donderdag 21 juni 2012

Een aantekening over historische genetica

Op Eupedia is veel informatie te vinden volgens de laatste inzichten wat betreft de geschiedenis van de haplogroepen (van o.a. het Y-chromosoom) van de mens in Europa.
Het onderzoek naar historische genetica is de laatste jaren sterk in omvang toegenomen, en is niet direct van belang voor de genealoog, maar wel voor begrip van hoe de huidige populaties tot stand gekomen zijn.

Een voorbeeld van een radicaal gewijzigd inzicht is de verspreiding van haplogroep R1b over West-Europa.
Tot 2008 was het mainstream ervan uit te gaan dat deze groep na de IJstijd vanuit het Iberisch schiereiland zich herverspreid heeft over Europa. De meeste West-Europeanen zouden in rechte mannelijke lijn van deze mensen afstammen.
Vanaf 2008 is het veel waarschijnlijker gebleken dat R1b pas veel later Europa is binnengekomen, bijvoorbeeld pas in de vroege Bronstijd. Redenen hiervoor zijn dat er veel oudere (eerder van de boom afgesplitste) vormen van R1b te vinden zijn in Oost-Europa en de Kaukasus, en dat R1b volledig ontbreekt uit "ancient" DNA van de Neolitische en oudere tijd in Europa. Bovendien zijn de leeftijden van in West-Europa voorkomende "subclades" geschat op ca. 3000 voor Christus. Als R1b sinds de IJstijd al in West-Europa zat, dan zou een leeftijd van 10000 jaar logischer zijn.
De meeste West-Europeanen stammen in dit geval dus in rechte mannelijke lijn af van immigranten uit de vroege Bronstijd.
Wie het interessant vindt zich hiermee bezig te houden, doet er dus verstandig aan de laatste , zich steeds wijzigende inzichten te bekijken. Dit kan bijvoorbeeld op de blog van Dienekes: http://dienekes.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten