zaterdag 27 december 2014

Wil de juiste Peterke opstaan? Van Lith deel 2

In de vorige post concludeerde ik dat de identiteit van Peterke van Lith zo goed als vastgesteld was. Nu gaan we verder met het verhaal van haar moeder, Johanna Stellaard. Bij haar huwelijk met Jan van Lith te Tricht in 1775 vermeldt zij afkomstig te zijn uit Den Haag. Na haar gezin gehad te hebben in Wadenoijen, vertrekt zij op een gegeven moment weer terug naar Den Haag, waar zij overlijdt in 1835, 83 jaar oud. Haar geboorte moet dus ca. 1752 geweest zijn.

Wanneer we de namen van haar kinderen bekijken, valt op dat de eerste dochter "Sijke" heet, en tevens de tweede zoon "Sijmen". Dit zijn geen Van Lith-namen, en moeten dus van haar kant uit komen. In de buurt vinden we een Martinus Stellaard, (ca. 1757-1817), die meerdere malen duidelijk maakt dat hij een onechte zoon is van Sijke Stellaard. Omdat ik geen enkele "Sijmen Stellaard" gevonden heb, ga ik er vanuit dat ook Johanna een onechte dochter is van Sijke Stellaard. Haar tweede zoon heeft zij dan naar haar moeder genoemd ("Sijmen" als gelijkende mannelijke vorm van "Sijke"). Sijke Stellaard krijgt tevens in Tricht nog twee zoons Jan en Fop Wouterse bij Ocker van Vulpen. Ocker is geboren te Beesd in 1711 als zoon van Jan Jacobse van Vulpen en Aaltje Ockers van der Pijll. Het lijkt erop dat Ocker niet de vader is van Johanna Stellaard, omdat die eerder geboren is dan alle andere kinderen en bovendien in Den Haag. Of hij de vader is van Martinus kan ik niet zeggen, omdat ik de doop van Martinus niet heb kunnen traceren in Tricht, waar Sijke woonde, of de direct omliggende dorpen.

Uit verscheidene gegevens haal ik tenslotte dat Sijke Stellaard geboren is in Oosterwijk, bij Leerdam, in 1730, als dochter van Fop Wouterse Stellaard en Annigje Ariense Kleijn. Zij overlijdt te Tricht in 1805.

De vraag is dus of we Johanna's doop kunnen vinden in Den Haag. In de periode 1750-1756 heb ik maar één doop kunnen vinden die in de buurt komt. Op 8 oktober 1752 laat Sijke (hier Sijtje genoemd) een dochter dopen, die zij buitenechtelijk verkregen heeft, en geeft haar de naam "Stefana". Als vader wijst zij hierbij aan Stefanus Rietmulder. Blijkens de priegelige tekst die in de kantlijn geschreven staat is hij langs het hof geweest en heeft hij onder ede zijn naam laten zuiveren, vermoedelijk door te zeggen dat hij niet de vader is of kan zijn. Zijn naam is dan ook doorgekrast in het register.

Een zeer vreemd verhaal. Johanna haar doop vinden we niet op de juiste tijd in de juiste plaats, maar in plaats daarvan is een "Stefana" gedoopt. Van deze Stefana is verder geen enkel spoor meer te vinden. Nu lijkt het een zeer grote stap te zeggen dat Johanna dezelfde persoon is als gedoopte Stefana, maar wanneer je erover nadenkt, is dit niet vreemd: de datum klopt, de plaats - waar Sijke Stellaard eigenlijk niets te zoeken had, en na 1755 niet meer woonde - de moeder klopt, alleen de naam niet.

Ik denk dat het volgende gebeurd is: Sijke Stellaard werd door Stefanus Rietmulder, een twintig jaar oudere veilingmeester, en later een notaris, bezwangerd, vermoedelijk als zijn werkster. Zij kreeg het kind, en vernoemde het zelfs naar hem. Hij kon dit niet gebruiken, en in zijn positie, die significant hoger op de maatschappelijke ladder stond dan Sijke, en ontkende dat het zijn kind was. Sijke had verder niet zoveel in te brengen. Om echt volledig te voorkomen dat hij geassocieerd zou worden met het kind, denk ik dat zij niet verder door het leven is gegaan met haar opvallende voornaam Stefana, maar als Johanna Stellaard, de moeder van Peterke van Lith.

