zondag 23 juni 2013

Genealogie: Pellicorne

(In bewerking)

De familie Pellicorne was een Zuid-Nederlandse koopmansfamilie. De Carpentier heeft het voorgeslacht van de oudere Pellicornes in de 17e eeuw beschreven. Onduidelijk is hoe betrouwbaar dit moet worden bekeken. De gangbare genealogie begint wat mij betreft bij François Pellicorne, vader van Jean Pellicorne (1513-1585). De koopmansfamilie Pellicorne drijft handel in Antwerpen, Venetië, en ook in de Noordelijke Nederlanden, waar een deel van de familie zich uiteindelijk vestigt. De familie heeft nauwe huwelijksbanden met de koopmansfamilies Van Collen, Tholincx, Hureau, en ook met de Utrechtse familie Van Westrenen.

I. Jean Pellicorne, geboren in 1513, overleden te Antwerpen op 14 juni 1585. Hij is gehuwd te 's-Hertogenbosch op 24 oktober 1545 met Anna Embert (= Anna Nicolaas Embert Teulings), dochter van Nicolaas Embert Hendrik Teulings (Tholincx), en van Luitgarde van Haeren.

 1. Embert Pellicorne, kolonel te Antwerpen 1583, gehuwd met Maria Degebroot, waaruit dochters. 
 2. Maria Pellicorne.
 3. Geertruyd Pellicorne, gehuwd te Antwerpen in 1561 met Louis du Bois, zoon van Mathieu du Bois en van Catharina de Walsche. Hieruit nageslacht.
 4. Anna Pellicorne, geboren te Antwerpen in 1554, overleden te Venetië in 1614. Zij is gehuwd te Antwerpen in augustus 1573 met Embert Gijsbert Embert Teulings, koopman in zijden laken op Sevilla en Venetië, geboren te 's-Hertogenbosch, overleden te Antwerpen op 2 maart 1621, zoon van Gijsbert Embert Hendrik Teulings en van Catharina de Taxis. Hieruit nageslacht.
 5. Jean Pellicorne, II
 6. Johanna Pellicorne, gehuwd met Maarten Hureau, koopman.
 7. Lucretia Pellicorne, geboren te Venetië ca. 1555. Zij is gehuwd met Gualtero del Prado.
 8. Pierre Pellicorne, geboren te Venetië 1561, overleden te Antwerpen. Hij is gehuwd met Susanne Charles, dochter van Balthazar Charles. Kinderloos.

II. Jean Pellicorne, geboren in 1560, vestigt zich te Leiden, overleden in 1644. Hij is gehuwd te Middelburg met Anna Thibault, overleden in 1599, dochter van Henri Thibault, koopman uit Ieper, en van Elisabeth van der Meulene. Hieruit:
 1. Jan Pellicorne, III 
 2. Anne Pellicorne, geboren te Leiden. Zij is gehuwd te Leiden op 6 februari 1615 met Mr. Arnout van Westrenen, uit Utrecht, zoon van Johan van Westrenen en van Wendelmoed van Cleeff.
 3. Elisabeth Pellicorne, gehuwd te Leiden op 24 augustus 1626 met Gerard de la Croix, koopman. Hij huwt (2) te Amsterdam op 25 juli 1647 met Elisabeth Dols.
 4. Catharina Pellicorne, gehuwd te Leiden op 11 mei 1626 met Peter Longespee.
 5. Margaretha Pellicorne, vrouwe van Lauwerecht. Zij is gehuwd (1) met Pieter van Ceulen. Zij is gehuwd (2) te Amsterdam op 26 maart 1643 met Lubbert van Westrenen. Zij is gehuwd (3) met Jean Mamuchet, heer van Houdringe.


Susanna van Collen, Wife of Jean Pellicorne with her daughter Anna
Susanna van Collen met dochter Anna
uit de studio van Rembrandt
(Wallace collection)

http://wallacecollection.org/blog/wp-content/uploads/2011/12/p821.jpg
Jan Pellicorne met zijn zoon Gaspar
uit de studio van Rembrandt
(Wallace collection)


III. Jan Pellicorne, koopman, gehuwd (1) te Leiden op 22 januari 1626 met zijn achternicht Susanna van Collen, dochter van Caspar van Collen en van Catharina du Bois. Hij is gehuwd (2) te Amsterdam op 10 september 1639 met Geertrui van Luffelen.
Uit (1):

 1. Anna Pellicorne, gedoopt te Amsterdam op 27 december 1626. Zij is gehuwd (1) met haar neef Johan van Westrenen. Zij is gehuwd (2) te Amsterdam op 26 september 1653 met Gillis Samuel. 
 2. Gaspar Pellicorne, IV
 3. Johannes Pellicorne, gedoopt te Amsterdam op 29 december 1630, jong overleden.
 4. Peter Pellicorne, gedoopt te Amsterdam op 7 maart 1632, jong overleden.
 5. Johannes Pellicorne, gedoopt te Amsterdam op 17 april 1633.
 6. Pieter Pellicorne, gedoopt te Amsterdam op 28 mei 1634. Hij is gehuwd te Amsterdam op 17 juli 1682 met Rebecca Valckenier, geboren in 1653. Kinderloos.
 7. Gerard Pellicorne, gedoopt te Amsterdam op 25 januari 1637.

IV. Gaspar Pellicorne, koopman, gedoopt te Amsterdam op 11 juni 1628. Hij is gehuwd te Amsterdam op 22 februari 1670 met Clara Wouters Valckenier, gedoopt te Amsterdam op 24 oktober 1630, dochter van Wouter Valckenier en van Eva Appelman.
 1. Eva Susanna Pellicorne, gehuwd met Pieter Ranst Valckenier. 
 2. Clara Jacoba Pellicorne, gedoopt te Amsterdam op 20 november 1671. Zij is gehuwd te Amsterdam op 2 juli 1688 met Adriaan Pels.

Een schema dat verbanden laat zien tussen de families Pellicorne, Van Westrenen en Mamuchet, die alle drie terug te vinden zijn in mijn kwartierstaat. Hierbij heb ik tevens de eveneens uit het zuiden afkomstige koopmansfamilie Van der Muelen bijgevoegd: