer, overleden te Rotterdam op 12 juli 1690.
8012 Willem Aldersz Swart, varensgezel, geboren [ te Amsterdam] in 1636. Hij is gehuwd (1) te Amsterdam op 4 september 1660 met
8013 Angenietje Lourens, geboren te Amsterdam in 1636.
8014 Gerrit Hendricksen Berckhuijsen, kleermaker, geboren te Amsterdam in 1630. Hij is gehuwd te Amsterdam op 14 juni 1661 met
8015 Aeltje Hendricksen, geboren te Diepholz in 1631.

8036 Thijs Wittebol, gehuwd met
8037 Lijsbeth.
8048 Jan Heijndricks van der Bree, alias Prins, hij is gehuwd met
8049 Heijltje Cornelis Cassenaer.
8050 Gerardt Jansen
, hij is gehuwd (1) met Aeltje Matthijs. Hij is gehuwd (2) te Waardenburg op 25 februari 1655 met
8051 Gijsbertje Willems, uit Waardenburg.

8058 Jan Everts van Rhijn.
8060 Teunis ..., gehuwd met
8061 Immetje Timons, Utrecht.
8092 Gerrit Jansz Hartevelt, hij was gehuwd te Bleiswijk op 17 december 1634 met
8093 Trijntie Willems.
8094 Dirck Dirckse Scheer
, gehuwd te Hillegersberg op 14 mei 1645 met
8095 Neeltje Claes Huijsman.
8096 Aelbrecht Symon Aelbrechtsz Broeckhuijsen
, hij was gehuwd (2) met Ariaentje Pieters Verzijde. Hij was gehuwd (1) te Zevenhuizen op 15 november 1637 met
8097 Ariaentje Ariens Evenblij.
8098 Leendert Bastiaensz de Wit
, gehuwd te Bleiswijk op 27 april 1631 met
8091 Volckjen Hendricks.
8136 Arien Willemsz den Houter
, hij was gehuwd met
8137 Immetge Fransse.
8138 Leendert Cornelisz Hartogvelt
, geboren te Zevenhuizen. Hij was gehuwd te Zevenhuizen op 11 februari 1640 met
8139 Grietje Dircksdr. Hijne
8144 Pieter Kleij
, hij was gehuwd met
8145 Maria Dircksen.
8148 Leendert Pietersz de Bruijn
, hij was gehuwd met
8149 Ingetje Rokussen.
8150 Leendert Cornelisz Schippers
, hij was gehuwd met
8151 Maertje Teunis.
8152 Cornelis Willemsz van der Verduyn
, hij is gehuwd met
8153 Lysbeth Cornelisdr.
8156 Maerten Pietersz Bloet
, uit Nieuwerkerk a/d IJssel. Hij is gehuwd met
8157 Ariaentje Cornelisdr.
8160 Pieter Jansz van den Berg
, veenarbeider, geboren te Rotterdam. Hij was gehuwd te Hillegersberg op 8 mei 1627 met
8161 Ingetje Ariensdr.
8164 Leendert Leendertsz Clinckert
, geboren te Kralingen. Hij was gehuwd te Kralingen Hillegersberg op 28 mei 1623 met
8165 Ingetje Ariensdr.
8166 Willem Egbertsz van Teijlingen
, hij was gehuwd met
8167 Anneken Pouwels.
8172 Teunis Ariens Goor
, hij is gehuwd (1) met
8173 Lijsbeth Pieter Corsse.

8190 *Ot Gijsberts, uit Moordrecht, gehuwd te Moordrecht op 21 januari 1652 met
8191 *Trijntje Willems, uit Moordrecht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten