zaterdag 28 juli 2012

Kwartierherhaling deel 2: Hoeveel afstammingen uit Cranendonck?

De pastoor van Maarheeze in 1366/88, Roelof van Emmichoven, had waarschijnlijk niet verwacht dat hij de "stamvader" zou worden van zo'n beetje geheel IJsselmonde en de Hoeksche Waard.
Ik stam 11 keer af van zijn achterachterkleinzoon Gerrit Roelofs Cranendonck.

Een overzicht van deze 11 reeksen:

I. Gerrit Roelofs Cranendonck, 11 afstammingsreeksen, via 2 zonen:

a. Willem Gerrits Cranendonck, 9 afstammingsreeksen, allen via zijn zoon Pieter Willemsz Cranendonck. Deze had zonen Huijg (1 afstammingsreeks), Pieter (2 afstammingsreeksen), Willem (1 afstammingsreeks) en Gerrit (5 afstammingsreeksen, via zijn kleindochter Soetje Hendricksdr. Cranendonck.

b. Gerrit Gerrits Cranendonck, 2 afstammingsreeksen, via zijn zonen Gerrit (1 afstammingsreeks) en Leendert (1 afstammingsreeks).

10 afstammingsreeksen lopen via mijn moeders zijde, die diepe wortels in IJsselmonde en de Hoeksche Waard heeft.
1 afstammingsreeks, de laatstgenoemde via Leendert Gerrits Cranendonck, loopt via mijn vaders zijde. Zijn afstammelinge Sijke Foppen van Driel trok vanuit de Hoeksche Waard langs de Waal omhoog.
In totaal komen de afstammingsreeksen via 5 van mijn betovergrootouders.

Zie bevoorbeeld ook eens de kwartierstaat Zuiderent over kwartierverlies ("Ahnenverlust"). Hier wordt gesproken over o.a. Doen Beijensz, een in mijn kwartierstaat ook niet onaanwezig persoon.

donderdag 26 juli 2012

Kwartierherhaling deel 1: Hoeksche Waard

Kwartierherhaling is een wijdverbreid verschijnsel en gebeurt daar, waar relatief kleine gemeenschappen binnen de groep huwen (d.w.z. er is een natuurlijke grote kans dat bruidegom en bruid nabij voorouders delen), of in arrangementshuwelijken (bijv. door religieuze en economische motieven, herenboeren, adel, joden).

Één voormoeder van mij, Bastiaantje Groeneweg (nr. 197) heeft relatief veel kwartierherhaling tot aan haar 32 kwartieren, zoals te zien valt in dit schema:

Kwartierherhaling onder de voorouders Bastiaantje Groeneweg


Om te beginnen zijn haar grootouders van moederszijde (Otto en Soetje Maaskant) neef en nicht van elkaar, alsmede de ouders van Soetje (via de familie De Winter). Zowel familie Maaskant als de Winter komen ook terug via grootvader vaderszijde Jan Bastiaansz Groeneweg.
Hierdoorheen gedrapeerd is een dubbele afstamming uit het echtpaar Jacob Leenderts Vermaese x Aegke Pouwels Weeda.

Uiteindelijk heeft Bastiaantje Groeneweg tot in de 6e generatie de volgende dubbele voorouders:
4 afstammingen uit het echtpaar Jan Pietersz de Winter x Soetje Bastiaens Cranendonck
3 afstammingen uit het echtpaar Sebastiaen Adriaensz Maaskant x Aeltge Ottens Snider.
2 afstammingen uit het echtpaar Jacob Leenderts Vermaese x Aegke Pouwels Weeda.

De 16 posities in de 5e generatie worden gevuld door 14 verschillende mensen.
De 32 posities in de 6e generatie worden gevuld door 22 verschillende mensen.
De 64 posities in de 7e generatie worden gevuld door 42 verschillende mensen.

In generatie 7 wordt 22/64 keer een voorouder herhaald, oftewel een kwartierverlies van ca. 34%.
Ter vergelijking: keizerin Maria Theresia van Oostenrijk had een kwartierherhaling van 22% in dezelfde generatie, en Frederik de Grote 45% (de kroon wordt hier mogelijk gespannen door Alfonso XII, met een kwartierherhaling van 75% in dezelfde generatie).

woensdag 25 juli 2012

Oorsprong 't Hooft - wat is bekend?

