woensdag 8 juli 2015

Kwarteirstaat: Generatie XIX

GENERATIE XIX

262784 Henric Aelbertsz, pachter te Maurik 1411.
262792 Jan Gerytsz Wtenweerde, rentmeester Culemborg, te Maurik, gehuwd met
262793 Carstijne.
262796 Hubert van Culemborg, leenman Culemborg te Maurik, genoemd vanaf 1459, overleden vóór 1481.
270016 Cornelis Dircksz van Driel, heemraad Westambacht IJsselmonde etc 1454-1465.
293184 Otto van Steenhuys, geboren te Wadenoijen rond 1420.
301992 Wijnant Johansz, mogelijk gehuwd met Hillegond Paulsdr, dochter van de Tielse kerkmeester Paulus Claesz.
302464 Arnt Janssoon van Sancten, schout te Tricht of Malsen, leenman te Tricht.
310784 Jean de Fernex, Genève.
310786 Etienne Chapat, Gex.
310796 Jean Ferrat, overleden in 1468.
310798 Guillaume de la Crose, secrétaire ducal, secrétaire et commissaire des extentes de la ville 1482, 1496, citoyen de Genève 1466, conseiller du Petit Conseil 1478, syndic de Genève 1480. Hij is gehuwd met ?.
315520 Peter Matthijsz van Muijlwijck, knape, heeft land in Hoogblokland. Hij was gehuwd met
315521 Anna Harmansdr, overleden te Gorinchem op 9 november 1504.
315522 Jacob Petersz, hij was gehuwd met
315523 Lijsbeth.
315616 Jan Petersz van Muijlwijck
, schepen van Gorinchem 1528, ’32. Hij was gehuwd met
315617 Lijsken Florisdr Holl.
315618 Adriaen Jansz
, mogelijk schepen van Gorinchem. Hij was gehuwd met
315619 Aecht.
315620 Jan Jacobsz
, schout van Hoornaar. Hij was gehuwd met
315621 Adriana Claes Jansdr.
326400 Jan Glimmersz van Rijswijck
, geboren rond 1415, overleden in 1484. Hij was gehuwd rond 1442 met
326401 Otte van Malsen. geboren te De Werken rond 1420. Haar afstamming is niet met tevredenheid op te stellen.
326404 Godert Jansz van den Hovel, kerkmeester Baardwijk 1496.
327112 Hendrick van Eck van Ommeren Hendricksz, leenman van Culemborg en Zoelen te Rijswijk. Hij is gehuwd met
327113 Johanna van Oordt Hendricksdr, (Oirdt, Noordt, etc.)
327114 Bartholomeus van Heteren, milites, medecollator vicatie Catharina-altaar kerk Rijswijk, overleden voor 16 januari 1553. Hij is gehuwd met
327115 Geertruijd van Lienen, (Lyenen).
328576 Jan die Riege Jansz, gehuwd vóór 1444 met
328577 Udele Jansdr. Coster.
328578 Frederick Hendricksz, Lakerveld.
329856 Hendrick Jansz Snoeck, Gorinchem.
329872 Roelof Willemsz van Dongen van Dalem, bezat de heerlijkheid Dongen, geboren ca. 1392. Hij is gehuwd met Jutta van Diemerbroeck van Vleuten. Hij had een buitenechtelijke relatie met
329873 Engel Rutten.
329874 Otto Herbarensz van Asperen van Vuren, heer van Spijk, geboren ca. 1395. Hij si gehuwd (2) met Agnes van Rijn. Hij is gehuwd (1) met
329875 Arnolda de Cock van Opijnen.
335872 Dirck Dircx van der Specke, poorter van Leiden, lid der Vierschaar van Kennemerland, geboren te Rijswijk rond 1385.
335888 Willem Dircx van der Speck, geboren te Rijswijk rond 1435.
337042 Gijsbert Dircksz Buyser.
353920 João Perez Coronel, (Juan), ridder onder de Franse koning Philips I. Hij was gehuwd met
353921 Catarina del Rio

376832 *Lieven van Leys, (ook van Leyns), geboren te Gent rond 1460, overleden op 14 juli 1519.
376833 *Amelberghe van Voorhoute, overleden op 14 augustus 1505.
377628 Andries Boelensz, schepen van Amsterdam 1483, raad 1484, veertien keer burgemeester 1496-1517, geboren te Amsterdam op 3 september 1455, overleden aldaar op 20 november 1519. Hij was gehuwd met
377629 Marie Jan Bethsdr, overleden op 29 juni 1525.
377632 Cornelis van Oudtshoorn, genaamd de Vlaminck, woonde in 1486 nog te Gent in het huis “de Winthout”, vestigde zich later te Amsterdam, schepen aldaar 1500, raad in de Vroedschap 1502, burgemeester Amsterdam 1510, geboren te Gent in 1453, overleden aldaar op 14 september 1519. Hij was gehuwd met
377633 Alijt Gijsbertsdr van Diemen.
377634 Jan Evertsz
, zeepzieder, geboren te Enkhuizen, overleden te Amsterdam. Hij was gehuwd met
377635 Trijn Olfertsdr.
377636 Gerrit Gisp
, geboren te Jisp.
377638 Coert Jansz, gehuwd met
377639 Griet.
377654 IJsbrant Gerritsz Barckman
, hij was gehuwd met
377655 Aecht Jacobsdr. Meijster.
377656 Jan Jansz Verburch
, hij is gehuwd met
377657 Aecht Pilgramsdr.
377660 Pieter IJsbrantsz Hem
, geboren te Amsterdam in 1462. Hij was gehuwd met
377661 Giert Jansdr.
377704 Jan Severijnsz
, hij was gehuwd met
377705 Kathelyne Peter Jan Leenaertsdr.

377708 Guasparre di Niccodemo Spinelli, bankier, geboren [te Florence] in 1442, overleden in 1501, gehuwd met
377709 Alessandra di Piero Gualterotti
377862 Adriaen van Hindersteyn, burger Utrecht 1469, wijnkoper op de Rijn, raad Utrecht 1487, ’89, ’93, 1503, cameraar der stad 1501, ’07, geboren rond 1440, overleden te Utrecht op 22 januari 1509. Hij was gehuwd met
377863 Hillegond van der Beeck Dircksdr.
377880 Heyndrick Willemsz Pijll
, schout van Amersfoort 1464, schepen 1463, ’66. Hij was gehuwd met
377881 Geertruydt N.N.
377884 Aernt Knoop
, brouwer te Utrecht, vermeld in 1463. Hij was gehuwd met
377885 Alijd Jans van Hamelenberg.
377886 Willem de Vosse
, burgemeester Utrecht 1469, ’76, ’83, ’87, schepen Utrecht 1471, ’73, ’76, ’83, ’85.
377896 Hendrick Embert Hendrick Teulings, lid OLV broederschap, geboren te Haaren ca. 1430, overleden te's-Hertogenbosch in 1492. Hij is gehuwd met
377897 Catharina Embert Jan van den Yvelaer.
377898 Mr. Jan Nicolaes Jan van Berckel
, stadsklerk, notaris, clericus, overleden te Veghel, gehuwd met
377899 ? Van Gellicum?
377904 Henri Thibault
, overleden voor 1505. Hij was gehuwd met
377905 Catherine van Steenstraete, leefde in 1516.
377968 Pierre du Bois, hij was gehuwd met
377969 Jeanne de Lovendeghem.
377970 Jean de Facuwez
, secrétaire te Brussel, overleden op 10 december 1505. Hij was gehuwd met
377971 Barbe de Riddere.
378112 Guillaume Mamuchet
, ook genaamd Willeme, caudrelier, chaudronnier, leefde te Doornik in 1464 en 1502.
378120 Théry de Baudrenghien, seigneur du Marquais, Vivier, Espierre, le Plancq et Bossut, overleden nabij 1474. Hij was gehuwd met
378121 Jeanne de Marquais
378160 Jean de Malapert
, vertrekt naar Valenciennes 1460, hij was gehuwd in 1480 met
378161 Jeanne d’Escrollieres, had een broeder Simon, genoemd in 1465.
378162 Jean de Hoston, seigneur de Hauteville. Hij is gehuwd met
378163 Jeanne de la Croix.
378164 Jean de Behault
, burger van Mons. Hij was gehuwd met
378165 Germaine Gillebert.
378166 Nicolas Pitoul
, hij was gehuwd met
378167 Antoinette Loison.
378186 Hendrick van Etten,
gehuwd met

378187 Cornelia van Valckenberghe.
378190 verm. Corneille Meeus, gehuwd met
378191 verm. Gertrude van der Thoelen. Controleren.
378192 Ywan Gheys, zoon van Jean, genoemd 1478. Hij is gehuwd met
378193 ... de Vriendt, dochter van Jean, écuyer.
378200 Jean van Hecke.
378202 Simon van den Ryne
, (Corneille), burgemeester van de Brugse Vrije 1484, geboren op 28 oktober 1444, overleden in 1506. Hij was gehuwd in 1476 met
378203 Cornélie Macharis.
378204 Hugues de Grammez
, gehuwd met
378205 Catheryne Reubin.
378336 Rutger Tulleken
, hij was gehuwd met
378337 Hadewich Voet
378344 Jacob Gaymans
378345 Fije.
378346 Conradt van Baefrade.
378500 Daniel von der Chamen
, kupfermeister Dinant, sinds 1450 te Aken. Hij is gehuwd met
378501 [Maria]
378520 Jacob de Wael Jansz
, raad Amsterdam 1477, schepen 1478.
378524 Gerrit Benningh Jansz, raad Amsterdam 1498, geboren rond 1460, overleden kort voor juni 1504. Hij was gehuwd te Amsterdam op 26 juli 1491 met
378525 Katrijn Dirck Heymanszdr. Ruijsch.
378526 Stan Claes Stansz
, raad Amsterdam 1484, schepen 1493. Hij was gehuwd met
378527 Katrijn Gerritsdr van Alckmaer.
378534 Adriaen Michielsz
, testeert Amsterdam 12 oktober 1541.
378544 Vranck Jansz de Wael.
378546 Jacob Vrancken
, hij was gehuwd met
378547 Alyd Jacobs van Amerongen.
378558 Jacob Pietersz Huych
, alias Haringh, burgemeesterAmsterdam.
378572 Antoine le Flamen, seigneur de Houdain, overleden aldaar. Hij was gehuwd met Barbe de Hoghen en met Marguerite de Raveschot. Onduidelijk is wie de moeder van Charles is.
378688 Hendrick Bitter Lambertsz beleend met landerijen Rheden 1446.

378694 Willem Borre van Doornick, ridder, raad Karel van Gelre,had een relatie met
378695 Styne van Dalen, overleden te Arnhem op 25 oktober 1546.
378794 Adriaen Vermeer, anabaptist, zeemmaker, geboren te Gouda ca. 1500, als ketter onthoofd te Haarlem op 26 maart 1534. Hij is gehuwd met
378795 Claartje Claasdr.
378816 *Lodewijck Claesz Arckenbout

378840 Jacob den Bem gez. Briel, baljuw Goeree, gehuwd met
378841 Lijsbeth Huygensdr.
378846 Pieter Symonsz in den Haringh
, hij is gehuwd met
378847 = 94405 (Marij Egbertsdr. Guldenknecht)
378858 Cornelis Hugensz Besemer
, burgemeester van Rotterdam, overleden aldaar op 29 juni 1597. Hij was eerder gehuwd met Sophia Daniëlsdr. Coning. Hij was gehuwd met
378859 Ariaentge Ewoutsdr.
378860 Jacob Willemsz van Varick
, hij was gehuwd met
378861 Agnies Willemsdr. Brasser.
378862 Dirck Jan Beuckelsz van Santen
, overleden in 1551. Hij was gehuwd met
378863 Anna Duyst van Voorhout.
378872 Christiaen Willemsz Prins
, hij was gehuwd met
378873 Maria Couwael.
378876 Dirck Heermansz
, hij was gehuwd met
378877 Jacoba Evertsdr.
378878 Herman Kels
, hij was gehuwd met
378879 Anna Goudsmit.
379192 Wolter van Eyll
379194 Diederik van Meurs
, gez. van Baer, geboren ca. 1430. Hij is gehuwd met
379195 Elisabeth Oem van Bokhoven.
379200 Henri Resteau
, geboren rond 1400, premier clerc de la cour souveraine de Mons, conseiller, hij is gehuwd met
379201 Marguerite de la Croix
379202 Christophe Binette
, hij was gehuwd met
379203 Sainte de Pietin, geboren rond 1430.
379206 Nicolas le Roy, hij was gehuwd met
379207 Marie de Saint-Léonard.
379208 Jean Godin
, seigneur d’Auberchicourt, schepen van Valenciennes, overleden in 1465. Hij was gehuwd met
379209 Jeanne de Salembien.
379210 Aimery le Comte
, seigneur de Jolimetz, overleden te Valenciennes. Hij was gehuwd met
379211 Marie le Ricque.
379212 François Picot
, hij was gehuwd met
379213 Anne Dupret.
379214 François Boudart
, hij was gehuwd met
379215 Marie des Ableux.
379220 Jean d’Espiennes
, seigneur de Veillereilles, hij was gehuwd met
379221 Jeanne de Prebecquet.
379222 André de Malapert
, seigneur de Buissière, schepen de Mons, geboren te Mons, overleden te Antwerpen op 19 oktober 1565. Hij was gehuwd met
379223 Barbe Fiefvet.
379256 Pierre de Hennuier
, seigneur du Jardin, genoemd te Valenciennes 1473, hij was gehuwd met
379257 Isabelle de Coing, dochter van een ‘cambier de Lille.’
379258 Jacques de Carnoy, hij was gehuwd met
379259 Jeanne de Puchotte.
379260 Sandra Duponcheaux
, hij was gehuwd met
379261 Jeanne Dubuisson.
379614 Reinhold von Wehren, 
burger Reval, koopman, raadsheer 1455, overleden in 1484. Hij is gehuwd met

379615 ... Bretholt.
379616 Bertram von Renteln, raad Lübeck 1477-1488, gehuwd met
379617 Greteke von Herike.
379618 Hans Pawest, koopman te Lübeck.
379620 Hans Pepersack, "Ältermann" grote gilde, overleden ca. 1524. Hij is gehuwd met
379621 Thaleke von der Schuren.
379630 Heinrich Wichmann, gehuwd met
379631 Margarethe Vormann.
379644 Gerd Sasse, (Satzem), burger Reval, overleden op 14 april 1491. Hij is gehuwd met
379645 Margarethe Sunnenschin.
379646 Godert Horstin, overleden in 1486.
380076 Willem van Weelde, cameraer te Utrecht 1419, kerkmeester Buurkerk 1432.
380544 Arent Wouter Willemsz.
380612 Heijndrick Jansz de Beauvoir,
procureur-postulant Hof van Holland, overleden in 1524. Hij is gehuwd met

380613 Marijken Allardsdr., lappennaaister aan het hof te 's-Gravenhage.
380614 Joris Jacobsz, gehuwd met
380615 Jaepmijne Jansdr.
380664 Pieter Dircksz, landpoorter Dordrecht, dijkgraaf, schout West-IJsselmonde, heemraad, overleden te IJsselmonde in 1533. Hij is gehuwd met
380665 ... Cornelisdr van Driel.
380666 Jan Arijensz
, hij is gehuwd met
380667 Adriaentje Lodewijcksdr. van der Ghiessen.
381028 Hendrick Kuyst, 
gehuwd met

381029 Elisabeth Iwansdr. van de Graeff, (of ... van Vught, zie NL 1934).
381030 Jan Petersz Witmery, (van Witmeer), schepen 's-Hertogenbosch 1470/1.
381688 Jan Reynaertsz van Clootwijck, leenman. Hij was gehuwd met
381689 Elisabeth de Borchgraeff. Hun grafsteen laat de volgende kwartieren zien: Clootwijck, Polanen, Nederveen, Couwenhoven, Borchgreve, Schelluijnen, Rijswijk en Ypelaer. Over dit echtpaars voorgeslacht is veel discussie.
382464 Engelbert Grote, te Lemgo.
382466 Konrad Gevekot, burgemeester Minden 1436-1457. Hij is gehuwd met
382467 Hille Knipaf.
382520 Johannes Cothmann, burgemeester Lemgo 1482-1515, gehuwd met
382521 Hille Gevekot, overleden te Minden op 2 februari 1536.
382522 Dietrich Derenthal, gehuwd met
382523 Bertha Schlüter

382576 verm. Reyner van Heeckeren, burger Zutphen 1497, zoon van Reynt?
385088 Felix Keller (vom Steinbock), Natalrat 1480, Obervogt zu Stäfa 1484, Stammheim 1490, Zunftmeister zur Meise 1490, overleden te Zürich op 27 augustus 1490. Hij was gehuwd met
385089 Verena von Burg.
385090 Heinrich Lüthi
, Hauptmann, genoemd in 1488 te Schaffhausen, met zijn vrouw te Hallau. Hij was gehuwd met
385091 Cäcilia von Eptingen.
385092 Gerold Meyer von Knonau
, Mitglied des Rats und Vogt zu Stammheim 1482, Vogt zu Regensberg 1484, Zeugherr 1485, 1499, Reichsvogt 1486, Vogt zu Stäfa 1490, Seevogt 1501, Landeshauptman zu Wyl 1490. Hij was gehuwd met
385093 Dorothea von Hinwil.
385094 Oswald Reinhard
, burger van Zürich 1468, Wirt zum Rössli 1487, verkrijgt in 1490 das Rothaus, afkomstig uit Kempten in de Allgäu, hij was gehuwd met
385095 Elisabeth Wynzürn.

385098 Hans Keller vom Steinbock, raadsheer Meisenzunft, Sickelmeister 1503, etc., geboren te Zürich in 1454, overleden aldaar op 7 maart 1526. Hij was gehuwd met
385099 Margareta Studler.
385108 Heinrich Kambli, bezat het goed Buzenbühl te Unterstrass, Gerber, Zunftmeister 1477-1486, 1490, Wölfer 1489, hij was gehuwd met
385109 Anna Wyss.
385112 Hans Haller
, “Kupferschmied,” geboren te Bischofszell. Hij was gehuwd met
385113 Apollonia Rösch, geboren te Wangen in de Allgäu.
385114 Josua Zerer, “Tuchmann,” van Zürich. Hij was gehuwd met
385115 Elisabeth Steinacher, van Amsoldingen.
385116 Kaspar Göldli, Ritter, Kämmerer am Mailänder Hof 1487, Hauptmann des Zürcher Fähnleins in der Schlacht bei Fastanz 1499, Reichsvogt 1506-1510, 1516-1522, Landvogt Lugano 1514, Kommandant des Zürcher Fähnleins im Papstzug 1521, Ritter, 1523 Zeugherr, vluchtte naar Rapperswil, stond in de slag bij Kappel (1531) aan katholieke zijde tegen zijn broeder Georg (zie 385130), geboren in 1468, overleden te Rapperswil in 1542. Hij was eerst gehuwd met
385117 Ursula von Breiten-Landenberg.
385118 Hans Schleininger
, Vogt zu Höngg, hij was gehuwd met
385119 Agnes Trinkler.
385128 Hartman III Rordorf
, Ritter, overleden op 26 augustus 1503. Hij was gehuwd met
385129 Anna Magdalena von Breiten-Landenberg, overleden op 6 juni 1486.
385130 Georg Rubli, Gantmeister, hij was gehuwd met
385131 Dorothea Zeiner.
385132 Georg Göldli
, Ritter 1521, Grossrat Zürich 1495, Hauptmann im dienst des Herzog von Württemberg 1519, Hauptmann im Zug nach Piacenza 1521, Bauherr 1525, Zeugherr in Zürich 1526, Hauptmann im 2e Müsserkrieg, Kommandant beim Auszug nach Kappel (1531), auch gegen seinem Bruder Kaspar (zie 385116), geboren in 1466, overleden te Konstanz in 1536. Hij was eerst gehuwd met
385133 Emerita Mötteli von Rappenstein.
385134 Beat Wilhelm I von Bonstetten
, heer van Uster en Hohensax, overleden in 1534. Hij was later gehuwd met Regula von Rordorf. Hij was eerst gehuwd met
385135 Barbara Ryser, (Riesser, etc).
387204 Atho tho Merum, hij was gehuwd met
387205 Bawe Eppes in ‘t Hoff.
387208 Louwe Havickes.
387210 Onne tho Enselens.
387212 Popko Abels Elama tho Uythuysen
, landbouwer, eigenerfde en overrechter te Elamaheerd, hij was gehuwd met
387213 Froucke Focken van den Dam, overleden te Appingedam op 30 oktober 1496.
387232 Jean Rufelaert, genoemd te Gent 1481-1482, schepen van der Keure 1487. Hij was gehuwd met
387233 Marguerite Pappels, genoemd als dochter van Lieven Pappels.
387234 Gilles van der Brugghe, hij was gehuwd met
387235 Catherine de Meulenaer, genoemd als dochter van Seger de Meulenaer, heer van Herleghem.
387236 Gillis Uutenhove, overleden te Gent in 1476. Hij was gehuwd met
387237 Lysbeth Jans van Pouckstraete, overleden te Gent op 21 juli 1492.
387238 Josse van de Woestyne, heer van Cassel, Wareghem en Hoogenwalle, grootbaljuw van Kortrijk 1488, ’89, baljuw van Sluis, hij was gehuwd met
387239 Jossine van Spiere.
387252 Ulrich Harringa
387264 Joes Willemsz van Hulten
, hij was gehuwd met
387265 N.N. Lucasdr van den Arennest
387266 Jan van der Hagen
, wolverkoper, overleden te Antwerpen in 1516. Hij was gehuwd te Antwerpen in januari 1473 met
387267 Laurentia Boels, geboren te Antwerpen rond 1450, overleden aldaar op 15 oktober 1485.
387312 Steven Broill, schulte van Rolde 1496, egge van Rolde 1516. Hij is gehuwd met
387313 ... Egginge.
387314 Sebastiaan Hidding.
387416 Wouter Heymans
, schepen Dordrecht 1493-1506. Hij was gehuwd met
387417 Margarita Woutersdr. Booth
387418 Human Vastraadsz Reedgeld
, hij was gehuwd met
387419 Jenne Gerrits Keyzers.
387486 Jean de Rivières
, gehuwd met
387487 Marie de Moine
387512 Clément de Trie
, hij was gehuwd met
387513 ……. Bessonat.
387514 Pierre de Laurencin
, handelaar, geboren in 1474. Hij was gehuwd met
387515 Bonne Porte.
387516 Jean Budé
, secretaris van de koning, overleden in 1501. Hij is gehuwd in 1454 met
387517 Cathérine le Picart, geboren op 2 december 1439, overleden te Parijs op 1 december 1506.
387518 Roger le Lieur, seigneur de Bosc Bernard et de Malesmains. Hij was gehuwd met
387519 Isabeau de Lailly.
388092 Hendrik van Uffelen, 
overleden voor 14 januari 1527. Hij was gehuwd met

