vrijdag 26 oktober 2012

Tree of Life

Onderstaande boom geeft een aardige weergave van hoe het leven volgens de evolutie verlopen is tot aan het heden. De boom breidt zich uit over de tijd, die weergegeven wordt met concentrische ringen.
De mens staat hier helemaal rechtsonder genoemd, maar had natuurlijk helemaal niet op die bijzondere positie hoeven staan.
Feit is dat ons twijgje aan de reuzenboom wel heel bescheiden is, wat temeer laat zien dat we niet alleen zijn op deze aarde.

Een weergave van de levensboom,
gevonden op http://www.lucasbrouwers.nl/blog/

donderdag 11 oktober 2012

Familie Dimmer, deel 1

Een familie die relatief onbelicht is, is de familie Dimmer. In deze aantekening maak ik geen genealogie van dit geslacht, maar bekijk ik enkele knelpunten.

Mr. Jan Dimmer (nr. 97038), was advocaat te 's-Gravenhage (1561) aan de Vijverberg. Op 6 november 1571 verzocht hij om de functie van landsadvocaat, die hem niet gehonoreed werd. In 1576 was hij nog procureur-generaal van Friesland. Hij stond aan de Spaanse zijde. Zo was hij in 1569 raad van hertog Erik van Brunswijk, een goede katholiek die in dienst stond van de Spaanse zaak. Omdat Dimmer aan de Spaanse zijde bleef, werden zijn goederen geconfisceerd. In 1580 werden de opbrengsten gebruikt voor de fortificatie van Heusden (RvH 1580). Zijn zoon Mr. Erick Dimmer verzocht nog om teruggave van de goederen, maar kreeg hiervan slechts een hofstede te Bodegraven, met een verzoek zich als "goed patriot" te gedragen (Van der Aa).
(CBG Jaarboek 1972, p. 172).


De vraag wie zijn echtgenote was heeft eerst nogal verwarring opgeleverd, omdat zij in één mij bekend boek "N. Sichem" genoemd wordt (Vries 1999), maar voor de rest als "Persijn" .
Het is bekend dat Jan Dimmer de schoonzoon was van Marie Vossen, weduwe van Jan Adriaansz Persijn; een andere schoonzoon was Gerrit van Sichem.

Omdat Dimmers' zwager Van Sichem heette en ik geen gegevens kan vinden dat Jan Dimmer tevens gehuwd is geweest met een Van Sichem, moet ik aannemen dat zijn vrouw een Persijn was, en dat per abuis zijn zwagers naam geïnterpreteerd is als zijn echtgenotes naam (JDH 1945, 1960).

Over het gezin Persijn/Vossen kunnen we het volgende zeggen (schematisch):

Jan Adriaansz Persijn, zoon van Adriaan Hendricksz Persijn en van Geertruid van der Meer, gehuwd met Marie Vossen, een waardin uit Gorinchem. Hieruit:
  1. Adriaan Persijn, gehuwd met de dochter van Gijsje Focxen.
  2. Jan Persijn, genoemd 1561.
  3. dochter Persijn, gehuwd met Gerrit van Sichem
  4. dochter Persijn, gehuwd met Mr. Jan Dimmer.

Zie ook:

Aa, van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden, Deel 4, p.175.
Hoek, D.,Het buitenhof omstreeks 1550-1650, Jaarboek Die Haghe 1945, p.63-209.
Hoek, D., De Persijns op de Plaats en hun Buitentuin aan de Haagse Vaart, Jaarboek Die Haghe 1960, p. 7-26.
Dudok van Heel, in het CBG Jaarboek 1972.
Resolutiën van Holland, 1580, p. 112.

Vries, Oebele et al.: De Heeren van den Raede: Biografieën en Groepsportret van de Raadsheren van het Hof van Friesland 1499-1811, (1999).

UPDATE (12/10/2012): De heer Belonje heeft in Ons Voorgeslacht 1965 een artikel geplaatst betreffende dit geslacht; dit ga ik spoedig inzien, en zijn conclusies doornemen.

UPDATE (2/11/2012): Het artikel van Belonje is reeds doorgenomen. Zie voor de resultaten hier.

UPDATE 2017: In Ons Voorgeslacht 2015, p. 307-329 is een nieuw artikel verschenen over de voorouders van Jan Dimmer, die uit Gouda lijkt te komen.