woensdag 24 juni 2015

De oorsprong van de voornaam "Florent" in mijn familie

Mijn tweede voornaam is Florent. Dit is een rechtstreekse vernoeming naar mijn bet-betovergrootvader Jhr. Henri Florent Leyssius (1860-1920), die de naam weer van zijn vader Jhr. Florent Emile Leyssius (1817-1876) kreeg. De naam komt veelvuldig voor onder diens afstammelingen Hij is niet vernoemd naar een direct familielid. Zijn voornamen lijken afkomstig te zijn uit de Noord-Franse familie Prisse.
Een lid hiervan, Adrien Florent Prisse (1751-1821), was gehuwd met Anna Maria Nahuys, een tante van Florents moeder Anna Wilhelmina Testas.
Dat er banden met de familie Prisse bestonden, blijkt ook uit het feit dat Florents neef Willem de Famars Testas, de oriëntalistische kunstschilder, met zijn achterneef Florent Prisse, die tevens familie was van de egyptoloog Emile Prisse d'Avesnes, door het Midden-Oosten was gereisd.

De naam Florent is dus afkomstig uit Noord-Frankrijk, maar hoe ver terug kunnen we hem traceren?
Adrien Florent Prisse lijkt zijn naam te hebben gekregen van zijn grootmoeder Marie Florence Mercier (*1695 Avesnes), en zij weer van haar moeder Florence Delfosse. Zover kunnen we de naam traceren.

Enkele overwegingen

De volgende zaken zouden gerealiseerd moeten worden:

- In de kwartierstaat elk ouderpaar uitbreiden met hun gehele gezin.
- Toevoegen van bronnen.

Dit vergt echter een zeer grote hoeveelheid tijd, en betreffende de bronnen: hoe secuur moet ik gaan? Veel zaken zijn zo te vinden wanneer men het googlet, en zo kan men zelf afwegen of de bron OK is of niet.

Blogger is ook niet een heel fijne methode om nummering aan te brengen, bijvoorbeeld bij het toevoegen van kinderen aan ouderparen; er is vaak naar mijn smaak een te grote tussenruimte, waardoor het overzicht enigszins verloren gaat. Ik zal dus even moeten kijken of ik in staat ben wat aan de html te doen. Het liefst zou ik bijvoorbeeld ook portretten toevoegen bij hen waarvan een afbeelding bestaat, maar in dit medium verspringt de tekst dan weer om de zoveel tijd etc. Ik gebruik dit medium echter omdat het eenvoudig is zaken up te loaden, en omdat het geen geld kost.

Doel: zoveel mogelijk informatie weergeven op een zo simpele en overzichtelijk mogelijke manier.
Ik hoop dat ik op zo'n manier bijdraag aan het openstellen van het verleden dat nog altijd verbonden is met ons huidige mensen.