388093 Lijsbeth de Wilde, ('s Wilden).
388156 Adriaan Hendriksz Persijn, welgeborene Rijnland, gehuwd met
388157 Geertruid Engelbrechts van der Meer.
388464 = 191232 (Dietrich Grothe)
388465 = 191233 (Ilse Gevekot)
388466 Hermann Wippermann
, (von der Wipper), burgemeester Lemgo, gehuwd met
388467 Margarethe Tulike, overleden te Lemgo op 23 januari 1538.
388472 Cordt Harsewinkel, “Wandschneider, Lohnherr und Ratsherr in Osnabrück 1502.1510 Pfandhherr des Gutes Linesch im Kirchspiel Ankum.” Hij was gehuwd met
388473 Anna.
389064 Matthijs Claasz van Bancken

401832 Michiel Adriaensz Spruijt, schepen van Strijen 1484-1497, pachter van visgronden aldaar.
406568 Jacob Pieter Venijnsz.
406570 Willem van der Duyn Louwensz
, schepen Rotterdam 1380, '81, 1404, leenman. Hij is gehuwd met
406571 Adelise.
406608 Jan Willem IJsbrantsz,
schepen Leiden 1400. Hij is gehuwd met
406609 Badeloge [Dircks die Bruijn]
406610 Jan van den Woude, (van Alkemade). Hij is gehuwd met
406611 Machteld Willem Rengersdr.
406612 Aelbrecht Dirksz van Leyden, gehuwd met
406613 Adriana Willemsdr van Leeuwen.
406614 Arent Heerman, burgemeester Leiden.
406620 Jan Ghijsbrecht Witgensz, drapenier Leiden, gehuwd met
406621 Aleijd Gerritsdr.
406622 Gherijt Gherijtsz Vinck, te Leiden. Hij is gehuwd met
406623 Baertraet.
406644 Gerrit Colijnsz, gehuwd met
406645 Machteld.
406646 Barthout van Voorhout gez Nagel, gehuwd met
406647 Pieternelle Ruartsdr.
419200 Jan Roelofsz Cranendonck, landpoorter van Dordrecht 1445-1450, geboren rond 1380, overleden na 1454.
432128 Jan Jansz Besemer, geboren te Dordrecht rond 1405.
449920 Jacob Jansz van Schoer, waardsman polder Oud Reyerkerk, overleden te Ridderkerk. Hij was gehuwd met
449921 Baertgen.
454460 = 114188 (Doen Beijens de Jonge)
454461 = 114189 (Aeskin)
454462 Claes Hendricksz
, hij was gehuwd met
454463 Nelle.
455300 Berthout Wouter Berthouts,

455360 Wijtman Gherytsook Wijtman Gerijt Cort Wijtmans, genoemd te Udenhout 1396, te Oisterwijk 1419, ’20.
455362 Wouter Woutersz van Ghorpe, genoemd in 1432 bij betaling over het leengoed Ghorpe.
455368 Peter Gijsbertsz van Boerden, hij was gehuwd met
455369 Mechteld Goijaerts van Elderen.
455370 Jan Adriaensz Smolders
, hij was gehuwd met
455371 Dircksken Jans Leemens.
455372 Jan Wouter die Beer
, ook genaams ‘s Beren, boer, geboren te Tilburg rond 1390. Hij was gehuwd met
455373 Maria Roode Gherits, geboren te Tilburg.
455408 Berijs Gerritsz van Oerle, hij was gehuwd met
455409 Elisabeth Berijs van Breda.
455416 Hendrick Gerrit van Gorp,
gehuwd met

455417 Juet Jan van den Eijnde.
455418 Jacob Hendrick Heijmerick Coremans.
456752 Doen Beijensz de Oude
, ook genaamd Doedijn, leenman van Putten 1429-1452, medebedijker van het Oudeland van Strijen 1436, stichter van een memorie in de Vernellehoek. Hij was gehuwd met
456753 Margriet, stichtster van een memorie te Portugaal, overleden in 1446.
457040 Dirck Gherijt Kozen van Riede, leenman van Putten 1435-1455, hij was gehuwd met
457041 Lijsbeth Jan Gillise, stichtte een memorieland.
457154 Bartelmees Jacobsz, poorter van Leiden 1458, drapenier, begraven te Leiden.  Hij was gehuwd met
457155 Aechte Jans [van Diest?].
457156 Claes Heijndricksz
, koopman. Hij was gehuwd met
457157 Baerte Heijndricksdr.
457186 Jacob Jacobsz Gout
, schout van Pernis 1487, leenman van de Hofstad van Putten in Oud Bernisse 1487.

462560 Adriaen Pietersz, overleden voor 1524.
472592 Rombout Jacobsz ’s Grauwen, kerkmeester, heilige geestmeester Princenhage 1465. Hij was gehuwd met
472593 Heilwich Jan Stevensdr.
495168 Jacob Gerritsz Buijs,
Waspik, gehuwd met

495169 ... Baijens.
495232 Goijaert Claes de Bont, Loon op Zand.
500992 Hendrick Rutgers Strick, hij was gehuwd met
500993 Ida Steven Marijnen.
506144 Gerrit Jansz Oerlemans
, landbouwer, geboren te Loon op Zand. Hij is gehuwd te Loon op Zand op 20 juni 1430 met
506145 Adriana Peter Dirx die Weert.
506146 Henric Sijmons
, hij is gehuwd met
506147 Marij.
521728 Pieter Wolfaertsz van der Duyn
, te Zevenhuizen. (Zie jaarboek CBG 1994)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten