donderdag 26 juli 2012

Kwartierherhaling deel 1: Hoeksche Waard

Kwartierherhaling is een wijdverbreid verschijnsel en gebeurt daar, waar relatief kleine gemeenschappen binnen de groep huwen (d.w.z. er is een natuurlijke grote kans dat bruidegom en bruid nabij voorouders delen), of in arrangementshuwelijken (bijv. door religieuze en economische motieven, herenboeren, adel, joden).

Één voormoeder van mij, Bastiaantje Groeneweg (nr. 197) heeft relatief veel kwartierherhaling tot aan haar 32 kwartieren, zoals te zien valt in dit schema:

Kwartierherhaling onder de voorouders Bastiaantje Groeneweg


Om te beginnen zijn haar grootouders van moederszijde (Otto en Soetje Maaskant) neef en nicht van elkaar, alsmede de ouders van Soetje (via de familie De Winter). Zowel familie Maaskant als de Winter komen ook terug via grootvader vaderszijde Jan Bastiaansz Groeneweg.
Hierdoorheen gedrapeerd is een dubbele afstamming uit het echtpaar Jacob Leenderts Vermaese x Aegke Pouwels Weeda.

Uiteindelijk heeft Bastiaantje Groeneweg tot in de 6e generatie de volgende dubbele voorouders:
4 afstammingen uit het echtpaar Jan Pietersz de Winter x Soetje Bastiaens Cranendonck
3 afstammingen uit het echtpaar Sebastiaen Adriaensz Maaskant x Aeltge Ottens Snider.
2 afstammingen uit het echtpaar Jacob Leenderts Vermaese x Aegke Pouwels Weeda.

De 16 posities in de 5e generatie worden gevuld door 14 verschillende mensen.
De 32 posities in de 6e generatie worden gevuld door 22 verschillende mensen.
De 64 posities in de 7e generatie worden gevuld door 42 verschillende mensen.

In generatie 7 wordt 22/64 keer een voorouder herhaald, oftewel een kwartierverlies van ca. 34%.
Ter vergelijking: keizerin Maria Theresia van Oostenrijk had een kwartierherhaling van 22% in dezelfde generatie, en Frederik de Grote 45% (de kroon wordt hier mogelijk gespannen door Alfonso XII, met een kwartierherhaling van 75% in dezelfde generatie).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten