donderdag 10 december 2015

Een bastaard in de Neder-Betuwe

Het lijkt haast altijd zo te zijn dat men een interessante vondst doet "bij toeval". Zo heb ik meer licht kunnen werpen op de afstamming van stammoeder Maria van der Burgh (*1710 Meteren), echtgenote van mijn rechtstreekse voorvader Jan van der Heijden. De ontdekking was dat haar grootmoeder Cornelia Claesse, afkomstig uit Geldermalsen, dezelfde persoon is als Cornelia Claesse van Maurick, dochter van Claes Reijersz van Maurick en van Commerijntje Cornelisdr. Hoecken.
In de familie Van der Burgh zijn de namen "Reijer", "Claes", en "Commerijntje" nog vernoemd, en ook mijn voorvader Klaas van der Heijden (1750-1831) heeft zijn voornaam te danken aan deze Claes van Maurick. Welnu, zijn vader, Reijer Fieren "van Maurik", kwam vanuit Maurik naar Geldermalsen, en leefde er in relatief goeden doen.

Met het dorp Maurik is wat bijzonders aan de hand. Het was een plek waar sommige leden van de grafelijke familie Van Culemborg zo in de 14e en 15e eeuw verbleven. Één van hen, Hubert van Culemborg, de zoon van Gerrit van Culemborg en Gijsberta van Zuylen van Nijevelt, verwekte zo rond 1460 een bastaardzoon, Sweder van Culemborg. Zijn dochter was Hadewich (Haze) van Culemborg, die weer gehuwd was met Arnt Wtenweerde, werkzaam bij het gericht van Eck en Maurik. Zij zijn stamouders van zeer veel mensen in de Neder-Betuwe.  Zo hebben zij ook een dochter Geryken Wtenweerde, ook wel genaamd "Weerst", of "Woirst", die de grootmoeder blijkt te zijn van genoemde Reijer Fieren van Maurik.
Maria van der Burgh is dus één van de vele afstammelingen van Sweder, bastaard van Culemborg, en daarmee de volledige familie Van der Heijden.

Afstamming:

1. Sweder, bastaard van Culemborg x Beatrijs
2. Hadewich Swedersdr. van Culemborg x Arnt Wtenweerde
3. Geryken Wtenweerde x Reijer Willemsz
4. Olifier Reijersz x Marij Hermansdr. Verbrugh
5. Reijer Fieren van Maurick x Jenneken Hendricksdr. Udo
6. Claes Reijersz van Maurick x Commerijntje Cornelisdr. Hoecken
7. Cornelia Claes van Maurick x Lucas Sweeren van der Burgh
8. Sweer Lucasz van der Burgh x Corsje Louis van Hees
9. Maria van der Burgh x Jan van der Heijden
--> familie Van der Heijden


Deze vondst deed ik "bij toeval", want ik was met een heel andere, doch verwante kwestie bezig; namelijk de afstamming van voorvader Jan de Wit, gehuwd met Cornelia van der Burgh (een zuster van Maria van der Burgh!). Het echtpaar De Wit- Van der Burgh kreeg acht kinderen te Geldermalsen, waaronder een zoon "Fier". Een getuige bij één van de dopen was Cornelia Fiere, die tevens eerder getuige is bij de doop van kinderen van Reijer Fiere van Zeijl en Johanna van Oosterwijk. Het is mijn sterke vermoeden dat de moeder van Jan de Wit deze Cornelia Fiere [van Zeijl] of wellicht een andere zuster is van Reijer Fiere van Zeijl. Dit is helaas niet na te gaan in de DTB-registers van Geldermalsen, die pas in 1719 aanvangen.
De combinatie van de namen "Reijer" en "Fier" lijkt mij zodanig zeldzaam, dat ik denk dat deze Reijer Fiere van Zeijl ook een afstammeling is van Reijer Fieren van Maurick. Vermoedelijk gaat het hier dan om een (bet)overgrootvader en (achter-)achterkleinkind; de precieze lijn blijft onduidelijk.


Van Zeijl, Geldermalsen

I. [Fier van Zeijl, geboren ca. 1660, verm. kleinzoon van Reijer Fieren van Maurick].
Vader van:
1. Cornelia Fieren
2. Elsken Fiere van Zeijl
3. Gerritje Fieren van Zeijl
één van hen of een andere dochter zijnde de moeder van Jan de Wit x Cornelia van der Burgh
4. Reijer Fieren van Zeijl, volgt II.

II. Reijer Fieren van Zeijl, gehuwd ca. 1715 met Johanna van Oosterwijk:
1. Gijsbertje van Zeijl, x Merten van den Heuvel
2. Fier van Zeijl, ged. 1721 Geldermalsen.
3. Fijke van Zeijl, ged. 1722 Geldermalsen; x 1750 Merten van Tricht.
4. Elske van Zeijl, ged. 1725 Geldermalsen; x 1771 Johannes van Santen.
5. Maria van Zeijl, ged. 1728 Geldermalsen; x 1756 Cornelis van Meteren.
6. Dirkje van Zeijl, ged. 1731 Geldermalsen; x 1749 Roelof Wouterse den Boest[erd?].

In een opsomming van de hoofden der huishouding van Geldermalsen in 1645 wordt Reijer Fieren [van Maurick] genoemd, evenals zijn zoon Claes Reijersz [van Maurick]. Verder wordt géén zoon genoemd. Tevens woont er een Cornelis Arijensz van Zeijl in het dorp. Mijn vermoeden is, dat deze de schoonzoon is van Reijer Fieren, en de vader van Fier van Zeijl, als volgt:

1. Reijer Fieren van Maurick
2. dochter... Reijersdr. van Maurick x Cornelis Arijensz van Zeijl
3. Fier van Zeijl
4. Reijer Fiere van Zeijl, etc.

vrijdag 6 november 2015

Genealogie: Farro

De van oorsprong Sefardische familie Farro komt waarschijnlijk uit Portugal. De naam Farro verwijst naar de Portugese plaats Faro. De familienaam is kende meerdere varianten; oorspronkelijk Cohen (de) Faro, Cohen Farro, later slechts Farro.
De familie bestond sinds de tweede helft van de 17e eeuw voornamelijk te Amsterdam. In de oorlog zijn veel leden omgekomen. Één tak is naar de Verenigde Staten vertrokken.