De Numansdorpse familie 't Hooft kent als stamvader Claes Jansz 't Hooft, die geboortig was van Almkerk in het Land van Altena, ca. 1660.
Te Almkerk bestaat op dat moment reeds een familie 't Hooft met als stamvader de heemraad en schepen Willem Claes Claesz 't Hooft, geboren ca. 1630.
Één van zijn dochters, Aechtge Willemsdr. 't Hooft treedt op als getuige bij de doop van Claes' zoon Willem.
Als we de regels van vernoeming die meestal in Nederland gebezigd werd volgen, is hij als derde vernoemde zoon, vernoemd naar de oom van vaderszijde. Dit is qua chronologische en geografische redenen vrijwel zeker Willem Claes Claesz 't Hooft. Dit idee wordt versterkt doordat zijn dochter getuige is bij de doop van Willem; Claes laat hier dus zijn nicht als getuige optreden.

We kunnen dus vrijwel zeker aannemen dat Willem Claes Claesz 't Hooft een oom is van Claes Jansz 't Hooft. Er moet dus een Jan Claes Claesz 't Hooft geweest zijn, broeder van de eerste en vader van de laatste.
Deze persoon echter, vinden we helaas niet terug in de door muizen aangevreten Almkerkse dtb.

We kunnen als vader van Jan en Willem een Claes Claesz 't Hooft reconstrueren, geboren ca. 1600, die dient als stamvader van zowel de Numansdorpse als de Almkerkse familie 't Hooft.
Dit staat weergegeven in onderstaand schema, waarbij de mensen in de onderbroken vierkantjes hypothetisch en op basis van naamkundige redenen beredeneerd zijn.:
Hypothese over de oorsprong 't Hooft

Een artikel in de Nederlandsche Leeuw, 1963, betreffende Willem Claesz 't Hooft, poogt een link te leggen tussen Willem Claes Claesz 't Hooft en de Amsterdamse regentenfamilie Hooft, aangezien een verhaal in de Almkerkse familie de ronde doet dat "de familie afstamt van Hooft".
Zij vinden een chronologisch perfect passende oplossing door de in het schema genoemde Claes Claesz 't Hooft gelijk te stellen met Claes Claesz Hooft, schepen van Amstelveen, gehuwd met Marretje Dirksdr en lid van de regentenfamilie.
Dat is mooi bedacht; een verandering van Hooft in 't Hooft is makkelijk voor te stellen in een tijd dat achternamen nog redelijk flexibel waren; tevens komen de beroepen overeen tussen beoogd vader en zoon; er moet echter uitgelegd worden waarom de familie 't Hooft ineens in Almkerk te vinden is en niet meer in Amstelveen (een bestuurslaag uit het noorden in het zuiden?), en bewijs gevonden worden dat Willem - en Jan - de zonen zijn van Claes Claesz Hooft.
Aangezien dit nog niet het geval is, zullen we dus tot zover Claes Claesz 't Hooft, geb. ca. 1600, als stamvader moeten beschouwen.

maandag 16 juli 2012

Familie Slaterus

Op http://tersalus.wordpress.com/ is heel veel te vinden over de familie Slaterus (zie Kwartierstaat Mallien/Leyssius).
Zo is te lezen over de foto omtrent Mary Anne Slaterus-Pike, de Japanse kampen waar o.a. Leontine W.E. Slaterus in gezeten heeft en de bijziendheid van Frederik Lodewijk Slaterus senior; en nog veel meer, zeker een bezoek waard!

In mijn kwartierstaat heb ik de inzichten opgenomen die ik heb opgedaan over de oudere Zwitserse kwartieren van Schlatter en Keller vom Steinbock. Er (b)lijken hier vele banden te zitten in het oudere Zwitserse patriciaat - en landadel, toen die nog een rol had in Zwitserland. Hier is nog veel onderzoek naar te doen, zeker om alle familieverbanden bij Keller vom Steinbock te bevestigen.
Hier onder vallen dus ook de gebroeders Göldli, die tegenover elkaar stonden in de slag bij Kappel, waar ik dit artikel over geschreven heb.

Kwartierstaat geheel online

Mijn gehele kwartierstaat tot met generatie 20 staat nu online, en is rechts te vinden onder pagina's. Zij zijn gesplitst in vijf deelkwartierstaten, namelijk:
- Grootvader vaderszijde: Van der Heijden
- Grootmoeder vaderszijde: Bouthoorn/Zeldenrust en Mallien/Leyssius
- Grootvader moederszijde: 't Hooft
- Grootmoeder moederszijde: De Jong

Er zullen soms wel wat nieuwe dingetjes in voorkomen. Ik ben zelf nog niet tevreden over een degelijke bronvermelding, wat veel tijd zal kosten, en wil ook nog portretten plaatsen. Dit is iets voor de komende tijd.
Veel plezier met zoeken, en wees altijd kritisch!

My entire pedigree till Generation 20 is now online, (see right under "Pagina's"). It is split into five semi-pedigrees:
- Grand-father father's side: Van der Heijden.
- Grand-mother father's side: Bouthoorn/Zeldenrust and Mallien/Leyssius
- Grand-father mother's side: 't Hooft
- Grand-mother mother's side: De Jong

Sometimes, new data may be added. I am not yet content: I should add a severe list of sources - something that will take some time! - and I like to add portraits.
However, there is a lot to find, have fun, and remember: don't just copy-paste data, but think of their value by yourself too!

zaterdag 14 juli 2012

Kwartierstaat weer deels online

Ik heb besloten mijn kwartierstaat in vier deelkwartierstaten de delen, daar zo de samenhang onder de voorouders beter tot uitdrukking komt, en men niet verward wordt door de grote hoeveelheid mensen.
De kwartierstaat van mijn grootmoeder moederszijde, een "De Jong" is reeds te vinden onder Pagina's (zie rechts).

I decided to split my pedigree into four pedigrees, each for every grand-parent; in doing so, the consistency between ancestors will become better to see, and the confusion due to the large number of people reduced.
The semi-pedigree of my grand-mother "De Jong" can be seen under "Pagina's" (at the right): Kwartierstaat: De Jong, V t/m XX

vrijdag 13 juli 2012

De afkomst van Duijfje Stibbe (1773-1850)

Joseph Asser Lehmans (1766-1842),
opperrabbijn in Den Haag,
echtgenoot van Duijfje Stibbe.
Vandaag eens een bericht uit een totaal ander gedeelte van de kwartierstaat, het Joodse gebied.
Tot voor kort had ik mijn twijfels wat betreft de afkomst van Duijfje Stibbe, echtgenote van de opperrabbijn
Joseph Asser Lehmans, (tot 1811: Leman Simons).
Twee mogelijkheden, die beiden over internet zwerven, komen aan bod:

1) Duijfje Stibbe was geboren te Amsterdam in 1773, als dochter van Jacob Simon Witlich en van Vrouwtje Davids Stibbe. Deze visie is hier te vinden op de Joods-genealogische website "akevoth": , waar heel veel informatie te vinden is.

2) Duijfje Stibbe was geboren te Amsterdam in 1775, als dochter van Jacob Stibbe en Kaatje (Maatje) Stibbe. Dit is wat haar overlijdensakte te 's-Gravenhage, 1850, tenminste beweert. Een echtpaar Jacob Stibbe x Kaatje zou dan te vinden moeten zijn, en dat is tot op heden niet gelukt. Deze Jacob Stibbe zou dan op chronologische gronden dezelfde moeten zijn als Jacob David Stibbe, de zoon van David Jacob Stibbe, rabbijn te Zwolle.

In de ondertrouwregisters van Amsterdam, die inmiddels online zijn te raadplegen tegen een kleine vergoeding, vond ik de volgende huwelijksinschrijving van Joseph Asser Lehmans - toen nog Leman Simons - en Duijfje Stibbe:


De inschrijving, (Stadsarchief Amsterdam)


(10 januari 1794, Amsterdam): "Compareerden als vooren
Leman Simons, van Amsterdam, Jood, oud 24 jaar, in de Rapenburgerstraat, geadstr. met zijn vader Siemon Barends, woont als boven;
Duijfje Jacobs, van Amsterdam, Jodin, oud 21 jaar, op de Swaneburgwal, geadst. met haar vader Jacob Simons, woont als boven".


Volgens de overlijdensakte van de rabbijn Joseph Asser Lehmans, heette diens vader Simon Barends Boekbinder.
Dit feit, in combinatie met de gevonden trouwinschrijving, ondersteunt hypothese 1.

David Jacob Stibbe (1717-1806),
rabbijn te Zwolle en grootvader
moederszijde van Duijfje Stibbe.
Duijfje Stibbe is dus de dochter van Jacob Simon Witlich en Vrouwtje Davids Stibbe. Duijfje (of haar vader) heeft dus de achternaam van haar moeder Vrouwtje Davids Stibbe aangenomen, en zoals vaker, wist men bij de overlijdensakte niet meer zo goed hoe de ouders van de overledene heetten.

De Zwolse rabbijn David Jacob Stibbe heeft de naam Stibbe aangenomen van de drogist Meindert Stibbe waar hij gewerkt heeft; ten gunste van zijn oorspronkelijke achternaam Sousan/Sjoesjan.
Zijn dochter Vrouwtje Davids Stibbe huwde met haar volle neef Jacob Simon Witlich, wiens moeder Rachel Jacob Sousan was.

Meer over de Stibbes in Zwolle is hier te vinden;
een grote parenteel Stibbe vanaf de Perzische stamvader David Schuschan is hier te vinden; jammer is alleen dat de hierboven genoemde beide hypothesen in de parenteel zijn verwerkt. Verder zeer veel afstammelingen.

Herkomst van de afbeeldingen:
Joseph Asser Lehmans: het Joods Historisch Museum
David Jacob Stibbe: "Joods Zwolle"