donderdag 26 december 2013

Schwelm deel 2

Als vervolg op de genealogie van de Frankfurtse joodse familie Schwelm, een beschouwing over de plaats die mijn voormoeder Judith Levi Swelm zou kunnen hebben in deze genealogie. Dit is een kwestie van speculeren.
Ten eerste moet ik deze twee zaken voor waar aannemen:

1. Judith Levi Swelm maakt deel uit van de Frankfurtse familie Schwelm, waarvan er één bestond in deze stad.
2. Het overgrote deel van de te Frankfurt overleden joden staat vermeld in de Ele Toldot, zodat de genealogie (betreffende 1800 en daarvóór) als relatief compleet moet worden beschouwd.

De eerste kink in de kabel is dat Judith niet altijd vermeld is geweest in combinatie met haar achternaam "Swelm" (bijvoorbeeld in haar overlijdensakte). Dit kwam echter wel vaker voor bij joden, zeker in de eerste helft van de 19e eeuw. Volgens de overlijdensakte is Judith geboren te Frankfurt am Main ca. 1758. Omdat zij in Amsterdam overlijdt, is er geen spoor van haar in de Ele Toldot, de bron die alleen de in Frankfurt begraven joden vermeldt.

Judiths vader moet "Levi" geheten hebben op basis van het patroniem. Zijn geboorte zal ruwweg gelegen hebben rond 1730. De enige "Levi's" echter in de genealogie zijn óf te jong, óf te oud om deze Levi te kunnen zijn, en bovendien ongehuwd. De Levi waar ik naar op zoek ben is dus ofwel niet vermeld in de Ele Toldot, hetgeen vreemd zou zijn, ofwel niet in Frankfurt overleden. Ik vermoed het laatste. De vraag is dan nu, waar deze gereconstrueerde Levi Schwelm, geboren ca. 1730, in de genealogie geplaatst kan worden.

In generatie III splitst de familie zich in 3 takken: Jacob, Levi en Aberle, waarvan ik schat dat zij rond 1630 geboren moeten zijn. De tak Aberle lijkt mij een onwaarschijnlijk als kandidaat; Aberle krijgt twee zonen David en Herts, die rond 1660 geboren zijn. Beiden overlijden echter zonder nageslacht, en verder is er - althans in Frankfurt -  geen levensteken meer van deze tak.
Blijven over de tak Jacob en tak Levi.


Ook de tak Jacob splitst zich in 3 takken: David, Hirts en Chaim. David, geboren rond 1660, en overleden in 1715, kan met een beetje moeite nog de vader zijn van Levi, maar dit is krap. Zijn zoon Moses krijgt kinderen in de juiste periode. Zijn eerste vrouw overlijdt in 1727, waarna hij hertrouwt. Hij kan de vader zijn van Levi. Diens oom Hirts, Davids broer, zou ook Levi's vader kunnen zijn, maar ook dit is krap. Chaim, de jongste tak, heeft al een zoon Levi, die ongehuwd sterft.

De tak Levi splitst zich in 2 takken: David en Mordechai. David is een geschikte kandidaat om Levi's vader te zijn. Hij is gehuwd ca. 1709, en nadat zijn eerste vrouw in 1717 overleed, opnieuw ca. 1719. Nadat Davids vader Levi in 1712 overleed, had David geen belemmering meer om een eventuele zoon de naam Levi te geven (het was ongebruikelijk een levend familielid te vernoemen). Davids broer Mordechai kan een vader of grootvader van Levi geweest zijn; diens zonen David en Abraham kunnen de vader zijn geweest van Levi. Dat Mordechais zoon Jacob vader was van Levi, lijkt mij minder waarschijnlijk, aangezien diens zonen zich lieten dopen.

Judith Levi Swelm moet dus de dochter zijn geweest van een Levi Schwelm, die geboren is rond 1730 (ca. 1710-1735). Deze Levi is niet te vinden in de Ele Toldot, hetgeen waarschijnlijk betekent dat hij net als zijn dochter niet in Frankfurt is overleden. De plaats van Levi Schwelm in de stamboom is dus onduidelijk. Aannemende dat de stamboom verder vrij compleet is, komen de volgende personen wat mij betreft het meest in aanmerking om Levi's vader, en Judiths grootvader te zijn:

1. VI-a Moses David Schwelm, x (1) Hindle Mendel Speyer, x (2) Sprints.
2. V-d David Levi Schwelm, x (1) Binlen Bendit Worms, x (2) Schönle Moses Worms.
3. V-e Mordechai Levi Schwelm, x (2) Hitsle.
4. VI-b David Mordechai Schwelm, x Mirjam Aaron Öttingen.
5. VI-d Abraham Mordechai Schwelm, x (1) Edel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten