donderdag 10 december 2015

Een bastaard in de Neder-Betuwe

Het lijkt haast altijd zo te zijn dat men een interessante vondst doet "bij toeval". Zo heb ik meer licht kunnen werpen op de afstamming van stammoeder Maria van der Burgh (*1710 Meteren), echtgenote van mijn rechtstreekse voorvader Jan van der Heijden. De ontdekking was dat haar grootmoeder Cornelia Claesse, afkomstig uit Geldermalsen, dezelfde persoon is als Cornelia Claesse van Maurick, dochter van Claes Reijersz van Maurick en van Commerijntje Cornelisdr. Hoecken.
In de familie Van der Burgh zijn de namen "Reijer", "Claes", en "Commerijntje" nog vernoemd, en ook mijn voorvader Klaas van der Heijden (1750-1831) heeft zijn voornaam te danken aan deze Claes van Maurick. Welnu, zijn vader, Reijer Fieren "van Maurik", kwam vanuit Maurik naar Geldermalsen, en leefde er in relatief goeden doen.

Met het dorp Maurik is wat bijzonders aan de hand. Het was een plek waar sommige leden van de grafelijke familie Van Culemborg zo in de 14e en 15e eeuw verbleven. Één van hen, Hubert van Culemborg, de zoon van Gerrit van Culemborg en Gijsberta van Zuylen van Nijevelt, verwekte zo rond 1460 een bastaardzoon, Sweder van Culemborg. Zijn dochter was Hadewich (Haze) van Culemborg, die weer gehuwd was met Arnt Wtenweerde, werkzaam bij het gericht van Eck en Maurik. Zij zijn stamouders van zeer veel mensen in de Neder-Betuwe.  Zo hebben zij ook een dochter Geryken Wtenweerde, ook wel genaamd "Weerst", of "Woirst", die de grootmoeder blijkt te zijn van genoemde Reijer Fieren van Maurik.
Maria van der Burgh is dus één van de vele afstammelingen van Sweder, bastaard van Culemborg, en daarmee de volledige familie Van der Heijden.

Afstamming:

1. Sweder, bastaard van Culemborg x Beatrijs
2. Hadewich Swedersdr. van Culemborg x Arnt Wtenweerde
3. Geryken Wtenweerde x Reijer Willemsz
4. Olifier Reijersz x Marij Hermansdr. Verbrugh
5. Reijer Fieren van Maurick x Jenneken Hendricksdr. Udo
6. Claes Reijersz van Maurick x Commerijntje Cornelisdr. Hoecken
7. Cornelia Claes van Maurick x Lucas Sweeren van der Burgh
8. Sweer Lucasz van der Burgh x Corsje Louis van Hees
9. Maria van der Burgh x Jan van der Heijden
--> familie Van der Heijden


Deze vondst deed ik "bij toeval", want ik was met een heel andere, doch verwante kwestie bezig; namelijk de afstamming van voorvader Jan de Wit, gehuwd met Cornelia van der Burgh (een zuster van Maria van der Burgh!). Het echtpaar De Wit- Van der Burgh kreeg acht kinderen te Geldermalsen, waaronder een zoon "Fier". Een getuige bij één van de dopen was Cornelia Fiere, die tevens eerder getuige is bij de doop van kinderen van Reijer Fiere van Zeijl en Johanna van Oosterwijk. Het is mijn sterke vermoeden dat de moeder van Jan de Wit deze Cornelia Fiere [van Zeijl] of wellicht een andere zuster is van Reijer Fiere van Zeijl. Dit is helaas niet na te gaan in de DTB-registers van Geldermalsen, die pas in 1719 aanvangen.
De combinatie van de namen "Reijer" en "Fier" lijkt mij zodanig zeldzaam, dat ik denk dat deze Reijer Fiere van Zeijl ook een afstammeling is van Reijer Fieren van Maurick. Vermoedelijk gaat het hier dan om een (bet)overgrootvader en (achter-)achterkleinkind; de precieze lijn blijft onduidelijk.


Van Zeijl, Geldermalsen

I. [Fier van Zeijl, geboren ca. 1660, verm. kleinzoon van Reijer Fieren van Maurick].
Vader van:
1. Cornelia Fieren
2. Elsken Fiere van Zeijl
3. Gerritje Fieren van Zeijl
één van hen of een andere dochter zijnde de moeder van Jan de Wit x Cornelia van der Burgh
4. Reijer Fieren van Zeijl, volgt II.

II. Reijer Fieren van Zeijl, gehuwd ca. 1715 met Johanna van Oosterwijk:
1. Gijsbertje van Zeijl, x Merten van den Heuvel
2. Fier van Zeijl, ged. 1721 Geldermalsen.
3. Fijke van Zeijl, ged. 1722 Geldermalsen; x 1750 Merten van Tricht.
4. Elske van Zeijl, ged. 1725 Geldermalsen; x 1771 Johannes van Santen.
5. Maria van Zeijl, ged. 1728 Geldermalsen; x 1756 Cornelis van Meteren.
6. Dirkje van Zeijl, ged. 1731 Geldermalsen; x 1749 Roelof Wouterse den Boest[erd?].

In een opsomming van de hoofden der huishouding van Geldermalsen in 1645 wordt Reijer Fieren [van Maurick] genoemd, evenals zijn zoon Claes Reijersz [van Maurick]. Verder wordt géén zoon genoemd. Tevens woont er een Cornelis Arijensz van Zeijl in het dorp. Mijn vermoeden is, dat deze de schoonzoon is van Reijer Fieren, en de vader van Fier van Zeijl, als volgt:

1. Reijer Fieren van Maurick
2. dochter... Reijersdr. van Maurick x Cornelis Arijensz van Zeijl
3. Fier van Zeijl
4. Reijer Fiere van Zeijl, etc.

vrijdag 6 november 2015

Genealogie: Farro

De van oorsprong Sefardische familie Farro komt waarschijnlijk uit Portugal. De naam Farro verwijst naar de Portugese plaats Faro. De familienaam is kende meerdere varianten; oorspronkelijk Cohen (de) Faro, Cohen Farro, later slechts Farro.
De familie bestond sinds de tweede helft van de 17e eeuw voornamelijk te Amsterdam. In de oorlog zijn veel leden omgekomen. Één tak is naar de Verenigde Staten vertrokken.

I. Joseph Cohen de Faro, chazan, [geboren te Portugal], begraven te Beth Haim in maart 1681. Hij is gehuwd met Esther, begraven te Beth Haim in 1679/80. Hieruit:
 1. Josua Cohen de Faro, II
II. Josua Cohen de Faro, rabbijn, overleden te Amsterdam op 10 juni 1694, begraven op de Beth Haim begraafplaats te Ouderkerk a/d IJssel. Hij is gehuwd met Simha, overleden te Amsterdam op 31 december 1680, begraven in de Beth Haim begraafplaats te Ouderkerk a/d IJssel op 10 januari 1681. Hieruit:
 1. Samuel de Josua Cohen de Faro, III-a.
 2. Esther de Josua Cohen de Faro, geboren in 1658,overleden te Amsterdam op 14 december 1689. Zij is gehuwd (1) (1) te Amsterdam in 1680 met Samuel de Pina, geboren in 1655. Zij huwde (2) in 1687 met Joseph Abenhacar Pestanha.
 3. Isaac Cohen Farro, III-b
III. Samuel de Josua Cohen de Faro, rabbijn, overleden op 21 oktober 1749, begraven te Beth Haim. Hij is gehuwd te Amsterdam op 29 december 1694 met Sara Jacob de Salazar, geboren te Bayonne in 1674, overleden te Amsterdam op 22 november 1738, begraven te Beth Haim, dochter van Jacob de Salazar, wiens moeder Rachel-Beatris Gonzales heette. Hieruit:
 1. kind, begraven te Beth Haim op 8 mei 1695.
 2. kind, begraven te Beth Haim op 26 mei 1696.
 3. kind, begraven te Beth Haim op 24 maart 1697.
 4. Josua de Samuel Cohen de Faro, zie IV-a
 5. Jacob de Samuel Cohen Faro, geboren in 1701. Hij huwde te Amsterdam in 1742 met Rebecca Henriquez, geboren te Bordeaux in 1704.
 6. Abraham Samuel Cohen Faro, geboren te Amsterdam, besneden op 26 september 1707, begraven te Beth Haim op 16 oktober 1783. Hij huwde (1) te Amsterdam op 2 juni 1734 met Lea Eliau Jessurun d'Oliveira, geboren in 1717. Hij huwde (2) te Amsterdam op 4 januari 1771 met Hana Abraham Jessurun d'Oliveira, geboren in 1716, overleden in 1780.
 7. Anna Cohen Faro, geboren in 1709, begraven te Beth Haim op 24 januari 1742. Zij is gehuwd te Amsterdam op 12 december 1731 met Mozes David Jessurun d'Oliveira, geboren in 1711, zoon van Rachel Palache.
 8. Esther Cohen Faro, geboren in 1710, begraven te Beth Haim op 10 september 1779. Zij huwde te Amsterdam op 11 november 1733 met Josua Sarfaty Pina, geboren in 1709, zoon van Isaac Josua Sarfaty Pina en van Rebecca Isaac-Emanuel Baruch.
IV. Josua de Samuel Cohen de Faro, geboren te Amsterdam, besneden op 2 mei 1698, overleden te Amsterdam, begraven te Beth Haim op 5 juni 1755. Hij is gehuwd te Amsterdam op 23 juni 1747 met Esther Solomon Musaphia, geboren te Amsterdam in 1725, begraven te Beth Haim op 14 mei 1809, dochter van Solomon Moses Musaphia en van Rachel Isaac Sarfaty Pina. Hieruit:
 1. Samuel de Josua Cohen Farro, V
 2. Salomon Cohen Farro, geboren te Amsterdam in 1753, begraven te Beth Haim op 3 december 1833. Hij is gehuwd te Amsterdam op 9 mei 1783 met Sara Romanel, geboren te Amsterdam in 1763, begraven te Beth Haim op 20 september 1835, dochter van Abraham Romanel.
V. Samuel de Josua Cohen Farro, geboren te Amsterdam in 1750, overleden aldaar op 27 juli 1821, begraven te Beth Haim op 29 juli 1821. Hij is gehuwd te Amsterdam op 22 februari 1771 met Ribca Meldola, geboren te Amsterdam op 1746, overleden aldaar op 30 september 1824, begraven te Beth Haim, dochter van David Raphaël Meldola en van Rachel Eljasib Sarfaty. Hieruit:
 1. Josua Cohen Farro, VI-a
 2. David Cohen Farro, geboren te Amsterdam op 15 mei 1773, begraven te Beh Haim op 24 juli 1842. Hij is gehuwd te Amsterdam op 18 maart 1818 met Lea Semach Cortissos, geboren te Amsterdam in 1796, dochter van Abraham Haim Semach Cortissos en van Hanna de Abraham Machorro Orobio.
 3. Solomon Farro, VI-b
 4. kind Cohen Farro, begraven te Beth Haim op 24 mei 1778.
 5. Esther Cohen Farro, geboren te Amsterdam op 24 september 1779, begraven te Beth Haim op 31 december 1779.
 6. Abraham Cohen Farro, geboren te Amsterdam op 4 april 1781, begraven te Beth Haim op 5 augustus 1781.
 7. Rachel Cohen Farro, geboren te Amsterdam op 15 oktober 1782, begraven te Beth Haim op 17 januari 1783.
 8. kind Cohen Farro, begraven te Beth Haim op 13 januari 1784.
 9. Gracia Farro, geboren te Amsterdam op 20 maart 1785. Zij is gehuwd te 's-Gravenhage op 3 juni 1818 met Abraham Israël Ephrattij, geboren te 's-Gravenhage in 1791, zoon van Ribca Ephrattij.
VI-a Josua Cohen Farro, geboren te Amsterdam op 21 februari 1772, overleden aldaar op 14 december 1851,begraven te Beth Haim. Hij was gehuwd (1) met Sara David de Meza, dochter van David Abraham de Meza en van Sippora Aron d'Aguilar. Hij was gehuwd (2) te ’s-Gravenhage op 12 oktober 1842 met Judith Spijer, geboren te ’s-Gravenhage op 3 januari 1818, overleden aldaar op 19 januari 1894, dochter van Zacharias Joseph Spijer en van Betje van der Bijl.
Uit (1):
 1. kind Cohen Farro, begraven te Beth Haim op 1 januari 1799.
 2. Ribca Farro, geboren te Amsterdam in 1801,begraven te Beth Haim op 1 februari 1881. Zij was gehuwd (1) te Edam op 28 september 1828 met Levie Alexander de Vries, koopman, geboren te Edam in 1807, zoon van Alexander Levie de Vries en van Vogeltje de Leeuw. Zij was gehuwd (2) te Edam op 11 april 1847 met Nathan Sarfati, oliekopersknecht, geboren te Amsterdam in 1822, zoon van Elias Sarfati en van Maria de la Chambre.
 3. Sippora Cohen Farro, geboren te Amsterdam op 24 oktober 1803, overleden aldaar op 7 december 1877. Zij is gehuwd aldaar op 21 september 1827 met Sadic Belinfante, geboren op 2 maart 1807, overleden te Amsterdam op 6 mei 1869, zoon van Abraham Belinfante en van Rebecca Belinfante.
 4. Samuel Farro, zie VII
 5. Gracia Farro, geboren te Amsterdam in 1809. Zij is gehuwd te 's-Gravenhage op 16 juni 1841, met de weduwnaar van haar tante Gracia, Abraham Israël Ephrattij.
Uit (2):
 1. Catharina Farro, geboren te Amsterdam op 25 november 1848, overleden te ’s-Gravenhage op 14 december 1879. Zij was gehuwd te ’s-Gravenhage op 25 februari 1874 met Jacob Joseph Zeldenrust, koopman, paraplumaker, geboren te Antwerpen op 23 juni 1852, overleden te ’s-Gravenhage op 18 mei 1922, zoon van Joseph Hartog Zeldenrust en van Frederica Winkel.
VII. Samuel Farro, geboren te Amsterdam in 1807, overleden te Utrecht op 11 januari 1874. Hij was gehuwd (1) te Edam op 10 augustus 1828 met Rachel Alexander de Vries, geboren te Edam in 1810, begraven te Beth Haim op 10 juli 1866, dochter van Alexander Levie de Vries en van Vogeltje de Leeuw. Hij was gehuwd (2) te Utrecht op 18 maart 1868 met Abigela Raphael, geboren te Utrecht in 1831, dochter van Isaak Raphael en van Grietje Herschel.
Uit (1):
 1. Josua Farro, geboren te Edam op 28 juli 1829, overleden aldaar op 24 april 1843.
 2. David Samuel Farro, VIII-a
 3. Sipora Cohen Farro, geboren te Edam op 21 juli 1838, overleden te Amsterdam op 3 maart 1927. Zij is gehuwd (1) te Amsterdam op 30 september 1863 met Manuel Marcus Sitters, diamantslijper, geboren te Amsterdam op 9 juni 1832, overleden aldaar op 14 juli 1878. Zij is gehuwd (2) te Amsterdam op 27 augustus 1884 met Levie Mozes Lootsteen, geboren te Amsterdam op 5 januari 1821, overleden in 1888, zoon van Mozes Levie Lootsteen en van Eva Abraham van Hagen.
 4. Gracia Samuel Cohen Farro, geboren te Edam op 31 oktober 1840. Zij is gehuwd te Amsterdam op 23 mei 1866 met David de la Fuente, geboren te 's-Gravenhage op 23 augustus 1840, overleden te Apeldoorn op 22 september 1911.
 5. Juda Farro, VIII-b
 6. Joseph Farro, geboren in 1844, overleden te Amsterdam op 20 december 1850, begraven te Beth Haim op 22 december 1850.
 7. Sara Cohen Farro, geboren te  Edam op 6 juli 1846, overleden aldaar op 11 maart 1925. Zij is gehuwd te Amsterdam op 29 augustus 1877 met Aron Israel Ricardo, geboren te Amsterdam op 18 november 1854, overleden aldaar op 9 juli 1935.
  a) Samuel Cohen Farro, geboren te Amsterdam op 28 oktober 1871, begraven te Beth Haim op 1 oktober 1872.
 8. Josua Farro, geboren in 1848, begraven te Beth Haim op 24 oktober 1852.
 9. Lea Farro, geboren te Edam op 4 januari 1850, overleden te Amsterdam op 19 augustus 1931. Zij is gehuwd te 's-Gravenhage op 13 januari 1875 met Hartog Poons, geboren te 's-Gravenhage op 31 januari 1851, overleden te Amsterdam op 8 november 1905.
 10. Batsheba Farro, geboren te Amsterdam op 16 april 1852. Zij is gehuwd te Amsterdam op 12 november 1879 met Jesaias Abraham van Boele, geboren te Zwolle op 14 maart 1850, zoon Ruben Levie van Boelen en van Eva Jesaias.
Uit (2):
 1. Izak Farro, geboren te Utrecht op 31 augustus 1869, overleden aldaar op 4 september 1869.
 2. Grietje Farro, geboren te Utrecht op 15 november 1870, overleden aldaar op 22 april 1871.
 3. Izak Farro, geboren te Utrecht op 4 februari 1872, overleden aldaar op 16 juli 1872.
VIII-a David Farro, venter, geboren te Edam in 1836 begraven te Beth Haim op 17 april 1903. Hij is gehuwd te Amsterdam op 10 september 1862 met Ribca Pach, geboren te Amsterdam in 1838, begraven te Beth Haim op 22 december 1895, dochter van David Levie Pach en van Esperance Mozes Ritmeester.
 1. Rachel Farro, geboren te Amsterdam op 16 februari 1863,begraven te Beth Haim op 31 maart 1863.
 2. Samuel Farro, IX-a
 3. Juda Farro, IX-b
 4. Rachel Farro, geboren te Amsterdam op 7 maart 1869, begraven te Beth Haim op 23 januari 1870.
 5. kind Farro, begraven te Beth Haim op 26 oktober 1870.
 6. Sippora Farro, geboren te Amsterdam in 1872. Zij huwde aldaar op 4 juli 1929 met Jacob Schelvis, geboren te Amsterdam in 1870, zoon van Joseph Schelvis en van Sophia Blitz.
 7. Gracia Farro, geboren te Amsterdam op 6 oktober 1873, begraven te Beth Haim op 23 februari 1877.
 8. Lea Farro, geboren te Amsterdam op 24 juli 1875. Zij is gehuwd (1) te Amsterdam op 22 augustus 1895 met Michael Valencia , zoon van Isaac de Valenca en van Sara Nunes Ribeiro. Zij huwde (2) te Zaandam op 17 maart 1910 met Meijer Nikkelsberg, geboren te Amsterdam in 1874, zoon van Philip Nikkelsberg en van Dina van Duijm.
 9. Josua Farro, geboren te Amsterdam in 1877, begraven te Beth Haim op 10 juli 1877.
 10. Salomon Farro, geboren te Amsterdam in 1877, begraven te Beth Haim op 10 juli 1877.
 11. Sara Farro, geboren te Amsterdam op 28 december 1880, begraven te Beth Haim op 14 juli 1882.
 12. Mozes Farro, IX-c
 13. Bathseba Farro, lingerienaaister, geboren te Amsterdam op 3 februari 1886, overleden te Auschwitz op 22 oktober 1943. Zij is gehuwd te Amsterdam op 13 september 1922 met Isaac Salomon Henriques Pimentel, geboren te Amsterdam op 21 mei 1891, overleden te Auschwitz op 22 oktober 1943, zoon van Salomon Hartog Moses Henriques Pimentel en van Esperance Mozes Pach, weduwnaar van Flora Maria Leefmann.
IX-a Samuel Farro, geboren te Amsterdam op 9 februari 1865. Hij huwde Raatje Morpurgo, geboren te Amsterdam op 8 november 1867, overleden te Auschwitz op 5 februari 1943:
 1. David Samuel Farro, goudsmid, geboren te Amsterdam op 25 juli 1891, overleden te Auschwitz op 12 oktober 1942. Hij is gehuwd te Amsterdam op 27 juni 1934 met Esther da Costa da Fonceca, geboren te Amsterdam op 24 april 1890, overleden te Auschwitz op 12 oktober 1942. Kinderloos.
 2. Clara Farro, geboren te Amsterdam op 27 juli 1892, overleden te Auschwitz op 5 februari 1943.
 3. Herman Farro, geboren te Amsterdam op 17 november 1893, overleden aldaar op 29 november 1893.
 4. Juda Farro, X-a
 5. Herman Farro, slager,  geboren te Amsterdam op 5 maart 1896, overleden te Sobibor op 2 april 1943.
 6. Mozes Farro, geboren te Amsterdam op 4 april 1898, overleden aldaar op 4 oktober 1899.
 7. Mordechai Farro, geboren te Amsterdam op 1 november 1899, overleden te Sobibor op 23 juli 1943.
 8. Mozes Farro, geboren te Amsterdam op 23 maart 1902, overleden op 2 mei 1945.
X-a Juda Farro, diamantzager, geboren te Amsterdam op 11 februari 1895, overleden te Blechhammer op 21 januari 1945. Hij huwde aldaar op 11 september 1930 met Elisabeth Stork, geboren te Amsterdam op 16 november 1902, overleden te Sobibor op 11 juni 1943, dochter van Meijer Stork en van Jeannette Asser. Hieruit:
 1. Elly Farro, geboren te Amsterdam op 4 februari 1933, overleden te Sobibor op 11 juni 1943.
IX-b Juda Farro, geboren te Amsterdam op 15 januari 1867, overleden aldaar op 14 december 1930. Hij is gehuwd te Amsterdam op 6 januari 1886 met Esther Sarfaty, geboren te Amsterdam op 26 november 1866, overleden aldaar op 21 juli 1929, dochter van Jesaja Sarfaty en van Jansje Haag:
 1. David Farro, geboren te Amsterdam op 1 maart 1888, begraven te Beth Haim op 26 januari 1940.
 2. Jansje Farro, geboren te Amsterdam op 4 juni 1889, huwde aldaar op 19 december 1912 met Josua Pais, diamantslijper, geboren te Amsterdam in 1889, zoon van Benjamin Pais en van Rebecca Sarfaty.
 3. Rebecca Farro, geboren te Amsterdam op 30 mei 1891, overleden te Auschwitz op 16 augustus 1942. Zij huwde aldaar op 17 juli 1913 met Marcus van Praag, diamantslijper, geboren te Utrecht in 1879, overleden te Amsterdam op 16 december 1935, zoon van Sander van Praag en van Sara Caneel.
 4. Jesaia Farro, geboren te Amsterdam op 25 februari 1893, begraven te Beth Haim op 8 maart 1894.
 5. Sippora Farro, geboren te Amsterdam op 4 februari 1895, overleden te Sobibor op 4 juni 1943. Zij huwde (1) aldaar op 14 oktober 1925 met Isaäc Fredrikstadt, geboren te Amsterdam in 1889, diamantslijper, zoon van David Fredrikstadt en van Judith Pop. Zij huwde (2) aldaar op 11 juni 1930 met Hartog Roodenburg, makelaar, geboren te Amsterdam in 1878, zoon van Isaac Roodenburg en van Sara van Gelder.
 6. Jesaia Farro, handelsreiziger, geboren te Amsterdam op 17 november 1896, overleden aldaar op 10 februari 1943. Hij is gehuwd te Amsterdam op 17 juni 1922 met Sophia Dikker, geboren te Amsterdam op 24 september 1895, overleden aldaar op 10 februari 1943, dochter van Hartog Dikker en van Flora Cok. Kinderloos.
 7. Samuel Farro, X-b
 8. Rosa Farro, kantoorbediende, geboren te Amsterdam op 28 september 1905, overleden te Sobibor op 4 juni 1943.
X-b Samuel Farro, , kantoorbediende, geboren te Amsterdam op 2 oktober 1899, overleden te Sobibor op 4 juni 1943. Hij huwde aldaar op 23 mei 1929 met Sarah Polak, geboren te New York op 6 april 1904, overleden te Sobibor op 4 juni 1943, dochter van Salomon Polak en van Reine Beck.
 1. Hetty Renee Farro, geboren te Amsterdam op 7 september 1930, overleden aldaar op 25 augustus 1933.
 2. Renee Janny Farro, geboren te Amsterdam op 18 november 1932, overleden te Sobibor op 4 juni 1943.
 3. Jules Iske Farro, geboren te Amsterdam op 15 juli 1935, overleden te Sobibor op 4 juni 1943.
IX-c Mozes Farro, diamantslijper, geboren te Amsterdam op 11 mei 1884, overleden te Sobibor op 9 juli 1943. Hij huwde te Amsterdam op 2 januari 1908 met Judith Parijs, geboren te Amsterdam op 2 mei 1886, overleden te Sobibor op 9 juli 1943, dochter van Isaäc Parijs en van Marianne Dreese. Hieruit:
 1. Rebekka Farro, geboren te Amsterdam op 26 oktober 1906. Zij is gehuwd te Amsterdam op 26 februari 1936 met Willem Polak.
VIII-b Juda Farro, balletjesmaker, koopman, geboren te Edam op 23 januari 1842, overleden te Amsterdam op 3 juli 1917. Hij is gehuwd (1) te Amsterdam op 7 september 1870 met Alida Groen, modemaakster, geboren te Amsterdam in 1844, Begraven te Beth Haim op 7 januari 1890, dochter van Carel Salomon Groen en van Carolina Melievne. Hij is gehuwd (2) te Amsterdam op 18 juni 1890 met Flora Groen, geboren te Amsterdam op 25 juli 1846, dochter van Carel Salomon Groen en van Carolina Melievne.
Uit (1):
 1. Samuel Farro, IX-d
 2. kind Farro, begraven te Beth Haim op 17 juli 1877.
 3. kind Farro, begraven te Beth Haim op 21 oktober 1878.
 4. Rachel Farro, geboren te Amsterdam op 28 oktober 1883, begraven te Beth Haim op 30 november 1886.
IX-d Samuel Farro, horlogemaker, geboren te Amsterdam op 7 oktober 1875, overleden te New York op 8 januari 1945. Hij is gehuwd te Londen op 27 juli 1904 met Deborah Fink, geboren te Hamburg op 10 april 1885. Hieruit:
 1. Alida Farro, geboren te Amsterdam op 6 juli 1905. Zij is gehuwd met Jonas Pakter, geboren te Amsterdam op 20 september 1900, overleden te Sobibor op 4 juni 1943. Hieruit een zoon Raymond, geboren in 1926, overleden te Sobibor op 23 juli 1943.
 2. Juda Farro, (Judah, John), koopman, geboren te Amsterdam op 27 augustus 1906. Hij is gehuwd met Dina Boas, geboren te Amsterdam in 1913, overleden te Londen, Ontario, op 9 mei 2010, dochter van Jacob Boas en van Gracia Jessurun Lobo. Naar Amerika vertrokken.
 3. Ruben Farro, (Rubin), geboren te Amsterdam op 23 april 1910, overleden te Charlotte, North Carolina op 8 april 1995. Hij is gehuwd met Elsa, geboren te New York in 1919.
 4. Salomon Farro, tandarts, geboren te Amsterdam op 2 juli 1912. Hij is gehuwd te Londen in 1944 met Edna Kramer,geboren in 1925. Vertrokken naar Amerika.
VI-b Salomon de Samuel Cohen Farro, geboren te Amsterdam op 24 juni 1775, begraven te Beth Haim op 26 maart 1855. Hij is gehuwd (1) te Amsterdam in 1801 met Debora Lea Sarfaty, geboren te Amsterdam in 1780, begraven te Beth Haim op 30 augustus 1813, dochter van Nathan Eljasib Sarfaty en van Anna Abraham Touro. Hij is gehuwd (2) te Amsterdam op 24 mei 1815 met Rachel Abenacar Ximenes, geboren te Amsterdam in 1793, begraven te Beth Haim op 30 oktober 1864, dochter van Benjamin Abenacar Ximenes en van Mirjam Senior da Costa.
Uit (1):
 1. kind Cohen Farro, begraven te Beth Haim op 21 april 1803.
 2. kind Cohen Farro, begraven te Beth Haim op 15 april 1804.
 3. Hanna Cohen Farro, geboren te Amsterdam op 29 oktober 1805, begraven te Beth Haim op 15 mei 1870. Zij is gehuwd te Amsterdam op 25 februari 1823 met Isaac de Samuel de Solla, kantoorbediende, geboren te Amsterdam in 1803, zoon van Samuel de David de Solla en van Ribca de Isaac Cohen de Lara.
 4. Samuel Cohen Farro, geboren te Amsterdam op 16 maart 1807.
 5. kind Cohen Farro, begraven te Beth Haim op 22 januari 1808.
 6. kind Cohen Farro, begraven te Beth Haim op 30 augustus 1813.
 7. kind Cohen Farro, begraven te Beth Haim op 10 september 1815.
Uit (2):
 1. Ribca Cohen Farro, geboren te Amsterdam op 13 juli 1818, begraven te Beth Haim op 8 juni 1896. Zij is gehuwd met Joseph Leon.
 2. Sara Mirjam Cohen Farro, geboren te Amsterdam op 25 november 1821, begraven te Beth Haim op 21 mei 1838.
III-b Isaac Cohen Faro, overleden te Amsterdam op 20 april 1721, begraven te Beth Haim. Hij is gehuwd met Jael, overleden te Amsterdam op 24 april 1695, begraven te Beth Haim. Hieruit:
 1. Esther Isaac Cohen Faro, begraven te Beth Haim op 11 december 1703.
 2. Simha Isaac Cohen Faro, begraven te Beth Haim op 6 februari 1715.

Losstaande personen:

Deborah Cohen Faro, begraven te Beth Haim op 21 augustus 1739.
Ribca Cohen Faro, begraven te Beth Haim op 23 augustus 1739.

dinsdag 6 oktober 2015

Schwelm, deel 3

Eerder publiceerde ik de genealogie van het joodse Frankfurtse geslacht Schwelm, waartoe vrijwel zeker mijn voormoeder Judic Levy Swelm behoort (hoewel haar plaats hierin niet geheel duidelijk is). Met behulp van de "Ele Toldot", die de grafdata van de Joden te Frankfurt bevat, heb ik van verschillende mogelijke voormoeders kwartierstaten weten te maken. Deze zijn bedoeld als leidraad voor verder onderzoek. Één van de problemen waar ik tegen aan stuitte was de naamgeving van de personen. Soms stonden zij bekend met een bijnaam, dan weer met een patroniem, of naar het huis waarin zij woonden. In ieder geval kunnen zij geïdentificeerd worden op basis van hun overlijdensdatum.

A: De voorouders van Schönle Abraham Grotwohl, echtgenote van Abraham Levi Schwelm

1. Schönle Abraham Grotwohl, begraven te Frankfurt am Main op 5 oktober 1628. Zij is gehuwd met Abraham Levi Schwelm, begraven te Frankfurt op 11 december 1633, zoon van Levi David Schwelm.

2. Abraham Grotwohl, zur roten Rose, beroofd en vermoord in 1597, waarna te Frankfurt am Main begraven. Hij is gehuwd ca. 1585 met
3. Fogele Abraham Dürrwangen, begraven te Frankfurt am Main ca. 1610.

4. Samuel Grotwohl-Hase, zur Goldene Krone, begraven te Frankfurt am Main op 13 oktober 1571. Hij is gehuwd met
5. Scheinchen.
6. Aberlin Dürrwangen, zur roten Rose, begraven te Frankfurt am Main rond 1602. Hij is gehuwd met
7. Golde, dochter van Meir zur roten Rose.

8. Salomon zum Buchsbaum, z. Hasen, begraven te Frankfurt am Main op 13 januari 1559. Hij is gehuwd met
9. Gutlin SeGal (ca. 1549)
12. Semmel z. Buchsbaum BerSegal, begraven te Frankfurt am Main rond 1550. Rond 1540 woonachtig te Dürrwangen. De naam van zijn vrouw is onbekend.
14. Meir aus Worms zur roten Rose, begraven te Frankfurt am Main op 22 juli 1540. Hij is gehuwd met
15. Gutlin Gumprecht, begraven te Frankfurt ca. 1549.

16. = 14
17. = 15
18. Beer (Issachar) SeGal, geboren in Nürnberg, begraven te Frankfurt am Main op 13 december 1557. Hij is gehuwd ca. 1506 met
19. Gelchen Herts Stangen, zum Buchsbaum, begraven te Frankfurt am Main rond 1520.
24 = 18
25 = 19
28 .Abraham zu Worms, gehuwd met
29. Golde z. Weissen Rose, begraven te Frankfurt am Main rond 1517. Hieruit:
30. Gumprecht zur roten Rose, begraven te Frankurt am Main rond 1507. Hij is gehuwd met
31. Fraje zur roten Rose, begraven te Frankfurt am Main rond 1516.

36. Majer aus Nürnberg, overleden te Frankfurt am Main rond 1500. Hij is gehuwd ca. 1467 met
37. Gutlin zum Buchsbaum, uit Nürnberg, begraven te Frankfurt am Main rond 1516.
38. Herts Stangen,  zum Gelnhausen (1548)
56. Feibisch aus Worms
62. Schlomo Worms,  zu Nürnberg, gehuwd met
63. [Freye] Zeligman Zak,  zu Nürnberg (ca. 1497). Haar voorouders zijn bekend.

72. Joël SeGal, [zu Nürnberg].
74. Simmel Jacob Eppstein SeGal, zum Buchsbaum, begraven te Frankfurt am Main op 10 oktober 1486. Hij is gehuwd met
75. Bejle, overleden ca. 1456.

148 Jacob Nathan aus Eppstein SeGal, z. Storch, zum Buchsbaum, begraven te Frankfurt am Main op 23 oktober 1438. Hij is gehuwd met
149 Hawa Abraham, begraven te Frankfurt am Main ca. 1460.

296 Nathan SeGal.
298 Abraham zur Brückenau, begraven te Frankfurt am Main ca. 1399. Hij is gehuwd met
299 Gutlin aus Eppstein, begraven te Frankfurt am Main rond 1411.

596 Kalman von Mainz, uit Mainz, begraven te Frankfurt am Main in 1391. 


B: De voorouders van Hindle David Wohl, echtgenote van Levi David Schwelm


1. Hindle David Wohl, begraven te Frankfurt am Main op 16 februari 1668.

2. David Mordechai Wohl, zum weissen Schwan, begraven te Frankfurt am Main op 18 november 1660. Hij is gehuwd met
3. Sorle Jehuda aus Worms, begraven te Frankfurt am Main op maart 1666.

4. Mordechai Levi Wohl, zum weissen Schwan, begraven te Frankfurt am Main ca. 1624. Hij is gehuwd met
5. Telzchen Jacob Bloch, begraven te Frankfurt am Main op 29 december 1637.
6. Jehuda aus Worms.

8. Levi Wohl aus Tannhausen, begraven te Frankfurt am Main in 1595. Hij is gehuwd met
9. Rechle Jacob, zum weissen Schwan, begraven te Frankfurt am Main op 12 januari 1625.
10. Jacob Bloch aus Bruchsal, begraven te Frankfurt am Main ca. 1610.


C: De voorouders van Binlen Bendit Worms, eerste echtgenote van David Levi Schwelm

1. Binlen Bendit Worms, begraven te Frankfurt am Main op 6 april 1717.

2. Bendit Wolf Worms, begraven te Frankfurt am Main op 27 april 1671, gehuwd met
3. Reitzche Moses Friedberg, begraven te Frankfurt am Main op 21 november 1696.

4. Wolf Amschel Worms, z. Hirsch, begraven te Frankfurt am Main op 3 november 1671. Hij is gehuwd met
5. Schönlin Bendit Aschaffenburg, begraven te Frankfurt am Main op 3 september 1625.
6. Moses Meyer Friedberg-Schnapper, z. Krachbein, begraven te Frankfurt am Main op 19 juli 1662. Hij is tweemaal gehuwd, wie de moeder is van Reitszche moet nog onderzocht worden.
Hij is gehuwd (1) in 1620 met Bejle Moses Weil, begraven te Frankfurt am Main op 26 september 1637.
Hij is gehuwd (2) met haar zuster Merle Moses Weil, begraven te Frankfurt am Main op 24 oktober 1682.

8. Amschel Wolf Worms, z. Fuchs, begraven te Frankfurt am Main op 18 maart 1635. Hij is gehuwd met
9. Hawwe Jitschak, begraven te Frankfurt am Main op 1 oktober 1635.
10. Bendit zu Aschaffenburg, gehuwd met
11. ... Lemle Burgau.
12. Meyer Moses Wetzlar-Friedberg-Schnapper, uit Friedberg, begraven te Frankfurt am Main op 22 juni 1627. Hij is gehuwd met
13. Jidlin Zeligman, begraven te Frankfurt am Main op 7 december 1632.
14  Moses Weil z. Paradies, uit Weil, begraven te Frankfurt am Main op 15 juni 1632. Hij is gehuwd met
15 Mihlin Moses, begraven te Frankfurt am Main op 23 januari 1632.

16. Wolf Amschel Oppenheim-Worms, zum goldenen Schwert, begraven te Frankfurt am Main op 12 januari 1623, gehuwd met
17. Hindlen, begraven te Frankfurt am Main op 23 februari 1633.
22. Lemlin Uri Bacharach zu Burgau.
24. Moses Jom-Tov Wetzlar-Friedberg, uit Friedberg, begraven ca. 1597.
26. Zeligman zum schwarzen Löwen, begraven te Frankfurt am Main rond 1619. Hij is gehuwd met
27. Bejle.
30. Moses Abraham Ilmenau z Paradies, begraven te Frankfurt am Main op 12 mei 1608. Hij is gehuwd met
31. Besle, begraven te Frankfurt am Main op 23 januari 1632.

32. Amschel Levi Oppenheim, begraven te Frankfurt am Main op 12 augustus 1573. Hij is gehuwd met
33. Rozlen Amschel Kats, begraven te Frankfurt am Main op 21 april 1573.
60. Abraham Pinhas z. Paradies, uit Ilmenau, overleden in juni 1573. Hij is gehuwd met
61. Mihal Isserle Auerbach, begraven te Frankfurt am Main op 10 mei 1582.

64. Levi Oppenheim, zum Riesen in Worms, overleden in 1572/3. Gehuwd met
65. Sorle, overleden in 1580.
66.  Amschel Simon z. Storch, Kats, begraven te Frankfurt am Main op 3 maart 1586. Hij is gehuwd met
67. Judlin Wolf Auerbach, begraven te Frankfurt am Main op 31 mei 1562.
122. Isserle Simon Auerbach z. Bär, overleden 1573/4. Hij is gehuwd met
123. Sorle Haim Kats, begraven te Frankfurt am Main op 22 maart 1555.

132. Simon z. Storch Kats, begraven ca. 1542.
133. Brenlin, begraven ca. 1561.
134. Wolf Auerbach, (Simon) ca. 1547. Aus Schwabach.
135. Gutrat.
244 = 134 (Wolf Auerbach)
245 = 135 (Gutrat)
246 Haim b Herts Kats z. Bär, uit Friedberg, begraven te Frankfurt am Main op 4 januari 1540. Hij is gehuwd met
247 Endle/Gutle Feibisch Worms.

496 Feibisch aus Worms


D: De voorouders van Schönle Moses Worms, tweede echtgenote van David Levi Schwelm

1. Schönle Moses Worms, begraven te Frankfurt am Main op 6 januari 1776. 

2. Moses Bendit Worms, z. Knoblauch, begraven te Frankfurt am Main op 29 juli 1729, gehuwd met
3. Sorle Jitschak Ulf, begraven te Frankfurt am Main op 19 augustus 1740.

4-5: Bendit Wolf Worms x Reitzche Moses Friedberg (zie kwartierstaat C).
6. Jitschak Moses Ulf, begraven te Frankfurt am Main op 6 mei 1674. Hij is gehuwd met
7. Kreinle Todres Oppenheim, begraven te Frankfurt am Main op 28 april 1707.

12. Moses Jitschak Ulf, begraven te Frankfurt am Main op 30 september 1675. Hij is gehuwd ca. 1634 met
13. Blum David Kallstadt kats, begraven te Frankfurt am Main op 6 april 1677.
14. Todres Levi Oppenheim, begraven te Frankfurt am Main op 18 september 1697. Hij is gehuwd met
15. Schonchen Samuel Hase, begraven te Frankfurt am Main op 19 januari 1650.

24. Jitschak zu Ulf.
26. David Kallstadt kats.
28. Levi Moses Oppenheim, begraven te Frankfurt am Main op 7 april 1655. Gehuwd met
29. Frummet Abraham Ballin, aus Worms, begraven te Frankfurt am Main op 26 januari 1649.
30. Samuel Beer Grotwohl-Hase, begraven te Frankfurt am Main op 16 oktober 1656, gehuwd met
31. Serlin Moses Oppenheim, begraven te Frankfurt am Main op 1 maart 1633.

56. Moses Levi Oppenheim, begraven te Frankfurt am Main op 12 maart 1626. Hij is gehuwd met
57. ... Gumpricht Friedberg, dochter Gumpricht (21-10-1569).
58. Abraham Lezer Ballin, (Worms), voorouders bekend. Hij is gehuwd met
59. Gutrat Eliezer Worms, (Worms).
60. Beer Samuel Grotwohl-Hase, begraven te Frankfurt am Main op 22 januari 1628. Gehuwd met
61. Merle, begraven op 22 maart 1632.
62/63 = 56/57.

112. Levi Oppenheim, gehuwd met
113. Sorle.
120/1. Samuel Grotwohl-Hase x Scheinchen. (zie kwartierstaat A).

woensdag 24 juni 2015

De oorsprong van de voornaam "Florent" in mijn familie

Mijn tweede voornaam is Florent. Dit is een rechtstreekse vernoeming naar mijn bet-betovergrootvader Jhr. Henri Florent Leyssius (1860-1920), die de naam weer van zijn vader Jhr. Florent Emile Leyssius (1817-1876) kreeg. De naam komt veelvuldig voor onder diens afstammelingen Hij is niet vernoemd naar een direct familielid. Zijn voornamen lijken afkomstig te zijn uit de Noord-Franse familie Prisse.
Een lid hiervan, Adrien Florent Prisse (1751-1821), was gehuwd met Anna Maria Nahuys, een tante van Florents moeder Anna Wilhelmina Testas.
Dat er banden met de familie Prisse bestonden, blijkt ook uit het feit dat Florents neef Willem de Famars Testas, de oriëntalistische kunstschilder, met zijn achterneef Florent Prisse, die tevens familie was van de egyptoloog Emile Prisse d'Avesnes, door het Midden-Oosten was gereisd.

De naam Florent is dus afkomstig uit Noord-Frankrijk, maar hoe ver terug kunnen we hem traceren?
Adrien Florent Prisse lijkt zijn naam te hebben gekregen van zijn grootmoeder Marie Florence Mercier (*1695 Avesnes), en zij weer van haar moeder Florence Delfosse. Zover kunnen we de naam traceren.

Enkele overwegingen

De volgende zaken zouden gerealiseerd moeten worden:

- In de kwartierstaat elk ouderpaar uitbreiden met hun gehele gezin.
- Toevoegen van bronnen.

Dit vergt echter een zeer grote hoeveelheid tijd, en betreffende de bronnen: hoe secuur moet ik gaan? Veel zaken zijn zo te vinden wanneer men het googlet, en zo kan men zelf afwegen of de bron OK is of niet.

Blogger is ook niet een heel fijne methode om nummering aan te brengen, bijvoorbeeld bij het toevoegen van kinderen aan ouderparen; er is vaak naar mijn smaak een te grote tussenruimte, waardoor het overzicht enigszins verloren gaat. Ik zal dus even moeten kijken of ik in staat ben wat aan de html te doen. Het liefst zou ik bijvoorbeeld ook portretten toevoegen bij hen waarvan een afbeelding bestaat, maar in dit medium verspringt de tekst dan weer om de zoveel tijd etc. Ik gebruik dit medium echter omdat het eenvoudig is zaken up te loaden, en omdat het geen geld kost.

Doel: zoveel mogelijk informatie weergeven op een zo simpele en overzichtelijk mogelijke manier.
Ik hoop dat ik op zo'n manier bijdraag aan het openstellen van het verleden dat nog altijd verbonden is met ons huidige mensen.

vrijdag 29 mei 2015

Het verloop van een kwartierstaat

Laatst heb ik eens beter gekeken naar mijn kwartierstaat, maar dan eens niet naar de personen specifiek, maar naar hoeveel mij eigenlijk bekend is, en hoe de kwartierstaat terug de tijd in loopt.
De eerste twintig bekende generaties heb ik geteld hoeveel mensen er per generatie gevonden zijn.
Er is veel bekend, maar ook heel weinig.

Gedurende de generaties neemt het aantal bekende voorouders af. Dit kan zijn om verschillende redenen:
- een ongehuwd moeder die een kind krijgt zonder de vader te erkennen; deze vader is nooit terug te vinden, en dus blijven vele kwartieren leeg.
- een koloniaal die kinderen verwekt bij een "inlandse vrouw"; over het algemeen zijn zij met hun voorouders niet terug te vinden in enigerlei register. Of er inlandse registers bestaan, is mij onbekend, maar indien zij bestaan, zullen ze nogal ontoegankelijk zijn.
- de persoon is onduidelijk in het vermelden van zijn afkomstplaats; voornamelijk in trouwregisters van vóór 1811 is het een belangrijke aanwijzing om op verder te zoeken als de persoon zijn plaats van afkomst vermeldt. Zodra hij dit nalaat (zoals vaak in katholieke registers), en hij komt van buiten de huwelijksplaats, zoek je je een slag in de rondte om de afkomst te achterhalen.
- de persoon is afkomstig uit een plaats waarvan de registers zijn verdwenen of nog niet zijn begonnen. Dit is een belangrijke reden dat veel voorouders niet gevonden kunnen worden; er zijn simpelweg geen primaire bronnen waar zij in vermeld kunnen staan.

Zo lopen er elke generatie wel takken dood. In de elfde generatie, bestaande uit mensen geboren rond 1690, is mij bijna de helft van de mensen niet bekend. en dit aantal daalt daarna snel, totdat in generatie veertien (mensen geboren ca. 1600), hooguit één op de tien mensen bekend is.
Deze getallen zijn natuurlijk niet compleet, omdat herhaaldelijk mensen dubbel voorkomen in de kwartierstaat; dit zal ook het geval zijn tussen de mensen die ik nog niet ken, maar het is moeilijk hier schattingen over te maken, vooral ook omdat er zoveel verschillende soorten groepen voorouders zijn, en elke groep zijn eigen dynamiek kent.
Het verbaast mij dan toch; minder dan de helft van de voorouders bekend in de Gouden Eeuw.
Onderstaande grafieken laten zien wat er gebeurt; de linkergrafiek laat het totaal aantal mogelijke voorouders zien, en dit aantal zou aan het eind van de grafiek zeker zestigduizend moeten bedragen. Het aantal gevonden voorouders daalt echter zo vanaf generatie twaalf (midden 17e eeuw). De rechtergrafiek laat het percentage gevonden voorouders van het totaal zien.

1. Aantal gevonden voorouders en totaal aantal voorouders wanneer we terug de tijd in gaan.
2. Percentage gevonden voorouders van het totaal aantal mogelijke voorouders.


In ieder geval, vanaf 1750 verder terug tot 1600 daalt de kans om iemands ouders te vinden van "vrijwel zeker" tot minder dan de helft. De eerste voorouders die dan verdwijnen uit de kwartierstaat zijn zij die voornamelijk uit de primaire bronnen bekend zijn: boeren en arbeiders. Gaan we verder terug, dan verliezen we ook de middenstand, enkele nieuwere koopmansfamilies, en zodra we bij generatie twintig aankomen (mensen geboren zo tussen 1370 en 1470), waar minder dan één procent van alle voorouders bekend is, blijven de goed gedocumenteerde voorouders over: oude koopliedenfamilies, rijkere boeren die vermeld staan in leenregisters, oude burgerij, en adellijke families. Let wel, dit geldt voor deze kwartierstaat. Je moet net wel geluk hebben om hierbij uit te komen.

Hoe ver kunnen we dan terug? Nou, toch zeker véél verder dan generatie twintig, wanneer je geluk hebt; immers, er zijn veel gegevens bekend van mensen geboren vóór 1400. Veel rijke burgerfamilies gaan ver terug, maar verder dan 1200 gaan ze vaak niet; we hebben het hier dan over bestuurlijke families in steden, kooplieden van bijvoorbeeld de Hanze, of bankiersfamilies. Dat is ook niet vreemd, want juist rond deze tijd begonnen steden flink te groeien. De enige voorouders die rond die tijd overblijven is dan de adel, zowel laag als hoog mits gevonden.

Het jaar 1000 vormt dan weer een nieuwe barrière; de meeste adellijke families, hoe oud ook, gaan echt niet verder terug dan hier. Alleen sommige grafelijke en koninklijke families - die we vrijwel zeker tegenkomen, vanwege de vele onderlinge huwelijken - gaan verder terug, maar meestal niet veel verder. Voornamelijk de Frankische, Spaanse en Anglosaksische adel kunnen ver terug gaan. Het bekende aantal voorouders, hoewel in percentage elke generatie afnemend, kan in absoluut aantal zelfs steeds toenemen gedurende deze generaties, omdat van deze goed opgetekende groepen de kans op het vinden van een ouderpaar vaak boven de 50 procent ligt.

Vóór de Frankische tijd, dus vóór 700 wordt het donker. Enkele lijnen zijn terug te leiden tot misschien 500, maar dan volgt een echte grens. Er zijn aanwijzingen dat de Byzantijnse adel afstamt van Hellenistische families, dat de Frankische adel banden had met de Gallo-Romeinse; dit zouden de poorten naar de oudheid kunnen zijn, maar men kan zelfs niet eens bewijzen dat Karel de Grote afstamt van de Merovingen. De donkere tijden zijn echt donker.

Ten slotte, het aantal te vinden voorouders zal voor toekomstige generaties toenemen; zij zullen twee kwartierstaten van huidige personen in zich hebben en zo groeit ook de kans dat zij verder - maar niet verder dan mogelijk - terug kunnen gaan in de tijd.

vrijdag 1 mei 2015

Genealogie: Sermes

De familie Sermes is afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden. De stamouders zijn naar Keulen gekomen, waar vele protestanten hun heil zochten. Hierna kwamen zij naar Amsterdam. Veel leden vervulden een medisch beroep.

I. Pieter Sermes, (Sermens?), gehuwd met Mayken Daniels [Huywaert]. Hieruit:
1. Pieter Pietersz Sermes, II-a
2. David Sermes, gedoopt te Keulen op 14 mei 1594 (get. Salomon Six, David de Cousenaer, jonckvrouwe Joanna de Varemes, wed. jr. Anthoine de Traas).
3. Anna Sermes, gedoopt te Keulen op 12 juni 1598 (get. Jacques la Pere, Anna van den Eynde, geh. Michiel Bouchault, mevr. Daniel Formault).
4. Luytgen Sermes, gedoopt te Keulen op 16 januari 1602 (get. Charles Perquelet, Maria geh. Christiaen Quintgens, Catharina Adams).
5. Catharina (Cathalijntje) Pieters Sermes, geboren te Keulen. Zij is gehuwd te Amsterdam op 16 december 1637 met Jan Joriaens Swijnskop, weduwnaar van Susanna Alberts.
6. Jacob Sermes, geboren te Amsterdam in 1608.
7. Jan Pietersz Sermes, II-b

II-a Pieter Pietersz Sermes, lakenwerker, geboren te Keulen in 1593. Hij is gehuwd te Amsterdam op 25 april 1615 met Swaentje Hermans, geboren te Blokzijl in 1591. Hieruit:
1. Maijke Sermes, gedoopt te Amstedam op 14 februari 1617 (get. Philip Lamoen).
2. Pieter Sermes, gedoopt te Amsterdam op 8 september 1620 (get. Maijken Huttij).
3. Elijsabeth Sermes, gedoopt te Amsterdam op 14 november 1621 (get. Jan Jurriaens Swijnskop, Pietertje Sijvertsdr.).
4. Jacob Sermes, gedoopt te Amsterdam op 11 december 1629 (get. Annetje Pieters).

II-b Jan Pietersz Sermes (Cermis), geboren te Amsterdam in 1609, begraven aldaar op 27 februari 1677. Hij is gehuwd te Amsterdam op 19 mei 1638 met Geertje Gerrits, geboren te Amsterdam in 1617, bij huwelijk geassisteerd met moeder Grietie Gerrits.
1. Pieter Sermes, winkelier, gedoopt te Amsterdam op 8 maart 1639 (get. Arent Cornelisz), begraven aldaar op 21 augustus 1681. Hij is gehuwd (1) te Amsterdam op 5 december 1670 met Cornelia Soomer, geboren te Amsterdam in 1644, begraven aldaar op 24 mei 1675, dochter van en van Hilletje Willems. Hij is gehuwd (2) te Amsterdam op 27 juni 1677 met Maria de Graaff.
2. Gerrit Sermes, gedoopt te Amsterdam op 1 augustus 1641 (get. Cornelis Gerritsz, Jacob Vlack, Anneken Sermes, Cathalijntje Sermes).
3. Maria Sermes, gedoopt te Amsterdam op 16 april 1644. Zij is gehuwd te Amsterdam op 24 februari 1662 met Ds. Johannes Vlak, predikant, gedoopt te Amsterdam op 26 november 1634, zoon van  Mr. Dirk Vlack en van Cornelia de Wijck.
4. Anna Sermes, gedoopt te Amsterdam op 30 mei 1646 (get. Jan Swijnskop, Anna Pieters Sermes, Geertruijd Vlacks).
5. Margaretha Sermes, gedoopt te Amsterdam op 26 januari 1649. Zij is gehuwd te Amsterdam op 18 juli 1670 met Simon Gales.
6. Geertien Sermes, gedoopt te Amsterdam op 27 november 1650.
7. Catharina Sermes, gedoopt te Amsterdam op 2 januari 1652 (get. Cathalijn Sermes). Zij is gehuwd (1) te Amsterdam op 9 december 1672 met Dames Abramsz van Schalckwijck. Zij is gehuwd (2) te Amsterdam op 28 juli 1679 met Hantke Gales.
8. Gerrit Sermes, III
9. Rijmerigh Sermes, gedoopt te Amsterdam op 19 januari 1656 (get. Hendrick Schut, Hester Vlack).
10. Rijmerighje Sermes, gedoopt te Amsterdam op 16 oktober 1657.

III Gerard Sermes, gedoopt te Amsterdam op 18 januari 1654. Hij is gehuwd te Amsterdam op 14 maart 1685 met Femmetje Schoonhoven, weduwe van Andries Waateringh, dochter van Harmen Schoonhoven en van Aefje Pruijs:
1. Jan Sermes, IV
2. Eva Sermes, gedoopt te Amsterdam op 2 januari 1688, begraven aldaar op 8 oktober 1691.
3. Harmanus Sermes, koopman in verfwaren, gedoopt te Amsterdam op 17 mei 1690, overleden in Azië in 1735. Hij is gehuwd te Amsterdam op 11 augustus 1730 met Isabella Schoonhoven. Zij huwt (2) te Amsterdam op 18 april 1738 met Theodorus Wolterbeek.
4. Simon Sermes, arts, gedoopt te Amsterdam op 17 augustus 1692.
5. Coenraed Sermes, gedoopt te Amsterdam op 22 juli 1695.

IV. Jan Sermes, chirurgijn, gedoopt te Amsterdam op 17 februari 1686. Hij is gehuwd te Amsterdam op 29 december 1718 met Maria Verhoeven. Hieruit:
1. Femme Maria Sermes, gedoopt te Amsterdam op 5 mei 1723, begraven te Utrecht op 15 september 1744.
2. Gerrit Gilles Sermes, gedoopt te Utrecht op 18 juli 1730.

De volgende gezinnen, die uit Amsterdam zeggen te komen, zijn geattesteerd te Batavia, en betreft waarschijnlijk twee broeders die twee zusters huwen. Wanneer zij broeders zijn, zullen zij zoons zijn van een Jacob Sermes (geb. 1629, zoon van II-a, of geb. 1608, zoon van I).

Pieter Jacobsz Sermes, ziekentrooster, vertrekt met het schip "Grotebroek" naar Batavia, "kranckbesoeker" op het fort te Batavia, uit Amsterdam, huwt te Batavia met  Elisabeth Rossenraet
1. Jacobus Sermes, gedoopt te Batavia op 29 december 1675.
2. Maria Sermes, gedoopt te Batavia op 29 september 1680.

Johannes Sermes, uit Amsterdam,  vertrokken naar Batavia, gehuwd met Catharina Rossenraet, gedoopt te Batavia op 3 september 1662, dochter van Maurits Rossenraet en van Maria Leenderts Maessluijs.
1. Dina Sermes, gedoopt te Batavia op 16 februari 1679 (get. Maurits Rossenraet, Maria Leenderts).
2. Helena Sermes, gedoopt te Batavia op 15 augustus 1680 (get. Jan Hercules, Martinus van Ingen, Helena de Bitter, Helena van der Hoeven). Zij is gehuwd met Hugo Percx (Perix).
3. Anna Sermes, gedoopt te Batavia op 4 november 1683 (get. Christiaan de Jong, Helena de Bitter).
4. Catharina Sermes, gedoopt te Batavia op 1 november 1684 (get. Hendrick Dijckman, Sara Broeve).
5. Petronella Sermes, gedoopt te Batavia op 29 januari 1692 (get. Dirck Thomasz, Catharina Beeres). Zij is gehuwd met Willem Sweers, gedoopt te Amsterdam op 11 april 1685, zoon van Willem Sweers en van Martijntje de Later.
6. Pieter Sermes, gedoopt te Batavia op 11 juli 1694  (get. Gilles Maljé, Elisabeth Rossenraet).
7. Catharina Sermes, gedoopt te Batavia op 26 januari 1698 (get. Jacob Oldenvlied, Helena Sermes).
8. Maria Sermes, gedoopt te Batavia op 7 december 1700 (get. Hendrik Meijer, Dirkje Bruijn).