Of Stefanus daadwerkelijk de vader is, weten we dus niet: hij ontkent tenslotte dat hij het is. Het kan zijn dat Sijke Stellaard zomaar een man heeft opgegeven, maar waarom zou ze dan het kind per se naar hem vernoemen? Omdat zij zijn naam heeft opgegeven zal ik zijn voorouders vermelden in de kwartierstaat, maar dus wel onder voorbehoud.

zaterdag 20 december 2014

Wil de juiste Peterke opstaan? Van Lith deel 1

Mijn rechtstreekse voorvader Martinus van der Heijden (1808-1879) was gehuwd met Trijneke van Lith, gedoopt te Wadenoijen in 1806 als de buitenechtelijke dochter van Peterke van Lith.

Het is een hoofdpijndossier om vast te stellen wie nu precies Peterke van Lith was. In het dorp Wadenoijen, waarvan ik aanneem dat genoemde Peterke vandaan kwam, waren er namelijk vijf naamsgenoten die de moeder zouden kunnen zijn van Trijneke. Dit zijn de volgende:

1. gedoopt te Wadenoijen op 24 april 1763, dochter van Jan Leenderts van Lith en van Trijneke de Heus.
2. gedoopt te Wadenoijen op 29 april 1772, dochter van Leendert van Lith en van Wijntje van Oort.
3. gedoopt te Wadenoijen op 26 december 1774, dochter van Frans van Lith en van Rijntje van Thuil.
4. gedoopt te Wadenoijen op 28 maart 1779, dochter van Jan van Lith en van Johanna Stellaard.
5. gedoopt te Wadenoijen op 18 april 1779, dochter van Geurt van Lith en van Teuntje van Thuil.

Nadere beschouwing levert op dat drie Peterkes niet de moeder kunnen zijn van Trijneke, omdat die reeds gehuwd waren:
1. Peterke van Lith, gehuwd op 1 maart 1805 met Christiaan de Heus. Zij overlijdt te Wadenoijen op 28 maart 1837, 75 jaar oud. Zij moet dus geboren zijn in 1762, en is vermoedelijk nummer 1.
3. Peterke van Lith, gehuwd vóór 1802 met Aalbert van Driel, later met Jan van Oort. Zij overlijdt te Geldermalsen op 7 september 1831, 56 jaar oud. Op grond van de leeftijd en de namen van haar kinderen is zij nummer 3.
5. Peterke van Lith, gehuwd op 30 juni 1805 met Hendrik van Ommeren. Opvallend is dat zij in 1802, dus voor het huwelijk reeds een dochter Teuntje krijgt, waarvan Hendrik beweert de vader te zijn.

Hierdoor blijven nummer 2 en nummer 4 over.

Op 24 december 1836 overlijdt de Peterke van Lith, van wie ik vermoed dat zij de moeder is van Trijneke. Dit omdat het overlijden wordt aangegeven door Martinus van der Heijden, Peterkes schoonzoon (hoewel hij als nabuur op de akte wordt beschreven). Hij beweert echter dat Peterke 74 jaar was bij het overlijden. Dit is moeilijk, want dan zou zij geboren moeten zijn in 1762, evenals haar naamgenoot die met Christiaan de Heus gehuwd was. Is zij dan toch nummer 1 of niet?

Misschien dat we meer informatie kunnen vinden op basis van een andere buiten het huwelijk geboren Van Lith kunnen vinden. In 1799 laat wederom te Wadenoijen een Peterke van Lith een kind dopen, Jan van Lith. Getuige is hierbij Anneke van Lith. Het overlijden van Jan van Lith op 15 juni 1820 wordt aangegeven door zijn oom Herbert van Lith en zijn neef Willem van Lith. Zijn moeder was dus de zus van Herbert en de tante van Willem. Als we aannemen dat getuige bij de doop Anneke haar zus was, moet nummer 1 de moeder zijn van Jan: de dochter van Jan van Lith en Trijneke de Heus, die waarschijnlijk later zelf met Christiaan de Heus huwde, óf later moeder werd van Trijneke van Lith. Een argument voor dit laatste is de voornaam van Trijneke, die dan vernoemd zou zijn naar een grootmoeder, maar dan zouden we wel moeten bewijzen dat Trijneke en Jan broer en zus waren. Aangezien Jan vroeg overlijdt en niet huwt, en Trijneke bij diens overlijden minderjarig is, kan ik nergens een bron vinden waaruit dat blijkt.
Het is nu in ieder geval duidelijk wie de moeder is van deze buitenechtelijke Jan van Lith.

Trijnekes doopgetuige Katrijntje Kerkhof levert ook geen verdere informatie, behalve dat zij enkele jaren eerder zelf een buitenechtelijke dochter liet dopen en wellicht een buurvrouw of vriendin was van de moeder.

Het probleem blijft echter bestaan: het kan niet zo zijn dat twee Peterke van Lith's geboren zijn in 1762. Één van de aangevers moet zich vergist hebben in de leeftijd.

Laten we weer kijken naar het echtpaar Christiaan de Heus en Peterke van Lith. Als zij nummer 1 is, dan hebben we hoogstwaarschijnlijk te maken met een neef/nicht-huwelijk, aangezien zijn vader Jacob de Heus en haar moeder Trijneke de Heus broer en zus zijn. Dit vergroot de kans dat zij elkaar dus goed kenden, hoewel het natuurlijk wel een klein dorp was. Identificeren wij haar dan toch met nummer 1, dan blijven wederom nummer 2 en nummer 4 over.

We moeten op zoek naar meer aanwijzingen. Trijneke zelf krijgt ook een zoon vóór haar huwelijk, namelijk Jan van Lith. Zijn twee zonen noemt hij Martinus, naar zijn stiefvader, en Simon. Die naam is merkwaardig. In de familie van zijn vrouw komt die naam geenszins voor. De enige Simon die hijzelf goed gekend zou kunnen hebben is Simon (of Sijmen) van Lith, een broeder van nummer 4. Als nummer 4 de juiste Peterke is, dan is Simon van Lith een oudoom van Jan van Lith. Hij kan heel goed deze vernoemd hebben.

Met de nodige twijfel concludeer ik dan tenslotte dat Trijneke van Lith haar moeder Peterke van Lith te Wadenoijen is geboren in 1779 en dochter is van Jan van Lith en Johanna Stellaard.


In deel twee ga ik op zoek naar de voorouders van Johanna Stellaard. 

woensdag 26 november 2014

Van der Heijden in de Betuwe

Het onderzoek naar de oorsprong van mijn eigen familie Van der Heijden blijft lastig. Het lijkt erop dat in de Betuwe verschillende families Van der Heijden gewoond hebben. De volgende families heb ik op een rij weten te zetten:

I. Van der Heijden, Zennewijnen vanaf ca. 1700. Deze familie is mijn eigen familie met als stamouderpaar Jan van der Heijden x Maria van der Burgh. Hun afstammelingen wonen in de Tielerwaard, het Land van Altena en de Randstad.

II. Van der Heijden, Zoelen, vanaf ca. 1600. Deze familie is een grotere familie als stamvader Thijs Ottensz. De familie is ook terug te vinden in velerlei streken, maar de kern is het gebied rond Zoelen, en de Betuwe, meer stroomopwaarts dan familie I. Er lijkt geen verwantschap te zijn tussen beide families.

III. Van der Heijden, Meerkerk: vanaf late 17e eeuw: van oorsprong Brabants, vooral in Alblasserwaard, gebied rond Gorinchem. Niet verwant aan bovenste twee.

IV. Van der Heijden, Passewaaij, vanaf ca. 1675. Twee broers, Gerrit en Hermen Claesz van der Heijden stichtten deze familie, die reeds is uitgestorven. Mogelijk verwant aan I, want Passewaaij ligt vlak naast Zennewijnen, doch geen verdere aanwijzingen.

V. Van der Heijden, Tiel, 17e eeuw. Stamvader Gijsbert Joosten van der Heijden. Uitgestorven. Geen verwantschap aangetoond.

VI. Van der Heijden, Bommelerwaard, katholiek. Stamvader is Batenburgse Henricus Petersz van der Heijden die zich rond 1715 te Ammerzoden vestigt.

VII. Van der Heijden, Zaltbommel, katholiek. Stamvader is Tieleman Gerrits, ca. 1670. Geen verwantschap met VI.

VIII. Van der Heijden, gebied rond Wageningen, stamvader Evert van der Heijden, ca. 1700.

IX. Van der Heijden, Bommelerwaard, Randstad, afkomstig uit Gent. De familie van de brandspuituitvinder Jan van der Heyden.

woensdag 12 november 2014

Dopen Opijnen NH 1667-1710

DOPEN OPIJNEN NH 1667-1710


DATUM

KIND

VADER

MOEDER

OPM

07-07-1667

Roeloff

Peter Roelofsz

22-09-1667

Willemijntjen

Arien Jansz van Oers

vader is schoolmeester en secretaris tot Opijnen

20-10-1667

Ott

Weijer Otten

01-12-1667

Willemijntje

Jan Ariensz van Oers

vader is scholtus tot Opijnen

01-12-1667

Peter

Jan Ariensz van Oers

tweeling met de voorgaande

12-04-1668

Geertruijdt

Willem Celen

vader is nabuer tot Est

12-04-1668

Aert

Rocchus Aertszen

vader is nabuer tot Est

10-05-1668

Willem

Paulus Dircksz

vader is schutter tot Est

01-11-1668

Jannetje

Berent Gerritsz

07-02-1669

Geerit

Dirck Berendtsz

19-09-1669

Jan

Ymert Jansz Ram

07-11-1669

Jan Govertsz

Govert Jansz

vader is nabuer tot Neerijnen

21-11-1669

Meerijken

Cornelis Petersz

vader is nabuer tot Neerijnen

17-12-1669

Meerijken

Engel Jonghbloedt

vader is nabuer tot Hurwenen

08-01-1670

Peterken

Arien Jansz van Oers

vader is schoolmeester en secretaris tot Opijnen

26-06-1670

Roelofken

Peter Roelofsz

03-07-1670

Geertgen

Cornelis Gerritsz

31-07-1670

Geurtgen

Goossen Roelofsz

14-08-1670

Peter

Erasmus Cellen

11-10-1670

Arend

Pieter van Nuijs

Marijken Stevens

vader is schipper op Keulen

04-12-1670

Arendgen

Dirck Berendsen

01-01-1671

Marij

Engel Jonghbloedt

vader is nabuer tot Hurwenen

15-01-1671

Jannetje

Goris Ariensz

22-01-1671

Dirck

Willem Dircksz den Otter

vader: ges. Den Kuijper

29-01-1671

Joost

Nicolaes Hansz de Bruijn

29-03-1671

Aefken

Gerret Jansz de Vetten

01-07-1671

Cornelis

Mr. Arien van Oers

vader is schoolmeester en secretaris alhier

01-07-1671

Jenneken

Teunis Dircks den Otter

08-10-1671

Jan

Johannes Jansz van Erberveldt

17-12-1671

Jenneken

Meerten Willemsz

10-05-1672

Geerit

Beerent Geeritsz

14-07-1672

Willem

Teunis Dircksz den Otter

15-09-1672

Arendgen

Dirck Berendsz

15-09-1672

Huijbert

Peter Otten

vader is nabuer tot Neerijnen

20-10-1672

Hendrick

Engel Jonghbloedt

vader is nabuer tot Hurwenen

03-11-1672

Grietje

Gerrit Jansz de Vetten

03-11-1672

Jan

Gerrit Jansz de Vetten

tweeling met de voorgaande

03-11-1672

Gerrichie

Jan Willemsz Holl

vader is nabuer tot Neerijnen

03-11-1672

Ott

Teunis Otten

vader is nabuer tot Neerijnen

19-01-1673

dochter

Gerrit Jansz 

vader is nabuer tot Est

00-00-1673

Lijntie

Cornelis Geeritsz

14-12-1673

Gijsbertie

Huijbert Jansen Doncker

vader is nabuer tot Neerijnen

24-01-1674

Johannes

Nicolaes de Bruijn

08-02-1674

Baetien

Michiel Geeritse

28-05-1674

Otia

Neelken Goossens

get: Pampus van Rossem, oom, Neelken de Vries, moeij

21-06-1674

Rutie

Goris Arisse

30-08-1674

Weijer

Jan Otten

11-10-1674

Jan

onduidelijk

18-10-1674

Maijken

Johannes Jansz van Erberveldt

29-11-1674

Jan

Goris Willemse Jongbloet

vader wonende tot Hurwenen

12-12-1674

Geereken

Meerten Willemsz

23-12-1674

Hendricus

Beerndt Geeritsz

31-01-1675

Aelbert

Gerrit Jansen de Vette

07-03-1675

Bertie

Willem Goossensz

21-03-1675

Joost

Jan Goossense de Bruijn

05-09-1675

Hendricus

Adriaen Keijser

05-12-1675

Geerit

Jonas Geeritsz den Otter

09-01-1676

Henderske

Nicolaus Hansz de Bruijn

16-01-1676

Judich

Cornelis Geeritsz den Otter

09-04-1676

Willemijntie

Gerrit Jansz de Vette

12-11-1676

Zacharias

Adrianus Keijser

19-11-1676

Arien

Goris Arissen

18-01-1677

Geurtie

Willem Goossensz

18-02-1677

Jan

Geerit Geeritsz

25-03-1677

Handricus

Johannes van Erberveldt

vader is schoolmeester

24-06-1677

Aert

Marcelis Aertsz van den Dunge

22-07-1677

Dirck

Jan Goosensz de Bruijn

19-08-1677

Willem

Klaes […] van Beckbergen

02-09-1677

Aelberg

Gerrit de Vette

02-09-1677

Aertie

Aert Arisz

02-09-1677

Jenneken

Joris Willemsz Jongbloet

vader van Hurwenen

16-09-1677

Steijntie

Jonas Geeritsz 

12-05-1678

Aeltie

Nicolaus de Bruijn

vader is secretaris

01-08-1678

Baetje

Beerndt Fredrix van de Pol

11-08-1678

Geerit

Jan Ariensz 

18-08-1678

Jenneken

Andries Moltus

Neelken Ariens van Oers

01-09-1678

Jacomijntie

Ariaentie Peters

12-10-1678

Handrijntie

Cornelis Geeritsz Otter

25-12-1678

Jan

Gijsbert Jansen van Balgoijen

01-01-1679

Geerit

Jonas Geeritsz

02-03-1679

Aeltie

Arien Klaesz Krijger

23-03-1679

Willemke

Goris Arisz

23-03-1679

Aertje

Aert Arisz

04-08-1679

Bertie

Willem Goosensz

10-08-1679

Willemeijntie

Gerrit de Vette

14-09-1679

Gijsbertie

Meerten den Veerman

07-12-1679

Hendersken

Geerit Geeritsz

25-01-1680

Steijntie

Jonas Geeritsz Otter

15-02-1680

Handrick

Dirck Handricksz

vader wonende tot Oensel

11-07-1680

Willem

Goris Willemse 

vader wonende tot Hurwenen

00-09-1680

Marie

Jan Goosensz de Bruijn

00-09-1680

Metie

Beerndt Fredrixz van de Pol

29-10-1680

Jantje

Cornelis Aelbertsz

28-11-1680

Rutje

Willem Jansz van Haren

25-12-1680

Aerndt

Gijsbert van Balgoijen

00-00-1681

Jan

Aert Arisz

16-10-1681

Willemijntie

Jan Tielle

00-10-1681

Mariken

Goris Arisz

00-00-1682

Jielis

Jonas Geeritsz Otter

19-03-1682

Arien

Gijsbert Ariensz

15-04-1682

Klaes

Arien Claessen

25-06-1682

kind

Gerrit de Vette

23-07-1682

Cornelis

Willem Gossensz Schipper

00-00-1682

Hendrijn

Dirck Handrix

vader wonende tot Oensel

21-01-1683

kind

Bart van Hattum

21-01-1683

Aelbert

Gijsbert van Balgoijen

28-01-1683

Lijsbeth

Goris Arisz

11-02-1683

Aeltje

Nicolaes de Bruijn

vader is schout

21-06-1683

Robbert Marmeduck

Luke Lillinghston

Elisabeth Sanderson

01-07-1683

dochter

Willem Crom

22-07-1683

Claes

Jan Jongbloet

19-08-1683

Gijsbert

Jan Gijsbertsz

vader wonende tot Est

07-10-1683

Aeltje

Cornelis Aelbertsz

07-10-1683

Johannes

Andries Moltus

19-10-1683

Dirck

Jan Aersz

Cornelia Dirx

19-10-1683

Arend

Jan Aersz

Cornelia Dirx

tweeling met de voorgaande

18-11-1683

Jan

Willem van Haren

16-12-1683

Ariaentje

Gerrit de Vette

26-12-1683

Meeriken

Jan Cornelissen

27-01-1684

Hendrick

Klaes Hendricksz

24-02-1684

Jantje

Jonas Geeritsz

11-05-1684

Johannes

Marcelis Aertsz 

vader wonende tot Hurwenen

03-08-1684

Peterke

Arien Dircksz

vader wonende tot Hurwenen

24-08-1684

kind

Jan Tielen

tot Waardenburg gedoopt

31-08-1684

Arien

Aert Ariensz

31-08-1684

Jan

Aert Ariensz

tweeling met de voorgaande

28-09-1684

Joost

Huijbert 

12-10-1684

Jan

Handrick Floren

vader is schout tot Est

19-10-1684

Klaes

Jan Klaesse

soldaat van Amsterdam

19-11-1684

Peterken

Jan de Wit

tot Neerijnen

19-11-1684

Dirrike

Jan de Wit

tweeling met de voorgaande

23-11-1684

Handerske

Hermen Petersz

01-01-1685

Bertje

Willem Goossensz

11-01-1685

Joost

Gijsbert Ariensz

22-03-1685

dochter

Bart van Hattum

13-12-1685

Jenneken

Klaes Hendricksz

26-12-1685

Hendrijn

Hermen Peters

01-01-1686

Willemke

Meerten Willemsz

03-01-1686

Huijbert

Willem Roelofsz

tot Neerijnen

29-01-1686

Marike

Willem Goosensz

07-02-1686

Arien

Andries Moltus

07-03-1686

Jan

Gerrit de Vette

13-03-1686

Goris

Geerit Geeritsz

28-03-1686

zoon

Jan Joosten

wonende tot Heesselt

18-04-1686

Hendrijn

Goris Arisz

25-04-1686

Neelken

Willem Crom

02-05-1686

Klaes

Wouter Klaessen

wonende tot Neerijnen

06-06-1686

Willem

Jan Arisz

13-06-1686

Erasmus

Cel Erasmus

26-09-1686

Aeltje

Gijsbert van Balgoijen

03-10-1686

Geurt

Huijbert Jansz

30-10-1686

Dirck

Msr. Hendrick van Hattum

tot Est

25-12-1686

Peter

Arien Leendertsz

23-01-1687

Neelken

Klaes Handricksz

06-02-1687

Cornelis

Jan Cornelis

06-03-1687

Hermannus

Dirck Handricksz

tot Oensel

24-04-1687

Aeltje

Geerit Aertsz

22-05-1687

Adrianus

Msr. Andries Moltus

29-05-1687

Klaes

Arien Klaessen van Nerijnen

Est

18-09-1687

Jan

Willem Goossensz den Ouden

03-07-1687

Geurke

Bart van Hattum

02-10-1687

Jacob

Gijsbert Arisz

09-10-1687

Aert

Hendrick van Hattum

schoolmeester tot Opijnen

11-12-1687

Willemke

Lijske Peter den Hopmans dochter

01-01-1688

Neesken

Willem Goosensz de Jonge

19-02-1688

Gerritje

Gerrit de Vette

26-02-1688

Johanna

Jan Tielen Otter

04-03-1688

Johanna

Jacob Lesle

01-04-1688

Peterken

Hermen Peters

06-05-1688

Sander

Jan Jonghbloet

02-07-1688

Mariken

Huijbert Janssen

09-09-1688

Jenneke

Klaes Hendrixz

09-09-1688

Dirckje

Willem Crom

16-09-1688

Jan de Vries

Jan Arisz

11-11-1688

Hermen

Willem Roeloffz

wonend tot Neerijnen

16-12-1688

Hendricus

Geerit Geeritsz

26-12-1688

Leendert

Jan Damen

wonend tot Neerijnen

20-01-1689

Jan

Hendrick van Hattum

schoolmeester tot Opijnen

27-01-1689

Jenneken

Dirck Knelisz

03-02-1689

Henderske

Jan Gijsbertsz van Beusekom

wonend tot Neerijnen

10-02-1689

Jantje

Meerten Willemsz

10-02-1689

Geerit

Kuijnderke Geerts

17-02-1689

Cornelia

Jan Dirxsz van Eck

17-02-1689

Arnolda

Ot van Haeften

01-04-1689

Arien

Gijsbert van Balgoijen

07-04-1689

Geerit

Jan Geeritsz

14-04-1689

Willem

Roelofke Goossens

28-04-1689

Gerrit

Jan Petersz

Ariaentje Snabelius

00-05-1689

Hermen

Dirck Handrix

wonende tot Neerijnen

19-07-1689

Marike

Jan Goossensz de Bruijn

05-01-1690

Lijsbeth

Jan Tiele

16-02-1690

Hendrick

Klaes Hendricksz

22-06-1690

Arien

Gijsbert Arisz

12-10-1690

Kuijnderken

Hermen Peters

12-10-1690

Meriken

Johannes, vreemdeling

19-10-1690

Abraham

Msr. Hendrick van Hattum

30-11-1690

Handersken

Jasper Geeritsz

18-01-1691

Goossen

Barht van Hattum

11-02-1691

Gerrit

Huijbert Jansz

01-03-1691

Aert

Geerit Aertsz

01-03-1691

Jonas

Jan Dirxz

10-05-1691

Willemijntje

Gijsbert Jansen van Balgoijen

07-06-1691

Goossen

Willem Goossensz

02-08-1691

Dirck

Jan Ariensz

11-10-1691

Michiel

Geerit Geeritsz

08-11-1691

Sophia

Jan Goosensz de Bruijn

15-11-1691

Jan

Mr. Hendrick van Hattum

07-02-1692

Dirck

Willem Crom

21-02-1692

Mariken

Beerndt in 't Broeck

tot Est

14-08-1692

Johanna

Geerit Aertsen

00-08-1692

dochter

Jan Tiele Otter

18-09-1692

Meeriken

Willem van Haren

25-12-1692

Peter

Eijmert Jansen

09-04-1693

Gijsbert

Jan Goosensz de Bruijn

19-11-1693

Jan

Huijbert Jansz

19-11-1693

Geertje

Cornelis Petersz

17-02-1696

Dimena

Jan Kornelissen

Teunisken Natters

29-11-1696

Judith Cornelia

Gerhard van Batenburg

Marijken Scheffer

vader is schoolmeester

25-07-1697

Aart

Jan Artsen den Otter

Heijlken Geerits Kuijper

08-08-1697

Catharijn

Derk Willemsen den Otter

Arendgen Dirke

25-12-1697

Geerit

Willem Derksen Krom

Metjen Geerits

01-01-1698

Teuntjen

Eijmert Jansen

Jenneken Peters van Nederijnen

16-01-1698

Cornelis

Willem Goossense Schaij

Marijken Cornelisse

13-02-1698

Jan

Claas Hendriksen

Cornelia Willemsen

28-00-1698

Judith 

Peter van Cranenburg

Marijken Lamberts van Rekum

03-07-1698

Jenneken

Berent Walravense

Jantje Ariense

tot Hurwenen

05-02-1699

Gijsbertjen

Jan Jansen

Gijsbertjen Gijsbertse

12-02-1699

Geertruijd

Hendrik Jansen van Bommel

Baatjen Verheij

27-02-1699

Geerit

Jan Artsen Otter

Heijlken Geerits Kuijper

18-03-1699

Derk

Derk Willemsen den Otter

Arendje Dirke

00-08-1700

Cuinera

Derk Willemsen den Otter

Arendje Dirke

03-09-1700

Johannes

Zacharias de Keijser

Maijken Jans van Erberveld

20-11-1700

Marij

Geerit Barends

Judith Cornelissen

23-01-1701

Jantjen

Jan Artsen den Otter

Heijlken Geerits Kuijper

30-01-1701

Gijsbertjen

Jan Jansen

Gijsbertjen Gijsbertse

16-10-1701

Hilleken

Peter van Cranenburg

Marijken Lamberts 

23-10-1701

Bartjen

Hendrik Jansen van Bommel

Baatjen Verheij

27-11-1701

Gijsbertjen

Jan Goossens Schaij

Stijntjen Gijsberts

schout

27-11-1701

Aaltjen

Anthonij Ariensen van Oijen

Hendrina Geerits

12-11-1702

Derk

Derk Willemsen Otter

Arendjen Dirke

26-11-1702

Jantjen

Geerit Berendsen Otter

Judith Cornelissen

04-02-1703

Jantjen

Jan Jansen

Gijsbertjen Gijsbertse

18-03-1703

Mijken

Anthonij Ariensen van Oijen

Hendrina Geerits

15-04-1703

Johanna

Jan Goossens Schaij

Stijntjen Gijsberts

schout

26-08-1703

Sijken

Willem Goossense Schaij

Marijken Cornelissen

02-09-1703

Kuijnderken

Zacharias de Keijser

Maijken Jansen van Erberveld

00-00-1703

Neeltjen

Arien Gorissen

Jenneken Andriessen Moltus

27-02-1704

Johanna

Antonij Sourmans

Jenneken Marselis van den Dungen

00-03-1704

Berend Gerritsen

Hendrik Berendsen

Grietjen Jans

00-00-1704

zoon

Jan Magdail

Roelofken Goossens van Rossum

21-12-1704

Johannes

Hendrik Jansen van Bommel

Baatjen Verheij

15-03-1705

David

Daniel Caldell

Jacomijntjen Jacobs

29-03-1705

Berend 

Gerrit Barendsen

Judith Cnelissen

14-06-1705

Knelis

Derk Ariensen

Leentjen Knelissen

21-06-1705

Jacomijntjen

Arien Gorissen

Jenneken Andriessen Moltus

21-06-1705

Magteld

Arien Gorissen

Jenneken Andriessen Moltus

tweeling met de voorgaande

05-09-1705

Johannes

Hendrik Berendsen

Grietjen Jansen

01-04-1706

Johanna

Zacharias de Keijser

Maijken Jansen van Erberveld

04-04-1706

Dirck

Derk Willemsen den Otter

Arendjen Dirke

00-00-1706

Hendrina

Jan Jansen

Gijsbertjen Gijsbertse

00-07-1706

Cornelis

Gerrit Berendsen den Otter

Judith Cornelissen

07-08-1706

Jacoba

Dirk Ariensen van Rossum

Leentjen Cnelissen Otter

05-09-1706

Neelken

Daniel Caldel

Jacomijntjen Jacobs

01-01-1707

Roelof

Joost Jansen Schaij

Hendersken Koedam

12-06-1707

Jacob

Derk Huijgen van der Leij

wonende tot Oensel

25-09-1707

Geurt

Jacob van Rietschoten

vader is een samereus schipper

27-11-1707

Gijsbert

Jan Jansen

Gijsbertjen Gijsberts

07-12-1707

Matthijs

Hendrik Jansen van Bommel

Baatje Verheij

19-02-1708

Aaltje

Jan Artsen

Heijlke Jans

04-03-1708

Jan

Daniel Caldel

Jacomijntjen Jacobs

04-03-1708

Jenneken

Derk den Otter

Arendjen Dirke

04-03-1708

Arien

Derk Ariensen

Leentje Knelissen Otter

07-04-1709

Willem

Jan Balgoijen

Geurtje Willems

26-04-1709

Aaltje

Jan Jansen van Varik

Gijsbertje

26-01-1710

Willem

Dirk den Otter

Erentje Dirks van Euwick

23-03-1710

Jenneken

Jielis den Otter

Mariken Schaij