I. Joseph Cohen de Faro, chazan, [geboren te Portugal], begraven te Beth Haim in maart 1681. Hij is gehuwd met Esther, begraven te Beth Haim in 1679/80. Hieruit:
 1. Josua Cohen de Faro, II
II. Josua Cohen de Faro, rabbijn, overleden te Amsterdam op 10 juni 1694, begraven op de Beth Haim begraafplaats te Ouderkerk a/d IJssel. Hij is gehuwd met Simha, overleden te Amsterdam op 31 december 1680, begraven in de Beth Haim begraafplaats te Ouderkerk a/d IJssel op 10 januari 1681. Hieruit:
 1. Samuel de Josua Cohen de Faro, III-a.
 2. Esther de Josua Cohen de Faro, geboren in 1658,overleden te Amsterdam op 14 december 1689. Zij is gehuwd (1) (1) te Amsterdam in 1680 met Samuel de Pina, geboren in 1655. Zij huwde (2) in 1687 met Joseph Abenhacar Pestanha.
 3. Isaac Cohen Farro, III-b
III. Samuel de Josua Cohen de Faro, rabbijn, overleden op 21 oktober 1749, begraven te Beth Haim. Hij is gehuwd te Amsterdam op 29 december 1694 met Sara Jacob de Salazar, geboren te Bayonne in 1674, overleden te Amsterdam op 22 november 1738, begraven te Beth Haim, dochter van Jacob de Salazar, wiens moeder Rachel-Beatris Gonzales heette. Hieruit:
 1. kind, begraven te Beth Haim op 8 mei 1695.
 2. kind, begraven te Beth Haim op 26 mei 1696.
 3. kind, begraven te Beth Haim op 24 maart 1697.
 4. Josua de Samuel Cohen de Faro, zie IV-a
 5. Jacob de Samuel Cohen Faro, geboren in 1701. Hij huwde te Amsterdam in 1742 met Rebecca Henriquez, geboren te Bordeaux in 1704.
 6. Abraham Samuel Cohen Faro, geboren te Amsterdam, besneden op 26 september 1707, begraven te Beth Haim op 16 oktober 1783. Hij huwde (1) te Amsterdam op 2 juni 1734 met Lea Eliau Jessurun d'Oliveira, geboren in 1717. Hij huwde (2) te Amsterdam op 4 januari 1771 met Hana Abraham Jessurun d'Oliveira, geboren in 1716, overleden in 1780.
 7. Anna Cohen Faro, geboren in 1709, begraven te Beth Haim op 24 januari 1742. Zij is gehuwd te Amsterdam op 12 december 1731 met Mozes David Jessurun d'Oliveira, geboren in 1711, zoon van Rachel Palache.
 8. Esther Cohen Faro, geboren in 1710, begraven te Beth Haim op 10 september 1779. Zij huwde te Amsterdam op 11 november 1733 met Josua Sarfaty Pina, geboren in 1709, zoon van Isaac Josua Sarfaty Pina en van Rebecca Isaac-Emanuel Baruch.
IV. Josua de Samuel Cohen de Faro, geboren te Amsterdam, besneden op 2 mei 1698, overleden te Amsterdam, begraven te Beth Haim op 5 juni 1755. Hij is gehuwd te Amsterdam op 23 juni 1747 met Esther Solomon Musaphia, geboren te Amsterdam in 1725, begraven te Beth Haim op 14 mei 1809, dochter van Solomon Moses Musaphia en van Rachel Isaac Sarfaty Pina. Hieruit:
 1. Samuel de Josua Cohen Farro, V
 2. Salomon Cohen Farro, geboren te Amsterdam in 1753, begraven te Beth Haim op 3 december 1833. Hij is gehuwd te Amsterdam op 9 mei 1783 met Sara Romanel, geboren te Amsterdam in 1763, begraven te Beth Haim op 20 september 1835, dochter van Abraham Romanel.
V. Samuel de Josua Cohen Farro, geboren te Amsterdam in 1750, overleden aldaar op 27 juli 1821, begraven te Beth Haim op 29 juli 1821. Hij is gehuwd te Amsterdam op 22 februari 1771 met Ribca Meldola, geboren te Amsterdam op 1746, overleden aldaar op 30 september 1824, begraven te Beth Haim, dochter van David Raphaël Meldola en van Rachel Eljasib Sarfaty. Hieruit:
 1. Josua Cohen Farro, VI-a
 2. David Cohen Farro, geboren te Amsterdam op 15 mei 1773, begraven te Beh Haim op 24 juli 1842. Hij is gehuwd te Amsterdam op 18 maart 1818 met Lea Semach Cortissos, geboren te Amsterdam in 1796, dochter van Abraham Haim Semach Cortissos en van Hanna de Abraham Machorro Orobio.
 3. Solomon Farro, VI-b
 4. kind Cohen Farro, begraven te Beth Haim op 24 mei 1778.
 5. Esther Cohen Farro, geboren te Amsterdam op 24 september 1779, begraven te Beth Haim op 31 december 1779.
 6. Abraham Cohen Farro, geboren te Amsterdam op 4 april 1781, begraven te Beth Haim op 5 augustus 1781.
 7. Rachel Cohen Farro, geboren te Amsterdam op 15 oktober 1782, begraven te Beth Haim op 17 januari 1783.
 8. kind Cohen Farro, begraven te Beth Haim op 13 januari 1784.
 9. Gracia Farro, geboren te Amsterdam op 20 maart 1785. Zij is gehuwd te 's-Gravenhage op 3 juni 1818 met Abraham Israël Ephrattij, geboren te 's-Gravenhage in 1791, zoon van Ribca Ephrattij.
VI-a Josua Cohen Farro, geboren te Amsterdam op 21 februari 1772, overleden aldaar op 14 december 1851,begraven te Beth Haim. Hij was gehuwd (1) met Sara David de Meza, dochter van David Abraham de Meza en van Sippora Aron d'Aguilar. Hij was gehuwd (2) te ’s-Gravenhage op 12 oktober 1842 met Judith Spijer, geboren te ’s-Gravenhage op 3 januari 1818, overleden aldaar op 19 januari 1894, dochter van Zacharias Joseph Spijer en van Betje van der Bijl.
Uit (1):
 1. kind Cohen Farro, begraven te Beth Haim op 1 januari 1799.
 2. Ribca Farro, geboren te Amsterdam in 1801,begraven te Beth Haim op 1 februari 1881. Zij was gehuwd (1) te Edam op 28 september 1828 met Levie Alexander de Vries, koopman, geboren te Edam in 1807, zoon van Alexander Levie de Vries en van Vogeltje de Leeuw. Zij was gehuwd (2) te Edam op 11 april 1847 met Nathan Sarfati, oliekopersknecht, geboren te Amsterdam in 1822, zoon van Elias Sarfati en van Maria de la Chambre.
 3. Sippora Cohen Farro, geboren te Amsterdam op 24 oktober 1803, overleden aldaar op 7 december 1877. Zij is gehuwd aldaar op 21 september 1827 met Sadic Belinfante, geboren op 2 maart 1807, overleden te Amsterdam op 6 mei 1869, zoon van Abraham Belinfante en van Rebecca Belinfante.
 4. Samuel Farro, zie VII
 5. Gracia Farro, geboren te Amsterdam in 1809. Zij is gehuwd te 's-Gravenhage op 16 juni 1841, met de weduwnaar van haar tante Gracia, Abraham Israël Ephrattij.
Uit (2):
 1. Catharina Farro, geboren te Amsterdam op 25 november 1848, overleden te ’s-Gravenhage op 14 december 1879. Zij was gehuwd te ’s-Gravenhage op 25 februari 1874 met Jacob Joseph Zeldenrust, koopman, paraplumaker, geboren te Antwerpen op 23 juni 1852, overleden te ’s-Gravenhage op 18 mei 1922, zoon van Joseph Hartog Zeldenrust en van Frederica Winkel.
VII. Samuel Farro, geboren te Amsterdam in 1807, overleden te Utrecht op 11 januari 1874. Hij was gehuwd (1) te Edam op 10 augustus 1828 met Rachel Alexander de Vries, geboren te Edam in 1810, begraven te Beth Haim op 10 juli 1866, dochter van Alexander Levie de Vries en van Vogeltje de Leeuw. Hij was gehuwd (2) te Utrecht op 18 maart 1868 met Abigela Raphael, geboren te Utrecht in 1831, dochter van Isaak Raphael en van Grietje Herschel.
Uit (1):
 1. Josua Farro, geboren te Edam op 28 juli 1829, overleden aldaar op 24 april 1843.
 2. David Samuel Farro, VIII-a
 3. Sipora Cohen Farro, geboren te Edam op 21 juli 1838, overleden te Amsterdam op 3 maart 1927. Zij is gehuwd (1) te Amsterdam op 30 september 1863 met Manuel Marcus Sitters, diamantslijper, geboren te Amsterdam op 9 juni 1832, overleden aldaar op 14 juli 1878. Zij is gehuwd (2) te Amsterdam op 27 augustus 1884 met Levie Mozes Lootsteen, geboren te Amsterdam op 5 januari 1821, overleden in 1888, zoon van Mozes Levie Lootsteen en van Eva Abraham van Hagen.
 4. Gracia Samuel Cohen Farro, geboren te Edam op 31 oktober 1840. Zij is gehuwd te Amsterdam op 23 mei 1866 met David de la Fuente, geboren te 's-Gravenhage op 23 augustus 1840, overleden te Apeldoorn op 22 september 1911.
 5. Juda Farro, VIII-b
 6. Joseph Farro, geboren in 1844, overleden te Amsterdam op 20 december 1850, begraven te Beth Haim op 22 december 1850.
 7. Sara Cohen Farro, geboren te  Edam op 6 juli 1846, overleden aldaar op 11 maart 1925. Zij is gehuwd te Amsterdam op 29 augustus 1877 met Aron Israel Ricardo, geboren te Amsterdam op 18 november 1854, overleden aldaar op 9 juli 1935.
  a) Samuel Cohen Farro, geboren te Amsterdam op 28 oktober 1871, begraven te Beth Haim op 1 oktober 1872.
 8. Josua Farro, geboren in 1848, begraven te Beth Haim op 24 oktober 1852.
 9. Lea Farro, geboren te Edam op 4 januari 1850, overleden te Amsterdam op 19 augustus 1931. Zij is gehuwd te 's-Gravenhage op 13 januari 1875 met Hartog Poons, geboren te 's-Gravenhage op 31 januari 1851, overleden te Amsterdam op 8 november 1905.
 10. Batsheba Farro, geboren te Amsterdam op 16 april 1852. Zij is gehuwd te Amsterdam op 12 november 1879 met Jesaias Abraham van Boele, geboren te Zwolle op 14 maart 1850, zoon Ruben Levie van Boelen en van Eva Jesaias.
Uit (2):
 1. Izak Farro, geboren te Utrecht op 31 augustus 1869, overleden aldaar op 4 september 1869.
 2. Grietje Farro, geboren te Utrecht op 15 november 1870, overleden aldaar op 22 april 1871.
 3. Izak Farro, geboren te Utrecht op 4 februari 1872, overleden aldaar op 16 juli 1872.
VIII-a David Farro, venter, geboren te Edam in 1836 begraven te Beth Haim op 17 april 1903. Hij is gehuwd te Amsterdam op 10 september 1862 met Ribca Pach, geboren te Amsterdam in 1838, begraven te Beth Haim op 22 december 1895, dochter van David Levie Pach en van Esperance Mozes Ritmeester.
 1. Rachel Farro, geboren te Amsterdam op 16 februari 1863,begraven te Beth Haim op 31 maart 1863.
 2. Samuel Farro, IX-a
 3. Juda Farro, IX-b
 4. Rachel Farro, geboren te Amsterdam op 7 maart 1869, begraven te Beth Haim op 23 januari 1870.
 5. kind Farro, begraven te Beth Haim op 26 oktober 1870.
 6. Sippora Farro, geboren te Amsterdam in 1872. Zij huwde aldaar op 4 juli 1929 met Jacob Schelvis, geboren te Amsterdam in 1870, zoon van Joseph Schelvis en van Sophia Blitz.
 7. Gracia Farro, geboren te Amsterdam op 6 oktober 1873, begraven te Beth Haim op 23 februari 1877.
 8. Lea Farro, geboren te Amsterdam op 24 juli 1875. Zij is gehuwd (1) te Amsterdam op 22 augustus 1895 met Michael Valencia , zoon van Isaac de Valenca en van Sara Nunes Ribeiro. Zij huwde (2) te Zaandam op 17 maart 1910 met Meijer Nikkelsberg, geboren te Amsterdam in 1874, zoon van Philip Nikkelsberg en van Dina van Duijm.
 9. Josua Farro, geboren te Amsterdam in 1877, begraven te Beth Haim op 10 juli 1877.
 10. Salomon Farro, geboren te Amsterdam in 1877, begraven te Beth Haim op 10 juli 1877.
 11. Sara Farro, geboren te Amsterdam op 28 december 1880, begraven te Beth Haim op 14 juli 1882.
 12. Mozes Farro, IX-c
 13. Bathseba Farro, lingerienaaister, geboren te Amsterdam op 3 februari 1886, overleden te Auschwitz op 22 oktober 1943. Zij is gehuwd te Amsterdam op 13 september 1922 met Isaac Salomon Henriques Pimentel, geboren te Amsterdam op 21 mei 1891, overleden te Auschwitz op 22 oktober 1943, zoon van Salomon Hartog Moses Henriques Pimentel en van Esperance Mozes Pach, weduwnaar van Flora Maria Leefmann.
IX-a Samuel Farro, geboren te Amsterdam op 9 februari 1865. Hij huwde Raatje Morpurgo, geboren te Amsterdam op 8 november 1867, overleden te Auschwitz op 5 februari 1943:
 1. David Samuel Farro, goudsmid, geboren te Amsterdam op 25 juli 1891, overleden te Auschwitz op 12 oktober 1942. Hij is gehuwd te Amsterdam op 27 juni 1934 met Esther da Costa da Fonceca, geboren te Amsterdam op 24 april 1890, overleden te Auschwitz op 12 oktober 1942. Kinderloos.
 2. Clara Farro, geboren te Amsterdam op 27 juli 1892, overleden te Auschwitz op 5 februari 1943.
 3. Herman Farro, geboren te Amsterdam op 17 november 1893, overleden aldaar op 29 november 1893.
 4. Juda Farro, X-a
 5. Herman Farro, slager,  geboren te Amsterdam op 5 maart 1896, overleden te Sobibor op 2 april 1943.
 6. Mozes Farro, geboren te Amsterdam op 4 april 1898, overleden aldaar op 4 oktober 1899.
 7. Mordechai Farro, geboren te Amsterdam op 1 november 1899, overleden te Sobibor op 23 juli 1943.
 8. Mozes Farro, geboren te Amsterdam op 23 maart 1902, overleden op 2 mei 1945.
X-a Juda Farro, diamantzager, geboren te Amsterdam op 11 februari 1895, overleden te Blechhammer op 21 januari 1945. Hij huwde aldaar op 11 september 1930 met Elisabeth Stork, geboren te Amsterdam op 16 november 1902, overleden te Sobibor op 11 juni 1943, dochter van Meijer Stork en van Jeannette Asser. Hieruit:
 1. Elly Farro, geboren te Amsterdam op 4 februari 1933, overleden te Sobibor op 11 juni 1943.
IX-b Juda Farro, geboren te Amsterdam op 15 januari 1867, overleden aldaar op 14 december 1930. Hij is gehuwd te Amsterdam op 6 januari 1886 met Esther Sarfaty, geboren te Amsterdam op 26 november 1866, overleden aldaar op 21 juli 1929, dochter van Jesaja Sarfaty en van Jansje Haag:
 1. David Farro, geboren te Amsterdam op 1 maart 1888, begraven te Beth Haim op 26 januari 1940.
 2. Jansje Farro, geboren te Amsterdam op 4 juni 1889, huwde aldaar op 19 december 1912 met Josua Pais, diamantslijper, geboren te Amsterdam in 1889, zoon van Benjamin Pais en van Rebecca Sarfaty.
 3. Rebecca Farro, geboren te Amsterdam op 30 mei 1891, overleden te Auschwitz op 16 augustus 1942. Zij huwde aldaar op 17 juli 1913 met Marcus van Praag, diamantslijper, geboren te Utrecht in 1879, overleden te Amsterdam op 16 december 1935, zoon van Sander van Praag en van Sara Caneel.
 4. Jesaia Farro, geboren te Amsterdam op 25 februari 1893, begraven te Beth Haim op 8 maart 1894.
 5. Sippora Farro, geboren te Amsterdam op 4 februari 1895, overleden te Sobibor op 4 juni 1943. Zij huwde (1) aldaar op 14 oktober 1925 met Isaäc Fredrikstadt, geboren te Amsterdam in 1889, diamantslijper, zoon van David Fredrikstadt en van Judith Pop. Zij huwde (2) aldaar op 11 juni 1930 met Hartog Roodenburg, makelaar, geboren te Amsterdam in 1878, zoon van Isaac Roodenburg en van Sara van Gelder.
 6. Jesaia Farro, handelsreiziger, geboren te Amsterdam op 17 november 1896, overleden aldaar op 10 februari 1943. Hij is gehuwd te Amsterdam op 17 juni 1922 met Sophia Dikker, geboren te Amsterdam op 24 september 1895, overleden aldaar op 10 februari 1943, dochter van Hartog Dikker en van Flora Cok. Kinderloos.
 7. Samuel Farro, X-b
 8. Rosa Farro, kantoorbediende, geboren te Amsterdam op 28 september 1905, overleden te Sobibor op 4 juni 1943.
X-b Samuel Farro, , kantoorbediende, geboren te Amsterdam op 2 oktober 1899, overleden te Sobibor op 4 juni 1943. Hij huwde aldaar op 23 mei 1929 met Sarah Polak, geboren te New York op 6 april 1904, overleden te Sobibor op 4 juni 1943, dochter van Salomon Polak en van Reine Beck.
 1. Hetty Renee Farro, geboren te Amsterdam op 7 september 1930, overleden aldaar op 25 augustus 1933.
 2. Renee Janny Farro, geboren te Amsterdam op 18 november 1932, overleden te Sobibor op 4 juni 1943.
 3. Jules Iske Farro, geboren te Amsterdam op 15 juli 1935, overleden te Sobibor op 4 juni 1943.
IX-c Mozes Farro, diamantslijper, geboren te Amsterdam op 11 mei 1884, overleden te Sobibor op 9 juli 1943. Hij huwde te Amsterdam op 2 januari 1908 met Judith Parijs, geboren te Amsterdam op 2 mei 1886, overleden te Sobibor op 9 juli 1943, dochter van Isaäc Parijs en van Marianne Dreese. Hieruit:
 1. Rebekka Farro, geboren te Amsterdam op 26 oktober 1906. Zij is gehuwd te Amsterdam op 26 februari 1936 met Willem Polak.
VIII-b Juda Farro, balletjesmaker, koopman, geboren te Edam op 23 januari 1842, overleden te Amsterdam op 3 juli 1917. Hij is gehuwd (1) te Amsterdam op 7 september 1870 met Alida Groen, modemaakster, geboren te Amsterdam in 1844, Begraven te Beth Haim op 7 januari 1890, dochter van Carel Salomon Groen en van Carolina Melievne. Hij is gehuwd (2) te Amsterdam op 18 juni 1890 met Flora Groen, geboren te Amsterdam op 25 juli 1846, dochter van Carel Salomon Groen en van Carolina Melievne.
Uit (1):
 1. Samuel Farro, IX-d
 2. kind Farro, begraven te Beth Haim op 17 juli 1877.
 3. kind Farro, begraven te Beth Haim op 21 oktober 1878.
 4. Rachel Farro, geboren te Amsterdam op 28 oktober 1883, begraven te Beth Haim op 30 november 1886.
IX-d Samuel Farro, horlogemaker, geboren te Amsterdam op 7 oktober 1875, overleden te New York op 8 januari 1945. Hij is gehuwd te Londen op 27 juli 1904 met Deborah Fink, geboren te Hamburg op 10 april 1885. Hieruit:
 1. Alida Farro, geboren te Amsterdam op 6 juli 1905. Zij is gehuwd met Jonas Pakter, geboren te Amsterdam op 20 september 1900, overleden te Sobibor op 4 juni 1943. Hieruit een zoon Raymond, geboren in 1926, overleden te Sobibor op 23 juli 1943.
 2. Juda Farro, (Judah, John), koopman, geboren te Amsterdam op 27 augustus 1906. Hij is gehuwd met Dina Boas, geboren te Amsterdam in 1913, overleden te Londen, Ontario, op 9 mei 2010, dochter van Jacob Boas en van Gracia Jessurun Lobo. Naar Amerika vertrokken.
 3. Ruben Farro, (Rubin), geboren te Amsterdam op 23 april 1910, overleden te Charlotte, North Carolina op 8 april 1995. Hij is gehuwd met Elsa, geboren te New York in 1919.
 4. Salomon Farro, tandarts, geboren te Amsterdam op 2 juli 1912. Hij is gehuwd te Londen in 1944 met Edna Kramer,geboren in 1925. Vertrokken naar Amerika.
VI-b Salomon de Samuel Cohen Farro, geboren te Amsterdam op 24 juni 1775, begraven te Beth Haim op 26 maart 1855. Hij is gehuwd (1) te Amsterdam in 1801 met Debora Lea Sarfaty, geboren te Amsterdam in 1780, begraven te Beth Haim op 30 augustus 1813, dochter van Nathan Eljasib Sarfaty en van Anna Abraham Touro. Hij is gehuwd (2) te Amsterdam op 24 mei 1815 met Rachel Abenacar Ximenes, geboren te Amsterdam in 1793, begraven te Beth Haim op 30 oktober 1864, dochter van Benjamin Abenacar Ximenes en van Mirjam Senior da Costa.
Uit (1):
 1. kind Cohen Farro, begraven te Beth Haim op 21 april 1803.
 2. kind Cohen Farro, begraven te Beth Haim op 15 april 1804.
 3. Hanna Cohen Farro, geboren te Amsterdam op 29 oktober 1805, begraven te Beth Haim op 15 mei 1870. Zij is gehuwd te Amsterdam op 25 februari 1823 met Isaac de Samuel de Solla, kantoorbediende, geboren te Amsterdam in 1803, zoon van Samuel de David de Solla en van Ribca de Isaac Cohen de Lara.
 4. Samuel Cohen Farro, geboren te Amsterdam op 16 maart 1807.
 5. kind Cohen Farro, begraven te Beth Haim op 22 januari 1808.
 6. kind Cohen Farro, begraven te Beth Haim op 30 augustus 1813.
 7. kind Cohen Farro, begraven te Beth Haim op 10 september 1815.
Uit (2):
 1. Ribca Cohen Farro, geboren te Amsterdam op 13 juli 1818, begraven te Beth Haim op 8 juni 1896. Zij is gehuwd met Joseph Leon.
 2. Sara Mirjam Cohen Farro, geboren te Amsterdam op 25 november 1821, begraven te Beth Haim op 21 mei 1838.
III-b Isaac Cohen Faro, overleden te Amsterdam op 20 april 1721, begraven te Beth Haim. Hij is gehuwd met Jael, overleden te Amsterdam op 24 april 1695, begraven te Beth Haim. Hieruit:
 1. Esther Isaac Cohen Faro, begraven te Beth Haim op 11 december 1703.
 2. Simha Isaac Cohen Faro, begraven te Beth Haim op 6 februari 1715.

Losstaande personen:

Deborah Cohen Faro, begraven te Beth Haim op 21 augustus 1739.
Ribca Cohen Faro, begraven te Beth Haim op 23 augustus 1739.

dinsdag 6 oktober 2015

Schwelm, deel 3

Eerder publiceerde ik de genealogie van het joodse Frankfurtse geslacht Schwelm, waartoe vrijwel zeker mijn voormoeder Judic Levy Swelm behoort (hoewel haar plaats hierin niet geheel duidelijk is). Met behulp van de "Ele Toldot", die de grafdata van de Joden te Frankfurt bevat, heb ik van verschillende mogelijke voormoeders kwartierstaten weten te maken. Deze zijn bedoeld als leidraad voor verder onderzoek. Één van de problemen waar ik tegen aan stuitte was de naamgeving van de personen. Soms stonden zij bekend met een bijnaam, dan weer met een patroniem, of naar het huis waarin zij woonden. In ieder geval kunnen zij geïdentificeerd worden op basis van hun overlijdensdatum.

A: De voorouders van Schönle Abraham Grotwohl, echtgenote van Abraham Levi Schwelm

1. Schönle Abraham Grotwohl, begraven te Frankfurt am Main op 5 oktober 1628. Zij is gehuwd met Abraham Levi Schwelm, begraven te Frankfurt op 11 december 1633, zoon van Levi David Schwelm.

2. Abraham Grotwohl, zur roten Rose, beroofd en vermoord in 1597, waarna te Frankfurt am Main begraven. Hij is gehuwd ca. 1585 met
3. Fogele Abraham Dürrwangen, begraven te Frankfurt am Main ca. 1610.

4. Samuel Grotwohl-Hase, zur Goldene Krone, begraven te Frankfurt am Main op 13 oktober 1571. Hij is gehuwd met
5. Scheinchen.
6. Aberlin Dürrwangen, zur roten Rose, begraven te Frankfurt am Main rond 1602. Hij is gehuwd met
7. Golde, dochter van Meir zur roten Rose.

8. Salomon zum Buchsbaum, z. Hasen, begraven te Frankfurt am Main op 13 januari 1559. Hij is gehuwd met
9. Gutlin SeGal (ca. 1549)
12. Semmel z. Buchsbaum BerSegal, begraven te Frankfurt am Main rond 1550. Rond 1540 woonachtig te Dürrwangen. De naam van zijn vrouw is onbekend.
14. Meir aus Worms zur roten Rose, begraven te Frankfurt am Main op 22 juli 1540. Hij is gehuwd met
15. Gutlin Gumprecht, begraven te Frankfurt ca. 1549.

16. = 14
17. = 15
18. Beer (Issachar) SeGal, geboren in Nürnberg, begraven te Frankfurt am Main op 13 december 1557. Hij is gehuwd ca. 1506 met
19. Gelchen Herts Stangen, zum Buchsbaum, begraven te Frankfurt am Main rond 1520.
24 = 18
25 = 19
28 .Abraham zu Worms, gehuwd met
29. Golde z. Weissen Rose, begraven te Frankfurt am Main rond 1517. Hieruit:
30. Gumprecht zur roten Rose, begraven te Frankurt am Main rond 1507. Hij is gehuwd met
31. Fraje zur roten Rose, begraven te Frankfurt am Main rond 1516.

36. Majer aus Nürnberg, overleden te Frankfurt am Main rond 1500. Hij is gehuwd ca. 1467 met
37. Gutlin zum Buchsbaum, uit Nürnberg, begraven te Frankfurt am Main rond 1516.
38. Herts Stangen,  zum Gelnhausen (1548)
56. Feibisch aus Worms
62. Schlomo Worms,  zu Nürnberg, gehuwd met
63. [Freye] Zeligman Zak,  zu Nürnberg (ca. 1497). Haar voorouders zijn bekend.

72. Joël SeGal, [zu Nürnberg].
74. Simmel Jacob Eppstein SeGal, zum Buchsbaum, begraven te Frankfurt am Main op 10 oktober 1486. Hij is gehuwd met
75. Bejle, overleden ca. 1456.

148 Jacob Nathan aus Eppstein SeGal, z. Storch, zum Buchsbaum, begraven te Frankfurt am Main op 23 oktober 1438. Hij is gehuwd met
149 Hawa Abraham, begraven te Frankfurt am Main ca. 1460.

296 Nathan SeGal.
298 Abraham zur Brückenau, begraven te Frankfurt am Main ca. 1399. Hij is gehuwd met
299 Gutlin aus Eppstein, begraven te Frankfurt am Main rond 1411.

596 Kalman von Mainz, uit Mainz, begraven te Frankfurt am Main in 1391. 


B: De voorouders van Hindle David Wohl, echtgenote van Levi David Schwelm


1. Hindle David Wohl, begraven te Frankfurt am Main op 16 februari 1668.

2. David Mordechai Wohl, zum weissen Schwan, begraven te Frankfurt am Main op 18 november 1660. Hij is gehuwd met
3. Sorle Jehuda aus Worms, begraven te Frankfurt am Main op maart 1666.

4. Mordechai Levi Wohl, zum weissen Schwan, begraven te Frankfurt am Main ca. 1624. Hij is gehuwd met
5. Telzchen Jacob Bloch, begraven te Frankfurt am Main op 29 december 1637.
6. Jehuda aus Worms.

8. Levi Wohl aus Tannhausen, begraven te Frankfurt am Main in 1595. Hij is gehuwd met
9. Rechle Jacob, zum weissen Schwan, begraven te Frankfurt am Main op 12 januari 1625.
10. Jacob Bloch aus Bruchsal, begraven te Frankfurt am Main ca. 1610.


C: De voorouders van Binlen Bendit Worms, eerste echtgenote van David Levi Schwelm

1. Binlen Bendit Worms, begraven te Frankfurt am Main op 6 april 1717.

2. Bendit Wolf Worms, begraven te Frankfurt am Main op 27 april 1671, gehuwd met
3. Reitzche Moses Friedberg, begraven te Frankfurt am Main op 21 november 1696.

4. Wolf Amschel Worms, z. Hirsch, begraven te Frankfurt am Main op 3 november 1671. Hij is gehuwd met
5. Schönlin Bendit Aschaffenburg, begraven te Frankfurt am Main op 3 september 1625.
6. Moses Meyer Friedberg-Schnapper, z. Krachbein, begraven te Frankfurt am Main op 19 juli 1662. Hij is tweemaal gehuwd, wie de moeder is van Reitszche moet nog onderzocht worden.
Hij is gehuwd (1) in 1620 met Bejle Moses Weil, begraven te Frankfurt am Main op 26 september 1637.
Hij is gehuwd (2) met haar zuster Merle Moses Weil, begraven te Frankfurt am Main op 24 oktober 1682.

8. Amschel Wolf Worms, z. Fuchs, begraven te Frankfurt am Main op 18 maart 1635. Hij is gehuwd met
9. Hawwe Jitschak, begraven te Frankfurt am Main op 1 oktober 1635.
10. Bendit zu Aschaffenburg, gehuwd met
11. ... Lemle Burgau.
12. Meyer Moses Wetzlar-Friedberg-Schnapper, uit Friedberg, begraven te Frankfurt am Main op 22 juni 1627. Hij is gehuwd met
13. Jidlin Zeligman, begraven te Frankfurt am Main op 7 december 1632.
14  Moses Weil z. Paradies, uit Weil, begraven te Frankfurt am Main op 15 juni 1632. Hij is gehuwd met
15 Mihlin Moses, begraven te Frankfurt am Main op 23 januari 1632.

16. Wolf Amschel Oppenheim-Worms, zum goldenen Schwert, begraven te Frankfurt am Main op 12 januari 1623, gehuwd met
17. Hindlen, begraven te Frankfurt am Main op 23 februari 1633.
22. Lemlin Uri Bacharach zu Burgau.
24. Moses Jom-Tov Wetzlar-Friedberg, uit Friedberg, begraven ca. 1597.
26. Zeligman zum schwarzen Löwen, begraven te Frankfurt am Main rond 1619. Hij is gehuwd met
27. Bejle.
30. Moses Abraham Ilmenau z Paradies, begraven te Frankfurt am Main op 12 mei 1608. Hij is gehuwd met
31. Besle, begraven te Frankfurt am Main op 23 januari 1632.

32. Amschel Levi Oppenheim, begraven te Frankfurt am Main op 12 augustus 1573. Hij is gehuwd met
33. Rozlen Amschel Kats, begraven te Frankfurt am Main op 21 april 1573.
60. Abraham Pinhas z. Paradies, uit Ilmenau, overleden in juni 1573. Hij is gehuwd met
61. Mihal Isserle Auerbach, begraven te Frankfurt am Main op 10 mei 1582.

64. Levi Oppenheim, zum Riesen in Worms, overleden in 1572/3. Gehuwd met
65. Sorle, overleden in 1580.
66.  Amschel Simon z. Storch, Kats, begraven te Frankfurt am Main op 3 maart 1586. Hij is gehuwd met
67. Judlin Wolf Auerbach, begraven te Frankfurt am Main op 31 mei 1562.
122. Isserle Simon Auerbach z. Bär, overleden 1573/4. Hij is gehuwd met
123. Sorle Haim Kats, begraven te Frankfurt am Main op 22 maart 1555.

132. Simon z. Storch Kats, begraven ca. 1542.
133. Brenlin, begraven ca. 1561.
134. Wolf Auerbach, (Simon) ca. 1547. Aus Schwabach.
135. Gutrat.
244 = 134 (Wolf Auerbach)
245 = 135 (Gutrat)
246 Haim b Herts Kats z. Bär, uit Friedberg, begraven te Frankfurt am Main op 4 januari 1540. Hij is gehuwd met
247 Endle/Gutle Feibisch Worms.

496 Feibisch aus Worms


D: De voorouders van Schönle Moses Worms, tweede echtgenote van David Levi Schwelm

1. Schönle Moses Worms, begraven te Frankfurt am Main op 6 januari 1776. 

2. Moses Bendit Worms, z. Knoblauch, begraven te Frankfurt am Main op 29 juli 1729, gehuwd met
3. Sorle Jitschak Ulf, begraven te Frankfurt am Main op 19 augustus 1740.

4-5: Bendit Wolf Worms x Reitzche Moses Friedberg (zie kwartierstaat C).
6. Jitschak Moses Ulf, begraven te Frankfurt am Main op 6 mei 1674. Hij is gehuwd met
7. Kreinle Todres Oppenheim, begraven te Frankfurt am Main op 28 april 1707.

12. Moses Jitschak Ulf, begraven te Frankfurt am Main op 30 september 1675. Hij is gehuwd ca. 1634 met
13. Blum David Kallstadt kats, begraven te Frankfurt am Main op 6 april 1677.
14. Todres Levi Oppenheim, begraven te Frankfurt am Main op 18 september 1697. Hij is gehuwd met
15. Schonchen Samuel Hase, begraven te Frankfurt am Main op 19 januari 1650.

24. Jitschak zu Ulf.
26. David Kallstadt kats.
28. Levi Moses Oppenheim, begraven te Frankfurt am Main op 7 april 1655. Gehuwd met
29. Frummet Abraham Ballin, aus Worms, begraven te Frankfurt am Main op 26 januari 1649.
30. Samuel Beer Grotwohl-Hase, begraven te Frankfurt am Main op 16 oktober 1656, gehuwd met
31. Serlin Moses Oppenheim, begraven te Frankfurt am Main op 1 maart 1633.

56. Moses Levi Oppenheim, begraven te Frankfurt am Main op 12 maart 1626. Hij is gehuwd met
57. ... Gumpricht Friedberg, dochter Gumpricht (21-10-1569).
58. Abraham Lezer Ballin, (Worms), voorouders bekend. Hij is gehuwd met
59. Gutrat Eliezer Worms, (Worms).
60. Beer Samuel Grotwohl-Hase, begraven te Frankfurt am Main op 22 januari 1628. Gehuwd met
61. Merle, begraven op 22 maart 1632.
62/63 = 56/57.

112. Levi Oppenheim, gehuwd met
113. Sorle.
120/1. Samuel Grotwohl-Hase x Scheinchen. (zie kwartierstaat A).

woensdag 8 juli 2015

Kwartierstaat: Generatie XX

GENERATIE XX

525584 Geryt Roelofsz Uten Weerde, te Maurik.
525592 Gerrit van Culemborg, knape 1403, vermeld tot 1460, gehuwd (2) met Arnolda Oem van Bochoven. Hij is gehuwd (1) met
525593 Gijsberta van Zuylen van Nijevelt, leenvrouwe te Maurik, overleden na 1466.
540032 Dirck Jansz van Driel, verbannen van Dordrecht 1423.
586368 Otto van den Steenhuijs, geboren te Wadenoijen rond 1390.
603984 Johan van Resandt.
621596 Pierre de la Crose
, leefde in 1436. Hij is gehuwd met
621597 Jacquemette de Croset, zuster van André de Croset, chanoine te Genève.
631040 Matthijs [Rutgersz] van Muijlwijck, leenman van Altena, Polanen, en de Lek, gevlucht uit Altena tijdens de St-Elisabethsvloed 1421. Hij was gehuwd met
631041 Belij.
631532 = 315520 (Peter Matthijsz van Muijlwijck)
631533 = 315521 (Anna Harmansdr)
631534 Floris Holl
, schepen van Gorinchem, hij was gehuwd met
631535 Gouwe Gerritsdr de Hoghe, mogelijk uit bastaardtak Van Arkel, maar niet zeker.
652800 Glimmer Jansz (van Rijswijck), geboren rond 1375. Of zijn vrouw een lid is uit de oude riddermatige familie van Rijswijck, is nog hoogst onzeker.
654224 Mr. Hendrick van Ommeren, "de oude", leenman van Culemborg te Rijswijk, 1485 en 1505. Hij is gehuwd met
654225 Foeys van Wijck, de dochter van Mr. Willem van Wijck.
654226 Hendrick Willemsz van Oordt, leenman van Culemborg.
654228 Bartolt Willemsz van Heteren, leenman van Culemborg te Rijswijk, overleden na 6 november 1499. Hij is gehuwd voor 20 september 1457 met
654229 Johanna van Leeuwen Bartholomeusdr.
654230 Wermbolt van
 Lienen "de Oude".
659712 Jan Snoeck, inwoner Gorinchem 1404.
659744 Willem Roelofsz van Dalem, heer van Dongen, overleden in 1422. Hij is gehuwd met
649745 Sophia van Salm, over het algemeen wordt aangenomen dat zij dochter is van Johan II von Salm, vermoedelijk buitenechtelijk.
649748 Herbaren Ottensz van Asperen van Vuren, overleden 1424/5.Hij is gehuwd met
649749 Udele Waltart Reinoldsdr., zij is gehuwd (2) met Adam van Heukelom.
649750 Arend de Cock van Opijnen, overleden in 1422. Hij is gehuwd (2) met Agnes van Weerdenburg. Hij is gehuwd (2)met
649751 Christina van der Horst, overleden op 14 september 1439.
671744 Dirck Dirckx van der Specke, veehandelaar, schout van Lisse, schepen en burgemeester van Leiden, kerkmeester St-Pieterskerk, rentmeester Kennemerland en West-Friesland, geboren te Lisse rond 1360. Hij was gehuwd met
671745 … Willem Luutgardensdr.
671776 = 335872 (Dirck Dirckx van der Speck).

707840 Don Abraham Senior Coronel, (ook genoemd: Fernando Pérez Coronel), één der invloedrijkste Spaanse Joden, genoemd in 1487 als “Exilarch”, rabbijn aan het hof van Castilië, geboren te Segovia in 1412, begraven in het klooster van Faral in december 1493. Hij was gehuwd (2) met Maria Sanches del Rio. Hij is gehuwd (1) met

707841 Violante de Cabrera, een verwante van Andreas de Cabrera, markies van Moya. Het is nog onduidelijk wie zij precies is.
755256 Boel Dirck Boelensz, schepen Amsterdam 1459, raad 1483, burgemeester 1470, '72, '75, '78, '82, overleden te Amsterdam op 1 januari 1483. Hij is gehuwd met
755257 Lijsbeth Allertsdr, overleden te Amsterdam op 10 januari 1483.
755258 Jan Beth Jansz, waard, schepen Amsterdam 1464, '66, '68, '92, raad 1477-97, burgemeester 1471, '73, '77, '78, '80, '81, '84, '87, '94, '96. Hij was gehuwd met
755259 Haes.
755264 Jan Woutersz van Oudtshoorn
, woonde in de Warmoesstraat in het huis “De Drie Koningen,” burgemeester te Amsterdam 1452, vestigde zich na de grote brand te Antwerpen en Gent, zeepzieder aldaar “in de Swarte Winthont” op de Botermarkt 1455, geboren te Amsterdam rond 1400, overleden te Gent in 1469. Hij was gehuwd met
755265 Wendelmoet Dircksdr van Wormer, leefde te Gent 1472.
755266 Gijsbert Barthoutsz van Diemen, schepen Amsterdam 1477, huwde
755267 Griet Willem Jacobszdr.
755270 Olphert Pietersz
, vermeld onder de notabelen van Amsterdam 1498, geboren te Enkhuizen. Hij was gehuwd met
755271 Hillegont.
755314 Pilgram Jonge Jacobsz
, schepen Amsterdam 1494, hij was gehuwd met
755315 Margriet Simon Baerdenszdr.
755320 IJsbrant Claesz Hem
, hij was gehuwd met
755321 Nies Martijn Jacobszdr.
755416 Niccodemo di Leonardo Spinelli, 
geboren in 1394, overleden in 1474, zoon van Leonardo di Francesco Spinelli en van Bice di Tommaso di Marco Strozzi. Hij is gehuwd met

755417 Daria di Venezia.
755418 Piero di Bartolomeo Gualterotti.
755724 Willem van Hindersteyn, ridder van de Duitse orde, beleend 1459 met huis Hinderstein. Hij was gehuwd met
755725 Dirckgen van Jutphaas van Blochoven. (Kan ook zijn moeder zijn?)
755726 Dirck van der Beeck, vermeld 1432, ’39, ’42.
755760 Willem Peter Petersz Pijll, schepen Amersfoort 1440, ’47, ’52, ‘57. Hij was gehuwd met
755761 Agnes Freys van Dolre.
755768 Gerrit Knoop
, vermeld in 1416, ’20, 1425-1427, ’31. Hij was gehuwd met
755769 Aleide
755770 Jan van Hamelenberg
755771 Christine Tengnagel
755792 Embert Hendrick Embert Teulings
, vetteweier, buitenburger Antwerpen.
755796 Nicolaes Jan Gerard van Berckel, lakenkoopman, schepen 's-Hertogenbosch, overleden 1469. Hij is (1) gehuwd met Oda Hugo Hannaert van Wijck. Hij is gehuwd met
755797 Margaretha Amelis Willem van de Molengrave.

755798 Lambert Otten van Gellicum, genoemd 1503.
755940 Sweder de Facuwezwaarschijnlijk zoon Gerard de Facuwez en Isabelle/Belye/Marie van Gaesbeeck (Abcoude), de bastaarddochter van Sweder van Abcoude. Het is echter verstandig geen conclusie te trekken omdat voornamelijk 19e eeuwse bronnen weer eens onzorgvuldig zijn geweest. Hij was gehuwd met
755941 Marie van Halle, dochter van Pierre van Halle en van Marguerite Onckels Jansdr.
756240 Arnould de Baudrenghien, gesneuveld bij de slag om Azincourt 25 augustus 1415. Hij was gehuwd met
756241 Jeanne de Pont
756320 Jean VI de Hervilly
, seigneur d’Hervilly, geboren rond 1405. Hij was gehuwd met
756321 Jeanne de Manneville.
756326 Colart de la Croix
, seigneur de Nost, hij is gehuwd met
756327 Jeanne de la Forge, geboren rond 1440, demoiselle de Saint-Symphorien.
756328 Nicolas de Behault, burger van Mons. Hij was gehuwd met
756329 Marie de Ravenne.
756330 Jean Gillebert
, hij was gehuwd met
756331 Marie de Grunonville.
756372 Jan van Etten, broer van Jan van Drongelen.

756404 Jean van den Ryne, heer van Zwevezeele, pensionnaire van de Brugse Vrije 1424-1447, overleden op 1 november 1447. Hij was eerst gehuwd met Aldegonde Coorne. Daarna huwde hij met
756405 Ida de Mompere, overleden op 1 november 1478.
756408 Hugues van Grammez, gehuwd met
756409 Jeanne van Winckele.
756410 Hugues Ruebin
, gehuwd met
756411 Sara de la Hamayde.
756672 Arnt Tulleken
, hij was gehuwd met
756673 weduwe van Gadert van Pufflick.
757040 Jan de Wael
, rijk koopman te Amsterdam, medestichter Clarissenklooster te Amsterdam, hij was gehuwd met
757041 Aeff.
757048 Jan Benningh Gerritsz
, schepen Amsterdam 1471, ’74, hoffdman nachtwakewijk III, kapitein Hoefslagwijk 1481, geboren rond 1430. Hij was gehuwd met
757049 Elisabeth Jacob Hendrick Auwelsdr.
757050 Dirck Heymansz Ruijsch
, schepen Amsterdam 1451, raad 1479, burgemeester 1483, geboren rond 1430. Hij was gehuwd met
757051 Katrijn Hendrick Auwelsdr.
757054 Gerrit Willemsz van Alckmaer
, schepen Amsterdam 1487, raad 1505, schout 1509, overleden na 1521. Hij was gehuwd met
757055 Aefge Pietersdr. Gaef
757088 = 757040 (Jan de Wael)
757089 = 757041 (Aeff)
757144 Robert le Flamen
, seigneur d’Houdain, hij was gehuwd met
757145 Jossine de Marquette.
757388 Willem Borre van Doornick, 
Arnhem, gehuwd met

757389 Agnes (van Heerde).
757632 *Claes Jansz Arckenbout, chirurgijn, barbier te Heenvliet.
757716 Huych Hendricksz (Besemer), heemraad van Ouderkerk. Hij was gehuwd met
757717 Hillegont Ockersdr.
757722 
Willem Pietersz Brasser, brouwer te Delft, hij is gehuwd met
757723 Maria Dirck Govertsdr. Meerman.
757724 Jan Beuckelsz van Santen
, schepen van Delft. Hij was gehuwd met
757725 Cornelia van Segwaert.
757726 Hendrick Duyst van Voorhout
, thesaurier 1501, 1524, weesmeester, burgemeester Delft, overleden op 16 september 1530 Hij was gehuwd met
757727 Agnieta Gerritsdr van Bladegem.
757744 Willem Pietersz Prins
757746 Dirck Couwael
, hij was gehuwd met
757747 Aleyt Prins.
758384 Dirk van Eyll
758385 Hillegard van Honseler.
758388 Walraven van Meurs
, bisschop van Utrecht, hij had bastaardkinderen.
758390 Marten Oem van Bochoven, hij is gehuwd met
758391 Catharina.
758400 Jean Resteau
, mayeur de la seigneurie et prévôté à Horrues-les-soignies, geboren rond 1360. Hij is gehuwd met
758401 Simone Picart.
758402 Adrien de la Croix
, seigneur de Nast, hij is gehuwd met
758403 Jeanne le Draperesse.
758404 Christophe Binette
, hij was gehuwd met
758405 Jeanne d’Ouerbeke.
758406 Isambart de Pietin
, geboren rond 1400. Hij was gehuwd met
758407 Sainte Duterne, geboren rond 1405.
758420 Jean le Comte, seigneur de Buisoir, sécrétaire du Bon Duc Philippe de Bourgogne, il se trouva 1435 au traite de paix d’Arras. Blijkbaar krijgt hij Buisoir van zijn oom Jean le Comte. Hij was gehuwd met
758421 Marie de Bouger.
758422 Jean le Ricque
, hij was gehuwd met
758423 Marie de Saince.
758424 Jacques Picot
, hij was gehuwd met
758425 Cathérine des Licques.
758440 Wuillaume d’Espiennes
, seigneur de Veillereilles, hij was gehuwd met
758441 Marie Wallans.
758444 = 378160 (Jean de Malapert)
758445 = 378161 (Jeanne d’Escrollieres)
758512 Pierre de Hennuier
, seigneur du Jardin, genoemd te Doornik 1442, hij was gehuwd met
758513 Jeanne de Sailly.
758516 Jean de Carnoy
, hij was gehuwd met
758517 Jeanne le Louchier.
758518 Collart de Puchotte
, hij was gehuwd met
758519 Jeanne de la Haye.
759230 Markward II Bretholt, 
koopman Hanze, "Schwarzenhäupterbruder" Reval 1424-1431, raadsheer, burgemeester 1449, geboren te Visby ca. 1395, overleden in 1476. Hij is gehuwd met

759231 ... van Burstel, Reval.
759232 Christian von Renteln, raad Lübeck 1420-1431, overleden op 8 juni 1431. Hij is gehuwd met
759233 Herdeke Pepersack.
759234 Ewert von Herike, koopman Lübeck.
759240 Ewert Pepersack, raadsheer Reval.
759242 Ewert von der Schuren, burger Reval, "Ältermann" grote gilde 1476-1479, Schwarzhäupterbruder, overleden te Reval op 7 december 1495. Hij is gehuwd met 
759243 Catharina.
759262 Rötger Vormann, muntmeester Reval.
759290 Johan Sunnenschin.
761330 = 270016 (Cornelis Dircksz van Driel)
761334 Lodewijck Aertsz van Ghiessen, vermeld 1482. Hij is gehuwd met
761335 Soetke Wijt Willemsdr.
762060 Peter Wennemars Witmery, 
gehuwd met

762061 Goyartken Goyarts Sceyvel.
763376 Reywaert Adriaensz van Clootwijck, leenheer te Almkerk, geboren rond 1415. Hij was gehuwd met
763377 Willemke Willemsdr van Nederveen.
763378 Gerrit Dircx de Borchgrave
, heemraad Almkerk 1469, baljuw en schout van Naaldwijk.
764928 Dietrich Grothe, koopman.
746932 Johann Gevekot, burgemeester Minden 1425-1429. Hij is gehuwd met
746933 Hille.
746934 Cord Knipaf
, burgemeester, gehuwd met
746935 Geseke Snawe.
765040 Johannes Cothmann
, burgemeester Lemgo 1453-1473. Hij is gehuwd met
765041 Judith Cruse, te Lemgo.
765042 Johann Gevekot, burgemeester te Minden. Hij is gehuwd met
765043 Lucke Cothmann.
765044 Johann Derenthal
, raadsheer Höxter 1451, nog vermeld 1482. Hij is gehuwd met
765045 Ilse von Groven.
765046 Tyle Schlüter
, hij is gehuwd met
765047 Eva von Werminghausen

770176 Konrad Keller, lid van het stadsgerecht van Zürich 1447-1451, overleden te Zürich in 1451. Hij was gehuwd met
770177 Regula von Lupfen, overleden te Zürich in 1497.
770178 Nikolaus von Burg, genoemd 1447-1468, Einsiedleramtmann, Midglied der Züricher Rats 1452, Obervogt zu Stäfa, Häringschauer 1454-1466, Kaufhauspfleger.
770184 Johannes Meyer von Knonau, Mitglied des Züricher Rats 1452, Vogt zu Rümlang 1456, 1463, 1471, zu Bülach 1465, zu Horgen 1469, ’77, zu Höngg 1477, Pannerherr 1476, Mitglied des Hörneren Rates 1489, war bei Grandson 1476, geboren te Zürich in 1412, overleden aldaar op 26 maart 1496. Hij was gehuwd met
770185 Elisabeth von Hinwil.
770186 Herdegen von Hinwil
, genoemd vanaf 1470, bischöflich-konstanzischer Vogt zu Meersburg und Castell, overleden in 1508, begraven te Rüti Elgg. Hij was gehuwd met
770187 Dorothea von Peyern.
770190 Peter Wynzürn
, hij was gehuwd met
770191 Verena Schmid.

770196 Felix Keller, overleden te Zürich in december 1507. Ontving adelsbrief van Maximiliaan in 1487. Hij was gehuwd met
770197 Barbara Uesikon.
770198 Rüdiger Studler, Zürich, gehuwd met
770199 Elisabeth Trinkler.
770216 Johannes Kambli, Gerber, Zunftmeister zur Gerwe 1457-1473, Vogt zu Regensberg 1473, war bei Murten 1476.
770218 Jakob Wyss, Zunftmeister zur Gerwe 1438, Vogt zu Hottingen 1463, Fähnrich. Hij was gehuwd met
770219 Ita Kammerer.
770236 Heinrich Göldli,
 Ratsherr der Konstaffel 1461-’75, ’83, ’84, 1486-1514, burgemeester 1476-’82, 1485, Vogt van Meilen en Andelfingen 1461, Regensberg 1463, Sargans 1496, samen met Felix Schwarzmurer aanvoerder der Zürichers in de slag bij Grandson 1476, tot ridder geslagen, aanvoerder in de slag bij Schwaderloh 1499, geboren rond 1435, overleden te Zürich op 15 mei 1514. Hij was gehuwd met
770237 Barbara von Peyern.
770238 Hans Rudolf von Breiten-Landenberg
, “Frischhans,” ridder 1476, was bij de slagen van Grandson en Murten, Gerichtsherr zu Breiten-Landenberg, Kollator von Turbenthal und Wila vanaf 1495, overleden in 1516. Hij was gehuwd met
770239 Margaretha von Büsingen.
770242 Rudolf Trinkler
, genoemd als burger van Zürich 1385, 1388.
770256 Peter Rordorf, Ratsherr der Konstaffel, overleden te Zürich in 1451. Hij was gehuwd met
770257 Dorothea Fink, overleden in 1461.
770258 Albrecht III von Breiten-Landenberg, Herr zu Wetzikon, koopt met zijn broeder Hermann in 1400 Liebenberg, overleden bij Freienbach op 22 mei 1443. Hij was gehuwd met
770259 Ita von Hewen, volgens Rübel-Blass dochter van Peter von Hewen en Bertha von Werdenberg-Heiligenberg; hiermee wordt de kwartierstaat vervolgd.
770260 Rudolf Rubli.
770262 Hans Zeiner, 
schilder.

770264 = 770236 (Heinrich Göldli)
770265 = 770237 (Barbara von Peyern)
770266 Rudolf Mötteli von Rappenstein
, bezat het Schloss Sulzberg (Möttelischloss) en verwierf via zijn vrouw bij de erfenis in 1481 het Schloss Neuburg, wat hij in 1496 verkoopt. Hij was gehuwd met
770267 Kunigunda Thumb von Neuburg.
770268 Andreas Roll von Bonstetten
, Freiherr von Bonstetten, Freiherr von Uster en Hohensax, burger van Bern, ridder in de slag bij Grandson 1476, overleden in 1493. Hij was gehuwd te Bern op 17 mei 1463 met
770269 Johanna von Bubenberg, geboren in 1438, overleden in 1496.
770270 Hans Ryser, woonde te Uster.
774410 Eppe in ’t Hoff, hij was gehuwd met
774411 Menneke Wabbes tho Oesinghaweer.
774424 Abel Elama.
774464 Gisbrecht Rufelaert
, hij was gehuwd met
774465 Avezoete Soissons.
774472 Nicolaes Uutenhove
, overleden te Gent op 1 juli 1439. Hij was gehuwd met
774473 Anne van Messem, overleden te Gent op 23 juli 1450.
774476 Rogier van de Woestyne, heer van Cassel en Wareghem, hij was gehuwd met
774477 Margriete van Iseghem, (ook Nicole d’Isenghien).
774478 Denys van Spiere, hij was gehuwd met
774479 Catherine Scats
774504 Upted Harringa
, ook genaamd Upted to Norden.
774528 Willem van Hulten, poorter van Antwerpen 1421, koopman te Aken 1422, hij was gehuwd met
774529 Geertruyd van Homborch.
774532 Michiel van der Hagen
, wolverkoper te Antwerpen, overleden te Antwerpen in 1464. Hij was gehuwd met
774533 Clementia van Keerbergen, geboren te Brecht-St-Lenaert rond 1420, overleden te Antwerpen op 15 april 1483.
774534 Claes Jansz Boels, hij was gehuwd met
774535 Catharina van Middelsande.
774624 Hendrick Broill
, genoemd in 1488.
774834 Wouter Booth van Barendrecht, vermeld 1413. Hij is gehuwd met
774835 Emmetge Stevensdr. Wisse.
774836 Vastraad Adriaensz Reedgeld
, raad Dordrecht 1464.
775026 Claude Bessonat, “public notary.” Hij was gehuwd met
775027 Cathérine de Pierre.
775028 Étienne de Laurencin
, baron de Poilan, metaalhandelaar, burgemeester van Lyon. Hij was gehuwd in 1449 met
775029 Cathérine de Gayan.
775030 Mr. Benoît Porte
, “doctor in law.” Hij was gehuwd met
775031 Cathérine Dodieu.
775032 Dreux Budé
, seigneur de Marly-la-Ville 1463, notaris en secretaris des Konings, “garde des chartres et titres de S.M, audiencier de la chancellerie, prévôt des marchands de la ville de Paris. Hij was gehuwd te Parijs op 29 juni 1422 met
775033 Jeanne Peschart.
775034 Jean le Picart
, seigneur de Plateville-les-Montargis, La Rousseleière en La Roche-Chauveau, notaris, 1e secretaris Charles VII, “maître ordinair en la chambre des Comptes, audiencier de France, général des finances, Trésorier général de France, anobli 1433, overleden te Parijs op 25 oktober 1456 . Hij was gehuwd te Tours op 2 juni 1426 met
775035 Cathérine Poncher, overleden te Parijs op 7 september 1485.
775036 Jacques le Lieur, seigneur de Malesmains, Bois-Benard, schepen van Rouen, écuyer, overleden in 1502. De vraag is of we tussen Jacques en Roger nog een Jacques moeten plaatsen. Hij was gehuwd met
775037 Pernette Alorge, (d'Alorge), chronologisch gezien dochter van Robert Alorge, zie verder.
775038 Pierre de Lailly, “procureur des recerveur d’Outre Seine et Languedoïl de 1441 á 1470, conseiller notaire et sécrétaire du Roi Charles VII en 1461, résigne 1477 sur ordre de Louis XI, receveur général des finances,” overleden op 6 juli 1482. Hij was gehuwd met
775039 Cathérine de Laigny, overleden op 15 november 1501.
776186 Philippe le Sauvage, (De Wilde), werkzaam in de Rekenkamer van Brabant, vermeld 1512, '15. Hij is gehuwd met

776186 Marie de Weert, (Sweerts).
776312 Hendrik Claasz Persijn, overleden in 1473. Hij is gehuwd met
776313 Cornelia Spronck van der Leede.
776314 Engelbrecht Huijbrechts van der Meer, gehuwd met
776315 Maria van Dorp.
776932 Johan von der Wipper, (Wippermann), brouwer, burgemeester Lemgo, gehuwd met
776933 Adelheid von Erp-Brockhausen.

776934 Hermann Tulichius, (Tulike), Luthers theoloog, doceerde in Wittenberg, was bevriend met Maarten Luther, die hem "De captivitate babylonia ecclesiae" stuurde, en met Melanchton; geboren te Steinheim (bij Paderborn) ca. 1486, overleden te Lünenburg op 28 juli 1542. Hij is gehuwd met
776935 ..., overleden in 1541.
803664 Adriaen Jansz Spruijt, koper van tienden en pachter van visgronden te Strijen 1465-1487.
813140 Louwe Jansz van der Duyn, genoemd een 'echte van der Duyn'.
813216 Willem IJsbrantsz, Leiden, gehuwd met
813217 Geertruud Pietersdr.
813218 [Dirck die Bruun]
813220 Jan Florisz van den Woude [van Alkemade], gehuwd met
813221 Aleijd van de Boekhorst.
813222 Willem Rengersz., Leiden.
813224 Dirck Pietersz van Leyden, schepen Leiden 1378, '79, burgemeester 1400, '01, gehuwd met
813225 Luytgaert Gerritsdr Heerman.
813226 Willem Dircksz van Leeuwen, Leiden, gehuwd met
813227 Machteld Willem Pietersdr.
813240 Ghijsbrecht Witgensz die Witte, drapenier, poorter Leiden 1388. Hij is gehuwd met
813241 Margriet.
813242 Gerrit Meijnaertsz. te Leiden, gehuwd met

813243 Geertruyd.
813244 Gerrit Jacob Vinckensz, Leiden.
813292 Pieter Vranckensz van Voorhout, te Delft. Hij is gehuwd met
813293 Gherit-Aecht Barthout Nageldr.
838400 Roelof Cranendonck van Emmichoven
, pastoor van Maarheeze 1368-1388.
864256 Jan Ockersz Besemer, leenman, geboren te Dordrecht in 1365, overleden te Oud-Alblas in 1422.
908924 Heijndrick Florisz, leenman van Putten vanaf 1522, overleden in december 1523. Hij was gehuwd met
908925 Baelgin, overleden in oktober 1516.
910724 Wouter Schellekens van Gorp, leenman Gorp 1374.
910736 Gijsbert Hermansz van Boerden, hij was gehuwd met
910737 Heilwich.
910740 Adriaen Gherijt Smolders
, ook genaamd Smoelneers, overleden in 1512. Hij was gehuwd met
910741 Elisabeth.
910744 Wouter Jansz die Beer
, ook genaamd ’s Beren, boer, geboren te Oisterwijk Hij was gehuwd met
910745 Ermgaert.
910746 Gerrit Roode Gerits
, genoemd in 1380. Hij was gehuwd met
910747 Elisabeth Nuwen.
910818 Berijs van Breda
, hij was gehuwd met
910819 Engelbertken Aernt Beys van Loen.
910832 Gherijt Jan Ghenen van Gorp,
gehuwd met
910833 Heijlwich Hendrick Appels.
913504 Beijen Beijensz, pachter van land bij Portugaal 1395, ’96, leenman van Putten, stichter van een memorie in de Vernellehoek. Hij was gehuwd met
913505 Lijsbeth, stichtte met haar zoon een memorie in de Vernellehoek.
914080 Gheryt Cozen Aerntsz van Riede, schepen van Portugaal 1405, ’08, ’13, schepen van Pernis 1408-’09, leenman van Putten 1397-1435, overleden te Pernis. Hij was gehuwd met
914081 Hillegont, heeft een memorie.
914082 Jan Gillisse, gegoed te Zwaardwijk onder Portugaal, overleden na 1413. Hij was gehuwd met
914083 Nele.
914308 Jacob Jan Salicx
, begraven in de Sint-Pancraskerk Leiden na 1447.
945184 Jacob Jansz ’s Grauwen, schepen.
990336 Gerrit Jans Buijs, Waspik?.

990464 Nicolaes de Bont, Loon op Zand, gehuwd met
990465 ... Goijaerts der Kinderen.
1001984 Rutger Arnts Essensoen van Harleweijde, overleden voor 1432. Hij is gehuwd met
1001985 Aleijd Strick.
1012288 Jan Jansz Oerlemans.
1012290 Peter Dirx die Weert.
1043456 Wolfaert van der Duyn
, hij is gehuwd met
1043457 NN. Pieter Venijn Jansz van den Oudendijckdr.

Kwarteirstaat: Generatie XIX

GENERATIE XIX

262784 Henric Aelbertsz, pachter te Maurik 1411.
262792 Jan Gerytsz Wtenweerde, rentmeester Culemborg, te Maurik, gehuwd met
262793 Carstijne.
262796 Hubert van Culemborg, leenman Culemborg te Maurik, genoemd vanaf 1459, overleden vóór 1481.
270016 Cornelis Dircksz van Driel, heemraad Westambacht IJsselmonde etc 1454-1465.
293184 Otto van Steenhuys, geboren te Wadenoijen rond 1420.
301992 Wijnant Johansz, mogelijk gehuwd met Hillegond Paulsdr, dochter van de Tielse kerkmeester Paulus Claesz.
302464 Arnt Janssoon van Sancten, schout te Tricht of Malsen, leenman te Tricht.
310784 Jean de Fernex, Genève.
310786 Etienne Chapat, Gex.
310796 Jean Ferrat, overleden in 1468.
310798 Guillaume de la Crose, secrétaire ducal, secrétaire et commissaire des extentes de la ville 1482, 1496, citoyen de Genève 1466, conseiller du Petit Conseil 1478, syndic de Genève 1480. Hij is gehuwd met ?.
315520 Peter Matthijsz van Muijlwijck, knape, heeft land in Hoogblokland. Hij was gehuwd met
315521 Anna Harmansdr, overleden te Gorinchem op 9 november 1504.
315522 Jacob Petersz, hij was gehuwd met
315523 Lijsbeth.
315616 Jan Petersz van Muijlwijck
, schepen van Gorinchem 1528, ’32. Hij was gehuwd met
315617 Lijsken Florisdr Holl.
315618 Adriaen Jansz
, mogelijk schepen van Gorinchem. Hij was gehuwd met
315619 Aecht.
315620 Jan Jacobsz
, schout van Hoornaar. Hij was gehuwd met
315621 Adriana Claes Jansdr.
326400 Jan Glimmersz van Rijswijck
, geboren rond 1415, overleden in 1484. Hij was gehuwd rond 1442 met
326401 Otte van Malsen. geboren te De Werken rond 1420. Haar afstamming is niet met tevredenheid op te stellen.
326404 Godert Jansz van den Hovel, kerkmeester Baardwijk 1496.
327112 Hendrick van Eck van Ommeren Hendricksz, leenman van Culemborg en Zoelen te Rijswijk. Hij is gehuwd met
327113 Johanna van Oordt Hendricksdr, (Oirdt, Noordt, etc.)
327114 Bartholomeus van Heteren, milites, medecollator vicatie Catharina-altaar kerk Rijswijk, overleden voor 16 januari 1553. Hij is gehuwd met
327115 Geertruijd van Lienen, (Lyenen).
328576 Jan die Riege Jansz, gehuwd vóór 1444 met
328577 Udele Jansdr. Coster.
328578 Frederick Hendricksz, Lakerveld.
329856 Hendrick Jansz Snoeck, Gorinchem.
329872 Roelof Willemsz van Dongen van Dalem, bezat de heerlijkheid Dongen, geboren ca. 1392. Hij is gehuwd met Jutta van Diemerbroeck van Vleuten. Hij had een buitenechtelijke relatie met
329873 Engel Rutten.
329874 Otto Herbarensz van Asperen van Vuren, heer van Spijk, geboren ca. 1395. Hij si gehuwd (2) met Agnes van Rijn. Hij is gehuwd (1) met
329875 Arnolda de Cock van Opijnen.
335872 Dirck Dircx van der Specke, poorter van Leiden, lid der Vierschaar van Kennemerland, geboren te Rijswijk rond 1385.
335888 Willem Dircx van der Speck, geboren te Rijswijk rond 1435.
337042 Gijsbert Dircksz Buyser.
353920 João Perez Coronel, (Juan), ridder onder de Franse koning Philips I. Hij was gehuwd met
353921 Catarina del Rio

376832 *Lieven van Leys, (ook van Leyns), geboren te Gent rond 1460, overleden op 14 juli 1519.
376833 *Amelberghe van Voorhoute, overleden op 14 augustus 1505.
377628 Andries Boelensz, schepen van Amsterdam 1483, raad 1484, veertien keer burgemeester 1496-1517, geboren te Amsterdam op 3 september 1455, overleden aldaar op 20 november 1519. Hij was gehuwd met
377629 Marie Jan Bethsdr, overleden op 29 juni 1525.
377632 Cornelis van Oudtshoorn, genaamd de Vlaminck, woonde in 1486 nog te Gent in het huis “de Winthout”, vestigde zich later te Amsterdam, schepen aldaar 1500, raad in de Vroedschap 1502, burgemeester Amsterdam 1510, geboren te Gent in 1453, overleden aldaar op 14 september 1519. Hij was gehuwd met
377633 Alijt Gijsbertsdr van Diemen.
377634 Jan Evertsz
, zeepzieder, geboren te Enkhuizen, overleden te Amsterdam. Hij was gehuwd met
377635 Trijn Olfertsdr.
377636 Gerrit Gisp
, geboren te Jisp.
377638 Coert Jansz, gehuwd met
377639 Griet.
377654 IJsbrant Gerritsz Barckman
, hij was gehuwd met
377655 Aecht Jacobsdr. Meijster.
377656 Jan Jansz Verburch
, hij is gehuwd met
377657 Aecht Pilgramsdr.
377660 Pieter IJsbrantsz Hem
, geboren te Amsterdam in 1462. Hij was gehuwd met
377661 Giert Jansdr.
377704 Jan Severijnsz
, hij was gehuwd met
377705 Kathelyne Peter Jan Leenaertsdr.

377708 Guasparre di Niccodemo Spinelli, bankier, geboren [te Florence] in 1442, overleden in 1501, gehuwd met
377709 Alessandra di Piero Gualterotti
377862 Adriaen van Hindersteyn, burger Utrecht 1469, wijnkoper op de Rijn, raad Utrecht 1487, ’89, ’93, 1503, cameraar der stad 1501, ’07, geboren rond 1440, overleden te Utrecht op 22 januari 1509. Hij was gehuwd met
377863 Hillegond van der Beeck Dircksdr.
377880 Heyndrick Willemsz Pijll
, schout van Amersfoort 1464, schepen 1463, ’66. Hij was gehuwd met
377881 Geertruydt N.N.
377884 Aernt Knoop
, brouwer te Utrecht, vermeld in 1463. Hij was gehuwd met
377885 Alijd Jans van Hamelenberg.
377886 Willem de Vosse
, burgemeester Utrecht 1469, ’76, ’83, ’87, schepen Utrecht 1471, ’73, ’76, ’83, ’85.
377896 Hendrick Embert Hendrick Teulings, lid OLV broederschap, geboren te Haaren ca. 1430, overleden te's-Hertogenbosch in 1492. Hij is gehuwd met
377897 Catharina Embert Jan van den Yvelaer.
377898 Mr. Jan Nicolaes Jan van Berckel
, stadsklerk, notaris, clericus, overleden te Veghel, gehuwd met
377899 ? Van Gellicum?
377904 Henri Thibault
, overleden voor 1505. Hij was gehuwd met
377905 Catherine van Steenstraete, leefde in 1516.
377968 Pierre du Bois, hij was gehuwd met
377969 Jeanne de Lovendeghem.
377970 Jean de Facuwez
, secrétaire te Brussel, overleden op 10 december 1505. Hij was gehuwd met
377971 Barbe de Riddere.
378112 Guillaume Mamuchet
, ook genaamd Willeme, caudrelier, chaudronnier, leefde te Doornik in 1464 en 1502.
378120 Théry de Baudrenghien, seigneur du Marquais, Vivier, Espierre, le Plancq et Bossut, overleden nabij 1474. Hij was gehuwd met
378121 Jeanne de Marquais
378160 Jean de Malapert
, vertrekt naar Valenciennes 1460, hij was gehuwd in 1480 met
378161 Jeanne d’Escrollieres, had een broeder Simon, genoemd in 1465.
378162 Jean de Hoston, seigneur de Hauteville. Hij is gehuwd met
378163 Jeanne de la Croix.
378164 Jean de Behault
, burger van Mons. Hij was gehuwd met
378165 Germaine Gillebert.
378166 Nicolas Pitoul
, hij was gehuwd met
378167 Antoinette Loison.
378186 Hendrick van Etten,
gehuwd met

378187 Cornelia van Valckenberghe.
378190 verm. Corneille Meeus, gehuwd met
378191 verm. Gertrude van der Thoelen. Controleren.
378192 Ywan Gheys, zoon van Jean, genoemd 1478. Hij is gehuwd met
378193 ... de Vriendt, dochter van Jean, écuyer.
378200 Jean van Hecke.
378202 Simon van den Ryne
, (Corneille), burgemeester van de Brugse Vrije 1484, geboren op 28 oktober 1444, overleden in 1506. Hij was gehuwd in 1476 met
378203 Cornélie Macharis.
378204 Hugues de Grammez
, gehuwd met
378205 Catheryne Reubin.
378336 Rutger Tulleken
, hij was gehuwd met
378337 Hadewich Voet
378344 Jacob Gaymans
378345 Fije.
378346 Conradt van Baefrade.
378500 Daniel von der Chamen
, kupfermeister Dinant, sinds 1450 te Aken. Hij is gehuwd met
378501 [Maria]
378520 Jacob de Wael Jansz
, raad Amsterdam 1477, schepen 1478.
378524 Gerrit Benningh Jansz, raad Amsterdam 1498, geboren rond 1460, overleden kort voor juni 1504. Hij was gehuwd te Amsterdam op 26 juli 1491 met
378525 Katrijn Dirck Heymanszdr. Ruijsch.
378526 Stan Claes Stansz
, raad Amsterdam 1484, schepen 1493. Hij was gehuwd met
378527 Katrijn Gerritsdr van Alckmaer.
378534 Adriaen Michielsz
, testeert Amsterdam 12 oktober 1541.
378544 Vranck Jansz de Wael.
378546 Jacob Vrancken
, hij was gehuwd met
378547 Alyd Jacobs van Amerongen.
378558 Jacob Pietersz Huych
, alias Haringh, burgemeesterAmsterdam.
378572 Antoine le Flamen, seigneur de Houdain, overleden aldaar. Hij was gehuwd met Barbe de Hoghen en met Marguerite de Raveschot. Onduidelijk is wie de moeder van Charles is.
378688 Hendrick Bitter Lambertsz beleend met landerijen Rheden 1446.

378694 Willem Borre van Doornick, ridder, raad Karel van Gelre,had een relatie met
378695 Styne van Dalen, overleden te Arnhem op 25 oktober 1546.
378794 Adriaen Vermeer, anabaptist, zeemmaker, geboren te Gouda ca. 1500, als ketter onthoofd te Haarlem op 26 maart 1534. Hij is gehuwd met
378795 Claartje Claasdr.
378816 *Lodewijck Claesz Arckenbout

378840 Jacob den Bem gez. Briel, baljuw Goeree, gehuwd met
378841 Lijsbeth Huygensdr.
378846 Pieter Symonsz in den Haringh
, hij is gehuwd met
378847 = 94405 (Marij Egbertsdr. Guldenknecht)
378858 Cornelis Hugensz Besemer
, burgemeester van Rotterdam, overleden aldaar op 29 juni 1597. Hij was eerder gehuwd met Sophia Daniëlsdr. Coning. Hij was gehuwd met
378859 Ariaentge Ewoutsdr.
378860 Jacob Willemsz van Varick
, hij was gehuwd met
378861 Agnies Willemsdr. Brasser.
378862 Dirck Jan Beuckelsz van Santen
, overleden in 1551. Hij was gehuwd met
378863 Anna Duyst van Voorhout.
378872 Christiaen Willemsz Prins
, hij was gehuwd met
378873 Maria Couwael.
378876 Dirck Heermansz
, hij was gehuwd met
378877 Jacoba Evertsdr.
378878 Herman Kels
, hij was gehuwd met
378879 Anna Goudsmit.
379192 Wolter van Eyll
379194 Diederik van Meurs
, gez. van Baer, geboren ca. 1430. Hij is gehuwd met
379195 Elisabeth Oem van Bokhoven.
379200 Henri Resteau
, geboren rond 1400, premier clerc de la cour souveraine de Mons, conseiller, hij is gehuwd met
379201 Marguerite de la Croix
379202 Christophe Binette
, hij was gehuwd met
379203 Sainte de Pietin, geboren rond 1430.
379206 Nicolas le Roy, hij was gehuwd met
379207 Marie de Saint-Léonard.
379208 Jean Godin
, seigneur d’Auberchicourt, schepen van Valenciennes, overleden in 1465. Hij was gehuwd met
379209 Jeanne de Salembien.
379210 Aimery le Comte
, seigneur de Jolimetz, overleden te Valenciennes. Hij was gehuwd met
379211 Marie le Ricque.
379212 François Picot
, hij was gehuwd met
379213 Anne Dupret.
379214 François Boudart
, hij was gehuwd met
379215 Marie des Ableux.
379220 Jean d’Espiennes
, seigneur de Veillereilles, hij was gehuwd met
379221 Jeanne de Prebecquet.
379222 André de Malapert
, seigneur de Buissière, schepen de Mons, geboren te Mons, overleden te Antwerpen op 19 oktober 1565. Hij was gehuwd met
379223 Barbe Fiefvet.
379256 Pierre de Hennuier
, seigneur du Jardin, genoemd te Valenciennes 1473, hij was gehuwd met
379257 Isabelle de Coing, dochter van een ‘cambier de Lille.’
379258 Jacques de Carnoy, hij was gehuwd met
379259 Jeanne de Puchotte.
379260 Sandra Duponcheaux
, hij was gehuwd met
379261 Jeanne Dubuisson.
379614 Reinhold von Wehren, 
burger Reval, koopman, raadsheer 1455, overleden in 1484. Hij is gehuwd met

379615 ... Bretholt.
379616 Bertram von Renteln, raad Lübeck 1477-1488, gehuwd met
379617 Greteke von Herike.
379618 Hans Pawest, koopman te Lübeck.
379620 Hans Pepersack, "Ältermann" grote gilde, overleden ca. 1524. Hij is gehuwd met
379621 Thaleke von der Schuren.
379630 Heinrich Wichmann, gehuwd met
379631 Margarethe Vormann.
379644 Gerd Sasse, (Satzem), burger Reval, overleden op 14 april 1491. Hij is gehuwd met
379645 Margarethe Sunnenschin.
379646 Godert Horstin, overleden in 1486.
380076 Willem van Weelde, cameraer te Utrecht 1419, kerkmeester Buurkerk 1432.
380544 Arent Wouter Willemsz.
380612 Heijndrick Jansz de Beauvoir,
procureur-postulant Hof van Holland, overleden in 1524. Hij is gehuwd met

380613 Marijken Allardsdr., lappennaaister aan het hof te 's-Gravenhage.
380614 Joris Jacobsz, gehuwd met
380615 Jaepmijne Jansdr.
380664 Pieter Dircksz, landpoorter Dordrecht, dijkgraaf, schout West-IJsselmonde, heemraad, overleden te IJsselmonde in 1533. Hij is gehuwd met
380665 ... Cornelisdr van Driel.
380666 Jan Arijensz
, hij is gehuwd met
380667 Adriaentje Lodewijcksdr. van der Ghiessen.
381028 Hendrick Kuyst, 
gehuwd met

381029 Elisabeth Iwansdr. van de Graeff, (of ... van Vught, zie NL 1934).
381030 Jan Petersz Witmery, (van Witmeer), schepen 's-Hertogenbosch 1470/1.
381688 Jan Reynaertsz van Clootwijck, leenman. Hij was gehuwd met
381689 Elisabeth de Borchgraeff. Hun grafsteen laat de volgende kwartieren zien: Clootwijck, Polanen, Nederveen, Couwenhoven, Borchgreve, Schelluijnen, Rijswijk en Ypelaer. Over dit echtpaars voorgeslacht is veel discussie.
382464 Engelbert Grote, te Lemgo.
382466 Konrad Gevekot, burgemeester Minden 1436-1457. Hij is gehuwd met
382467 Hille Knipaf.
382520 Johannes Cothmann, burgemeester Lemgo 1482-1515, gehuwd met
382521 Hille Gevekot, overleden te Minden op 2 februari 1536.
382522 Dietrich Derenthal, gehuwd met
382523 Bertha Schlüter

382576 verm. Reyner van Heeckeren, burger Zutphen 1497, zoon van Reynt?
385088 Felix Keller (vom Steinbock), Natalrat 1480, Obervogt zu Stäfa 1484, Stammheim 1490, Zunftmeister zur Meise 1490, overleden te Zürich op 27 augustus 1490. Hij was gehuwd met
385089 Verena von Burg.
385090 Heinrich Lüthi
, Hauptmann, genoemd in 1488 te Schaffhausen, met zijn vrouw te Hallau. Hij was gehuwd met
385091 Cäcilia von Eptingen.
385092 Gerold Meyer von Knonau
, Mitglied des Rats und Vogt zu Stammheim 1482, Vogt zu Regensberg 1484, Zeugherr 1485, 1499, Reichsvogt 1486, Vogt zu Stäfa 1490, Seevogt 1501, Landeshauptman zu Wyl 1490. Hij was gehuwd met
385093 Dorothea von Hinwil.
385094 Oswald Reinhard
, burger van Zürich 1468, Wirt zum Rössli 1487, verkrijgt in 1490 das Rothaus, afkomstig uit Kempten in de Allgäu, hij was gehuwd met
385095 Elisabeth Wynzürn.

385098 Hans Keller vom Steinbock, raadsheer Meisenzunft, Sickelmeister 1503, etc., geboren te Zürich in 1454, overleden aldaar op 7 maart 1526. Hij was gehuwd met
385099 Margareta Studler.
385108 Heinrich Kambli, bezat het goed Buzenbühl te Unterstrass, Gerber, Zunftmeister 1477-1486, 1490, Wölfer 1489, hij was gehuwd met
385109 Anna Wyss.
385112 Hans Haller
, “Kupferschmied,” geboren te Bischofszell. Hij was gehuwd met
385113 Apollonia Rösch, geboren te Wangen in de Allgäu.
385114 Josua Zerer, “Tuchmann,” van Zürich. Hij was gehuwd met
385115 Elisabeth Steinacher, van Amsoldingen.
385116 Kaspar Göldli, Ritter, Kämmerer am Mailänder Hof 1487, Hauptmann des Zürcher Fähnleins in der Schlacht bei Fastanz 1499, Reichsvogt 1506-1510, 1516-1522, Landvogt Lugano 1514, Kommandant des Zürcher Fähnleins im Papstzug 1521, Ritter, 1523 Zeugherr, vluchtte naar Rapperswil, stond in de slag bij Kappel (1531) aan katholieke zijde tegen zijn broeder Georg (zie 385130), geboren in 1468, overleden te Rapperswil in 1542. Hij was eerst gehuwd met
385117 Ursula von Breiten-Landenberg.
385118 Hans Schleininger
, Vogt zu Höngg, hij was gehuwd met
385119 Agnes Trinkler.
385128 Hartman III Rordorf
, Ritter, overleden op 26 augustus 1503. Hij was gehuwd met
385129 Anna Magdalena von Breiten-Landenberg, overleden op 6 juni 1486.
385130 Georg Rubli, Gantmeister, hij was gehuwd met
385131 Dorothea Zeiner.
385132 Georg Göldli
, Ritter 1521, Grossrat Zürich 1495, Hauptmann im dienst des Herzog von Württemberg 1519, Hauptmann im Zug nach Piacenza 1521, Bauherr 1525, Zeugherr in Zürich 1526, Hauptmann im 2e Müsserkrieg, Kommandant beim Auszug nach Kappel (1531), auch gegen seinem Bruder Kaspar (zie 385116), geboren in 1466, overleden te Konstanz in 1536. Hij was eerst gehuwd met
385133 Emerita Mötteli von Rappenstein.
385134 Beat Wilhelm I von Bonstetten
, heer van Uster en Hohensax, overleden in 1534. Hij was later gehuwd met Regula von Rordorf. Hij was eerst gehuwd met
385135 Barbara Ryser, (Riesser, etc).
387204 Atho tho Merum, hij was gehuwd met
387205 Bawe Eppes in ‘t Hoff.
387208 Louwe Havickes.
387210 Onne tho Enselens.
387212 Popko Abels Elama tho Uythuysen
, landbouwer, eigenerfde en overrechter te Elamaheerd, hij was gehuwd met
387213 Froucke Focken van den Dam, overleden te Appingedam op 30 oktober 1496.
387232 Jean Rufelaert, genoemd te Gent 1481-1482, schepen van der Keure 1487. Hij was gehuwd met
387233 Marguerite Pappels, genoemd als dochter van Lieven Pappels.
387234 Gilles van der Brugghe, hij was gehuwd met
387235 Catherine de Meulenaer, genoemd als dochter van Seger de Meulenaer, heer van Herleghem.
387236 Gillis Uutenhove, overleden te Gent in 1476. Hij was gehuwd met
387237 Lysbeth Jans van Pouckstraete, overleden te Gent op 21 juli 1492.
387238 Josse van de Woestyne, heer van Cassel, Wareghem en Hoogenwalle, grootbaljuw van Kortrijk 1488, ’89, baljuw van Sluis, hij was gehuwd met
387239 Jossine van Spiere.
387252 Ulrich Harringa
387264 Joes Willemsz van Hulten
, hij was gehuwd met
387265 N.N. Lucasdr van den Arennest
387266 Jan van der Hagen
, wolverkoper, overleden te Antwerpen in 1516. Hij was gehuwd te Antwerpen in januari 1473 met
387267 Laurentia Boels, geboren te Antwerpen rond 1450, overleden aldaar op 15 oktober 1485.
387312 Steven Broill, schulte van Rolde 1496, egge van Rolde 1516. Hij is gehuwd met
387313 ... Egginge.
387314 Sebastiaan Hidding.
387416 Wouter Heymans
, schepen Dordrecht 1493-1506. Hij was gehuwd met
387417 Margarita Woutersdr. Booth
387418 Human Vastraadsz Reedgeld
, hij was gehuwd met
387419 Jenne Gerrits Keyzers.
387486 Jean de Rivières
, gehuwd met
387487 Marie de Moine
387512 Clément de Trie
, hij was gehuwd met
387513 ……. Bessonat.
387514 Pierre de Laurencin
, handelaar, geboren in 1474. Hij was gehuwd met
387515 Bonne Porte.
387516 Jean Budé
, secretaris van de koning, overleden in 1501. Hij is gehuwd in 1454 met
387517 Cathérine le Picart, geboren op 2 december 1439, overleden te Parijs op 1 december 1506.
387518 Roger le Lieur, seigneur de Bosc Bernard et de Malesmains. Hij was gehuwd met
387519 Isabeau de Lailly.
388092 Hendrik van Uffelen, 
overleden voor 14 januari 1527. Hij was gehuwd met

388093 Lijsbeth de Wilde, ('s Wilden).
388156 Adriaan Hendriksz Persijn, welgeborene Rijnland, gehuwd met
388157 Geertruid Engelbrechts van der Meer.
388464 = 191232 (Dietrich Grothe)
388465 = 191233 (Ilse Gevekot)
388466 Hermann Wippermann
, (von der Wipper), burgemeester Lemgo, gehuwd met
388467 Margarethe Tulike, overleden te Lemgo op 23 januari 1538.
388472 Cordt Harsewinkel, “Wandschneider, Lohnherr und Ratsherr in Osnabrück 1502.1510 Pfandhherr des Gutes Linesch im Kirchspiel Ankum.” Hij was gehuwd met
388473 Anna.
389064 Matthijs Claasz van Bancken

401832 Michiel Adriaensz Spruijt, schepen van Strijen 1484-1497, pachter van visgronden aldaar.
406568 Jacob Pieter Venijnsz.
406570 Willem van der Duyn Louwensz
, schepen Rotterdam 1380, '81, 1404, leenman. Hij is gehuwd met
406571 Adelise.
406608 Jan Willem IJsbrantsz,
schepen Leiden 1400. Hij is gehuwd met
406609 Badeloge [Dircks die Bruijn]
406610 Jan van den Woude, (van Alkemade). Hij is gehuwd met
406611 Machteld Willem Rengersdr.
406612 Aelbrecht Dirksz van Leyden, gehuwd met
406613 Adriana Willemsdr van Leeuwen.
406614 Arent Heerman, burgemeester Leiden.
406620 Jan Ghijsbrecht Witgensz, drapenier Leiden, gehuwd met
406621 Aleijd Gerritsdr.
406622 Gherijt Gherijtsz Vinck, te Leiden. Hij is gehuwd met
406623 Baertraet.
406644 Gerrit Colijnsz, gehuwd met
406645 Machteld.
406646 Barthout van Voorhout gez Nagel, gehuwd met
406647 Pieternelle Ruartsdr.
419200 Jan Roelofsz Cranendonck, landpoorter van Dordrecht 1445-1450, geboren rond 1380, overleden na 1454.
432128 Jan Jansz Besemer, geboren te Dordrecht rond 1405.
449920 Jacob Jansz van Schoer, waardsman polder Oud Reyerkerk, overleden te Ridderkerk. Hij was gehuwd met
449921 Baertgen.
454460 = 114188 (Doen Beijens de Jonge)
454461 = 114189 (Aeskin)
454462 Claes Hendricksz
, hij was gehuwd met
454463 Nelle.
455300 Berthout Wouter Berthouts,

455360 Wijtman Gherytsook Wijtman Gerijt Cort Wijtmans, genoemd te Udenhout 1396, te Oisterwijk 1419, ’20.
455362 Wouter Woutersz van Ghorpe, genoemd in 1432 bij betaling over het leengoed Ghorpe.
455368 Peter Gijsbertsz van Boerden, hij was gehuwd met
455369 Mechteld Goijaerts van Elderen.
455370 Jan Adriaensz Smolders
, hij was gehuwd met
455371 Dircksken Jans Leemens.
455372 Jan Wouter die Beer
, ook genaams ‘s Beren, boer, geboren te Tilburg rond 1390. Hij was gehuwd met
455373 Maria Roode Gherits, geboren te Tilburg.
455408 Berijs Gerritsz van Oerle, hij was gehuwd met
455409 Elisabeth Berijs van Breda.
455416 Hendrick Gerrit van Gorp,
gehuwd met

455417 Juet Jan van den Eijnde.
455418 Jacob Hendrick Heijmerick Coremans.
456752 Doen Beijensz de Oude
, ook genaamd Doedijn, leenman van Putten 1429-1452, medebedijker van het Oudeland van Strijen 1436, stichter van een memorie in de Vernellehoek. Hij was gehuwd met
456753 Margriet, stichtster van een memorie te Portugaal, overleden in 1446.
457040 Dirck Gherijt Kozen van Riede, leenman van Putten 1435-1455, hij was gehuwd met
457041 Lijsbeth Jan Gillise, stichtte een memorieland.
457154 Bartelmees Jacobsz, poorter van Leiden 1458, drapenier, begraven te Leiden.  Hij was gehuwd met
457155 Aechte Jans [van Diest?].
457156 Claes Heijndricksz
, koopman. Hij was gehuwd met
457157 Baerte Heijndricksdr.
457186 Jacob Jacobsz Gout
, schout van Pernis 1487, leenman van de Hofstad van Putten in Oud Bernisse 1487.

462560 Adriaen Pietersz, overleden voor 1524.
472592 Rombout Jacobsz ’s Grauwen, kerkmeester, heilige geestmeester Princenhage 1465. Hij was gehuwd met
472593 Heilwich Jan Stevensdr.
495168 Jacob Gerritsz Buijs,
Waspik, gehuwd met

495169 ... Baijens.
495232 Goijaert Claes de Bont, Loon op Zand.
500992 Hendrick Rutgers Strick, hij was gehuwd met
500993 Ida Steven Marijnen.
506144 Gerrit Jansz Oerlemans
, landbouwer, geboren te Loon op Zand. Hij is gehuwd te Loon op Zand op 20 juni 1430 met
506145 Adriana Peter Dirx die Weert.
506146 Henric Sijmons
, hij is gehuwd met
506147 Marij.
521728 Pieter Wolfaertsz van der Duyn
, te Zevenhuizen. (Zie jaarboek CBG 1994)